Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 cakephp δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...άριστη γνώση Linux, PHP, MySQL και εμπειρία σε CakePHP, υπεύθυνο για τη διαχείριση, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτυακού μας τόπου, www.lifo.gr. Το έργο περιλαμβάνει καταρχάς τη μ&e...

  €3967 (Avg Bid)
  €3967 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  CakePHP Developer for Category Order Change 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a proficient CakePHP developer to assist in updating the navigation structure of my website by adjusting the order of categories and subcategories. This process should be automated, based on metrics such as popularity and date added. Ideal Candidates Should: - Have experience working with CakePHP - Be proficient in PHP and web development - Understands the importance of user experience and navigation structure - Skilled in implementing automated sorting algorithms

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I have a small CakePHP application, currently running on version 1.2.0.7296 RC2, that I would like to upgrade to the latest version of CakePHP. Additionally, I am looking to introduce some key improvements to the application. Key Requirements: - Upgrade my existing application from version 1.2.0.7296 RC2 to the latest version of CakePHP. - Retain the current functionalities related to user authentication and database integration in the upgraded version. - Enhance the application's performance by introducing improvements. This may involve code optimization, database query tuning, etc. - Implement enhanced security features to fortify the application against potential vulnerabilities. - Improve the user interface to make it more modern and user-friendly. Key Skill...

  €463 (Avg Bid)
  €463 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές

  ...Enhanced back-end logic to handle ID generation, auto-filling of forms, and saving additional data fields. Search functionality for hospitals and ambulances with display integration. Editable task management system with the ability to view and edit task details. Comprehensive documentation detailing the changes made and instructions for use. Skills Required: Laravel Proficiency in PHP (preferably CakePHP framework). Front-end development skills (HTML, CSS, JavaScript). Experience with Google Maps API or similar geolocation services. Familiarity with MySQL database management. Experience with developing and integrating search functionalities. Timeline: We expect the project to be completed within 4 weeks from the start date. Regular updates and progress meetings will be scheduled ...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm seeking a skilled CakePHP developer for a long term assignment. We have platform in place and need feature addition and modification. This is Upgrade of the Existing Model : - Strong experience with CakePHP, Specifically worked on Older version of Year 2012 or Earlier. - Ability to design and implement a variety of website features as required, with potential needs being user registration, functionality, a content management system. - Please provide evidence of past work with CakePHP when applying. I look forward to working with you.

  €1400 (Avg Bid)
  €1400 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Resolve CakePHP SEO URL Issue Έχει λήξει left

  My CakePHP website is facing SEO issues due to incorrect URL structure. This is negatively impacting our search engine rankings. Key Requirements: - Identify and rectify the incorrect URL structure in my CakePHP website - Ensure the corrected URLs are search engine friendly

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  CakePHP Expert for Session Issue Έχει λήξει left

  We have CakePHP application where sessions are expiring too quickly. We have tried to configure but no success. Sesson behavior seems somehow random - sometimes sessions are lasting longer and one day they expire rapidly. We run linux server. Knowledge of CakePHP, and sessions are crucial for this project.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  ...developer who can proficiently convert a whole CakePHP program into regular PHP. The entire program ranging from database connection, request handling to templating has to be revamped. Even though I've not highlighted any specific feature to prioritize, I'm expecting the freelancer to carry out a systematic conversion making sure that every module is functioning seamlessly. Key responsibilities include: - Conversion of all components from CakePHP to PHP - Ensuring seamless database management - Implementing user authentication - Validating form data - Effective request handling The desired completion for this project is within a month, so a freelancer with the ability to work within this deadline is preferred. Strong proficiency in both CakePHP and...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  I'm looking to migrate my current E-commerce as a Course website, which is built on CakePHP 2.x, to WordPress. The primary purpose of the site is to offer various Courses for sale. Key requirements are: - Migration of the website from CakePHP 2.x to WordPress - Maintain the existing Course Purchase and order and confirmation functionality - Course listings with categories - Users Migration - Payment and all the details I want are in WordPress, which exists in CakePHP. - I want a completely matched result in WordPress that exists in CakePHP with all data migration with zero data loss. The ideal candidate: - Experienced in CakePHP and WordPress - Proficient with e-commerce platforms and features - Skilled in data migration - Attention to detail to en...

