Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  1,335 cassandra δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Java Developer with Kafta 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Java Developer with Kafta , Cassandra and Spark JD) Experience - 3+ Skill - Apache Kafka,Cassandra,Core Java,Kafka,Spark,Apache Spark Need hands on java developer with good knowledge of Kafta , Cassandra and Spark

  €1562 (Avg Bid)
  €1562 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  I need a terraform and azure expert Έχει λήξει left

  need help writing terraform script for azure managed cassandra in Azure

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Data Engineer Έχει λήξει left

  ...discussion. Must Have: ● At least 6+ years of total IT experience ● At least 4+ years of experience in design and development using Hadoop technology stack and programming languages ● Hands-on experience in 2 or more areas: o Hadoop, HDFS, MR o Spark Streaming, Spark SQL, Spark ML o Kafka/Flume. o Apache NiFi o Worked with Hortonworks Data Platform o Hive / Pig / Sqoop o NoSQL Databases HBase/Cassandra/Neo4j/MongoDB o Visualisation & Reporting frameworks like D3.js, Zeppellin, Grafana, Kibana Tableau, Pentaho o Scrapy for crawling websites o Good to have knowledge of Elastic Search o Good to have understanding of Google Analytics data streaming. o Data security (Kerberos/Open LDAP/Knox/Ranger) ● Should have a very good overview of the current landscape and ability to visualis...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Trophy icon Logo for real estate brand/team Έχει λήξει left

  “Close with Cass” “Cassandra” “Cass” “Cassandra Lynn” “Realty” “&Co” Any or any combination can be used Solo agent, real estate broker starting a brand that can expand into a team. Devoted mother and passion for all things real estate. Primary work location Atlantic County NJ Looking for short, simple, attractive.

  €99 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €99
  506 συμμετοχές
  Help for an Interview Έχει λήξει left

  I need help while I give an interview for Java Full stack developer with knowledge and someone who can answer on their own (without browsing much) for questions in J2EE, ReactJS, Microservices, Springboot, REST API, Kafka, Cassandra, AWS, JUnit and Databases. Need a 30 mins free mock before the actual interview. Please reply only if you have relevant experience.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Java 11, Spring boot, Cassandra, Apache Camel

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...design and system with WEB Services (REST, SOAP) and knowledge of industry standards and best practices surrounding all aspects of the interpersonal skills as well as a demonstrated ability to work effectively on a verbal and written English communication skills to work with colleagues Nice to Have Experience with NO-SQL data warehouse (e.g. Cassandra)Experience with HTML, CSS, AngularJS, of Agile experience in the use of Kafka, Elastic StackAirline dev experience - Java spring boot...

  €9 - €16 / hr
  €9 - €16 / hr
  0 προσφορές

  ...Typescript /Advanced Java developer/Spring Boot JOB PROFILE ( C2H for 3/4 months) • Hands-on Blockchain Experience (Network setup and Smart contract development with integration APIs development) with either Hyperledger Fabric/Ethereum mandatory. • Expertise in REST API/Microservices Development with Springboot, etc Frameworks, knowledge of OATH2.0 • Proficient in no-SQL databases (MongoDB, Couch, Cassandra), OpenAPI specification (swagger), docker, Kubernetes, Openshift, Contenarization technology • Experience in writing smart contracts for large scale blockchain solutions • Experience with DevOps practices and tools, Git, Jenkins, Sprint Planning, and Industry knowledge. • Working experience in SQL databases...

  €6235 (Avg Bid)
  €6235 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...Engineers 6+ yrs : At least 6+ years of total IT experience ● At least 4+ years of experience in design and development using Hadoop technology stack and programming languages ● Hands-on experience in 2 or more areas: o Hadoop, HDFS, MR o Spark Streaming, Spark SQL, Spark ML o Kafka/Flume. o Apache NiFi Worked with Hortonworks Data Platform o Hive / Pig / Sqoop o NoSQL Databases HBase/Cassandra/Neo4j/MongoDB o Visualisation & Reporting frameworks like D3.js, Zeppellin, Grafana, Kibana Tableau, Pentaho o Scrapy for crawling websites o Good to have knowledge of Elastic Search o Good to have understanding of Google Analytics data streaming. o Data security (Kerberos/Open LDAP/Knox/Ranger) ● Should have a very good overview of the current landscape and ability to ...

  €1938 (Avg Bid)
  €1938 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Project for Cassandra B. Έχει λήξει left

  Hi Cassandra B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Need someone to support for java developer role for IS time CST from 8AM to 5:30 PM Skill set - spring boot, spring, hibernate, spring data, micro service , struts, MVC, resolving vulnerability, creating pipeline, docker, aws, maven, gradle, mongodb, Cassandra, sql

  €721 (Avg Bid)
  €721 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  need terraform expert Έχει λήξει left

  I need you to deploy azure managed cassandra cluster using terraform in Azure

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Java programming language Spring: Boot, Security, Data, Cloud Databases: relational (MySQL but better to have extended experience with several different RDBMSes, Postgres) NoSQL Databases: Cassandra, MongoDB, Redis, ElasticSearch (ELK) Message buses: RabbitMQ and Kafka for the new integration features Theoretical Foundations of software development: Enterprise systems architecture, client-server and micro-services architecture design, Java design patterns

  €519 (Avg Bid)
  €519 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Software Engineer Database Έχει λήξει left

  Intetics Inc., a leading global technology company providing custom software application development, distributed professional teams, software product quality assessment, and “all-things-digital” solutions, is look...or Java • Solution-oriented thinking and acting • You are a team player, feel responsible for your and your team’s work and are committed Even cooler, if you bring the following: • You know the features added lately to MS SQL servers (e.g. Hekaton, columnstore indexes, JSON data type, machine learning support) • Experience with NoSQL database paradigm and implementation (e.g. RavenDB, Apache Cassandra, Mongo DB, Redis,…) • Experience with analysing complex data and their processing and visualization with SQL or other fr...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  1) need a code to capture how many transactions per second for writing to the database 2) all the records from in-bound should be written to database, 3) need clear code comments

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Location: Remote ...and technical leadership experience as a data engineer • 4+ years of experience interfacing with data access layers for SQL and NoSQL systems • Strong experience in Kafka, Cassandra, Elastic Search, Redis, S3 • A team player that works hard, admits his/her strengths and weaknesses, and has the flexibility to improve by learning new things • Preference for demonstrated experience with cloud-based analytics platforms (AWS, Azure, etc) • Experience with web and public/private cloud infrastructure (AWS/GCP, Kubernetes, Docker, Nginx/Apache) Key Skills : • Code: Typescript, Go, Python, Scala • Data Eng: Kafka, Cassandra, Elasticsearch, Redis, S3 • Systems: Kubernetes, Docker, Hybrid Cloud, AWS Lambda Good ...

  €1652 (Avg Bid)
  €1652 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Java Full Stack Developer Έχει λήξει left

  - Java/Spring for Backend with Microservices framework - ReactJS/Angular 8/Typescript for Frontend - 5+ years of work exp - Decent Communication - Ability to think through and solve problems - Experience 5-10 years Our Tech Stack: - Java, React, Kafka, Redis, Cassandra, Elastic Search, NoSQL, MongoDB and PostgreSQL We are not too Fussed about • Which school or college you went to and what subject you studied. • Which technology you worked on in the past as long as you can learn new stuff We will evaluate you on • How quickly and deeply you learn new things. On your own. • Clarity of thought • Your coding skills • Sense of purpose

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Java Full Stack Developer Έχει λήξει left

  We are looking for Java Full Stack Developer JD : - - Java/Spring for Backend with Microservices framework - ReactJS/Angular 8/Typescript for Frontend - 5+ years of work exp - Decent Communication - Ability to think through and solve problems - Experience 5-10 years Our Tech Stack: - Java, React, Kafka, Redis, Cassandra, Elastic Search, NoSQL, MongoDB and PostgreSQL We are not too Fussed about • Which school or college you went to and what subject you studied. • Which technology you worked on in the past as long as you can learn new stuff We will evaluate you on • How quickly and deeply you learn new things. On your own. • Clarity of thought • Your coding skills • Sense of purpose

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need of someone who is expert in Architecting design, deploying, ensuring high scalability and high availability, cloud security implementation. Review and/or analyze and d...(e.g. Git, SVN) -Experience implementing CI/CD (e.g. Jenkins, TravisCI) -Experience with configuration management tools (e.g. Ansible, Chef) -Experience with infrastructure-as-code (e.g. Terraform, Cloudformation) -Expertise with AWS (e.g. IAM, EC2, VPC, ELB, ALB, Autoscaling, Lambda) -Container Registry Solutions (Harbor, JFrog, Quay etc) -Operational (e.g. HA/Backups) NoSQL experience (e.g. Cassandra, MongoDB, Redis) -Good understanding on Kubernetes Networking & Security best practices -Monitoring Tools like DataDog, or any other open-source tool like Prometheus, Nagios -Load Balancer Knowledge (AVI Ne...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Atuação 100% remota Contratação PJ Imprescindível: - Superior em tecnologia - Experiência em MongoDB (Avançado) , Cassandra - Experiência em Elastich Search - Experiência no uso de banco de dados no modelo DBaaS nas nuvens AWS e GCP; - Entendimento dos Processos, procedimentos, Topologias; - Conhecimento Avançado em Soluções de Infraestrutura de Banco de Dados - Entendimento dos Processos ITIL; Âmbito técnico Conhecimento em DB Cassandra, Redis, MongoDB, Mysql (Variantes), Postgre, MSSQL Server e Elastic; Uso de banco de dados no modelo DBaaS nas nuvens AWS e GCP; Conhecimento em Telemetrias: Grafana, Conhecimento de Controle de Versionamentos: Flyway, Liquibase; Monitoramento,...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hi all, Looking for support on Spark and Cassandra Operating and scaling infrastructure in AWS Strong coding skills in Java or Go Language , or python DevOps tools (Ansible, Terraform, Kubenetes, Docker) Data delivery pipelines or APIs Hands on work with Postgresql Let me know if you have experience in it

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  The project consists of migrating from a PostgreSQL database into a NoSQL database. We're looking for a NoSQL expert (MongoDB, Cassandra, CouchDB, etc) who can help us to determine the project's viability, time and cost estimates. The main goals for this project are: - Stability - Scalability - Reasonable complexity The goal is to identify which technology suits our technical needs better and study its cost. Please include in your answer details about the approach you would follow to study the viability of this project and any relevant question you have. To make sure you read the post, please include the result of this operation in your answer: 2*21=? Thanks.

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  The project consists of migrating from a PostgreSQL database into a NoSQL database. We're looking for a NoSQL expert (MongoDB, Cassandra, CouchDB, etc) who can help us to determine the project's viability, time and cost estimates. The main goals for this project are: - Stability - Scalability - Reasonable complexity The goal is to identify which technology suits our technical needs better and study its cost. Please include in your answer details about the approach you would follow to study the viability of this project and any relevant question you have. To make sure you read the post, please include the result of this operation in your answer: 2*21=? Thanks.

  €50 / hr (Avg Bid)
  €50 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Enterprise Application Programming Έχει λήξει left

  ...following criteria: - User (Producer) ID – means who wrote it; - Message content Tasks: 1. Acquiring design patterns, build a data model for the application described in the above Description section together with API Contracts 2. The following are required: • ERD diagram (if you use RDBMS) as a picture of JPEG/PNG format; • Script to create the data model in the DB (SQL for RDBMS, CQL for Cassandra, etc.), which should be runnable, and creates an expected data structure; • Script to populate the database with few records (2-3 users, 5-7 messages); • A minimum of the following queries: i. Get list of users; ii. Get list of content producers; iii. Get list of content subscribers (full); iv. Get list of content subscribers, subscribed on specific produc...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Project for Cassandra R. Έχει λήξει left

  Hello, I see your profile and would like to offer you a project. Could we discuss the details in chat?

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  - Hands on experience on Java/J2EE programming. - Hands on...Spring Boot, Spring Rest. Microservices Architecture - Experience with SQL on any of the RDBMS – Oracle, My SQL. - Experience with any of the ORM frameworks – Hibernate/JPA - Experience with Web Services development – SOAP, REST - Experience with Cloud Platforms – AWS, Microsoft Azure - Experience with Messaging Services – Kafka, Kinesis (Good to have) - Exposure to NOSQL database like Cassandra, MongoDB (Good to have) - Experience working with deployment and orchestration technologies such as Docker, Kubernetes (Good to have) - Good knowledge and experience in using tools like Jenkins, Git. - Experience in working with Agile Framework (Good to have) - Good in communication ski...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Title: Java Full stack Developer Job Description: · Core Skills: Java, Java Script, SQL, Angular, Spring Boot, RESTful, Microservices · Presentation Layer: o HTML, CSS, Javascript, JQuery, Angular JS, Typescript · Business Layer: o Java 8/11(Must be good in Collections), Spring Boot(MVC, DI, Repository), RESTful(JAX-RS) · Persistence Layer: o No SQL DB (Cassandra or similar) o SQL DB(Maria DB or Oracle or My SQL) o Hibernate ORM, JPA · Messaging Broker: · Kafka or ActiveMQ

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Java Spring boot Developer Έχει λήξει left

  We are looking forJava/Golang/Rust/Spring boot Developer with Minimum 3-4 Years Experience Exceptional proficiency in Java/Golang/Rust or any other strongly typed language. Working knowledge of big data technologies like apache spark or something similar is a big plus. Strong understanding of Sql/NoSql databases (Postgres/Cassandra) Well versed with operating and enhancing scalable, fault-tolerant, distributed systems. Working knowledge of AWS or any other cloud infrastructure provider. Comfortable operating in an Agile environment and dealing with uncertainty and ambiguity. Understanding of system design, architecture and distributed systems (Messaging systems, Eventual Consistency, CAP, ACID) Keen interest in web 3.0 ecosystem (blockchain, DeFi, NFTs etc) Skills Required Java S...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  The project consists of migrating from a PostgreSQL database into a NoSQL database. We're looking for a NoSQL expert (MongoDB, Cassandra, CouchDB, etc) who can help us to determine the project's viability, time and cost estimates. The main goals for this project are: - Stability - Scalability - Reasonable complexity The goal is to identify which technology suits our technical needs better and study its cost. Please include in your answer details about the approach you would follow to study the viability of this project and any relevant question you have. To make sure you read the post, please include the result of this operation in your answer: 2*21=? Thanks.

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  A single tab should be added in the Web application which will have the option to edit, save and display the new user data., Frontend is already there, only the backend part needs to be implemented.

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Spring Boot+Cassandra PoC Έχει λήξει left

  Hi Atul, We want to do PoC with Springboot and Cassandra with CRUD operations.

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Springboot+Cassandra Project Έχει λήξει left

  Hi Atul, We want to do PoC with Spring Boot and Cassandra

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Necesitamos un experto en NoSQL (MongoDB, Cassandra, CouchDB, etc) que nos ayude a determinar la viabilidad del proyecto y estimar los costos y tiempos del mismo. Los objetivos principales son: - Estabilidad - Escalabilidad - Complejidad aceptable Queremos saber qué solución se puede adaptar más a las necesidades del proyecto y si cumple con los requisitos técnicos y económicos. En tu respuesta, por favor incluye detalles sobre cómo estudiarías la viabilidad y cualquier pregunta relevante al proyecto. Saludos.

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Cassandra for Web applications -- 2 Έχει λήξει left

  You will demonstrate how to create a data model using CQL in Cassandra for Web applications.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Middle Java Developer Έχει λήξει left

  Looking for a experienced java developer for a long-term project. You will work with a team of international experts for this project. Must know Mandarin Chinese and English languages. Project Descri...autotests; • Refactoring and optimization of existing functionality, including integrations with external systems; • Fixing defects (bugs) found Key Requirements: • 2+ years of professional related Java/J2EE experience and object oriented methodologies • Experience with Spring, REST API, JSON, JSP, JQuery, Javascript, • Experience with relational databases (preferably MySQL) and noSQL (MongoDb, Cassandra, etc.) • Experience with ORM technologies (JPA2, Hibernate) If you are interested in this project, please reply with your prior experience. We are ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...Certified Solution Specialist. Recently, I've noticed a trend in the Norwegian ecommerce market (where I mainly operate) - and this trend is that contactless payments are becoming HUGE, and so is mobile - but most webshops are still made with Wordpress/WooCommerce. I've already started to build the product, I have clients waiting and ready - but a big focus I want is on big data. Here I plan to use Cassandra as a main data store, and see to use Neo4j + Elasticsearch to be able to do things that Shopify/WooCommerce could NEVER do - and in so - outright destroy the competition in Norway delivering such shops. I have a list of my old partners customers - they delivered WooCommerce shops - the list is 1200 customers long. ~The way I worded the initial agreement, the list ...

  €1377 (Avg Bid)
  €1377 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...development and full product life-cycles • Coding skills in JavaScript with a strong base in object-oriented design and functional programming • Strong Experience in Node.Js and React.Js web framework • Understanding of basic data structures & algorithms • Experienced with relational databases(MySQL, Postgres, etc) good working knowledge of SQL Experience with non-relational databases (MongoDb, Cassandra, Hbase, DynamoDb), designing schemas • Experience in API design and best practices • Experience in building microservices-based architectures • Strong experience on any of frameworks such as Express, Koa, Sails, StrongLoop etc. • Web fundamentals like HTML5 and CSS3 • Good design and prototyping skills • Ability ...

  €1582 (Avg Bid)
  €1582 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...esperienza in programmazione, preferibilmente in Python, Kafka o Java e volontà di apprende nuovi linguaggi. - Competenze su Hadoop v2, MapReduce, HDFS. - Buona conoscenza dei Big Data querying tools. - Esperienza con Spark. -Esperienza nel processare grandi quantità di dati, sia strutturati che non, inclusa l’integrazione di dati che provengono da fonti diverse. - Esperienza con NoSQL databases, come Cassandra o MongoDB. - Esperienza con vari sistemi di messagistica, come Kafka o RabbitMQ Durata attività: contratto di 12 mesi Impegno: full time Modalità di lavoro: da remoto Data d’inizio: ASAP Lingue: italiano, inglese è sicuramente un plus English version We are looking for a Big Data Engineer, who can immediately join one of ou...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Looking for big data expert, good with the technologies such as Hadoop, spark, cassandra, Mongodb

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Java/Golang/Rust Έχει λήξει left

  We are looking for Java/Golang/Rust Developer with Minimum 2-3 Year experience Job Description Exceptional proficiency in Java/Golang/Rust or any other strongly typed language. Working knowledge of big data technologies like apache spark or something similar is a big plus. Strong understanding of Sql/NoSql databases (Postgres/Cassandra) Well versed with operating and enhancing scalable, fault-tolerant, distributed systems. Working knowledge of AWS or any other cloud infrastructure provider. Comfortable operating in an Agile environment and dealing with uncertainty and ambiguity. Understanding of system design, architecture and distributed systems (Messaging systems, Eventual Consistency, CAP, ACID) Keen interest in web 3.0 ecosystem (blockchain, DeFi, NFTs etc)

  €1551 (Avg Bid)
  €1551 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Java Developer Location: Austin,TX Έχει λήξει left

  Location: Austin,TX Mandatory skills. • Very Good Core Java - Backend engineers • Strong in API Development - Custom API • Good in problem solving skills • Good understanding of Cashing mechanism • Strong in data base integration Skills. • Java Developer with NOSQL Database Cassandra, Mongo DB experience

  €50 / hr (Avg Bid)
  €50 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I have a problem with up upgrade the Cassandra version from 2.2.x to 3.11.x. I don't understand why it's the same Cassandra 2.2.x, but when installing with package (link , it can upgrade normally, while installing with package (link ) , it gives an error as figure below. Conclusion, I want to upgrade to without removing installed Cassandra and lost data.

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Need front end help Έχει λήξει left

  Hi there! I'm looking for a freelancer with Wrap Boostrap knowledge and angular JS. The current main need is working on our reservation software. Flexibility and comprehensive coding knowledge is a must. This is a project for the front end of a website. Thank you! Cassandra [Removed by Admin for offsiting - TOC Section 13]

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Project for Hung P. Έχει λήξει left

  Hi Hung, Hope your well, We used to hire you for doing our retouching, we was under the name Cassandra P. How have you been? our account was deleted but we are back at work now. We have some more work coming in that I would like to get a price for.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Cassandra O. Έχει λήξει left

  Hi Cassandra O., I noticed your profile and would like to offer you my project. We are looking for Japanese Interpreter/Moderator. We can discuss any details over chat.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Health care Έχει λήξει left

  ...java code against a persistence datastore) DDD / Microservice experience, CI/CD, Understand deployment and development in a Unix based environment Highly Desired Kafka (or) AWS Kinesis, Azure EventHub, Apache Pulse Or at least: RabbitMQ, ActiveMQ, IBMMQ Kafka Streams If not then hopefully: Apache Spark, Apache Flink Or at least: Hadoop Distributed Database Experience, such as : Mongo, Cassandra, Snowflake Docker / Containerized development Monitoring experience using a technology stack such as: Prometheus/Grafana ELK stack Phone: [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]...

  €588 (Avg Bid)
  €588 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Project for Cassandra K. Έχει λήξει left

  Hi Cassandra K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We want performance optimization to be done for our product developed using ML, Nifi , Kafka , Cassandra ,MongoDB, python, Java/Spring, HTML5 & Jquery .

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Need Database Administrator for Cassandra db for some setup and debug setup and help on database migration to another server might be AWS server or . Amazon Key spaces

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Java Developer Έχει λήξει left

  ...engineering solutions from scratch. Working on high/low-level product designs & roadmaps along with a team of ace developers. You will be responsible for server-side component designing, detailed technical design, development, testing, implementation, and maintenance. You will build products and applications using razor-edge technologies on Open source Java tech stack, HTML5, Backbone.js, Hadoop, Cassandra, MongoDB, etc. You will also review and understand business requirements ensuring that development tasks are completed within the timeline provided and that issues are fully tested with minimal defects. Requirements for the role: B.E/ with at least 3-13 years of hands-on web development experience in Core Java and J2EE Should have experience in end-to-end application...

  €2859 (Avg Bid)
  €2859 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Κορυφαία cassandra Άρθρα Κοινότητας