Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  63,589 cad cam δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χαίρετε, Ψάχνω κάποιον με καλή γνώση λατινικών, για να μεταφράσει ένα ιστορικό κείμενο του 15ου αιώνα περίπου, γραμμένο στα Λατινικά και τυπωμένο εκείνη την εποχή. Το &k...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Χαίρετε, Ψάχνω κάποιον με βαθειά γνώση λατινικών, για να μεταφράσει ένα ιστορικό κείμενο του 15ου αιώνα περίπ...ιστορικό κείμενο του 15ου αιώνα περίπου, γραμμένο στα &Lambd...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for an experienced engineer to create plans for a 40m2 house with a modern architectural style and a cathedral style roof. Architectural Styl...architectural style of the house. - The engineer should have experience in designing and implementing cathedral style roofs and be able to suggest and incorporate design elements that will enhance the aesthetic appeal of the house. Ideal Skills and Experience: - Experience in architectural design and engineering, specifically with modern architectural styles and cathedral style roofs. - Proficiency in CAD software and other relevant design tools. - Strong attention to detail and ability to work with precise requirements. - Excellent communication skills to collaborate effectively with me and other professionals involved in th...

  €261 (Avg Bid)
  €261 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Dear All, Greetings from job world solutions online We are l...available for the team (9000+ minutes). Payment will be done for the amount of work (audio minutes) transcribed. We are in urgent requirement of 10 Native Punjabi speakers for LOFT transcription. Payment: Rs.30/Transcription min (without segmentation) Payment date: 05th of every month Please Note : There will be 2 tests (Prelims & CSA) which will be taken in Zoho meet , candidates have to enable cam and share screen during the test . Only passed candidates will be issued with Worker ID Truly home based work Production Target : Min 30 Mins of Transcription a day . If interested, please ping back . Please share with you friends who are looking for opportunities. LOFT experience is a must . Thank yo...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Convert revit file to cad file 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can convert a Revit file to a CAD file using AutoCAD. The project requires the creation of 2D CAD files, with all features equally represented. Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD - Experience with Revit file conversion - Attention to detail to ensure accurate representation of all features.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  ICF Concrete Architectual and Engineering Drawings Canada 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me with creating architectural and engineering drawings for my project in Canada. The ideal candidate should have experience in both architectural and engineering drawings. Requirements: - Ability to create both architectural and engineering drawings - Familiarity with Canadian building codes and regulations - Proficient in CAD software - Attention to detail and accuracy in creating drawings Project Details: - The project requires both architectural and engineering drawings - I have existing plans that need to be updated and modified - The project size is approximately 15,000 square feet If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €289 (Avg Bid)
  €289 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  CNC machine Aluminium 13 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled CNC machine operator who specializes in milling aluminium materials with high precision. The dimensions of the aluminium material are small, up to 12 inches. Skills and Experience Required: - Expertise in operating CNC machines for milling aluminium - Str...dimensions of the aluminium material are small, up to 12 inches. Skills and Experience Required: - Expertise in operating CNC machines for milling aluminium - Strong understanding of high precision requirements - Knowledge of programming and setting up CNC machines - Attention to detail and ability to work with small dimensions - Experience in working with aluminium materials - Familiarity with CAD/CAM software for designing and programming CNC machines I require 1 x sample unit made and se...

  €162 (Avg Bid)
  Επείγον
  €162 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  We are seeking an experienced and skilled PCB Design and Casing Engineer to design a Cloud Sensor Gateway for our project. The Cloud Sensor Gateway plays a pivotal role in collecting data from various sensors and securely transmitting it to the AWS ...required input/output interfaces, including 1x RS-485 for wired output. AWS IoT Integration: Ensure seamless integration with AWS IoT offerings, enabling secure and efficient data transmission and device management. Qualifications: Proven experience in PCB design and casing design for electronic devices. Familiarity with communication modules such as BLE, Zigbee, Z-Wave, and 4G. Proficiency in CAD software for PCB and casing design. Strong problem-solving skills and attention to detail. Knowledge of AWS IoT services and integration ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Mechanical design 6 μέρες left

  I am looking for a skilled mechanical designer to assist me with a product design project. I have some preferences regarding the materials and manufacturing processes, but I am open to suggestions. The intended use of the product is for industrial purposes. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in product design and CAD modeling - Knowledge of industrial design principles and best practices - Experience working with various materials and manufacturing processes - Ability to understand and incorporate specific design requirements - Familiarity with industry standards and regulations related to product design for industrial use.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Trophy icon New House Architect 22 μέρες left

  New House Architect I am looking for a rustic contemporary architectural style for my new house. House Layout: - I have some requirements for the house layout. - The architect should be able to work with my specific requirements and incorpor...incorporate them into the design. Timeline: - The project completion will likely take 2 or 3 months. The initial contest deadline is three weeks and three days. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in rustic contemporary architectural design. - Experience in working with clients who have detailed requirements. - Ability to create innovative and functional house layouts. - Proficiency in CAD software for creating detailed architectural plans. - Strong communication skills to collaborate effectively with the client and other sta...

  €459 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €459
  1 συμμετοχές

  I would like all 3D printed parts in this video, approximated and put into a STEP file. Please watch the video. I need all of the grey plastic parts to be designed to the approximate size and with any CAD program put into STEP/STP files.

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Print cart build drawing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a print cart build drawing for manufacturing purposes. Skills and experience needed: - Proficiency in CAD software - Knowledge of manufacturing processes and techniques - Strong attention to detail Specific requirements for materials: - The client has specific materials in mind for the print cart build drawing. Deadline: - The client requires the completion of the drawing within 1-2 weeks.

  €860 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €860 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Shed blueprints 6 μέρες left

  Project Description: I am looking for a skilled freelancer to create detailed blueprints for a medium-sized shed, measuring roughly 120 square feet with a 5 foot deep overhang or porch on the front. . Design Features: - I have specifi...include; boards 16 inches on center, a side door with window, double doors centered on the porch wall, window on opposite wall from other - I can provide images and hand sketches of the basic design Materials: - I prefer the shed to be constructed using wood materials with a concrete slab base. Ideal Skills and Experience: - Experience in architectural design and drafting - Proficiency in using CAD software - Knowledge of construction materials and techniques for building sheds - Attention to detail and ability to create accurate and precise b...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Mechanical Drawing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who specializes in CAD design to create a complete and detailed mechanical drawing for my new design project. The ideal candidate will have experience in creating advanced CAD designs with all necessary details and specifications. Skills and Experience Required: - Proficiency in CAD design software - Strong attention to detail - Ability to understand and interpret complex technical drawings and specifications - Experience in creating advanced CAD designs with all necessary details and specifications

  €73 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €73 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  We are seeking a skilled architect to produce exterior renders of a Tulum-style farmhouse situated in the Philippines. The renders will serve solely for visualization purposes. Project Scope Create 3D renders of the farmhouse from various angles. Produce a walkthrough video showcasing the farmhouse's exterior design. Utilize the supplied CAD file as the foundation for the renders. Incorporate cement, bamboo, and wood, all local materials, into the design. Deliverables High-quality 3D renders of the farmhouse's exterior. A video walkthrough highlighting the farmhouse's exterior design. Timeline Selection Criteria Proven experience in creating architectural renders. Expertise in Tulum-style architecture. Familiarity with Philippine building materials and construct...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  CAD drawing of layout of a container 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a CAD designer who can assist me in designing a new shipping container. The purpose of the CAD drawing is to create a blueprint for the container's layout. Specifically, I have specific dimensions that need to be incorporated into the design. Therefore, I am seeking a designer who is proficient in working with specific dimensions and can accurately translate them into a CAD drawing. The CAD drawing should be in 2D format, as this is sufficient for my needs. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in CAD software - Ability to work with specific dimensions and accurately translate them into a design - Strong attention to detail to ensure the layout is accurately represented - Previous experience in contain...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές
  Ansys of CAD MODEL 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who is experienced in conducting structural analysis of CAD models using Ansys. CAD model is of Electric Scooter chassis. The ideal candidate should have a strong background in engineering and be proficient in using Ansys software. Scope of Work: - Conduct a detailed structural analysis of the CAD model provided - Perform necessary calculations and simulations to ensure the model's structural integrity - Provide accurate and reliable results of the analysis Deliverables: - Detailed analysis results including stress, strain, and deformation analysis - Recommendations for any necessary modifications or improvements to the design Reporting: - A detailed report of the analysis is not necessary but would be appreciated Timeline: - The ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a freelancer to design an oil and fuel interceptor for an industrial process. The purpose of this interceptor is to separate oil and fuel from water, preventing pollution in water bodies. The expected capacity of the interceptor should be medium, ranging from ...50,000 liters. Key design features that I am looking for include easy maintenance. The interceptor should be designed in a way that it is easy to clean and maintain. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in designing oil and fuel interceptors - Knowledge of industrial processes - Understanding of environmental regulations and pollution prevention - Proficiency in CAD software for designing the interceptor - Ability to create cost-effective designs without compromising on e...

  €2362 (Avg Bid)
  €2362 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I need real world look alike 3d model of a 3d cad drawing of machinery. I can provide stl files or stp files.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  1) I need to fully setup the email system on all my contact forms and, and do everythign we can to ensure my emails do not go to junk folders. 2)I want to send people a link to confirm their email so that we don't go to spam. The email confirmation should ONLY occur after the user completes a purchase. 3) Add currency conversion on the website for the following currencies: USD, CAD, GBP, EUR, AUD 4) On the mobile view of my main banner on website the check marks are currently ABOVE the text. I need you to move the green check marks down to the LEFT of each text. (Food packs, clean water, emergency care & much more). is the bad image. Image titled "proper check marks" is the proper alignment I want for your referance. 5) Give me advice if you think I am missi...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  a cad drawing 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can create a 3D CAD drawing using AutoCAD based on my rough sketch or idea. I'm trying to make a product but I only have hand drawings, need 3D drawing so that I can get samples made. Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD - Experience with 3D CAD drawing - Ability to interpret rough sketches and ideas into detailed CAD drawings

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  cad design 5 μέρες left

  I am looking for a skilled CAD designer who specializes in architectural design. I have specific design instructions that I would like to be implemented for commercial use. Ideal Skills and Experience: - Proficient in CAD software (e.g. AutoCAD, SketchUp, Revit) - Strong understanding of architectural design principles - Ability to interpret and implement design instructions accurately - Experience in creating designs for commercial use

  €343 (Avg Bid)
  €343 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  A CAD/3d Model Design of Smart Fishing net Prototype 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled CAD/3D model designer to create a smart fishing net prototype for me. The desired size of the prototype is large. Specific features and technology should be incorporated in the design, as I have some ideas in mind. However, I am open to suggestions from the freelancer as well. Please inquire for exact features. The deadline for the project is more than 2 weeks, allowing for ample time to complete the design. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in CAD and 3D modeling software - Experience in designing prototypes for fishing equipment - Knowledge of smart technology integration in product design - Strong attention to detail and ability to follow specifications accurately.

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  3 Sheets converted to cad 5 μέρες left

  I am in need of a freelancer who can convert 3 architectural sheets into CAD files. The project requires an accurate conversion without any specific details. Only a few layers would be needed. It is a rush job, and I am trying to have it completed in 2 days, 3 days max.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  6 CAD Exterior building retail sign design options Pay $30 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pay $30 I am looking for a cad designer to provide 6 cad renderings for the exterior retail neon signs to determine which one will look best with 1. neon color 2. Back panel color. Attached photo for refference

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  To engage our audience and boost organic reach by implementing a strategic and authentic engagement plan on our Instagram account. Scope of Work: Create and manage a network of 30-50 authentic Instagram accounts based in the US, EU, AUD, and CAD regions Ensure each account has at least 10 posts and a balanced following and follower ratio Develop and implement a consistent commenting strategy, utilizing a provided list of 100 comments to be randomly selected Generate a minimum of 3-20 comments per post within the first hour of posting Maintain consistent engagement by liking a minimum of 18-30 posts within an hour.

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Hello there! We are looking for an Instagram manager for a stone company. We are looking for someone who can create ads, post content, increase engagment, followers and traffic. We need someone experienced and who can guarantee proper results. If thats not you please don't bid on this project. There;'s a set monthly budget of 150 CAD/ per month. If that does not work for you again please don't bid on this project. Need someone who's a good communicator and is able to meet expectations.

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Mechanical design project 5 μέρες left

  I am in need of a CAD designer with experience in mechanical design. The project requires the creation of detailed specifications for the design. The preferred software for the CAD design is SolidWorks. Skills and experience required: - Proficiency in SolidWorks - Strong understanding of mechanical design principles - Ability to work with detailed specifications - Attention to detail and accuracy in design execution

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  Military Robot- MDMR02 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...enhancing its survivability and effectiveness in combat (this is using part of our own tech). Size and Weight: - The desired size of the military robot is medium-sized, striking a balance between being compact enough for easy deployment and large enough to carry necessary equipment. - The weight should be moderate, ensuring the robot's maneuverability and ease of transportation. Deliverable: 3D CAD file (CATIA or SolidWorks) + Spec + Data sheet (if any)+ BoM+ Vendor list Timeline: Upon mutual agreement This is an extremely interesting project. More info will be provided to the selected candidate. Ideal Skills and Experience: - Aerospace Engineering: expertise with designing various military-grade equipment or robots including propellant - Proficiency in creating durable...

  €2825 (Avg Bid)
  €2825 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Temperature Sensor programming and electronics -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a long-term commitment freelancer who can help me with programming and electronics for a temperature sensor project. This is a 1/10th part of the project - future will be implementati...Proficiency in Python, Arduino programming language - Experience in working with temperature sensors and NTC Thermistors - Knowledge of electronics and circuit design - Ability to troubleshoot and debug sensor-related issues - Future projects with Setup Please provide examples of previous projects or relevant experience in temperature sensor programming and electronics. Budget is various from 20-30 CAD for the first project 40$ for shutoff mechanism for Laser Others will be determined later NOTE : There will also be tips at the end of the project and upon discussion, [Removed...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am in need of an architectural engineer who can create a comprehensive plan for my residential project. The ideal candidate should have complete knowledge of the Saudi building code and be able to provid...to calculate quantities accurately - Experience in residential building projects Scope of work: - Develop a complete set of construction drawings, including structural, mechanical, electrical, and plumbing plans - Create detailed 3D designs that meet my preferences - Calculate quantities accurately for cost estimation Skills and experience: - Architectural engineering expertise - Proficiency in CAD software and 3D modeling tools - Strong knowledge of the Saudi building code - Experience in residential building projects - Attention to detail and ability to accurately calculate ...

  €427 (Avg Bid)
  €427 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  3d cad model anysys -- 2 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can create a 3D CAD model using Ansys. The model should be focused on mechanical components and should include general shapes and dimensions. Skills and Experience: - Proficiency in Ansys software - Strong knowledge of mechanical engineering principles - Experience in creating 3D CAD models with basic shapes and dimensions

  €8 - €28
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €8 - €28
  7 προσφορές
  MATLAB + Deep Learning Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have used multiple models to train a dataset and then I extracted features , and fuses best models , and I got a higher accuracy through the classification learner app, now I would like to test individual small dataset and create multiple image via Grad-cam and Lime. But I have some issues with the codes. I have no issue with testing with individual models but I have an issue with the fused model developed.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  3d file for printer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can create a 3D file for a printer. Skills and experience required: - Proficiency in creating 3D files in the specified format (CAD) - Ability to interpret and bring to life a specific design provided by the client - Understanding of the requirements for creating a prototype 3D print The project involves: - Creating a 3D file in the specified format - Translating the client's specific design into a 3D model - Ensuring the 3D file is suitable for printing a prototype If you have experience in creating 3D files for printers, and have the skills to bring a specific design to life, I would love to hear from you.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Drawings for a new balcony and lookout 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled designer to create drawings for a new balcony and lookout with a focus on scenic views and observation. The preferred style for this project is traditional....looking for a skilled designer to create drawings for a new balcony and lookout with a focus on scenic views and observation. The preferred style for this project is traditional. The size and dimensions of the balcony and lookout should fall within the medium range, specifically between 100-200 sq ft. Ideal Skills and Experience: - Experience in architectural design and drafting - Proficiency in CAD software - Knowledge of building codes and regulations - Ability to create detailed and accurate drawings - Strong understanding of traditional design aesthetics - Excellent communication and collaborat...

  €577 (Avg Bid)
  €577 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  3d cad model anysys 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can create a 3D CAD model using Ansys. The model should be focused on mechanical components and should include general shapes and dimensions. Skills and Experience: - Proficiency in Ansys software - Strong knowledge of mechanical engineering principles - Experience in creating 3D CAD models with basic shapes and dimensions

  €8 - €17
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €8 - €17
  8 προσφορές
  Copy a small plastic part 4 μέρες left

  I am in need of a skilled freelancer to copy a small plastic part for me (valve guide for brass instrument). The purpose of copying the part is to create a replacement part. I do have the original part for measurements and dimensions, and will send it to the freelancer for scanning/prin...instrument). The purpose of copying the part is to create a replacement part. I do have the original part for measurements and dimensions, and will send it to the freelancer for scanning/printing. I will need 1-5 copies of the part. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in plastic molding or 3D printing - Attention to detail for accurate replication - Knowledge of CAD software for precise measurements - Ability to work with various materials and techniques for re...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  auto cad editing work 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i need an Architects who can help me with auto cad 2-3 usd only

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  plans for room addition 4 μέρες left

  I am looking for a skilled and experienced professional who can help me with plans for a medium-sized room additio...medium-sized room addition. The purpose of the addition is to create an extra bedroom in my home. Requirements: - Expertise in architectural design and drafting - Knowledge of local building codes and regulations - Ability to incorporate my specific design elements into the plans Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and creating room additions of similar size - Proficiency in using CAD software for drafting and 3D modeling - Strong communication skills to understand and implement my design preferences If you have the necessary skills and experience, and can help me create detailed plans for my room addition, please reach out to discuss the projec...

  €352 (Avg Bid)
  €352 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Sketch up + cad 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need help with sketch up and cad tonight !!!

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Website improve 4 μέρες left

  Only need to delete two pics from website, and keeping the remaining pics nicely. I will provide the wordpress login details. need this now and can pay 10 CAD

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  i want the replica of this in fusion 360 with its cad file, not step file, with its motion, , want it to be done before 3rd of december

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Digital Pattern Maker 4 μέρες left

  I am looking for a skilled digital pattern maker to create clothing patterns in a specific design that I have in mind. The ideal candidate should be experienced in creating CAD patterns. Requirements: - Ability to create detailed clothing patterns using CAD software - Understanding of garment construction and sewing techniques - Knowledge of pattern grading and sizing - Attention to detail and ability to accurately translate design concepts into digital patterns - Strong communication skills to collaborate and discuss design requirements Skills and Experience: - Proficiency in CAD software for pattern making - Experience creating clothing patterns, preferably in the desired style - Knowledge of different fabrics and their behavior in pattern making - Familiarity wit...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  auto cad design Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled AutoCAD designer to assist me with a small and simple project. The design is of small size with limited complexity. I am looking to design a 6 cup holder for use at festivals were you want to buy a number of drinks at the same time. The product must be strong enough to carry 6 cups containing 500 milliliters each (max capacity 3000 milliliters/ 3 litres). It was must be affordable to produce at a large scale. It can be for once off use (strong cardboard) or for reuse (recycled plastic). It must not be bulky, it must be very sleek. The handle must be able to lie flat. I have attached two examples File Format Requirements: - The final design should be in PDF format. Design Details: - While I have a general idea of what I want, I am open to suggestions and creativ...

  €24 (Avg Bid)
  Επείγον
  €24 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Product design 4 μέρες left

  Product Design I am looking for a designer to create a modern physical product for me. Requirements: - Experience in designing physical products - Ability to create a modern and sleek design - Attention to detail and understanding of user experience - Proficiency in CAD software The project does not require assistance with manufacturing after the design phase. If you have the skills and experience to design a modern physical product, please submit your proposal.

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...can assist me with creating detailed architectural drawings for my project. The ideal candidate should have experience in architectural engineering and be proficient in producing accurate measurements. Requirements: - Expertise in architectural engineering - Ability to create detailed drawings with precise measurements - Familiarity with industry standards and best practices - Proficient in using CAD software for drafting and design Responsibilities: - Collaborate with me to understand the project requirements and objectives - Create detailed architectural drawings based on the provided specifications - Ensure accuracy and precision in measurements and annotations - Incorporate any specific requirements or standards provided by me If you have a strong background in architectur...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for a skilled professional who can help me with importing AutoCAD files into Microsoft Visio. Requirements: - Proficiency in Microsoft Visio Professional - Experience working with AutoCAD 2018 or later - Ability to import block properties such as layer and color - Familiarity with block properties like id and name Deadline: - The project needs to be completed within a week. If you have the necessary skills and experience, please reach out to me. Thank you!

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  PROJECT FOR MOHSEN 6 μέρες left

  Dear Ali, As we agreed on the producing 3D rendering concept design for the exterior of a building by 1300 USD= 1740 CAD in 7-12 days maximum and provide you several rendering images from sides and also bird eyes view. We already started working on it. Thanks Mohsen

  €1179 (Avg Bid)
  €1179 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Κορυφαία cad cam Άρθρα Κοινότητας