Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  66,165 bitcoin trade δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Καλησπερα. Θελω καποιος/α να γραψει ενα αρθρο με τιτλο "που μπορω να αγορασω bitcoin" που θα ειναι SEO friendly και στην ουσια να διαφημιζει την πλατφορμα του binance. Budget:...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Θέλω έναν σέρβερ Online wallet που να μπορούν οι άνθρωποι να αποθηκεύουν τα κρυπτονομίσματα τους και να κάνουν μεταφορές,ένα Online πορτοφόλι αλλά για κρυπτονομίσματα όπως bitcoin...

  €391 (Avg Bid)
  €391 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  SAP Vistex 6 μέρες left

  Location: Remote from Germany 40%, 60% onsite from Stuttgart Contract Type: Contract Duration: ASAP till end of December 2024 Expected Skill Set: SAP Vistex experience in S4Hana functional consultant with configuration expertise in SD Pricing and SAP Vistex Solution areas; Vistex DMP, Vistex Rebates (IA, DMP): SAP by Vistex: Tender, Rebate Contracts, Chargebacks Processes & Billbacks SAP Trade processes: Pricing & On-invoice Contracts Language Skills: Fluent in English

  €109 / hr (Avg Bid)
  €109 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Trophy icon Logo, Fav Icon, facebook banner 5 μέρες left

  ...- Strong graphic design skills - Experience in creating minimalist logos - Creativity in designing a unique and memorable logo - Ability to work collaboratively and incorporate client feedback Logo is for a new sales software automation site. #3 is the name of the software for the logo the logo first word trade should be in lower case, the second word Wire should have a capital. (Wire meant in the form of plug into different websites / payment wire) No space between trade and Wire. Two tone colour between words (not necessary but might look better) The whole point of the site is around automation of online sales platform. The software is integrating into Website #1, #2 (like ebay) and 4#(accounting software) to help automate sales on an auction site (#1) and he...

  €44 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €44
  56 συμμετοχές

  I am looking for a developer who can develop the BITCOIN, ETHEREUM Flashing Software in main network (windows based, preferably windows 10), the requirements are mentioned below, 1) The software can perform flash of the BTC and Ethereum, as well as the flashed BTC and Ethereum should be transferable from one wallet to 10 wallets and with confirmation is appreciated. since it is flash btc it must be visible in BTC wallet address for 90 days. There will be no transaction fee while sending from "flash s/w" to "btc wallet" as it will be no confirmations. eg:- If we send from bitcoin flashing s/w to 1 wallet, it must support sending btc to 10 wallets also no problem must arise. It will be displayed till 90 days note:- Screen will have a picklist(eth,btc) to ...

  €1032 (Avg Bid)
  €1032 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for someone to develop a blockchain bitcoin flashing software for me. The software must run on the Linux operating system and need to use Ethereum blockchain. It should be solely for flashing and I do not require any other specific functions. I need an experienced programmer who has working knowledge with blockchain and bitcoin to provide me the flashing software. The project should include the programming and testing of the software and need to meet quality requirements before delivery. The freelancer should provide necessary documentation of the code and guide me in setting it up in my system as well. I am looking for quick completion but also need quality to be assured. If you have the necessary experience and skills to fulfill my requirements, please bid f...

  €646 (Avg Bid)
  €646 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Need a WordPress website to be built 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...implement the following pages and features: Home page Product page with multiple images and zoom functionality The shopping cart and checkout process Wish list and rewards points system User account management Category and sub-category pages Order status tracking and warranty information Sitemap, blog, and About Us page Trade In/Sell Your Games feature Deals and Promotions Section Shipping & returns information Contact Us, Privacy Policy, testimonials/reviews, FAQs, accessibility, and terms and conditions pages Mega menu and hamburger menu for navigation Smart search with image suggestions and spelling correction Detailed product page with reviews, ...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Android Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Mobile-first design and responsive code deeply ingrained in your thought process. Expert in Android SDK, SQLite Database, Kotlin, Coroutines, XML-JSON Parsing, Good knowledge of Location services, Social networking integration like Facebook, Twitter. Familiarity working with REST APIs for deep integrations with both platforms i.e. general best practices, shortcomings, trade-offs, etc. Experience with offline storage, threading, and performance tuning Familiarity with cloud message APIs and push notifications Deep knowledge of Android UI design principles, patterns, and best practices; Excellent organization, communication, interpersonal skills.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Auto Stop Loss Order for Option trading App Development for Zeerodha Broker similar 1 clicq oi plus web platform Platform: Android Specific Features: - Auto stop loss order functionality - with...Development for Zeerodha Broker similar 1 clicq oi plus web platform Platform: Android Specific Features: - Auto stop loss order functionality - with zeerodha Intergaratin Additional Features: - Not sure Ideal Skills and Experience: - Proficient in Android app development - Experience with integrating trading functionalities - Familiarity with Zeerodha Broker's API - Knowledge of implementing trade alerts Note: The client is unsure about the specific additional features they require. Therefore, the ideal freelancer should be flexible and adaptable to accommodate any potential fe...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Excel List of Companies 6 μέρες left

  We need a list of all the major producers in Canada primary list, US as secondary list that require freight to me shipped. We are a carrier trucking company based in Canada. You will need to look up on the different trade council website (example: BC Lumber Trade Council for Lumber) to create your list and other resources website. Industries are (MEAT, PRODUCE, LUMBER, REEFER LOADS, OIL & GAS, AGRICULTURE). THE CONTACTS YOU PROVIDE MUST ABIDE BY CANADIAN CASL LAWS AND MUST HAVE ALREADY PROVIDED CONSENT TO BE EMAILED WITH MARKETING CAMPAIGNS.

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Excel List of Companies -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need a list of all the major producers in Canada primary list, US as secondary list that require freight to me shipped. We are a carrier trucking company based in Canada. You will need to look up on the different trade council website (example: BC Lumber Trade Council for Lumber) to create your list and other resources website. Industries are (MEAT, PRODUCE, LUMBER, REEFER LOADS, OIL & GAS, AGRICULTURE). THE CONTACTS YOU PROVIDE MUST ABIDE BY CANADIAN CASL LAWS AND MUST HAVE ALREADY PROVIDED CONSENT TO BE EMAILED WITH MARKETING CAMPAIGNS.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  86 προσφορές
  Crypto currency 6 μέρες left

  ...we will delve into the fascinating world of cryptocurrencies, understanding their origins, technology, uses, advantages, challenges, and the broader implications they hold for our future. The Genesis of Cryptocurrency The story of cryptocurrency begins with the release of Bitcoin in 2009 by an individual or group using the pseudonym Satoshi Nakamoto. Bitcoin was the first decentralized digital currency, designed to operate without a central authority, such as a bank or government. Nakamoto's whitepaper, titled "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," outlined the key principles and technology behind this groundbreaking innovation. Blockchain Technology Central to cryptocurrencies is blockchain technology. A blockchain is a distributed and...

  €14 - €24 / hr
  €14 - €24 / hr
  0 προσφορές

  I am a small trade company in the UAE, and I am in need of assistance with creating AML (Anti-Money Laundering), record keeping, and compliance policies. Currently, I do not have any policies in place and require someone to develop new ones for my business. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of AML regulations and compliance requirements in the UAE - Experience in creating comprehensive record keeping and compliance policies - Familiarity with the trade or retail industry and its specific compliance needs - Ability to tailor policies to the size and structure of a small company - Excellent communication skills to ensure clear and effective policy implementation throughout the organization The project is urgent

  €235 - €706
  Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €235 - €706
  16 προσφορές
  Calculate Forex Trade History Statistics 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Given a Forex History of transactions calculate a set of statistics. You will need to find the historical values of Forex pairs. See the attached detailed requirements and the format of an input Excel file containing the history of transactions.

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Trophy icon Logo Design For Print Company 3 μέρες left

  We are looking for a...are looking for a talented logo designer to create a visually appealing and professional logo for our print company, Trade Transfers. We have some general ideas for the design but are open to suggestions and creative input from the designer. Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Proficiency in graphic design software - Ability to understand and interpret client's vision - Creative thinking and ability to come up with innovative design concepts - Attention to detail and ability to deliver high-quality work within deadlines - Knowledge of print industry and understanding of logo design principles We will be printing graphics for the trade, i DO NOT want the logo to be over complicated I want it to be bold, br...

  €173 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €173
  1434 συμμετοχές

  ...cryptocurrency trading platform. The primary goal of this platform is to allow users to securely buy, sell, and trade cryptocurrencies. The platform should provide an intuitive user interface and facilitate trading with various cryptocurrencies. Requirements and Features: 1. User Registration and Authentication: -User registration with email verification and password. -Two-factor authentication (2FA) for additional security. 2. User Profile: -Ability to create a user profile and manage personal information. -Integration of payment information for deposits and withdrawals. 3. Trading Functionalities: -Real-time display of cryptocurrency market data and price charts. -Ability to buy, sell, and trade different cryptocurrencies. -Functions for stop-loss, take-profit, an...

  €3642 (Avg Bid)
  €3642 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές
  Blockchain project 4 μέρες left

  Blockchain Project Technology: Other (please specify) I am in need of an experienced blockchain developer who is well-versed in a specific blockchain technology that is not Ethereum or Bitcoin. Skills and Experience: - Strong coding skills in the specified blockchain technology - In-depth understanding of blockchain technology and its principles - Proven track record of successfully developing blockchain projects - Familiarity with smart contracts and decentralized applications - Ability to create secure and efficient blockchain solutions Timeline: Less than 1 month I require the project to be completed within a short timeframe, so it is crucial that the chosen freelancer has the availability and commitment to deliver the project on time.

  €834 (Avg Bid)
  €834 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Hello, I'd need a super professional robust proposal or coding suggestions from you. In order to reply please write "I read everything". I'd need a skilled developer or the right dev team in order to build a similar responsive website like the one I'll show you and then adding a specific social network functionalities as described by me. It is a sort of barter network that uses a specific unit of count (points) and I'd just need to add two main functionalities to it: 1) a specific social network functionalities 2) engineering a watertight compartments as described. For that description I provide to you I'd need first this documents/proposals you suggested. After you navigate the website to take as an example / base or starting model then you can easil...

  €4852 (Avg Bid)
  €4852 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  Bitcoin project -- 3 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Title: Bitcoin Wallet Creation with Custom Features Description: I am looking for a skilled developer to assist me in creating a new Bitcoin wallet with specific features and security measures. Skills and Experience: - Expertise in Bitcoin wallet development and cryptocurrency technologies - Strong understanding of blockchain technology and security measures - Experience in creating secure and user-friendly wallets - Knowledge of best practices for wallet maintenance and backup systems Key Requirements: 1. New Wallet Creation: - The developer should be able to create a new Bitcoin wallet from scratch, ensuring its compatibility with different platforms (e.g., web, mobile). - The wallet should have a user-friendly interface and support multiple curren...

  €515 (Avg Bid)
  €515 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  COMMERCIAL DIAPLAY IS WAREHOUSE 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a trade show booth to be installed in our warehouse to showcase the products we have available for sale. We want something that draws attention to our products, so a creative and eye-catching display is a must! We are open to all types of design and features, so that could range from a full scale interactive display to something simpler like a video loop. Whatever you suggest will be considered, as long as it meets our goal of making our products stand out. You will be responsible for the installation and maintenance of the display, and must provide us with detailed instructions on how to use the equipment and troubleshoot any issues that may arise. We look forward to seeing your creative ideas! warehouse size about 200 SQM

  €455 - €909
  Τοπικό Προεξέχον Σφραγισμένο
  €455 - €909
  0 προσφορές

  We need a list of companies that organize and sell space at a certain trade shows, conventions, meetings, special events Etc. Our product is sold to groups of 4 or more all the way to thousands. We want to buy a list of registered people that will be attending the trade show as exhibitors or just visiting the trade show or convention or special event. also we want to reach out to people going to Las Vegas to celebrate weddings, Spring break (must be over 21 years old people) Bachelor and bachelorette parties special events like dart competitions , bowling billiards etc. People attending concerts, festivities Etc. as long as it's a group of 4 or more people. any event that brings in groups of people.

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Bitcoin project -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  DONT APPLY FOR THIS JO...PROVE TO ME YOU HAVE WORKED ON A BITCOIN WALLET BEFORE I am looking for a skilled developer who can assist me with my Bitcoin project. Specifically, I need assistance with the wallets aspect of Bitcoin. Wallets: - Development of a new Bitcoin Wallet - Improvements to an existing Bitcoin Wallet For this project, I require advanced security features for the Bitcoin Wallet. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Bitcoin development - Proficiency in wallet development and security features - Familiarity with various cryptocurrencies and blockchain technology - Ability to implement advanced security measures to protect the Bitcoin Wallet If you have the necessary skills and experi...

  €658 (Avg Bid)
  €658 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  interactive brokers API into web server 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: - Title: Interactive Brokers API Integration into Web Server - Programming Language: PHP - Framework: No specific framework - Required Functionality: Trade execution We are looking for a skilled developer to integrate the Interactive Brokers API into our web server. The ideal candidate should have experience in PHP and be familiar with API integration. Key requirements for this project include: - Expertise in PHP programming language - Previous experience with API integration - Knowledge of Interactive Brokers API - Ability to execute trades through the API - Understanding of web server architecture and best practices The developer should be able to effectively collaborate with our team to ensure seamless integration of the API into our existing web server...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Trophy icon Banner Design 1 ώρα left

  I need a custom-sized banner for an advertisement. It will be 118cm width x 206cm height pop up banner The purpose of the banner is to serve as an advertisement at a trade show and I am open to the designer's creativity in terms of design elements but must include the following: Company name - Vanadium Technologies What we do - Specialists in EV Chargers, Solar Panels, Domestic and Commercial Electrical Work, Data and Networking Company Colour Theme - as on website and attached docs - Company logo - attached PDF Contact Details - attached PDF I have also attached a leaflet of ours to give you an idea of previous designs.

  €11 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €11
  39 συμμετοχές

  ...transportation and furniture's industries. I am interested in import tires for trucks and heavy vehicles and import wood for home furniture's and kitchens. This market research has to include information on: - The extents of import to Iran in terms of the cost and quantity of each type of product. - Types of products imported in each target market (within details on the various HS code families) - Main trade countries for each target market - Import regulation for those products: required import permits, required standards, items whose import is banned and products with import incentives - Tax for each product in the target market - Key players (companies, organizations) in each import market - Trends in those relevant markets - Annual growth, main factors and analysis...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...promoting our brand and services to various stakeholders, including potential clients, trade partners, students, and affiliates. If you have a passion for design and the skills to bring our vision to life, we want to hear from you! Project Details: 1. Corporate Introduction: Design a visually appealing corporate introduction document to showcase our business to potential clients and partners. This document should effectively communicate our brand identity, values, and services. 2. Trade Pack: Create a comprehensive trade pack that highlights our offerings and benefits to trade partners. This pack will serve as a promotional tool to engage potential business collaborators. Trade benefit from 10% (more info in the ) 3. Student Pack (A5 Flyers):...

  €116 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €116
  15 συμμετοχές
  Amibroker Scaling IN/ Pyramiding Back test 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to test the impact of money management on a simple super trend and NR7 system on NSE Index • Scale In/ Pyramid-in if certain % is met in certain amount of time (bars)...system on NSE Index • Scale In/ Pyramid-in if certain % is met in certain amount of time (bars). (% and time should be able to be shutoff independently) Max scale in time 3. • Restriction on the number of scaling E.g. Only 1 or 2 or 3 scalin’s 3 is max • Scale out/ exit 50% if in profit and continue with the remaining % • Exit based on sell signal SL/ Trailing SL or Target Graph Plotting • Trade Entries, Exits, Stop losses, Trailing stop loss line, pyramiding scaling In Points to be plotted I also need guidance on getting data. This is all based on the Indian m...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  need a property solicitor 3 μέρες left

  Dear Freelancers, I am looking for a property solicitor to help me with a property transaction. Specifically, I am looking for...solicitor to assist me with the purchase of a land in Dartmouth. I want to make sure that I am informed and aware of the potential legal issues before I complete the purchase. I need a solicitor who has experience dealing with contract disputes and has innate knowledge of the relevant zoning and land use laws in the area. And I am Chinese. So i need the solicitor who can master the international trade. Please send me the cost just through email. Thank you If you feel confident and qualified in dealing with contract disputes, property transactions, and the associated zoning and land use regulations, please apply. I look forward to hearing from you soon. T...

  €467 (Avg Bid)
  €467 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Hi, i need to add bitcoin automated payment to my telegram bot. Ex: User A go to Topup section select Bitcoin send the exactly amount in euro and then it automaticly generate a new adress so people never pay to the same adress. After good confirmation in blockchain it gives automaticly the money in the wallet on bot.

  €412 (Avg Bid)
  €412 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Algo Trading Bridge using python preferably 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...skilled developer to create an Algo Trading Bridge using Python preferably he may use amibroker as well. The project requires the following features: Trading Bridge: - It will send orders (receive the order details as well) to various indian brokers like zerodha, fyers, dhan , angelone, upstox, interactive brokers etc Main Functionality: - The main functionality required for the algorithm is Trade Execution. It will read trading signals from a csv file (which is output of my technical analysis software). - Symbol of csv is different than Broker's symbol hence symbols mapping is to be done as per broker symbol and in case of option it should work with 5 recent strike prices both side. - In output date and time will be there , it will compare that and if the difference is...

  €611 (Avg Bid)
  €611 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hello i have my own telegram bot, i would like to add some functions like > People could top up money to their balance paying with bitcoin 100% automate. When payment confirmed the money automaticly go to their balance. Another function is people only can see the functions of bot after first deposit like. When make /start if its the first time using or dont have deposited the bot ask for a first deposit of 10€. If the user already have the first deposit the bot runs normal. Need it done fast in the same day.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Cryptocurrency TShirts 2 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create minimalist cryptocurrency t-shirt designs, specifically focused on Bitcoin. I need a total of 7-10 unique designs. Preferred Design Style: - Minimalist Cryptocurrency: - Bitcoin Number of Designs Needed: - 4-7

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Hello, I'm looking for someone to help me develop a trading bot that will be able to navigate the market and maximize my returns. I will be using the Binance platform and the bot will trade both stocks and cryptocurrencies. I have the general idea of a strategy in mind but I need help refining it to ensure that it is both profitable and efficient. If you think you can help me create and optimize this bot, please reach out and let's discuss the project further.

  €1270 (Avg Bid)
  €1270 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  We need a very attractive and colorful design created for a 3 panel backdrop that will be used at our trade shows. See attached to see the size and shape of these panels. Our company sells color label printers to allow businesses to print their own beautiful, full-color labels in-house. We want the idea of beautiful, colorful and bold to show through on these. I'm also including a mockup we designed that was a rough estimate of an idea that we liked. We are not married to this design but was just an idea. It represents the colorful and boldness we are looking for. -- We would like to highlight some types of bottles/jars/cans/etc (wine, beer cans, and non-liquer products) in the design - similar to the bottle we have showing in the attached mockup. -- While not required, i...

  €315 (Avg Bid)
  €315 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  I am looking for a freelancer to develop an automated Python Program to read messages from WhatsApp and Telegram. Once the program has read a message, it will call the Zerodha API or Upstox API to place the trade. The program should continuously check messages from a specific number of WhatsApp or from a given Telegram Channel. Whenever it receive any message of given format, then only it should interpret and place a trade. The completed Python program should be reliable, efficient and able to perform in a timely manner, to ensure that trades are executed correctly. The freelancer should have extensive knowledge and experience in developing similar applications as well as experience in using the Zerodha API / Upstox API. The successful freelancer will need to test and refine ...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...data analysis report on India's trade trajectory, with a focus on bilateral trade data covering the last 13 years. The report should provide both a high-level summary and a more detailed analysis with charts and graphs to illustrate the results. The data set should cover the 13-year period in question and include imports, exports, and bilateral trade information. Once the report is completed, the content should be presented in an easy to understand format while correctly identifying potential areas for improvement. The report should also help me better understand the dynamics of India's trade relationship and global economic position. If you have experience creating complex data analysis reports and possess the necessary skills to accurately analy...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  In need of a reliable automated crypto bot to trade Bitcoin and Ethereum? Look no further! I'm looking for an experienced software developer to create a 24/7 crypto bot that runs on the Binance platform. The goal is to generate huge profits through short-term day trading for Bitcoin and Ethereum. The bot should be equipped with the latest available strategies and algorithms. It must continuously analyze the markets and capitalize on any available short-term trades for a potential breakout. The crypto bot must be reliable and secure with no risk of having trades executed by malicious parties. It is important that the crypto bot runs without any user intervention to ensure efficient and consistent trading results. Of course, the bot should also have the ability t...

