Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  28,037 bitcoin merchants δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Καλησπερα. Θελω καποιος/α να γραψει ενα αρθρο με τιτλο "που μπορω να αγορασω bitcoin" που θα ειναι SEO friendly και στην ουσια να διαφημιζει την πλατφορμα του binance. Budget:...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Θέλω έναν σέρβερ Online wallet που να μπορούν οι άνθρωποι να αποθηκεύουν τα κρυπτονομίσματα τους και να κάνουν μεταφορές,ένα Online πορτοφόλι αλλά για κρυπτονομίσματα όπως bitcoin...

  €391 (Avg Bid)
  €391 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  create a telegram chatbot 6 μέρες left

  Hello, I need to create a telegram bot so that I can change the name, the essence of what would happen photo of the product and quantity, after payment on the Ukrainian card there was a snare on the quantity of the product. And when a new product appeared, all merchants received notifications To ensure that the goods are clearly visible and where the photo is located.

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a developer who can develop the BITCOIN, ETHEREUM Flashing Software in main network (windows based, preferably windows 10), the requirements are mentioned below, 1) The software can perform flash of the BTC and Ethereum, as well as the flashed BTC and Ethereum should be transferable from one wallet to 10 wallets and with confirmation is appreciated. since it is flash btc it must be visible in BTC wallet address for 90 days. There will be no transaction fee while sending from "flash s/w" to "btc wallet" as it will be no confirmations. eg:- If we send from bitcoin flashing s/w to 1 wallet, it must support sending btc to 10 wallets also no problem must arise. It will be displayed till 90 days note:- Screen will have a picklist(eth,btc) to ...

  €1031 (Avg Bid)
  €1031 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for someone to develop a blockchain bitcoin flashing software for me. The software must run on the Linux operating system and need to use Ethereum blockchain. It should be solely for flashing and I do not require any other specific functions. I need an experienced programmer who has working knowledge with blockchain and bitcoin to provide me the flashing software. The project should include the programming and testing of the software and need to meet quality requirements before delivery. The freelancer should provide necessary documentation of the code and guide me in setting it up in my system as well. I am looking for quick completion but also need quality to be assured. If you have the necessary experience and skills to fulfill my requirements, please bid f...

  €646 (Avg Bid)
  €646 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Crypto currency 6 μέρες left

  ...we will delve into the fascinating world of cryptocurrencies, understanding their origins, technology, uses, advantages, challenges, and the broader implications they hold for our future. The Genesis of Cryptocurrency The story of cryptocurrency begins with the release of Bitcoin in 2009 by an individual or group using the pseudonym Satoshi Nakamoto. Bitcoin was the first decentralized digital currency, designed to operate without a central authority, such as a bank or government. Nakamoto's whitepaper, titled "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," outlined the key principles and technology behind this groundbreaking innovation. Blockchain Technology Central to cryptocurrencies is blockchain technology. A blockchain is a distributed and...

  €14 - €23 / hr
  €14 - €23 / hr
  0 προσφορές
  Bali jewels 5 μέρες left

  Hola soy Carolina Gomez. Busco una persona que me ayude con mi web www.bali-jewels.es. La hice yo, y la conecte a analytics 4, perfiles de empresa, shopping, merchants center. Necesito que me revisen si lo tengo bien enlazado para posterior me ayuden a buscar una estrategia de marketing digital y e-commerce. No tengo gran presupuesto no se si sera posible.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Blockchain project 4 μέρες left

  Blockchain Project Technology: Other (please specify) I am in need of an experienced blockchain developer who is well-versed in a specific blockchain technology that is not Ethereum or Bitcoin. Skills and Experience: - Strong coding skills in the specified blockchain technology - In-depth understanding of blockchain technology and its principles - Proven track record of successfully developing blockchain projects - Familiarity with smart contracts and decentralized applications - Ability to create secure and efficient blockchain solutions Timeline: Less than 1 month I require the project to be completed within a short timeframe, so it is crucial that the chosen freelancer has the availability and commitment to deliver the project on time.

  €834 (Avg Bid)
  €834 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Bitcoin project -- 3 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Title: Bitcoin Wallet Creation with Custom Features Description: I am looking for a skilled developer to assist me in creating a new Bitcoin wallet with specific features and security measures. Skills and Experience: - Expertise in Bitcoin wallet development and cryptocurrency technologies - Strong understanding of blockchain technology and security measures - Experience in creating secure and user-friendly wallets - Knowledge of best practices for wallet maintenance and backup systems Key Requirements: 1. New Wallet Creation: - The developer should be able to create a new Bitcoin wallet from scratch, ensuring its compatibility with different platforms (e.g., web, mobile). - The wallet should have a user-friendly interface and support multiple curren...

  €514 (Avg Bid)
  €514 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Bitcoin project -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  DONT APPLY FOR THIS JO...PROVE TO ME YOU HAVE WORKED ON A BITCOIN WALLET BEFORE I am looking for a skilled developer who can assist me with my Bitcoin project. Specifically, I need assistance with the wallets aspect of Bitcoin. Wallets: - Development of a new Bitcoin Wallet - Improvements to an existing Bitcoin Wallet For this project, I require advanced security features for the Bitcoin Wallet. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Bitcoin development - Proficiency in wallet development and security features - Familiarity with various cryptocurrencies and blockchain technology - Ability to implement advanced security measures to protect the Bitcoin Wallet If you have the necessary skills and experi...

  €657 (Avg Bid)
  €657 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Hi, i need to add bitcoin automated payment to my telegram bot. Ex: User A go to Topup section select Bitcoin send the exactly amount in euro and then it automaticly generate a new adress so people never pay to the same adress. After good confirmation in blockchain it gives automaticly the money in the wallet on bot.

  €412 (Avg Bid)
  €412 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Hello i have my own telegram bot, i would like to add some functions like > People could top up money to their balance paying with bitcoin 100% automate. When payment confirmed the money automaticly go to their balance. Another function is people only can see the functions of bot after first deposit like. When make /start if its the first time using or dont have deposited the bot ask for a first deposit of 10€. If the user already have the first deposit the bot runs normal. Need it done fast in the same day.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Cryptocurrency TShirts 2 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create minimalist cryptocurrency t-shirt designs, specifically focused on Bitcoin. I need a total of 7-10 unique designs. Preferred Design Style: - Minimalist Cryptocurrency: - Bitcoin Number of Designs Needed: - 4-7

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  In need of a reliable automated crypto bot to trade Bitcoin and Ethereum? Look no further! I'm looking for an experienced software developer to create a 24/7 crypto bot that runs on the Binance platform. The goal is to generate huge profits through short-term day trading for Bitcoin and Ethereum. The bot should be equipped with the latest available strategies and algorithms. It must continuously analyze the markets and capitalize on any available short-term trades for a potential breakout. The crypto bot must be reliable and secure with no risk of having trades executed by malicious parties. It is important that the crypto bot runs without any user intervention to ensure efficient and consistent trading results. Of course, the bot should also have the ability to be mo...

  €908 (Avg Bid)
  €908 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  UPI GATEWAY DEVELOPMENT WITH BHARATPE,SBI MERCHANT 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  If someone know about upi gateway integration with bharatpe and other merchants where i can generate random qr and show to my customers on website after that payment will load so please contact me if anybody can develop.

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ... but in my store I am as follows: If the customer has a scientific research or book that he wants to print He uploads a PDF file to the web, then chooses whether he wants to print in black and white or color Printing paper size Choose any type of cover and any color He chooses several options, and at the end of the site it shows how much all merchants on the site will provide this service, and the customer can choose the best price from the merchants and buy from them. Of course, the site knows the price based on its ability to know the number of pages in the PDF file. It collects the prices of the inputs that the customer chooses based on the prices that the merchant has previously written in his account. How much does paper cost? How much does a carton cost? Colors bl...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Bitcoin developer needed 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Bitcoin Developer Needed for Marketplace Development Skills and Experience: - Experience in Bitcoin development - Experience in UTXO - Experience in PSTB Project Details: - The website is already created. Only the buy and sell functions are needed. - The client is looking for a Bitcoin developer to assist with marketplace development. - The client has a clear vision for the features and functionality of the Bitcoin marketplace.

  €283 (Avg Bid)
  €283 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am looking for a skilled blockchain developer to assist me with a new development project on the Bitcoin platform. I need a blockchain solution to be developed within the next 3 months. Skills and experience required: - Strong knowledge and experience in blockchain development on the Bitcoin platform - Experience in developing new blockchain solutions - Proficiency in programming languages such as Core PHP - Familiarity with cryptographic algorithms and security protocols - Understanding of decentralized systems and consensus mechanisms - Ability to work within a specified timeline and deliver high-quality results

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  ...Setup so that people can, from the checkout page, choose to opt in to leave a future review. This should include Integrate the order confirmation module, Integrate the badge code, and Modification of the survey opt-in to gather product reviews. And then they get an email asking for a review 7-14 days after the sale, which I understand is the standard way google does this. Also I'd like the "product review app" set up on my online store, and to whatever extent possible integrated with google. I also understand there is a way to integrate my store through google, so that my adds can be sold through youtube and so forth

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Cripto Toncoin -- 2 2 ώρες left

  ...programmer to assist me with the development of Cripto Toncoin, a new cryptocurrency project. Ideal skills and experience for the job include: - Strong programming skills, particularly in blockchain technology and cryptocurrency development - Experience with creating and implementing smart contracts - Knowledge of cryptography and security protocols - Familiarity with blockchain platforms such as Bitcoin or Ethereum - Understanding of decentralized finance (DeFi) concepts and protocols Tasks to be completed: - Develop the core functionality of Cripto Toncoin, including the creation of a secure and scalable blockchain - Implement smart contracts and ensure their proper functioning - Integrate necessary security measures to protect the network and user funds - Collaborate with t...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a fun and casual logo design for my wine and spirit tasting and wine curation company, The Wine Cellar Rat. As beverage professionals we focus on creating unique experiences for our customers and I want a logo that will help reflect the personality of our brand. I have a particular classic and vintage look and feel in mind, however I am open to any color scheme for the final design. I would like the logo to include the company name or initials so that it’s immediately recognizable, however I am open to whatever creative ideas the designer has. I'm looking forward to working with freelancers from around the world to create a unique and timeless logo to help represent The Wine Cellar Rat.

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  update my telegram bot shop Έχει λήξει left

  ...developer to update our telegram bot shop with additional features. The ideal candidate will have experience in implementing payment integration, new product categories, and additional language support. The updates should be completed within a week. Specific requirements for the project include: - Implementation of automatic delivery of product orders - Review and update payment system if needed ( BITCOIN USDT / PERFECT MONEY ) - Adding new product sub_categories to enhance user experience - Adding contact messages The successful candidate will have: - Strong knowledge and experience in developing telegram bot shops - Proficiency in programming languages such as Python - Familiarity with payment gateway integration - Ability to work efficiently and deliver the updates within...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am in need of a skilled blockchain integration developer who can assist me in integrating a specified blockchain platform with my project. Specifically, I am looking for someone who has experience in integrating a blockchain platform other than Ethereum or Bitcoin. Project Requirements: - Integration of a specified blockchain platform (to be specified by the client) - Development of a decentralized application (DApp) for the project - Completion of the project within a time frame of less than one month Ideal Skills and Experience: - Strong understanding and experience in blockchain integration - Proficiency in developing decentralized applications (DApps) - Experience in working with various blockchain platforms - Ability to work efficiently and complete the project within a ti...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a single page website where clients can pay for my freelance services using a credit card. The funds deposited will then be converted to Bitcoin using Coinbase. Requirements: - Integration of PayPal as the preferred payment gateway for credit card transactions. - Seamless integration with Coinbase for Bitcoin conversion. - The website should have a clean and professional design, with a user-friendly interface. - The ability for clients to easily select and purchase the freelance services they require. - A secure and reliable payment system to ensure the safety of transactions. - A backend system to track payments and manage client accounts. - Mobile responsiveness for optimal viewing on different devices. Ideal Skills and Exper...

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a single page website where clients can pay for my freelance services using a credit card. The funds deposited will then be converted to Bitcoin using Coinbase. Requirements: - Integration of PayPal as the preferred payment gateway for credit card transactions. - Seamless integration with Coinbase for Bitcoin conversion. - The website should have a clean and professional design, with a user-friendly interface. - The ability for clients to easily select and purchase the freelance services they require. - A secure and reliable payment system to ensure the safety of transactions. - A backend system to track payments and manage client accounts. - Mobile responsiveness for optimal viewing on different devices. Ideal Skills and Exper...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  BTC & USDT flashing software Έχει λήξει left

  I am in need of both BTC and USDT flashing software for both personal and business use. This BTC flashings software that allows sending bitcoin on any block chain or crypto wallet, coins can stay in the wallet for a maximum of 30-180 days before being rejected by block chain and finally disappear into the wallet if you don't have a hash rate, but with the hash rate that can stay for unlimited time. The blockchain server option 100% confirmed transaction The transaction fee is max, ie priority for quick confirmation Cannot cancel a transaction with the bitcoin server You can spend bitcoins easily on any other address It must works with all wallet. You can send BTC or USDT to the following address for test: TRC20 USDT Receiving address: TQpV9JEnPqK8V7JqJV14hxaBUjhYEjUC...

  €2640 (Avg Bid)
  €2640 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Hi, I tried to do it on my own and have difficulties...I want to start trading some bitcoin derivatives. I would like to have someone to quide me step by step: what broker to chose, how to apply, what wallet, and how connect wallet to broker. Project is very easy , no programming needed. Only if you know and trade cryptos yourself: that will be probably enough to help me to setup broker account.

  €575 (Avg Bid)
  €575 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...chosen freelancer will receive positive feedback score and prompt payment. Task: Create a 1-page website for Fundraiser Day --------------- Background about the subject --------------- Entertainment ( ) is a 30-year-old Australian company which has only 1 product – the Entertainment Membership. It is a collection of discount offers which members can redeem at popular merchants. For example - restaurants, cafes, electronics stores, cosmetics, supermarkets, hotels, travel deals and etc. Entertainment memberships start from $69 for 1 year. The member gets discounts worth upto $20,000. See the memberships here: Entertainment pays a commission of 20% to fundraisers - charities, good causes and social organisations like (1) Cancer Council

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...chosen freelancer will receive positive feedback score and prompt payment. Task: Create a 1-page website for Fundraiser Day --------------- Background about the subject --------------- Entertainment ( ) is a 30-year-old Australian company which has only 1 product – the Entertainment Membership. It is a collection of discount offers which members can redeem at popular merchants. For example - restaurants, cafes, electronics stores, cosmetics, supermarkets, hotels, travel deals and etc. Entertainment memberships start from $69 for 1 year. The member gets discounts worth upto $20,000. See the memberships here: Entertainment pays a commission of 20% to fundraisers - charities, good causes and social organisations like (1) Cancer Council

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Cryptocurrency recovery Έχει λήξει left

  Project Title: Cryptocurrency Recovery I am in need of assistance for recovering a cryptocurrency that is not Bitcoin or Ethereum. It's USDT My access to the cryptocurrency wallet has been compromised, but it has not been hacked. So far, I have tried contacting the wallet provider for recovery methods, but have not had any success. Ideal Skills and Experience: - Expertise in recovering cryptocurrencies. - Experience in dealing with compromised access to wallets - Knowledge of alternative recovery methods and tools

  €376 (Avg Bid)
  €376 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  BTC & USDT flashing software -- 2 Έχει λήξει left

  I am in need of both BTC and USDT flashing software for both personal and business use. This BTC flashings software that allows sending bitcoin on any block chain or crypto wallet, coins can stay in the wallet for a maximum of 30-180 days before being rejected by block chain and finally disappear into the wallet if you don't have a hash rate, but with the hash rate that can stay for unlimited time. The blockchain server option 100% confirmed transaction The transaction fee is max, ie priority for quick confirmation Cannot cancel a transaction with the bitcoin server You can spend bitcoins easily on any other address It must works with all wallet.

  €2525 (Avg Bid)
  €2525 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I have a clean OpenCart store installation. No data, no theme, nothing. I need an experienced OpenCart developer to help me make it look good and find and configure the plugins that I nee...here. (rest of the site is not so great) - again I like the relatively uncrowded layout, large images. The large centralized logo up top is nice too. I would like the store logo to be prominent on the front page of my site. OTHER REQUIREMENTS 1. Set up payment rail of some sort (TBD) that works with US banks 2. Integrated blog on the site (plugin?) 3. Bitcoin support 4. Customer-submitted review feature (similar to with photo support etc.) 5. Email / newsletter subscribe setup. (I have a postfix server we can use for email

  €705 - €1410
  Σφραγισμένο
  €705 - €1410
  50 προσφορές
  Need a crypto wallet creation Έχει λήξει left

  Hi, I am s...creation of a cryptocurrency wallet. This project involves developing a secure and user-friendly wallet for various cryptocurrencies, ensuring robust encryption and authentication protocols. Key Responsibilities: Design and develop a cryptocurrency wallet application. Implement strong security measures to protect users' digital assets. Ensure compatibility with multiple cryptocurrencies (e.g., Bitcoin, Ethereum, etc.). Create an intuitive user interface for seamless navigation. Conduct thorough testing and debugging to guarantee a flawless user experience. Provide ongoing support and updates for the wallet. If you have a proven track record in crypto wallet development and can deliver a reliable solution, please get in touch. Your expertise is crucial to our pro...

  €3112 (Avg Bid)
  €3112 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I want skill for alexa eco dot that voice command to digital ledger that helps micro, small and medium merchants to track and record their business transactions safely. Requirements: • Add costomers and phone number and location. • Manage transaction records • Maintain costomers records • Maintain multiple costomers sales, debt and balance • Maintain stock • Reminder of account, Encourage timely payments with automated reminders. Accounts payable • Manage credit account • Track your back account • Automatic calculating • Payroll Management • Cash Management • Billing & Invoicing • Payment Processing • Online translation • Billing Portal (This all must be by voice commanding to Alexa dot echo)

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  coding in python Έχει λήξει left

  I am looking for a Python programmer who can help me with a specific task in Python coding for bitcoin address generation. The task involves script development and programming and writing a new code if needed. I am open to suggestions regarding the specific requirements and functionalities that the Python code should have. The deadline for this project is within 1 week. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Python programming - Experience with script development - Ability to work within tight deadlines

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Create plugin Έχει λήξει left

  Looking for someone who can write a plugin compatible with joomla x4 . Plugin must be compatible with Virtuemart and must allow users to checkout using Bitcoin,Monero,Zcash. Payment must be done on site and gateway cannot be redirected to 3th site. Besides payment address i also want qr code to be displayed

  €1205 (Avg Bid)
  €1205 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Trophy icon Create a transparent image logo for company Έχει λήξει left

  Create a transparent image logo for a company. The logo should not contain any text at all, just an image logo for the company. The company is a bitcoin organization that involves voting. The logo should have the bitcoin logo/image in it. The famous bitcoin "B" should be a small part of the company logo. It should also include animated outlines of people that represents the company is about voting and coordination between people. It could also include animated checkmarks to represent voting. The hex color of the entire logo needs to be #F7931A. I have attached an example of the logo, use this as a concept or idea to build off of.

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €9
  183 συμμετοχές
  Bitcoin increase over the years Έχει λήξει left

  Project Title: Bitcoin increase over the years Introduction: I am seeking a freelancer to create a project that educates readers about the historical price data and market trends of Bitcoin. The purpose of this project is to analyze the future potential of Bitcoin as a cryptocurrency investment. Requirements: - Historical price data: The project should include a thorough analysis of Bitcoin's price fluctuations over the years, highlighting significant milestones and trends. - Analysis of market trends: The freelancer should provide an in-depth analysis of the market trends surrounding Bitcoin, including factors that have influenced its growth or decline. - Comparison to other cryptocurrencies: It is essential to compare Bitcoin's performance with ot...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Cryptoverse Έχει λήξει left

  Cryptoverse Project Description: I am looking for a content writer to create short articles focusing on Bitcoin for cryptocurrency novices. The ideal candidate should have a strong understanding of Bitcoin and be able to explain complex concepts in a simple and engaging manner. Skills and Experience: - In-depth knowledge of Bitcoin and the cryptocurrency market - Ability to write concise and informative articles within the range of 300-500 words - Experience in writing for beginners and explaining technical concepts in an easy-to-understand way - Familiarity with SEO best practices and keyword optimization - Strong research skills to stay up-to-date with the latest trends and developments in the cryptoverse - Excellent grammar and proofreading skills to ensure high-...

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Flash USDT Έχει λήξει left

  ...end-user want to flash. (USDT, BTC and TRX) Compatible with all USDT networks (TRC20 , ERC20 , BEP20 , BEP2 , SOLANA , POLYGON) 4) I want the sending screen to be easy and to show the message easily. 5) VPN and TOR options included with the proxy Blockchain server option 100% confirmed transaction The transaction fee is max, priority for quick confirmation Cannot cancel a transaction with the bitcoin server It works with all wallets Anyone able to do this job send me your best quote + BIG bonus in any form wanted (WU, Amazon gift cards, ect) after delivery and proof of trial! I am open for discussions and We can discuss about more in chat I want good work to be done without problems, Need it today NO UPFRONT IN OTHER PLATFORMS BEFORE DELIVERY!!...

  €6413 (Avg Bid)
  €6413 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  need help on setting up payment for shopify , razorpay and cashfree stopped onboarding need any other solution let me know if u have any and can help on this

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...way users manage their cryptocurrency assets and engage in peer-to-peer (P2P) trading. This project involves blockchain integration, secure wallet management, and seamless P2P transactions. Project Scope: Crypto Address Assignment: Implement a secure system for generating and assigning unique crypto addresses to registered users. Integrate multiple blockchain networks (e.g., Ethereum, Bitcoin) for address generation and transaction processing. Wallet Management: Develop user-friendly crypto wallet functionality with features like balance tracking, transaction history, and easy fund deposits/withdrawals. Ensure robust security measures, including encryption, multi-signature wallets, and cold storage. P2P Trading Platform: Create a P2P trading marketplace where u...

  €1480 (Avg Bid)
  €1480 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I am looking for a computer forensics investigator who specializes in tracking Bitcoin wallets. I have some information about the perpetrator of a Bitcoin scam and I would like a detailed analysis in the investigator's report. Ideally I would like a Bitcoin wallet tree explaining where the money has been funneled to and what exchange was used. It needs to be very comprehensive. Skills and experience needed: - Expertise in digital evidence recovery - Strong knowledge of Bitcoin scams and fraud - Ability to conduct thorough investigations and analysis - Proficiency in creating detailed reports with findings and recommendations

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  smart website ( multi vendors ) Έχει λήξει left

  ...an online printing service website. We want to add this service to us, and it revolves around the following: The client has a research paper or book he wants printed He uploads the PDF to the web, then chooses whether he wants to print in black and white or color Printing paper size Choose any type of cover and any color He chooses several options, and in the end the site explains how much all merchants on the site will provide this service, and he can enter and buy from them. Of course, the site knows the price based on its ability to know the number of pages in the PDF file. It collects the prices of the inputs that the customer chooses based on the prices that the merchant has previously written in his account. How much does the paper cost? How much does a carton cost? Color...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to build me a blockchain anonymous payment gateway using Bitcoin. Requirements: - The payment gateway should be built on the Bitcoin blockchain platform. - The gateway should provide complete anonymity for transactions, ensuring high-level privacy and security. - The project requires building a new standalone platform, not integrating with an existing one. Skills and experience: - Strong knowledge and experience in blockchain development, specifically with Bitcoin. - Familiarity with building payment gateways and integrating them with blockchain platforms. - Understanding of transaction privacy and security, and the ability to implement complete anonymity. - Proficiency in coding languages and frameworks relevant to blockchain de...

  €643 (Avg Bid)
  €643 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  google sheets disenador en espanol Έχει λήξει left

  tengo una presentacion que quiero algien que me ayude con el diseno. tengo que hacerla bonita. es sobre bitcoin y financias.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...Title: Cryptocurrency Themed Tshirt Designs Target Audience: Cryptocurrency Enthusiasts Cryptocurrency Theme: Bitcoin Number of Tshirt Designs: 4-7 Skills and Experience: - Strong understanding of cryptocurrency and Bitcoin - Experience in designing tshirts with a cryptocurrency theme - Creative and unique design skills to appeal to cryptocurrency enthusiasts - Knowledge of current trends in the cryptocurrency market - Ability to create visually appealing and engaging designs for tshirts - Attention to detail and ability to effectively communicate the cryptocurrency theme through the designs Additional Information: - The tshirt designs should incorporate elements of Bitcoin with a Mafia theme and appeal to cryptocurrency enthusiasts. - The designs should be c...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  crypto trading mentorship -- 2 Έχει λήξει left

  Project Description: - I am an intermediate level trader seeking a mentor to help me improve my trading skills. - My primary goal for this mentorship is to learn advanced trading techniques in the cryptocurrency market. - I am interested in trading both Bitcoin and Altcoins. - I am looking for a mentor who has extensive experience in crypto trading and can guide me in developing effective trading strategies. - The ideal candidate should have a deep understanding of both Bitcoin and Altcoins and be able to teach me advanced trading techniques specific to these cryptocurrencies. - Strong communication and teaching skills are essential as I am looking for a mentor who can explain complex trading concepts in a clear and concise manner. - Additionally, the mentor should be able t...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...offerings. Comes with Guide line and i need to have a back voice explaining every page with proper sound. Video Length: Less than 1 minute Max 1m 30. Project Overview: Introduction: Create an attention-grabbing introduction with visuals, our company logo, and a compelling tagline/slogan (0:00 - 0:05). Problem Statement: Present the challenges faced by the payment processing industry and merchants (0:06 - 0:15). Solution & Benefits: Highlight our bridge payment services, including Clover Flex, Clover Mini, Clover Station Duo, and a free rate assessment, emphasizing simplicity, speed, security, and versatility (0:16 - 0:30). Call to Action: Encourage viewers to take action, visit our website, contact us for a consultation, or request a free rate assessment (0:41 - 0:50)....

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...and shared masternodes platform. The ideal candidate should have experience in working with both Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) masternodes. Specific requirements for this project include: - Ability to host and manage both PoS and PoW masternodes - Knowledge and experience with various cryptocurrencies, as we are interested in hosting masternodes for cryptocurrencies other than Bitcoin and Ethereum - Implementation of a rewards program for users who participate in the shared masternode platform Optional features that may be required: - Integration of a voting system to allow users to participate in the decision-making process for the platform Overall, the freelancer should have a strong understanding of masternodes, cryptocurrency technologies, and the ability...

  €1152 (Avg Bid)
  €1152 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές