Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  654 applescript δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Tableau Online - Server - Publish Workbook... - QuickConnect Tableau Online - Email address a @ - Password abc - Sign in Tableau Public - Save to Tableau Public... - Email address a @ - Password abc - Sign in

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Applescript projects Έχει λήξει left

  Need applescript to automate tasks

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Applescript writer Έχει λήξει left

  I need a AppleScript to work on Apple mail so that it replies to a designated subject line with a simple message

  €8 - €18
  €8 - €18
  0 προσφορές
  AppleScript developer Έχει λήξει left

  to create a "drop word"(similar to a drop cap but applies to the first whole word of a paragraph) shortcut for pages

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Hello, I need an Applescript to copy the outgoing emails to the file it comes from in the Apple Mail program, or in the Outlook for Mac program.

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Daylite plug-in Έχει λήξει left

  I need a plug-in or two built for Daylite. Experience with F-Script is a plus, as is experience with AppleScript.

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Project for Parvinder S. Έχει λήξει left

  Hi Parvinder S., I noticed your profile and would like to offer you my project. I have a small filemaker management software for my business, I would like to integrate whatsapp with the company number. currently i open whatsapp automatically with applescript and with Automator send the message by pressing enter. would you be able to send me the personalized message in a hidden way? without seeing this whole process.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  I need an Applescript developer Έχει λήξει left

  We are a property company looking for an Applescript developer to build some code to speed up a desktop research process. Essentially this requires creating a script that will open 16 websites in a browser, enter data into certain fields on each of them, and click 'enter', 'next', etc..., then screenshot the results and collate the screenshots into a folder. Ideally the process would start with a dashboard where we input all the pedigree data only once before the script fires it into the various sites. It currently takes a surveyor approximately 30 minutes to do this process manually; their time would be better spent analysing the outputs rather than hammering in the data. Needed ASAP, screenshots attached.

  €701 (Avg Bid)
  €701 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  looking for a script to automatically check if current location is A then do nothing or if current network location is B the mount NAS

  €14 - €24 / hr
  €14 - €24 / hr
  0 προσφορές

  I need a programmer to create an applescript for macOS finder for moving or coping selected files in predefined folders through predefined hotkeys. Should run under MacOS 10.x and above

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Hola tengo una empresa pequeña que elabora impuestos en Estados Unidos y me interesa desarrollar un programa en AppleScript ya que toda lninfomacion la metamos vía iCloud - Numbers

  €2804 (Avg Bid)
  €2804 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  My lawfirm uses ProLaw, which "helpfully" creates reminder e-mails like the attached. I'd like someone to create an applescript script that pulls the date information out and creates a reminder on my MacOS calendar, if one doesn't exist already. I'd also like some Applescripting done for moving things from ProLaw to Omnifocus, so bonus points if you're comfortable in that area. That will be a subsequent gig, though.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have a simple batch file for my PC, which automates a couple of programs through command line instructions, loops etc. I would like this script (batch script converted to Applescript so that I can replicate the same automation workflow on my Mac Mini M1. The same programs (graphics applications) are on the Mac. My original PC script is very short and fully commented.

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have put together this applescript that when a file is added to an action folder, it makes a new directory based on the first portion of the file name, makes a directory called 'images' inside, and then Moves the input file to the 'images' folder inside the newly created folder. This all works GREAT, UNTIL. .dun-dun-dun.. The directory exists already!! (oh no) . So I tried adding some If statements and it still is running the rest of the script fine (which adds in some other files and moves the completed folder set to another folder on my hard drive), but I can not get the file with the same first portion of the name to Move or copy over.. It needs to add an IF Folder exists somewhere and trying to figure it out, but can not get this to work. Any help appreciat...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have an applescript that is not complete. I need to take the variable grabbed from the file name and press it into a shell command to replace the variable and run the shell script. I need this completed within the next couple hours. Here is the apple script i have so far: on run {input, parameters} tell application "Finder" set fileName to name of file input set AppleScript's text item delimiters to "." if number of text items of fileName > 1 then set fileName to text items 1 thru -2 of fileName as text end if fileName end tell do shell script "/Users/nathan/Desktop/ " & fileName - - - - - - The .sh script looks like this: #!/bin/bash curl '' -X POST --data-urlencode 'To=+$fileName'

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have lots of small programming jobs that require a iOS/OSMac/Applescript Guru. I have a 75% completed and working iOS App controlling my home that I can't seem to upgrade in Xcode to current iOS specs. That's my first objective to get working again. Then I have 25% of the app to finish. It's designed to control and complement XTension, a Mac Home Automation App. It would be helpful is you were close to the Kansas City vicinity, but I can work by email and Dropbox from anywhere. Please send references and requirements.

  €680 (Avg Bid)
  €680 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Hello. Since Twilio offers javascript to control sms messages, I would think an apple script to send sms when a folder is updated is very possible. I would need an applescript that when a jpg file is added to a folder on the hard drive, an sms is sent to a phone number. To make it even more automated, I would like the phone number to be texted TO be pulled from the .jpg file title. For example, the jpg would be titled , so when saving this file to the specified folder, the folder action would connect to twilio (api - java) and send a text sms saying, "your file is available." Thank you for your interest in the project. Anyone proficient in java and twilio api should be able to knock this out.

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Queue Management PHP or Java Script Έχει λήξει left

  I would like a php or java script that would create a virtual token queue monitor with alerts sent SMS through Twilio. A user would enter their phone number, then receive a token number, see number of how many in front of them, and what token number is currently being served. Similar to that of a restaurant or deli. Since Twilio has API acc...restaurant or deli. Since Twilio has API access, I would like to implement a text SMS message to remind the user their token is next in queue. A webpage on our server that shows the information such as current token number and next 5 tokens in line. A basic css style script is fine that I can edit for appearance of the monitoring page. Thank you for your interest. If this could be done with mac AppleScript, that is your preference, that is fine...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I find myself having to delete all the files in a folder repeatedly. I would like to automate this task but lack the skills to create an Applescript or other comparable tool to: 1) create a new directory in a specific place with a folder name that includes the date 2) copy all the files in a specific folder to the newly created folder 3) delete all of the files in the specific folder.

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  We have an existing AppleScript that no longer works since Mojave. Happy to have the existing script updated, or maybe a newer more efficient script created. Here is what the script does: 1. Check for mounted share points, if they aren't mounted then it will mount them 2. Make sure required applications are open 3. Check a hot folder for InDesign files 4. Open InDesign file in InDesign Server and export a high res and a low res version 5. Append each with _LR or _HR depending on if high res or low res 6. Send a _HR version to an FTP folder that is mounted as a share point 7. File the _LR and _HR PDF to the relevant locations based on the filename As I say we have been using a script to do this for many years, but since Mojave the script has broken when it has to add the _LR/_...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Applescript / Automator Droplet Έχει λήξει left

  Automator Droplet that will take a text file with multiple rows of text and create 1x folder per path and put it in a specified folder on the desktop.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Duplicate and Rename Applescript Έχει λήξει left

  I am a photoretoucher that occasionally needs simple scripts to automate my processes. For this project I need a super simple applescript that will duplicate a selected file "x" number of times and append the file names of those duplicated files with the text from either column A OR column B of a numbers document named "FileNames". Ideally the script would only duplicate the number of entries in the specified column.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I lost my Master password of my 1Password vault on my Mac 11.5.1 I need help to find the Master password using brute force. For security reasons I can not send to you the vault, I just need a software (applescript) to use on my mac to find the password

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Need to port an that utilizes QuickTime to format audio files to something portable to Python on Windows 10. The current AppleScript remaps and renames audio channels in QuickTime using com.apple.quicktime-movie, mp4. I think this can/should be done in Python with FFMPEG. This also could be a web app. But that is just an idea.

  €570 (Avg Bid)
  €570 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  MacOS Parallel Session - concept Έχει λήξει left

  Hello everyone. I need a concept of release 1 thing. For example we have MacOS and user's session. He have his desktop/mouse/windows. We need to create second parallel session of the user. If we open, for example, window - we should see it and user not. If we have alert from application - we see it, user not. And also we cannot see any of user's session. 2 separate sessions....create second parallel session of the user. If we open, for example, window - we should see it and user not. If we have alert from application - we see it, user not. And also we cannot see any of user's session. 2 separate sessions. It can be released with real double sessions or some tricks with set very big/low coordinates of windows. I need work concept. Language any: Bash/C++/C Objective/App...

  €7919 (Avg Bid)
  €7919 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  EXECUTIVE SUMMARY Freelancer needed to head dev of a MacOS App. Must have experience with AppleScript, Machine Learning, and Python. Experience with AWS Lamda and/or EC2 and online account managers preferred. SUMMARY My company (NYC based, LA and DC locations; 40 employees) has an internal toolset for processing images that uses ML models, python 3, and AppleScript to extend the functionality of a MacOS application. Total codebase is around 3000 lines of code. This toolset is not especially well written, but it works well for the purposes of in-house use, and we use them daily for production. We will now productize this toolset into an App available to our clients. This will require refactoring (or entirely rewriting) most of this code, creating a better installation...

  €34 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm looking for someone with Applescript mastery to help me automate communication across several software: - Teams - Slack - Discord - WhatsApp Essentially, I will add platform name, group/person name, time, and message into a csv file that a script will look at and send messages accordingly.

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need to make an Automator Folder Action that does the following: 1) Action is ran when a .csv file is added into specific folder 2) Creates new folder with same name as the .csv file 3) Moves .csv file into that folder 4) Duplicates specific .ai file based on portion of the .csv file's name E.g. name of csv: ; if there's 'FR' in the file name, it will duplicate .ai file called ''. For csv called , it would duplicate file called '' 5) Renames the duplicate .ai file and moves it into the created folder. Opens the .ai file in Adobe Illustrator 6) Runs custom illustrator script called - this script includes dialog window that requires filling in and should be somehow handled from the script. It requires to fill in path to the .csv file as well as che...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  When I add random songs to my Apple Music library, I like to collect them together into one album rather than have many albums with only one track. At the moment, I have to do this manually. I would like a script that will automate the process. I want the script to set the following variables to the same value every time: * Track number * Of Tracks number * Disc number * Of Discs number * Album Title * Album Artist * Compilation is true * Loved is true Also I want the following variables set: * Sort Album Title to match Album Title * Sort Album Artist to match Album Artist * Artwork to be a specified image file (or could also be one track that already has that artwork in, if that's easier to call).

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hi, I need a macOS snippet that saves the list of open apps per mac's Desktop (so called Space) so that I can later reopen a particular Space with all apps (that were open in that space before) with one click. For example: I have two Spaces/Desktops. In Desktop1 I have a Chrome, TextEditor and XCode open. I want to be able to save the state of that Desktop1 (meaning, curr...Spaces/Desktops. In Desktop1 I have a Chrome, TextEditor and XCode open. I want to be able to save the state of that Desktop1 (meaning, currently open apps and ideally their state (like Chrome with a particular www displayed, and TextEditor with a opened). Then, I'd like to bring back that Desktop1/Space with all those apps in a particular, saved state. I prefer Swift-based solution over AppleScript....

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Adobe photoshop scripts 2020 Έχει λήξει left

  ...scripts that automate the tasks performed by Photoshop. Get the documentation and start writing scripts for Photoshop today. Photoshop Scripting Guide (PDF, 744 KB) Photoshop AppleScript Reference (PDF, 1.5 MB) Photoshop JavaScript Reference (PDF, 1.9 MB) Photoshop VBScript Reference (PDF, 1.3 MB) Adobe Photoshop CC 2019 Scripting Documentation on Adobe® Photoshop® CC 2019 scripting is now available. Developers can write scripts that automate the tasks performed by Photoshop CC. Get the documentation and start writing scripts for Photoshop CC today. Photoshop CC Scripting Guide (PDF, 744 KB) Photoshop CC AppleScript Reference (PDF, 1.5 MB) Photoshop CC JavaScript Reference (PDF, 1.9 MB) Photoshop CC VBScript Reference (PDF, 1.3 MB) Adobe Photoshop CC 2015 Scr...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  AppleScript program Έχει λήξει left

  Program that opens up messages app and sends a message

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Applescript applet Έχει λήξει left

  I want to be able to select a file in the Finder, drag it over the Applescript applet, open that file in BBEdit and then within BBEdit run the two top commands in the screenshot (01 Punctuation and 02 English Spellings). Then the file is renamed. I will be using the applet to work on subtitle files. So the renaming of the file will be adding "pk" before the . extension of the file. For example, I select a file name "40 Pounds of Trouble (1952)." and when the applet has opened the file and run the two text filters in BBEdit, the file then needs to be renamed to "40 Pounds of Trouble (1952).".

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  My wife and I own a couple of vacation rentals. Our housek...submit the new booking to the cleaning company. I'd like to see if it's possible to automate the process of entering bookings into their web form. My hope is to accomplish the following: system sends an email to my inbox every time a new booking is received. The email contains only the text that needs to be inserted into the web form (I already have this automatic email set up). 2. An applescript would be triggered to run using a rule in Mac Mail any time an email is received with the specified subject. script would open the url for the web form and use the text from the email to complete the form fields, then submit the form. Is this possible, and can someone help me write this script on a very limi...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm looking for an easy drag & drop tool that will automatically adjust my .iff text files to a format that my QuickBooks Online importer can ea...in the corresponding column; for every row that is dated 4/8/2021, a "2" would appear." The file can be re-sorted to make this easier. 5) File saved as .CSV or EXCEL. This solution must work on a Mac. I DO NOT CURRENTLY HAVE A LICENSE OF EXCEL and prefer Apple for that work. I could also use Google Sheets or LibreOffice, if needed for your solution. My ideal solution would be an AppleScript involving Numbers.app. Please type, "This will work on Mac" in your reply so I can tell who actually read through the instructions. I will exclude anyone who does not include this attention to detail. I have attach...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Mac Photos Applescript Έχει λήξει left

  I need a script that will take the photos selected in Photos and remove them from the Photos Library and move the referenced photos into the trash. Here is why. I have a large Photos Library. All the photos that where imported were left in place in a Master Photos folder on an external drive. When I delete photos from within Photos it only deletes the reference within the Photos Library and does not delete the original photo in the Master Photos folder.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Graphic design Έχει λήξει left

  ...Photo compositing Photo editing Color correction Layout Typesetting Illustration As an offshoot to graphic design, I've also learned: Marketing Writing Motion Graphics Video Editing Old-school photo processing (darkroom) Photography Printing (offset and digital) Binding (perfect, stitch, staple, coil, etc.) Foiling Embossing Injection molding Folding and gluing Screen printing HTML and CSS AppleScript for automation And probably a lot of others that don't immediately come to mind. Software I use quite regularly include: InDesign Illustrator Photoshop Modo After Effects Text Wrangler (for HTML/CSS) Lightroom SketchBookPro And not quite as often Corel Painter After Effects zBrush 3DS Max I've probably forgotten a bunch of stuff. My point here is that the scope o...

  €405 (Avg Bid)
  €405 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  AppleScript consultant Έχει λήξει left

  We need to filter files based on the file name e.g. In a file system CompanyName > Split1 > These files are run off monthly so need batch moving of files.

  €511 (Avg Bid)
  €511 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Automator expert Έχει λήξει left

  I'm looking for an automator expert that could make me an AppleScript What the AppleScript needs to do : - when i use the automation on a csv file it has to delete last column, column D to I and column A to B - copy to clipboard column A to F

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  applescript process Έχει λήξει left

  script to automate a print job for os x 10.14.6 simple

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Apple macOS system automation Έχει λήξει left

  Hello, Seeking Apple developer to build automation (AppleScript, shell) script for macOS Big Sur (11.0.1) to do the following: - Enable Guest Account - Remove everything from the login window except: - - Guest User - - Other User - - Restart Button, - - and Banner - Remove/hide access for a guest user to: - - System Preference - - App Store - - Sleep and Shutdown options I am looking for a clean and well-documented code that follows the best practices. The script does not need to be backward compatible. Let me know if you have any questions

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...(preferably Automator) that will label all SQUARE images (2000x2000, 1000x1000, 250x250 etc.) so that I can set them aside in a 'Done' folder – I am trying to avoid opening hundreds of images in Photoshop that do not require modifying. Find Online or Build an Automator (Mac) Workflow / Folder Action that will identify and label all SQUARE images in a Folder. I am open to other methods, like Terminal, AppleScript etc., but highly prefer Automator. Please do not recommend Automator Workflows that will simply crop images – this will not help me as all images have individual cropping requirements. Lastly, if you do not read this, you will not be considered. I ignore bots and scripts that auto-generate proposals, so please briefly tell me your favorite color, ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am a visually impaired Mac user who depends heavily on a good screen reader. I am very familiar with VoiceOver. However, it is not ideal for low vision users like me. I’m needing an Applescript to only speak anything that is currently under the mouse pointer. If it can be a script that would only activate while pressing a customizable keyboard shortcut that would be the best. Or, the next best option would be a simple shortcut to instantly toggle reading the items under the pointer on and off. Also, if there could be a way to adjust speaking rate, and language based on MacOS speech preferences that would be a huge bonus. This feature exists in MacOS under System Preferences/Accessibility/Spoken Text. But Apple does not provide a shortcut toggle. This is exactly what I hope...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Applescript isDone() integration Έχει λήξει left

  I have an Applescript who measure the phisical size of each pdf in the target folder an create a csv file. I need to add a check if the files are finished writing to disk before to start to measure each file. I founded this code who may help but I need someone to integrate it in my Applescript: (* isDone() Checks if a file has finished writing to disk. Parameters: File2Check: file path, alias, posix path LastFileSize: initialize with -1; seed each subsequent call with the return of the previous LastFileSize Returns: 2 item list: item 1 - true or false item 2 - the CurrentFileSize as integer++ (++ returns -1 if file does not exist) Examples: isDone("path:to:", -1) --> {false, 6207} == file not done. isDone("path:to:", 3940270...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'd like someone to write me a little Applescript. I'd like to change all my macOS Calendar email alerts to alerting a different email address. I'd pay $20. As I look at the dictionary for Calendar in the Script Editor, I see you can change "url". Not sure if that will work. But if I change the email on my card in Contacts, new events will use that address. So maybe you could read, delete, and recreate the events.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  This is a personal project on a MAC for which I am using a macro to copy data from a website and paste it to a spreadsheet. I need to add a condition to the macro that makes it copy some data, alter other data and ignore or delete the rest before pasting. I describe the issue in more detail in this video:

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  write an AppleScript Έχει λήξει left

  I am trying to run a script that will find an IP address in a text file that comes after the text "ip_address=" A line of text would look like this All I want is to extract

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Build an automation script using AppleScript for our personalisation business- taking personalisation fields from orders in excel and pasting into Quark express files

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I saw in a video that it´s possible to use an AppleScript to save specific styles from InDesign so when I click on it, my text formats automatically. This is the video: I need a developer that knows how to create this script so I can use it when I´m working with InDesign.

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Croct is a personalization software that enables both B2C and B2B companies to grow their revenues by personalizing experiences and interacting with both existing customers and anonymous users. With Croct, you can collect, transform, send, and archive all of your first-party customer data....the developer while they learn how it works and how it should be used. In the end, we expect the documentation to be like these references: - (starting from page 13) - - -

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές