Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  19,544 azure δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for Charalampos F. Έχει λήξει left

  ...αγγλικα & ελληνικά. Επίσης να αναφέρω οτι έχω κάποιες βασικές γνωσείς σε Wordpress, άλλα θέλω κάποιον να το στήσει σωστά με ότι χρειάζεται και να κάνει κάποιες σελίδ&epsil...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...expert knowledge of the Azure Cloud to join my project. My ideal candidate will have a strong background in PowerShell scripting and automation, as well as advanced expertise in Azure Cloud technologies. The tasks associated with this project will require an experienced developer with a thorough understanding of core PowerShell concepts, such as cmdlets, variables, script execution, and more. Additionally, a deep knowledge of the Azure Cloud, including experience in cloud storage, virtual machines, and web applications, is highly desired. This project is expected to take several months to complete and requires reliable communication from the selected developer throughout the process. If you are an experienced PowerShell developer with expert knowledge of the A...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for an experienced developer to help with a project involving Azure Data Bricks & Data Factory. This project is for personal use and I am already an experienced user of the Microsoft Azure technology stack. The purpose of the project is to use the Microsoft Azure Data Bricks & Data Factory platform to analyze data. I am looking for someone with knowledge of working with data analytics projects and the ability to provide innovative solutions. I want to make sure that the solution offered fits my requirement perfectly and is within budget.

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have an existing, WORKING Azure function (QueueTrigger) implemented in C#, running on version 3 of Azure functions runtime. I need to update this function's code to run on v4 or Azure runtime using .NET 7. The upgraded function needs to run in an isolated worker process (NOT in-process). The function is an Azure Storage Queue trigger that processes items in the queue, one item at a time. Each item represents an email message to be send by Twilio SendGrid extension. Here is the existing (v3) function code: using ; using ; using ; using ; using ; using ; using ; using ; namespace { /// <summary>

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Security Update and Software Update Manager 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to enable automatic updates and implement security measures to prevent fake users from accessing the software. All legitimate users must be on our online CRM database. The developer will be responsible for creating a prototype allocation to prove the concept as a PoC and then will apply these changes to the actual project in question. The coding of the features and deploying the application on Azure is the responsibility of the developer. The scope of this (Phase 1) is limited to the PoC and based on the quality of delivered work this can be extended to actual enhancements and deployment. Responsibilities: > Develop and implement automatic update functionality to enable users to receive updates when available on the central server. The updates can be digital artefacts or .N...

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Teach me ASP.net Core development on Azure 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to learn ASP.NET Core to create a web application on Azure. I want to be able to develop applications to be deployed on Azure Functions. One major priority for me is to learn to use "Azure Identity" as the authentication process and connect the app with an MS SQL Server database. Please briefly describe how you will teach me and contact me if you are available at weekends. I need a detail-oriented, patient teacher who is willing to train me on best practices. I will start defining the project in small hours, and we will do more later based on the outcomes. Thank you, Amir

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Bot para telégram 6 μέρες left

  Necesito un bot vinculado a telégram que sea capaz de capturar códigos OTP atravez de llamadas Voip, cuento con el código para modificar, únicamente es montarlo en un servidor y que funcione en telegram, adicional a eso se tendrán que integrar las voces de Microsoft Azure y la API de Twilio para las llamadas

  €631 (Avg Bid)
  €631 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Solution Architect with Experience in Azure Cloud 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Solution Architect with expert level experience in Azure Cloud platforms. Specifically, the candidate should have prior experience in Azure Functions. This particular project is expected to take 1-3 months to complete. As the Solution Architect, you will be responsible for designing a comprehensive architecture that meets the desired specifications. The architecture you create must be robust and scalable, ensuring future success. You will also manage the overall progress of the project, ensuring that it is completed on time and within budget. The ideal candidate would have demonstrable experience in Azure Cloud, with a special focus on Azure Functions. If you have the experience and capabilities necessary to craft a lasting soluti...

  €532 (Avg Bid)
  €532 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Small Azure project for 12$ only. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I'm looking for someone to help me with a small Azure project. The services I require are Infrastructure as a Service, and I'm only looking to require the help of one person. My budget is just $12, and it would be great to find someone to help me with this project. It's urgent, so please contact me right away if you're interested and able to assist me with this. Contact me for more details

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Project for Ramzi H. -- 2 9 μέρες left

  Hello Ramzi, I’m a friend of Ali Yarar. You helped him about his Azure assignment. I have technically same assignment if you’re interested in it.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Ramzi H. 9 μέρες left

  Hello Ramzi, I’m a friend of Ali Yarar. You helped him about his Azure assignment. I have technically same assignment if you’re interested in it.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Gig Marketplace Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for an expert at building gig marketplaces extremely similar to fiverr, mixed with clarity.fm. We do have a small MVP using the freeio premium wordpress theme at the moment. This is for a niche industry and we will provide more information when we choose a developer. Please only apply if you fit ...will need to integrate a payment gateway like PayPal or Stripe to enable users to make payments and receive payments. API integration: You may need to integrate with third-party APIs like Google Maps or social media platforms to enable certain features in your marketplace. Cloud hosting: You will need to deploy application on a cloud hosting platform like Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, or Google Cloud Platform to ensure that your application is scalable and...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Build an IoT Infrastructure using node.js and MQTT over Websocket Protocol. I will be incorporating Azure IoT Hub and DPS Provisioning along with Firmware in ESP32 C3.

  €522 (Avg Bid)
  €522 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Senior Azure pipeline developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a senior Azure pipeline developer to join my team. We’ve got a challenging project requiring an expert with experience in the Microsoft Azure DevOps technology stack. This is a role for a candidate who is highly experienced and comfortable developing pipelines, ensuring a smooth transition of code between different environments. The candidate must have a strong working knowledge of Azure components, including but not limited to: ARM Templates, Service Fabric, Kubernetes, DevOps, Infrastructure as code, and integration with CI/CD tools. They should also be familiar with Powershell, CLI, and other scripting tools. We’re looking for an experienced candidate who understands how to customize and optimize Azure DevOps pipelines for maximu...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  API Connections (ten) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  API connections needed. There will be about 8 to 10. Requirements 1. Programming language: C#, .NET 2. DB connectivity via EntityFramework 3. DB: Azure SQL Server (just for their information, any DB work we can implement) 4. You dont need to deploy, we deploy the code to an Azure Web API.

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Create and deploy a BioBert Q&A model in Azure 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented freelancer to create and deploy a BioBert related Q&A model in Azure. This will require you to use any Bert related model for the architecture, like for example Bio_ClinicalBert, Medical Bert, etc, to create the Q&A model. After the model is created, you should deploy it on the Azure cloud platform. I need you create this pretrained model quickly and show me how to deploy it on Azure as fast as possible. The azure part is important! The model needs to be deployed into Azure environment - just be aware of that. You should have experience on deploying models in Azure Cloud.

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...transformation. Candidate should have the following skillsets in AWS, Azure and GCP. Candidates having experience in any of the cloud platforms can also apply Only candidates who can work in US timezone (EST/CST) apply AWS services such as Glue, Lambda, Athena, S3, SNS, Kinesis, Data-Pipelines, Pyspark, etc. Kafka/Kafka Connect, Spark, Flink or AWS Kinesis Apache Nifi Dataflow Kubernetes AWS Data Pipeline Snowflake GCP tools - GCS, GKE, BigQuery, Cloud SQL, Cloud Connector Golang Airflow Typescript Data: DBT, Fivetran, Redshift, PostgreSQL Infra: GitHub, Bazel, Docker Azure Data Factory Azure Databricks DAX MDX Terraform Visualization tools knowledge - Data Studio, Amplitude, Tableau Languages - Scala, Python, SQL Azure Synapse Mapping...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I Have Machine learning Model and Want to deploy on the Azure after that I want to call the API for the that can run on the backend for giving the output to fronted I also have Frontend So your Job is to make API and connect to the frontend also make Backend for that I only Have Frontend And ML model so You have to Make Frontend

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  opencart server migration 5 μέρες left

  facing issue while migration on azure server VQMod::bootup - ERROR - YOU NEED THE PHP "DOMDocument" EXTENSION INSTALLED TO USE VQMod

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  azure account + 1 vm 7 μέρες left

  Help to create 1 azure account and deploy 1 vm

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Node and react with azure app service 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need help on deploying node and react app on azure app service

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  My company is looking for an experienced Sr. IT Engineer to join our team. We are seeking an individual located in North America with a Senior-level of experience and a specialty in Microsoft Azure and 365 cloud solutions. The ideal candidate must have a deep understanding of Azure services such as infrastructure engineering and cloud architecture, as well as familiarity with Microsoft Office 365 environment and security settings. Additionally, we are looking for a team member who is reliable, highly organized, and can maintain a high standard of professionalism. Knowledge of scripting and automation is a plus. Project experience in a similar role will also be taken into consideration. If you are a well-rounded IT professional with the necessary experience and exceptional ski...

  €40 / hr (Avg Bid)
  €40 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Hola! Buscamos una empresa o freelance que sea experta en aplicaciones empresariales de Azure que trabaje a nivel de consultoría por horas o proyecto cerrado. Queremos desarrollar una aplicación empresarial (que no pase por el registro en la galería) que implemente un inicio de sesión basado en SAML en la que puedan autenticarse tanto usuarios de nuestro AD como de otras organizaciones con AD de Azure. La idea es que nuestros clientes con AD de Azure puedan registrar nuestra aplicación a través de un fichero de metadatos de federación y que sus empleados puedan realizar el login en nuestro sistema a través de la estructura de usuarios y grupos de su propio Active Directory. ¡Nos urge! Gracias!!

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  I need azure acc trial can create vps 1core - 2 gb 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for someone to create an Azure account trial so that I can create a VPS with 1 core and 2 GB of RAM. I'm open to any type of payment available, as long as I can get the VPS set up with the specified requirements. It's urgent, so I need it done as soon as possible.

  €157 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €157 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Un cliente quiere montarse un sistema de BI para analizar a sus usuarios. Tiene unos 500K clientes con unas 10K ventas mensuales. El tamaño como ves es mediano/pequeño. El tema esta en que hay que montar un ETL para sacar los datos de distintas fuentes MySQL para el email, Navision, SQL, para las ventas off-line y Magento, MySQL, para las on-line. Con todo esto hay que hacer un profiling de los usuarios y montar un dashboard para dirección. Lo suyo es empezar con algo simple, extrayendo datos de las distintas fuentes y luego hacerlo en semi-tiempo-real. Como herramienta de explotación de BI tienen un Power BI muy simple que coge los datos de Navision. Lo suyo seria extender esto con otras fuentes provenientes de MySQL. Estoy buscando a alguien que pueda llev...

  €524 (Avg Bid)
  €524 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Cisco ASA version 6.7.x 4 μέρες left

  Setup a site to site VPN configuration from local to Azure Cloud.

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist with customization of IOMAD/MOODLE system, specifically with Azure security and backup, plugins, company setup, user roles and permissions, and who can provide one hour of training on the system. I am not sure if I require targeted training, but I would prefer it to be in an online video format.

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  The Trading Project 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for programmer that knows Azure, SQL, and the skill to assemble a platform from several integrated programs.

  €308 / hr (Avg Bid)
  €308 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Project Management Software 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This is similar to any project management tool (e.g. Asana) and I need the following features: Chat - with websockets Google SSO - Azure auth service Daily Backup - later Exporter from ClickUp and importer in Snappy Automations - to send email with automations (Integration with Sendgrid) Sharing of a task Folder, Subfolders, list Time tracking from the subtask to the task and up. Tasks, subtasks, custom fields, custom status Task description should be able to hide Sharing of task with outside people Sharing of list with outside people Add checklist in the task Support attachments Forms for automation Gantt Chart

  €1304 (Avg Bid)
  €1304 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...considered. This posting is for individuals only. We cannot hire other organizations for this position. This type of position requires significant trust. Candidates will need to complete certain tasks to demonstrate their competency to be considered for employment. ===== REQUIREMENTS ===== - Microsoft Azure Configuration, Deployment & Administration - Microsoft Office 365 Configuration, Deployment & Administration & Migration expert - Microsoft Intune Administration & Support - Azure Virtual Desktop, Administration and Deployment - Extensive PowerShell scripting - Windows Server (2008, 2012, 2012 R2, 2016, 2019) - Ability to learn and manage applications in an enterprise environment - IT Security solutions and applications ===== PLUSES===== - Program...

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  * Processing events as they arrive on an Event Hub * Separating batched events (events in a `records[]` array) into individual events * Formatting events in the `event` format for a Splunk HTTP Event Collector * Sending event data to Splunk via [HTTP Event Collector]() * Use AQMP, Managed Identity, CheckpointStore

  €1108 (Avg Bid)
  €1108 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Custom data connector syslog for Azure Sentinel 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to create a custom data connector that mostly in syslog format to be parsed correctly in Azure Sentinel timeframe 2 months

  €4238 (Avg Bid)
  €4238 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  We are needed for a person who will help in setting up an AKS environment on Azure. Resource Deployment will be done through IaC(any terraform, or cloud formation). This project may take more than 3 months. If you have done any projects on AKS, then you can submit your profile.

  €14 - €28 / hr
  €14 - €28 / hr
  0 προσφορές

  Estamos próximos a comenzar la migración de un sistem... Lenguaje: Python y Django Motor de base de datos: SQL Server (Probablemente) Tipo de servidor: Microsoft Azure Conocimientos que deben tener los desarrolladores a contratar: • Nivel B2 de español. • Experiencia mínima y demostrable de 3 años de experiencia trabajando con Python y Django (Se realizará prueba). • 3 años de experiencia trabajando con Microsoft SQL Server o MySQL o MariaDB. • 3 años de experiencia trabajando con HTML. • 3 años de experiencia trabajando con CSS. • 3 años de experiencia trabajando con JavaScript. • Capacidad para trabajo en equipo. Deseables: • Experiencia trabajando con Jira. ...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for experienced freelancers to provide ongoing support for Terraform project for creating Azure resources by using Terrafrom scripts/automated flows. Please reach out to me or share me your whatspp no. to discuss further.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  SaaS Offering on Azure for Analytical solutions 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a software-as-a-service offering hosted on Azure with access to analytical solutions and support. I require a serverless architecture with a medium level of scalability and private access. The solution must be able to carry out heavy data processing jobs while taking into consideration the cost of development and operation. The software should have reliable access to all the data necessary for analysis, as well as have some built-in analytics functionality. The scalability should also be such that more resources can be used as the analysis requirements grow over time. Security is of paramount importance, so the access level should be private with authentication & authorization protocols in place to prevent unauthorized access. Additionally, the solution must be ...

  €611 (Avg Bid)
  €611 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...datos de aproximadamente 10k registros de nombres rechazados, con su respectivo motivo. Tanto las caracteristicas con sus motivos son finitos y los tenemos tabulados. La api rest debe recibir un nombre y devolver el porcentaje de aprobación o rechazo basado en la experiencia anterior. Respecto al modelo de ML, será alojado en la nube. Cualquier plataforma de la nube es válida (aws, ibm, googe, azure). El modelo debe contar con una API que nos permita crear instancias, entrenarlas y otorgar los mismos resultados, adaptado para un programador....

  €3746 (Avg Bid)
  €3746 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  i need an IOS developer with Xamarin demonstrated expertise. 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  IOS app with Xamarin and backend Azure .net architecture

  €4669 (Avg Bid)
  €4669 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Freelance IoT Engineer 2 μέρες left

  We're looking for an experienced and motivated IoT engineer to join our team as a freelancer on ...maintenance for deployed IoT systems Requirements: Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Electrical Engineering, or related fields At least 3 years of hands-on experience in designing and developing IoT solutions Strong programming skills in languages such as C/C++, Java, Python, or JavaScript Familiarity with IoT protocols and platforms, such as MQTT, CoAP, AWS IoT, or Azure IoT Experience with data analytics tools and techniques, such as machine learning, data mining, or predictive modeling Excellent communication and collaboration skills Proficient in English Ability to prepare documentation, presentations, and planning m...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  React.js expert with gatsby 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Experience with modern front-end development tools such as Git, Webpack, and Babel. Familiarity with Agile software development methodology. Good problem-solving and analytical skills. Ability to work independently as well as part of a team. Excellent written and verbal communication skills. Bonus Qualifications: Experience with GraphQL. Experience with serverless architectures such as AWS Lambda or Azure Functions. Familiarity with headless CMS platforms such as Contentful or Strapi. Experience with testing frameworks such as Jest and Enzyme. If you are a ReactJS Expert with Gatsby who is passionate about developing high-quality web applications, we encourage you to apply for this exciting opportunity. We offer a competitive salary package, professional development opportunitie...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ...considered. This posting is for individuals only. We cannot hire other organizations for this position. This type of position requires significant trust. Candidates will need to complete certain tasks to demonstrate their competency to be considered for employment. ===== REQUIREMENTS ===== - Microsoft Azure Configuration, Deployment & Administration - Microsoft Office 365 Configuration, Deployment & Administration & Migration expert - Microsoft Intune Administration & Support - Azure Virtual Desktop, Administration and Deployment - Extensive PowerShell scripting - Windows Server (2008, 2012, 2012 R2, 2016, 2019) - Ability to learn and manage applications in an enterprise environment - IT Security solutions and applications ===== PLUSES===== - Program...

  €32 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Microsoft Azure Migration Expert 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for an individual freelancer, not an agency We have in-house servers and are looking to migrate to Microsoft Azure Cloud.

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  We will provide you ssh and sftp access to the new (they are already created) and the old servers. Main task: Migrate wordpress site A FROM: OLD "SERVER A" (SSL + CACHE PLUGIN) AWS TO: NEW "SERVER A" (SSL + CACHE PLUGIN) AZURE Migrate wordpress site B FROM: OLD "SERVER B" (SSL but no CACHE PLUGIN) AWS NEW: NEW "SERVER B" (SSL + add and activate CACHE PLUGIN) AZURE Migrate site A and site B from old servers in AWS to new servers in Azure. Check that SSL and cache plugin works correctly after migration is done.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Terraform Expertise 2 μέρες left

  I am looking for a Terraform expert with experience configuring, deploying and maintaining resources on the Azure cloud platform. In particular, expertise in setting up Virtual Machines. Must connect using Anydesk/TeamViewer !!

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm looking for experienced .NET D...AngularJS-based frontend, and deployment using web-based MVC or MVVM architecture. The developer needs to be able to ensure the Application functionality remains intact while creating a modern, high-performance application. This project is time-sensitive, so whoever works on it must have experience and availability to meet deadlines. The developer must also be adept in deploying the application on Azure Webapps, or Google Cloud App. If you're an experienced .NET Developer with a specialization in .NET Core and knowledge for JS framework ( like Angular JS-based frontend applications), and you have done before a successful migration from .NET webforms to .NET Core without having to re-write the business logic of the Application, then I wa...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  API's for our website 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert to create an API for our website using RESTful, with user authentication and JSON as the data format. This API should be secure and user-friendly, and be able to handle large volumes of traffic. The user interface should be simple and intuitive, making it easy for our customers to use. Additionally, the API must be robust, allowing for rapid scalab...interface should be simple and intuitive, making it easy for our customers to use. Additionally, the API must be robust, allowing for rapid scalability when needed. This is a crucial part of our website, so we are looking for someone who has experience and expertise in this field. If you think you have the required skills, please get in touch and let us know. Our system is built on top of Google, Azure and Am...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking for an expert in AWS and Azure, or Kurbanettes, that can provide an array of related solutions. The amount of expertise needed is under 5 hours. The ideal candidate would have experience with AWS and Azure, or Kurbanettes, and be able to contribute unique solutions to the project. The successful candidate should have excellent problem-solving abilities and great communication skills both written and verbal. If you have a solid understanding of the latest technologies in both AWS and Azure, or Kurbanettes, please apply. I am looking forward to hearing from you. The project involve migrating my Wordpress website to AWS or Azure and it should be done ASAP. This is an urgent task so please reply ASAP. Here are the details so you can check quickly and en...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Need a MERN stack developer with ChatGPT experience -- 2 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello there! I am looking for an experienced intermediate MERN stack de...MERN stack developer with ChatGPT experience to join my team. I am looking for individuals who have a good understanding of the entire MERN stack, including MongoDB, ExpressJS, React/Redux, and Node.js with an emphasis on ChatGPT knowledge in order to create an interactive chatbot. Ideally, the candidate should also have experience with deployment on cloud services such as AWS, Heroku, and Azure, though this is not a pre-requisite for the job. The project is expected to take 1-3 months to complete, but depending on the experience of the successful applicant this could be completed in a shorter amount of time. If you think you have the skill and experience needed for this project, I'd be delighted to...

  €201 (Avg Bid)
  €201 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Convert C# Project to Azure Web App 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a C# application that runs an integration from ebay and sends data into an accounting software. I'm looking to have this application converted from a local app into an Azure web app, happy to provide access to the current code to give you a look at what you might be working with.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Move hosting of Wordpress website to Microsft Azure 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need help to move a small Wordpress website from its current hosting provider to Microsoft Azure. My version of Wordpress is 6.x and I already have an existing Microsoft Azure account. The first part of the job will be an assessment of the existing site so that we can agree a milestone for the second part - the migration and testing. When tendering please state how many hours you might need to complete the assessment and produce a brief summary document to describe the work and potential issues. It would also be helpful for you to estimate the number of hours needed for the migration based on the site description - below. Please state your qualifications and experience of doing similar work The site has approx 20 main pages some of which have links to a collection of art...

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  Κορυφαία azure Άρθρα Κοινότητας