Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 clean technology δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  website upgrade Έχει λήξει left

  Καλησπέρα. Χρειάζομαι να αναβαθμισω την σελίδα μου ώστε να γίνει πιο clean και λειτουργικη. Θελω να υπαρχει επιλογη 3 γλωσσων. η σελιδα μου ειναι Borodimos.gr. Τι κο&...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  EBARCHITECTS is the leading consulting firm in Greece in the field of Building Information Modeling technology. We have designed a series of plug ins for Autodesk Revit and Navisworks and we are looking for a programmer to undertake development. -C#

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Σχεδιασμός Μόδας Έχει λήξει left

  Καλησπέρα! Δημιουργώ τη δική μου σειρά ελαστικών αθλητικών ρούχων, προσανατολισμένη αρχικά σε κολάν και bra. Έχω καταλήξει σε 2 σχέδια κολάν για αρχή , ένα κλασικό κα&...

  €415 (Avg Bid)
  €415 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm a professional looking for part-time work in the technology sector. My skills are in management and design. Key Requirements: - Part-Time Commitment: I'm interested in a part-time role, so please provide opportunities that align with this. - Technology Industry: I'm particularly interested in technology roles, so please consider this when suggesting positions. - Management & Design Skills: My core competencies lie in management and design. I'm looking to leverage these skills in a part-time capacity. Ideal Candidate: - Experience in Technology: A background in the technology industry is highly desirable. - Understanding of Design & Management: Expertise in design and management will be valuable for the tasks at hand. ...

  €8 - €14 / hr
  €8 - €14 / hr
  0 προσφορές
  Unique Logo Design 6 μέρες left

  I'm in need of a fresh, unique logo design for my business. Since the main concept or symbol I want to represent is unspecified, I'm open to creative interpretations. Key Points: - I'm looking for a logo that combines text and an icon, so I need someone who can create a cohesive design t...design with a strong portfolio of creative and unique designs. - Proficiency in using design software to create high-quality, professional logos. - Ability to work with limited constraints and interpret vague requirements into a cohesive and representative design. Please ensure that you have a strong understanding of color theory and how to use it effectively in branding. Your design should be clean, modern, and effectively communicate the essence of my business. I look forward ...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  I need an IT consultant Wix site primarily for lead generation. The site should be clean, professional, and easy to navigate, enticing potential leads to reach out for IT services. For the logo, I'm looking for a minimalist design, that cleverly incorporates my company's initials. Ideal Skills: - Extensive experience in Wix website design and layout - Expertise in creating minimalist logos - Understanding of lead generation strategies in web design Please share your portfolio containing similar design samples. I look forward to finding the right fit to bring this project to life. If your bid isn't your full, final price, don't even bother. Also, if your automated response includes anything related to budgeting, your bid will be immediately eliminated.

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Next.js Tarot Card Reading Web App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...an advanced tarot card reading application similar to Lumi Tarot - This application will incorporate user authentication, profile management, and multiple user tiers with enhanced functionalities. The app will also feature interactive tarot readings using WebGL technology with React Three Fiber for a dynamic and interactive user experience. This project will involve two main components: a landing page and the tarot reading app itself. Key Features: 1. Landing Page: A clean and welcoming entrance that explains the purpose of the app and invites users to get their tarot reading. 2. Tarot Reading Application: - Instructional Overlay: Brief instructions on how the tarot reading process works. - User Input: Users begin by typing a personal question they seek

  €442 (Avg Bid)
  €442 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Technology Blog Post Writer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled content writer with specialization in technology. Your role will be to create engaging blog posts ranging from 500 to 1000 words each that thoroughly explore tech topics. Key Responsibilities: - you have to re write content - redablity and error should come grean in eyost plugin test . - price should be for 5 Article My preffered is 250 for per 5 blog , 600 for 12 Blog Skills Desired: - Strong understanding and interest in technology. - Experience writing technology-focused blog posts. - Excellent research and writing skills. - Ability to consistently meet deadlines. If you meet these requirements and have a passion for technology and writing, I’d love to hear from you! This project could be your chance to share your t...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Info-Websites Creation wordpress is ok 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require multiple, interactive, informational websites. Each will incor...Each will incorporate both a contact form and blog comment section. These websites will contain somewhere between 5 to 7 pages each. A successful freelancer for this project should have: You should have a wordpress theme .my budget is 1500 , I have many wwebsite requirement . I will keep giving you one by one send me some sample . - Extensive experience in website development - A knack for clean and modern designs - Proficiency in creating contact forms and blog comment sections - A proven track record for completing projects within given deadlines. Your understanding of delivering comprehensive and cohesive information on a website while successfully integrating functionality will be critical for ...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  ANN & MobileNet for Kidney Cancer Detection 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert literature reviewer well-versed in the field of Technology. The project focuses on drafting a comprehensive literature review for Kidney Cancer Detection using Artificial Neural Networks (ANN) and the MobileNet architecture. Key Requirements: - Profound understanding of Artificial Intelligence and mobile technologies. - Prior experience in crafting literature reviews related to the healthcare sector is a plus. - Capable of conducting relevant research from scratch as there is no existing data set. Your task would include, but not limited to: - Studying and expanding the topic of Kidney Cancer Detection via ANN and MobileNet. - Identifying relevant studies, papers, and technology trends for the review. - Weaving together an engaging, informative, and critic...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am in need of a compliance officer specialized in Indian regulations to help establish compliance processes for my blockchain-based company. Key Responsibilities: - Assist in creating and implementing financial regulations compliance processes - Ensure adherence to data protection laws, especially in the context of blockchain technology - Design and implement blockchain-specific compliance processes Ideal Candidate Skills: - In-depth knowledge of Indian financial regulations and data protection laws - Previous experience working with blockchain companies - Proven track record in designing and implementing compliance processes Please note that we do not have any existing compliance processes in place, so the selected candidate will have the opportunity to build these processes f...

  €141 - €422
  €141 - €422
  0 προσφορές
  WooCommerce Customized Thank You Page 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a tech-savvy freelancer to create a custom thank you page for...thank you page for my WooCommerce website. The page should have a particular focus on: - Presenting order details effectively. These details must be displayed within a detailed table, allowing for a comprehensive overview of the purchase made. Ideal skills and experience: - Experience in programming and website development. - Familiarity with WooCommerce and creating custom pages. - A knack for clean, efficient code and attention to detail. - Knowledge in creating user-friendly, intuitive layouts and designs. Please note the client has opted not to include any interactive elements within the detailed table on the thank you page. Therefore, ensuring factual accuracy and perfect presentation of order details is ...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Full-Featured Flutter PDF Package 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Flutter developer to create a comprehensive PDF package. - The package should include functionality for: 1.) PDF encryption and decryption 2.) PDF compression 3.) Splitting PDF into multiple PDFs 4.) Merging multiple PDFs 5.) Watermarking PDF 6.) PDF validity and protection info 7.) Add page no. to the PDF 8.) Change PDF page size IMPORTANT: Do not use any underlying technology which requires AGPL-3.0 license or any other license which asks for fees for commercial use. Platform Support: - The Flutter package should be able to work seamlessly across both iOS and Android platforms. Exhaustive documentation will be required for the package. Example flutter package (for reference only): Payments will be done in phases after completion

  €656 (Avg Bid)
  €656 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...or pantry based on the information obtained from the barcodes. 3. Estimating Expiration Dates: - Application is to estimate expiration dates of food items based on the day they were bought as well as correlating with the expiry dates of similar items previously scanned. Ideal freelancer should have comprehensive knowledge in AI, mobile application development, and barcode recognition technology. Knowledge of food safety standards for estimating food expiry would be beneficial. Ensure your bid includes your experience in these areas. Looking forward to a fruitful collaboration. For now we don't need an actual app as we will be requesting that later, we will need an algorithm that can then be translated and transported inside an app. The important thing will be t...

  €1284 (Avg Bid)
  €1284 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  I require an expert in Asterisk and FreeSWITCH development, along with experienced system engineering skills. Specifically, I need help with: - Asterisk and FreeSWITCH development - Integrating VoIP - S...FreeSWITCH development, along with experienced system engineering skills. Specifically, I need help with: - Asterisk and FreeSWITCH development - Integrating VoIP - Setting up Call routing and IVR (Interactive Voice Response) - CTI - Skill group base call routing to agents. Apart from these, the implementation of Asterisk and FreeSWITCH clustering as well as Call Center Reporting is required. The technology stack should be Linux, PHP, MySQL along with postgresql and API knowledge. The freelancer should have considerable experience in these to meet the project's specifi...

  €13182 (Avg Bid)
  €13182 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Trophy icon Auto Detailing Wordpress Website Design 6 μέρες left

  I'm seeking a skilled Wordpress developer to create a website for my Auto detailing company. Despite skipping on some details, I'm clear about what I need: • A clean, professional and responsive website with three crucial pages - a Home page, a Services page, and an About Us page. (NOTE: All pages must load quickly and be mobile-friendly) Ideal Experience/Skills: • Proven experience with Wordpress website design • Understanding of efficient and engaging UI/UX principles • Ability to work independently as specifics on color scheme or design preferences are absent • A willingness to suggest design concepts due to lack of specified color or design preferences The application should include: • Past work samples showcasing their design skills, e...

  €75 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Trophy icon Wordpress Site for Cleaning Business 6 μέρες left

  I'm in need of a WordPress expert to develop a clean and efficient website for my cleaning company. The website should initially include a Home page but have the space and capabilities to expand later. This project does not have an established timeline, so I value quality and efficiency over speed. However, I do expect regular process updates. To sum up, these are the specific requirements: 1. Develop a WordPress website 2. Initial creation of a Home page 3. Potential for future expansion to include other pages such as Services and About Us 4. No rush on project completion while maintaining good communication Your experience with WordPress is essential, and prior work on similar projects would greatly appeal to me. Does creating clean websites that reflect the busi...

  €58 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I'm in need of an experienced Android app developer to create a small e-commerce application. This will be a mobile platform that facilitates online buying and selling. Key Features: The Online Lottery Application aims to provide users with a convenient platform to participate in the lottery games through their mobile devices. The project seeks to leverage mobile technology to offer a seamless and accessible experience for purchasing lottery tickets, checking results, and managing accounts. Ideal Skills: - Prior experience in the development of e-commerce apps. - Proficiency in integrating mobile payment systems. - Strong understanding of Android development best practices. If you're a developer with a proven track record of creating user-friendly and secure e-commerce...

  €410 (Avg Bid)
  €410 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm in need of an innovative UI/UX designer who can create a mo...objective of this design is to effectively promote our elevator products and services, creating a user-friendly experience that effortlessly guides potential clients through our offerings. Skills & Experience Required: - Proven UI/UX design experience with a strong portfolio - Fluency in best practices for web-based and mobile information architecture and design - A knack for creating modern, clean, intuitive, and functional design concepts - Proficiency in visual design and wireframing tools - Ability to present your designs and sell your solutions to various stakeholders. In essence, the UI/UX design should establish our brand's online presence while showcasing our products and services in the mos...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές

  I'm currently seeking an expert in Solidworks adept at working with 3D printing technology for a prototyping project. The task involves designing simple geometric shapes which will be used as prototypes. Expertise in 3D printing and prototyping is crucial, as well as experience in designing simple geometric models. Skills & Experience Required: - Proficient with Solidworks software - Experience designing for 3D printing - Strong understanding and experience in prototyping simple geometrical shapes - Solid understanding of the physics involved in 3D printing design Your task will be to transform my ideas into 3D printable designs. Looking forward to receiving bids from seasoned professionals perceptive to detail and quality.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Verification-Purposed Mobile Number Locator Script 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional programmer, proficient in Python to craft a script. This script is for the main purpose of finding mobile numbers, identifying their carrier, and matching this information with corresponding zip codes. This process is vital for my verification purposes. Not only this, but your script must provide t...purposes. Not only this, but your script must provide these details in a CSV file output format. Key requirements are: - Extensive knowledge and experience in Python - Experience in number location and carrier identification script writing is a plus - Knowledge of data presentation in CSV format This task requires high attention to detail and a strong understanding of number location matching technology. If you meet this description, I'm excit...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Professional Infographic Short Clips Production 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a multimedia designer who can create top-notch infographic short clips. These clips will be centered on promoting specific topics and corporate values to professionals within a specific industry. The visual style I'm envisioning for these clips is minimalist and clean with modern touches. Key Points: - The primary purpose of the clips is to promote specific topics and core values to a professional audience. - The ideal designer will have a strong understanding of how to create minimalist and clean styles with modern touches. - Experience in creating content for a professional audience. - The infographic clips duration: 5 of 12 seconds and 1 for duration between 1 and 2 minutes. Total 6 videography clips.

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I'm in need of a skilled copywriter to help me create technical guides on various technology topics, meant for a general audience. The ideal candidate should: - Have a strong background in copywriting, specifically in technical content creation. - Be able to break down complex technology concepts into simple, easy-to-understand language for a general audience. - Have a good understanding of technology trends, products, and terminologies. - Be able to work within the constraints of radio content, ensuring it's engaging and informative in a short period.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Minimalist Website UI/UX Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a talented UI/UX designer to Adjust a minimalist and clean website design. specially in mobile version and add some filters and banners Key Requirements: - Design: I'm looking for a design with a minimalist and clean approach. - Home Page for Mobile: We need to enhance the professional look of the website’s mobile view. Ideal Candidate: - Proven experience in UI/UX design, especially for websites. - Strong portfolio showcasing minimalist design skills. - Expertise in mobile design and understanding of responsive design principles. - Good communication skills to understand and incorporate feedback. - Have a knowledge in salla websites

  €445 (Avg Bid)
  €445 Μέση Προσφορά
  221 προσφορές
  Urgent Modern House Front Elevation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in urgent need of a talented architect or designer who can create a modern front elevation for my new house. Requirements: - The house should be designed in a modern style, with sleek, clean lines and a minimalist aesthetic. - I have no specific features in mind, but I'm open to suggestions that enhance the overall modern look of the house. - I need this project completed as soon as possible. It's an urgent task, and I'm looking for someone who can work quickly without compromising on quality. Ideal skills and experience: - Proven experience in modern architecture or design. - Proficiency in CAD or other architectural design software. - Strong understanding of modern design principles. - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality work ...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We're seeking to create a compelling 2D explainer video for 'Finanolyte,' our innovative disinfectant technology. The video should introduce our product's unique ability to safely and effectively eliminate 99.9% of bacteria and viruses, emphasizing its eco-friendliness and cost efficiency. The script is provided, but we need your creative touch to bring it to life visually. We envision a mix of engaging animations and text that explain how Finanolyte works, its benefits, and its diverse applications from animal health to environmental cleanup. The final product should be clear, informative, and persuasive enough to convince viewers to choose Finanolyte for their disinfection needs.

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Shopify Store Mobile App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a forward-thinking business, we're looking to have a replacement app developed for our Shopify store. This app will replace our current Tapcart app, providing our customers with a sleek, user-friendly, seamless mobile shopping experience. Key Features: - Product Catalog: The app should s...brand identity. As such, we require the app to align with our existing design and branding requirements. Ideal Skills and Experience: The freelancer should have a solid background in Shopify store app development, with a strong understanding of integrating different utilities like Wishlist, loyalty schemes, and social media. Experience with push notification functionality and a keen eye for clean and efficient UI/UX design respecting consistent branding will set a strong foundation fo...

  €1628 (Avg Bid)
  €1628 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I'm in need of a skilled individual who can convert a Word document into a professional and corporate styled PowerPoint presentation. The project would require: - Incorporation of photographs as the primary visual accompaniment to text content - A keen eye for design to ensure the layout is clean, minimal yet professional - Understanding of the purpose, which is to inform and update The ideal freelancer should have ample experience in PowerPoint design, understand corporate branding, and have an appreciation for accurate content representation. Proficiency in integrating visuals and text is key and previous experience in similar projects would be an added advantage.

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Experienced IT Staffing Sales and Marketing Executive Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a business actively providing dedicated IT resources, I'm in need of a Business Development Executive with comprehensive IT staffing sales and marketing experience. Key Responsibilities: - Prospecting and approaching potential clients in the Technology, Healthcare, Finance sectors. - Developing and executing marketing strategies to attract new business and retain existing clients. - Establishing a steady pipeline of potential clients and ultimately securing contracts. Ideal Candidate: - Proven track record in IT staffing sales and marketing. - Excellent negotiation and communication skills. - Experience prospecting in multiple regions (Europe, United States, Middle East, South Africa, Australia) would be highly advantageous.

  €1035 (Avg Bid)
  €1035 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking for an experienced freelancer to guide me in finding continuous businesses seeking senior-level software developers in industries such as Finance, Healthcare, Technology, and Information Technology. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in IT staffing - Strong understanding of different industry requirements - Ability to identify potential clients in the mentioned industries Specific requirements include: - Identify & contact businesses needing senior-level software developers - Assist in registering as a verified vendor for IT staffing services - Help in establishing a continuous business flow The goal of this project is to create a consistent pipeline of businesses in need of senior-level software developers, allowing me to effectively pr...

  €464 (Avg Bid)
  €464 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Mobile MMORPG Dev 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for experience MMORPG developer to customise a strategic game similar to Honor of Kings using open source / ready built game sourcecode, that integrated with NFT items and tokens. Pls reply the following 1. Are you an individual freelancer or agency? If agency, what's the team strength, skillset? 2. Pls show your works related to MMORPG game development. 3. What development language, technology, platform & blockchain you could work on? More details will be provided to shortlisted bidders.

  €1208 (Avg Bid)
  €1208 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  ...A silhouette of a shuffleboard player in action can add a human element to the logo and make it more relatable to players and enthusiasts. - Wood Grain: Since shuffleboard is often played on wooden surfaces, incorporating wood grain or a wooden texture into the logo can evoke the feeling of the game environment. - Typography: Choose fonts that reflect the brand's personality and style. Consider clean and modern fonts for a contemporary brand or more traditional fonts for a classic feel. - Color Palette: Select colors that complement each other and resonate with the brand's identity. Traditional shuffleboard colors like green, brown, and blue can be used, but don't be afraid to incorporate other colors to make the logo stand out. - Iconography: Additional icons or s...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Advanced Household Budget & Expense Tracker 19 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a private family office, I need an advanced household budget and expense tracker. The system...all other horizontal. - Budget Forecasting: Capability to forecast budget accurately, helping in forward planning. - Monthly Tracking: Preferably, the system should facilitate monthly tracking of budget and expenses. - Single User Access: The tool will be used by me, so it should support only single-user access. The ideal freelancer for this project should have a strong background in finance technology, as well as experience developing budgeting and expense tracking tools. Particularly, experience with categorization and forecasting systems is highly desirable. The final product should offer an efficient, user-friendly experience, and accommodate to the specific needs of a private fami...

  €14 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  NFT Marketplace 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking to experience NFT Marketplace Builder to customise open source script or your ready built script to our requirements. In your bid, pls reply the following 1. If you are an individual freelancer or agency. 2. Pls show your works related to NFT Marketplace and it's feature list. 3. Your experience with multi chain (ETH, BNB , SOL, AVAX, BASE), development technology / platform. More details will be provided to shortlisted bidder.

  €1187 (Avg Bid)
  €1187 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I'm in need of someone who can create a small college project based on blockchain technology. I'll provide the codes and other stuffs required. The person just needs to debug some errors and do some front end and back end work. Key Requirements: - Capable of using Remix, CSS, and Java Script for the project. - Understanding of blockchain fundamentals, including user authentication, data encryption, and smart contracts. Please feel free to share your past work and experience related to blockchain, along with any detailed project proposals you might have.

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Golf Scorecard Mogrt Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced designer to create a Mogrt for my golf scorecard in Adobe. The template should include: I have created the illustrator template but would like someone to create the Mogrt whereby I can edit - Text fields for player names - Hole numbers with corresponding par values - Fields for score input - Hole distance I would like the mogrt to be anim...player names - Hole numbers with corresponding par values - Fields for score input - Hole distance I would like the mogrt to be animated an either dissolve in or fly into the screen when it overlays my video footage Skills & Experience: - Adobe Suit proficiency, especially with Mogrt design - An understanding of golf scorecards would be beneficial - Exceptional design skills with a focus on clean, mi...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Webpage Prototype Design 6 μέρες left

  I'm seeking a proficient Photoshop designer to create a minimalist prototype design for a portfolio webpage. Given the nature of this project, it's paramount that the designer exhibits strong understanding of minimalist design elements. Key elements to incorporate are: - Navigation Menu - Image Slider - Home Page Design The overall goal is to attain a sleek, clean and minimalist aesthetic that effectively showcases works in a portfolio setting. The ideal freelancer for this job is experienced in Photoshop, particularly in webpage prototype design. Experience in minimalist design is crucial. An understanding of portfolio sites and how they should function is also desired. Your portfolio will be a great testament to your suitability for this job. You ought to be imaginat...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I require an experienced React developer to construct a single web page. This is strictly an informational page designed to showcase products and services. The design should be clean and minimalistic, with an emphasis on functionality and user experience. Key Responsibilities: - Create a single informative web page in React JS - Implement a minimalistic design style Ideal Candidate: - Proficient in React JS - Strong understanding of user interface and user experience - Has a knack for effective, minimalistic design - Prior experience creating professional, informational web pages.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I am seeking a skilled 3D designer with experience in both furniture design and AI technology to create fewer than 10 highly realistic 3D images of kids' furniture. The furniture types will predominantly include kids' beds and indoor/outdoor playhouses. BASICALLY NEED IS: AN AI IMAGE IS SHARED, NEED 4-8 pictures of that from different angles and from inside and outside. It should be realistic wooden furniture. - Your MISSION: Translate my specific design ideas into detailed, realistic images. - REQUIRED SKILLS: 1. Excellent 3D modeling & rendering skills 2. Experience in creating furniture designs, preferably kids' furniture 3. A keen eye for detail and quality 4. Strong grasp of AI technology used in 3D design If you have a portfolio showcasing simi...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Website Designer for Mechanical Parts Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled web designer to develop a...can cover the following aspects: - A user-friendly product catalog that allows for easy navigation and browsing. - An intuitive search functionality that enables customers to quickly find the parts they need. - The option for online purchasing directly on the site. While I didn't provide my design style preferences in the questionnaire, I'm open to suggestions. I'm aiming for a design that is clean, professional, and visually appealing. Ideal candidates for this role should have: - Proven experience in designing and developing e-commerce websites with product catalogs. - Excellent understanding of UX/UI principles. - A strong portfolio showcasing previous work, ideally in a similar industry. I look forwar...

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Tech Blog Content Writer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...who can produce high-quality, engaging blog posts about various technology topics. Each post should be between 1000-2000 words and must be thoroughly researched and well-written. Please note: The content must be AI free and no AI tools must be used. Ideal Skills and Qualifications: - Prior experience writing technology-related content (Annual Maintenance Contract, Website development, ecommerce, etc) - Exceptional writing skills, with a keen eye for detail - Ability to conduct thorough research on tech subjects - Understanding of SEO and the ability to implement relevant keywords - Reliable and able to meet deadlines - A keen interest in the latest tech trends and developments If you have a genuine passion for technology and the ability to translate complex ...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Tech Competitor Analysis for Marketing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a talented and experienced marketing researcher to do marketing research on curtains in Amazon, Flipkart , Google and other online market places in a comprehensive competitor analysis. Key project points: - Industry Focus: Your primary focus will be the technology market. - Data Requirement: The most important aspect of this research is competitor analysis. Insight into their strategies, strengths, and weaknesses will be vital. - Deliverable: I am looking for the research findings to be presented in a clear and concise written report. Ideal skills and experience for this job include a deep understanding of marketing research in the tech sector, a proven track record in competitor analysis, and exceptional report writing capabilities. The ability to present complex data

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...presentation so it's essential they have a clean, minimalistic design that aids communication and highlights key points. Key responsibilities: - Designing a 6-slide PowerPoint presentation - Ensuring minimalistic design for clear, clutter-free information conveyance I will provide the necessary text for each slide, your focus should be primarily on design. The content should be presented in a way that is visually appealing and easy to read. Ideal qualifications: - Expert in PowerPoint or similar software - Strong design skills, particularly with a minimalistic aesthetic - Strong attention to detail - Excellent communication skills The most successful candidate will have the ability to balance incorporating details with maintaining a clean, minimalistic design,...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  I've a Pinescript that used to work well on TradingView but after a recent upgrade to version 5, it's malfunctioning. I need someone to urgently clean up the code and fix the bugs. Key Responsibilities: 1. Thoroughly clean up the existing code. 2. Debug the script to ensure it works seamlessly on the current Pine Script version. The ideal candidate should have: - Profound expertise in Pinescript. - Proven experience in debugging and cleaning up Pinescript. - Familiarity with the changes in Pine Script versions. - Ability to work under tight deadlines. The code is in the attached file, it used to work on tradingview but it no longer works

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm seeking a skilled graphic designer to create a modern and clean design for a standard size envelope. It will be primarily used for business correspondence, hence, should convey a professional image. The design should be cogent, elegant yet minimalist. Key considerations: - Design should be unique, communicating business professionalism. - A keen eye for aesthetics and details will be appreciated. - Previous experience or portfolio in envelope, stationery or corporate-designs will be a plus. Please ensure your proposal includes links to some of your past relevant work. I'm hoping for a swift turnaround time without compromising on quality. Design Preferences: Colors: We prefer shades of blue (but feel free to get creative!). Design Elements: We envision a modern, slee...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I'm seeking a professional lead generation service specialized in B2B leads within the technology industry. This position requires a clear understanding of effective lead generation tactics, specifically in the B2B tech space. Lead except ads & seo. Key Responsibilities: - Generate high-quality B2B leads in the technology sector - Ensure the leads are of high quality and promising - Utilize various channels to source and qualify leads - Maintain a consistent flow of leads - Keep up-to-date with market trends Ideal Skills: - Proven experience in B2B lead generation, preferably in the tech industry - Excellent understanding of what constitutes a high-quality lead - Familiarity with different lead generation tools and techniques - Strong communication and negotiation ...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...Our Audiences are Working Professionals in IT, Sales, Operations, Management, Finance, Accounting, etc. Your Job: - Identifying potential Consumer leads by running free workshop campaign - Giving Quality of leads who can convert after attending our free workshop Milestone : -Quality Leads Target Required Skills and Experience: - Proven track record of successful lead generation in the technology industry - Familiarity with lead generation methods - Excellent written communication skills for email engagement - Proficiency in social media lead generation - Ability to target and engage with the right audience Your role will be vital in helping me grow my customer base Future Scope : We are looking for a long-term relation with our marketer, prove your expertise by showing...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am seeking a skilled and experienced web designer to revamp the look of my company's website by overhauling its homepage and enhancing overall site navigation to offer a clean and modern aesthetic. Specifically, the project entails the following: - Homepage Redesign: I want my homepage to be updated to perfectly encapsulate my brand identity, with a clean and fresh look. - Navigation Improvement: I need the site navigation to be more intuitive and user-friendly to facilitate quick and easy access to our services. - New Content Pages: The successful freelancer will augment our site with the addition of product description pages, along with presenting our Mission and Vision statement. The ideal candidate will possess strong web design skills, familiarity with contemp...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I'm in urgent need of an experienced WordPress developer to make changes on my existing website and add new functions. - **Edit Content:** I require some changes to the existing content on my site. This might include updating text, adding new information and potentially some minor design tweaks. Specific details will be provided. - **Create Drop-down Menu:** I need an intuitive and clean drop-down menu added to my website. This should make navigation for the users easier and provide a professional feel to the site. I will provide the menu structure. - **Appointment Booking & Email Form:** A critical aspect of this project is the integration of an appointment booking system within the website. Users should be able to book appointments for my services through the website...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  ...internship experiences with the demands of entry-level embedded software/firmware engineering roles. Proficiency in technical language specific to embedded systems is essential to ensure the terminology and skills listed are relevant and up-to-date. Formatting & Layout Editing: The aesthetic of my current resume format needs a professional touch. I'm looking for someone who can apply a modern and clean layout that improves readability and stands out in a pool of applicants while keeping the document professional and within the constraints of industry standards. Proofreading & Grammar Editing: I need a detail-oriented individual to meticulously comb through my resume for any English language errors, ensuring grammatical correctness, consistency in tense and style, a...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές