Bitcoin mining pushpoolεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,000 bitcoin mining pushpool δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Καλησπερα. Θελω καποιος/α να γραψει ενα αρθρο με τιτλο "που μπορω να αγορασω bitcoin" που θα ειναι SEO friendly και στην ουσια να διαφημιζει την πλατφορμα του binance. Budget:...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Project for Nikolaos K. Έχει λήξει left

  Καλησπέρα Νίκο, είδα το προφίλ σου και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ενδιαφέρεσαι, μπορείς και είσαι διαθέσιμος για ένα project που θέλω να υλοποιήσω. Αφορά σε live mining δεδ&o...

  €482 (Avg Bid)
  €482 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Θέλω έναν σέρβερ Online wallet που να μπορούν οι άνθρωποι να αποθηκεύουν τα κρυπτονομίσματα τους και να κάνουν μεταφορές,ένα Online πορτοφόλι αλλά για κρυπτονομίσματα όπως bitcoin...

  €388 (Avg Bid)
  €388 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Ταχύτητα διεκπεραίωσης Επικοινωνιακός χαρακτήρα Ομαδικό πνεύμα Επιθυμητά Προσόντα: Ευχέρια στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Instagram etc) Προσωπικό blog / linkedin &Epsilo...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Bitcoin Investment Fraud Recovery - 17/06/2024 18:02 EDT 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I fell victim to a Bitcoin investment fraud. My primary goal is to retrieve my stolen funds. - I require someone with specific experience and skills in cyber forensics and cryptocurrencies, particularly Bitcoin. - The ideal candidate must have a deep understanding of the Bitcoin platform and blockchain technology. - Proficiency in fraud detection and online scam identification is necessary. - Familiarity with legal channels when dealing with cybercrime will be an added advantage. In your proposal, share similar projects you've worked on. Let's get my funds back!

  €433 (Avg Bid)
  €433 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  I am seeking a personal investigator skilled in mining and analyzing social media data for personal purposes. The project is centrally concerned with Facebook conversations Key Requirements: * Familiarity with social media data handling, specifically Facebook * Ethical and discreet handling of sensitive information * Demonstrable history of related work Given the nature of this endeavor, it is paramount that the chosen freelancer exhibits an intermediate level of proficiency in related areas. Commitment to client confidentiality and ethical data practices are non-negotiable prerequisites. Prospective freelancers should showcase their past work, underscoring their competencies relative to the demands of this project. Please note: Under no circumstances will illegal activities ...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I'm seeking expert assistance to ensure a successful Bitcoin launch. The areas that we need support for include: - Cryptocurrency Mining: Your extensive knowledge and experience in implementing effective and efficient mining processes are fundamental to this project. - Wallet Setup: Experience in setting up secure and user-friendly wallets is mandatory, giving our users confidence in their transactions. - Blockchain Integration: Your expertise is needed to integrate Bitcoin into our existing systems, ensuring seamless transactions and user experience. If you're a technical expert with substantial experience in cryptocurrency, particularly Bitcoin, this is a project ideally suited for you. Your skills and insights can greatly contribute to a s...

  €1290 (Avg Bid)
  €1290 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm a recruitment agency owner in need of a freelancer to search and compile personal email ...LinkedIn profile by default, so I need you to look for this potentially with other tools (Lusha...) - These profiles are of potential candidates that I would like to contact. - The input is an Excel file with 1 column and 146 lines (1 LinkedIn profile per line). The output should be an Excel file with 3 columns (LinkedIn profile, email and phone) and 146 lines. Ideal Freelancer: - Proficient in data mining and extraction, particularly from LinkedIn. - Strong attention to detail to ensure accurate personal information collection. - Prior experience in recruitment or talent acquisition would be advantageous. - Ability to deliver the task by the specified deadline. - Fluency in French w...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  104 προσφορές
  AI-Driven Marketing Enhancement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...initiatives. Key components of the project: - Leverage artificial intelligence to improve customer targeting and segmentation. Consideration must be given to unique customer characteristics and behaviors, delivering more personalized and relevant marketing campaigns. - Use social media data, specifically from Instagram and LinkedIn, to deploy effective marketing techniques. Experience with data mining or analytics from these platforms is a significant advantage. Ideal Skills: - Proficiency in AI and data analytics - Comprehensive understanding of social media targeting, specifically Instagram and LinkedIn - Track record in executing effective customer segmentation strategies - Experience in maximizing marketing ROI This project requires a detailed understanding of art...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need a virtual assistant. The type of work is, data entry, data scraping, data mining. There will be small jobs such as internet recharge, web recharge. Training will be provided if necessary. There will be all opportunities for work learning.

  €1158 (Avg Bid)
  €1158 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...been leading and organizing a charity golf tournament for Boys and Girls Clubs for 30 years. Key Elements: - **Material**: While I'm open to mixed materials, the design must have a premium and long-lasting feel. - **Design**: The trophy should feature elements that strongly tie in with the game of golf, the logo for the boys and girls clubs of greater salt lake as well as the logo for Midvale Mining Company. The recipient's name is Chris Hase Ideal Skills and Experience: - Experience in designing custom trophies or awards, ideally for charity events or golf tournaments. - Strong design skills and a good eye for detail. - Ability to work with mixed materials and design high-quality, large-sized pieces. this is for a design only. you do not need to actually build the...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  44 συμμετοχές

  I'm looking for a skilled graphic designer to create an eye-catching banner for promoting Bitcoin price predictions. Ideal Skills and Experience: - Graphic Design: You should have a strong portfolio in banner design, particularly for cryptocurrencies. - Understanding of Bitcoin: Familiarity with Bitcoin's color theme (orange and white) is crucial for a cohesive design. The banner should be in PSD format, with a simple and clean design. Please ensure that the background is similar to Bitcoin's to maintain a consistent look and feel. Do Not add AI generated image or your entry will get rejected

  €44 (Avg Bid)
  €44
  50 συμμετοχές

  I require a consultation in the area of text mining, specifically regarding Amazon reviews. I would benefit from your expertise in e-commerce reviews, ideally with relevant academic or industry experience. Main requirements for the consultation include: - Guidance on data collection: At this point, I haven't collected the Amazon review data and would appreciate insights on suitable methods or platforms for gathering such data. - Focus on sentiment analysis: Ultimately, my aim within text mining is performing a sentiment analysis on the reviews. If you are well-versed in this topic, it would greatly boost the value of the consultation. - Open product range: While I haven't specifically pinned down a product or category, your broad knowledge of Amazon's ...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need a skilled web developer to create a modern and futuristic UI for a crypto exchange website. The target is to support three major cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum and Litecoin. The UI should include two main features: - Real-time price charts: These are essential for traders to make informed decisions. The charts should be visually appealing and easily readable. - Order book display: This is a fundamental tool for traders to understand the market depth and make predictions. It should be clear, simple and well integrated into the overall design. The ideal candidate: - Proven experience in designing and developing crypto exchange websites. - Proficiency in modern web development technologies and frameworks. - A good understanding of the trading functionalities and UI/UX re...

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm seeking an experienced software developer...effectively. - It should maintain unprecedented accuracy and speed without causing any interruptions or being blocked by these websites. - The software should have the ability to identify, collect, clean, and organize the data into a usable format. Ideal skills and experience: - Proficiency with Python or another suitable high-level programming language. - Extensive experience in web scraping or data mining. - Familiarity with e-commerce platforms and their structure. - Proven track record in developing software for Windows. - Strong understanding of delivering clean, organized data files. Your contribution will play a significant role in assisting the team make data-driven decisions, and your expertise in the avowed field is ...

  €9238 (Avg Bid)
  €9238 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Optimal Cloud Mining Solutions Research 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to partner with a freelancer who can conduct thorough online research to assist me in locating the most cost-effective cloud mining options for BTC. Key Project Details: - Main Goal: I hope to identify the most cost-effective cloud mining partners available. This will involve comparing the features and benefits of different companies within this field. - I want to be able to buy my own ASIC miner and have it placed in the datacenter of the provider. They will install it and service it should it break down. But the important thing is, that I want to be able to buy entire ASIC servers and own them and earn from them. - Data center should be a reputable one, for maximum trust, not a one person company running from a garage. - Aspects of Cost-effectiveness: Wh...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Ordinals Project 3 μέρες left

  bitcoin ordinals project with minting integration and collection build

  €3846 (Avg Bid)
  €3846 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am in need of a Chemical Engineer for a large-scale industrial project. I'm looking to kickstart a new production line that involves processing masterbatches of PP or PE, utilizing CaCO3 from our mining site. I only need the description of the process and formulation. Key Responsibilities: - Design and develop the entire production process for these masterbatches - Formulate a viable plan that includes the integration of CaCO3 - Ensure the process is cost-effective while maintaining high product quality Ideal Candidate: - A skilled chemical engineer adept at large-scale industrial production - Experience with masterbatch processing, particularly with PP or PE - Proficient in developing process descriptions and formulations - Knowledge of materials science, especially with...

  €2124 (Avg Bid)
  €2124 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...statistics/mathematics. • Two years of experience in a data analytics role or equivalent. • Strong experience with Microsoft ACCESS, SQL (MySQL, PostgreSQL, etc.) and writing database queries. Proficiency with Python and familiarity with R, are desirable. • Competency with Microsoft Access, Excel, and other Microsoft Office programs. • Technical expertise in data modeling, database development, data mining, and segmentation. • Strong communication skills, both written and oral. Equal Opportunity Employer Mason Tillman Associates, Ltd. is an Equal Opportunity Employer. Employment opportunities at Mason Tillman are based upon one's qualifications and capabilities to perform the essential functions of a particular job. All employment opportunitie...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Mining Industry Product Catalog and Website Designer Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...catalog and website designer to create a professional platform showcasing our diverse range of mining equipment. We're looking to provide detailed information about each product that helps our clients make informed decisions. Key Requirements: - Design a comprehensive product catalog and website specifically for the mining industry. - Emphasis on presenting detailed information about our mining equipment. - The design should be user-friendly and appealing to our target audience. - Ensure the product catalog and website are easy to navigate. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing product catalogs and websites, especially for industrial products. - Familiarity with the mining industry and its unique requirements. - Ability to prese...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  WBTC to BTC Bridge Development 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled blockchain developer to explore and create a bridging service between WBTC and BTC. The ideal candidate should have significant experience in both Ethereum and Bitcoin blockchains and be able to implement the following features: - Instant Transfers: The bridging service should allow for instant transfers between WBTC and BTC, ensuring quick and efficient transactions. - Secure Transactions: Security is paramount. The service should be built with robust security measures to guarantee that all transactions are safe and protected. - Transparent Auditing: The developer should ensure that all transactions are transparent and can be easily audited. In terms of user interface, we're looking for a simple and intuitive design. The developer should strive...

  €612 (Avg Bid)
  €612 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for an experienced hardware developer who can customize a fully open source hardware Bitcoin ASIC miner named Bitaxe to achieve a hash rate of 200TH/s. In addition, I need the following features integrated into the miner: I will need frelancer to get a parts list ready for me to purchase - Audio - Video - SATA Hard Drive with Windows 10 x64 preinstalled - WIFI - Ethernet - Mouse - Keyboard This project requires significant hardware expertise and familiarity with Bitcoin mining equipment. Prior experience with ASIC miners or similar hardware projects is highly desirable. The successful candidate will be able to work within the constraints of the existing design to implement the requested features without compromising the performance of the miner. The int...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I need expert web scrapping developer. Need to scrap approx 7 million records of this website www carjam co nz I am attaching few VINs so you can try and also I am attaching final data format. Need someone who have experience with breaking cloudflare, selenium and other advance technique. If this goes ok, I have more work similar to this. PS: This website security is very high since it is behind cloudfare, so developers who don't have much experience with advance technique, don't try. Thanks !

  €1421 (Avg Bid)
  €1421 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  We are seeking an experienced blockchain developer to create a decentralized application (dApp) that enables the swapping of Bitcoin UTXOs for EVM-compatible tokens. This project involves integrating with a multi-sig wallet, developing secure smart contracts on Ethereum, and establishing a trigger cross-chain bridge. Responsibilities: - Develop and deploy smart contracts on Ethereum that matches the UTXO names. - Integration with a multi-sig already existent. - Build a manual bridge logic between Bitcoin and Ethereum. - Implement liquidity provisions and trading algorithm. - Ensure top-level security and compliance with current regulations. Required Skills: - Proficiency in Solidity - Experience with Bitcoin's UTXO model and Ethereum's smart contracts. - Knowledge...

  €1398 - €2797
  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €1398 - €2797
  31 προσφορές
  Mining .... 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A mining facility is to be programmed where the user/customer can log on to the website and mine coins for a fee

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Crypto exchange website 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Good evening How much does it cost to create a crypto exchange with the following features? A: Buying and selling private labels A1 NFT trading Buy and sell and create nft B:Coins, buy, sell, trade coins C: Produce coins Produce coins D: Currency compatibility Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Binance Coin (BNB) Bitcoin Cash (BCH) Cardano (ADA) Dogecoin (DOGE) Internet Computers (ICP) E: Gateway for crypto payments and crypto in euros and US dollars Q: Token comic

  €553 (Avg Bid)
  €553 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές
  Cryptominer in website 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want a cryptominer to earn Monero, Bitcoin or Ethereum when a person visit my blog. Always the people must accept that use your computer when visit my blog and this will be the price to the access to my blog information. I don´t mind the lenguage that you use. The only thing that i want is that people can´t see the code (for example in javascript insert in the web pages). Other thing that i need is that i can put the percent of micro is used to mine because I don´t want that the miner use all the visitor power because perhaps your computer go very slow.

  €1203 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1203 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Hacker Real-Time Email Scraping B2C Motorcycle Gear textile 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert who can scrape real-time email data from various sources, to assist me in gathering B2C leads specifically for motorcycle gear textile. This is a time-sensitive project, so I need someone who can wor...experienced in scraping emails from a variety of sources including e-commerce websites, social media platforms, and online forums. - Data extraction: The information I'm looking to extract from these emails includes the lead's name, email address, and phone number. Please note that I am looking for someone who can deliver this project ASAP. The successful candidate will be skilled in web scraping, data mining, and should have a proven track record in delivering high quality B2C leads. Prior experience in the motorcycle gear textile industry wou...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  DWG Drawings for Diamond Drill Core Barrels 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of highly accurate, detailed DWG drawings for diamond a single tube diamond coring system with a core lifter to extract core. The drawings must include: - Precise dimensions and proportions - Specific material specifications An in-depth understanding of engineering and mechanical diagrams as well as experience with industrial mining equipment would ideally suit this project. Proficiency with CAD software, specifically able to output in DWG format, is essential. My expectations are clear and detailed drawings that adhere to the specification and serve as an accurate guide for manufacturing. Dimensions of hand drawn drawings may not be accurate in this drawing. Drawing dimensions will be specified once project is awarded.

  €234 (Avg Bid)
  €234 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I'm in need of a proficient data scraping expert. I'm focusing on extracting specific data types from website content, with key information being email addresses, phone numbers, and full names. The ideal freelancer for this project should possess the following skills: - Strong background in data mining and web scraping - Proficiency in automated data extraction tools - Attention to detail to ensure accuracy of extracted data - Familiarity with handling large data sets and databases Your task would be to efficiently locate and extract the specified data and ensure its accuracy and completeness. This data will form a crucial part of our contact database, so thoroughness is a prerequisite. Please ensure that you can confidently deliver on this before placing a bid.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Find Decision-Makers in Hubspot Using Healthcare Companies 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a virtual assistant who can help me identify and locate decision-makers within h...decision-makers within healthcare companies that utilize Hubspot. Key Requirements: - Your main task will be to find and provide me with the names and job titles of the decision-makers in these companies. - I also need their contact information, specifically email or phone. This is crucial for me to initiate communication with them. Ideal Candidate: - You should have experience in lead generation and data mining. - Proficiency with Hubspot is a major plus. - Previous work with healthcare companies is also beneficial. Please note that I'm particularly interested in small healthcare companies with 1-50 employees. If you believe you can handle this job effectively, please g...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Crypto Mining Project with User Invites 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a crypto mining project created urgently. This project will be quite similar to popular platforms like TapSwap and Power Tap. But, I have a unique twist – I want to link this mining project to my own Crypto Token. Here are the specifics: - Real-time Mining Stats: The platform must offer real-time updates on mining activities. Users need to see their progress at any given time. - User-Friendly Dashboard: I want a clean and intuitive dashboard for users. It should be simple to navigate and understand. - User Invites & Earning: This is where it gets interesting. I need a system that allows users to invite others to the platform. When they do, they earn a percentage of the invited user's mining rewards. This incentivizes users to grow...

  €666 (Avg Bid)
  €666 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...with SendPulse for email marketing, and includes a reliable Bitcoin payment system. Key Project Requirements: - Develop a Business Website: As the primary audience of this website is adult users, the site should be user-friendly, accessible and professional in design. The site will act as a platform for showcasing our services, so it must be easy to navigate and have clear calls-to-action. - Integration with SendPulse: We rely on SendPulse for our email marketing campaigns. The website should seamlessly integrate with this platform, allowing us to efficiently manage and send promotional emails to our database. - Bitcoin Payment Integration: As part of our efforts to expand our payment options, we are looking to incorporate Bitcoin as one of our payment gateways. Th...

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  136 προσφορές
  Crypto Gambling Bot for Discord 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled developer to create a Discord bot that supports multiple cryptocurrencies for gambling. The bot is expected to offer a variety of gambling games, and be able to handle user and administrator-specific transactions smoothly. Key Features: - 1$ in crypto is 100 tokens where u can gamble with - Support for Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, and Litecoin - Implementation of popular games such as Dice, Roulette, Slots, Coinflip, Mines, and Towers - Functions for Withdraw, Deposit, Add Balance (admin only), Remove Balance (admin only), and Set Balance (admin only) Ideal Skills: - Proficient with Discord bot development - Experience in cryptocurrency integration - Strong understanding of gambling game mechanics - Previous experience with similar projects is a pl...

  €873 (Avg Bid)
  €873 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm on a quest to find a social media content creator who can skillfully craft job advertisements for the mining industry that will catch the viewer's eye and spark their interest. The work will be primarily focused on Facebook. Here's what it entails: - Creating images and text for job advertisements - Showcasing diversity and versatility in the content, as it's for the mining industry The ideal candidate should have experience in social media marketing, be savvy on Facebook and have an understanding of the mining industry. Your creative abilities, your attention to detail and your passion for coming up with engaging posts will be rewarded here. Think you fit the bill? I'm looking forward to hearing from you! is our website for context -a...

  €46 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €46
  27 συμμετοχές

  I'm seeking a skilled freelancer to assist me in sourcing comprehensive information on oil businesses in the Arab region. Key Requirements: - Lead Types: The primary target is exploration, refining, and petrochemica...and petrochemical companies. - Lead Locations: Focus on Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Qatar. - Data Requirements: I'm interested in detailed company profiles, especially focusing on their contact information, company size, and industry experience. Ideal Skills: - Experience in lead generation or market research, particularly in the oil industry or Arab region. - Proficiency in data mining and deep web research. - Strong analytical skills to glean and present relevant information accurately. - High attention to detail to ensure the quality and c...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Discord Bot for Multi-Cryptocurrency Gambling 12 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...developer who can help me create a unique and engaging bot for my server. Some key features I'm looking for include: - **Primary Function:** The bot should primarily function as a platform for crypto gambling. This will be the central feature of the bot, and it needs to be well-implemented and easy to use. - **Supported Cryptocurrencies:** I'd like the bot to support three major cryptocurrencies - Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. The bot should be able to handle transactions and conversions between these currencies smoothly. - **Gambling Features:** The bot should include a variety of gambling mini-games to keep users entertained. Specifically, I'm interested in incorporating dice roll, slot machine, mines, towers, and conflip. Each of these should be well-design...

  €435 (Avg Bid)
  €435 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...skilled and experienced cryptocurrency day trader to manage my $4000 trading account. I am interested in trading Bitcoin, Ethereum, Ripple, and Memecoins. The ideal candidate should be proficient in executing trades in these currencies. Key Project Aspects: - Trading Strategy: My preference is for day trading, so I would need you to make quick, informed decisions to capitalize on the market's daily fluctuations. - Frequency: I expect the trading to be conducted daily, so you should be available and committed to this routine. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in day trading cryptocurrencies, ideally with a track record of successful trades. - Strong knowledge of Bitcoin, Ethereum, Ripple, and Memecoins. - Excellent analytical skills and the abilit...

  €336 (Avg Bid)
  €336 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  We're building a secure lotto style site targeted at cryptocurrency (bitcoin) enthusiasts and high rollers. Our focus is on creating a safe, inviting environment where users can enjoy real-time betting with a seamless experience. We place a strong emphasis on the following key areas: - User registration and login functionalities - Integration with web3 wallets for secure login - Implementation of provably fair game algorithms to guarantee fair play - Secure storage mechanisms for ordinals or runes - Realtime scraping of the ohio fireball numbers to base results on.(2 drawings a day) The ideal candidate for this project would be experienced in developing secure websites, particularly in the domain of betting. A clear understanding and working knowledge of blockchain technology...

  €2791 (Avg Bid)
  €2791 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I'm looking for someone to help me promote a new cryptocurrency via a mining airdrop, specifically targeted at Binance Smart Chain. Key Requirements: - You should have experience with airdrops and mining promotions. - An understanding of the Binance Smart Chain ecosystem is crucial. Extra Information: - There is no specific deadline for this project, so you can work at your own pace.

  €293 (Avg Bid)
  €293 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Bitcoin Ordinals Developer Λήγει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...are seeking an experienced individual or team to develop where users can mint our Bitcoin ordinals collection. The website should allow users to pay a price plus fee to mint a unique ordinal, which will then be inscribed on the Bitcoin blockchain. It will be like any other NFT collection with 10,000+ tokens, metadata, images etc but on Bitcoin ordinals. We require a quick turnaround and need someone with proven experience in creating ordinal collections, preferably with evidence of past projects. Scope of Work: Design and develop a user-friendly website where users can mint Bitcoin ordinals. Implement wallets for users to pay the minting price plus fee securely. Ensure seamless integration with the Bitcoin blockchain for inscribing the ordinals. Impl...

  €49 / hr (Avg Bid)
  €49 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am in need of an experienced and dedicated professional who can help me col...help me collect email addresses of specific business individuals in Australia and Asia Key Responsibilities: - The primary task will be to provide email addresses of individuals given to you in a google sheet. Not all will be available easily so you will need to be able to do deep research when needed Requirements: - The chosen freelancer should have prior experience in email collection and data mining. - A good understanding of the Australian and Asian business landscapes would be a significant advantage. - Attention to detail and accuracy are crucial for this project. This is a time-sensitive project, so the freelancer must be able to deliver high-quality, accurate results within the agreed-upon ...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  136 προσφορές

  I'm searching for a dedicated crypto sales broker, with particular emphasis on managing Bitcoin, Ethereum, and Altcoins. Your primary function will be to execute trades within the specified cryptocurrency market. Key Responsibilities: - Execute trades efficiently and effectively. - Have a deep understanding of the market for Bitcoin, Ethereum, and Altcoins. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience as a crypto sales broker. - The ability to perform tasks rapidly in highly volatile markets. - Firm grasp on blockchain technology and proficient understanding of Bitcoin, Ethereum, and Altcoins. - Excellent decision-making skills and the ability to work under pressure. Please show relevant experience and success in this field.

  €3664 (Avg Bid)
  €3664 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm searching for a dedicated crypto sales broker, with particular emphasis on managing Bitcoin, Ethereum, and Altcoins. Your primary function will be to execute trades within the specified cryptocurrency market. Key Responsibilities: - Execute trades efficiently and effectively. - Have a deep understanding of the market for Bitcoin, Ethereum, and Altcoins. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience as a crypto sales broker. - The ability to perform tasks rapidly in highly volatile markets. - Firm grasp on blockchain technology and proficient understanding of Bitcoin, Ethereum, and Altcoins. - Excellent decision-making skills and the ability to work under pressure. Please show relevant experience and success in this field.

  €3722 (Avg Bid)
  €3722 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I require a diligent freelancer proficient in data mining and Excel to gather company financial statements for all companies within a specified sector. You'll need to present this data in an Excel spreadsheet, ensuring accuracy and completeness of the data. A strong understanding of business finance and familiarity with various financial statements is essential. Key responsibilities include: - Research and data mining for company financial statements - Compiling all findings in an Excel spreadsheet - Ensuring data accuracy and completeness Ideal skills: - Proficiency in Excel - Comfortable with financial lingo and statements - Strong attention to detail - Extensive research and data mining capabilities.

  €403 (Avg Bid)
  €403 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Daily Crypto Market Analysis Έχει λήξει left

  As an avid investor in Bitcoin and Ethereum, I require a talented market analyst specialising in cryptocurrency. The main aspect of the job will be providing daily reports on: - Market Trends: Delving into these cryptocurrencies, I need an expert who can decipher the change in investor attitudes, market movements and other macro factors that may be coming into play. - Trading Volume: Understanding the buying and selling quantities of these cryptocurrencies in the market on a daily basis is crucial for my investment decisions. To thrive in this project, you will need a strong understanding of cryptocurrency market analysis and can work with a daily reporting schedule. With your analytical skills, you can help me make well-informed decisions.

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I need assistance in obtaining company details from a specific online directory. The final deliverable should be an Excel file containing three separate columns...should be an Excel file containing three separate columns: one for the company name, another for the email address, and the final one for the company's website. The directory does not have links to these companies, only the company names, you need to do the research. There is around 1,000 companies in the directory. I can send a link per request. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in data mining and web scraping - Strong organizational skills to neatly format data into an Excel spreadsheet - Experience working with online directories and data extraction - Attention to detail to ensure all information is accur...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I'm looking for an expert in leads generation who can provide me with valid and verified bitcoin-related leads for marketing purposes in Europe. Key Requirements: - Industry: Leads should be from companies operating in the cryptocurrency or finance sector. - Company Size: Preferably medium to large-sized companies with a significant online presence. - Job Title: Decision-makers or key influencers in the marketing or sales departments. The ideal candidate should possess: - Extensive experience in leads generation and scraping, particularly within the cryptocurrency industry. - Proficiency in targeting and sourcing leads from Europe, America, Middle East, Asia. - A track record of providing high-quality and verified leads for marketing purposes.

  €200 (Avg Bid)
  €200 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Predictive Customer Churn Analysis Έχει λήξει left

  In this project, I need a skilled data scientist to develop a Python-based model predicting customer churn. The primary data sources will be our customer purchase history and customer interaction data, which will require expertise in data mining and machine learning. Required Skill and Experience: - Proficient in Python - Experienced with churn prediction models - Competence in handling large datasets Key Objectives: - Establish churn indicators. Mainly decreased purchase frequency, reduced usage of product/service. - Develop a model that accurately predicts customer churn - Present findings in an easy-to-understand format suitable for strategic decision making. Please ensure you detail your previous comparable experience when lodging your bid.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Mining Compliance Logo Design Έχει λήξει left

  I need a standout logo for "Mining Compliance Inspection Services". The design should encapsulate the essence of our key service - inspecting mining equipment and machinery. Since it's for a safety-related industry, a design that communicates the importance of stringent inspections would be ideal. Skill Requirements: - Proven experience in logo design - Familiarity with the mining or manufacturing industries would be advantageous - Ability to deliver original and high-resolution files Your task is to: - Develop a unique and pertinent logo that will be the face of our company - Incorporate elements relevant to equipment inspection in the mining industry. - Provide revisions until satisfaction If you have created logos for related industries in ...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές