Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  283,039 computer security δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  2 Exercises- Practices Α) Computer Network Design and Β) High Speed ​​Networks, for univercity. Answer on .docx or .doc

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Εχω ένα έτοιμο web app που θα ήθελα να το εγκαταστήσω σε server. Θα χρειαστεί να τρέχουν πολλαπλά instances του web app. Να γίνει η επιλογή της λύσης για server (hosting ή cloud) και το απαραίτητο setup και configura...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  θέλουμε εξειδικευμένους συνεργάτες σε: 1. Επισκευή & Προγραμματισμός εγκεφάλων – καινούριων και μεταχειρισμένων (AIRBAG, IMMOBILIZER, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ, EZS, ELV, ABS, BODY COMPUTER, DIGITAL TACHO, ECU) 2. &Epsilo...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Ψάχνω προγραμματιστή, για δημιουργία σχετικά απλού δυκτίου blockchain και εντολές smart contracts. the application of the network will be on real estate industry. and will calculate the outcomes of the apartments and with the smart contract usage will automatically cover the payments specific day, every month, transparently and secure 1000 % with the signature of the blockchain security .

  €959 (Avg Bid)
  €959 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ζητείται Computer Engineer με γνώσεις computer vision για δημιουργiα ενος app σε σχεση με το poker που θα μαζεύει real time data.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Design project Έχει λήξει left

  Σχεδιάστε ένα λογότυπο SALUS Security Consulting

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Wordpress Security Έχει λήξει left

  Our website has problem with spam and other viruses.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Εγκατάσταση server Έχει λήξει left

  server setup apache webmail security nginx vps backups και ότι άλλο σχετικό χρειαστεί για να τρέχουν σωστά οι σελίδες

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ... COMPUTER SCIENCE TUTOR - c Can you do this project for me ? – It is urgent In Greek ARI MADELLIS How much would you like for this one ? ARI MADELLIS ANOTHER PROJECT CAN YOU DO IT ? HOW MUCH ? the deadline is ……. Aristides Madellis, Language Institute Hello, I own language schools and I have a student who is doing a computer science course in Greece. He needs help with a Project / university task. How much money do you require to do this project ? The deadline for this task is ……. I will be able to send you many projects for the future. I can only pay the full price of the project once it has been completed and submitted to me. Kind Regards Aristides Madellis Do you hav...

  €1811 (Avg Bid)
  €1811 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...για βιβλιογραφική εργασία και να αποτελείται από 70-100 σελίδες με θέμα Cyber Physical Systems (CPS). Αρχικά μου έχουν ζητηθεί τα παρακάτω: τι ονομάζουμε Cyber Physical Systems(CPS), τι είναι ένα critical infrastructure, ποιες ο&io...

  €7 - €118
  €7 - €118
  0 προσφορές

  Θέλω να ελέξουμε και να διορθώσουμε την ιστοσελίδα Joomla 2.5 σε θέματα ταχύτητας φόρτωσης (βελτιστοποίηση) γιατί είναι αργή, δημιουργία σωστού SEO, έλεγχος για αδυν&al...

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  Θέλω να ελέξουμε και να διορθώσουμε την ιστοσελίδα Joomla 2.5 σε θέματα ταχύτητας φόρτωσης (βελτιστοποίηση) γιατί είναι αργή, δημιουργία σωστού SEO, έλεγχος για αδυν&al...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Content creations automation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Incorporate user feedback to continuously improve the content generation and design processes. #### 9. **Customization Options:** - **Process:** - Allow users to customize content templates and design elements. - **Integration:** - Build a user-friendly interface that enables customization within the Canva integration. #### 10. **Security and Compliance:** - **Process:** - Ensure that the automated workflow adheres to security and compliance standards, especially when dealing with sensitive content. - **Integration:** - Implement secure authentication and authorization mechanisms for user access and data handling. ### Considerations: - **User Control:** - Provide users with the ability to intervene at any stage and maintain control ...

  €468 (Avg Bid)
  €468 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...Requirements: - Develop a Restful API for vehicle number recognition and petrol pump reading - Any suitable programming language - Ensure a high level of accuracy for both number recognition and pump reading, aiming for 99% and above Ideal Skills and Experience: - Proficiency in selected programming language - Experience in developing Restful APIs - Knowledge of various frameworks. - Expertise in computer vision and image processing techniques for accurate number recognition - Familiarity with data extraction from petrol pump displays 1. Vehicle Number Recognition    Should read license plate number and display number by removing unnecessary data like (-,. any    special characters). Also, it should not capture any other data(text) from that imag...

  €1274 (Avg Bid)
  €1274 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Wordpress Malware Repair 6 μέρες left

  I am looking for an experienced WordPress developer to help me with a malware repair on my website. Symptoms: - Unexpected redirects Previous Malware Issues: - Yes, once before Repair time is 6am PST (no exceptions...am looking for an experienced WordPress developer to help me with a malware repair on my website. Symptoms: - Unexpected redirects Previous Malware Issues: - Yes, once before Repair time is 6am PST (no exceptions) on Friday December 8, 2023. Preferred Timeframe: - ASAP Skills and Experience: - Strong knowledge of WordPress security and malware removal - Experience in identifying and fixing malware issues on WordPress websites - Familiarity with security plugins and best practices - Ability to work quickly and efficiently to resolve the issue as...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  VA and Penetration Test -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, we developed a new web portal and need to test it's security, so we need to: - Perform a VA (Vulnerability Assessment) and generate a report containing the list of vulnerabilities found and the raccomended actions to fix them; - Perform a Penetration Test and generate a report containing the list of issues found and the raccomended actions to fix them. This is the list of common tests that must be executed (at least theese, but you can perform more tests): Fingerprint web server software Analyze HTTP headers for security misconfiguration Check the security of HTTP cookies Check the SSL certificate of the server Check if the server software is affected by known vulnerabilities Analyze for interesting URLs Check whether a client access file exists, and if it ...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  penetrations test 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled professional to conduct a Web Application Penetration Test. Focus Areas: - I have specific areas and vulnerabilities that I want the tester to focus on. Severity Level: - I am most concerned about potential breaches of medium severity. Ideal ...Penetration Test. Focus Areas: - I have specific areas and vulnerabilities that I want the tester to focus on. Severity Level: - I am most concerned about potential breaches of medium severity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in conducting Web Application Penetration Tests - Knowledge of common vulnerabilities and attack vectors in web applications - Ability to identify and exploit security weaknesses - Experience in providing detailed reports and recommendations for remediation. OWASP LIst has to...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Need C# Expert for Windows form GUI 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a C# expert to help me with a Windows form GUI project. The ideal freelancer will have the following skills and experience: Functionality: - Data entry and validation - File management and manipulation - User authentication and security Aesthetic design: - Modern and minimalist - Classic and traditional - Colorful and vibrant Forms: - The number of forms needed for the Windows form GUI is yet to be determined.

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Website Development - Type of website: E-commerce - Specific fun...registration and login system - Shopping cart and order management system - Inventory management system - Sales analytics and reporting The ideal candidate should have experience in developing e-commerce websites and proficiency in php. Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript is also required to ensure seamless integration and customization. Additionally, familiarity with database management systems and security protocols is highly preferred. If you are a detail-oriented and innovative web developer with a strong understanding of e-commerce functionalities, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and demonstrate your ability to deliver high-quality websites within the specified...

  €597 (Avg Bid)
  €597 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  Key Requirements: UI Conversion: Convert the existing chatbot UI to a WordPress plugin, ensuring a seamless integration with the WordPress platform. Token based Authorization and Authentication: When users install and activate the plugin, they will be prompted to enter the provided token ...for easy configuration. Scalability: Design the plugin in a scalable manner to accommodate future updates and feature enhancements. Documentation: Provide comprehensive documentation on how to install, configure, and use the plugin. Skills Required: Proficiency in WordPress plugin development. Strong experience with wordpress plugin development, PHP, HTML, CSS, and JavaScript. Knowledge of security best practices for web development. Familiarity with user authentication and authorization ...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...collect information on vehicles or service information that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is related to vehicle navigation systems. A problem with using a vehicle's navigation system is that the user must enter information about the destination themselves. To solve this problem, the in-vehicle computer acquires information about the car's current location and direction of travel, as well as information about the user (schedules, frequently used routes, etc.) stored in the cloud, etc., and uses these to predict the destination. It then provides the user with information related to the destination. Information related to the destination includes, for e...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for a freelancer who can assist me with Hindi computer typing. Here are the details of my project: Typing Speed: - My typing speed in Hindi is less than 30 words per minute. Formatting: - I require the typed content to be in a specific format. Editing and Proofreading: - I do not need any editing or proofreading for the typed content, just typing is fine. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Hindi typing - Attention to detail to ensure accurate typing - Familiarity with specific formatting requirements If you have the necessary skills and experience, please bid on my project. Thank you.

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Bilgisayar 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Title: Computer Troubleshooting - Slow Performance Overview: We are currently seeking assistance with troubleshooting our computer to resolve slow performance issues. Project Requirements: The ideal candidate should have the following skills and experience: - Excellent knowledge and experience in computer troubleshooting - Proficient in diagnosing and resolving slow performance issues - Strong understanding of computer hardware and software - Ability to identify and fix software errors - Familiarity with hardware malfunctions and their solutions Method of Communication: The preferred method of communication for troubleshooting this issue is via email. Please note that further project details and specific troubleshooting steps will be provided upon selectio...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me with Hindi computer typing. Here are the details of my project: Typing Speed: - My typing speed in Hindi is less than 30 words per minute. Formatting: - I require the typed content to be in a specific format. Editing and Proofreading: - I do not need any editing or proofreading for the typed content, just typing is fine. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Hindi typing - Attention to detail to ensure accurate typing - Familiarity with specific formatting requirements If you have the necessary skills and experience, please bid on my project. Thank you.

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Adhere to React.js standards, use ESLint for enforcing conventions, and write maintainable code. - Security Practices: Protect against common web vulnerabilities and ensure user data security. CI/CD: Implement CI/CD pipelines for automated builds, tests, and deployments. - Documentation: Keep accurate documentation for the codebase and external integrations. - Team Collaboration: Participate in code reviews, collaborate with team members, and be open to feedback. Qualifications: - Proven experience in frontend development, particularly in React.js and the MERN stack. - Strong understanding of web performance optimization, responsive design, and cross-browser compatibility. - Familiarity with security practices in web development and HIPAA compliance. - Experience ...

  €696 (Avg Bid)
  €696 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Machine Learning Fall Detection Project I am looking for a skilled developer with expertise in AI and machine learning to work on a project that involves fall detection using AI-driven algorithms, hardware-software integration, and data security measures. The ideal candidate should have experience in the following: - Programming language: Python, given its widespread use in AI and data processing. - Training the machine learning model using sensor data - Utilizing supervised, unsupervised, and reinforcement learning techniques for the project Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge of machine learning algorithms and techniques - Experience in working with sensor data for training models - Familiarity with reinforcement learning techn...

  €3894 (Avg Bid)
  €3894 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Generative AI trainer (Experienced corporate trainer) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...conjunction with Long Language Models for enhanced results. Non-Functional Requirements (NFRs) for Gen AI: Detail the necessary non-functional requirements for successful Generative AI implementation and operation. Comparison: On-prem vs. Cloud LLMs: Provide insights into the differences, advantages, and challenges of on-premises versus cloud-based LLM implementations. Requirements: Advanced degree in Computer Science, Artificial Intelligence, or related field. Proven experience in Generative AI technologies, specifically Long Language Models (LLMs). Proficiency in programming languages commonly used in AI/ML development. Strong communication and presentation skills to effectively train and educate teams. Experience in conducting workshops, seminars, or training sessions is hig...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Send me message firstly please to discuss the details. I am seeking an ethical hacker with expertise in web application security. The project entails both assessment and solution implementation. I am open to any programming languages and tools that the freelancer is proficient in. The ideal candidate should have a strong understanding of web application security and be able to effectively identify vulnerabilities and provide solutions to mitigate risks. Experience in network security and wireless security is a plus.

  €528 (Avg Bid)
  €528 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Project Description: I am looking for a computer networking expert who can help me improve the performance of the TCP Reno algorithm. The current performance of the algorithm is average, and I want to increase its efficiency using C Programming. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in computer networking and TCP Reno algorithm - Expertise in analyzing and identifying software limitations - Ability to propose and implement improvements to enhance algorithm performance - Familiarity with network infrastructure and its impact on algorithm performance - Proficient in data analysis and troubleshooting to identify bottlenecks - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Strong communication and collaboration skills to work with the team e...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Active directory, separation of public and private DNS -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with my project to implement the separation of public and private DNS in my small network of 1-50 devices. Currently, I have 2 DNS...project to implement the separation of public and private DNS in my small network of 1-50 devices. Currently, I have 2 DNS zones. Furthermore, add the VMs to active directory, and deploy anti virus on the VMs. Also have Knowledge of Suricata and Mod security custom rules. Time wasters stay away please. Skills and Experience: - Strong knowledge of Active Directory and DNS - Experience with network security and administration - Familiarity with DNS zone configuration - Ability to work with small-scale networks - Know how to write suricata and mod security rules - Attention to detail and abilit...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Blackbox penetration testing for Postman APIs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...skilled freelancer to conduct blackbox penetration testing for our 10 Postman APIs. The purpose of this testing is to ensure compliance with security standards, specifically PCI DSS. Key requirements and responsibilities for this project include: - Identifying vulnerabilities in the APIs and assessing their security - Focusing on the authentication process within the APIs - Conducting thorough testing of data transmission - Providing detailed reports on any vulnerabilities or security issues discovered during the testing process Ideal skills and experience for this job: - Extensive experience in blackbox penetration testing and assessing the security of APIs - Strong knowledge and understanding of PCI DSS compliance requirements - Proficiency in using too...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Search Result Curator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...things so people get the best results. Stay Updated: The internet changes a lot, so you'll need to stay up-to-date on new and important information to keep the search results accurate. Skills Needed: Good Reading: You should be good at reading and understanding information. Attention to Detail: It's important to notice small details and make sure everything is just right. Computer Skills: You'll be using a computer a lot, so being comfortable with technology is helpful. Helpful and Friendly: You might work with others to make decisions, so being friendly and a good team player is important. Qualities: Curiosity: You should be curious and interested in learning new things. Responsibility: People trust you to provide accurate information, so being res...

  €2 - €7 / hr
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €2 - €7 / hr
  14 προσφορές
  oracle padding on wallet.dat file 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  HI guys one source code is used in that vi...darlene pro source code for me.....I am looking for a freelancer who has experience with Oracle and can assist with padding the file. Specific Version of Oracle: Oracle 11g, Oracle 12c, or Oracle 19c. Purpose of Padding: The main goal is to enhance security. Deadline: There is no specific deadline for this task. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of Oracle database systems, specifically the chosen version (11g, 12c, or 19c). - Experience with file manipulation and padding techniques. - Familiarity with security measures and best practices in Oracle databases. - Attention to detail and ability to follow instructions accurately. - Effective communication skills to understand and address any concerns or code

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for an experienced Android developer who can add Login/Register features & take a photo of the front camera when a wrong password is entered and displays info of attempt to my existi...requirements for the project include: - Implementing a user login and registration system - Creating secure authentication and password reset processes - Storing user information securely in a database Skills and experience required: - Strong proficiency in Java and Android Studio - Experience with implementing user authentication and registration systems - Familiarity with database management and security best practices The project timeline is expected to be completed within 1-2 weeks. The developer should be able to work efficiently and deliver high-quality code within the specifi...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...Integration Push Notifications and In-App Messaging User Authentication and Authorization (Sign Up/Login) User Profile Management (for both service providers and consumers) Service Provider Onboarding and Approval System Service Request, Booking, and Scheduling System Ratings and Reviews System Admin Panel for Platform Management Analytics and Reporting API Development for Future Integrations Security and Data Privacy Compliance Cross-platform Compatibility (Web, Android, and iOS) Scalability and Performance Optimization We expect the development team to have experience in SaaS and mobile app development, preferably with a portfolio of similar projects. The team should be able to provide end-to-end services, from design to deployment, and hand over the completed project to our i...

  €4230 (Avg Bid)
  €4230 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές
  In person teaching for computer and word documents 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  One on one for now group later lokking for computer classes and word document logo and more

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Android APPs Read sms 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Android developer to create an app that will read all incoming SMS messages and store their content in a database. The main purpose of the app is to populate the database with the content of each SMS m...the app is to populate the database with the content of each SMS message. Skills and experience required: - Proficiency in Android app development - Knowledge of SMS message handling in Android - Knowloedge of running USSD request - Experience with database integration and management - Strong understanding of data collection and storage The ideal candidate will have a good understanding of security measures to ensure the app securely reads and stores SMS messages. They should also have experience in efficiently managing large amounts of data in a...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  Hi, We are having a fundraising event and what we need ...Then the webpage will show an animation of the thermometer moving from $0 to $100. And if another person donates say $1500 then we will input $1500 in the Excel file. The Excel file will now show a Total Amount Raised at $1600. Then the webpage will show an animation of the thermometer moving from $100 to $1600. The webpage is not going to be hosted in a domain. It will just be on an air-gapped computer that will be connected to a projector to show the webpage to all the Fundraising event attendees. This is a RUSH Project. Timeframe to have the completed webpage is within 3 hours from posting this project. There is no extension as the event is within the next 3.5 hours. Please let me know if you have any questions. Thank ...

  €140 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €140 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...Foster effective communication and collaboration within the project team, ensuring a positive and productive working environment. • Identify and address project issues in a timely manner, removing obstacles to help the team achieve project milestones. • Conduct regular project reviews and post-project evaluations to gather insights for continuous improvement. Qualifications: • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related field. • Proven experience as a Technical Project Manager, with a focus on managing software development projects, preferably in the social media domain. • In-depth knowledge and hands-on experience (minimum 70%) with technologies such as Node.js, Kafka, Go lang, Redis, Amazon SQS, Firebase, MongoDB, ...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am l...completed after that, and payment due for the project. 4. Privacy and confidentiality We will ask you to sign Non disclosure agreement and IP protection agreement and to keep your work and all materials that you receive from us private and confidential. We will own the code after we pay for it and you will not disclose it ever to anyone without our permission. 5. My credentials. I am retired computer engineer and entrepreneur. I started and sold company. Feel free to look me up at LinkedIn. Back in 2013 I had to decide between Upwork and Freelancer for freelance software development work. I chose Upwork and I have completed several projects with freelancers there. I do have great 5 star status there. Now I decided to try Freelancer as Upwork became too big for me. ...

  €1067 (Avg Bid)
  €1067 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  backend laravel/php API 6 μέρες left

  ...backend of a Web Control Panel. The purpose of the API is to provide functionality for the control panel. - The client has provided a detailed list of requirements for the API, so the ideal candidate should be able to follow these specifications. - The API should have basic security measures in place to protect user data and prevent unauthorized access. Skills and experience required: - Strong proficiency in Laravel and PHP - Experience building APIs and integrating them with web applications - Knowledge of basic security measures for API development - Backend application needs to be connected to a Vue.js interface (UI) - The already built interface needs some modification. (Vue.js / PrimeVue library) If you are a talented developer with experience in Laravel/PHP, Vue...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  Rise Customer Management Relationship(CRM) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Rise Customer Management Relationship (CRM) - I am looking for a CRM system with specific features such as lead management, sales forecasting, and customer support. - I prefer a cloud-based CRM system that allows easy access and data storage. - Integration with other systems, such as Twilio etc is needed. - The ideal candidate should have expe...for a CRM system with specific features such as lead management, sales forecasting, and customer support. - I prefer a cloud-based CRM system that allows easy access and data storage. - Integration with other systems, such as Twilio etc is needed. - The ideal candidate should have experience in developing and implementing cloud-based CRM systems with the mentioned features. - Knowledge of data security and privacy in cloud-based systems is ...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  I need to move a website from one domain to another. Bring all files from a given website to another place with its features and https security seal.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...IMAP/POP3 • Setup Spam and Antivirus Guidelines Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for Security measures • Setting up Domain keys Identified Mail • Implementing Sender Policy Framework as a must security measure • Multiple emails access • Administration email • Server should work with any programming language through requests or APIs • Things provided by us:- • Linux VM and needed resources + all mail and security logs Skills and Experience Required: - Proficiency in Azure and Mailcow - Strong knowledge of SMTP protocols - Experience in debugging SMTP...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...IMAP/POP3 • Setup Spam and Antivirus Guidelines Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for Security measures • Setting up Domain keys Identified Mail • Implementing Sender Policy Framework as a must security measure • Multiple emails access • Administration email • Server should work with any programming language through requests or APIs • Things provided by us:- • Linux VM and needed resources + all mail and security logs Skills and Experience Required: - Proficiency in Azure and Mailcow - Strong knowledge of SMTP protocols - Experience in debugging SMTP...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...environment before starting practical learning. Here are menu options that I can see in HP and we will be exploring: - Device ○ Port Management ○ Port Mirroring ○ RMON ○ SNMP - Network ○ VLAN ○ VLAN Interface ○ MSTP ○ Link Aggregation ○ LACP ○ LLDP ○ ARP Management ○ ARP Anti Attack ○ IGMP Snooping ○ MLD Snooping ○ IPv4 Routing ○ DHCP ○ Service ○ Diagnostic Tools - Authentication ○ 802.x ○ Port Security ○ AAA ○ Radius - Secuirty ○ Port Isolate Group ○ Authorized IP ○ Loopback Detection - QoS ○ Time Range ○ ACL IPv4 and more What I want to setup: I have 2 Static IPs on single Ethernet connection from ISP, I want to build separate VLANs for each Static IP. Setup Port forwarding to each network. Route the traffic to internal VLANs, I also want to setup switch in a way that i...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  PCB design for small dc motor actuator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This is for a personal auto hobby, where I have upgraded the bi-directional actuator motor to the vehicle throttle beyond what the car computer can directly drive before tripping out on over current. I need an intermediate controller to boost the pair of existing pulse width modulating (PWM) 0-14VDC 5 amp signals (A and B per attached block diagram) from the car computer, into an identical PWM 0-14VDC but 15 amp current capacity (A' and B'). Your design (in green on the second block diagram) will ONLY have inputs from A and B, plus power and ground for 14 VDC at 15 amps. You will NOT have any access to other vehicle control systems whatsoever. Your design must replicate the same input PWM signals A and B exactly and instantly, just with more amperage, and output...

  €405 (Avg Bid)
  €405 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Secure client facing AWS environment I am looking for a skilled AWS developer to design and build a secure client facing environment template which must accept and manage business confidential information to support a SaaS analytics tool. We anticipate using the following AWS services: - EC2 - S3 - RDS The project requires advanced security measures to ensure the highest level of security compliance. The project needs to be completed within 2 months.

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a Python developer to create a script that can compare...developer to create a script that can compare two JSON APIs. The script should output a JSON response. API will have child and grandchild attributes. script/program should return missmatches . both attributes name and value missmatch. Note : avoid using new pip install. Specific requirements for handling API errors are not necessary. Standard error handling should be sufficient. There are no security measures or authentications needed for accessing the APIs as they are open APIs. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python programming language - Experience working with JSON APIs - Knowledge of error handling in Python - Familiarity with comparing and analyzing data from mult...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Tutorial animation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  we are working on YouTube video course and need several hundred of minutes of animation videos. We want them to be in the simplest form similar to the one in the sample video posted below. We like the charm of this childish style but we still want something more professional but without loosing that childish style. We prefer it to be not a computer fonts but a real handwriting on a whiteboard. If you want to apply we would appreciate a sample of your work similar to the tutorial style in the video. This is the link:

  €313 (Avg Bid)
  €313 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Κορυφαία computer security Άρθρα Κοινότητας