Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  77,678 branding δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  New Branding Έχει λήξει left

  Ενδιαφέρομαι για ένα νέο όνομα για ξενοδοχείο. Παρακαλώ οποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνησει μαζί μου

  €400 (Avg Bid)
  €400 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Η ομάδα μας ψάχνει full-time γραφίστα για e-commerce brand! Είναι start-up εταιρεία στην Αθήνα με προϊόντα διακόσμησης χώρου η οποία μεγαλώνει γρήγορα! ✨ Ψάχνουμε για άτομο που ✨ - έχει εμπειρία μ&e...

  €588 (Avg Bid)
  €588 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Need to Revamp A Website Έχει λήξει left

  Our business is a local dairy in Northern Greece. We currently have an old website that we wish to revamp. This project involves: re-branding of the site logo web design copywriting and internet marketing The site is both in English and Greek.

  €1109 (Avg Bid)
  €1109 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Αναζητώ ικανό γραφίστα για να επεξεργαστεί το ήδη υπάρχον λογότυπο της επιχείρησής μου και να δημιουργήσει ένα ''πακέτο'' γραφιστικών όπως facebook cover, banners για post στο facebook. H επ&...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Trophy icon Design Logo Branding Έχει λήξει left

  Θα ήθελα ένα Λογότυπο που να γράφει "Γεύση Κορινθιακής Γης" και από κάτω να αναφέρει "Επιμελητήριο Κορινθίας". Το συγκεκριμένο Project αναφέρεται σε τοπικά προϊόν&ta...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Design project Έχει λήξει left

  Σχεδιάστε ένα λογότυπο Branding book for kid shop

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...accommodations and other services *Easy data interface from back end for updates to accommodations *Allow ratings of accommodations by end users *Allow uploading of accommodation photos *Include elevation profile related to what is onscreen at any given time *Have a downloadable base map *Include oversight of design development, product refinement, and placement on App Store and Google Play *Include branding identity from our Pilgrim Paths travel business () with new website coming Jan 1 Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in developing GPS apps for both Android and iOS platforms - Knowledge of integrating map data and route tracking functionality - Experience in implementing additional features such as local information, weather updates, and soc...

  €2317 (Avg Bid)
  €2317 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  ...Ensure consistency in fonts, colors, and branding elements across all slides to maintain a cohesive and professional appearance. - Graphics Enhancement: Improve or replace existing graphics, charts, and images to enhance visual appeal and clarity. Ensure that visuals effectively complement the content. - Layout Optimization: Evaluate the arrangement of content on each slide and optimize the layout for better flow and readability. Make recommendations for restructuring if necessary. - Typography: Refine and standardize text formatting, including font styles, sizes, and spacing for a polished and professional look. - Slide Transitions: Suggest and implement subtle and professional slide transitions that enhance the overall presentation experience. - Branding Integration: Inc...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  Trophy icon Make an ai design file for my packing 29 μέρες left

  I am looking for a designer who can create an AI design file for the packaging of my product. The specific requirements for...designer who can create an AI design file for the packaging of my product. The specific requirements for this project are as follows: Packaging Type: Bag design Design Elements or Themes: - I have a clear vision in mind for the design and will provide specific guidelines and preferences for the branding. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AI design software - Experience in creating packaging designs, particularly for bags - Ability to incorporate the client's clear vision and branding guidelines into the design If you are a skilled designer with experience in bag design and can bring my clear vision to life, please submit your prop...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  i need a simple website for selling water comapny 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a simple informational website for my water company. The ideal candidate should have experience with WordPress and be able to create a clean and professional design. Requirements: - Create a website using WordPress - Design and layout should be clean and professional - Provide suggestions for branding and design elements Skills and Experience: - Proficiency in WordPress - Experience with creating informational websites - Strong design skills and ability to create a professional and visually appealing website

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  catalogue designer 6 μέρες left

  I am looking for a catalogue designer who can create both a printed and digital catalog for my company. The primary purpose of the catalogue is to showcase our company branding. The catalog should have less than 20 pages. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in catalogue design - Proficiency in both print and digital design - Understanding of branding and marketing principles - Ability to create visually appealing and cohesive designs - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  I want a custom woocommerce theme 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to create a custom WooCommerce theme for my online store. The ideal candidate should have experience in WordPress development and be familiar with WooCommerce. Specific features needed for the theme include: - Customizable homepage: I would like to have the ability to easily customize the layout and content of the homepage to suit my branding and marketing needs. Design preferences: - I have specific design preferences for the theme. I will provide examples and guidelines to ensure the final design aligns with my vision. Responsive design: - The theme should be responsive and mobile-friendly to provide a seamless user experience across different devices. In addition, the developer should be comfortable with integrating third-party plugins ...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  ...current website is Project Description: Objective: Create a professional, lead-generating website with original content that showcases our accredited home improvement services. Target Audience: Homeowners and businesses in Southeast London seeking trusted, certified home service professionals. Scope of Work: Redesign our existing website with a focus on professionalism, branding, and service display. Develop content that highlights our NIC EIC accredited electrical services, Gas Safe certified heating and plumbing services, and FENSA approved UPVC installations. Integrate lead generation features like contact forms, quote requests, and persuasive calls-to-action. Employ local SEO strategies to increase our visibility in Southeast London. Ensure the website is responsive

  €279 (Avg Bid)
  €279
  31 συμμετοχές

  I am looking for a B2B Lead Generation Specialist with expertise in Social Media Marketing. Platforms: - Specifically, I want leads generated from LinkedIn. Target Audience: - Company Size: Small-Mid - Target Countries: India, UK, US, Dubai, Belgium, Italy - Services: Branding, Online/Offline Marketing, Web-Dev, Social Media Marketing, PR , Distribution Leads: - Brandsy is looking to generate 100-500 social media Marketing Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Social Media Marketing, particularly in lead generation on LinkedIn. - Proficiency in targeting specific demographics and audience segmentation. - Proven track record of generating high-quality leads within the desired quantity range. - Excellent communication and analytical skills to

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a B2B Lead Generation Specialist with expertise in Social Media Marketing. Platforms: - Specifically, I want leads generated from LinkedIn. Target Audience: - Company Size: Small-Mid - Target Countries: India, UK, US, Dubai, Belgium, Italy - Services: Branding, Online/Offline Marketing, Web-Dev, Social Media Marketing, PR , Distribution Leads: - I am looking to generate 500-1000 leads. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Social Media Marketing, particularly in lead generation on LinkedIn. - Proficiency in targeting specific demographics and audience segmentation. - Proven track record of generating high-quality leads within the desired quantity range. - Excellent communication and analytical skills to effectively identify ...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Social Media Campaign 6 μέρες left

  ...seeking a creative graphic and content designer to assist with branding, social media, and marketing design work for our Indian Cuisine Restaurant startup. As a designer, you will play a crucial role in creating visually appealing and engaging content that aligns with our brand identity and marketing objectives. The ideal candidate should have a strong background in graphic design, with a focus on branding and social media design. You will be responsible for creating eye-catching social media graphics, website banners, packaging designs, brochures, and other marketing materials. Attention to detail, a keen eye for aesthetics, and the ability to work within brand guidelines are essential. Skills required: - Graphic design - Branding - Social media design - Marketing...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Rebranding Logo -- 2 6 μέρες left

  Hallo kak,, sy mau mematangkan logo perusahaan.. sebelumnya kami sdh memiliki logo perusahaan, tp mau dirubah lebih matang dari segi warna / jenis huruf / tebal huruf. perlu bantuan untuk pembuatan LOGO dan Logo Branding. Terima kasih

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Trophy icon Brochure design 6 μέρες left

  Design some brochures based on actual corporate image and branding. We will provide text, general ideas and some images. We need maximum quality and refinement. 2 brochures of 8 pages work + Powerpoint presentation (15 slides aprox) See some examples of the works done in: !Ah1RR5tE-xgVioVufwaIlCyPoq7djw?e=kzpfky

  €185 (Avg Bid)
  €185
  13 συμμετοχές
  Graphics designer 6 μέρες left

  I am looking for a graphics designer who specializes in logo design. Skills and Experience: - Proficiency in Adobe Photoshop and Illustrator - Strong portfolio showcasing logo design work - Ability to create unique and eye-catching logos - Understanding of branding and the ability to create designs that align with a specific theme or style The project requires someone who can bring my specific ideas for the logo to life. The timeframe for completing the logo design work is less than 1 week. If you have the skills and experience mentioned above and can work within the given timeframe, please submit your portfolio for consideration.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  reel editor 6 μέρες left

  (Only Apply if you have the GEN-Z keeda for our GEN-Z Clients) Skill Requirements: - Editing softwares like VN/Capcut is a must, additional knowledge of editing software are an added bonus. What work you will be responsible for: Create Reels for Instagram on a regular basis for our clients and In-house. Support the branding strategy via trending reel ideas. Conduct comprehensive reel strategy research to analyze competitors' visual content, identify trends, and gather insights to improve our design & editing approach. Develop, design, and regularly update Instagram templates that align with our brand identity and message to ensure a visually coherent and engaging feed. Job Type: Full-time Salary: ₹10,000.00 - ₹25,000.00 per month

  €233 (Avg Bid)
  €233 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Podcast branding 6 μέρες left

  I need to create the branding for my sports-soccer ⚽️ related podcast. The initial requirements will be: - Podcast Logo - Podcast Episode Cover Context: - This podcast will Focus on the question “How can Mexico become Champions of the World” and the podcast cover should illustrate this question. - Knowledge about football and mexican culture would be valuable - I want to be self-sufficient to be able to modify weekly episodes covers from my side from a simple program I can use such as Canva. Additional designs will be required.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Create an online product reels and poster images/videos 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Experience: - Graphic design - Video editing - Branding expertise Product Reels and Poster Images/Videos: - The project requires creating product reels and poster images/videos in the following categories: Fashion, Technology, and Food and Beverage. - The client is open to suggestions regarding branding and design preferences. - More than 7 product reels and poster images/videos are needed. NOTE: Below are the prices I prefer, if its suitable alone please bid else please don't waste time in bidding as I don't have room for any negotiations. Facebook/Twitter/Instagram Poster Images - 500 to 700 INR per poster Facebook/Twitter/instagram Reels Video - 1500 to 2000 Per video If you have a strong background in graphic design, video editing, and branding...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Graphic design -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a graphic designer to create a logo for my project. Skills and Experience: - Proficient in logo design - Strong understanding of branding and visual identity - Ability to create unique and eye-catching designs Project Requirements: - The logo should reflect the nature and purpose of my project - I have specific colors and themes in mind that I would like the designer to incorporate into the logo - I would like to see more than 5 design concepts before making a final decision If you have a strong portfolio and experience in logo design, please submit your proposal.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Wordpress Freelancer Required -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Wordpress freelancer to help me with theme customization and updates on my existing site. Here are the specific details of the project: Tasks: - Customize the selected theme to match my desired design and branding - Implement necessary updates and improvements to the existing site Existing State of Wordpress Site: - The site is already up and running, but it requires updates and improvements Theme Preference: - I have a specific theme in mind that I would like to use for my site Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Wordpress theme customization - Strong knowledge of HTML, CSS, and PHP - Experience with plugin installation and website migration - Attention to detail and ability to implement design changes accurately If you are a skilled Wordpress free...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Trophy icon Logo Design 9 μέρες left

  Logo Design for Sailing Yacht Racing and Sailing Coaching Business I...Chrome/Silver, Electric Blue - Combination of Text and Image: The client prefers a combination of text-based and image-based elements in the logo. - Nature of Business: The client's business is focused on sailing yacht racing and sailing coaching. Ideal Skills and Experience: - Graphic Design: The ideal freelancer should have strong graphic design skills to create a visually appealing logo. - Branding: Experience in creating logos that effectively represent a business or organization. - Understanding of Sailing: Familiarity with sailing and yacht racing to ensure the logo accurately reflects the nature of the client's business. - Creativity: The ability to come up with unique and innovative design co...

  €122 (Avg Bid)
  €122
  228 συμμετοχές
  Identidad corporativa 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking ...design, business card design, letterhead design, and social media graphics. Brand Guidelines: - Although I do not have any existing brand guidelines, I have a rough idea of what I want for my corporate identity. Ideal Skills and Experience: - Graphic design skills to create a professional and visually appealing logo, website, business card, letterhead, and social media graphics. - Knowledge of branding and corporate identity design to create a cohesive and consistent look for the brand. - Ability to understand and interpret the client's rough ideas and translate them into visually appealing designs. If you are a talented and creative designer with experience in corporate identity design, please reach out to me. We can discuss further details and start working...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I am looking for a talented web designer to help improve the layout and design of my website www.opulentf...current web design trends and best practices - Ability to create visually appealing and user-friendly websites - Experience with HTML, CSS, and other web design tools - Portfolio showcasing previous website design projects Scope of Work: - Improve the layout and design of 4-7 pages on my website - Enhance the overall visual appeal and user experience - Make recommendations for color schemes and branding styles - Implement design changes using HTML and CSS If you have a creative eye for design and can create a visually stunning website, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and let me know your availability and estimated timeline for thi...

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Trophy icon business card - front and back 3 μέρες left

  I am looking for a freelancer to design a business card for me. The business card should have the following information on the front: - Company logo - contact info -Author and inspirational speaker -facebook icon an...information on the front: - Company logo - contact info -Author and inspirational speaker -facebook icon and user name booksbyyeqtyerwyqro -headshot I do not have a specific design or style in mind, but I would like it to match my company's branding. font- times new roman and poppins, available colors are Blue #18598D Dark Green#036255 Tan #C5A985 Beige#DFD9DU On the back of the business card, I would like it to be either blank or have other information. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design - Knowledge of branding ...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €9
  162 συμμετοχές
  Trophy icon Logo design 2 μέρες left

  ...logo that aligns with the client's color preferences. - The client is open to different color palettes, so the designer should be creative and able to suggest and experiment with various color combinations. - Attention to detail and the ability to create a unique and memorable logo are essential for this project. My website is and you can see the style I like. I will be re branding this site to be "Aaron Wilson - Mortgage Broker". I am happy to see out of the box designs. I like shapes like a shield or scales, the scales used in law to show justice. The shield pictured in a sample photo isn't the quality I'm after it looks cheap and nasty. Happy to have my photo in or out of the design I just want something that screams high end and classy. The la...

  €61 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €61
  148 συμμετοχές
  Logo for Smithkeep 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...of reliability and dependability, instilling confidence in our customers. Preferred Colors and Elements: - As the client, I have no specific preferences for colors and elements in the logo. - I am open to different color schemes and design elements that effectively communicate trustworthiness. Skills and Experience: - The ideal freelancer for this project should have a strong understanding of branding and logo design. - Experience in creating logos that represent trustworthiness and convey a sense of reliability is highly desired. - Creativity and the ability to design a visually appealing logo that aligns with the brand identity are important. Competitors - Softrax - WHMCS - Ubersmith - Netsuite - Salesforce If you are a talented logo designer who can effectively capture the...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  126 προσφορές
  Development of Four Pages’ Temporary website. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...services, including team members, clients, and the processes involved. Diversity adds depth to our visual narrative. Engagement: Images featuring people tend to engage visitors more effectively. If applicable, include images of our team or clients in action, fostering a connection with our audience. Brand Colors: Ensure that the color palette of all images complements or matches our business branding. Consistent use of brand colors enhances brand recognition. Originality: Whenever possible, use original images, edit graphics, or create visuals through illustration design. Original content contributes to a unique and authentic brand identity. Emotions: Consider the emotions the images evoke. For instance, if trust and reliability are key, choose or create visuals that convey t...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I am looking for a skilled Shopify designer to help me create an elegant and sophisticated online store. I do not have a logo or specific branding elements, so I will need assistance in creating those. My budget for this project is less than $50. Skills and Experience Needed: - Expertise in Shopify design and development - Strong understanding of elegant and sophisticated design principles - Experience in logo and branding design - Ability to work within a limited budget

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  Hi, I'm looking to hire a talented designer to create a new liquid detergent packaging design for a product line targeted at both household and industrial users. The style of the design should be modern and sleek, and should include the logo and/or colors from our branding guidelines. If you have experience creating successful designs that meet clients' needs, then this could be a great project for you. Please let me know if you have any questions, as I'm happy to provide further information to help you create an outstanding design. Well our Brand name is "D'Stain" Enzymatic Liquid Detergent. Design on stand up pouch or spout pouch.

  €55 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €55
  37 συμμετοχές
  Copy & Paste React Native apps -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...into the tech industry and gain valuable experience, this is the perfect opportunity for you! Job Description Technical Steps Working with Zeal's pre-built libraries, your responsibilities will be incredibly straightforward: Download our Repository: Simply download our pre-configured React Native repository that contains all the libraries and components you'll need. Change Branding: Swap out the default logo and branding assets with the ones provided by our clients. Drag and Drop Features: Utilize our intuitive drag-and-drop interface to add or remove features as per client requirements. Configuration: A simple JSON configuration will allow you to set variables, feature flags, and other app settings. Local Testing: Run the app locally using the React Native...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Trophy icon Billboard Poster 2 μέρες left

  Project Title: Billboard Poster Size: Small (10x20 feet) Theme: Brand Awareness Design Preferences: Specific guidelines provided i want this design on canva. and want get the source file. Skills and Experience: - Graphic design expertise - Experience in creating impactful brand awareness campaigns - Familiarity with designing for large-scale formats - Ability to incorporate specific branding guidelines into the design - Strong understanding of color theory and typography - Attention to detail and ability to create visually appealing layouts - Strong communication skills to understand and incorporate client's requirements

  €37 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €37
  24 συμμετοχές
  Trophy icon Organic Rice bag 6 μέρες left

  Organic Rice Bag Project - Size of rice bag: 25Kg - Design and branding requirements: - Name: Humate USA - Logo: OJG the organic Fertilizer use to growth this Organic Rice - Number of bags needed: 3 designs Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise to create a visually appealing and professional rice bag design - Knowledge of branding and marketing to effectively represent the organic rice and its supplier - Understanding of the agricultural industry and organic farming practices for accurate representation of the product - Experience in packaging design to ensure the rice bags are functional and user-friendly - Attention to detail to meet the specific requirements of the client - Ability to work within a specified budget and time frame

  €185 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €185
  68 συμμετοχές
  Trophy icon Package Design 6 μέρες left

  I am looking for a designer to create a package design for my Food and Beverage product. The preferred color scheme for the design is bright and vibrant. Maybe blue, or sea life(coral) colours Skills and Experience: - Experience in package design for the Food and Beverage industry - Ability to follow specific branding guidelines - Proficiency in creating bright and vibrant color schemes Elements on Packaging subtitle:Caribbean Naturally Grown Title:Seamoss cultivé naturellement au Caraïbes Trademark:Lixismom TM Nutrition Facts Label, From the Beautiful Seas of St Lucia Des belles mers de Sainte-Lucie Best Before/meilleur avant: Net Weight 4oz (113g) Clear spot on the packaging, so part of seamoss can be visible Checkbox for 3 different types(flavors): Gold/Or, Gree...

  €54 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Design an introductory profile for our coffee shop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled designer to create an introductory profile for our coffee shop. The profile should have a creative and eclectic style, incorporating elements such as our logo and branding. The color scheme should be Tiffany color, with light shades that suit our brand. The profile design should also include photos of our coffee shop to give potential customers a glimpse of our atmosphere. Ideal skills for this job include a strong understanding of graphic design, branding, and an ability to create visually appealing and unique profiles.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  129 προσφορές
  Trophy icon Canva Presentation Template 9 μέρες left

  ...about 40 slides and should be visually engaging and professional. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Canva design and layout - Ability to create visually appealing and informative slides - Experience in creating presentations for customer/client audiences - Strong attention to detail and ability to effectively convey information through slides - Understanding of branding and ability to incorporate company branding into the presentation Attached is my brand guide, which includes guidance with regard to fonts, colors, logo placement, etc. Do not use any colors or fonts that are not specified in the brand guide. Also attached is an outline for the presentation, including the content that must be covered on each slide. Transparent logo files are attached. Ple...

  €139 (Avg Bid)
  €139
  9 συμμετοχές
  Trophy icon Logo Making - 07/12/2023 17:43 EST 20 μέρες left

  I am looking for a skilled logo designer to create a unique and eye-catching logo for my online clothing store. I have attached a picture of a logo I love using a logo generator but I want vector images to go along with it. The ideal candidate will have experience in logo design, with a strong portfolio showcasing their ability to create vi...unique and eye-catching logo for my online clothing store. I have attached a picture of a logo I love using a logo generator but I want vector images to go along with it. The ideal candidate will have experience in logo design, with a strong portfolio showcasing their ability to create visually appealing and memorable logos. Knowledge of the fashion industry and a good understanding of online branding is preferred. Thank you so much for your...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Designe grapith 6 μέρες left

  I'm looking for a graphic designer that can bring my business branding to life. I have a specific style in mind, so it's important that this person has the expertise and portfolio to make my vision come to life. My goal is to create a unique and modern logo and design that people will remember and be able to connect with my business mission. I'm looking to build lasting relationships with the design firm, based on ease of communication and trust, while creating a design that accurately reflects the values and mission of my business. If you think you can help me achieve this, I would love to hear about your design experience!

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Trophy icon solutions email 2 μέρες left

  Need an email design staying consistent with our branding on that is clean, fresh and contemporary. We are a high tech company and I want something fresh. Please see write up.

  €139 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €139
  10 συμμετοχές
  logotigo de surper milho 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented designer to create a logo for my company, Surper Milho. The logo will serve as a key element of our branding strategy and should effectively represent our brand identity. Requirements: - The logo should incorporate specific imagery or icons that reflect the nature of our business. - We would like the company name or initials to be included in the logo design. - The color scheme should be carefully chosen to align with our brand image. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design and branding - Strong understanding of visual communication and design principles - Proficiency in graphic design software - Creative thinking and ability to deliver unique and eye-catching designs Timelines: - The project needs to be completed...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  figma design 6 μέρες left

  ...Figma Design for Video Platform Description: I am looking for a skilled designer to assist me with creating a user interface (UI) for a video platform. The design should be visually appealing and user-friendly, with a focus on enhancing the user experience (UX). Specific requirements for this project include: - Designing a sleek and modern UI for the video platform - Incorporating existing branding and design guidelines provided by the client - Creating a seamless and intuitive user experience for both web and mobile app platforms Ideal skills and experience: - Proficiency in Figma design software - Strong understanding of UI and UX principles - Experience in designing for video platforms or similar media-based projects - Ability to work collaboratively and incorporate clien...

  €2020 (Avg Bid)
  €2020 Μέση Προσφορά
  185 προσφορές

  ...in graphic design and branding. WE WILL NEED UNLIMITED REVISIONS FOR THIS PROJECT. WE WANT TWO SEPERATE DOCUMENTS - (1) A STANDARD ONE PAGE PDF AND (2) A HORIZONTAL BIFOLD DOCUMENT, WITH MEDIA AND DATA ON ALL SIDES THAT WE CAN PRINT ON PAPER TO FOLD UP AND DISTRIBUTE TO OUR CUSTOMERS. Target Audience: - The brochure will target B2C (Business to Consumer) audience. Primary Goal: - The primary goal of the brochure is to promote our products and services. Branding Materials: - I have a logo and specific colors that should be incorporated into the design. - our website is Skills and Experience: - Proficient in graphic design and branding - Familiarity with creating marketing materials for B2C audience - Ability to integrate existing branding materials ...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  I need a digital marketer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a digital marketer who can assist me with social media management. My main goal for this social media campaign is to increase brand awareness. I currently have some social media accounts, but they are in need of improvement. Skills and Experience: - Experience in social media management and strategy - Knowl...campaign is to increase brand awareness. I currently have some social media accounts, but they are in need of improvement. Skills and Experience: - Experience in social media management and strategy - Knowledge of various social media platforms and their best practices - Ability to create engaging and relevant content - Familiarity with social media analytics and tracking tools - Understanding of branding and marketing principles - Strong communication and writ...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Logo for my business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented graphic designer to create a logo for my business. Business Name: [Input field for client to manually input th...Business Name: [Input field for client to manually input the name] Purpose: The main purpose of my business is to establish a professional brand identity. Logo Style: I prefer a creative and abstract style for my logo. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Ability to create unique and eye-catching logos - Experience in creating abstract and creative designs - Understanding of branding and the ability to capture the essence of a business in a logo design - Proficiency in Adobe Illustrator or other design software Please provide examples of your previous logo designs and let me know your estimated timeline and cost for thi...

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  147 προσφορές
  Design photo 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a logo designer who can create a design for my photo. The design will be used for my website, so it needs to be visually appealing and professional. The deadline for this project is within 1 week. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in logo design - Proficiency in photo editing software - Understanding of branding and visual identity - Ability to meet deadlines and deliver high-quality work

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Graphic work for my company website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled graphic designer to create a logo for my company website. I have a general idea of what I want, but I am open to suggestions and creativity. Requirements: - Logo design - Help improve my website graphic work - Ability to take my general idea and turn it into a visually appealing and ...my company website. I have a general idea of what I want, but I am open to suggestions and creativity. Requirements: - Logo design - Help improve my website graphic work - Ability to take my general idea and turn it into a visually appealing and professional logo Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience with logo design - Ability to understand and incorporate branding guidelines, if provided - Creativity and ability to provide suggestions...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  154 προσφορές

  Κορυφαία branding Άρθρα Κοινότητας