  €419 (Avg Bid)
  €419 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές
  Urgent CakePHP Error Fix Έχει λήξει left

  I'm in urgent need of a skilled CakePHP developer to resolve an error on my website. The error is currently displaying an error message which I can provide you with. It is critical that this is resolved as soon as possible. Key Responsibilities: - Identify the cause of the error based on the provided error message. - Implement a solution to resolve the error promptly. Ideal Skills and Experience: - Proficient in CakePHP development. - Prior experience in identifying and resolving critical errors. - Ability to work under pressure and meet tight deadlines.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Disponemos de un software de gestión desarrollado en CakePHP 2.10 + MySql. Necesitamos ampliar algunas funcionalidades y realizar algunas refactorizaciones.

  €525 (Avg Bid)
  €525 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  **Your Bidding Amount is Final. No change allowed later**##Please read the attached file for details## I have an existing Online Stamp Inventory for Postal Stamp Collectors in my site. It is made in CakePHP. I need to add some features to it and repair current feature. I want to add Export/ Import feature, improve search feature and add the feature of uploading images/document, repair Year field, URL field etc, make the current captcha and email verification system better. Might add some new form fields. Further, I want to dedicate one user as Admin. Admin gets all features like common users. Only difference is Admin can see user details like their username, email ID and registration date and can export it. No seperate Admin panel needed. See the site:

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Project Description: We are seeking an experienced web developer with a strong background in PHP and CakePHP 2.x framework to integrate Google Sign-In into our existing web application. Our application currently follows a multi-step flow and uses MVC architecture. The integration must be seamless and maintain the current workflow. Objectives: Google Sign-In Integration: Implement Google Sign-In to allow users to authenticate using their Google accounts. User Redirects: After successful authentication, users should be redirected to the 'typeform11' page as part of our existing workflow. User Data Retrieval: Retrieve and display the user's Google account information including profile picture, email address, and name on the redirected page. Error Handling: Proper error ...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  **Your Bidding Amount is Final. No change allowed later**##Please read the attached file for details## I have an existing Online Stamp Inventory for Postal Stamp Collectors in my site. It is made in CakePHP. I need to add some features to it and repair current feature. I want to add Export feature, improve search feature and add the feature of uploading images/document, repair Year field, URl field, make the current captcha and email verification system better. Further, I need to add Subscription feature. Free Users can add limited number of entries whereas Paid Subscribers can get full features. See the site: This is very easy Project. Just making Form fields and report generating. Lowest bidder will win this project. You don't need to develop

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Seeking a CakePHP expert for meticulous backend development. You should have the skills and experience to handle: - Advanced backend development with CakePHP - In-depth understanding of RESTful APIs Your ability to work with RESTful APIs is crucial. This is a specialized task requiring deep understanding and adept application of CakePHP for backend development. A proven track record of such projects is necessary. Successful bids will show an understanding of detail-oriented, expert level backend development.

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Android App Developer Required Έχει λήξει left

  Looking For an Andriod Developer to Create a Mobile App from Scratch for my Educational Software written in CakePHP. Software Overview : Its a basic exam software where from Admin one can create Subjects, Topics, Questions and Exams for Students. Exams are in Package format which can contain one or more exams. Student can purchase packages and attain the respective exams from their dashboard. *Admin Interface* User admin Pass: admin *Student Interface* User: student (@) Pass: demo123 I need only the Student App so that students can check and attain exams. Looking for a Cost-Effective Developer for the same. Thank you

  €584 (Avg Bid)
  €584 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need to Upgrade Year 2012 develeoped CakePHP Portal with addition of new feature and system. The portal was developed with some feature a year ago need some more development Those with experise in Cake Php and have worked on earlier version may respond

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm urgently in need of a senior CakePHP developer who can assist in fixing numerous issues I'm currently experiencing in the 2x version of my project. The framework version is 2x and multiple developers has worked on the code. I am looking for senior developer with real experience. Thank you

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I require the expertise of a CakePHP developer to eradicate various bugs from my accounting software. The software has resemblances to Tally and is currently generating inaccurate profit and loss statements, balance sheets, and trial balances. Key Requirements: - Diagnose the issue causing the generation of incorrect financial statements. - Implement solutions to correct the inaccuracies in the calculation of the financial statements. - Thorough testing after bug fixes to ensure accuracy and reliability. Applicants for this project should provide comprehensive project proposals which detail how they would approach rectifying the issues described. Whilst no specific methodology is required for bug testing and fixing, an understanding and experience in common industry methodologies...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I'm seeking an experienced CakePHP developer to customize certain aspects of my gym system. You will be responsible for: • Adding a feature to enable WhatsApp notifications and messages. This will involve: - Developing functionalities to allow sending of automated notifications to members. - Creating a system for members to receive messages from the gym. • Integrating a store with a printer and cash box. Your responsibilities will be: - Implementing a system for printing receipts for mini market purchases. - Developing an inventory tracking feature for the mini market items. - Making provisions for cash payments at the mini market. In addition to an extensive background in CakePHP, ideal candidates should have experience with WhatsApp API, p...

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  I'm seeking a seasoned freelancer with expertise in PHP and CakePHP, specifically. The scope of work includes: - Upgrading a web application from PHP7 to PHP8 and CakePHP V4. - App compatibility: Linux. - Ensuring all current functionalities are maintained including user registration and login system, payment gateway integrations, and data management and processing functions. No new features will be implemented. - It's important for the transition to be seamless with zero down-time or functionality glitches during the upgrade. The ideal candidate must possess the following skills: - Proficiency in PHP8 - Extensive experience with CakePHP V4 and web application development. - A comprehensive understanding of Linux operating systems. No specific performance...

  €444 (Avg Bid)
  €444 Μέση Προσφορά
  184 προσφορές
  cakephp project Έχει λήξει left

  Video / Picture Display No login

  €461 (Avg Bid)
  €461 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hey Ben, Thank you for your honest feedback. Yes, you are right no one going to pay for research. I have considered 4-6 hr. for research and then functionality implementation (as it requires fields and selecting LOVs). Thank you for showing confidence and interest on us. We would like to put our candidature upfront. We can assist you on various assignment and technology e.g. PHP framework, MERN, Microsoft stack, Mobile development Native/ Hybrid, and Cloud - AWS, Azure, and Google cloud. Our charges on PHP technologies are USD 25/ hr., based on this estimate I expect approx. USD 1500 (25*60). I am happy to work on our first assignment on USD 1200. Please let me know if you have any question in this context. Regards, Praveen / Abhishek

  €553 (Avg Bid)
  €553 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I want to get a website developed in CakePHP 5 or Laravel 10 having following features: Admin (Using Authentication) 1.) Login, logout, roles (ACL if available in build) 2.) Users section with list, add, edit, delete, active and inactive user. Use ajex to check duplicate user email while adding and updating user. 3.) Categories and sub-categories 4.) Blogs (List, add, edit, delete, active and inactive), Meta title, Meta keywords, Meta description 5.) Page Manager 6.) Contact us list (With email) 8.) Export an excel having blog title, number of views, date created, user name columns and in last total of columns. Front-end: 1.) Landing page showing featured blogs and having menu of categories and sub-categories. 2.) Categories list page showing number of sub-categories of that c...

  €303 (Avg Bid)
  €303 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  CakePHP Portal PHP 5.2 Issue Έχει λήξει left

  I am experiencing some issues with PHP (version 5.2) -Page not displaying on my CakePHP portal and am seeking those with good knowledge of PHP and Server adminstration check on - PHP version 5.2 issues - CakePHP platform

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Our team needs a Full-stack MERN/PHP developer for our ongoing client. Require Team collaboration skills. We are going to hire the right one ASAP. within 1~3 days. - Skills: MERN/PHP/CakePHP/MySQL - Requirements: Migrate the CakePHP/MySQL website to the MERN stack - Duration: at least 1 year - Monthly Salary: $1000 (NOT negotiable for first 2 months) - Working timezone: Flexible but ideally overlap 2hrs during PST - Hours per day: 8hrs Please share your resume when you send the proposal.

  €630 (Avg Bid)
  €630 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Fix mailing issues on 2 websites Έχει λήξει left

  1. I have a CakePHP website, running on Godaddy hosting. The problem is that mails sent by the website, often don't arrive in the users mailbox. (Specifically: the 'forgot password' email often doesn't arrive.) The website is an image gallery, running on 9 domains using 9 languages. I heard Godaddy can be hard (strict) for sending emails, so someone who has experience with the Godaddy mailing system would be a plus. At Godaddy, I have access to Cpanel. I'm open to using an smtp service, if needed. 2 CakePHP developers already took a look at this, and were not able to solve it, so I would like someone who is specialised infixing mailing issues. 2. On the same server, I have a Wordpress site. The emails from that website don't arrive either. The...

  €250 - €750
  Σφραγισμένο
  €250 - €750
  95 προσφορές
  CakePHP 4.2 Dev with AJAX Skills Έχει λήξει left

  I am currently seeking a skilled and experienced CakePHP developer who can assist in upgrading my project to the latest CakePHP framework version 4.2 while integrating specific improvements. **Core Requirements:** - Upgrade to CakePHP version 4.2 with an emphasis on: - **Improved Performance**: My project needs to be optimized for speed and efficiency. - **Enhanced Security Features**: Implementing the latest security protocols to safeguard data. - **Updated Documentation**: To ensure maintainability and future updates are seamless. - **AJAX Integration**: - Utilizing **jQuery**, the project requires AJAX post requests to be sent to the controller. - The data format for the AJAX request will be **JSON**, specifically focusing on **selected option values**...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Fix CakePHP 4 Ajax Issues Έχει λήξει left

  I am currently experiencing a critical issue with my web application that employs CakePHP version 4. For some reason, none of the Ajax requests within the application are executing properly. This is hindering the dynamic aspects of the application, affecting both the retrieval and sending of data to the server. ### Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge in CakePHP (specifically version 4) - Expertise in Ajax and JavaScript for dynamic web applications - Proven experience in diagnosing and resolving Ajax request issues - Ability to work efficiently to troubleshoot and implement necessary fixes ### Specific Requirements: - Diagnose why Ajax requests are not working within the CakePHP 4 environment - Address and fix issues related to both sending and receiving ...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Full Stack Senior PHP Developer Έχει λήξει left

  ...customize a CakePHP 3 Plugin tailored for a Support Portal to facilitate user-friendly submission and management of support requests. • Implement efficient and scalable solutions, applying SOLID principles and design patterns to ensure the codebase's robustness and maintainability. • Collaborate with cross-functional teams to integrate the Support Portal into our existing infrastructure, leveraging the CakeDB/Users plugin for seamless user management. • Enhance the user interface of the Support Portal using Bootstrap, focusing on delivering a visually appealing and user-friendly experience. • Interface with JIRA's API to enable seamless communication between the Support Portal and JIRA, streamlining issue tracking and resolution processes. Requireme...

  €429 (Avg Bid)
  €429 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές
  Innovative CakePHP Developer Needed Έχει λήξει left

  I have made a small one page site - - where I need to some help with the form. On submit you need to make : a) either a flash message / alert on post "thanks for contacting" before redirecting to index. NOTE : Some code or most of the code is already in controller, but cannot make it work, b) client validation of phone input (if not a numerical). I already have the "required". NOTE : code for client valildation is there but not working. c) sending of email on new submit. You need to demonstrate it on the live server. I will provide you with info.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Fix CakePHP image gallery Έχει λήξει left

  I have a custom CakePHP website with: - an image gallery - a member section - a generators section ( crossword generator, ect ) The website has 9 languages. Each language is shown at a different url. Specific issues: After some work was done on the site by a developer: - some pages give a blank result - some pages show the error 404 page Skills and experience required: - Experienced/expert with Cakephp framework - Knowledge of HTML, php, CSS, JavaScript, Cakephp Desired timeline: - Urgent (within 1 week) As far as we can see, the issue is probably related to sessions and/or caching ? The developer was trying to fix some smaller issues in these domains, when the bigger issues appeared. Site is hosted on a 'webhosting plus' package from Godaddy, with CPanel...

  €251 - €752
  Σφραγισμένο
  €251 - €752
  48 προσφορές

  ...project, I am actively seeking for an industrious CakePHP developer who is proficient in upgrading to higher versions of PHP and CakePHP. The project also requires certain modifications and a significant performance optimization. Key roles and responsibilities include: 1. Upgrading to higher versions: - Ability and experience in efficiently migrating to higher versions of PHP and CakePHP is crucial. 2. User interface redesign: - A keen eye for aesthetic detail to match our predefined color schemes, layout, and font preferences is needed. 3. Performance optimization: - It is important to have comprehensive understanding and skills in optimizing system performance. Ideal candidates should have prior experience working on CakePHP projects, spec...

  €623 (Avg Bid)
  €623 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...has used CakePHP - even just a bit. I'm seeking to add a new feature to an existing web application. Your task is not just about building new features, it's also about keeping the project updated and efficient as the technologies evolve. The new feature to be implemented is a user authentication system. If you're proficient in creating such systems, that's a plus. If not, familiarity with similar projects will also be useful. Specifically, your work will revolve around: - Building strong and secure user authentication system - Upgrading the application to the newer versions of PHP and CakePHP The ideal candidate should have: - Proficiency in PHP and CakePHP - Experience in feature additions on an existing application - Knowledge and expe...

  €296 (Avg Bid)
  €296 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Hi Afzaal H., I noticed your profile and would like to offer you my project. Recover website witch is not working and update it cakePHP version according to the server.

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  CakePHP Error Debugging Needed Έχει λήξει left

  In my CakePHP website, a page is failing to load and that's causing disruptions in service. The visible issue is a "Server Error" message that appears instead of the expected content. The problem needs a quick resolution. - Details: The problem isn't a simple 'page not found' error, but something more critical. Instead of the regular content, a 'Server Error' message is displayed, implying that the trouble could be more intricate and potentially linked to server or runtime error. - Skills Required: I'm looking for someone with strong experience in CakePHP and debugging skills, capable of finding and fixing server errors promptly. An in-depth understanding of PHP, servers, and error handling is necessary to resolve the issue full...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Looking for Senior (at least 5 years) experienced CakePHP Developer to debug and optimize CakePHP 2x application. Looking for full time , on monthly basis. Thank you

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...focusing on simplicity, ease of navigation, and responsive design. The core goal is to enhance the aesthetics while maintaining the existing functionality of the software. Requirements: Strong proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. Experience in responsive web design and cross-browser compatibility. Ability to work with existing code and integrate new UI components seamlessly. Familiarity with CakePHP or similar PHP frameworks is a plus. Good understanding of user experience and modern web design trends. Ability to maintain software functionality during the design overhaul. Excellent communication skills and adherence to project deadlines. Scope of Work: UI Design Implementation: Translate provided UI design concepts into functional HTML, CSS, and JavaScript code. Responsiv...

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...Chat: Secure and intuitive chat interface for real-time communication. Appointment Scheduling: Facility for patients to book, reschedule, and cancel appointments. Medical Records Management: Easy access and management of patient medical records. Online Payment Integration: Secure payment gateway for consultations and services. Technical Requirements: Platform: The module should be developed in CakePHP, compatible with our current PHP version 5 environment. API Integration: Incorporation of relevant APIs for enhanced functionality. User Interface: The UI should be user-friendly, aligning with the existing DrMHope software interface. Security and Compliance: Adherence to data privacy regulations and secure handling of sensitive information. Testing and Deployment: Functional Test...

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...partner with on 3 different projects , the first being a patient intake management system , if good work is done we will go to the next project together 2. The system will have CRUD (Create , Read , Update , Delete ) functions , must be responsive , web based , look good and professional, easy to scale and add other features in future, be built on a well documented and well supported framework eg cakephp, yii , larval , CI, symphony etc 3. The developers should be able to show previous similar systems they have done 4. About the system The patient intake management system will allow a. Creating, Reading, Updating and Deleting system users (3 levels: admin, manager, case worker) b. Creating, Reading, Updating and Deleting patients( clients) which will include their per...

  €561 (Avg Bid)
  €561 Μέση Προσφορά
  153 προσφορές
  Upgrade from CakePHP4 to CakePHP5 Έχει λήξει left

  I am looking for a developer to upgrade my CakePHP4 project to CakePHP5. The ideal candidate should have experience with CakePHP and be familiar with the upgrade process. Requirements: - Experience with CakePHP and previous experience upgrading from CakePHP4 to CakePHP5 - Strong understanding of PHP and MVC frameworks - Familiarity with database management and migration - Attention to detail and ability to troubleshoot and fix any issues that may arise during the upgrade process - Should work with PHP8.1 or lastest Also we need to prevent stored/persistent cross-site scripting and persistent XSS vulnerabilities Specific Features/Functionalities to Add: - Please provide suggestions and recommendations for any new features or improvements that can be added during the upgrade...

  €194 (Avg Bid)
  €194 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Busco experto en framework CakePHP Έχει λήξει left

  Tengo un desarrollo sistema, busco un experto que me ayude a implementar un modulo de referidos donde cada referido y en el panel de administración muestre las ventas de esos referidos solo el admin podra acceder a esa información y un exportador de las ventas en formato PDF para que se le envien al referido lo que vendió. Estoy utilizando CakePHP.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I have CakePHP based online exam system which is taking load on concurrent users but the developer says its due to Server. I want someone to configure the same script on AWS with at least 1500 concurrent user support. I have script developers need server support.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...version ( we use Cakephp PHP version 4.1.14) to the latest version of CakePHP, which is 5.0.1. The upgrade aims to enhance performance, security, and maintainability of the software. ## Project Scope The scope of this project is to upgrade the existing CakePHP framework used in drmhope to version 5.0.1, ensuring that all functionalities are retained and optimized for the new framework version. ### Objectives - Upgrade CakePHP to version 5.0.1. - Ensure compatibility of existing features with the new CakePHP version. - Optimize performance and security. ## Detailed Requirements ### 1. Environment Preparation - Set up a development environment that mirrors the current production environment. - Ensure backup of the current system, including all files ...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...and a comprehensive patient information management system. Mobile Number-based User Identification: Implement a system with mobile number identification and OTP verification. Advanced Search Functionality: For efficient and detailed client information retrieval. Post-Consultation Services: Provide follow-up services after consultations. Technical Requirements: Technology Stack: Currently using CakePHP with PHP version 5. PHP Version Upgrade: Plan to upgrade to a newer PHP version for enhanced performance and security. Compliance and Security: Ensure GDPR compliance and robust data security. Testing and Quality Assurance: Conduct thorough testing across all functionalities. Deliverables: Source code of the upgraded DrMHope software. Detailed documentation, including setup and us...

  €248 (Avg Bid)
  €248 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Senior CakePHP Developer for Existing Product Updates and Add-ons We are seeking a senior-level CakePHP developer to join our team on a monthly basis. The ideal candidate will have extensive experience in CakePHP development and be able to handle existing product updates and add-ons. Responsibilities: - Collaborate with our team to understand and implement project requirements - Perform bug fixes and server-side logic enhancements - Develop new features and functionalities for our website Requirements: - Senior-level experience in CakePHP development - Strong knowledge of PHP, MySQL, and JavaScript - Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and jQuery - Ability to work independently and meet project deadlines - Excellent problem-solving an...

  €678 (Avg Bid)
  €678 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Expert CakePHP Developer Έχει λήξει left

  Looking for expert and senior CakePHP Developer to fix SMS and Email Issues in existing Application. The software is written in CakePHP 2.x.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a PHP developer to create a simple and clean CRUD system for recording client information. using a php framework eg YII, cakephp , CI or laravel The system should have the following features: - Create, Read, Update, and Delete functionality - Search and Filter capabilities - User Authentication While mobile responsiveness is not a priority, it would be nice to have. As for security requirements, standard security measures are sufficient. The ideal candidate for this project should have experience in PHP development and be familiar with CRUD systems.

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  124 προσφορές
  Admin not working for cakePHP Έχει λήξει left

  Hello, Admin url is not working for my cakePHP project after cloning from different server. Can anyone help urgently. NEED CAKEPHP EXPERT ONLY Thanks

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές