Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 cad cam δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χαίρετε, Ψάχνω κάποιον με καλή γνώση λατινικών, για να μεταφράσει ένα ιστορικό κείμενο του 15ου αιώνα περίπου, γραμμένο στα Λατινικά και τυπωμένο εκείνη την εποχή. Το &k...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Χαίρετε, Ψάχνω κάποιον με βαθειά γνώση λατινικών, για να μεταφράσει ένα ιστορικό κείμενο του 15ου αιώνα περίπ...ιστορικό κείμενο του 15ου αιώνα περίπου, γραμμένο στα &Lambd...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Urgent Revit Conversion for 100m² Building Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a skilled professional to redraw a 100 square meter PDF file into Revit format. The primary purpose is to create a building design from this sketch. The ideal candidate should be able to work quickly and efficiently, as I require the file immediately. Key requirements for this project: - Expertise in Revit: You should be proficient in using Revit soft...You should be proficient in using Revit software and have experience with building design projects. - Attention to Detail: The accuracy of the 100 square meter area is crucial for this project to be successful. - Time Management: The project is on a tight deadline, so you should be able to work efficiently without sacrificing the quality of the work. Please note that I do not have the original CAD files or blueprints for the...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I'm seeking an experienced CAD drafter to produce highly detailed internal elevations for a construction project. The ideal candidate should be proficient in drafting detailed fixtures and fittings. Key duty will include: - Drafting internal elevations precisely to showcase all necessary details for construction documentation. You should be highly skilled and meticulous, ensuring nothing is overlooked. - Producing drawings at a scale of 1/2" = 1'-0". Accuracy in this is crucial to reflect the intended design. Prior experience with similar construction documentation projects and a solid understanding of fixtures and fittings would be beneficial for this work. Attention to detail and adherence to specified scale is critical in this role.

  €221 (Avg Bid)
  €221 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a CAD model mirrored, hollowed into 1" thickness, and sliced into 7 self-jigging subcomponents, suitable for prototyping with composite material. Ideal Skills and Experience: - Proficient in CAD modeling - Experienced in product prototyping - Understanding of composite materials - Skilled in slicing models for 3D printing or CNC machining - Familiarity with self-jigging design for re-attaching parts - Time management to complete the project within 2 weeks Please note that the end goal is to create a model suitable for prototyping with composite materials. If you have experience in this area, please highlight it in your bid. The ability to work efficiently and accurately to achieve the required thickness and slicing is crucial.

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I'm seeking a talented CAD designer to create a simple architectural drawing for a home office cabinetry project. Key Requirements: - Expertise in architectural CAD design - Prior experience in creating cabinet design for home office with sections for interior of drawers. - Ability to provide past work as part of your application The project involves: - Reviewing existing floor plans and designs - Translating these into a detailed, clear, and accurate CAD drawing for cabinets using CAD. - Ensuring the new design is suitable for build purposes using cabinet standards. -CAD drawing is already started in model and layout space. I need someone to complete the cabinets/bookshelves per clients wishes and with functionality in mind. - Renderings are no...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  In my metal fabrication business, I'm searching for an experienced CAD designer to create detailed models of construction equipment, specifically excavators. The ideal candidate would be adept at: - Creating realistic and practical designs for metal fabrication purposes - Having significant expertise in designing construction equipment, particularly excavators - Understanding and incorporating specific components such as adjustable boom mechanisms and enhanced digging buckets Your role would be to convert my concepts into CAD designs that can be easily understood and executed by my team. Solid understanding of metal fabrication processes, from conceptualization to execution, would be a remarkable asset for this project. Looking forward to your expert contributions.

  €1127 (Avg Bid)
  €1127 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  CAD Design for Mobile Unit Including Electrical Control Panel 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking an experienced professional to design (reverse engineering and upgrading) metal enclosures for electrical applications. These enclosures will be both stationary and mobile and used in various settings. The designs must be created in 3D and include detailed material lists. We need the final project CAD files in DFX with all measurements for production/manufacturing start and a 1-minute 3D animation to showcase the product as realistically as possible. Mobile Unit Specifications: • Mobile unit on wheels with a tripod design to level the cabinet when positioned. The design must ensure that the retractable legs are neatly concealed under the metal enclosure and are easy to extend (practicality is key). The current design in the photos is aesthetically unappealing. &...

  €1624 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1624 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  We are looking for a qualified individual to work along side of us to engineer the design of a roll former that will produce building sheets from steel. Requirements: 1. Be able to work efficiently in SolidWorks, or other CAD program 2. Be able to provide related feedback to the design and requirements This could be a lengthy process, we will consider hiring by the hour or on a fixed price for the project. Experience with these machines in the past or history in construction would be beneficial to understanding the project. About the project: - Objective is to build a metal roll former that can produce quality building panels - Produce quality products at speed of 150 feet per minute, or faster. - We need help with the software and design of the product. Product sou...

  €2032 (Avg Bid)
  €2032 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I need a single PDF sheet converted into AutoCAD. The key requirements are: - Scale: The PDF may or may not be to scale, so I need the freelancer to ensure accuracy. - Units: The CAD drawing should be in feet as per my preference. The ideal freelancer for this project should have solid experience with AutoCAD, and be skilled at accurately scaling drawings. Please bid if you're confident in your ability to deliver a perfectly scaled AutoCAD drawing from the PDF provided.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  1 - see attached 2 - need made into a CAD drawing 3 - will be used in a CNC 4 - working and production files to be provided

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  CAD House Plan for New Construction 1000 sq.ft house 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled CAD designer to create a house plan for a new construction project. The plan should cover both the ground and 1st floor, with the following specifics in mind: - The house should have 3-4 bedrooms in total, spread across both floors. - A dedicated home office space should also be included in the design. Ideal candidates for this project should have: - Proficiency in CAD software for detailed design work. - Experience in creating house plans for new constructions. - A good understanding of residential property design and layout. Looking forward to collaborating with a professional who can bring my vision to life.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Wall-Mounted Metal Bookshelf CAD Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a CAD drawing for a wall-mounted bookshelf with a primary material of metal. The design should focus on the creation of a metal shelf frame. The example is on the attached pictures. The dimensions will be given later. There will 3 different dimensions with similar design. The 2D drawing will included dimensions for the fabrication. Key Features: - Wall-mounted bookshelf design - Primary material: Metal Ideal Skills: - Proficiency in CAD software - Experience in designing furniture, especially bookshelves - Understanding of metal fabrication for furniture The project involves creating a detailed CAD drawing that reflects a sleek and functional bookshelf design. The main focus will be on the metal shelf frame. This bookshelf should be suitable for ...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Product Datasheets & CAD/CGI Work 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for assistance with my existing business in creating 4 product datasheets based on a provided PDF template. The project entails several key areas, including 2D CAD work, creating a CGI 3D model and colour adjustments. Key Deliverables: - Creation of 4 product datasheets: The product is the same, but each of the 4 datasheets will be tailored to different sizes or versions. The final deliverable format must be in PDF. - 2D CAD Redraw: You'll be tasked with producing a 2D CAD plan and section of the product, similar to the PDF template provided. - CGI 3D Modelling: I require a high-quality CGI 3D model of the product. This model should be representative of the product in the datasheets. - Colour Change: Adjust the colour of the product tray from ...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Api Schnittstelle Server 6 μέρες left

  Wer kann mir Api Cam Schnittstelle von c h a u r b a t e auf server einstellen.

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Wooden Shed Constructor/Engineer Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...easy-to-understand drawings or 3D models to assist in the building process. - Provide estimated time and cost frames for the completion of each project phase. - Consider safety and ergonomic design principles in each plan. We would be pleased if you have: - Degree in Engineering, Construction, Architecture, or a related field. - Proven experience in woodworking and DIY project planning. - Proficiency in CAD software or similar design tools. - Strong understanding of structural integrity and materials. - Excellent communication and instructional writing skills. - Ability to translate complex construction methods into simple, actionable steps. - A portfolio of previous work that includes similar projects. Demonstrating your skill and creativity on the introductory designs could ...

  €448 (Avg Bid)
  €448 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...easy-to-understand drawings or 3D models to assist in the building process. - Provide estimated time and cost frames for the completion of each project phase. - Consider safety and ergonomic design principles in each plan. We would be pleased if you have: - Degree in Engineering, Construction, Architecture, or a related field. - Proven experience in woodworking and DIY project planning. - Proficiency in CAD software or similar design tools. - Strong understanding of structural integrity and materials. - Excellent communication and instructional writing skills. - Ability to translate complex construction methods into simple, actionable steps. - A portfolio of previous work that includes similar projects. Demonstrating your skill and creativity on the introductory designs could ...

  €313 (Avg Bid)
  €313 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need a qualified drafter to transform a small and simple PDF 2D drawing into an engineered drawing. The purpose of this is to better visualise the machines layout and accurately label parts. Preferred skills and experience: - Proficient in engineering drawing and drafting - Highly competent with CAD or similar software - Detailed knowledge in reading and interpreting 2D blueprints - Expertise with PDF formats. This project prioritizes precision and attention to detail. If you have experience in small and simple conversion projects, you are the professional I am looking for.

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Contemporary Three-Story House Floor Plan 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled professional to design a floor plan for a contemporary, three-story house with a total area of more th...floor plan for a contemporary, three-story house with a total area of more than 500 sqm. Key Requirements: - A contemporary design aesthetic. - Layout for a three-story property. - Efficient use of space, ensuring each level is functional and aesthetically pleasing. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in architectural design, with a focus on contemporary styles. - Proficiency with CAD software. - Ability to create innovative, multi-level floor plans. - Strong understanding of space optimization and flow. Please submit your portfolio or sample work along with your bid. I'm keen to find the right freelancer who can bring my vision fo...

  €380 (Avg Bid)
  €380 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  I require a proficient 3D CAD designer for distinct product design. The design's primary intent is to facilitate manufacturing preparation. This task demands thorough knowledge of AutoCAD. The expert should have experience crafting meticulous product designs that align with manufacturing needs. Successful execution of this project requires not just conceptualizing the design but making it manufacturing-ready. Skills and Experience: • Proven expertise in AutoCAD • Proficient in 3D Product Design • Prior experience in designs for manufacturing, • Excellent attention to detail. My concept is for the fishing industry. It is a rod holder that can mount in the bed of a truck, where the 2-4 butt holder tubes will sit, and the rest of the rod will slide through ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Seeking a top-skilled CAD artist to recreate 2D images meticulously in AutoCAD for DXF file. Exciting opportunity for an individual proficient in AutoCAD to show off their precision and attention to detail. I require the recreated 2D images to be precisely the same as the original - no more, no less. This will need high level understanding of drawings and industrial design. Requirements: - Must be proficient in AutoCAD - Must have a sharp eye for exact details - Background in industrial design preferred Love for detail and precision will be the key to success in this project. Deliverable will be in DXF file. Looking forward for your bids!

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές
  3D CAD Mesh updates for Model 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Attached is the CAD files and a powerpoint that shows the updates to the 3 files required. Please review the powerpoint to confirm you can do this. I can then send the files to you in messenger. It needs somebody who can work around the current mesh and remove and rebuild. these files are not solid bodies. Please message me directly if you have read the above and can confirm you can do the project.

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm in need of a highly skilled CAD/CAM designer to assist with an Industrial design project using AutoCAD. The successful freelancer will be expected to: - Provide evidence of a proven track record in industrial design - Demonstrate extensive experience in CAD/CAM, particularly AutoCAD - Craft a detailed proposal for the project Ideal candidates will have: - A background in industrial design - A portfolio that showcases their expertise in CAD/CAM design - Excellent communication skills - A keen eye for detail and a creative mindset Please include links to your past work in your application.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I have a unique set of premium guitar designs, for which I'm seeking a CAD professional to create detailed, accurate files. Your advanced skills in using CAD software will make a huge difference in the actual production of these guitars. The project entails: - Knowledge of musical instrument construction is essential. - Using my designs to create CAD files with my guidance. - Files will be used to CNC bodies, necks, fretboards and inlays. - Delivering the finished files in a suitable format (AutoCAD, SolidWorks, or Fusion 360). The ideal freelancer for this job would have significant experience with CAD, guitar design, and the ability to creatively incorporate my ideas. I look forward to seeing your work and discussing your ideas for this project. Thi...

  €7580 (Avg Bid)
  €7580 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Traditional CAD Drawing of a Lobby, Hallway and Banquet Hall 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have the precise measurements of the spaces. Your experience in creating traditional-style CAD drawings is a must. I'd like to see examples of your past work primarily, so be sure to include those in your application. I will include the concept plan (see page 2). Please contact me before you start drawing becuase it needs to be changed a bit even from the concept drawing. Basically I need a CAD done so then I can submit it to interior designers to start working

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  Need 2D and 3D cad drawings of a product/ ready to cut cad files

  €123 (Avg Bid)
  Επείγον
  €123 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  People with CAD knowledge, native English writers are welcome! /// High reward as 12,000 yen per article! Recruiting for a popular writing job that is also perfect as a side job! You will be in charge of creating article to be published on our owned web media sites which are managed by us. ■Job Description -Writing articles in English for our web media sites *Includes structure proposal (theme and keywords will be ordered) -Over 2,500 words per article, at least one article per week ■Writing content Please write on one of the following themes. - CAD (AutoCAD, Autodesk Fusion, Solidworks) ■Here is our web media sites which your articles will be published! - CAD Lab ▼Requirements ・Web writing experience (1 year or more) ・Basic knowledge of CAD ・Able to ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Siemens NX Expert for 4-Bar Linkage Analysis 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title:Four-Bar Linkage Analysis using Siemens NX Description: I am seeking a freelancer proficient in Siemens NX software to assist in completing a technical report on a four-bar linkage analysis. The assignment involves the following components: CAD Modelling: Develop a detailed 3D CAD model of a four-bar linkage mechanism based on provided dimensions and configuration. Include technical drawings and descriptions of joints, degrees of freedom, and assembly constraints. Motion Analysis (Numerical Solution): Use Siemens NX for motion simulation to determine position, velocity, and acceleration of joints A and B over three full revolutions. Validate results against provided initial angular velocity and acceleration. Analytical Equations: Derive analytical equation...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm in need of a competent freelancer who can help me draw a simple mechanical part. Customer drawings need converting into a suitable CAD file i.e. .DXF, so that it can be uploaded into a CNC machine.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I need a comprehensive set of electrical and plumbing diagrams for a 2-story home, based on our existing CAD file. These diagrams will be pivotal in guiding our construction process. Key Requirements: - For the electrical diagrams, the following components should be included: Switches, Outlets, Light fixtures, Fan, AC, and Exhaust fan. - The electrical and plumbing diagrams should be separate. - For the plumbing diagrams, the following elements should be included: Pipes layout, Fixture locations, and Drainage system. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CAD software, particularly AutoCAD, to work with our existing file. - Strong background in electrical and plumbing systems, particularly for residential construction. - Excellent attention to detail to ensure all n...

  €7 - €16
  €7 - €16
  0 προσφορές
  Structural Engineering Consulting for Hospitality Venue 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm an interior design firm working on a hospitality venue in Hawthorn and in need of expert structural engineers to ensure the project's integrity and safety. Key Project Details: - Excluded Element: A metal shroud around existing windows does not require structural analysis. - Specific Needs: I need detailed struct...Knowledge of Building Codes: Must be well-versed in local and industry-specific regulations. - Attention to Detail: Ability to provide detailed recommendations for the designated areas. The project will require a thorough assessment and recommendations to ensure the structure is sound and meets all necessary requirements. Looking forward to collaborating with the right professional. We have the CAD drawings already, so can also supply this to help with...

  €749 (Avg Bid)
  €749 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a skilled drafter who is proficient in AutoCAD to create a basic CAD drawing of my home. The primary purpose of this drawing is to assist with interior design planning. Requirements: - Create a CAD drawing representing the general layout of my home. Furniture or fixtures aren't required to be presented in the drawing, nor are details like material textures or colors. - Proficiency in AutoCAD is a must as it's my preferred software for this task. Please provide examples of previous CAD drawings you've completed so I can understand your experience and skills better. Familiarity with interior design or architectural drawing would be an advantage. Your comprehension of the specifics of my project alongside your AutoCAD capabilities w...

  €398 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €398 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  We need an Jewellery designer who's can Convert jewellery image to 3d modelling, because we gonna lunch a New project in Dubai using artificial intelligence to make jewellery

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  One page cad drawing conversion from line drawing image 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have one image file with three drawings. One is plan, one is side elevation, one is the front elevation. I need them to be put in a cad file on the title block supplied.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I need services for designing an efficient and sturdy metal roof for a large (>20 feet) trailer. The roof will be made of a...conditions and their impact on mobile structures is required as well. - Job Details: You'll need to create a detailed draft with exact measurements for a metal roof fitting our large trailer. Please remember, we're opting for aluminum due to its lightweight and corrosion-resistant properties. We would appreciate a design that maximizes space and durability. - Desired Deliverables: We require a CAD drawing that can be handed over to our construction team. We also expect a detailed plans, elevation and section views for better understanding of the installation process. Your keen eye for detail and practical yet aesthetic design approach will b...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I need a CAD drawing done of 3 levels of an apartment complex. The file is a PDF. The levels are a rooftop, an apartment, and a parking garage. The requirements are below: 1. 2 sets of plans in 2 different measurements (Meters and feet) total four files, one set with current structure and one set removing most of the interior. 2. Both files need to be scale 3. Plans need to be exact as they are now 4. If you do not know what you are doing, DO NOT BID. 5. IF YOU ARE GOING TO TRY AND CHANGE YOUR BID, YOU WILL BE DISREGARDED AND REPORTED. 6. NO OUTSIDE DEALS The project is simple and easy, if you try and complicate it, you will be dropped.

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές

  ...and conceal any unnecessary layers. Key responsibilities: - Transfer the lighting design to the provided CAD Reflected Ceiling Plan meticulously. - Tailor the design to fit perfectly into the existing design without distorting the overall plan. - Deactivate and hide unnecessary layers to enhance the clarity and comprehensibility of the plan. - Render the finalized CAD files into PDF format. - Above all, adhere to AIA CAD Standards during the entire process to ensure top-notch quality and professional layout. Ideal candidates will provide detailed project proposals that elaborate on their approach to the task, duration for completion and a thorough, lucid understanding of the AIA CAD standards. This will help me gauge their proficiency, commitment, and sui...

  €346 (Avg Bid)
  €346 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  I'm seeking a professional with substantial AutoCAD software utilization to modify the scaling of my current CAD files. The task at hand includes: - Methodically adjusting all dimensions to accurately scale to fit 11 x 17 paper size in black and white for PDF files. - Making sure that the modifications align with the layout tab before exporting to PDF. - Providing both the modified CAD files and scaled PDF files after completion. Ideal Skills: - Proficiency in AutoCAD software - Previous experience with CAD file modifications - Excellent knowledge in file scaling and exporting PDF files Attention to detail, precision, and commitment to adhering to the required scaling specifications is essential for this task.

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  3D Model Creation from 2D Sketch 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a 2D hand-drawn sketch of an 11-floor apartment building along with the AutoCAD plans. Your task is to transform this into a 3D model using 3DMax. Key Requirements: - Medium level of detail: While I w...no need to spend time on interior details. - Basic surroundings: I want the building to be placed in a basic environment. This doesn't need to be overly detailed, but rather serve as a backdrop to the building itself. Ideal Skills: - Proficiency in 3DMax: You should have extensive experience with this software, and be able to translate 2D sketches effectively into a 3D model. - CAD familiarity: Understanding of CAD software is vital, as you'll be working from AutoCAD plans. - Efficiency: The ability to balance detail and speed, given the medium level of de...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Cad from 3D Image 7 μέρες left

  I could not figure out how to add a milestone so I created a new project.

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of an industrial designer to create a custom housing for my trailcam. Key Requirements: - Bespoke Housing Design: The primary goal is to integrate solar panels for powering the camera,...their integration into products is essential. - Skilled in Weatherproofing: Proficiency in designing weatherproof and durable products is a plus. - Familiar with PCB Stackup: Experience with multi-PCB stackup in design is highly desirable. - Good Communication: Clear communication is key, as we may need to discuss specifications and updates throughout the project. - Use of Fusion 360 as primary CAD package - Design for manufacturing (high volume) and prototyping using 3D printing - Open to both fixed price or hourly rate options (accurate effort estimations for project will be necessar...

  €2233 (Avg Bid)
  €2233 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm in search of a highly skilled 3D designer, expert in SolidWorks, to create intricate, advanced 3D models of my carpentry products such as dressing rooms, doors, bed...who is well-versed in SolidWorks, as this is my preferred tool for 3D design. -Attention to Detail: The designs required are not generic; I need someone who can model down to individual screws and fittings and paint color selection and all units in mm. Your attention to detail needs to be impeccable. -Final Output: The final work should be delivered in different formats such as 3D renderings, CAD files, and 3D printable files. Experience in 3D design in carpentry sector is highly desirable. Please, forward your previous similar works along with the proposal. This could be your opportunity to work on a stimu...

  €349 (Avg Bid)
  €349 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  Model RC Plane 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an aeronautical design engineer with proven experience in the CAD design of small, fixed wing RC aircraft. In any responses we receive priority will be given to those who link to specific examples of this in their past / portfolio. If you just copy and paste the requirement, link to a generic portfolio or give some other generic response to this post you will be taken out of the running for the role. The first step in the development of this aircraft will be the frame design, this will be a composite structure of interlocking pieces to form the body shape and connections between wings and fuselage. More details will be given in the brief, it is expected that this will take a good CAD designer 1 week to complete. Any bids less than 3 days will be discounted, a...

  €1425 (Avg Bid)
  €1425 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...four-story residential building. Key Responsibilities: - Develop a design plan for a 4-story, traditional steel structure (less than 500 sq. ft.) - Prioritize optimization of space, structural strength, and energy efficiency - Produce structural drawings and specifications for construction Ideal Skills: - Proven experience in steel structure design for residential buildings - Proficiency in using CAD software for designing - Excellent knowledge of traditional architecture - Comprehensive understanding of energy-efficient building strategies - A strong structural engineering background focused on maximizing space and structural integrity Interested parties must provide examples of previously completed projects, particularly small-sized steel structures. Looking forwa...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am seeking a skilled professional who can perfectly create a 2D CAD drawing and demonstrate expertise in Photoshop for color correction focusing on warmer tones. - Job Description: - To create a precise 2D CAD drawing. - Perform color correction that leans toward warmer tones. - Ideal Skills: - Proficiency in CAD software for 2D design. - Hands-on experience in Photoshop's color correction. I appreciate freelancers who pay strong attention to details and have a creative eye for color correction in Photoshop. Your portfolio showcasing similar work will be given priority.

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Structural engineering tech/PE - design 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project: Structural engineering design based on architectural drawings (CAD). Deliverables to include engineering drawings with annotations, markups, and specifications of engineering information based on the architectural base plans as provided to the technician. Stamping/Sealing is not required. Work will be reviewed and sealed by our senior engineer. Requirements: Ability to understand, and apply 2018 North Carolina Residential Code with amendments provided to the technician Proficiency with AutoCAD light (or better) Proficiency with OR Boise Cascade BC Calc Ability to utilize templates provided for all detail notes, etc. Ability to participate in a Teams meeting with our senior engineer 3 times during the project - before beginning, mid-production review, final review

  €268 (Avg Bid)
  €268 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm looking for an expert in residential street lighting to create a comprehensive CAD drawing for a lighting layout. Your main task will be to prepare a schematic design overlay that presents the new positions for relocated street lights. In your layout, please include: - Detailed placement positions of light fixtures - Comprehensive pathway for wiring Ideal candidates for this role should have: - Extensive experience in schematic design and residential street lighting - Proficiency in CAD or any related software - A keen eye for detail and design. This project requires a meticulous yet creative approach. Previous work samples are highly appreciated. Feel free to bid, and let's light up this project together!

  €869 (Avg Bid)
  €869 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  PDF to AutoCAD conversion 6 μέρες left

  To convert 24 PDFs in to CAD using AutoCAD as per the samples and discussion in the chat.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm seeking a freelance designer experienced in 3D modeling who can create and render a CAD drawing for a new house entrance based on a supplied floor plan and photographs of existing structure. Required components include: - Basic modeling of the new gable roof to existing roof, entrance door opening, and exterior siding. - The framing will consist of standard, dimensional lumber. The freelancer for this project should have experience working in architectural 3D modeling software.

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  Κορυφαία cad cam Άρθρα Κοινότητας