Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  19,649 arduino industrial automation δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  build a motorcycle device using arduino board+ GSM module+gps Module+ accelerometer+ gyro+Blutooth module+Wifi. device need to have an open app platform for user data.

  €297 (Avg Bid)
  €297 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Must Copy title into your reply **eBay Automation** I am looking for someone with experience automating some tasks on eBay. I have a very easy set of requirements and need a small project done very quickly. Complete details to be provided on request.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Looking for Selenium Automation Engineer with minimum 2-3 years of experience. Preferably based in Bangalore India. Other details will be shared with one on one discussion.

  €318 (Avg Bid)
  €318 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Our machine shall move locks on the conveyer, drill 3 screws into it, update the software and do some basic tests with them. 4 digital inputs 1 analog output 16 digital outputs 1 serial connection to an output extension The code has to be written as easy as possible. Please take a look at the attached specificatino before you bit.

  €443 (Avg Bid)
  €443 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Dear Freelancer, I'm looking for a professional person whom can work with Ubot. To automate a process for me.

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I want to do an Arduino based project that will help me turn an Antenna to desired Azimuth.

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I want to inser... I have a macro that adds the document number manually once one is established, which is not ideal. I can also replace the footer automatically upon save using existing automation, but the problem with this is that it replaces the entire footer instead of appending the doc number. I need it to append the doc number non-intrusively.

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  hi i need a clear code to count rpm from engine (from the spark plug cable or fuel inyector) its going to be part of a longer code so no "delay" functions. also shematics of circuit if needed. engines go up yo 16,500 rpm to be used with nano

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Lanzamiento en VRA scripts en powershell, atacar VRA desde llamadas API Rest, realizadas desde portal Web. Duracion del trabajo 3 dias

  €2333 (Avg Bid)
  €2333 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Have a script that I need to have Edited with some features PLEASE if you have experience with the software ONLY [login to view URL]

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Necesitamos un ingeniero industrial especialista en eficiencia energética en cámaras frigoríficas para proyectos de colaboración freelance.

  €223 (Avg Bid)
  €223 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hallo Vojtech N., I'm struggling with my arduino code. Do you have time to help me?

  €8 (Avg Bid)
  €8 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have 6 servo motors (a,b,c,d,e,f) connected to pins 3,4,5,6,7,8 . I need a python program which sets the positions example {a:12,b:14,c:12,d:131,e:111,f:167}. also prints out the current positions.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...developers has good expertise in Asp.Net and is always ready to cater for your needs in Asp.Net. At Hitech Infosoft, we are providing Industrial & Professional Training in Asp.Net Web Development. We prepare the candidates on Industrial Level & after successful completion candidate will get assured JOB Placement. We prepare our candidate on Live Projects and

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am a Milsim Airsoft Player trying to build a prop that keeps score based on what team holds the prop the longest. The controlling team will flip an SPDT switch to the corresponding team that holds the object, the points collected will then be displayed on a serial 16x2 liquid crystal display. I do have some code written for it but am unable to finish the project since it's beyond my capabil...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Use Photodiode BPW34 or 21, design an circuit that would do : 1. amplification from nA current input to 100X to 1000X 2. Time integration for ...circuit that would do : 1. amplification from nA current input to 100X to 1000X 2. Time integration for this input 3. Analog Output to connect to Arduino as analog 4. Bonus : 16 bit A/D as output for Arduino.

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a powershell script. When i add a computer in azure ad domain , script will install office 2016 from tenant , configure outlook, teams, skype , onedrive .. creats shortcuts on desktop...and create one local admin account on computer. How much it will cost ?

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Have a script that I need to have Edited with some features PLEASE if you have experience with the software ONLY [login to view URL]

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...embedded software code development and electrical test measurements. 3. Write embedded software code for a variety of targeted devices, 8051,PIC, AVR, ARM Cortex, Zigbee, Arduino and others to interface with lab test equipment and various devices under test. 4. Collect measurement data at the lab using MatLab, LabVIEW, and others, fed from embedded

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Need to Generate daily Location SKU level plan from Manufacturing plants/ Mother DCs to Pan India .

  €2175 (Avg Bid)
  €2175 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Python.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need to control two stepper motors, where I can control speed, rotatio , steps, angle, direction, time delay .

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...of Microcontroller to aid swift project completion. Project Condition 1. LOW COST/SIMPLE hardware requirement 2. Microchip microcontroller preferred but will consider Arduino 3. A mixture of resistive/Inductive loads to start 4. Swift completion of the project a must Basic Operation outline, 1. Energise PCB --> zero output LOAD voltage 2.

  €226 (Avg Bid)
  €226 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Refactor Arduino C++ library to remove the use of string objects in functions to enable FreeRTOS comparability. Will require knowledge of TCPIP AT Commands and Arduino Client.h library. Will provide source code and technical documentation .

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I have a small process and i want to use workfusion RPA tool to automate that process. Can someone help me to do that..

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need a code that will use get and post method to post data to firebase database. I have code that sends data from Arduino to php file on my server then updates my sql database and I want it to send to firebase. you can check out some of my code on here [login to view URL]

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Need remote control and remote HD video streaming over wifi from drone. Would like to use Arduino type microcontroller board and/or Single Board Computer to control drone motors and to capture HD video via mini-HDMI camera output and have a media server like VLC stream the hdmi input over Gigabit ethernet to wireless transceiver and finally to an 802

  €206 (Avg Bid)
  €206 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  For Ongoing Work. Looking for an experienced Developer. Knows Alteryx Data Management and Integration ETL process Data Segmentation and enrichment Predictive Analysis Tableau and other Analytic tools for interactive Dashboard development. SSO With Tableau Online [login to view URL] You should provide examples of Alteryx and Tableau work you have done. Deliverables: Alteryx Data management and In...

  €1041 (Avg Bid)
  €1041 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I have several projects that need developed into shop drawings. I have large aluminium fabricated signs and a variety of other projects. This will be on going work.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Arduino Code + Fritzing for: Uno, A4988, Stepper Nema 17, 2 buttons Button 1 44,25 turns , Button 2 0,75 turns. start slow, accelerate to higher speed and slow down less as possible unknown libraries Important: The number of turns needs to be accurate, when you push the button for a bit longer it still should make the right amount of turns. Please provide

  €330 (Avg Bid)
  €330 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Hello. We have a vending machine prototype that uses Raspbian, Arduino, C, MySQL, Json and other languages to work. we need experienced electrical, mechanical and software engineers to join our team Our initial budget is 1000 dlls

  €917 (Avg Bid)
  €917 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Wanna rectify my fast led codes

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  we are looking for s designer to help us design pcb board for our GSM appli...designer to help us design pcb board for our GSM application - remote sensor and control system. please apply so I can share details with you. you should be skilled with Arduino and similar 8 bit processors, access to SIM800L module and have good power management knowledge.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...currently have a Allen Bradley micro 820 panel performing a 4-20ma output for distinct hourly and daily values. I would like to create a new control panel using nodemcu and arduino ide to output a 4-20ma signal that can be changed via a secure webpage over WiFi . The webpage needs to allow the user to pick a day of the week, then each hour of the day

  €438 (Avg Bid)
  €438 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  €125 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Design home automation system and development of the same. Important expertise in MQTT protocol, Raspberry Pie , Arduino.

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Who can help me to fix an error which I am getting reading a serial monitor string and split it. This is an example of the input a120, b300, c,1000, ...from serial monitor . If I use that I get the error "cannot convert 'String' to 'char*' in assignment" . who can fix this error? I need someone who has experience with arduino programming specific.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  i am able to work out the code the esp8266 such that led can light up on the esp from the webserver. However, now i want to light up an led that is connected to the arduino pins.

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...of the cells ranges from 2.4 V - 4.5 V. The system on the drone should be as light as possible. The range of the telemetry should be about 1 KM. You are welcome to use an Arduino or a raspberry (or something else of your choice). This is what we expect from you: - A way to measure the voltage of the 72 cells and send them via radio to the ground

  €528 (Avg Bid)
  €528 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm looking for a software that can I send bulk direct messages in Instagram to Users Id's List (note that these users are mixed between Public (open) and Private (closed) account ) So simply i want a software that can auto send direct msgs to these users let say 200 or 500 per day .. etc Thanks a lot

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  INTRODUCTION This system is based on web automation and scraping. The developer is to determine if the site has an open API or not, in a case where there is no API then the developer will find a better way to automate the site bearing in mind that the sites might change pits interface with time. HOW THE SYSTEM WORKS The system is expected to capture

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  What need to do: program adrion Create database An web portal to see result Macanusam: Arduino program as three push button and each push button have speaker. In a time interval 1st speaker sound someone need to push the button to stop that speaker sound. After push 1st button then 2nd speaker sound and need to push 2nd button to stop 2nd speaker

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a project in Fluid Dynamics . It is the automation of OpenFoam with Python. Your job is to analyse airflow on 2D airfoil and make all proces automated. That means that you would have to make the same simulation for any tipe of airfoil. I need a python script wich would for any chosen airfoil generate geometry and mesh and run simulation and

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  The developer must be confident in: 1. architecture 2. multithreading 3. GUI and confident in learning: 1. OpenZwave 2. Communication with Hardware (GPIO + Z-Wave) Would be good if he had knowledge in: 1. Raspberry Pi + Raspbian 2. Z-Wave

  €3651 (Avg Bid)
  €3651 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...com/2016/05/17/heart-beat-raspberry/ 2) temperature sensor (mcp9808) Yet to begin 3) GSR sensor (probably also with ADC (ADS1025)) Yet to begin (however online source are all arduino based, much help needed) Ultimately, the sensors are used as a warning system. (E.g heartbeat > resting heartbeat, temperature > 37.5, gsr voltage output increased) 1 warning

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές