Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 branding δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εταιρία θεατρικών παραγωγών. Παραγωγές θεατρικών παραστάσεων, ταινιών, μουσικών συναυλιών, παρουσιάσεων βιβλίων, εκθέσεων ζωγραφικής και θεαμάτων. Δημιουρ&gamm...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...- πακέτα με pricing για τα 4 πακέτα της SaaS - How it Works με screenshots και features - Features με λίστα και screenshots των βασικών λειτουργιών της SaaS - About Us με φωτογραφίες των executive team (5) Θέλουμε να συνεργαστούμε μα μία ομάδα ή έν&alph...

  €2375 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €2375 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  New Branding Έχει λήξει left

  Ενδιαφέρομαι για ένα νέο όνομα για ξενοδοχείο. Παρακαλώ οποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνησει μαζί μου

  €396 (Avg Bid)
  €396 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Η ομάδα μας ψάχνει full-time γραφίστα για e-commerce brand! Είναι start-up εταιρεία στην Αθήνα με προϊόντα διακόσμησης χώρου η οποία μεγαλώνει γρήγορα! ✨ Ψάχνουμε για άτομο που ✨ - έχει εμπειρία μ&e...

  €582 (Avg Bid)
  €582 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Need to Revamp A Website Έχει λήξει left

  Our business is a local dairy in Northern Greece. We currently have an old website that we wish to revamp. This project involves: re-branding of the site logo web design copywriting and internet marketing The site is both in English and Greek.

  €1099 (Avg Bid)
  €1099 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Αναζητώ ικανό γραφίστα για να επεξεργαστεί το ήδη υπάρχον λογότυπο της επιχείρησής μου και να δημιουργήσει ένα ''πακέτο'' γραφιστικών όπως facebook cover, banners για post στο facebook. H επ&...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Trophy icon Design Logo Branding Έχει λήξει left

  Θα ήθελα ένα Λογότυπο που να γράφει "Γεύση Κορινθιακής Γης" και από κάτω να αναφέρει "Επιμελητήριο Κορινθίας". Το συγκεκριμένο Project αναφέρεται σε τοπικά προϊόν&ta...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Design project Έχει λήξει left

  Σχεδιάστε ένα λογότυπο Branding book for kid shop

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...to be a Fallout vault door (attached in file). The vault door should roll open to reveal the back of man sitting at a Fallout "terminal" (Fallout's Computer attached in file) clicking the keyboard. The man should have a baseball hat on, has brown short hair, and a trim brown beard. - I would like the color pallet to be blue and yellow for the "Man," as well as the words "Howey DooDat." (current branding for Howey/ the "Man" is attached in file for refrence) The camera then zooms in towards the terminal screen. The screen should display falling green computer code, dissipating, only leaving the words "HOWEY DOODAT" as all the code disappears. The outro I would also like to be 7-10 seconds long. I would like you to take the s...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...align with the provided content calendar - Ensuring all backgrounds are removed - Delivering all content in a timely manner Ideal Skills and Experience: - Proficiency in using CANVA - Proven experience in creating engaging graphic content for Instagram - Strong attention to detail to ensure a high quality of work - Ability to work within a content calendar and meet deadlines - Creativity and branding knowledge is a must The primary goal of these reels is to engage with my audience. The style of graphics will vary, so creativity and flexibility are key. Please provide a fixed price per post in your bid. Your experience in creating content that drives engagement on Instagram will be highly valuable. You must provide examples of Canva designs with movement to be considered. Do ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Bold & Modern Mortgage Business Identity 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a logo and corporate identity kit for my mortgage business. The project entails the creation of a logo that reflects the mod...be available in the following file formats: PNG, JPEG, PDF, Gif, Eps, svg, and vector. - The logo must be bold and modern, reflecting the essence of a mortgage business. - The corporate identity kit should maintain this bold and modern design, and be versatile enough to be applied across various backgrounds and colors. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in logo design and corporate branding - Strong portfolio showcasing modern and bold design elements - Experience in creating corporate identity kits - Excellent knowledge of various file formats and their appropriate uses - Strong communication skills to understand and incorporate client...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I'm in need of a logo designer that can create a logo for my restaurant. The primary color for the logo should be red, and it should incorporate elements related to food. Ideal skills and experience: - Strong background in graphic design, with a portfolio that showcases prior logo work - Understanding of the restaurant industry, particularly in terms of visual branding - Fluent in Arabic, as the logo will be primarily targeting Arabic-speaking audiences

  €310 (Avg Bid)
  €310 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Trophy icon Logo Design for Roofing Company 6 μέρες left

  I'm looking for an experienced logo designer to create a unique, eye-catching logo for my roofing company ZACK ROOFING. The logo should incorporate the color scheme found on my other website, zackacademy.com. THE NAME OF THE ROOFING COMPA... - Provide past work as proof of experience Please include your past work in your proposal. I'm looking forward to seeing your creative designs. The logo font can be similar but should not be exactly to what I'm giving you as a sample, I'm showing you this other logo just for the color. This should not be overly graphic. I would also like someone that can complete the entire branding package, this contest is for the logo only but my intention is to do a full company package. If the winning entry does all of that I will prov...

  €94 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €94
  184 συμμετοχές
  Trophy icon Modern Multi-Colored Logo Design 14 μέρες left

  I'm starting a digital marketing agency and need a creative, modern, multi-colored logo. This logo will mainly be used on my age...with the latest design trends. - Multi-Colored: I'm looking for a design that incorporates a variety of colors to make it stand out and engaging. - Versatile: The logo must look fantastic and recognizable on social media platforms. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing modern, multi-colored logos, especially for social media use. - Understanding of digital marketing and branding aesthetics. - Strong portfolio showcasing similar projects. Attached previously done logo If you think you've got the creative chops and the design skills to create a logo that captures the essence of a modern digital marketing agency, I...

  €21 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €21
  88 συμμετοχές
  Trophy icon Herbal Logo Design for Hakeem Usama 6 μέρες left

  I'm seeking a skilled logo designer to create a logo that embodies the essence of herbal medicine, which is the central theme of my brand "Hakeem Usama". The logo should include the following elements: ...face of my brand, so I'm looking for a unique, professional, and creative design that can instantly convey the nature of my business to potential customers. Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in logo design, particularly in the health and wellness sector - A strong portfolio that demonstrates the ability to create clean, simple, and impactful designs - Understanding of branding and how to create a logo that can be used effectively across a range of mediums - Experience with color theory and the ability to choose colors that represent...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €9
  127 συμμετοχές

  I am in need of a skilled logo designer who can create a classic and traditional text-based logo for my brand. This logo will be utilized predominantly for digital purposes, including my website, social media profiles, and digital advertisements. Key Responsibilities: - Create a classic and traditio...advertisements. Key Responsibilities: - Create a classic and traditional text-based logo that resonates with the brand's image. - Deliver high-quality files suitable for digital mediums. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing text-based logos, with a focus on classic and traditional styles. - Proficiency with graphic design software and tools. - Strong understanding of branding and logo design principles. - Ability to deliver high-quality files suitable f...

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Trophy icon Comprehensive Logo Creation 6 μέρες left

  Hi, I am looking for a branding for my webdesign company. I would like to have: Monogram (or lettermark) logo Wordmark logo Pictorial mark logo Abstract logo mark Mascot logo Combination mark Emblem Very modern and simple. The type of Logo you would like to have on the front of your t-shirt.

  €25 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €25
  63 συμμετοχές

  I'm seeking an expert in developing a luxurious, organic-themed design for my high-end cosmetics brand. The brand should resonate with a mature audience (ages 36-55), predominantly women, and convey a feeling of natural and organic charm. Ideal Skills: - Extensive experience in brand design, preferably in the high-end cosmetics industry - An understanding of aesthetics and design elements that attract mature women - Ability to incorporate an organic and natural theme into the design Responsibilities: - Creating a branded look that appeals to mature women while emphasizing a natural and organic feel - Developing design elements that can be carried across various products and marketing materials.

  €941 (Avg Bid)
  €941 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I need a WordPress multi POS plugin customized to display categories as grid view with images in the firs...as well. Key Requirements: - Display all product categories in a grid view with images as the initial step of the plugin. - Once a user clicks on a category, it should show a list of products under that category with images. - Customization of the plugin to include Add to Cart, View Details, and Compare with other products as actions for each product listed. - The design should follow specific branding guidelines provided. Ideal Skills and Experience: - Proficient in WordPress plugin customization. - Experience in working with POS plugins and systems. - Strong understanding of product categorization and grid layout design. - Ability to follow and implement a provided design ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Trophy icon Dynamic Basketball Logo Design 6 μέρες left

  I'm a basketball athlete seeking a bold and dynamic logo for my personal brand. The logo should include the initials CP or Jr or CP Jr. Key Requirements: - Bold and Dynamic: The design should be striking and visuall...The design should be striking and visually engaging. - Text-Based: The logo should primarily consist of the initials CP or Jr or CP Jr. - Multi-Purpose: I intend to use this logo primarily for my social media profiles. Ideal Skills and Experience: - Logo Design: Proven experience in creating bold, sporty logos. - Graphic Design: Ability to create visually appealing designs. - Understanding of Branding: Ability to create a design that resonates with a sports audience. Attached is samples of famous basketball players logo to give an idea and concept of basketbal...

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  139 συμμετοχές

  Powder coating business, IMOD Coatings. Specialize in restoring all metals by sandblasting and powder coating them back to new condition. We would like IMOD in a iron steel style font with b...metal panel background. The word "Coatings" in a bold calligraphy signature style font connected to a powder coating gun. The powder coating gun spraying powder at "IMOD". We would like something vintage and retro style if possible. IMOD also short for "In memory of dad" was a business plan idea before his passing so here we are. Ideal skills would include: - Experience in graphic design and branding, specifically rustic and creative design styles - Strong visualization and creative thinking abilities - Ability to effectively incorporate a company's bus...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Trophy icon Modern Logo for "Ram Charitable Trust" 6 μέρες left

  I'm looking for a modern logo for my organization, "Ram Charitable Trust". Word "RAM" A has to be like bow and arrow The logo will be used across various mediums, including online (website, social media), print (business cards, flyers), and merchandise (t-shirts, mugs). Key Points: - Color Preferences: I prefer the logo to mainly feature blue and orange. - Style: I'm parti... - Style: I'm particularly interested in a modern design, one that reflects the contemporary and forward-thinking nature of our organization. Ideal Skills & Experience: - Experience in designing versatile logos suitable for both digital and print media. - Knowledge of color theory and modern design trends. - Understanding of the charitable sector and a knack for translating ...

  €15 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €15
  73 συμμετοχές
  Branding for 5 star Hotel 6 μέρες left

  I am in need of a skilled graphic designer to assist in creating a complete branding package for my hotel. I am looking for a distinct, rustic theme that will appeal to both families and business travelers. Key Elements: - Logo Design: I need a unique and memorable logo that embodies the rustic theme. - Color Scheme: The color palette should reflect the warmth and charm of a rustic setting. - Typography: I'm looking for fonts that are simple yet evoke a sense of rural charm and authenticity. Overall Style: - The overall theme I have in mind is rustic. I want the branding to feel cozy, inviting, and memorable. Target Audience: - Families and business travelers. The branding should appeal to both these demographics, balancing a sense of comfort and professional...

  €814 (Avg Bid)
  €814 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  3D Animation Conversion of 5-Minute Video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a talented animator to convert an existing 1 min and 15 secs long video into a professional and engaging 3D animated version. The video can be found here: Key Requirements: - The existing video should be transformed into a 3D animated version. - The resulting animation should be of high quality and professionalism. - There are no strict branding guidelines to follow, so you have creative freedom to make the animation visually appealing. Ideal Freelancer: - Experienced in 3D animation and video conversion. - Able to create engaging and professional animations. - Strong portfolio showcasing previous 3D animation works. - Ability to bring creativity and originality to the project. If you're ready to take on this project, please share relevant samples

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...comprehensive branding package for a startup in the agricultural tech business to create awareness, logos, stationary, website design, social media presence, color pallets (to incorporate black and green plus other - although open to suggestions), uniform logos, pamphletes and direct mailing readiness. As a plus this could include content marketing ideas but not value statements. The exact name and industry are to be confirmed but what's key is that you have a keen eye for aesthetics. Attention to detail and a knack for bringing a brand to life visually are ideal for this job. We are looking the creativity and welcome ideas that will be best suited to create hype around the brand. - Proficiency in design softwares (Adobe Suite etc.) is preferred. • Prior experience ...

  €1799 (Avg Bid)
  €1799 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...to slurry recycling, making the recycling symbol the primary focus. The company's branding colors are green and blue, so I'd like those incorporated in the design. I am envisioning the recycling symbol integrating our company's name or initials in a smart and engaging way, which will help bolster our brand recognition. There might be possibilities to feature a diamond concrete cutting blade within the design, without overshadowing the recycling symbol. With an initial budget of $250, I am open to negotiating based on the design efforts required. Ideal candidates for this project would have experience in logo design, a keen eye for detailed and thought-provoking imagery, and a clear understanding of branding principles. Having previous experience or back...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  I am looking for a skilled logo designer to help me redesign my current logo. I will provide you with the existing logo and I need you to modify it to match the green color in the TitanX logo. Key Responsibilities: - Transform my current logo to a coin shaped one. - Change the color scheme to match the green in the TitanX logo. Ideal Freelancer: - A seasoned graphic designer with a strong portfolio of logo work. - Experience in logo redesign that focuses on color change. - Knowledge in logo transformation to a coin shaped design is a plus. Please include samples of your past work and a brief overview of your relevant experience when applying. Looking forward to working with you.

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  44 συμμετοχές

  I'm in need of a vintage style logo to represent my brand. The logo will be primarily used for brand identity purpose...scheme should be based on cool tones, specifically blues, greens and purples - The logo must be versatile enough to be used across different platforms, such as print, digital, and merchandise - It should be memorable and easily recognizable, reflecting the values and essence of my brand Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing vintage style logos - Strong understanding of branding and how to create a visual identity - Proficiency in graphic design software and tools - A portfolio showcasing relevant work would be highly beneficial Please submit your proposal if you're confident in your ability to create a unique and impactful vintag...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  Target platform: Youtube What is my YouTube channel about: Photography and filming. Where do I photograph and film: In nature and in the urban jungles of our civilization. What do I mainly photograph: landscapes, architecture, street. What is the motto of my channel: Experience photography up close. For your better understanding, in other words: I'm not just standing on the sidelines. I'm right in the middle of it. I leave the comfort zone. Wind and weather don't matter. What I would like to get => 9x Emoji (Emojis are fun graphics that my channel members can use in my live chat and in the comments on my videos. Emojis should express emotions and reactions or share inside jokes.) What are these emoji supposed to express... 1. Hi. Simply to say hello when you ente...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I'm seeking an inventive designer to create a bold and colorful disposable camera sticker that hits home with the teenage market. The primary purpose of this sticker is branding. Key Tasks: - Create a standout design that captivates teenagers - Ensure the design aligns with our brand image Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise - Understanding of teen market trends - Experience in crafting captivating branding materials - Strong aptitude for colorful and high-impact designs The ultimate goal is a sticker design that is not just an accessory, but an integral part of our brand identity. Your penchant for vibrant colors and understanding of the teenage market will be pivotal to success.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...symbol or icon to be incorporated alongside the brand name. Your primary task will be to produce a range of logo designs based on my initial concept. I'll need the flexibility to offer feedback on these concepts so that we can refine and develop the design into its final version. Once the final design is agreed upon, I'll need the design files to be delivered to me so I can use it across various branding materials. The ideal candidate will have a strong portfolio of logo design projects, particularly those that demonstrate a skill for modern, minimalistic designs. Additionally, experience in the fashion industry or with clothing brands is a bonus. It's important that you can communicate effectively and take on board feedback constructively. This project is a g...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I'm seeking an experienced professional who can create a sleek, corporate letterhead for my business. I NEED IT TODAY! - THE LOGO IS ATTACHED Key ...create a sleek, corporate letterhead for my business. I NEED IT TODAY! - THE LOGO IS ATTACHED Key Requirements: - Incorporate company logo, name, and contact information into the design - The color scheme should reflect our brand's identity - primarily black and gold Deliverables: - The final letterhead should be in DOCX format (editable in Word) Ideal Skills: - Graphic Design - Corporate Branding - Proficiency in Microsoft Word Please note: If you have experience with both design and formatting in Word, please highlight this in your bid. Your design should maintain professionalism and simplicity, aligning with our ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...graphic designer with 4 years of experience in Photoshop and Adobe Illustrator. I'm seeking a talented designer to bring my vision to life, in order to showcase my skills and talents to a global audience. Key Requirements: - Design work to include logos, branding, and illustrations - Designs should convey professionalism, creativity, and simplicity - Designs targeting young adults, business professionals, and art enthusiasts Ideal Skills and Experience: - Proficient in Photoshop and Adobe Illustrator - Strong portfolio of logo, branding, and illustration design - Able to create designs that appeal to a diverse audience - Understanding of how to convey professionalism, creativity, and simplicity through design - Prior experience in designing for young adults, busine...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for an experienced Shopify developer to establish ... Key Responsibilities: - Shopify account setup - Selection and integration of under 50 products from AliExpress into the Shopify store - Website design adhering to my existing brand guidelines, including some elements of logo, color, and typography. Ideal Candidate: - Expert in Shopify website development - Experienced in AliExpress integration - Strong sense of aesthetics and attention to branding details - Proactive and able to provide suggestions regarding product selection from AliExpress if necessary - Good communication skills, responsive, and reliable. I have already registered a domain name which should be used for this Shopify store. Let’s build a visually pleasing and user-friendly e-commerce plat...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Trophy icon Modern Logo Design for Tax Firm 6 μέρες left

  I'm in search of a talented designer to create a fresh, modern logo for my tax resolution firm, Bowes and Associates Tax Group. ...blue and gold colors. It must contain the logo below!!!!! Key Requirements: - Modern, clean, and elegant logo design - Incorporation of a shield and the initials 'B&A' - Use of blue and gold colors - Symbolic of fighting the IRS Ideal Skills and Experience: - Proven track record in logo design - Strong understanding of modern design principles - Experience in creating elegant and professional branding - Ability to incorporate client's vision and requirements into the design - Knowledge of color psychology and symbolism in design If you have a keen eye for detail and a flair for modern design, I'd love to see your portfoli...

  €73 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €73
  99 συμμετοχές
  UI/UX Designer for Long Term Relationship 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented UI/UX designer with a Figma proficiency, who can understand and adapt to my preferred minimalist and clean design style. Key Responsibilities: - Create user-friendly and aesthetically pleasing website designs, mobile app designs, and branding & identity designs. - Focus on enhancing the overall user experience of my projects, with a keen eye for detail. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Figma and other relevant design tools. - Strong portfolio showcasing previous work on similar projects with a minimalist and clean design aesthetic. - Demonstrable experience in improving user experience. - Excellent communication skills and ability to understand and incorporate client feedback. This is a long-term collaboration, so I'm looking...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I'm looking for an experienced PHP developer to help with various updates on my website The changes include: - Design Updates: I need a fresh look for my website. This includes revising the color scheme, updating the fonts and typography, and potentially redesigning the logo and branding. - Functionality Improvements: I'm also looking to implement some new features. These include adding a user registration and login system, implementing a search functionality, and integrating a payment gateway. If you feel you have the necessary skills and experience to help bring these changes to life, please get in touch with your offer. Thank you.

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Trophy icon Stellar Streetwear Logo Design 6 μέρες left

  As the owner of Stellar, a brand with an edgy vibe, I'm looking for a creative, versatile logo that captures the essence of our streetwear line. Key Points: - Simple, yet stylish and on-trend design - Reflects the edgy nature of Stellar - Versatile for various applications, including product branding, digital presence, and print materials The logo should incorporate a color scheme of black, red, and white. The final design should be suitable for different uses, from clothing tags to social media profiles. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of streetwear and urban fashion - Experience with minimalist and edgy designs - Proven track record in logo design, particularly for clothing brands I am looking for a designer who can bring creativity and originality t...

  €32 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €32
  54 συμμετοχές
  Trophy icon Vibrant & Fun Logo Design Needed 3 μέρες left

  I'm looking for a talented graphic designer to create a modern, minimalistic logo for my brand "Love n Leadership". The perfect candidate for this job will be able to bring a fresh, creative approach to...job will be able to bring a fresh, creative approach to the design. Key Requirements: - Modern & minimalist The logo should be contemporary and lively, reflecting the theme of the brand. - Ideal Skills & Experience: - Proven experience in designing modern and fun logos. - A strong portfolio that showcases your ability to work with bright and vibrant color palettes. - Excellent understanding of branding and the ability to create a design that aligns with a brand's core values. If you're confident in your abilities to deliver a logo that embodies ...

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  77 συμμετοχές
  E-commerce Handicraft Branding and Social Media Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...crafts. I am seeking a skilled designer to develop a comprehensive branding package for my brand, including a minimalist and modern logo that encapsulates the essence of traditional crafts. Key deliverables include: - Logo Design: A minimalist and modern logo that embodies the spirit of traditional crafts. - Typography & Colour Palette: The development of a cohesive and visually appealing typography and colour palette that can be seamlessly integrated across all my branding materials. - Social Media Launch Posts: A mix of reels and static creatives for my brand's social media launch, designed to engage and attract my target audience. Ideal skills and experience for this job: - Proven track record of designing impactful branding materials for E-commerce b...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...Photoshop. The main aim is to have these designs integrated across various mediums including but not limited to catalogs, business cards, T-Shirt graphics, jeans metal branding, print patterns, packing product brands, banners, and posters. Key Responsibilities: - Create designs for apparel like T-Shirts and jeans - Design and integrate print materials such as catalogs and business cards - Develop brand designs for various products - Create banners and posters The ideal freelancer for this job should have: - Proficiency in Corel Draw and Photoshop - Experience in designing for apparel and print materials - A keen eye for branding and its integration across different mediums - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality work. If you think you meet the...

  €237 / hr (Avg Bid)
  €237 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm in need of a professional and clean vehicle wrap design for my roofing and construction company. I'd like the design to feature our company name and logo in a way that is eye-catching and memorable. Key Points: - Professional and clean design - Features company name and logo - Eye-catching and memorable Ideal Skills: - Graphic design - Branding and logo design - Experience with vehicle wrap designs

  €28 - €230
  Σφραγισμένο
  €28 - €230
  43 προσφορές

  I'm seeking a skilled logo designer, ideally with ample experience in versatile styles, as I'm unsure of my preferences. The ultimate goal is to design a logo that effectively attracts customers. Since the color palette is ...design a logo that effectively attracts customers. Since the color palette is not defined, your creativity and industry knowledge are crucial in crafting a logo that aligns with the current market trends. Skills and Experience: - Proven logo design experience. - Strong portfolio demonstrating visual creativity. - Understanding of market trends. - Ability to interpret briefs and translate into branding concepts. - Versatility in design styles. The logo should embody the unique appeal of my business enticing potential customers. Your artistic input...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...system, and considering my branding preferences. Key Features: - An Online Booking System: Users should be able to easily book cleaning services through the website. This feature should be user-friendly and compatible with both desktop and mobile devices. - Service Descriptions: Clear and concise descriptions of the cleaning services we offer should be prominently displayed on the website. - Image Gallery: An image gallery showcasing the quality of our services is crucial. The gallery should be aesthetically pleasing and easy to navigate. Payment System: - I am looking to offer Credit Card Payment options through the website. The payment gateway should be secure, efficient, and easy to integrate. Design and Branding: - While I don't have specific colors or brand...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές

  I have 4 floor plans in DWG format that need to be converted to A1 PDFs in a custom layout. Additionally, I require 3 2D room layouts that are currently in DWG format to be converted to A4/A3 PDFs. Key Tasks: - Convert 4 DWG floor plans to A1 PDFs in a custom fo...layouts that are currently in DWG format to be converted to A4/A3 PDFs. Key Tasks: - Convert 4 DWG floor plans to A1 PDFs in a custom format. - Convert 3 2D room layouts from DWG to A4/A3 PDFs Requirements: - Experienced in CAD software for DWG to PDF conversion - Proficient in designing and formatting PDFs - Ability to work on projects with a tight deadline Note: While I don't have specific branding guidelines, I do have preferences for the layout and style of the PDFs. Please be prepared to share a portfolio o...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a creative designer to create a logo for my Affiliate Marketing agency, along with two sub-brands. Key Requirements: - Design a unique and professional logo for the main brand 'REDCANDY'. - Create two sub-brands logos ( & ). Ideal Skills: - Proficient in logo design and branding. - Experience in creating brand identities. - A good understanding of the affiliate marketing industry will be a plus.

  €92 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον Εγγυημένος
  €92
  649 συμμετοχές

  ...injectable and dental clinic. The successful applicant will have a strong portfolio showcasing relevant experience and a commitment to quality work. Project Details: Scope: 3D design of reception and waiting area Materials Provided: 2D drawings of the clinic and photographs of the existing space Expectations: Modern, welcoming, and functional, minimalist design that aligns with our clinic’s branding. Note that the clinic is called: The Healthfulness Clinic. Must provide a breakdown of all materials and furnishing included in the design, to assist clinic construction. Ability to use Australian materials and furnishings will be viewed positively. Style guide based on the clinic linked below Other style guides attached. Noting that these are just

  €307 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €307
  26 συμμετοχές

  I'm seeking a talented designer to create an eye-catching cosmetic label that would effectively serve as the cornerstone of my branding efforts. The objective is to design a cosmetic label that emits a natural vibe, while also embracing bright and bold colors as the predominant theme. Key project requirements: - Develop a label design emphasizing a natural style - Utilize bright and bold colors as main color palette - Prioritize branding for a remarkable recall among consumers - Adequate experience in cosmetic label design is a plus Your creative vision coupled with your knowledge of current design trends and understanding of branding principles will be critical for the successful completion of this project. I am looking forward to your imaginative and striking...

  €411 (Avg Bid)
  €411 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  I'm seeking an experienced ASP.NET developer to create a robust MLM software. As a part of this project, you'll integrate the following features: - User Registration and Login: Implement a secure system for users to sign up and access their account. - Genealogy Tree: Develop a visual representation of the network of users and the...calculates commissions based on the user's activities. The ideal candidate should have: - Proven experience in ASP.NET development - Sound knowledge of MLM software development - Ability to deliver a secure and scalable software - Strong understanding of network marketing principles - Skills in implementing user-friendly designs Please note that the software will also require a unique design and branding elements. Kindly be ready to dis...

  €257 (Avg Bid)
  €257 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Κορυφαία branding Άρθρα Κοινότητας