Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 asp δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Σύνδεση asp net site με Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων- ΑΑΔΕ.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Εχουμε ενα site προσφορών και ζητησης για μεταφορες. Η σελίδα είναι κατασκευασμένη σε ASP.NET WebForms + SQL SERVER και αυτό που θέλουμε είναι να την κάνουμε Responsive. Το url είναι το

  €592 (Avg Bid)
  €592 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...συνδυασμό με scanner smartphone να σκανάρει τον QR Code ενός προϊόντος (P) και να απαντάει αν αυτό βρίσκεται στη βάση και να παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που περιέχει η βάση γι α&upsilon...

  €27 - €226
  €27 - €226
  0 προσφορές

  ...συνδυασμό με scanner smartphone να σκανάρει τον QR Code ενός προϊόντος (P) και να απαντάει αν αυτό βρίσκεται στη βάση και να παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που περιέχει η βάση γι α&upsilon...

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  POS-Setmore Sync API Connector 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a bespoke solution to synchronize multiple APIs, specifically between our Asp .NET web API from our POS system to the Setmore online scheduling API. This job includes the synchronization of several key elements: - Appointment data - Customer data - Service data By seamlessly linking these systems, I aim to maximize efficiency in my workflows. The ideal freelancer for the project possesses a wealth of experience in Asp .NET and Setmore API, coupled with a proven track record in API data sync projects. A thorough understanding of both POS systems and online scheduling softwares would be beneficial. The ability to deliver precision work in a timely manner is key. API documentation is available if requested

  €490 (Avg Bid)
  €490 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Classic ASP Site Setup Assistance 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a seasoned web developer who has strong experience in Classic ASP to assist me in setting up hosting and database connection for my site. Key Responsibilities: - Help set up the hosting for the Classic ASP site. - Enable database connection and ensure its performing optimally. What I Expect from you: - Proven experience of working with Classic ASP. - Keen attention to detail. - Strong understanding of database management and setup, including SQL. - Good problem-solving skills. - Exceptional communication skills. Note: No specific functionalities or pages need to be created or handled. The sole focus of this project is on setting up hosting and database connection. Please ensure to include a detailed proposal indicating your approach to these t...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  ASP Developer for Email-Success Message Fix 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an adept programmer, particularly well-versed in Classic ASP, ASP.NET, and HTML to resolve an issue concerning my website's 'Contact Us' page. The Challenge: - The issue at hand is that even though the page indicates that a message has been sent upon information submission, there is no actual email received. - Additionally, a success message is expected to be displayed on the same page, replacing the form upon message sending but it does not appear to be working. Ideal Candidate: - Experience in HTML, Classic ASP and ASP.NET is a prerequisite. - Proven troubleshooting and problem-solving skills would be appreciated. - Familiarity with form submission, email messaging protocols, and success message display is essential. Please apply if y...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Project for Selman S. 7 μέρες left

  Hi Selman S., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/asp-net/Dynamic-ASP-NET-commerce-Website/details )

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  For this project, I'm looking for a talented professional to create an ASP.NET website that is vibrant and highly engaging. As it is meant for the general public, e-commerce shoppers, and professionals in a specific industry, the website should be designed to cater to all these audiences efficaciously. It will be necessary to incorporate key functionalities into the site to ensure it meets its purpose. These include: - User registration and login: The website must manage user data securely and allow easy access to the platform. - Content Management System: I need to easily manage and organise the site content hassle-free. - E-commerce functionality: The ability to handle transactions smoothly, accommodating a variety of payment options. The ideal freelancer in this role will have a ...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Project for Ibs 7 μέρες left

  Hi Ibs, I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/website-design/ASP-NET-UIX-Specialist-for/details )

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi guys, I'm looking for a freelancer who knows how to work on a site created with ASP .net. I have to insert the GDPR compliant banner + the possibility for the user to change their preferences.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  web app developer 2 μέρες left

  More details: What programming languages are required for this project? .asp and web development What type of website do you want to develop? content management system Do you have a preference for a specific content management system (CMS)? don't want it published rather want it locally hosted

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Live streaming into an asp.net core mvc 20 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to live stream monitoring cameras to a web application in asp .net core 6 mvc if you have done such work you might contact for more details.

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I changed company & would like to change the address on my current website (only) asp

  €260 (Avg Bid)
  €260 Μέση Προσφορά
  126 προσφορές
  IIS 8 Configuration Specialist 7 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... - Experience with ASP.NET applications as well as WCF Services. - Troubleshooting and problem-solving skills with a keen eye for identifying configuration issues. The ideal freelancer should be able to identify and correct configuration issues, ensuring smooth operation of my applications and services. Please provide any relevant experience with IIS 8 or similar projects. I have an ASP. Net MVC applications were moving from on prem to an AWS windows server with IIS to host the application. The application has windows authentication, but i can’t seem to get it to match exactly the working version that’s on prem with IIS. I need someone to help me fix this by end of day today US central time and due to company policy, this would only be allowed to be done ...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  ASP System error password page Έχει λήξει left

  asp page to recover my password from the error, I don't remember my access password.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Fix ASP + SQL QUERY WEBSITE Έχει λήξει left

  DataTables warning: table id=dgvShipment - Ajax error. For more information about this error, please see

  €28 - €231
  Σφραγισμένο
  €28 - €231
  17 προσφορές

  ...skilled ASP.NET developer to convert my existing ASP Classic web app into an ASP.NET MVC web app with a focus on data management. Functionality: - The web app should have robust data management capabilities, allowing users to easily view, add, edit, and delete data. - The app should also support advanced search and filtering options for efficient data retrieval. Preferred Technologies: - I have specific preferences for the technologies and frameworks to be used in the project. - Specifically, I would like the web app to be developed using ASP.NET MVC. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in ASP.NET MVC development. - Proficiency in database management and data manipulation using ASP.NET. - Ability to work with existing ASP Classic code and con...

  €3859 (Avg Bid)
  €3859 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  Classic ASP Developer Needed Έχει λήξει left

  I am in immediate need of a Classic ASP developer with expertise in website development, particularly for creating an informational website to showcase our company profile and portfolio. The project's main objectives and requirements include: - Developing a clean, user-friendly, and modern informational website. - Incorporating a contact form to facilitate communication with our audience. Ideal Skills and Experience: - Profound knowledge in Classic ASP programming. - Strong experience in developing and launching informational websites. - Expertise in implementing user interaction features, specifically contact forms. - Ability to adhere to project deadlines and requirements while maintaining high standards of quality. By applying, you confirm your ability to translate...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Secure ASP Upgrade: Hash1-Hash3 Έχει λήξει left

  ...protection. **Current System Specifications:** - Version: Hash1 - Languages: CLASSIC ASP, C#, and VB.NET **Requirements:** - **Upgrade Security:** Shift our system from Hash1 to the more secure Hash3 algorithm. This includes updating all relevant code and ensuring backward compatibility or providing a clear migration path for existing data. - **Audit & Recommendations:** Conduct a thorough security audit of the current system and recommend additional security enhancements beyond the Hash upgrade. - **Documentation:** Provide detailed documentation on the changes made, including any necessary steps for future maintenance or upgrades by our internal team. **Ideal Skills and Experience:** - **Expertise in CLASSIC ASP, C#, and VB.NET:** Demonstrated experience with t...

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need to integrate a table into my ASP webform website. Key Requirements: - Can complete the project on time and efficiently. more details in private message ....

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...details to make the purchase. NO NEED TO REAL CONNECTION WITH A PAYMENT GATEWAY Overall Appearance: 6. Add CSS elements for improved user experience. System Data: 7. System data (products, customers, shopping carts, purchases) will be stored in a relational database (choose from: MySQL, or SQL Lite). Dynamic content generation: 8. For dynamic content generation there is a choice between ASP and PHP. (PHP preferred) Notes: ➢ Products must be organized into categories. ➢ Add categories to the navigation menu for quick access. ➢ Make sure pages are linked correctly. ➢ Tasks will be demonstrated (operation and development). ➢ Suggested options: PHP for dynamic content, MySQL for relational database. * The goal is a functional and tested application without UI, anything beaut...

  €254 (Avg Bid)
  €254 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  Simple Custom PHP eShop Development Έχει λήξει left

  ...details to make the purchase. NO NEED TO REAL CONNECTION WITH A PAYMENT GATEWAY Overall Appearance: 6. Add CSS elements for improved user experience. System Data: 7. System data (products, customers, shopping carts, purchases) will be stored in a relational database (choose from: MySQL, or SQL Lite). Dynamic content generation: 8. For dynamic content generation there is a choice between ASP and PHP. (PHP preferred) Notes: ➢ Products must be organized into categories. ➢ Add categories to the navigation menu for quick access. ➢ Make sure pages are linked correctly. ➢ Tasks will be demonstrated (operation and development). ➢ Suggested options: PHP for dynamic content, MySQL for relational database. * The goal is a functional and tested application without UI, anything beaut...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  I'm seeking an experienced freelancer to optimize SSL in my project's ASP .NET code, specifically focusing on authentication processes. My project is built on the .NET Framework, and while it already has SSL implemented, I believe there's room for improvement to ensure secure and efficient communication. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in .NET Framework - Expertise in SSL/TLS protocols - Strong background in securing ASP .NET applications - Experience with authentication mechanisms in ASP .NET **Project Requirements:** - Review the current SSL implementation within the authentication module. - Identify areas for optimization to enhance security and performance. - Provide recommendations for implementing these improvements. - (Optional) A...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Maximum bid $75 I am looking for a skilled freelancer with expertise in ASP.NET, Visual FoxPro, Office, and SQL to transfer a functional web application from its backup to a new hosting site. The web application platform is unspecified. Key Job Details: - Fluency in ASP.NET, Visual FoxPro, Office, MS IIS Serve, Visual Stdio and SQL is required. - Ensur...2; 2 GB Ram; 50 GB Storage; 1 or 2 Valid IP Address; 1 TB Transfer; Win IIS Server 2016 64Bit New : The same as above or more Visual Studio also required e that needs to be transferred is medium (100MB - 1GB). - Additional technical support post-transfer may be required. - Previous experience in web application migration is a must - Application and transfer help are uploaded upon your request ASP SQL Microsoft SQL Server PHP A...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I have a legacy ASP classic custom built website and want to integrate the Stripe payment gateway to the checkout. I don't wish to host the credit card form but would like to pass the minimum information required such as: - Order ID - Amount to pay - Currency - Customer name - Billing address I would then like Stripe to call back the website with the success or failure of the payment. I have access to my client's Stripe account and having looked in the developer area and there doesn't seem to be examples in ASP classic. For the final delivery I would like a standalone ASP classic test page which accepts test payments cards and returns successful and failed payments. Once I understand how it is working I can integrate it myself into the website but wi...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Database connection string - ASP Έχει λήξει left

  My web site - - is hosted by GoDaddy. I write a daily stock market newsletter and it's mostly a hobby so my site only generates about $10k a year in revenues. My site has been down since January 29. The message below is what GoDaddy sent me that will be helpful to make my site operational From GoDaddy Tech Support... I am writing to bring your attention to an important matter regarding the database connection strings for marketdigestonline.com. Currently, the connection string includes the port number within the host name, which is causing issues. To rectify this, please update the connection string by removing the port number from the host name. For example, use "" instead of "". Additionally, I would like to highlight that the current method used in the connecti...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm seeking a developer to either fix an existing old text editor not working properly or add a new one on a ASP page (HTML). While the specific features have not been outlined, basic features for a text editor such as Corsive, Bold, align left, align center, add image etc would be a given. As to what you should include in the application: - Examples of past work, preferably those related to software development or text editors - An outline of your experience in this field I look forward to seeing your proposals and discussing how we may collaboratively bring this project to fruition.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Create Shipping Label with EasyPost Έχει λήξει left

  ...looking to integrate a shipping label generation system into our legacy internal application. The system must interact with the EasyPost API () to generate domestic shipping labels within the United States. This system will be an internal tool designed to streamline our shipping processes. API docs: Requirements: * Development in classic ASP (VBScript) to integrate with our legacy system. * Creation of user-friendly HTML/CSS interfaces for the back-end application. * The developer will use their own IIS site for development and testing purposes. Access to our internal server will not be provided. * A free EasyPost account will be required for API interaction. * The application will duplicate the label creation wizard found in the EasyPost

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Hola, desarrolle una Web App (Blazor WebAssembly - VS Community 2022), dicha web app consume una Api (Asp .Net 7.0 - VS Community 2022) y dicha api utiliza una base de datos MS SQL. Tengo todo funcionando al 100% desde localhost en mi pc. Necesito : 1) Asesoramiento de cual sera el hosting que mas se adecua para mis necesidades (1 asp .net 7.0 + 1 Blazor WebAssembly + 1 MS SQL), tener en cuenta costos y que la base de datos va a ser inmensa. 2) Subir todo al hosting para un optimo funcionamiento (explicando todo los procedimientos detalladamente). 3) Respecto a la Api, hay que hacer los cambios necesarios para la comunicacion con la base de datos, modificar el archivo "" ya que la api no estara mas en localhost y evitar problemas de origenes core ya que la api tambi...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We have a busy contact lens ecommerce website and back end administration, we are looking for a seasoned web developer with an expert understanding of ASP. NET MVC 4.8, MS SQL Server, JQuery, with responsive website design experience. Both websites are existing, improved functionality and updates are frequently needed. Projects are briefed and recorded thru to completion using Google Sheets. We pay an hourly rate, projects can be worked on out of normal business hours with business owner available to test, clarify etc. Our previous developer is also available to troubleshoot any issues.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  97 προσφορές

  In this project, I am seeking a JavaScript expert to help improve my Classic ASP website. The exact functionalities to be added remain open-ended at this stage, however, potential areas of focus could include form validation, dynamic content loading, or animation effects. Key Project Responsibilities: - Adding functionality to the website - Enhancing user experience with interactive elements - Ensuring seamless operation of implemented features Required Skills and Experience: - Extensive experience with JavaScript - Familiarity with Classic ASP - Proficiency in UI/UX design to ensure functionality aligns with overall website design When making a bid, please ensure your application highlights your specific JavaScript experience. Any examples of your previous related ...

  €30 - €249
  Σφραγισμένο
  €30 - €249
  28 προσφορές
  ASP to WordPress Website Conversion Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced WordPress specialist to assist me in the translation of my website from ASP to WordPress. The tasks include, but are not limited to: * Website customization * Plugin installation and configuration * Theme development The website is medium-sized, containing between 10 to 50 pages. Although I don't have a specific theme in mind, I am open to professional recommendations on the best theme to use for the conversion to accomplish a smooth and efficient translation. The ideal freelancer for this project should have the following skills and experience: * Proficient in both ASP and WordPress * Experience in website customization and theme development * Knowledgeable in plugin installation and configuration * Past experience in similar website t...

  €421 (Avg Bid)
  €421 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Dynamic Full-Stack Dev Needed Έχει λήξει left

  I'm seeking an experienced full-stack developer to revitalize my current website/application. Here's what I need you to do: - Enhance and update both the front and back ends. - Seamlessly integrate necessary databases with the application. Ideal skills and experience: - Proficiency in Asp .Net and Angular frameworks. - Strong experience with both frontend and backend development. - Solid understanding of database management and integration. - Proven track record of updating and improving existing applications. - Ability to work collaboratively and meet project timelines. This is a long-term engagement for the right developer, ready to dive deep into the project and deliver exceptional results. One of the requirement 1. Implement a single-use login mechanism for the w...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm in need of a dedicated web developer well versed ASP, PHP and SQL to fix my website that is currently inaccessible. The site is not loading at all, causing significant disruption in our operations. To bid on this project, you should have: - Deep understanding and substantial experience in ASP, PHP and SQL. - Ability to identify and resolve the root cause of website loading issues. - Great communication skills for progress reporting and quick consultations. Site is : It was working fine 2 weeks ago,and all of a sudden it stopped loading. Your task will entail not only website debugging but also providing insights on how to prevent a recurrence of the issue.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm in need of a professional with a deep understanding of AWS and EC2 instances, and asp.net devloper c# - EC2 Instance Management: You'll be responsible for ensuring high availability of the instances, optimizing cost, and scaling capacity as required. - C# ASP.NET: While details aren't finalized, the project may involve C# ASP.NET - experience with this will be beneficial. Ideal Skills: - In-depth knowledge of AWS EC2 - C# integration experience - Security configuration expertise - Ability to optimize costs and scale capacity

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  Job Description: We are seeking a talented and experienced Full Stack Developer with expertise in .NET MAUI and .NET Core ASP, particularly with strong skills in call integrations, to join our dynamic team. As a Full Stack Developer, you will play a key role in designing, implementing, and maintaining the web and mobile applications for a cutting-edge CRM + ERP system with integrated telecommunication services. Key Responsibilities: Collaborate with cross-functional teams to understand project requirements and deliver high-quality solutions. Design and develop responsive web applications using .NET Core ASP and a modern JavaScript framework (React, Angular, or Vue.js). Build cross-platform mobile applications using .NET MAUI. Implement secure and scalable backend services, u...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  my client's server was hacked. i need one to help check the server for me. hacker can hack and leave a message on the desktop. i need one who can find the loop hole from the website

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...ultimately, sales for my business. If you can deliver this while aligning with our brand's vision and values, then you could be the perfect fit for this project. I want my website to rank on 1st page for the following keywords:- 1. asp.net projects with source code 2. java projects with source code 3. php projects with source code 4. projects in Java 5. projects in ASP net 6. projects in PHP I have already done SEO on this website by adding keywords, optimizing using WordPress plugin yoast SEO, creating backlinks but still, my website is not ranking. Earlier when my website was made using HTML it was ranking on the 1st page of Google, but when I shifted to WordPress, my ranking fell. I want you to scan and find the issues with my SEO and improve it so that my

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Android Mobile App using MAUI Έχει λήξει left

  I'm looking for an experienced Android developer who can create a mobile app using MAUI. I already developed web application using Asp .Net MVC core6. This web app will collection and accounting daily basis. Some of the places network is not good for my client in that place they want to store data locally and once they get network connectivity the data should post to server. So we are moving a particular screen into mobile application. All APIs and business objects(Data Access Object and Data Store) are already available, need to develop UI and data sync. This mobile app will have 2 screens 1) Login 2) Collection Screen The targeted Android version for this app is the latest version. Ideal skills and experience for this project include: - Strong proficiency in Android de...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  1. The project consists in the creation of a web application relying on Technology ASP.NET MVC. Core 6 2. The field of application will be free. 3. Depending on the field of application, the requirements of the project should also be built. 4. The number of special built-in functionalities will be evaluated. Some Key Requests: The analysis of the problem should be detailed and the functionalities should reflect the field of application you choose. Modeling and implementation of the database (At least 6 tables without Identity tables) Page design (At least 7 pages) Using CRUD (Create, Read, Update, Delete) Use the default validators and let us customize Authentication, authorization and registration in the application. Web application management interface (Administration) The interface shou...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Key requirements 1. Should be available Full Time when needed - Part Time Freelancers will not be able to meet requirements. 2. Expertise 3. Reliability 4. Meeting Timelines Must have demonstrated "hands on" experience of creating Dot Net Applications including generating reports. Should be able to debug critical issues promptly and effectively. Will be required to work on refining existing applications as well as creating new ones. Must be available full time when needed - around 2 to 3 days a month.

  €317 (Avg Bid)
  €317 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  bodyways.org upgrade Έχει λήξει left

  ...hesitate to contact if you find one or more tasks to be a good match for your skills. Transforming language encoding Convert all files with a .asp extension from Hebrew 1255 encoding to UTF-8, including the file content, in . You can use the iconv command in Linux (suggested by chatgpt). . The Mysql database is already encoded as Hebrew Unicode Build an adapted link structure using the Rewrite functions Correct existing structure or create an adapted link structure using the Rewrite functions Connect Mysql to Google sheets Create queries and export / import functions between Mysql database to Google Sheets Transform website from asp classic to php I do not have a preferred PHP framework to use, so I'm open to the developer's recommendation. I would a...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  128 προσφορές
  Plesk Configuration for nopCommerce Έχει λήξει left

  I am looking for a skilled freelancer who can assist me with Plesk configuration for my nopCommerce site. The website was working perfectly before moving it to a new hosting (Shared Windows Hosting / Plesk). Requirements: - Experience with Plesk Obs...configuration for my nopCommerce site. The website was working perfectly before moving it to a new hosting (Shared Windows Hosting / Plesk). Requirements: - Experience with Plesk Obsidian - Ability to configure Plesk according to best practices for nopCommerce - Knowledge of optimizing performance and security settings - Familiarity with Plesk extensions and plugins - Experience with nopCommerce (ASP & C#) Timeline: - The project needs to be completed ASAP Please provide examples of previous Plesk configuration projects you h...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...application should have an admin side where restaurants can create profiles and manage their menus. This should be built using ASP .Net MVC. The user interface should be designed using Angular while the rest of the project should be in ASP .Net MVC. The application should have the following features: * User Registration and Login - A secure system where customers can register or log in to place an order. * Menu and Item Listing - A platform for restaurants to showcase their diverse dishes and beverages. * Ordering and Payment System - An easy-to-use platform where users can order their preferred meals and pay on delivery. Ideal Skills & Experience: * Proficient in ASP .Net MVC and Angular for UI. * Experience in building food delivery apps is a plus. * Has a...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Classic ASP: online timesheets Έχει λήξει left

  I'm looking for a freelancer to create a new application/portal using CLASSIC ASP (vbscript) within a timeline of 6/7 days (test included). Informations are sufficient to provide an estimate (times and costs). No .Net, no C#, no third party controls, no compiled objects. Using free objects/sources freely available on the internet is really appreciated (and reduces testing and development time). ----- General info ----- I would like to create a web application (only in ASP Classic/Vbscript, no .Net) that manages, after login: frontend side - workers IN and exit times + notes (smartphone layout); - planning holidays and absences using a calendar object. backend/supervisor side - worker registry - display of holiday and workers absence calendars with the possibi...

  €562 (Avg Bid)
  €562 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Task Course 3 20 points The third course assignment consists of a resource for hotel management, user and role management. Management of hotel reservations We will store the following data for the hotel: • Name • Address • Rating (number of stars it has) • Capacity (number of beds) For the reservation we will store the data as follows: • Customer name • Customer's last name • Customer's phone number • Customer's email • Hotel ID • The time the reservation was made After the CRUD has been created for both machines (Hotel and Reservations), save the hotel information, the list of reservations for this hotel will be displayed in the hotel details. User management (CRUD) Building a people management interface that allows us to: &...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...Chinese characters from ASP classic to MSSql on Cyrstal Report. While there's no problem with the Html display, the Cyrstal Report fails to show these characters. The process being used to save is Unicode and the purpose is for record keeping. Here's what I need: * A fix for the Chinese character display issue in Cyrstal Report when saved from ASP classic. * An explanation of how the fix works so it can be applied to other projects. Please include your past work related to a similar nature, specifically dealing with ASP, MSSql and Cyrstal Report in your application. Experience in troubleshooting settings, understanding and applying Unicode communication and data storing between applications is needed to succeed. Ideal Expertise: 1. Unicode knowledge 2. E...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Project Title: Asp .net developer needed for short project I am looking for an experienced Asp .net developer to assist me with a short project involving feature development. The project has a specific deadline of within a week and will involve working with existing code. Skills and Experience: - Proficiency in Asp .net development - Strong experience in feature development - Familiarity with working with existing code - Ability to meet tight deadlines and deliver high-quality work Tasks: - Collaborate with me to understand the project requirements and goals - Work with existing code to implement new features - Troubleshoot and resolve any bugs or issues that may arise - Optimize code for improved performance If you have a strong background in Asp .net devel...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  Integrate Braintree to a Classic Asp (vbscript) website running on Windows Server 2012. I need the code that update existing functions built for Paypal Pro to Braintree Payment Gateway, e.g. charging credit card, issuing refund and etc. for a Classic ASP website.

  €583 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €583 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Κορυφαία asp Άρθρα Κοινότητας