Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  6,237 binary search in java code δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...την παραπάνω διαδικασία. 7) Από την ακολουθία το 2ο και το 3ο δείγμα μεταδίδοντα&...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hello I'm in EXTREME need of your services URGENTLY. I need you to CRACK/REVERSE ENGINEER an autotrading robot program for me, which is limited by license to ONE EMAIL / ONE ACCOUNT on a certain binary options broker. So need you to enable it to be UNLOCKED (no email/account restrictions) and also change logos/program name for me. Am willing to pay

  €708 (Avg Bid)
  €708 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...script ([login to view URL]) which see the data and write them into a file ([login to view URL]) but problem is coz in the body of HTTP REQUEST i see strange characters.(check [login to view URL]) - I contacted the company that created device and they send me a big script in OOP php ([login to view URL]) that decode this, also script has other features but i dont need them. - ...

  PHP
  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Hello i need binary option website for eur/usd and some other curriencies. Some similar websites are ; [login to view URL] , [login to view URL] , [login to view URL] The rates has to be same on financial markets. Need also ios and android app to play on phones. Will be Turkish language support but i will help it when the site is done.

  €1397 (Avg Bid)
  €1397 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  The binary should accept four arguments, as follows: ./binaryName LRU [login to view URL] NumberOfCacheEntries Your program should create output file such as RollNumber_LRU_AddressSequenceFile_ NumberOfCacheEntries.out. For example, if we run $./binaryName OPTIMAL [login to view URL] 8 and your roll number is CS13B1011, then, output file should be

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...only accept data in php via "php://input" (check [login to view URL]) so i put those data to a file ( some part is json some part is binary=check [login to view URL]) Problem is coz i recive binary in strange characters and i cant decode it , i want to get what informations are in binary(they need to be info about users and time when users t...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am confused that I don't know what the problem refers to and I get lost

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  The eCos binary (6mb) ELF 32-bit MSB executable, ARM, version 1 (SYSV), statically linked, stripped needs to be successfully loaded in IDA Please to don't apply without fundamental knowledge of embedded systems and IDA

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need mlm (multilevel marketing software ) binary level with source code .Price 10,000Rps fix need urgent (Removed by Freelancer.com Admin)

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  reciving binary data in http POST 2 days left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...data) so in my server in php file i run print_r($_POST) and it is empty, i can see the data only when i run this $content = file_get_contents('php://input'); var_dump($content); //or i can use print_r($content); i save those to a file and result are some json and BINARY DATA (CHECK atachment) but in php i cant get the binary , coz i se...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...print_r($content); i save those to a file and result are some json and BINARY DATA (CHECK IMAGE in atachment) if i add code like this json_decode($content,true); i dont see anything so how can i decode that binary or what can i do to decode the json and also see what data is send in binary? p.s HTTP request Content-type is: [Content-Typ...

  PHP
  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  python, read binary data from file into array 1 day left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a file (attached [login to view URL]) with binary data that contains mixed packets, INU sensor and GPS data. I need a script to read that raw data into array for viewing. Refer to [login to view URL] for packet details. Importing MEMS packet shown in the BOTH_LOG_DRIVE.ipynb.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  PHP DECODE http raw POST data contain BINARY 1 day left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...print_r($content); i save those to a file and result are some json and BINARY DATA (CHECK IMAGE in atachment) if i add code like this json_decode($content,true); i dont see anything so how can i decode that binary or what can i do to decode the json and also see what data is send in binary? Please bid just if u can do this, if u are starter d...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Need to recover data from binary files 1 day left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need to sql from binary files.................................................................................

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a mlm software on binary, level and unileg plan with topup epin process

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  i need a complex script, i recive some data from a device in http, and i can get them from a php script just by printing php://input , so first part is json and body i think is binary. i need to recive those data in a good way.. and also response

  PHP
  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  how to get mysql files from binary 22 hours left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i have binary mysql file from my server volument snapshot backup i want to convert it to my sql

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I have html file that display three objects “binary trees” in one page. i like to display each tree in one different html page. so if i have 3 trees I’d have three popup windows(html) each one displays only one tree.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...compare two roc curves generated from 2 probit models with different independent variables on same dependent binary variable. I want to compute the t-stat and p-val of one roc curve being more significant than other. Basically this is computing z in eqn 3 of this paper by Hanley Mcneil: [login to view URL] I want

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I have two .dat...I need to read and edit the data inside for my translation project. It requires certain file structure(s) which I do not have unfortunately. The files exported out should be in .slk/csv format. The language is mixed english and chinese. My budget is 30~50USD. I have attached an image and a zip file of the two .dat files for testing.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We have a Spansion Flash S34ML02G100TFI00 in which the binary file needs to be edited. A New Serial number and Mac-Id need to be written in a binary file so that we can re-flash the device without affecting any of the other functionality. The Flash is controlled by a MIPS MCU. The Bidder who successfully completes this project will be awarded three

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking people who would like to do trading binary in option to make consistent profit with low balance.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  read structure from binary file in c and display values . I will provide more details later.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  HI, I am looking for someone who can teach me spread betting and binary options live.

  €536 (Avg Bid)
  €536 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Need help with a script iam doing using Jquery OrgChart, The framework is in Laravel 5.4 using Php5.6 the database is in Mysql... the orgchart must have placement function where under user a placement button is link to the registration site... will furnish pics if interested

  €170 (Avg Bid)
  €170 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Need Binary Option Expert should be able to give consistence calls

  €1 / hr (Avg Bid)
  €1 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Its a stupid free time IMAGINATION . That made me to create this note

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Search: Find the index, k of an element x in the array S of n elements, n < 1001, S[1..n]. If x is not in S, then return -1. Implement the sequential search and the binary search algorithms and conduct the average case analysis for an ordered array. For your experiment for time complexity, count the number of comparison operations in your program...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  €371 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Need help in managing my binary options and forex accounts. Need trading advice on the best trading automated tool needed to make higher profits

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...parse the Hex/Binary transnational data into text format A user should be able to extract part of the parsed text data define mapping templates The parsing engine should parse the textual data into separate field level data basis the correct templates, so that the fields can be appropriately mapped. Finally, to send out the mapped fields in the correct

  €7472 (Avg Bid)
  €7472 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hi, I would like to send binary SMS to SIM card in the phone using kannel I am able to send normal SMS or even flash but SIM sms is not working I used multiple parameters but its not sending to the SIM dcs = 246 pid= 127 coding = 1 alt-dcs = 1 mclass=3 still no luck I need help in this

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need someone who advertize my page so that I can enroll people who have the interest of binary options or forex. Payment takes place depending on the conversion rate

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I have hex-ray output for my binary, original binary, feature list, specifications, diagram, SDK, sample SDK code for IC manufacturer, working code, working device, telnet access to device, serial access to device. I have the IP for the product. The original developer is not reachable hence one files source needs to be retrieved. Make some modifications

  €2798 (Avg Bid)
  €2798 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am working on a project that uses GoogLeNet for binary classification. I am using Tensorflow in Python. I'm new to this area and would like someone I can discuss issues with. Someone who has experience and can guide me time to time on voice chat.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  i want to make binary option & margin trading platform. fx, crypto trading. If you can make either an option or margin, suggest to me. If you do not know this area, you will not be able to do it. If you have experience, welcome.

  €943 (Avg Bid)
  €943 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  we need experienced person to build mlm website with binary and lending programme. Payout and deposit would be through BTC in website. Kindly only bid if you have ever made such website already.

  €1324 (Avg Bid)
  €1324 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  it's a social sciences project, using Qualtrics data, so essentially it's crunching surveys for a Cog Sci project. It requires basic logistic r...requires basic logistic regression analyses, and mediator/moderator values to be established. There are 3-4 simple projects, each with basic demographics, but primary focus is a binary logistic regression

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi, Need to implement insertion sort and binary search ADT in Java as per my requirement. Total three programs. I need complete program explanation along with time and space complexities.

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a Java programmer to write a few classes for me. These classes are meant to simulate a computer. 1. A read and write class for binary files A compilation process assumes that you read a file written in a high level language and write the corresponding machine language in another file. The objective of this lab will be to provide the necessary

  €268 (Avg Bid)
  €268 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...Currency Platform. [login to view URL] that works with two compensation plans at the same time (Binary and Unilevel / Multi-Frontal). Depending on the product that is purchased by an affiliate, one or another compensation plan will apply. [login to view URL] this we require that in the Electronic Commerce System, each product can be configured with data on which RED should

  €3530 (Avg Bid)
  €3530 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...these mathematical conversions. They should explain Logic gates in very short way on way to use truth table. 100 inr for this work and needed within an hour of awarding. Need to explain easily that is understandable by kids. No complex writing or word count needed. If you can explain in baby explanation then please bid. Also this is for a short poster

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  TCP/IP data from hardware flows into PHP server. We need to parse that data based on pre-defined communication protocol to make it use for PHP server.

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  The details are in the attachments. Use either C, C++,Java or python.I need this urgently.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Need binary plan in codeigniter/php. You will integrate with our existing CI based applcation as extra feature

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές