Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  33,391 autocad δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  σχεδίαση στο autocad architectural 2022 και φωτορεαλιστική απεικόνιση ( σε όποιο πρόγραμμα), παλιού πέτρινου κτιρίου με έναν ΄΄οροφο ~ 200 -250 τμ.

  €264 (Avg Bid)
  €264 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  θέλουμε 2 εσωτερικές λήψεις για κάθε μπάνιο και 2 εσωτερικές λήψεις για την κουζίνα. Είναι απαραίτητη η χρονική συνέπεια. Θα δωθούν σχέδια σε autocad, προδιαγραφές &...

  €449 (Avg Bid)
  €449 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  dialux lighting design Έχει λήξει left

  σχεδιασμός φωτισμού επάνω σε σχεδία autocad και φωτορεαλισμος αποτελεσματος φωτισμού. κατά προτίμηση σε πρόγραμμα dialux.

  €311 (Avg Bid)
  €311 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  autocad μικρο σχεδιο Έχει λήξει left

  I need someone to design the item in the pictures with the dimensions listed below. It has to be in autocad 2007 , the logo and letters should not be included upon completion of the work you will send me the source file thanks Α = 24 mm Β = 3 mm C = 1 mm D = 32 mm E = 38.5 mm F = 29.5 mm

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Κάντε Μοντελισμό 3D Έχει λήξει left

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ 3D ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΩΣ SOLIDWORKS AUTOCAD PROENGINEER

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Αντιγραφή αρχιτεκτονικής κάτοψης σε Autocad από ήδη υπάρχοντα σχεδια, για επαγγελματικό χώρο περίπου 100 τμ.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...Specific Competitors: Not Sure We are looking for a skilled professional who can conduct a comprehensive patent landscaping analysis for our technology design patent and create a design using AutoCAD based on the discussion. Key Requirements: - Expertise in conducting patent searches and analyzing existing patents in the technology field - Familiarity with patent databases and search tools - Ability to identify and analyze potential infringements or similarities with existing patents - Strong knowledge of patent law and regulations - Excellent research and analytical skills - Ability to design in AutoCAD - Attention to detail and ability to provide clear and concise reports Responsibilities: - Conduct a thorough search of existing patents in the technology field to i...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Technical drawing/Engineering drawing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who specializes in 2D drafting / Technical drawing/ Engineering drawing for a simple...in 2D drafting / Technical drawing/ Engineering drawing for a simple glass plate. Dimentions are D115mm by 4mm and one D113mm by 4mm to create technical drawings for my manufacturing project. I have all the necessary measurements and specifications for the drawing. The drawings will be used for manufacturing purposes. Ideal Skills and Experience: - Proficient in 2D drafting software such as AutoCAD or SolidWorks - Strong understanding of engineering principles and standards - Attention to detail to accurately represent the dimensions and features of the product - Ability to communicate effectively and ask clarifying questions if any measurements or specifications ar...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  designing for 3d printing 6 μέρες left

  Project Description: Designing for 3D Printing I am looking for a designer who can create functional designs for 3D printing using plastic material with a high level of detail. The ideal candidate should have experience in designing functional objects that can be printed using a 3D printer. Skills and Experience: - Proficiency in 3D design software such as AutoCAD, Fusion 360, or SolidWorks - Knowledge of the capabilities and limitations of 3D printing technology - Experience in designing functional objects with high detail for 3D printing - Understanding of plastic materials and their properties for 3D printing - Ability to ensure the design is printable and meets the required level of detail - Strong attention to detail and ability to follow design specifications and requirement...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Design stepped shelve shelf-like greenhouse structure 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ==Purpose== Designing a durable and lightweight stepped shelf-like greenhouse structure for shallow rooted plant farming. The structure units will be arraged in rows on a field. ==Features== 1) Three layers stepped structure. Each layer over shadows a fourth/fifth of the below layer 2) Each layer will have to be netted 3) Ability ...layer; 1m x 5m x 0.7m (l x w x h) 8) I am open to feature fuggestions and recommendations ==Skills and Experience== 1) Project design 2) Build mechanical engineering equipment and machines devices 3) Knowledge of materials for manufacturing equipment, etc. 4) Knowledge of mechanical 3D design software with solidworks in Inventor (FEM, sheet metal, structures), rendering with 3dmax, sketches with autocad. ***The project needs to be completed as soon as...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  AutoCAD design 6 μέρες left

  I am looking for an AutoCAD designer to assist me with an architectural design project. Design Style: No specific style I do not have any reference designs or sketches, but I can provide a description of what I need. Ideal Skills and Experience: - Proficient in AutoCAD - Strong understanding of architectural design principles - Ability to interpret and translate design requirements into accurate and detailed drawings - Attention to detail and ability to meet project deadlines - Strong communication skills to understand and incorporate client's requirements into the design - Creative thinking and problem-solving skills to provide innovative design solutions

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  AutoCAD designer 6 μέρες left

  I am looking for an AutoCAD designer who specializes in 3D modeling. Skills and Experience: - Proficient in AutoCAD software - Strong understanding of 3D modeling techniques and principles - Experience in creating detailed and realistic 3D models - Ability to work with rough size specifications and turn them into accurate models - Understanding of presentation design and how to create visually appealing models Project Details: - The project requires the creation of a 3D model for a presentation. - The client has a rough idea of the size and measurements, but the designer will have some flexibility in determining the exact dimensions. - The model will be used for a presentation, so it should be visually appealing and accurately represent the desired concept. - The designer ...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am in need of an AutoCAD expert who is proficient in Siemens NX 12 to design a complex structure with many parts, assemblies, and intricate details. The project does not require 3D printing. Desired Outcome: - The desired outcome of the project is a 3D model with assembly instructions. Dimensions: - I have an approximate idea of the dimensions for the complex structure, but not exact measurements. Level of Detail: - The Siemens NX 12 model should have low detail for a general concept overview. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD and Siemens NX 12. - Experience in designing complex structures with many parts and assemblies. - Ability to create 3D models with assembly instructions. - Strong attention to detail. - Ability to work with approximate dimensio...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Mechanical Drawings for Permit in Florida 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Mechanical Drawings for HVAC Renovation Project in Florida - I am looking for a freelancer who can create mechanical drawings for an HVAC renovation project in Florida. - The drawings will be used for obtaining permits. - The ideal freelancer should have experience in ...and regulations. - The drawings should be accurate and detailed, including all necessary dimensions and specifications. - The freelancer should be able to work with existing drawings provided by the client. - The drawings should comply with all relevant standards and guidelines. - The freelancer should be able to deliver the drawings in a timely manner to meet project deadlines. - Knowledge of AutoCAD or similar software is required. - Proper communication and collaboration with the client throughout the project is...

  €390 (Avg Bid)
  €390 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Modern showroom design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled designer to create a modern showroom design for displaying electronic products. The ideal candidate should have experience in creating minimalist aesthetics with ultra modern attractive look. We have initial imagination and 3d for the place but we need more ideas Please send your previous works photos when you contact me After the design we will need autocad shop drawing

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  architect program 6 μέρες left

  I am looking for an illustrator software that can assist me in coloring my wall for plan of building which I design it in auto cad . The ideal candidate should have experience in using illustrator and autocad software and be proficient in creating detailed and accurate architectural drawings.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  AutoCAD design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can assist me with an AutoCAD design project. The project involves creating a consumer product design. Specific requirements: - Expertise in AutoCAD software - Ability to work with provided exact measurements - Experience in creating detailed designs for consumer products Ideal skills and experience: - Proficiency in AutoCAD software - Strong understanding of consumer product design principles - Ability to accurately interpret and work with provided exact measurements If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with examples of previous consumer product designs you have created using AutoCAD.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  make AutoCad Drawing for taper lock pulley, 6 drawings -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to create 2D drawings for a taper lock pulley. I have exact dimensions for the pulley and any CAD software can be used for the drawing. The ideal freelancer for this job should have experience in creating accurate 2D drawings and be proficient in using CAD software. This project involves creating 2 drawings in total. the candidate should know apart from making the drawing, the other technical aspects that need to be shown in a professional enginereing drawing

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Simple 2D Autocad Drawing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer who can create a simple 2D Autocad drawing for a mechanical diagram. Purpose: - The Autocad drawing will be used to illustrate the design and components of a mechanical system. Specifications: - I have a physical product that needs to be accurately represented in the drawing. - The freelancer will need to work with the exact details provided to create an accurate representation. Number of Drawings: - Only one drawing is required for this project. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Autocad software is a must. - Previous experience in creating mechanical diagrams is preferred. - Attention to detail and ability to accurately represent physical products is important. - Good communication skills to understand...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Buenas tardes, tenemos actualmente un proyecto ejecutivo para la realización de una urbanización en una superficie de 12,500 m2, sin embargo por una situación de colindancias hay que adecuar los trazos de vialidades y banquetas, desplazándolos horizontalmente solamente 1.7 m, en un terreno sensiblemente plano, requerimos ingeniero o arquitecto competente con conocimiento de autocad que realice la modificaciones a los planos ejecutivos contemplando dicha orden de cambio, así mismo reflejar los cambios en los planos de redes, de plataformas y de trazo de vialidades.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Floor plan in autocad 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create a floor plan in AutoCAD for a project. This floor plan already exists I just need it done in AutoCAD. This floor plan will be used for a specific purpose, which I will specify. Requirements: - Proficiency in AutoCAD - Experience in creating floor plans - Ability to work with specific details and features that may be provided or require guidance The project involves creating a floor plan for an area of a specific size, which will be determined based on the purpose of the floor plan. If you have experience in drafting floor plans and can provide guidance on the specific details and features that should be included, please bid on this project.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...for a talented and experienced 3D designer to create a gypsum interior design for a large residential space of more than 500 square feet. The ideal candidate should have a strong understanding of traditional and modern design styles and be able to bring a timeless and elegant aesthetic to the project. Skills and Experience Required: - Proficiency in 3D modeling and rendering software such as AutoCAD or SketchUp - Knowledge of gypsum interior design techniques and materials - Ability to create detailed and realistic 3D visualizations of the proposed design - Strong understanding of traditional design principles and aesthetics - Excellent communication and collaboration skills to work closely with the client and understand their vision - Attention to detail and ability to meet pro...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  I need some house elevations drafting in Autocad 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The basic lines of the elevations are already in the CAD drawing. I am looking for someone to add line weights etc to bring them up to presentation standard. I already have an example/layers/line weights set up, I just need someone to trace over the existing lines. The job should only take 4 hours for the right person

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  autocad plant 3d 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can convert 2D drawings to 3D models using AutoCAD Plant 3D. The project involves converting existing 2D drawings into accurate and detailed 3D models. The deadline for this project is more than two weeks, providing ample time for the freelancer to complete the task. Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD Plant 3D - Strong understanding of 2D to 3D conversion techniques - Attention to detail and accuracy in modeling - Ability to interpret and implement specific requirements provided by the client

  €279 (Avg Bid)
  €279 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Shop drawings and detailed drawings 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer who can create both shop drawings and detailed drawings for a construction project. The drawings will need to incorporate specific materials and dimensions provided by me. Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD or similar software - Strong understanding of construction and architectural drawings - Attention to detail and ability to accurately translate specifications into drawings - Experience with creating shop drawings and detailed drawings for construction projects

  €1404 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €1404 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Private project 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  private project similar to our 'Structural design of a concrete warehouse - from PDF to Autocad' bid

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  We have a concrete warehouse built in 2002 in Dominican Republic. Structural design was made by a Dominican engineering company. We lost the files, only have a paper copy of the different files, that we scanned to get pdf, png and svg files. We need a structural engineer to use these files to produce the corresponding Autocad files, and reexport them as pdf. Additionnally, we need a floor plan of the building. Optionnally, we would like the engineer to produce a list of concrete volumes and steel weights, we have one (that we can provide) and we would like to check. Then the engineer will provide us with structural design for a metaldeck mezzanine (entrepiso). Deliverables: Convert PDF files to DWG. (4 files) pdf reexports - Design new mezzanine in steel (using metaldeck) - Floor ...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Autocad design Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled AutoCAD designer to create a mechanical design based on my rough sketches. The ideal candidate should have experience in mechanical design and be able to accurately convert my sketches into AutoCAD drawings. Specific Requirements: - The design must adhere to specific dimensions and design requirements that I will provide. - Attention to detail is crucial to ensure the accuracy of the design. - The final design should be in AutoCAD format and include all necessary annotations and measurements. Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD software is a must. - Previous experience in mechanical design is highly desired. - The ability to interpret and translate rough sketches into detailed AutoCAD drawings is essential. If you...

  €386 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €386 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Elektrik Teknik Ressam 5 μέρες left

  Project Title: electrica...project requirements - Attention to detail is very important - Knowledgeable about electrical systems and components - Skilled in using drawing software and tools - Ability to work independently and meet deadlines Skills and Experience: - Have a strong background in electrical engineering or related field - Experience creating electrical schematics with part numbers and specifications - Able to use AutoCAD and similar drawing programs - Having knowledge about electrical systems and components - Excellent attention to detail and accuracy in work If you are a skilled electrical draftsman with experience creating highly detailed electrical schematics, this project is for you. I look forward to collaborating with a talented freelancer who can bring my projec...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Scope of work: Prepare the preliminary architectural project of a Villa in Saudi Arabia, which includes architectural plans (floor plans, sections and elevations) in Autocad and 7 photorealistic images in JPG. Cost of work 1,500 US Dollars. Delivery time 21 days. 1st milestone. Villa distribution proposal. Delivery time: 7 days. Cost: 500 US Dollars. 2nd milestone. Preliminary architectural plans and 3 photorealistic exterior images for client review. Delivery time: 7 days. Cost: 500 US Dollars. 3rd milestone. Final architectural plans and 4 photorealistic interior images. Delivery time: 7 days. Cost: 500 US Dollars. Grades: - To start the work, a plan of the land will be necessary with all the important existing elements and what local regulations apply to the land in questio...

  €1393 (Avg Bid)
  €1393 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  AutoCAD LISP 5 μέρες left

  AutoCAD LISP Customization and Automation Project Tasks: - I need assistance with customizing and automating specific tasks in AutoCAD. - The project will involve creating LISP programs to streamline and automate repetitive tasks. - The tasks may include creating custom commands, menus, and toolbars, as well as automating drawing and drafting processes. Ideal Skills and Experience: - Experience in LISP programming for AutoCAD. - Familiarity with AutoCAD customization and automation techniques. - Strong understanding of AutoCAD functionality and workflows. - Ability to analyze tasks and create efficient LISP programs to automate them. - Attention to detail and ability to troubleshoot and debug LISP programs. - Good communication skills to un...

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...Employment I am looking for a talented and experienced draftsman to join our team on a full-time basis. The ideal candidate will have intermediate level experience in working on land surveys using AutoCAD software. Responsibilities: - Prepare accurate and detailed survey drawings based on provided data - Collaborate with surveyors to ensure accurate representation of survey data - Assist in the development of survey plans and layouts - Perform calculations and analysis to support surveying activities Requirements: - Intermediate level experience in working on land surveys - Proficiency in AutoCAD software - Strong attention to detail and accuracy in drafting - Excellent communication and collaboration skills - Ability to work independently and meet deadlines - Must be a...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  3d model and rendering 4 μέρες left

  Project Description: I am looking for a skilled 3D modeler and renderer who specializes in architectural design. Requirements: - Experience in creating architectural models and renderings, two images required - Proficiency in 3D modeling software (e.g. AutoCAD, SketchUp, Revit) - Ability to work with existing designs and bring them to life in 3D - Landscape required, species native to New York, USA - Attention to detail to ensure an intermediate level of detail in the model and rendering - Materials and colors will be provided to you - Project must be completed by Friday 12/8/23 Scope of work: - Take the provided architectural design (2D, DWG) and create a 3D model - Apply textures, materials, and lighting to create a realistic rendering - Ensure an intermediate level of detail ...

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  2D Auto CAD Drawing 4 μέρες left

  I am in need of a freelancer who specializes in 2D AutoCAD drawing for a mechanical project. Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD is a must - Experience in mechanical drawing is required - Ability to work with existing drawings and make necessary modifications - Attention to detail and accuracy in creating technical drawings - Knowledge of mechanical components and engineering principles - Strong communication skills and ability to understand project requirements - Ability to meet project deadlines and work independently.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create a 3D model and 2D prints based on a sketch (page 2) I have provided. The project requires a product model, with a basic level of detail. There are no specific softw...software requirements, so the freelancer can use their preferred software. I have also included a manual for the commercial gun (EliteOne) that we are replacing with this simpler design. I need a design that I can give to a machinist and to a CNC programmer to machine this for me. Skills and Experience: - Experience in creating 3D models from sketches - Proficiency in 3D modeling software such as AutoCAD or SketchUp (preferred but not required) - Attention to detail to ensure accuracy in the 2D prints - Strong communication skills to understand and interpret the sketch e...

  €396 (Avg Bid)
  €396 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  2D technical drawing - pushchair 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can create a detailed technical drawing of a pushchair based on a specific model that I have in mind. The drawing should include dimensions to ensure accuracy. I do not have a preference for the software to be used, so the freelancer can use any software they are comfortable with. This technical drawing will be sent to ...used, so the freelancer can use any software they are comfortable with. This technical drawing will be sent to a manufacture for production so has to be highly detailed and accurate. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 2D technical drawing - Experience in creating detailed drawings with dimensions - Familiarity with pushchair design and construction - Knowledge of CAD software, such as AutoCAD or SolidWorks (although not...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I am looking for a skilled 3D designer who can create a rendering of a small and simple object on AutoCAD. The object does not have a high level of complexity. Materials and textures for the object are in mind, but I am open to suggestions and ideas from the designer. I would like the object to be rendered in a specific environment or context. However, I am open to suggestions on what that environment should be. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD and 3D rendering software - Strong understanding of materials and textures - Ability to create realistic and visually appealing renderings - Creative thinking and ability to suggest suitable environments for the object

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a skilled 3D architect to create a fully detailed floor plan for a residential building. Req...for a residential building. Requirements: - Experience in creating detailed floor plans with furniture and fixtures - Ability to incorporate specific design elements and features from a provided list - Proficiency in accurately depicting room names and measurements - Strong attention to detail and ability to create realistic 3D renderings Skills: - Proficiency in 3D modeling software (such as AutoCAD, SketchUp, or Revit) - Knowledge of architectural design principles and building codes - Strong communication skills to understand and incorporate client's requirements If you have the necessary skills and experience, please provide examples of your previous work in...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  CAD Software 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert in Computer-Aided Design (CAD) software. I need to create several examples of Jewelry using some CAD software, such as WizeGem, AutoCAD, Adobe Illustrator, SketchUp. It should be creative and not been published before. I want a creative Illustration of a ring designed using WizeGem I want a creative Illustration of 3D design of earrings using SketchUp I want a creative Illustration of a bracelet designed using AutoCAD I want a creative Illustration of a pendant designed using Adobe Illustrator The deadline for completing the project is 2 days.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Hello, I know solidworks and autocad programs very well and I am a student, I need income, can you give me a job.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Create CAD Drawings based on paper drawings 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have 3 photocopys of drawings i would like to get digital for SOLIDWORKS or Autocad. In formatable .DWG format. I want 1 drawing of photocopy 1 with one part from photocopy 0 included. Then i would like this drawing copied and with a layer with the piping from photocopy 2 includes. The files are uploaded

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I need a plumbing plan completed in a rush using AUTOCAD. The timeframe for completion is within 3 hours. I am open to suggestions and trust your expertise in creating the plan. The plan should be detailed with specifications. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AUTOCAD - Experience in creating plumbing plans - Attention to detail and ability to create detailed specifications

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  autocad simens nx 3 μέρες left

  I am looking for an AutoCAD expert who is proficient in Siemens NX 12. The project involves designing a complex structure with many parts, assemblies, and intricate details. However, there is no need for the project to be 3D printed. Ideal skills and experience: - Proficiency in AutoCAD and Siemens NX 12 - Strong knowledge of 3D modeling and assembly design - Attention to detail for intricate designs need to only autocad 3d sketch on simens nx. - Ability to manage complex projects with many parts and assemblies.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  autocad rush 3 μέρες left

  I am looking for an AutoCAD designer to help with a rush project. The project requires 2D drafting skills and attention to detail. Skills and Experience: - Proficient in AutoCAD software - Experience in 2D drafting - Strong attention to detail The project involves creating a design based on specific dimensions and specifications. While I have some details, I will need assistance with the specifics. Ideal Skills and Experience: - Ability to interpret and work with provided specifications - Strong communication skills to clarify any unclear details The project needs to be completed within 3 hours, so the ideal candidate will be able to work quickly and efficiently. Ideal Skills and Experience: - Ability to work under tight deadlines - Efficient time management skills I...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Need an expert in Civil Engineering and Excavation Sequence 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello I need an expert in Tunnel Design and AutoCad. Need to describe the excavation sequence and how does it mitigate the possibility of poorer than expected ground conditions Please apply if you have the required expertise. No teams or companies please.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Need an expert in Civil Engineering and Rock Bolt Design -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello I need an expert in Tunnel Design and AutoCad. Using Barrett and McCreath, you need to find optimal thickness of shotcrete. Please apply if you have the required expertise. No teams or companies please.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Need an expert in Civil Engineering and Rock Bolt Design 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello I need an expert in Tunnel Design and AutoCad. You need to find the optimal rock bolt design based on the parameters given. Please apply if you have the required expertise. No teams or companies please.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Autocad design 3 μέρες left

  I am looking for a skilled Autocad designer with experience in electrical design. Purpose of the Autocad design: Electrical design Specifications: I am open to suggestions and do not have specific dimensions or specifications for the design. However, I would like the design to be detailed with notes and labels. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Autocad - Strong understanding of electrical design principles - Ability to create detailed designs with notes and labels - Attention to detail and accuracy in design - Knowledge of industry standards and best practices in electrical design If you have the necessary skills and experience in electrical design using Autocad, please submit your portfolio and relevant work samples for consideration.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can convert a PDF format, A3 size electrical single line CAD drawing into .dwg format (AutoCAD). Here are the project details: Desired Output Format - CAD drawing should be in .dwg format (AutoCAD) Layers/Elements - No Edits or Modifications - No Ideal Skills and Experience - experience with any CAD software that can provide the .dwg format output If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal. We will allow 24 hours to see enough responses than award the project, so be patient and bid well. Thank you. Freelancers must note this is a replica of original design and the IP rights already belong to us. The sketch does not have secrecy, however the freelancer has to keep the records to themselve...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  Κορυφαία autocad Άρθρα Κοινότητας