Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  19,919 arduino δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητείται άτομο για την απλοποίηση ενός τηλεκατευθυνόμενου οχήματος ( το παρέχω εγώ) που μέσω Arduino να ανιχνεύει ζωή.

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Arduino διπλωματικη Έχει λήξει left

  Καλησπέρα ενδιαφέρομαι να βρω ένα άτομο πει πληρωμή για την εκπόνηση της διπλωματικής η οποία αφορά συνέδεσε μια διάταξης με λέιζερ τα κομμάτια και την διάταξης κ&alph...

  €496 (Avg Bid)
  €496 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...it definitely has many errors and many gaps, I want you to identify me and suggest me which arduino board or something else economical and which spare parts I will need further, such as screen. I can send you here an attachment where I show a simulation and a script How I want it to work. Δημιουργώ ένα πείραμα πάνω σε μια μηχανή καφέ στην οποία θέλω να ελέγχω ποτέ να σταματάει ποτέ να ξεκινάει &e...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Ζητούνται προγραμματιστές στον Εύοσμο θεσσαλονίκης για πλήρη εργασία, ή και απομακρυσμένη (όταν είναι εφικτό). Απαραίτητα Προσόντα: - PHP, CSS, JavaScript - Java / C++ - Rest API Θα εκτιμηθούν γνώσε&i...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ζητείτε προγραμματιστής για συνεργασία ως εξωτερικός συνεργάτης. Η εταιρία δραστηριοποιείτε στον χώρο των επιστημονικών ερευνών και την δημιουργία φυσι...

  €906 (Avg Bid)
  €906 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Η δημιουργία android εφαρμογής η οποία να μπορεί μέσω του διαδικτύου να ελέγχει την κατανάλωση μίας καφετιέρας, την κατάσταση της (on/off) και να μπορεί να την ενεργοποιήσ&epsi...

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Προσφορά αυτοματισμού νερών χρήσης Τ1>Τ2=R1 T3>T2=V1 T3<45C=L R2=15’ Περιοδικά

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Ανάπτυξη IoT Projects Έχει λήξει left

  Ανάπτυξη interface ανάμεσα σε KNX και Arduino ή άλλου περιβάλλοντος προτυποποίησης.

  €367 (Avg Bid)
  €367 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Έχω συνεχιζόμενη εργασία που σχετίζεται με την προηγούμενή μου εργασία 'Arduino ultrasonic liquid level meter with integrated website'

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Fusion 360 arduino grbl CNC tool paths nc code 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Fusion 360 CNC. Tool paths nc code grbl arduino

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Smallest circular footprint possible, suitable track thickness for 12v, include locations of components including resistor specifics. Components Rechargeable 12v (or 6v x2 in interest of reducing footprint). 3.7g micro servo x2 3.7v dc motor x2 Esp32 cam 1.3 inch color screen 3 microphones Distance sensor Motion sensor Photo Transistor Usb c port for charging and data upload with respective voltage/ charge protection.

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Smallest circular footprint possible, suitable track thickness for 12v, include locations of components including resistor specifics. Components Rechargeable 12v (or 6v x2 in interest of reducing footprint). 3.7g micro servo x2 3.7v dc motor x2 Esp32 cam 1.3 inch color screen 3 microphones Distance sensor Motion sensor Photo Transistor Usb c port for charging and data upload with respective voltage/ charge protection.

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Tytuł - niestandardowe sterowanie projektorem przez rs232 lub pjlink Witam Szukam rozwiązania opartego na Arduino i module 2 x rs232 oraz eth. Problem na przykładzie 1. Mam moduł sterujący Epson 2. Moduł współpracuje tylko z określonymi projektorami Epson i komunikuje się jednostronnie przez rs242c 3. Potrzebne rozwiazanie które zamieni odebraną komendę sterującą z tego urządzenia na inną komendę sterującą w celu sterowania innym projektorem przez rs232 lub pjlink. () 4. Potrzebny bedzie soft który odczyta te komendy jako hex - są pewnie takie programy za free 4. Program musi mieć opcje ustalania parametrów połączenia rs232, rozpoznania i zapisania otrzymanej

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...for this IoT-connected outlet are commercial property owners - The main focus of this project is to create a seamless payment process for the charging sessions 1. **Hardware:** - **Current Sensor:** Use a current sensor to measure the flow of electricity to the EV charger. - **Voltage Sensor:** Measure the voltage to calculate power consumption. - **Microcontroller:** A microcontroller (e.g., Arduino, Raspberry Pi) to process sensor data. - **Communication Module:** For sending data to the app (e.g., Wi-Fi, Bluetooth, GSM, LoRa). - **Power Supply:** Provide a stable power source for the smart meter. 2. **Software:** - **Embedded Software:** Write firmware for the microcontroller to read sensor data and process it. - **Communication Protocol:** Implement a communication protocol...

  €8668 (Avg Bid)
  €8668 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  an arduino code 6 μέρες left

  The project is to code a portable charger to read out the voltage from the device and then when the electronic device is fully charged it turns off the portable charger to conserve the battery.

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I am looking for a skilled Arduino programmer to assist me with a new build project. I need to program an Arduino Giga and screen shield to control a soft serve ice cream machine. The specific function that I want the Arduino to control is temperature control. Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming - Experience in temperature control systems - Knowledge of Arduino Giga and screen shield - Familiarity with soft serve ice cream machines Timeline: - The project needs to be completed within 1-2 weeks. If you have the necessary skills and experience, and can complete the project within the specified timeline, please submit your proposal.

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...measurements and data analysis Description: An apparatus consisting of a resistive strain gauge, step-motor, Arduino and a few other electronics on a breadboard is set up. The apparatus is required for application of force on top of a metallic beam and measurement of beam’s bending by using a resistive strain gauge attached on the beam. Both quasi-static and slow dynamic loading cases should be measured. THE PROBLEM THAT MUST BE SOLVED: In the weblink below is the code and schematics used for measurement of a strain gauge (MMF006835) with Arduino. After setting up the circuit (amplifier used in a circuit is INA125P) and using the code itself, the output received from the Arduino is not logical. Output does not change properly when the force is applied to the...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I have an electronics project where a large matrix of solenoids need to be controlled almost simultaneously using just an Arduino Nano/relevant micro controller. I have a rough idea on the components and circuit to be used but want an experienced person to determine the components based on the specifications, perform simulations and print the PCB ,determine wiring according to the various constraints and 3d models we have. Also , I need some code written to drive this circuit based on desired input. We have a tight timeline so we have to start working on this immediately I would prefer if this circuit can be tested physically as well. Looking for someone who can work collaboratively and is dedicated to seeing that a physically functional output as desired is reached. It is a plus...

  €330 (Avg Bid)
  €330 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...am looking for a freelancer who can help with the integration of various sensors and computer interfacing for an underwater remotely operated vehicle (ROV). The ideal candidate should have experience in the following: Skills and Experience: - Familiarity with pressure, temperature, depth, camera, and LED light sensors - Knowledge of sensor integration and computer interfacing techniques with arduino. - Ability to suggest appropriate sensor models based on project requirements Project Details: - The project involves integrating pressure, temperature, depth, camera, and LED light sensors into an underwater ROV. It is a wired system. - The client is open to suggestions for specific sensor models. - The primary function of the ROV is inspection and maintenance of underwater structu...

  €1431 (Avg Bid)
  €1431 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Micro controller coding 4 μέρες left

  I am looking for a skilled programmer who can assist me with coding for a specific microcontroller model. Specifics: - The microcontroller model is not specified, but it is not Arduino or Raspberry Pi. - The main purpose of the code is microcontroller related. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in coding for microcontrollers. - Familiarity with various microcontroller models and their programming languages. Timeline: - The code needs to be completed within a week. If you have the necessary skills and experience, and can meet the tight timeline, please reach out to discuss further details of the project.

  €304 (Avg Bid)
  €304 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Arduino code 3 μέρες left

  I am looking for an experienced Arduino developer who can create code to achieve sensor data collection and analysis. The code should also enable communication with other Arduino boards. Ideal skills and experience: - Strong proficiency in Arduino programming - Expertise in sensor data collection and analysis - Familiarity with communication protocols between Arduino boards - Ability to deliver the code within a week If you have the necessary skills and can complete the project within the specified timeframe, please submit your proposal.

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I am looking to copy the code for the Arduino Pro Mini Deek on to a computer so that I am able to access that code and use it.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking to develop a water leakage detection system for my IoT project. I am open to suggestions for specific requirements and features. My preferred platform for the project is Arduino. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in cloud integration and leckage detection - Knowledge of IoT systems and sensors - Experience in developing water leakage detection systems - Familiarity with data analysis and visualization - Ability to suggest and implement innovative features for the project

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a freelancer who is experienced in Arduino programming to assist me with a project involving control mechanisms. Purpose: - The purpose of this Arduino programming project is to develop control mechanisms for my setup. Hardware Setup: - I already have a predefined setup that needs to be used for this project. Control Mechanisms Complexity: - I require basic to middle complex movements for the control mechanisms. Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming is a must. - Experience with servo motors, GPS, SD cards, pitot tubes, Alpha vanes, and gyroscopes is ideal.

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can adapt the fastLED library from Arduino to a Microchip PIC microcontroller. Specific Microchip PIC microcontroller model: PIC18F Skills and Experience: - Extensive experience with Microchip PIC microcontrollers - Proficient in programming and adapting libraries for microcontrollers - Familiarity with the fastLED library and its functionalities - Ability to work on commercial projects and meet deadlines Objective: The main objective of this project is to adapt the fastLED library to a Microchip PIC microcontroller for the development of a commercial product. also want to do some programming of the led and patterns

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  5G Smart Lock system 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...deadlock cylinder based on an entered key by a keypad attached to it and send the request to the web server. open/close the doore based on a specific response from the server The smart lock should have the following features 5g connection to a remote server Readin keypad numbers - Experience with Arduino/Ublox programming and electronics is a must. - The freelancer should have expert-level experience in Ublox or Arduino and electronics. Skills and Experience: - Expert-level experience in Arduino programming and electronics. - Strong knowledge of home automation systems. - Ability to design and implement a robust and efficient automation system. - Familiarity with various sensors and actuators used in home automation. - Experience in integrating the system with mob...

  €500 (Avg Bid)
  €500 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Hardware coding 2 μέρες left

  So I have been working on this project with EEG signals where I give stimulus to a mouse in the form of motor and light generated signals control via arduino. I record EEG data with and without this external stimulus.I have the code to analyse the EEG data in the absence of this stimuli but I need help in synchronization of the stimuli to the EEG signal derived from a mouse. I want to measure the phase delay correspending to the stimuli The EEG data that I record is through a open source software Open Ephys The data of stimuli comes through one channel and the EEG data comes through another 5 channels So basically, I need to segregate one wave signal on the base of amplitude.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Qr-code scanner 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer to create a QR code scanner that is compatible with iOS devices. The scanner should have the following features: - Opening the App using saved and pre registered Face ID or PIN - Save QR-Codes data to App database itself for later scanning and matching - Scanning live QR codes and match it with the App database - Unlock Arduino Relay output based on QR-Matched - Connection with Arduino shall be via BLE There is no preferred programming language for this project, so the developer can use their preferred language. However, it is important that the developer has experience in mobile app development for iOS platforms.

  €661 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €661 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...looking for a freelancer who is skilled in working with microcontrollers and LED lighting for a custom lighting project. I have a specific design in mind for the LED lighting, but I am open to suggestions. The project will involve using an Arduino microcontroller. The main purpose of the lighting project is to create a combination of functional and decorative lighting. We want people to work from our office. Our office is based in Chennai, India. Ideal skills and experience for this job include: - interest in programming microcontrollers, specifically Arduino - Experience in designing and implementing LED lighting systems - Creativity in suggesting alternative LED lighting designs - Knowledge of electrical engineering and circuit design - Attention to detail in ensuring t...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Enclosure desing 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for an HMI (Human-Machine Interface). Here are the requirements for the job: There are 3 parts on the enclosure ; Extrusion aluminum profile, Plastic cover Aluminum cover to mount aluminum profiles each other Internat depth must be 120mm, Type of Enclosure: - Electronics enclosure Dimensions: - The dimensions of the electronics to be enclosed are medium-sized, similar to a Raspberry Pi or Arduino. Material: - The desired material for the enclosure is metal. Skills and Experience: - Experience in designing electronics enclosures, particularly for HMI devices. - Proficiency in working with metal as the material for the enclosure. - Knowledge of the specific dimensions and requirements for medium-sized electronics. If you have the necessary skills and experience in electronic...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a skilled Arduino program designer to create a program that focuses on motor control, specifically direction control. The program needs to be compatible with specific hardware that I will provide. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in programming Arduino boards - Proficiency in motor control, specifically direction control - Familiarity with the specific hardware that will be used in the project

  €458 (Avg Bid)
  €458 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a skilled Arduino program designer who can create a program for an Arduino Uno board. The primary function of the program will be to control motors, with a specific requirement for direction control. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming - Experience with motor control using Arduino - Knowledge of direction control techniques - Ability to work with the Arduino Uno board Please note that the specific requirements for the motor control are direction control only.

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Project Title: Design Arduino Board for Dumb Waiter Control or "Alexa" Working Description: I am looking for an experienced Arduino designer to develop a custom board that can seamlessly integrate both dumb waiter control and "Alexa" functionality. This project requires an intermediate level of complexity in the control system and a wired connection for communication between the Arduino board and the dumb waiter system or "Alexa". Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Arduino programming and circuit design - Experience with dumb waiter control systems and "Alexa" integration - Knowledge of wired connection protocols and communication methods - Ability to troubleshoot and debug complex control systems - Att...

  €326 (Avg Bid)
  €326 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...programmer who can help me with Arduino ESP32 programming for DMX/Artnet. Requirements: - Proficiency in Arduino programming language - Familiarity with Entertainment Lighting and DMX/Artnet protocols - Ability to develop a program that meets specific requirements and functionalities for entertainment lighting purposes Skills and Experience: - Strong knowledge of Arduino programming language - Prior experience in developing Arduino programs for entertainment lighting projects - Understanding of DMX/Artnet protocols and their implementation in Arduino - Ability to work with LEDs, RGB lights, and other lighting equipment - Knowledge of various lighting effects and techniques for entertainment purposes If you have the necessary skills and experience...

  €339 (Avg Bid)
  €339 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Dispensador Automatico 16 ώρες left

  construí un dispensador con Arduino 1, ya tengo lista su conexión al servomotor, a la pantalla LCD, y al bluetooth hc05. con su código para dispensar cuando oprima un botón. Necesito una app en el celular donde pueda establecer 3 horarios para dispensar, guardar un historial de esos horarios, (por si se actualiza el horario), un inicio de sesión para poder ver el historial y cambiar el horario, por medio del bluetooh hc05 de Arduino No cupo diseño, puede ser sencillo

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Temperature Sensor programming and electronics -- 2 15 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...project - future will be implementation of solenoid valves, laser shit off mechanism, microfluidics laser , characterization spectroscopy. However , first project involves programming on Arduino and setting up PID Temperature Controller for our NTC type of thermistor. As well as HEATER. Communication via JSON Programming Language: Arduino ( with extensions to Python ) - The ideal candidate should have experience in programming the temperature sensor using Arduino Accuracy: - The client already has a certain accuracy for the sensor for NTC Thermistor. Skills and Experience: - Proficiency in Python, Arduino programming language - Experience in working with temperature sensors and NTC Thermistors - Knowledge of electronics and circuit design - Ability to...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  arduino coders 5 ώρες left

  We are looking for experienced Arduino coders to work on our project. Specific Arduino Project: - We are working on a project that requires an input voltage or switch trigger base for output on a TFT screen. Specific Requirements: - We require the Arduino code to display 50 images at specific locations on a 3.5 inch TFT screen. Timeline: - The Arduino code needs to be completed within 1 week. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming - Experience with working on projects involving TFT screens - Knowledge of image display and positioning on TFT screens

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  esp32 mqtt bridge Έχει λήξει left

  requirements title: to implement the code for esp32 mqtt bridge using c programming language and painlessmesh library as per the following details abstract: this project using ESP32, MQTT & ESP32 WIFI MESH network technology only professionals on the above fields may apply in this project please have a look on the diagram which illustartes ...test and check it working fine ⦁ if the code is working fine in my environment, 75% of the agreed money will be released, 25% will be released after 1 week (during this period code will be tested in different scenarios to check there is no issues and there is no need for any fixes or modifications) ⦁ please don't waste my time by using code already on the net ⦁ environment used in this project is arduino ide classic (1.8.19) ⦁ ...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I need help with developing a code which lets me control a specific LED matrix using ESP32 (arduino core on Platformio). Ideally it should use ESP32's DMA capabilites so the processor is free to handle other tasks efficiently like in this library (). The panel uses MBI5153 drivers on a 78x78 rgb display. Will share more information if you are interested.

  €443 (Avg Bid)
  €443 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I am looking for someone with experience in Arduino programming to develop a script for controlling a NEMA 23 motor using a potentiometer. The project requires the use of a DM542T driver, Arduino Nano, LCD1602 with I2C backpack, and a relay SRD 5V. The main requirement for this project is to display the motor RPM on the LCD with a refresh rate of 1 second. In terms of the CW or CCW options, I would like the script to trigger the relay every rotation or multiples of rotations. There is no specific deadline for this project, so the timeline is flexible. To ensure successful completion of this project, the ideal freelancer should have experience with Arduino programming, knowledge of motor control, and the ability to create wiring diagrams and assign pins correctl...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...display feature to my 16 x 16 led matrix Arduino word clock which is based on the one developed by Brett Oliver. Specific requirements: - The new feature should allow me to change the PIR - radar timer duration from a new display. - I can provide the details and design preferences for the new feature. - The new feature needs to be compatible with the current setup of the led display Arduino nano word clock. Ideal skills and experience: - Proficiency in Arduino programming and hardware integration. - Experience in designing and implementing led matrix user controlled customizable displays. - Ability to work with existing systems and ensure compatibility. Please include examples of previous Arduino projects or customizable displays

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Project Description: - I am looking for a developer to create a single webpage using ESP32, WebSocket, and JavaScript. - The purpose of the webpage is to control multiple Dry Contact Relays. - The Webpage, the CSS and the Javascript will be loaded as SPIFFS to the system. - ESP32 is an arduino based IDE - The required level of WebSocket and JavaScript functionality is intermediate. - The developer should have experience in working with ESP32, WebSocket, and JavaScript. - Knowledge of IoT protocols and communication protocols is preferred. - The webpage should be responsive and compatible with different devices and browsers. - Good communication and collaboration skills are essential for this project.

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Develop an NRF52810 Arduino Core Έχει λήξει left

  I am looking for a developer to create an NRF52810 Arduino Core with specific features and functions. Specific Features: - Ability to interface I2C, SPI device. -Can use the following existing one as template: Requirements: - The software much be well commented, changes to the existing GitHub highlighted. -The software must be tested. Timeline: - The client needs the project to be completed within 1-2 weeks Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming - Experience working with NRF52810 - Knowledge of Bluetooth connectivity - Ability to meet tight deadlines - C/C++ exerience - BLE experience

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  waveshare sensor integration -- 2 Έχει λήξει left

  Need to integrate a waveshare laser sensor for a project with Arduino or esp32. Need it to be able to detect objects when in front

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  machine automation Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to assist with a machine automation project. I need to automate a specific task or process. Please refer to the video file from the shortcut as below. https://www.youtube...automation project. I need to automate a specific task or process. Please refer to the video file from the shortcut as below. Budget: - The client has a budget of more than $1000 for this machine automation project. Ideal Skills and Experience: - Experience in machine automation and programming - Proficiency in Python, Raspberry Pi, and/or Arduino (depending on the client's preferred automation platform) - Strong problem-solving and analytical skills - Attention to detail and accuracy - Ability to work independently and meet deadlines

  €1966 (Avg Bid)
  €1966 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  pcb programmation Έχει λήξει left

  ...looking for a programmer who is experienced in Arduino and can help me with my PCB project. The main goal of this project is to create a programmable PCB with the desired functionality of Domotic. Here are the specific requirements for the job: Programming Language: Arduino - The ideal candidate should have experience in programming Arduino using the C language. Microcontroller/Development Board: Arduino Uno - The programmer should be familiar with the Arduino Uno board and its capabilities. Functionality: Domotic - The PCB should be able to collect data, control devices, and provide a communication interface for home automation purposes. Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming using C language. - Familiarity with the ...

  €529 (Avg Bid)
  €529 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  We are looking for an experienced Arduino developer who can adjust the current wled firmware for our ESP32 hardware. The main task will be to add new features to the firmware, and we have a general idea of what these features should be, but we need help with the details. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Strong knowledge of Arduino programming and firmware development - Experience with ESP32 hardware and its capabilities - Familiarity with the wled firmware and its architecture - Ability to understand and implement new features based on general requirements - Excellent problem-solving skills and attention to detail The main goal of this project is to achieve full integration of the adjusted firmware with our existing app. Therefore, th...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Prototyping new products Έχει λήξει left

  ...should cover: Embedded Programming and Hardware Designing PCB Designing Schematic/Circuit Designing PCB Assembling 3D Design and Printing Automation AI-assisted development App Development, both Android and iOS Web Application Development Your verifiable expertise should extend to tools like Altium, Eagle, KiCad, Orcad, Proteus EasyEDA, Solidworks, Fusion 360, Arduino IDE, STM32 IDE, MPLAB, MATLAB, Microchip Studio, Eclipse, Intellij, Netbeans, Atom, FlatCAM, Android Studio, XCode, VSCode, WinAVR. Avoid using copy/paste bids; only bid if you're proficient and capable of handling the jobs we offer. In your first reply, provide a comprehensive portfolio with references outside Freelancer for verification. NOTE! Failure to check our pr...

  €423 (Avg Bid)
  €423 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  pressure air arduino Έχει λήξει left

  creating a project with Arduino mini air pressure measurement via Transducer probe measure the pressure of a compressor in bar

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Arduino robot mower project Έχει λήξει left

  I am looking for an advanced Arduino programmer to assist me in creating a robot mower project. Budget: Less than $100. Ideal Skills and Experience: - Advanced expertise in Arduino programming. - Experience in designing and building robot mowers. - Familiarity with various Arduino models and components. Project Requirements: - Design and build a robot mower based on the client's specifications. - Develop the necessary algorithms and programming to ensure precise and efficient mowing. - Incorporate safety features and obstacle detection to prevent accidents. - Provide suggestions and recommendations for the robot mower's design and functionality. Please note that the client is open to suggestions regarding the specific model or design of the robot mower.

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Κορυφαία arduino Άρθρα Κοινότητας