Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  18,330 audit δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Small migration to .net 6.0 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Requirement: We need to add a Audit middleware in .net 6 from already existing Audit filter in .net 4.8.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Adsense audit (My AdSense earnings changed so much) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an approved news website for ads that is facing issue with Google AdSense, suddenly the revenue is going down. I need someone (preferably Google Ads Certified) to check everything and find the reason of this decrease in Google AdSense Revenue. We did not make any changes on ad unites.

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Quality Load Audit 6 μέρες left

  Would need a Microsoft form developed based on attached file. When using the form would need the ability to take photos or insert them from photo library. Would need form to use a QR code so when you scan it the form will populate and have email address it should route too. Will need the ability to send the responses from the forms as well as the pictures to others. If there is anyway to have the submission write to a list. The attachments save to each line item on the list but all of the pictures submitted save to a folder for that form. Hoping the form can be edited if needed.

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  hi, I need someone to inspect my accounts, rationalise bank feeds correct and document cash flow Download amazon invoices Download ebay invoices Run amazon sales reports add bills and connect with bank statements. Get all VAT, PAYE, Corporation Tax to a Submission stage

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Online store audit 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am an entrepreneur and would like to have my online business audited. My store is built on the Shoper platform, but I am not sure if I have Google Analytics tracking set up. My goal with the audit is to increase sales. Therefore, I am looking for an experienced freelancer who can perform a thorough audit of my store and provide actionable recommendations for improvement. The ideal freelancer will have a good understanding of eCommerce platforms and be able to assess my store from both a technical and usability perspective. The successful candidate should be comfortable with data analysis and reporting, as I would like a comprehensive report with a number of suggestions for improvement. I am excited about the potential of my store and look forward to working with a compete...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Seeking an expert with Google SEO for my one WordPress website. - Require Audit of the website - Linking of internal pages - Backlinks required - Keywords need to be improved - increased google search rank - 4 Blog posts for each website Willing to seek a long-term hire relationship if you can make significant changes within a short period of time.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  121 προσφορές
  Create wordpress page 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a customized WordPress page on my website. The page needs to be optimized for mobile devices, as I know this is important for user experience. The WordPress platform is the one I am comfortable with and have been using. I do not anticipate needing any audit of my current website for this project. I am looking for a page simillar (not the same) to with WPML for multi langauge support. I will provide pictures and texts in 3 languages.

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  159 προσφορές
  Create a WordPress Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to create a custom designed WordPress website with an eCommerce store feature. Although I am not requesting any additional services (Content Creation, SEO Optimization, Social Media Management), I may require these in the future. Therefore, I would prefer someone who could also offer these other servi...professional looking and include features that I can manage easily with WordPress, such as product listings, shopping cart and payment gateways integrated into the eCommerce store. Keep in mind that I would like to be able to maintain parts of it after completed myself, so any features added should be relatively easy to manage. Completion time is negotiable and I am open to suggestions and/or audit of what I am proposing. I am looking forward to seeing your ...

  €424 (Avg Bid)
  €424 Μέση Προσφορά
  122 προσφορές
  Senior React Redux Architect 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a highly skilled Senior React Redux Developer to architect and audit the code time to time of a fintech app. As a Senior React Redux Developer and Code Architect, you will be responsible for leading the development and ensuring the quality of our fintech app's codebase. You will work with a team of developers to design and implement the code architecture for the app, conduct regular code audits, and make recommendations for improvements. Responsibilities: • Develop and maintain the codebase for our fintech app using React and Redux • Design and implement the code architecture for the app, ensuring it meets the highest standards of quality and scalability • Conduct regular code audits to identify areas for improvement and optimize the performa...

  €608 (Avg Bid)
  €608 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Audit of Shopify white 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have documentation from a freelancers work and l can share that, I want to know if my site in any way needs improvements and what your opinion of the documented work results are from my current freelancer. Ready immediately…not needing a overly detailed report just an overview/opinion.. to determine continued use of the freelancer Thanks

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Responsibilities: We are looking for a skilled SEO expert who can evaluate the effectiveness of our current SEO project to help determine what if any benefit our current hired SEO agency is providing. Conduct a thorough analysis of our website's SEO performance over the past 15 months and possibly beyond, including but not limited to keyword rankings, organic traffic, backlinks, and on-page optimization. Read & Analyze access will be given to our Analytics and Console account to the hired person. Evaluate the effectiveness of our current SEO strategies and highlight improvements, plateaus, or declines in our traffic in a report. Provide a detailed report on the findings, including specific recommendations for improving our SEO performance, issues of possible blackhat tactics ...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Hi, I have an approved website for ads that is facing issue with Google Adsense, suddenly the revenue going down. So i need someone to check every thing and find the reason why this decrease in Google AdSense Revenue.

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  5+ years experienced web developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, 5+ years experienced web developer to test/audit a site and provide detailed solutions on how to make the website mobile user friendly and increase speed to optimize paid ads. Wordpress. Thanks.

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  Audit Manager 5 μέρες left

  Need assistance in carrying out various audits across sectors. Detailed scope can be discussed with interested candidates

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  SEO troubleshooting/audit 5 μέρες left

  We are looking for an SEO specialist to help our website rankings. The website is for local services and only has a few pages of infrastructure. We are in quite a non-competitive industry with a handful of competitors and we are looking for an enthusiastic person to achieve some SERP ranking with three sets of keywords.

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  SEO / compliance audit to see why google dropped my website 90% with no manual auction or security issue. Need someone that knows google policy and SEO well

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές
  Senior Shopify Developer for Speed Improvement 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Shopify Web Developer who has several years of experience with the e-commerce platform to assist us with a website audit to further improve speed, functionality and serve to best optimize conversion rate. If this project goes well, I would be very interested in a longer-term relationship.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  Required Chartered Accountant for account audit and account finalization. All work to be done online through zoom calls.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  VPN for iOS with Custom protocol 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I’m looking for an experienced iOS developer to build a secure, audit-compliant VPN for my business. The VPN should use a custom protocol that allows for robust security and privacy. Authentication should be enabled via password, and the service should comply with relevant audit requirements. It should also be secure enough for legal and compliance purposes. Furthermore, the VPN should be tested and validated for performance, scalability, and reliability. This project will require an expert in networking protocols and iOS development, as well as knowledge of security best practices. If you think you can meet these criteria, please reach out. I'm eager to begin this exciting project.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Google my business SEO 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced SEO expert to help optimize my Google My Business listing. The work will involve running an audit of my listing, implementing changes based on the results of the audit, and creating content to help it rank higher in the search results. Successful applicants should include examples of past work and detailed project proposals in their applications.

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  SEO Work for CBD Website 4 μέρες left

  I am in need of an experienced and highly skilled freelancer to help with SEO on page work for my CBD Website. I'm looking for someone who understands industry best practices when it comes to optimizing websites and content for better visibility and rankings in search engine results. The scope of work will include extensive keyword research, backlinking strategies and site audit to improve visibility and target organic traffic. The successful candidate should have experience and proven track record in SEO optimization, be knowledgeable in SEO tools and have the ability to provide a detailed project proposal. The timeline for this project is more than 7 days. If you feel you have the expertise needed for this project, please submit a detailed application describing your past w...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Technical audit of website itnerds4u.com 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My project requires a technical audit of the website itnerds4u.com. The audit should focus on performance and specifically on page speed. It should take into account the existing content and structure of the website, as well as all page optimization techniques. My goal is to find any weak points in the website that may be impeding its loading speed or affecting user experience, and to optimize accordingly to both improve page speed and the overall user experience. The successful freelancer should have experience in auditing websites, and be knowledgeable in pagespeed and user experience. They should know industry best practices, as well as be capable of offering solutions to optimize the website.

  €405 (Avg Bid)
  €405 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Website Audit and all error rectification 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to do a full website audit and all error rectification. I need someone to audit the code, content specifically, as well as provide recommendations for improvement. I have some metrics available for performance, but not all of them. The ideal freelancer for me is someone with experience with website auditing and a drive to ensure my website is optimized and running smoothly. If you think you have the necessary skills, please do not hesitate to submit a proposal!

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Seeking an expert with Google SEO for my one WordPress website. - Require Audit of the website - Linking of internal pages - Backlinks required - Keywords need to be improved - increased google search rank - 4 Blog posts for each website Willing to seek a long-term hire relationship if you can make significant changes within a short period of time.

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  ...under performing articles so I am looking to see what areas we can improve, in terms of content audit and technical/non-technical SEO. I can not look for an updated article; rather, I would like for a report to be created that goes over the following pointers (mentioned below) and helps us figure out how we can improve this article ro rank/perform better. The report would consist of of the following pointers to audit the article 1- Keyword research 2- Content Audit 2.1-- How can we optimize this page for SEO etc 2.2-- How can we improve the structure of the content 2.3-- Any other optimization for content audit ? 3- Technical on-page SEO Audit 4- Backlink Audit 5- Audit Internal Links 6- Any other pointers yo...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  ui ux designer 3 μέρες left

  Looking for ui ux designer to act more as a consultant and help point our startup in the right directions. Example: Audit our site Recommend improvements Work with us to create better use flows and designs help improve our revenue and conversion rates

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  We need an auditor. 3 μέρες left

  We are a small nonprofit with activity in terms of funds raised and spent of less than $30,000 over the last two years. We need an audit in order to apply for several different grants. Please let us know what materials are needed and a ballpark figure for how much a rather uncomplicated audit would cost.

  €231 (Avg Bid)
  €231 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I have an upcoming project that requires Mobile Usability Optimization and the Fixing of Google Search Console Errors. I need a UX/Usability Professional to ensure t...Usability Optimization and the Fixing of Google Search Console Errors. I need a UX/Usability Professional to ensure that the user experience and usability on my mobile site are both optimized. The goal of the project is to drastically improve my website’s performance across all mobile devices, so I’m looking for someone to analyze both iPhone and Android devices. Additionally, there is no need for an audit on Google Search Console. We principaly need to check 3 types of URLs, but we got a lot of more and bigger projects to check, this is our first attempt in freelancer, hope we find somebody to start...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Whitehorse. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. The duration for this audit is 4 hours. We provide full training and this assignment will pay hourly. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  €17 - €19 / hr
  Τοπικό
  €17 - €19 / hr
  0 προσφορές
  Get wordpress site fixed per audit recommendations 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I got an audit for our site - it is recorded here: I want to get our site fixed and set up per teh recommendations of the audit We are using teh Buddyboss theme You need to respond with " I am a Buddyboss theme and Wordpress expert" for me to read your offer and know you are not a bot

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  93 προσφορές
  SEO specialist needed for my 3 wordpress website - 17 Mar 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking an expert with Google SEO for my one WordPress website. - Require Audit of the website - Linking of internal pages - High quality Backlinks required including guest posting - Keywords need to be improved - increased google search rank - 4 Blog posts for each website Willing to seek a long-term hire relationship if you can make significant changes within a short period of time.

  €246 (Avg Bid)
  €246 Μέση Προσφορά
  179 προσφορές
  Audit my ecommerce site 2 μέρες left

  I'd like you to audit my ecommerce site and suggest recommendations for change and improvement. This includes technical and SEO

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Prepare an analysis document for the internal audit system, including descriptive diagrams and an explanation of work flow and recommended techniques for program implementation, in addition to explaining the method of installing the program and preparing it for deployment on the local network. With an illustration of the database schema

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  SEO- Google search 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an expert to improve my website's visibility on Google through a thorough on-page and off-page optimization. My goal is to increase traffic to my website, with a focus on Google search only. The project requires analytical, technical and creative skill-sets, and I need someone who is well-versed with the latest SEO techniques. I'd like you to conduct an audit of the website including my competitor website to analyze its performance on search engine rankings, identify deficiencies and provide recommendations for improvement. As part of this On-Page SEO project, you will also need to optimize title and meta tags, rewrite content, create sitemaps and analyze competitors’ backlinks. You will also need to ensure that the website is search engine frien...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  117 προσφορές

  We are looking for Information Security & Compliance officers to support one of our banking client. Individual must be strong at Compliance related activities and should meet below skills and competencies - What You Will Do Be SME for all applicable regulations, guidelines and industry best practices to manage risk and ensure compliance. Be the single point of contact for all external entit...have. Proven experience in Endpoint Security, Network Security, SIEM,SOC Advanced security tools – SOAR platform, Vulnerability Management, SIEM Experience building Threat Modeling practice Strong communication skills Skills:- Network Security, System security, Risk Management, Compliance, Security Information and Event Management (SIEM), Amazon Web Services (AWS), Cyber Security and Sec...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  We have a project that requires an audit of our sharepoint sites (no subsites) and find unique permissions. Will need to connect to PNP and audit site permissions and unique user permissions. We have approximately 1100+ sites.

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  GXP Compliance utilizing SAP’s toolset including SAP QM 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This position is a key deployment role with responsibility for the successful implementation of GXP operational management of the global QC Operations enterprise systems portfolio (LIMS, LES, CDS etc.) with adherence to the highest level of global regulatory GxP and 21CFR11 compliance with strat...• Experience in Warehousing, Logistics or Distribution Operations preferred. • Working knowledge of GMP and GDP regulations • Ability to build trustful relationships, engage and influence stakeholders at all levels. • Excellent analytical, organizational, and problem-solving skills • Experience in at least 3 of the following o SAP's Electronic Records and Signatures (ERES) functionality o SAP's audit trail functionality o SAP's Quality Management (QM...

  min €46 / hr
  min €46 / hr
  0 προσφορές
  PPC Audit 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As an experienced PPC expert, I'm looking for a freelancer to help me with an audit of my Google Ads campaigns. The primary goal of the audit is to optimize the existing campaigns, so we can gain better visibility and outcomes. The scope of the audit is expected to take 1-2 weeks, and the outputs will include actionable recommendations to improve current PPC strategies. As part of the audit, a thorough analysis of the ongoing campaigns and their performance will be conducted in order to identify areas where performance can further be improved. I'm not just looking for a technician - I need a specialized strategist who can dive deep into the details and provide thoughtful and practical recommendations. Your expertise in Google Ads and previous experie...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  AWS IAM for security 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The process for IAM sanitization includes the following steps: 1. Identify all users and their roles in your AWS environment. 2. Remove any unused users and roles. 3. Re-assign roles to ensure that users have the least privilege possible. 4. Monitor user activity to detect any suspicious activity. 5. Establish an audit process to ensure compliance with security policies. 6. Regularly review and update user privileges and access. 7. Keep track of all changes made to your IAM environment. 8. Implement multi-factor authentication for all users.

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  DRC Document & Reporting Compliance SAP 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This Medical De...individuals on the solution • Integration of DRC with DMS solutions such as Opentext would be ideal • Knowledge of how the DRC solution integrates with the following modules o Finance o HR o Material Management o SD • Detailed Functional knowledge and how to implement of the sub modules DRC ( at least 4 of the following 8) o Compliance (Must have) o Policy (Must have) o Access Control Management o Audit Management (Must have) o Reporting Management o Conflict of Interest Management o Incident Management o Training Management • Manage and support System Integrators (SI) Partners, by being hands-on and able to configure and develop what is required at the functional and technical levels leveraging the SAP solutions above. SAP • Be able to ...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Google Analytics Expert 19 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi there, i run an analytics agency and I need some help with GA work for my clients. This would be GA4, Google Tag Manager work. The standard jobs that we take are: 1. Audit a GA4 account, find inaccuracies 2. set up ga4 from scratch 3 track some events and pass them to Facebook or GAds pixels Nice to have experience: Setting up a data layer Firebase SDK Server-side tracking

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Need excel Expert. 18 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Greetings. Hi there,I want to create an internal audit dashboard using Excel, here are some specific but not only elements must be include: Key audit metrics: Include the key performance indicators (KPIs) that are important to the internal audit function, such as the number of audits completed, the number of findings identified, and the percentage of recommendations implemented. Audit status: Show the status of each audit, including whether it is planned, in progress, or completed, as well as the progress made towards completion. Risk assessment: Display the results of risk assessments, including the level of risk and the likelihood and impact of each risk. Issue tracking: Track the progress of issues identified during audits, including the status of ...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  Need to optimise Wordpress website- - Increase Speed - Remove backend errors -update plugins to work properly - remove not required plugins -Fix errors in attached reports Need GTMatrix Audit impact result as Low

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Seo for my website and google ads 17 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I would like an seo specialist who can help me with: Keywords: 10-15 OFF-PAGE OPTIMIZATION Social Bookmarking Article submission Web 2.0 submission Classified Submission Profile Links Image Promotion Video submission Syndication/Ping Submission/social Sharing Local Listing Competitor Linking Backlinks ON SITE - analyse and fixes Site Audit Keyword research Analysis of Keywords Search Global and Local Volume ,Competition and Relevancy Website Document type Analysis Optimization of Title Tags (Target pages) Optimization of Meta Description Tags "According to the Page content"(Target pages) Optimization of Meta Keywords Tags(Target pages) Header Tags Optimization for all important pages(Target pages) URL Optimization Optimization of italics and bold tags(Target page...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  133 προσφορές

  ...event of hacking - Browser compatibility: testing and keeping the website functional across the latest versions of the 4 major web browser (Google Chrome / Safari / Firefox / Microsoft Edge) Seo - 25 Keywords SEO (50% to be on first page of Google Search within 3 months) - Website content enhancement for SEO - SEO Keywords Research and Analysis - Meta Data Onsite Implementation - Technical Audit Review - Link Building Activities - Google Algorithms Updates Monitoring - Keyword Positioning Monitoring - 24/7 SEO Reporting Dashboard Access - Google Analytics Trancing and Goal Conversion Setup - Google Search Console Setup - Google My Business Optimisation and Setup - Google Map Searching Optimisation - 2 Blog Posts / month (min 800 words count) with hyperlink (5-6 p...

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  Project Specification: Internal PCI Audit System Overview: The Internal PCI Audit System is a software application designed to facilitate the monthly internal audit of various departments within an organization. The system will provide personalized audit sheets to each department, which will be used to assess their compliance with the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). The system will enable departmental readiness evaluation through conformance/non-conformance questions and ratings. Additionally, the system will generate a dashboard that provides a comprehensive overview of internal audits and departmental status. Functional Requirements: Departmental Audit Sheets: The system will provide monthly personalized audit sheets t...

  €917 (Avg Bid)
  €917 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need a tool, e.g. MS Excel, Power query, macro, etc that allows me periodicially to download the full ICSS database with details on all ISCC certifcates which can be found at I don't need the PDF audit reports.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ

  Responsible person is needed, committed to fulfill the deliverable in its entirety and in the required time. Need full development and programming in mysql and php It is necessary to develop our system in php and Mysql. The development of the project will be carried out by small modules, and the person will be hired by modules, a good result is expected to continue developing the whole project. Audit, user and roles Migration

  €2021 (Avg Bid)
  €2021 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  Κορυφαία audit Άρθρα Κοινότητας