  €909 (Avg Bid)
  €909 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am looking for a skilled Python developer to create a script that compares prices on the Nexo and Blockchain exchanges and executes trades based on a set criteria. Exchange...Nexo and Blockchain Criteria for executing trades: Price difference I would like the script to automatically execute trades based on the price difference between the two exchanges. Skills and experience required: - Strong proficiency in Python - Experience with API integration for cryptocurrency exchanges - Knowledge of trading strategies and algorithms - Understanding of order execution and trade management - Familiarity with Nexo and Blockchain exchanges The ideal candidate should have a strong understanding of cryptocurrency trading and be able to develop a reliable and efficient script for executi...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am looking for an experienced developer to set up a trade API for a stock trading platform with Python. The developer must have extensive back-end development experience in this area, however no front-end development is needed. I need the API integration to be completed effectively and in a timely manner. The ideal candidate would have prior experience in setting up API’s for trading platforms. Knowledge and understanding of Python is a must. We are expecting nothing less than exceptional quality of engineering and coding standards. We look forward to working with you soon. Thank you in advance.

  €458 (Avg Bid)
  €458 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...who can help us expand our market presence and distribution network. Your primary responsibilities will include: Market Analysis: Conduct market research to identify potential clients, industries, and regions where our products have the most demand. Sales and Marketing: Develop and implement sales and marketing strategies to promote our products and generate leads. This may include attending trade shows, online marketing, and networking. Customer Relations: Build and maintain strong relationships with clients, ensuring excellent customer service and support. Logistics and Distribution: Manage the distribution logistics, ensuring timely delivery and customer satisfaction. Why Partner With Us: Proven track record of product quality and reliability. Competitive pricing and fav...

  €1411 - €2822
  Σφραγισμένο
  €1411 - €2822
  3 προσφορές

  • We have 20 Samsung tablets (Galaxy S7) at our customer trade show. • One tablet per exhibitor table. we have 20 partners there ( individual companies) • Every tablet needs an app or website be installed on those that exhibitors have access to (app or website - we need a recommendation from you here) • Please see the presentation attached for details. o Level 1: Homepage  Logo + Branding Meet Boston o Level 2: Co-Exhibitor List  Logos of the 20 co-exhibitors o Level 3: Co-Exhibitor Company Page  1 logo, name, introduction text, 10-20 images or videos (from this page you can then return to the home page). Basic idea is that we dont have a fixed table or tablet allocated to a company. Co-exhibitor can choose any tablet and should be able to show their own im...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Black velvet painting 1 μέρα left

  Need an experienced black velvet artist to replicate product artwork on black velvet approx 24x36 inches?? need to discuss appropriate ratio. 8 separate pieces of product artwork assets. These will need to be as close to exact replicas as possible...the "art" has already been created...just wanting. to display on a black velvet medium. Will be used in an upcoming trade show...needs to be done ASAP.

  €973 (Avg Bid)
  €973 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Bitcoin developer needed 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Bitcoin Developer Needed for Marketplace Development Skills and Experience: - Experience in Bitcoin development - Experience in UTXO - Experience in PSTB Project Details: - The website is already created. Only the buy and sell functions are needed. - The client is looking for a Bitcoin developer to assist with marketplace development. - The client has a clear vision for the features and functionality of the Bitcoin marketplace.

  €284 (Avg Bid)
  €284 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...professional and clean look, without being too overwhelming with too many elements. The will be the main front and center logo don't have to be too large. The other logo can be used at bottom left and right of the flyer. Information that is needed is Awaken Youth Presents Free College/ Career Readiness. *College Application Questions? *College Essay? *Is College right for me? *Trade, Entrepreneur and/or Certification access. Grades 7-12 All Parents and Students are Welcomed. 9AM-2pm We need this to be in sent in Photoshop, PNG and JPEG format. Thanks *Bullet points ...

  €78 (Avg Bid)
  Επείγον
  €78 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...their website here: The website where I want info to be scraped and extracted is Trade Mate. The info is presented in text, I think HTML and in this format: - Name of Home Team vs Name of Away Team - Market and Bet @ Odds - Time to Start – Submarket Example: - Sarmiento vs Velez Sarsfield - Asian hcp +2.5 (Sarmiento) @ 1.68 - 12 minutes to Start – 1st Half (Ordinary Time) Now 1 by 1: - Name of Home Team and Name of Away Team: This is straightforward, it’s just the names of the teams against each other. Trade Mate always present them like this. - Market and Bet @ Odds: Can be various options between three different markets: . Moneyline

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές