Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 asterisk pbx δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χρειαζόμαστε στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής έναν ειδικό τεχνικό με εμπειρία σε asterisk τηλ κέντρα. Αυτή τη στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται σε ένα server με VPN το οπ&omic...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...persona con experiencia configurando la libreria de Javascript SIPML5 y asterisk. Tenemos todo instalado y configurado. El softphone web se registra al asterisk, emite y recibe llamadas, pero cuando se atiende la llamada no transmite el audio. El servidor tiene instalado una VPN. Cuando el usuario se conecta a la VPN, entonces funciona el audio de la comunicación pero cuando no se conecta a la VPN entonces vuelve el problema del audio. Se requiere que el softphone funcione sin VPN, solo por internet. Version asterisk 18 OS: Ubuntu Server 14 +++++++++++ A person with experience configuring the SIPML5 and Asterisk Javascript library is required. We have everything installed and configured. The web softphone registers to Asterisk, sends and recei...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I'm in need of an expert who can help install and set up an Alcatel PBX system for a medium-sized enterprise. The project also involves integrating this PBX system with VoIP services. This will be remote project, our team will give you access from the site. Key Responsibilities: - Configuration of Alcatel PBX system OXO408 - Integration of the PBX system with VoIP services along with call recording. - Integration with existing Cisco IP Telephony Ideal skills for this job include: - Profound understanding of Alcatel PBX systems. - Experience with VoIP services integration. - Prior work on medium-sized enterprise deployments. Your expertise in these areas will help us to establish a reliable communication system for our business, ensuring seamless...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Requiero configurar una troncal PJSIP en servidor con asterisk 18 y una troncal SIP en un servidor Asterisk 11, hay que realizar ambas configuraciones para dejar funcionando el servidor de telefonía.

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Seamless Omnichannel chat platform SaaS -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Integrations:** - **Messaging Platforms:** WhatsApp, Facebook Messenger, email, and SMS. Additionally, PBX system integration is required to bridge our voice call capabilities with digital communication channels. - **Features:** Essential features we're looking for include: - **File Sharing:** Ability to share documents, images, and videos across all channels. - **Chat History:** Seamless access to previous conversations for context and continuity in customer support. - **Chatbot Integration:** Capability to integrate AI chatbots for automated responses and assistance. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with API integration for WhatsApp, Facebook Messenger, email, SMS, and PBX systems. - Proficient in developing chat platforms with functiona...

  €2323 (Avg Bid)
  €2323 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  I'm looking for someone with experience in React, who also understands Asterisk servers and JSSIP. I have an existing asterisk server that I connect to with a React phone client to make outbound and inbound calls. Everything was working fine, but I recently refactored my code to use Redux instead of Context. In doing so, now when I make outbound calls I get this error. [ERROR] JSSIP UA not initialized And when making inbound calls it says the number is not available. I can provide the old, working version of the code, and the new version that doesn't work. I just need someone to look at it and tell me what I'm doing wrong after converting to Redux. If you can help, please include the word "briefcase" in your bid so I know you've read the descr...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Whats-2-Pbx 2 μέρες left

  Creazione di un software che da un lato dialoghi tramite AMI (Asterisk management interface) con un centralino e dall'altro in base a delle condizioni impostabili, invii del messaggi tramite un gateway whatsappa già pronto chiamato che permette di inviare (pagando) messaggi illimitati tramite WhatsApp. inoltre questo software deve poter inviare dei messaggi anche da una lista di numerazioni che gli si fanno caricare.

  €2252 (Avg Bid)
  €2252 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  React Developer with Asterisk/JSSIP Experience 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for someone with experience in React, who also understands Asterisk servers and JSSIP. I have an existing asterisk server that I connect to with a React phone client to make outbound and inbound calls. Everything was working fine, but I recently refactored my code to use Redux instead of Context. In doing so, now when I make outbound calls I get this error [ERROR] JSSIP UA not initialized And when making inbound calls it says the number is not available. I can provide the old, working version of the code, and the new version that doesn't work. I just need someone to look at it and tell me what I'm doing wrong after converting to Redux. If you can help, please include the word "briefcase" in your bid so I know you've read the descri...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  As an experienced tech professional, I'm seeking someone who can assist me with setting up a SIP trunk with VoIP Unlimited, and also configuring VoIP extensions for users on my existing Asterisk server. Key Requirements: - Detailed knowledge of Asterisk server - Expertise in SIP trunk setup in VoIP Unlimited - Skills in configuring VoIP extensions for users Your role will be crucial in the success of this part of the project, and will demonstrate your understanding of Asterisk servers and VoIP functionalities. A proven track record in this type of project will be advantageous.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Custom VoIP System Development Έχει λήξει left

  Good day, everyone. We are seeking a VoIP system developer to create the following features from scratch for our system: We are VoIP ...sign-up option. 2. The portal should allow customers to operate on a pay-as-you-go system, enabling them to recharge or pay their bills directly from the portal using various payment methods such as cards, bank transfers, or cryptocurrencies. 3. We aim to integrate a dialer system within our customer portal, allowing clients to create webphones for their agents/users and utilize other dialer or PBX features. We are open to demonstrating our current working system to provide a better understanding of our requirements. We are seeking a scalable solution, and if anyone has innovative ideas, we are more than willing to explore and collaborate on thos...

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Aclaracion de dudas PBX | Opera PMS Έχει λήξει left

  Requiero ayuda con unas horas de soporte para aclarar algunas dudas sobre una integracion entre una central Grandstream y Opera PMS.

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I have installed FreePBX - distro install. - My extension is registering fine. - When I call another extension, call rings but there is no audio - When I call external number, call rings but there is no audio Error message on Asterisk interface is: [2024-04-05 04:17:09] NOTICE[2335]: res_pjsip_sdp_rtp.c:145 rtp_check_timeout: Disconnecting channel 'PJSIP/1011-0000000b' for lack of audio RTP activity in 30 seconds SIP NAT is enabled Firewall is disabled SIP NAT Settings > External Address > Public IP Address is added I need someone to check this over Anydesk & fix this issue. Budget: $50

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Raspberry Pi VoIP System Creation Έχει λήξει left

  We are looking for an engineer proficient with Raspberry Pi, as we are in need of developing a VoIP PBX system on a Raspberry Pi 3 Model B+ . The end goal includes the integration of specific features into the system such as: - Call Recording - Voicemail to Email - Conference Bridging - Additional bespoke features Your expertise should include not only Raspberry Pi but also Asterisk and RASPBX/FreePBX. We are aiming for a robust, stable, and user-friendly system with custom features tailored primarily to business needs. The successful contractor will be required to develop the system on his own Raspberry Pi and submit an IMG file for loading onto other Raspberry Pis. The successful contractor will be working with our software developers so bids from individual contractors...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Configurar Asterisk DTMF Έχει λήξει left

  Necesito ayuda con la configuración de mi Asterisk, ya que no soy capaz de recibir el DTMF, con la opción que selecciona el usuario, tras escuchar la locución de la IVR. He intentado transcodificar la señal, y aplicar diferentes configuraciones, y codecs sin éxito.

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  IVR Call Completion ASAP Έχει λήξει left

  I'm urgently looking for a skilled professional to quickly handle an IVR-related task for me: - Make IVR calls to 120 different cell phone numbers delivering specific information. Exp...IVR-related task for me: - Make IVR calls to 120 different cell phone numbers delivering specific information. Experience in both script writing and call routing configuration is appreciated, although not mandatory. The swift initiation and completion of calls is paramount to this project. Therefore, the ideal freelancer will demonstrate adeptness in utilizing any form of IVR system, be it traditional PBX, cloud-based, or hybrid system. Please note that this project is time-sensitive and needs to be started and finished ASAP. Your adaptability and readiness to start immediately will be h...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  looking FreeSWITCH and ASTPP developer customise billing solution and Customer Management more details please disucss here Who can send request here 5+ years of industry experience in developing, deep knowledge PBX and Sip server SIP Development experience. Must be aware of Sip and webrtc integration. VOIP software development. Good Knowledge in PBX, SIP, RTP protocols. Worked on Queue, IVR and Voicemail related applications

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am urgently seeking an experienced telephony and data processing specialist to configure my Grandstream UCM6302A with Asterisk. The core functionality required includes receiving calls, playing a welcome message, meanwhile working with Caller ID and Web API to determine where to forward the call. When a call comes in, • first a welcome message is played () • in the meantime the caller ID will be sent to web API preferably POST, but get can be if POST is not possible () •The API will respond json array: - {forward_to: 33356853 } - Forward the call to 33356853 - {forward_to:0 } - Play message and terminate the call • If forwarded call is not answered by Agent in three rings, another call to API will

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  VOIP System Setup Required Έχει λήξει left

  ...experienced freelancer to set up a Voice over Internet Protocol (VOIP) system for a yet to be determined number of lines. As no preference for current phone system was specified, I am open to recommendations and would ideally like someone who has experience with both traditional landlines and hosted VOIP systems as well as virtual PBX systems. Ideal Skills and Experience: - Experience in VOIP system installations - Knowledge of Traditional landlines, Virtual PBX, Hosted VOIP systems - Ability to recommend suitable solutions depending on project needs Please include in your application: - Your past work related to VOIP systems installations - Specific experience you have in relation to this project's needs - A detailed project proposal outlining how you will approac...

  €234 (Avg Bid)
  €234 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...am looking to incorporate AI features into my call center system, specifically Vicidial and Asterisk. As these platforms form the core of our operation, it is essential that any alterations enhance our outlay without disrupting the existing structure. Key Aspects of the Project: - AI Implementation: Even though I haven't specified the exact AI features to integrate, I'm interested in potential focus areas such as speech recognition and transcription, natural language processing, or sentiment analysis. Proposals that offer comprehensive strategies addressing these or other AI fields will be highly considered. - Dual Integration: The AI features must be incorporated into both Vicidial and Asterisk, aligning and harmonizing their performances. - Efficiency Goal: ...

  €468 (Avg Bid)
  €468 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  i need someone to teach me how to upgrade firmware of cisco 7821-k9 to make it use sip protocol to hook it up on asterisk pbx More details: Which specific features do you require for your Cisco 7821-K9 SIP protocol project? upgrade firmware , connect it to asterisk as sip extension Which version of firmware would you like to upgrade your Cisco 7821-K9 SIP protocol to? Latest firmware version What functions do you require for the SIP extension with your Asterisk system? Call Recording, Call Transfer, Multi-Line Functionality thank you very much

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm in need of a skilled voice-over artist to inject warmth and friendliness into my PBX system. Meeting the guidelines below is crucial: - Provide a voice-over in a warm, friendly, and conversational style - The recording should be in English preferable US Englisch and range between 1 to 5 minutes - it's 2 scripts but each for 4 different company names. I'm fine if you cut the names so you do not need to record the scripts each 4 times. - Ideally, the voice-over artist should have a middle-aged vocal range I'm looking forward to hearing your warm and engaging voices.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...Telephone Technician to provide a remote support for our phone system, which utilizes Bicom PBXWare software Version 5.1.1.0. The objective of this project is to configure the existing hardware and software to enable seamless call handling through two GSM SIM lines, connected through IP phones and a GSM gateway. Scope of Work: 1. Configure existing hardware, including: * 2 IP phones (astTECS Mini PBX UC100 & Yealink T48S) * 1 GSM gateway (Yeastar TG400) * 1 Computer system loaded with Bicom PBXWare software Version (link unavailable) * 1 Network switch * 1 Internet modem 2. Set up the software to work with the following: * Failover and receive calls through the two GSM SIM lines * Make and receive calls through the IP phones and GSM gateway 3. Set Call Transfer 4. To set an...

  €629 (Avg Bid)
  €629 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I have a Twilio account with sip trunking set up, and I've install Asterisk on Arch Linux, I've attempted to set up the config but have not been able to. I'm looking for someone to set up a basic config where I can send and receive phone calls. The details don't matter, I just want to get it working so I can adjust it once the simplest config is working. If interested please bid the amount you are able to do this for, and include the word "briefcase" in your bid so I know you've read the description and can complete the project for the amount bid.

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm seeking an expert...integrating Zoho CRM and 3CX for fewer than 10 users. The key goal of this integration is to set up 3CX telephony within Zoho CRM. I tried but failed and don't know what I'm doing wrong. Key responsibilities: - Calls are to be looked at via the Zoho CRM telephony function and lookup contacts to show who is calling. Looking for: 1. Jump on a call via Zoom 2. Help me read: 3. Via Zoom guide me or provide support on what I'm setting up wrong. 4. Test solution or help me contact support if needed. This project offers the opportunity to bring significant improvements to our CRM and telephony capabilities. I look forward to engaging with seasoned professionals who can efficiently and effectively execute this project.

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...featured communication app for both iOS and Android. This app will connect with my existing Asterisk server through APIs. Key Features Include: - User creation - Real-time balance display - Call-making functionality - Fully integrated payment gateway - Text messaging - SIP voice calls (Not video calls, just normal SIP calls) Necessary Skills and Experience: - Proficient in iOS and Android app development - Proven experience with PortSIP SDK - Familiarity with Asterisk and its relevant APIs - Skills in developing chat features, specifically text messaging and voice calls, within an app - Experience in implementing a payment gateway in an app Please note, I have access to and can provide the necessary Asterisk API documentation. Ideally, you are able to show me a s...

  €481 (Avg Bid)
  €481 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Rapid FreePBX Setup and Consultancy Έχει λήξει left

  As fast as possible, I need a professional to assist in setting up FreePBX. Key tasks essential for this project will include: - Installation and configuration - Call routing and extensions - Integration of FreePBX with a CRM system that is yet to be determined In addition, assistance is required for setting up VoIP softphone. Familiarity with popular CRM platforms like Salesforce, H...is an asset, as one of them may be chosen for integration. Absolute proficiency in setup, call routing, extensions and integration with CRM systems is a must for this job. I am looking for a fast turnaround on this project, so previous experience achieving quick deployment is highly recommended. It is also necessary to be able to advise our mobile developer if he has questions about PBX or CRM

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Hello, I operate a fax communication system leveraging Hylafax, integrated with an Asterisk server and iaxmodem, all running on Alpine Docker. While our outgoing fax functionality performs flawlessly, we are encountering persistent issues with incoming faxes. Specifically, incoming fax pages frequently get cut off midway, resulting in incomplete document reception. We are in search of a seasoned Hylafax professional who can diagnose and rectify this particular issue. Expertise in managing Alpine Docker environments and Asterisk/iaxmodem configurations will be highly regarded. Desired Expertise: Demonstrable experience with Hylafax, especially in fixing issues related to incoming faxes. Deep knowledge of Asterisk and iaxmodem. Proficiency with Docker containers, pre...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  VoIP Efficiency & Quality Upgrade Έχει λήξει left

  ...seeking a VoIP consultant for improvement of my existing computer-based VoIP system. The purpose of the project is twofold - improved communication efficiency and enhanced call quality. Key Tasks: - Analyzing the current computer-based system setup - Implementing the connection of Physic SIP to asterisk on the cloud for enhanced call quality Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a VoIP consultant - Excellent knowledge of IP PBX system - Experience with connecting Physic SIP to asterisk on the cloud - Ability to improve communication efficiency and call quality. Kindly submit your proposal outlining your plan to achieve these two goals along with your previous relevant work. Looking forward to finding a VoIP specialist who can provide a swift and ...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...developer experienced in WebSocket/AudioSocket technologies and Asterisk integration to develop a solution that enables real-time transcoding with OpenAI Whisper through gRPC. Requirements: 1) WebSocket/AudioSocket Integration: Develop WebSocket/AudioSocket functionality to facilitate real-time audio communication with OpenAI Whisper. 2) gRPC Compatibility: Implement gRPC to ensure compatibility for seamless communication between components. 3)Real-time Transcoding: Enable real-time transcoding capabilities to convert audio data appropriately for interaction with OpenAI Whisper. 4)Asterisk Integration: Integrate the solution with Asterisk to allow seamless initiation and handling of audio calls from Asterisk dialplans. Example Asterisk Dialplan: [a...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am searching for a skilled software developer with a strong background in Asterisk, Dialer, IVR and VOIP technologies. Although I haven't specified particular functionalities, general familiarity with call routing, call recording and interactive voice response (IVR) would be beneficial. The ideal candidate for this job should be proficient in: - Designing, implementing, and maintaining Asterisk software - Developing dialer functionalities, with emphasis on auto dialing, click-to-dial, and predictive dialing - Ensuring system is up-to-date and secure Freelancers who apply should provide any past work, detailing their experience and including project proposals, if any. If you believe that you have the expertise to effectively take on this project, I encourage...

  €6978 (Avg Bid)
  €6978 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Necesito ayuda para revisar por que mi central telefonica Issabel no esta grabando las llamadas.

  €53 / hr (Avg Bid)
  €53 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Application for Asterisk 18 Έχει λήξει left

  We need to create an Asterisk aplication (v18) for Service at workshop by appointment for vehicles. This aplication must have voice recognition in English /Spanish language and Text to speach language with Google technology. Functionality: i) Welcome. ii) Select Languague. iii) Request Data: * Type of vehicle * City * Car licence plate * Telephone number. * Date request. * Time request. d) System will confirm first date/time available and customer will confirm. At this time, application will not have conectivity with real system....only must confirm next day and time users told. But it will have errors control, confirmation recognized data, etc.....

  €238 (Avg Bid)
  €238 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...engineer to implement an Opus encoder and decoder in C# for seamless integration with Asterisk. The project involves handling voice audio from Asterisk, decoding it, incorporating Text-to-Speech (TTS) functionality, and encoding the synthesized speech before sending it back to Asterisk. The ideal candidate should possess the following skills and experiences: - Proficiency in C# programming language. - Extensive experience with audio processing and Opus codec. - Familiarity with Asterisk, SIP, and IVR systems. - Knowledge of Text-to-Speech (TTS) integration. - Ability to deliver high-quality code within specified timelines. Main Tasks: - Implement Opus encoder and decoder in C#. - Integrate the solution with Asterisk for audio processing. - Incorporat...

  €1194 (Avg Bid)
  €1194 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  In our quest for an outstanding and interactive VoIP web app, we're in need of an experienced developer, ideally one who is well-versed in Asterisk. The main features we're after, though not limited to, are call logging and reporting, an IVR system, and call routing and forwarding capabilities. Key Skills and Experience: - Extensive experience in VoIP development. - Proficiency in Asterisk. - Ability to develop an IVR system. - Experience in call routing, call forwarding, and call logging mechanisms. Given the nature of our project, it’s crucial to have a level of experience in these areas. Understanding the intricacies of these features is what will drive the success of our project. Though we have not specified it in the initial questions, potential co...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Raspberry pi 4 video-doorbell Έχει λήξει left

  I have install Asterisk (with freepbx), for gui to a Raspberry pi 4. I need a DEVELOPER TO WRITE a succesfull CODE and configurate the system to: Make a AUTO-VIDEOCALL from extention ''0'' to extention ''1'' or ''2'' or BOTH at the same time. The exctention ''1'' or ''2'' are log in to androip application, called ''PortSin'''or another app called ''Linphone''. Extention ''0'' is already loged into Raspberry with the programm ''Linphone''. When i press a button connected to GPIO 21 i want the audiocall to be started for 9 seconds. If the call is anwsered I also need to OPEN the DOOR by pushing ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm seeking a skilled professional to set up a new VoIP asterisk system with primary features of call routing and call recording. Must have the ability to have custom caller ID for outgoing calls. This project entails configuration for a small scale operation with less than 10 users/phone lines. Key Job Requirements: - Proficiency in setting up and configuring VoIP systems - Outstanding knowledge of asterisk - Experience with call routing and call recording This task requires an efficient and effective approach, understanding the needs of a smaller user-base. Someone with a strong track record of setting up VoIP systems and the knowledge to troubleshoot potential issues would be perfect.

  €200 (Avg Bid)
  €200 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Asterisk Phone System Enhancement Έχει λήξει left

  We used Asterisk as our phone system And we used Flutter's Sip-UA as a client The communication platform is WebRTC The problem we have is that when the internet suffers a few packet losses during a call, the client leaves the channel and then it is completely silent until the call is disconnected. We simulate the same scenario with a softphone, after the internet is disconnected and reconnected, the call continues and there is no problem. Are there any friends who can guide me?

  €468 (Avg Bid)
  €468 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Seeking a professional to integrate Asterisk VoIP into my existing Odoo system for my call center operations. Key tasks include: - Installing Asterisk VoIP - Setting up integration with Odoo - Implementing Call Recording functionality - Configuring Interactive Voice Response (IVR) - Implementing Automatic Call Distributor (ACD) The system should be able to handle 21-30 concurrent calls at peak times without any lag or quality degradation. Skills & Experience Required: - Proficiency in Odoo and Asterisk VoIP setup and integration - Proven track record in call center technology setting-up - Ability to work under strict deadlines and handle pressure - Understanding of call center operations and key processes - Excellent problem-solving abilities - Attention to d...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ

  I am in need of a specialist for customizing my Asterisk PBX system. The primary tasks will focus on two areas: call routing/forwarding and call recording/monitoring. Call Routing and Forwarding: I require an extension based routing system to be developed. Call recording and Monitoring: The second part of this project revolves around call recording and monitoring. Specifically, I require an on-demand call recording system, coupled with real-time call monitoring. I am expecting the freelancer engaging with this project to have a deep understanding of Asterisk PBX system customization, particularly in call routing, forwarding, recording, and monitoring. Prior experience in similar projects will be a great advantage. Strong communication and troubleshooting ski...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am setting up asterisk with Amazon Chime for sip trunking, but am very new to this and am having difficulty where making a test call doesn't work. If you think you can help, please bid the amount you would charge, and use the word "alarm clock" somewhere in your bid so I know you read the description and the bid isn't automated. If things go well, I will likely need more help in the near future setting up other details of the Asterisk config. For now though I am just trying to get a test call to work.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  AWS Asterisk VoIP and SIP Setup Έχει λήξει left

  ONLY APPLY IF YOU HAVE EXPERIENCE IN VoIP and SIP. I am in need of a skilled freelancer with intermediate experience in Asterisk to set up a VoIP and SIP trunk on AWS. The successful candidate should have solid background with AWS infrastructure and Asterisk application. Key Deliverables: - Set up VoIP on AWS using Asterisk - Implement a SIP trunk functionality Requirements: - Must have experience in setting up and managing Amazon Web Services (AWS). - Asterisk application experience is essential. - Previous work on similar projects will be advantageous. Please make sure to include your experience with Asterisk and AWS in the application. I look forward to receiving your proposals and working with you on this exciting project.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Perfex CRM and 3CX PBX Integration Έχει λήξει left

  I'm looking for an expert who can seamlessly integrate my Perfex CRM with the 3CX PBX system. Key features required: - Dialing and Receiving Calls: I need a system that allows for seamless dialing and receiving of calls. This includes configuring the CRM to accept incoming calls and make outgoing calls via the PBX system. - Syncing Contact Lists: The integration should allow for effortless syncing between the contact lists on both the CRM and the PBX system. This means any change in contacts on either platform should be reflected on the other. - Call Recording Storage: The integration should enable call recording and the storage of these call recordings. This is crucial for quality control and training purposes. There's no specific deadline for this, ...

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...freelancer with Azure platform experience for an upcoming project. The proposed scope revolves around the integration of Azure with my MSP business that focuses on IT infrastructure management, network security, and cloud services. I need the solution to include diverse functionalities, including: - Disaster recovery planning, which is crucial for ensuring data security and business continuity. - PBX software for a robust and flexible communication system. - Data backup solutions, to act as the backbone for my data protection plan. - Capabilities for website hosting and software hosting, which are important aspects of my business. Experience with Azure is crucial, and exposure to MSP-related jobs is an added advantage. This project requires specific skills including, Azure in...

  €73 / hr (Avg Bid)
  €73 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I need assistance in configuring my Grandstream IP PBX system to include call forwarding. Though the specific trigger conditions for this feature aren't necessary, an understanding of how to implement these will be beneficial. Required skillset includes; - Experience with configuring Grandstream IP PBX systems - Knowledge in call forwarding feature The configuration needs to be completed as soon as possible. If you've got the right expertise, don’t hesitate to place a bid.

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...of your scope. • I am the only end-user. Therefore, the set-up should be tailored around my requirements and preferences. • As for functionality, I aim to utilize SIP trunking, Voice Over IP (VoIP) services, and Multi-Tenant PBX services with FreeSWITCH and FusionPBX. However, I'm interested in leveraging the complete capabilities these tools offer, so your input on additional beneficial features is welcome. To best fit this project, you should have demonstrable expertise with FreeSWITCH, FusionPBX, and Debian server environments. Familiarity with VoIP, SIP, and PBX services is also paramount. Please base your bid on a complete project execution, and if there are any specific details you need to know beforehand, don't hesitate to ask. This request ...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of a Wave-based VoIP & PBX application. The application must have essential features at minimum like call recording, IVR and conference calling, file sharing capabilities. However, if you can integrate additional features such as call routing, voicemail, and call analytics, that will give you an upper hand! Ideal Skills and Experience: - Significant experience in developing VoIP and PBX applications. - Proficiency in Wave technology. - Skilled in integrating advanced features into applications. Please apply only if you are ready to provide an immediate solution. I am looking forward to working with a dedicated and talented professional! Please show demo with access so that we can check and tell you our modifications. We have many projects so looking expert...

  €1044 (Avg Bid)
  €1044 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am in need of a state-of-the-art Wave-based VoIP & PBX application. The application must have essential features at minimum like call recording, IVR and conference calling, file sharing capabilities. However, if you can integrate additional features such as call routing, voicemail, and call analytics, that will give you an upper hand! Ideal Skills and Experience: - Significant experience in developing VoIP and PBX applications. - Proficiency in Wave technology. - Skilled in integrating advanced features into applications. Please apply only if you are ready to provide an immediate solution. I am looking forward to working with a dedicated and talented professional! Please show demo with access so that we can check and tell you our modifications. We have many projects...

  €1020 (Avg Bid)
  €1020 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am seeking a specialist to help integrate AWS with our Asterisk PBX system. Key responsibilities will include: -Diagnose and resolve organic AWS to Asterisk PBX connection issues -Assure AWS and Asterisk PBX platforms interface correctly Ideal skills: -Extensive experience with both AWS and Asterisk PBX is essential -Experience with system integration and troubleshooting -Ability to work independently and find creative solutions to complex problems Whilst the specific functionalities and preferences for this project have not yet been finalized, these will be communicated upon initiation of the project. Your experience and suggestions will be valued in these discussions.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am seeking a skilled developer who can build an Asterisk solution on Amazon Web Services (AWS). The system should be proficient in handling a load capacity of 10-50 concurrent calls, ensuring efficient performance and high availability, thereby exceeding the traditional communications infrastructure. Key Features: - Providing VoIP services - Enabling Conference Calling - Incorporating Call Recording Preferred Skill Set: The ideal freelancer for this task should be experienced with not only telephony engineering, but also cloud environment configuration. Knowledge in Asterisk operation, VoIP, and AWS platform are absolutely essential. Proven experience in similar projects is highly appreciated. The goal is a robust and scalable Asterisk environment that leverages th...

  €612 (Avg Bid)
  €612 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές