Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 business analysis δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Πώς να βελτιώσω τις κριτικές Google Business profile; Οδηγίες και βοήθεια για την αύξηση της βαθμολογίας. Θα προτιμηθούν freelancers από Ελλάδα ή Κύπρο

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Δημιουργία Λογότυπου και Επαγγελματικής Κάρτας του Τοπογράφου Μηχανικού Παπασπύρου Πέτρου

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  - need to talk about T-test in FF5F : H0 : α = 0 against H1 : α ≠ 0 - need to talk about H0 :β=1 against H0 :β≠1 - talk about backwards elimination around 150-300 words

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Επειδή ξεκινάω τη start up μου θα χρειαστώ ένα γραφίστα για να μου φτιάξει το logo μου. Η Start up είναι ένα κατάστημα που πουλάει αποκλειστικά diaper cakes, δηλαδή τουρτοπάνες για τα νε&omicro...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Drop shipping

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  ...αρχεία που διαθέτω με τους ισολογισμούς και δύο επιπλέον αρχείο word στο ένα περιλαμβάνετε η έρευνα που έκανα στο ΚΤΕΛ δυτικής Μακεδονίας και στο δεύτε&rho...

  €239 - €717
  €239 - €717
  0 προσφορές

  Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδας, τμήματος επιστήμης τεχνολογίας. Το θέμα είναι "Life Cycle Analysis and Life Cycle Costs of green roofs in Southern Europe". Την όλη δομή-κεφάλαια θεματολογίας θα τα οργανώσω και σε &sig...

  €504 (Avg Bid)
  €504 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Oslo setup

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  start up business Έχει λήξει left

  Καλησπερα ενδιαφερομαι να ξεκινησω ενα project ( θα περιλαμβανει site και app με κοινα στοιχεια,χρηστες κλπ).Αναζητω καποιον προγραμματιστη να μπορει να φτιαχει &e...

  €3460 (Avg Bid)
  €3460 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Γραμματειακή Υποστήριξη

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου βοηθός λογιστή', αρχειοθέτηση, εξωτερικές εργασίες

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Systematic review and meta analysis Έχει λήξει left

  Cochran me metabolism analysis. Όχι συγγραφή. Μόνο στατιστική ανακυση

  €223 (Avg Bid)
  €223 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Γράψτε ένα συμβόλαιο Legal contracts

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Oracle E-Business suite implementation

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Θέλω μια ιστοσελίδα που να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βλέπει κάποιες κατηγορίες από δείγματα επαγγελματικών καρτών και να τις διαμορφώνει online. π.χ. Να μπορεί ν&alpha...

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...σε εξυπηρέτηση πελατών Εμπειρία σε marketing ή social media Αρμοδιότητες: Assisting and running a number of integrated social media campaigns Γενική Έρευνα Data Mining/entry Άρθρα Δημιουργία διαγωνισμών και διαχείριση Δημιουργία social campaigns (including Pinterest, Twitter, Facebook etc) ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Business Website Design 6 μέρες left

  I'm looking for a skilled website designer to bring my business online. With a primary color scheme in blue, quality and professionalism are essential with a digital and futuristic look. Key Features Required: - A blog section that I can update with regular posts. - A contact form for interested customers or partners to easily reach out. - A services tab, which highlights the products and services we offer. - An 'About Us' tab, that presents our business background, team and values. - A dedicated area for our mission statement, expressing our business goals and objectives elegantly. - Most be able to work with WordPress and Slider Revolution Essential Skills and Experience: - Proven experience in designing and building business websites. - Abil...

  €298 (Avg Bid)
  €298 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm seeking a qualified professional with a strong background in patent creation to draft a provisional patent for my consumer product prototype. The primary advantage of my product is that it significantly enhances efficiency. Therefore, a deep understanding of functionality analysis and improvement aspects would be beneficial. The perfect candidate would have: - A background in consumer products - Experience with patent drafting - Ability to understand efficiency-focused products - Excellent communication skills to understand and express intricate concepts Your task will include assessing the prototype and crafting a well-dissected provisional patent that brings out the uniqueness and efficiency aspect of the product. Understanding consumer products and how efficiency can ...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Tech Business Investor Pitch Deck Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of a proficient designer who can help me construct an engaging pitch deck for my Technology business, currently in the growth stage. The purpose is to attract potential investors, show case our concept and products and secure additional funding. Key Responsibilities Include: - Designing a captivating and informative pitch deck - Incorporating key business details and growth stats - Highlighting the investment opportunities Ideal candidate should possess: - Experience in creating investor pitch decks - Understanding of the technology sector - Strong communication, design, and presentation skills. I require someone who can succinctly convey our success thus far and the potential for future growth to prospective investors.

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Data structures and algorithms 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert in data structures and algorithms to help me analyze and process a significant amount of mixed datasets. The project is urgently needed, henc...processing specific to the type of data and adapt the algorithms accordingly - Deliver the processed data in a time-sensitive manner Ideal Skills and Experience: - Proficient knowledge of data structures and algorithms for data analysis - Experience working with large datasets and complex algorithms - Efficient problem-solver with strong analytical skills - Precision-oriented and excellent time management skills - Must have a proven track record of successfully completed projects Unanswered data analysis specifics will be discussed later, so any type of data analysis skills and experience could be ...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  High-Speed Pi5 Plate Recognition System 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  **Title: Raspberry Pi 5 Frigate & Plate Recognizer ALPR Standalone System Freelancer** **Description:** Looking for a skilled freelancer to develop a cutting-edge standalone system using Raspberry Pi 5. The system should incorporate Frigate for video analysis, Plate Recognizer for License Plate Recognition (ALPR), and integrate with Google's Coral TPU for accelerated AI processing. **Requirements:** - Proficiency in Linux, Docker, and Raspberry Pi development. - Experience with Frigate, Plate Recognizer, and ALPR systems. - Knowledge of Google's Coral TPU for AI acceleration. - Ability to configure the system for video recording and plate reading. - Strong communication skills for project updates and collaboration. **Deliverables:** - Fully functional Raspberry Pi ...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm seeking an experienced advertiser to craft compelling ads for an online business. The ads will be utilized across Facebook, Instagram, Google, Amazon and Microsoft. The ideal candidate will have: - Skills in creating tailored ads for a specific audience. For our project, we are targeting Parents and Business professionals so any experience in crafting messages for these groups will be highly valued. - Experience in designing ads aimed at increasing brand awareness, driving website traffic, and generating leads. Each of these goals is significant for our project, and the ads should align with all of them. Considering the multi-functional role of these ads, I need someone who can balance creativity with a strategic mindset to capture our audience effectively. We are ...

  €322 (Avg Bid)
  €322 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Iconic Logo & Branding for Software Business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a professional, reliable, and innovative construction and tradie software business, we are looking for a graphic designer with a knack for branding to help us visually communicate our business values. Here's what we need: - A unique logo: We are open to color suggestions, so feel free to bring your creative insights. Icons or symbols incorporated in the design are welcome, but they're not a must. Skills and Experience: - Expertise in logo design and branding - Proven track record in creating innovative designs - Excellent communication and conceptual skills. Ideal freelancer should be able to provide several design options and revisions until the final product meets our satisfaction.

  €451 - €902
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €451 - €902
  24 προσφορές

  ...brand manager of any one firm and perform brand preference analysis. For the analysis, extract relevant data of three firms. Treat one of them as a focal firm and the other two as competing firms. Analyse customer behaviour patterns and present your recommendations for the management of the focal firm. You are expected to use at least 250 reviews of each selected firm (not more than 1 year old review data). You may choose 3 different firms or 3 different units of the same firm. e.g., Taj hotel reviews across 3 different cities or reviews of 3 different hotels. For collecting recent review data, you are allowed to take external help (publicly available crawler scripts, scripts from your group members or batchmates). The actual data analysis scripts and report must be...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Domestic Charter Flights Analyst 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...proficient market research analyst with a keen interest in the Aviation industry. Specifically, the project entails an in-depth analysis of the Domestic Charter Flights segment. Key responsibilities include: - Comprehensive examination of the competitive landscape - Trends and direction of the market - Consumer monitoring and behavior - Regulatory and business risks Ideal candidate: The ideal candidate should possess an eye for detail and a passion for data. A background in aviation or a related sector will be beneficial. They should be capable of working autonomously, demonstrating exceptional project management and organizational skills. Expertise in statistical analysis and a deep understanding of specific market research methods is crucial for this role. Fam...

  €334 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €334 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Expertise Needed for International E-commerce Launch 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking seasoned professionals skilled in the initiation and management of a high-...market suitable products. Key Responsibilities Will Include: - Product identification and sourcing - Online store setup and management - International market analysis and targeting Recommended Skills and Experience: - Profound knowledge of high-profit products - Experience in international E-commerce - Strong understanding of market analysis - Expertise in sourcing and retail This project is about leveraging your skills to set up an impactful, profitable business. If you are experienced in international commerce and have a keen eye for profit-driving products, I look forward to hearing from you. Note: online business ideas with highly profitable projects will be W...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  GameFI and Crypto Strategist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We're looking for a web 3 strategist and trader to do research for the following requirements. - GameFI market analysis - In game NFT trading strategies and research - Community outreach for game specific metadata and mechanics - Creating reproducible trading and analytic methods If you feel like this is you or believe you have the right skills, please shoot a message! A brief description(a few sentences at most) of how you would accomplish such tasks would also be appreciated.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...tracking options. The collected data should then be stored in a Cloud database which will be directly linked and accessible through a web portal. This portal must include these key features: - Data visualization capabilities: to display the collected data in intuitive ways, aiding quick understanding and analysis of the information gathered, primarily using GIS mapping and filters/overlays. - User authentication: to ensure secure access to the data. - Data filtering: to help streamline data analysis and reporting, the portal should be able to sort and filter the data based on various parameters. Ideal freelancers for this project will have experience in mobile app development, preferably with a focus on data collection. Skills in developing interactive web portals are a...

  €5245 (Avg Bid)
  €5245 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Comprehensive Consumer Behavior Analysis 21 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...thorough consumer behavior analysis for my client. The primary objectives are to understand consumer preferences, identify target market segments, perform competitor analysis, and evaluate my existing marketing strategies using a specific research template I've developed. Ideally, the research methodology should include observational studies to study consumer interactions and preference on user-generated platforms like reddit. Also, web researching, as well as user-generated content research, will be vital in acquiring a well-rounded perspective. Also, heavy into competitor research for what campaigns they are doing and what's working. In terms of data analysis and reporting, I require a mix of statistical analysis, visual data representation, and...

  €6 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  "Business Values-Centric Logo & Website Expansion" 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a creative and experienced graphic designer to help accentuate my business values through the design of a unique and catchy logo. Furthermore, I wish to expand my existing website by adding two pages. Logo design: - The logo should embody and reflect my business values effectively. - Proficiency and experience in logo design is critical. - The ability and creativity to translate brand values into graphic design is paramount. - Showcasing past work that aligns with this requirement is critical for consideration. Website Expansion: - The two new pages to be added to my website should be filled with text and images. - Relevant website design experience is required. - Proficiency in developing user-friendly and visually appealing web content is a prerequ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Business-Centric QR & Crypto Number Generator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled and experienced developer to help create a QR code generator with the abilities to generate cryptographic and random numbers. The tool will primarily serve business purposes so it needs to be reliable and capable of handling high usage. Key Specifications: - The generator should be able to create QR codes satisfactorily. - The generator should also have the ability to produce cryptographic numbers as well as random numbers efficiently. - Even though the generator will primarily be used for business, it does not need to be integrated with other systems. - Should use strong cryptography algorithms such as fortuna to ensure the random Strings cannot be guessed. Ideal Candidate: - The ideal candidate for this project will have proficient skills in...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  €67 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Shopify Dropshipping Expert for Business Launch 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I’m in search of a proficient dropshipping expert well-versed in product sourcing, store setup, and marketing strategies for a brand new Shopify business. Main Responsibilities: - Sourcing high-demand, profitable products - Setting up a fully operational Shopify store - Implementing dynamic marketing strategies for business growth To be considered, freelancers need to present comprehensive project proposals reflecting their understanding and strategy to take this project to success. Knowledge of Shopify platform is preferred. My ideal freelancer has a track record of establishing and growing successful dropshipping stores, and is proactive, creative, and results-oriented.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...ideally experienced professionals able to commence work immediately. Responsibilities: - Conduct a thorough data analysis - Review financial statements - Perform compliance testing - Create audit working papers Specific Requirements: I require detailed notes and calculations for the audit working papers. It is essential that the chosen candidate be able to provide an exemplary level of detail in their work. Timing: Due to the urgency of this project, freelancers who can begin ASAP would be highly preferred. Promptness and attention to detail will be key to successful completion. Required Skills: - Sound knowledge of Excel and Word - Background in finance, data analysis, and auditing - Strong analytical abilities - Excellent communication and time management skills...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  HVAC System Design Expert 6 μέρες left

  I'm currently seeking a mechanical engineer extremely skilled in the design and analysis of HVAC systems. Your task will primarily involve: - Thoroughly designing and analyzing the layout and plant design of an HVAC system. - Creating a functional and efficient plan that considers various factors such as the system's purpose, environmental conditions, and cost. - Considering industry standards, ensuring the design meets regulatory requirements. - Direct collaboration with me throughout the design process to ensure my vision aligns with the design. The ideal candidate should have considerable experience in HVAC design and hold a mechanical engineering degree. Proficiency in using industry-standard analysis tools is a must. Having an engineering stamp is also essent...

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm in urgent need of proficient expertise to both prepare financial statements and prepare working papers. The successful bidder will have advanced knowledge and experience working with Excel and Word, as these are my current working tools. Outline of Job Requirements: - Preparing working papers within a set deadline - Performing thorough and detailed financial statement analysis Essential Skills and Experience: - Proficiency in Excel and Word - Extensive experience in finance and accounting - Excellent understanding of financial statements - Strong analytical skills - Ability to meet strict deadlines I need these tasks to begin immediately, so a prompt response and commitment will be appreciated. Please include your availability and proposed timelines in your bid.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm in urgent need of proficient expertise to both prepare financial statements and prepare working papers. The successful bidder will have advanced knowledge and experience working with Excel and Word, as these are my current working tools. Outline of Job Requirements: - Preparing working papers within a set deadline - Performing thorough and detailed financial statement analysis Essential Skills and Experience: - Proficiency in Excel and Word - Extensive experience in finance and accounting - Excellent understanding of financial statements - Strong analytical skills - Ability to meet strict deadlines I need these tasks to begin immediately, so a prompt response and commitment will be appreciated. Please include your availability and proposed timelines in your bid.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Attachment Theory Analysis: Childhood to Adulthood 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a freelancer with strong academic writing skills, proficient in APA formatting; who will help me complete a 1500-word well-articulated essay. References from 2015/2024. and use of about 15 references. The essay is due on the 12th of March. I have added 5 references you could possibly use for the essay. Key requirements: - Expertise in educational or psychological research - Ability to cite from academic journals - In-depth understanding of attachment theory The essay should be based on academic journals about the influence of early attachments and how they shape relationships in adolescence and adulthood. Points to address in the essay: - The impacts of early attachments on adolescent relationships - The influence of early attachments on adult relationships The content shoul...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Webload Performance Evaluation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am searching for a skilled professional to conduct a load testing on my Windows web application. Specifically, the objective is to test its performance under a high number of users. Detailed Scope of Work: - Preparing an appropriate load testing strategy - Implementing the testing process - Analysis and documentation of the test results Ideal Skills and Experience: - Proven experience in conducting load tests for Windows web applications - Detailed knowledge of load testing tools and strategies - Excellent problem-solving skills to identify potential issues - Strong reporting and documentation skills to present the findings.

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm in need of an experienced individual with a comprehensive understanding of how to ...with APIs from various sources. - Strong background in handling, extracting and processing numeric data. Responsibilities: - I have a list of specific APIs which will be used to extract numeric data. - The task will involve sifting through a large amount of data to fetch the relevant numbers. - You'll need to ensure that this data is accurately fetched and suitable for practical use in data analysis. Skills Needed: - Proficiency with APIs. - Experience with data extraction. - Thorough understanding of data handling procedures. - Accuracy and attention to detail. This is a complex task requiring specific expertise, so please only apply if you're confident in your ability to ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm in need of an experienced individual with a comprehensive understanding of how to ...with APIs from various sources. - Strong background in handling, extracting and processing numeric data. Responsibilities: - I have a list of specific APIs which will be used to extract numeric data. - The task will involve sifting through a large amount of data to fetch the relevant numbers. - You'll need to ensure that this data is accurately fetched and suitable for practical use in data analysis. Skills Needed: - Proficiency with APIs. - Experience with data extraction. - Thorough understanding of data handling procedures. - Accuracy and attention to detail. This is a complex task requiring specific expertise, so please only apply if you're confident in your ability to ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Hello, I am making an informed venture into the hair products business and need a detailed PowerPoint presentation for this pursuit. This presentation should cover three pivotal aspects; Local Market Research: -Conducting intense local market research primarily in the hair products market is the first requisite. This should uncover nuances of trends, customer preferences, and behaviors. Swot Analysis: -A thorough SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis follows. Guide me in understanding the pros and cons of venturing into this sector. Business Plan: -Finally, create a strategic business plan based on the market research and SWOT analysis. Your insights will help shape an effective plan, setting me on the path to succes...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Gem5 Performance Analysis on AI Workloads 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently seeking an experienced freelancer to conduct a performance analysis using gem5 Full System mode simulation. Key Requirements: - Evaluation of execution time and cache performance measurements. - Special focus on AI workloads such as Apache MXNet and Caffe for the performance analysis. Ideal Candidate's Skills & Experience: - Proficiency in gem5 simulations, performance analysis, and benchmarking. - Extensive knowledge in working with AI workloads notably Apache MXNet and Caffe. - A deep understanding of execution time and cache performance metrics. - Relevant experience in software debugging and system architecture research would be beneficial. The chosen freelancer will be expected to thoroughly analyze and report the results, highligh...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am seeking a professional freelancer with a strong background in Divi and WordPress to create a user-friendly health/therapy business website. This website should engage visitors and drive conversions, all while communicating a clear and concise message of assisting and providing health services. I will need it optimised for SEO, speed, and all other aspects. Key Sections: - An 'About Us' section that succinctly explains our business's mission, values, and history. - A 'Services Offered' section that details the range of services we provide, presented in an understandable and engaging format. - A 'Contact Information' area that makes it easy for customers to get in touch with us via email, phone, or a query form. Please have a look at the paren...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Project Analysis 9 μέρες left

  This is the project. Kindly click accept

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a well-informed freelancer to create content for our newsletter which mainly focuses on sharing industry news. Particu...appointed individuals and their respective companies. -Mandatory Content: The main content should include the names, positions, and information about the companies involved. This should be well-packaged, accurate, and engaging in order to maintain our readers' interest. -The perfect person: An ideal freelancer for this project would be someone with a strong understanding of Winnipeg's local business landscape. Strong writing skills and excellent command of English are essential. A background in journalism or news reporting would be beneficial. I'm looking for something ongoing, perhaps bi-weekly or monthly, providing updates to my network ...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I am planning to start my Lawn Care business as a Limited Liability Company (LLC). I'm looking for professional help with the following tasks: - Drafting the Articles of Organization. - Understanding and creating an Operating Agreement. Please note, I have already decided on a business name. I need a freelancer with a solid background in business law, specifically with experience in setting up LLCs. An understanding of the lawn care industry would be a bonus, but it's not essential. If you're confident in your ability to guide me through this process and meet my needs then I would love to discuss further. Thanks!

  €397 (Avg Bid)
  €397 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Physical Change Imaging Comparison (around 80 images) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a professional with proficiency in photo-tagging and image comparison. The main goal of this project is to identify physical changes between 'before' and 'after' photos. In particular, I want to: - Organize large numbers of images - Execute a general overview tagging of the main physical changes rather than specific features or in-depth analysis - Develop a system that accurately matches 'before' and 'after' images based on these physical alterations Candidates with previous experience in image processing, computer vision, or related field would be ideal. I'm looking forward to seeing detailed proposals that demonstrate your understanding of this task. Currently in HEIC, needs to be png also need the before and after pictu...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am aiming to write my Ph.D. thesis in mathematics, specifically focusing on mathematical modeling for predictive analysis. I'm reaching out for an expert in this field who can assist me in creating and conveying complex concepts concisely and clearly. Responsibilities: - Collaborate with me on the structure, evaluation and writing of the thesis - Use mathematical modeling techniques for predictive analyses based on given data Ideal Skills: - Ph.D. level knowledge in mathematics - In-depth understanding of mathematical modeling - Experience with predictive analysis - Excellent writing and editing capabilities - Ability to convey complex mathematical ideas clearly. This is a high-level academic project, so it's vital that the freelancer has a solid understanding...

  €2152 (Avg Bid)
  €2152 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking to hire a professional with experience in grant writing, particularly for small businesses. My intention is to expand my new telepsychiatry business operating within the healthcare industry. Key Responsibilities: - Thorough research on appropriate grants we can apply for. - Writing compelling grant proposals that align with the business's goals and objectives. - Professional presentation of proposals, highlighting the potential and profitability of the business. Ideal Candidate: The ideal candidate should possess: - Excellent writing and communication skills. - Prior experience in grant writing, preferably for start-ups or small businesses. - An understanding of the healthcare industry would be advantageous. Please provide examples of previous work...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Κορυφαία business analysis Άρθρα Κοινότητας