Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  198,162 business catalyst δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Πώς να βελτιώσω τις κριτικές Google Business profile; Οδηγίες και βοήθεια για την αύξηση της βαθμολογίας. Θα προτιμηθούν freelancers από Ελλάδα ή Κύπρο

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Δημιουργία Λογότυπου και Επαγγελματικής Κάρτας του Τοπογράφου Μηχανικού Παπασπύρου Πέτρου

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Επειδή ξεκινάω τη start up μου θα χρειαστώ ένα γραφίστα για να μου φτιάξει το logo μου. Η Start up είναι ένα κατάστημα που πουλάει αποκλειστικά diaper cakes, δηλαδή τουρτοπάνες για τα νε&omicro...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Drop shipping

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Oslo setup

  €373 (Avg Bid)
  €373 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  start up business Έχει λήξει left

  Καλησπερα ενδιαφερομαι να ξεκινησω ενα project ( θα περιλαμβανει site και app με κοινα στοιχεια,χρηστες κλπ).Αναζητω καποιον προγραμματιστη να μπορει να φτιαχει &e...

  €3474 (Avg Bid)
  €3474 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Γραμματειακή Υποστήριξη

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου βοηθός λογιστή', αρχειοθέτηση, εξωτερικές εργασίες

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Γράψτε ένα συμβόλαιο Legal contracts

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Oracle E-Business suite implementation

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Θέλω μια ιστοσελίδα που να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βλέπει κάποιες κατηγορίες από δείγματα επαγγελματικών καρτών και να τις διαμορφώνει online. π.χ. Να μπορεί ν&alpha...

  €217 (Avg Bid)
  €217 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I have attached detailed requirements for business logic that needs to be developed and tested in a solidity smart contract (with generated ABI). Please provide recommendations in improvements to logic as you see fit. For further context Project is Hyperledger Besu private network with Hyperledger Firefly super node used for orchestration Currently using this sample ERC20 contract on Besu, () All accounts will have a balance of ERC20 token with symbol AUD, representing Australian Dollar A central wallet mints all ERC721 and ERC20 tokens for the platform.

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  I need to automate several different systems in my business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...automate our Customer Relationship Management system. Currently, we are using other manual methods to manage our customer relationships, which is not efficient. Ideal Skills and Experience: - Experience in automating Customer Relationship Management systems - Proficiency in developing custom CRM solutions - Strong knowledge of CRM software and tools - Ability to integrate CRM systems with other business systems - Understanding of data management and analysis - Excellent problem-solving skills to identify and address any issues or inefficiencies in the current system The main goal of automating our CRM system is to increase efficiency in managing customer relationships. We want to streamline processes and reduce the time and effort required for manual data entry and tracking. ...

  €899 (Avg Bid)
  €899 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to build an Android and iOS software for my smartphone covers e-commerce brand. The software should have the following features and requirements: Features: - Payment gateway integration - Invoice generation - Inventory management - Customer reviews Design: - I have a general idea of the design, but I am open to suggestions and creative input from the developer. Sales volume: - I plan to sell more than 500 smartphone covers through the e-commerce platform. Ideal skills and experience: - Experience in developing e-commerce software for both Android and iOS platforms - Proficiency in integrating payment gateways and generating invoices - Strong knowledge of inventory management systems - Experience in implementing customer review features in e-commerce...

  €274 (Avg Bid)
  €274 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I have a design for a business card, need it with 2 sides. see the attached files for reference I need you to find a compass and make it colorful like in design. Thanks

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  I need business manager. 6 μέρες left

  I am looking for a business manager to assist me with project coordination in a project-based role. Ideally, the manager should have experience in a related industry to my business. The specific tasks that I need assistance with include email management, scheduling and calendar management, and overall project coordination. The expected time commitment for this role will be project-based, meaning that it will vary depending on the specific project requirements.

  €496 (Avg Bid)
  €496 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Create 5 page pdf for IT business catalog 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to create a 5-page PDF for our IT business catalog. Purpose of the IT business catalog: - Showcase our wide range of products and services Specific products or services to be highlighted: - Web development - App development - Game development Preferred presentation: - Balanced mix of text and graphics Ideal skills and experience: - Proficiency in graphic design and layout - Ability to effectively communicate information through visual elements - Strong understanding of IT industry and terminology I am open to creative suggestions and ideas to make the catalog visually appealing and informative. The freelancer should be able to provide high-quality designs and meet deadlines efficiently.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Ethical Issues In Business Communication for leaning purposes. The presentation should have 10-20 slides in total.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Digital Business Carr 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist me with the development of my digital business card. Specifically, I need help with website development. Card must Be Maded with the use of Html Css Bootstrap. Design/Style Preferences: - I have specific preferences for the design and style of my website. Functionality/Features: - I would like to have a gallery or portfolio section on my website. Ideal Skills and Experience: - Experience in website development - Ability to incorporate specific design preferences - Proficiency in creating a gallery or portfolio section on a website

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Logo for landscaping business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Logo Design for Reshape Landscaping Pty Ltd We are looking for a talented designer to create a modern and minimalistic logo for our landscaping business. Requirements: - The client will provide the name of the business - No specific colors or design elements are required, as the client is open to the designer's creativity - The desired style for the logo is modern and minimalistic Ideal Skills and Experience: - Experience in logo design, specifically in creating modern and minimalistic designs - Strong creativity and ability to think outside the box - Ability to understand and incorporate the client's vision If you are a skilled designer who can create a unique and eye-catching logo that embodies the modern and minimalistic style, we would love to hear from you...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  102 προσφορές
  Need Name (s) of Business Owners 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a list of numbers I want to call to get new clients for my web design agency, but first I would like to know the names of those business owners.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Trophy icon business card - front and back 3 μέρες left

  I am looking for a freelancer to design a business card for me. The business card should have the following information on the front: - Company logo - contact info -Author and inspirational speaker -facebook icon and user name booksbyyeqtyerwyqro -headshot I do not have a specific design or style in mind, but I would like it to match my company's branding. font- times new roman and poppins, available colors are Blue #18598D Dark Green#036255 Tan #C5A985 Beige#DFD9DU On the back of the business card, I would like it to be either blank or have other information. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design - Knowledge of branding - Attention to detail

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €9
  100 συμμετοχές

  ...service, we bid farewell to an unsung hero whose selfless dedication has been a beacon of hope for many. Chie Dr Mrs Stella Obiageri Obioha, a compassionate individual with an unwavering commitment to humanity, uplifted numerous lives by providing employment opportunities within the civil service at local, state, and federal levels. Chie Dr Mrs Stella O Obioha will forever be remembered as a true catalyst for positive change. Through tireless efforts and a vision for inclusive growth, she played a pivotal role in shaping the destinies of countless individuals, leaving an indelible mark on diverse communities and creating a ripple effect of empowerment and progress. One of her remarkable qualities was her ability to recognize the potential in others and provide avenues for perso...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me with a report based on a mini project for my business. The main goal of the report is to analyze data and provide insights. The report will be based on customer feedback data. Skills and experience required: - Strong data analysis skills - Experience in analyzing customer feedback data - Ability to provide clear and actionable insights based on the data Please note that the preferred format of the report is not specified.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  €275 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  €264 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  New Logo for Business Tier 2 Educational Support Services Colors: - Other (please specify) Message or Impression: - Professional and trustworthy Imagery or Symbols: - No specific imagery required Timeline: - ASAP Skills and Experience: - Experience in creating professional and trustworthy logos - Ability to incorporate specified colors effectively - Strong design skills to create a visually appealing and impactful logo - Timely and efficient completion of the project

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  43 συμμετοχές

  I am looking for an SAP Business One Hana expert to help integrate our platform with WooCommerce. Requirements: - Experience working with SAP Business One 9.3 - Expertise in integrating SAP Business One with WooCommerce - Ability to sync order data between the two platforms - Ability to sync inventory data between the two platforms - Able to sync new customers - Able to update prices Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SAP Business One 9.3 and WooCommerce - Strong understanding of data synchronization processes - Previous experience in integrating SAP Business One with WooCommerce - Knowledge of Hana database Support: - One-time support is expected after the integration is completed If you have the necessary skills and experience, please su...

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Business Advisor for 2024 Strategic Planning 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As industry leaders in VoIP, GPS, IoT, Software, and Electronic Products, we're gearing up for a transformative 2024. We're seeking a seasoned Business Advisor to collaborate with us in crafting a visionary strategic plan aligning with our goals. Join us in propelling our diverse range of services to the next level. Responsibilities: Collaborate with stakeholders to understand 2024 objectives and vision. Conduct in-depth analysis of current operations, market space, and competition in VoIP, GPS, IoT, Software, and Electronic Products. Develop comprehensive business plans (financial, marketing, team, strategy) for each service. Provide insights for efficiency, effectiveness, and profitability. Analyze competition, design winning marketing strate...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Trophy icon A logo for a global business 6 μέρες left

  I am looking for a talented freelancer to design a logo for my global online retail business. I am open to suggestions when it comes to specific colors and design elements. The ideal candidate should have experience in creating eye-catching and memorable logos for online businesses. There is no strict deadline for completing the logo, but I would like the project to be completed in a timely manner. I'm looking for a modern sleek look, the name of the brand would be "Poor Franny" so the letters "P" and "F" would be emphasized if possible. Some of the primary ideas for this business to be geared towards international foods, but also golf and sports industries. If a character is included he should have a full black beard and baseball cap. This...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  We already have the design of the business card all we need is the following information added to it : Correct the spelling under Wrong Fuel : fast efficient fuel correction : Emergency Service Phone number : 0498338188 Address : 110 Wollongong Fyshwick ACT 10 + years of experience 24/7 Service

  €12 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Google my business trip advisor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Work hard on website reputation Work a lot on the reputation of our services We need to raise our visibility I look forward to your concrete proposals

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Business Card Design for a Hydrogen Research Company, will be printed on natural paper so focus on that tactile contrast, it needs to be bold, colorful and interesting to look at, abstract and has enough detail to captivate and be modern Uploaded some design we generated and liked USE THE SAME DESIGN STYLE AS THE UPLOADED EXAMPLES NO GENERIC DESIGNS ,NOTHING GENERIC LOOKING OR SIMPLE

  €68 (Avg Bid)
  €68
  84 συμμετοχές
  Trophy icon Premium Business Cards Design 2 μέρες left

  Next level Business card design Our corporate business cards are a bold statement of sophistication and professionalism. The design is characterized by a full, matte black background on both sides, exuding a sense of elegance and modernity We Uploaded some design we generated and liked USE THE SAME DESIGN STYLE AS THE UPLOADED EXAMPLES NO GENERIC DESIGNS ,NOTHING GENERIC LOOKING OR SIMPLE The logos to use are uploaded in their own individual file

  €68 (Avg Bid)
  €68
  16 συμμετοχές
  Trophy icon Premium Business Card Design 2 μέρες left

  Business Card Design for a AI and Cloud business, will be printed on premium foil accent so focus on that tactile contrast, it needs to be bold, colorful and interesting to look at, abstract and has enough detail to captivate and be modern Uploaded some design we generated and liked USE THE SAME DESIGN STYLE AS THE UPLOADED EXAMPLES NO GENERIC DESIGNS ,NOTHING GENERIC LOOKING OR SIMPLE The right logos to use are on different files you can edit them to make it fit the design if you need

  €68 (Avg Bid)
  €68
  23 συμμετοχές
  Trophy icon Premium Business Card 2 μέρες left

  Business Card Design, will be printed on embossed gloss so focus on that tactile contrast, it needs to be bold, colorful and interesting to look at, abstract and has enough detail to captivate and be modern Uploaded some design we generated and liked NO GENERIC DESIGNS ,NOTHING GENERIC LOOKING OR SIMPLE AND USE THE SAME DESIGN STYLE AS THE UPLOADED EXAMPLES The right logos to use are on different files you can edit them to make it fit the design if you need

  €68 (Avg Bid)
  €68
  38 συμμετοχές
  Update business cards 6 μέρες left

  I am looking for a skilled designer to update my business cards. The project involves making changes to both the contact information and design elements. Requirements: - Proficiency in graphic design and experience in updating business cards - Ability to incorporate my clear idea for the updates, while also providing suggestions and input - Attention to detail to ensure accuracy in updating the contact information - Timely delivery of the updated business cards Please note that I need 6 business cards updated. I need the pdf files that I can upload to Instructions for are attached as well. specific instructions are attached.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  ...cashflow and business plan. Current Stage: Growth Business Plan: Yes, but it needs improvement Specific Area of Help Needed: Financial projections Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in creating financial projections for startups - Strong understanding of startup cashflow management - Knowledge of industry trends and market analysis - Ability to provide strategic recommendations for business growth - Proficiency in creating a comprehensive and well-structured business plan I am seeking a freelancer who can provide valuable insights and expertise to refine my business plan, specifically focusing on financial projections. The ideal candidate should have a proven track record in the startup industry and be able to deliver a professio...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Hi, as spoken, we need Business Cards and a letter head for our sales letters / contracts

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Business logo 2 μέρες left

  Dear Freelancers, I am seeking your expertise in designing a new logo for my project. Attached are three images: one with circles that I particularly like, a font suggestion, and the specified colors for the circles. The Task: I need two identical logos with transparent backgrounds. The only difference between them will be the subtitles: Logo 1: "Quantum Thinking" By Teresa Reed Logo 2: "Quantum Thinking" Academy (TM) sign Font Color: Dark Gray Circles: Furthermore, I am requesting the creation of refined circles similar to those in the attached image. Please draw inspiration from the three shades provided and ensure the font used is either soft or in dark gray. Thank you for your time and assistance. Warm regards, Teresa Reed

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  60 συμμετοχές
  Logo for my business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented graphic designer to create a logo for my business. Business Name: [Input field for client to manually input the name] Purpose: The main purpose of my business is to establish a professional brand identity. Logo Style: I prefer a creative and abstract style for my logo. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Ability to create unique and eye-catching logos - Experience in creating abstract and creative designs - Understanding of branding and the ability to capture the essence of a business in a logo design - Proficiency in Adobe Illustrator or other design software Please provide examples of your previous logo designs and let me know your estimated timeline and cost for this project.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  145 προσφορές
  Chemical engineering expert to consult 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Experience in designing and optimizing chemical reactions for industrial applications - Proficiency in utilizing software tools and simulations for analyzing reaction systems Project Deliverables: - Detailed analysis of the current reaction system and its performance in the real-world application - Recommendations for optimizing the reaction process, including adjustments to reaction conditions, catalyst selection, and reactor design - Identification of potential bottlenecks and opportunities for process improvement - Clear and concise report summarizing the analysis and recommendations, including supporting data and references Ideal Skills and Experience: - Advanced degree in chemical engineering, with a specialization in reaction engineering - Proven track record of successfu...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Project Description: I am in need of a Social Media Manager who can help me with managing my small business's social media presence and driving conversions. Platforms: - The main social media platform I am currently using for my business is Instagram & Shopify. Goals: - My main goal is to increase conversions through social media marketing strategies and tactics. Target Audience: - My target audience consists of young adults, so it is important that the Social Media Manager understands how to effectively engage and connect with this demographic. Skills and Experience: - Experience in managing social media accounts, specifically Instagram, is essential. - Knowledge of effective strategies to drive conversions through social media marketing techniques. - Understandin...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...designer to create and print my business cards. The preferred design style is bold and colorful, and I would like the cards to have a glossy finish. I need assistance in creating the necessary elements for the cards, including logos, taglines, and contact information. Ideal skills and experience for the job include: - Graphic design expertise with a focus on bold and colorful designs - Experience in creating unique and eye-catching business card designs - Proficiency in creating logos and taglines that align with the overall design style - Knowledge of printing techniques and materials, particularly with glossy finishes If you are a creative and experienced graphic designer with a knack for bold and colorful designs, I would love to work with you to bring my busine...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  93 προσφορές

  I am looking for an experienced business plan writer who can help me create a comprehensive business plan to secure funding for my idea stage business. The project will span over several weeks, with weekly milestone deliverables. Main Purpose: - The main purpose of this business plan is to secure funding for my business. Current Stage: - My business is currently in the idea stage. Research and Data: - I do not have any existing research or data available, so research will need to be done. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing business plans and securing funding. - Strong research skills to gather data and information for the business plan. - Excellent written and communication skills to clearly articulate my...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Set up an Amazon business account 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Setting up an Amazon business account - I am looking for someone to help me set up my Amazon business account - I need a Professional Account - I am not sure if I need assistance with product sourcing in the future - My budget for setting up my Amazon business account is less than $100 Skills and Experience: - Experience in setting up Amazon business accounts - Knowledge of the different types of Amazon accounts (Individual and Professional) - Familiarity with product sourcing on Amazon (preferred but not required) - Ability to work within a budget of less than $100

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  SEO for my business 6 μέρες left

  I am looking for an experienced SEO specialist to help me generate more leads and conversions for my education business. Goals: - Generate more leads and conversions - Increase website traffic - Improve search engine rankings Business Type: - Education Timeline: - I would like to see results within 3 months. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in SEO, with a focus on lead generation and conversions - Deep understanding of the education industry and its target audience - Strong knowledge of keyword research and optimization - Experience in on-page and off-page optimization techniques - Proficiency in SEO tools and analytics platforms - Excellent communication and reporting skills to track progress and provide regular updates If you have the skills and exp...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I am looking for a talented designer who can create a business size card for me. The design and colors are completely up to you, so feel free to let your creativity shine! The content on the card will be the same on both sides. Content included in attachment as well as template for printing size. You don’t have to use the photo. See attachment for content: PRE - IPO OFFERING Style of design: - Modern and minimalist - Bold and colorful - Classic and elegant Quantity of business cards needed: - More than 1000 Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in designing business cards - Ability to create modern, minimalist, bold, or elegant designs - Attention to detail to ensure all necessary information is included - Experience workin...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  165 συμμετοχές

  Hi Mehboob U., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. New letterhead - new envelope for mailing - new business card

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon BUSINESS CARD for beauty salon 6 μέρες left

  I am looking for a skilled designer to create a modern and minimalist business card for my beauty salon. The ideal candidate should have experience in creating sleek and clean designs, sharp edges - The business card should only include contact information on the front side: *Logo: in the attachment (you can change logo to desired color) *Name and address *phone/email - Back side should contain place for writing appointments with date/time, in my language should be "Datum" and "Ura" (at least 4-5 lines) - I have a general idea of the color scheme, white, grey, beige, gold, but I am open to suggestions

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Κορυφαία business catalyst Άρθρα Κοινότητας