Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  83,588 apple safari δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for kostaspl Έχει λήξει left

  Γεια kostaspl θα ήθελα να σε ρωτήσω εαν κανεις μόνο Android app η και σε Apple ? *To ποσο / προυπολογισμος δεν ειναι ενδεικτικό απο κάτω

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Vision Pro App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need to create an app for the Apple Vision Pro that allows images to be pushed from a MacBook directly to any number of vision pro devices on the same network. This will require a simple controller to be made for a mac and the the app to be developed for the glasses. This is the first of a number of apps that we require to be built for us, and for clients.

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  New Orleans, LA - Apple HomeKit 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Apple HomeKit Device Setup and Consulting Overview: I am looking for a skilled professional to assist me with setting up Apple HomeKit devices and provide guidance on purchasing compatible devices. The project involves configuring the devices to work seamlessly with the HomeKit ecosystem and ensuring smooth operation. FROM THE CLIENT: I have a condo in the New Orleans CBD that currently has a HomeSeer smart home system that I do not understand how to manipulate. It feels like antiquated PC software (which it probably is), and was implemented by the previous owner. Being from an exclusively Apple ecosystem, I would like to convert the home to Apple’s HomeKit. I would need to determine what products would be needed and then have help setting ...

  €46 - €46 / hr
  Τοπικό
  €46 - €46 / hr
  0 προσφορές
  I need a mobile app developed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...should have experience in iOS app development and be able to provide creative design solutions. I want to create a user base mobile app which would allow the user to use built in ai to search Spotify or Apple Music to see if someone is using there work Here’s an example of how it would work User logs in User upload accapella of the music they own The app then uses ai to search Spotify and Apple Music to see if there’s any artist using the users content that they uploaded Once it finds a match I want the app to have the ability to submit a copyright infringement claim on either Spotify or Apple music We want it subscription based with theee tiers Tier one - user pays 4.99 to doa one time search Tier two - user pays 19.99 a month to get 10 searches a...

  €484 (Avg Bid)
  €484 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  Project Overview: We envision a sleek and straightforward website with a single long page, providing visitors with a seamless experience as they explore our services. The site should have movement kind of like an apple product page as you scroll through. Needs to be responsive. The website should effectively communicate our range of offerings, including: Smart Home Solutions: Showcase our cutting-edge smart home technologies and products. Audio Installations: Highlight our audio system installation services for immersive home entertainment. Security Systems: Present our state-of-the-art security solutions, ensuring safety and peace of mind. Network Installations: Communicate our expertise in setting up robust and efficient home networks. Key Features: Clean and modern design Mobi...

  €1378 - €2756
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €1378 - €2756
  51 προσφορές

  Please do not reply to this posting if you are not able to provide Working samples of previous work done on Website & Apps (Must be able to download working Apps from the Apple Store and Google Play) Please do not reply to this posting if the project will be handed over to any third-party person(s) or Junior Designers/Programmers. - Must be able to create an e-commerce Website with an integrated App. - Must provide and meet Project Deadlines as agreed upon during the working progress of the project. - Must be creative & suggestive. - Must be able to keep track of the team involved in working on this project Requirements: • Possess an advanced understanding of Web & App development, integrating both front-end and back-end best practices. • Extensive expe...

  €1507 (Avg Bid)
  €1507 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές
  import from word 6 μέρες left

  Project Description: Importing Word Documents with Original ...docx files and ensuring the preservation of formatting during the import process. - The freelancer should also be familiar with direct importing methods into Scrivener. Please provide relevant examples of previous work or relevant experience in working with .docx files and direct importing into Scrivener. Notes: This manuscript was originally exported from Scrivener to Word, it was then used in Apple Pages and re-exported to Word for import into Scrivener. The issue I'm having is that when I import it to Scrivener, the formatting of all the dialogue is wacky. I need to be able to import it to Scrivener and maintain the formatting as well as bring in the comments. I think the issue is related the the quotation ma...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a freelancer to set up the Stripe plugin on my WordPress website. I want the plugin to support e- shop payments and I need assistance with the design of the payment form. The ideal candidate should have experience in setting up Stripe plugins on WordPress and be able to create a custom design for the payment form. APPLE pay comes with stripe. Now stripe is connected but stripe has many plug ins, apple pay option now showing up Payment form must be created per given example

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am looking for a Flutter developer who can help me release my app to the iOS/App Store. Current Status: - The Flutter project is ready for testing. Apple Developer Account: - I already have an existing Apple Developer account and all the necessary credentials. Requirements: - I need support with the submission process to the App Store. Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter development and releasing apps to the iOS/App Store. - Familiarity with the submission process and guidelines of the App Store.

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Game Developer 5 μέρες left

  I’m looking for someone to continue and finish my game on unity. It’s an 2D mobile game for android and apple. Most codes are ready. Also the design is I. Progress. So I guess not much is to do anymore Please tell me about your experiences and why you are good for that job

  €789 (Avg Bid)
  €789 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...state of bar admission or it will be ignored. About the Project At TrueLaw, we're reshaping the interface between law and technology. We stand at the crossroads of legal expertise and cutting-edge AI, enabling law firms to construct bespoke Large Legal Language Model (LLLM) applications tailored to their distinct workflows and private data. Founded by a team of ex-AI leads and lawyers from Google, Apple, Microsoft and Harvard Law, our mission is to reinvent the relationship between law and technology. Description: We are seeking experienced legal professionals to help us in evaluating and refining the responses generated by our proprietary Large Language Model (LLM). This project involves a detailed analysis of LLM responses in the context of various legal contracts, inclu...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  IOS/Andriod App shopping card with Odoo 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...odoo (lead or ticket?) ) Kit Products More filter options Promotions Required APIs Customers GET and POST Items GET Sales order GET and POST Features: - User Accounts: The app should allow users to create accounts and login to access their shopping cart and order history. - Multiple Payment Options: The app should support various payment methods, such as credit/debit cards, PayPal, and Apple Pay/Google Pay. - Product Reviews and Ratings: Users should be able to leave reviews and ratings for products they have purchased. Overall, I am looking for a developer who can create a high-quality shopping cart app for both IOS and Android, with a focus on user experience and functionality....

  €389 (Avg Bid)
  €389 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Add a GPS route to an existing app 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...right then at the roundabout take the 3rd exit etc). On each route the app needs to tell them where to go and when to turn. On each route the user also needs to be directed to do a hillstart, reverse around the corner and hillstart in specific places. The routes need to be behind a paywall and unlocked with a €15 subscription through Google or Apple. There should be a pop up requesting a rating and anyone selecting 5stars brought to the Apple/Playstore review page. I would like to use Affiliates for marketing so some way to track subscriptions through a Discount code. Platform: Android and iOS GPS Route Mapping Feature: - I have a general idea of what I want, but I need guidance on the implementation process. Level of Accuracy: - The GPS route needs to have a...

  €252 (Avg Bid)
  €252 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Membership digital card creation and management 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello everybody, we need a system web based to manage membership cards for our customers. The system must have the following functions: - Add members, modify members, delete members - send the digital card to member (via email and sms) - the member will receive a link and can download the digital card (in Apple wallet and in Android phone) - when the member will enter in the shop… An operator will check the validity of the card. (For example with an app). - the information to be stored for each member will be: name, Surname, fiscal code, Birth date, city, address, phone, company The operator can only check the validity of the card, the administrator can do all the functions. We own a web server, with cpanel, php and MySQL. All the pages must be stored in our server. ...

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Podcast Promotion, Increase Listeners & Followers 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I’m not looking for a marketing plan or a social media promotion. I am looking for a freelancer to promote my podcast in order to increase my listeners and followers. the podcast focus and direction is in Buddhist mental health, emotional health, spiritual health. Currently playing on Spotify and Apple Podcasts. Target Audience: - I have a specific niche in mind for my podcast. Potentially those looking for personal development, Buddhism, spirituality, mental health. Social Media Platforms: - Currently, I am using Instagram for promotion. Current Number of Listeners/Followers: - I currently have less than 100 listeners or followers. Ideal Skills and Experience: - Experience and proven record increasing podcasts listeners and followers by promoting them for the client ...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am seeking a skilled designer to create a user-friendly mobile app for an Orthodox Church. The app will consist of the following sections: 1. Posts Section: • Each post will include a title, category name, and the option for content such as YouTube video, description, or image. 2. Login Page: • Users can log in with email/phone/username and password. • Integration with “Apple/Google/Facebook” login options. • Guest login feature available. 3. Register Page: • Simple registration with three fields. • Placement of the existing logo at the top. 4. Homepage: • Display of latest posts. • Section for notable events or anniversaries. • Search box for easy navigation through posts and events. 5. Search Page: • I...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Flutter (Dart) Developer to implement apple pay. 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I am looking for a competent flutter developer. To implement apple pay. You should have Proficiency in Dart programming language, Familiarity with the Flutter framework and acces macbook. All the best

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Game development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Heights - An Opportunity Not to Be Overlooked Hello Developers, I am thrilled to present an opportunity that's brimming with the essence of innovation and creativity in the realm of game development. My name is Trent, and I am looking for a developer or team to infuse life anew into my existing game, ensuring it soars high and fierce not just on Google Play, but also conquers the arena of the Apple App Store. Find our game here: The task at hand is ambitious and inspiring- To reimagine, reshape, and redefine the user experience encapsulated within my game. Here is what I envision: 1. *Enhanced In-App Purchases:* Upgrade the in-game store with a myriads of premium weapon and grenade choices to enhance player experience

  €2453 (Avg Bid)
  €2453 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Build a Grafana Plugin 4 μέρες left

  ...have a strong understanding of data visualization, please apply for this project. The source of this data is a remote API, where we have 3000 different flavours of the same metrics: A Service: { "id": "2190", "type": "service", "attributes": { "name": "Apple", "urlname": "apple", "status_page_url": "", "is_url": "https://url/integrations/apple" } }, The Metrics: (looking for the id and status). { "data": { "id": "10000", "type": "service", ...

  €713 (Avg Bid)
  €713 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Build a figm plugin -- 4 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a skilled developer to build a Figma plugin that will convert any app into a design fram by cope/past linke from apple/android store. The Task of project: Build figma plugin (apps to design) Deadline: 14 days The buget: 350$ Pay role: Fixed price Milestone realase: After testing, ensuring feature-rich Figma plugin that aligns expectations. Project for team freelancers Not for Indviduale freelancer Features & Functions: 1-Documentation. 2-Exporting assets. 3-Extract design elements. 4-Prototypes all screen and interaction 5-apps to design all fram screen 6-Capture specifications, styles, fonts And layouts. 7-Orginize and arringe 3 frames verticaly And all frames horizintaly How to use the plugin? By cope like from iOS or android s...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Need an animated video (5-10 sec) for our bookstore website 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can create a 5-10 second animated video for our bookstore website. The animation style should be 3D. We would like to display the video in the middle part of our Homepage and it will be played as the user scrolls down on our site. Think of books opening or sliding in from a zoomed in view, like on the Apple website. The animation should smoothly unfold as users scroll down, just like on Apple's site. Concept: Imagine a clean background with books symbolizing discovery. Keep it short, sweet, and visually appealing. Visual Elements: Books opening or sliding Simple, polished transitions Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in 3D animation and modeling software - Creativity and the ability to bring ideas to life - Att...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  Project Title: Simple reformat & resizing of 100-page Apple Pages document I am in need of a freelancer who can assist me with reformatting and resizing a 100-page Apple Pages document. The document has an existing specific format and I require someone to simply resize the existing layout, text boxes, graphics etc to meet the slightly bigger page dimensions. Skills and Experience: - Proficiency in Apple Pages - Strong understanding of document formatting and resizing techniques - Ability to work efficiently with a large volume of pages - Attention to detail to ensure accurate and consistent formatting throughout the document If you have experience working with Apple Pages and are skilled in document reformatting and resizing, I would love to hear from yo...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...responsive Progressive Web App (PWA) that is compatible with various platforms, including Apple and iPad devices. The project requires the following: Platform Compatibility: - The PWA should be compatible with both desktop and mobile platforms. Design and Layout: - I am open to suggestions for the design and layout of the PWA. - The current layout of the website should be maintained unless alternative suggestions are provided. Features and Functionalities: - The PWA should have the same features and functionalities as the current version of the website. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing responsive Progressive Web Apps (PWAs). - Proficiency in creating platform-compatible PWAs, including Apple and iPad devices. - Strong understanding of website de...

  €467 (Avg Bid)
  €467 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές

  I am in need of a Woocommerce expert who can help me with the configuration of Amazon Payment Services. Specific Requirements: Configuration and integration of Apple Pay within Amazon Payment Services on my existing website Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Woocommerce setup and configuration - Expertise in setting up and configuring Apple Pay Certificate Timeline: - The project needs to be completed as soon as possible. Please note that I already have an existing website, so the focus will be on configuring Apple Pay within Amazon Payment Services (formerly known as Payfort) and integrating it with my current website.

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Hire a Web Developer 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... The entire website needs to have : 1) Search engine optimization 2) pay-per-click marketing integration 3) email and SMS marketing 4)Social media management 5)Build local listings, and boost rankings! 6)Improve your visibility in search results! 7)Ensure accuracy across sources. 8)Mobile apps, voice search & more. 9)Keep listings on all platforms updated through any post on the website. 10)Distribute to 300’s of business directories. of business listing sites with 300+ distribution reach ( See attached doc) Syncs business info in real-time Yes Create and update business listings Yes Unlimited number of updates Yes Duplicate suppression management Yes Continually monitors listing accuracy Yes Mobile apps, GPS mapping listings Yes Google, Yelp, Apple Maps, Facebook

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Betatest -- 2 3 μέρες left

  We have a new feature on our site, we need to betatest it. It's super simple and straightforward task. This project is a good way to start newcomer on Freelancer, as I'll post 5-star rating for anybody who completes this easy betatest task, so lowest bids are most welcome :-) 1. Register on the site 2. Go to url and make sure it o...lowest bids are most welcome :-) 1. Register on the site 2. Go to url and make sure it opens fine 3. Click all buttons on that url and 4. Make sure buttons did required actions 5. Copy paste some text and make sure everything is fine 6. Send me the result We will need this task to be completed twice from two different Google accounts and in two different browsers: Chrome and Firefox or Chrome and Safari Exact details will be provided to s...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Renewal of IOS Distribution and Development Certificates on Apple - I need assistance in renewing both my IOS Distribution and Development Certificates on Apple. - I have full access to my Apple Developer account, allowing for the necessary permissions and actions to be taken. - The task needs to be completed within a week. - The ideal freelancer for this job should have experience and expertise in IOS app development and the Apple Developer program. - Proficiency in managing certificates and renewing them on the Apple platform is required. - Attention to detail and the ability to meet deadlines are essential for this project.

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Project for muhammad Anas 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer that is confident that they can create an app that essentially compares a worker's current location to that of their register...website, but will also be able to review what was scheduled and what was actually worked. Data should not be accessible between different client organisations, and there will be access hierarchies within the individual organisations. It is expected that the selected developer will help to get the App published to both the Android Play and Apple App Store. Key items 1 - App (Andoid / iOS) 2 - Website 3 - Integration with Quickbooks 4 - Publish to Android and Apple stores 5 - Central database to store updates Attached is the working requirements document along with a previous attempt by a developer that gives an idea...

  €2685 (Avg Bid)
  €2685 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές
  Trophy icon logo design and font and color guide 2 μέρες left

  ...animal lover, Christian, parent - I have a general idea of the colors and styles I want, but I am open to the designer's suggestions and creativity. I like purple, teal, brown and beige. see the cover of the book Never Dull (attached) and my headshot for the purple color. - The design should be compatible with general file formats, as I do not require any specific software or platforms. I use an Apple Computer. My website is wordpress/beaver builder. I use Vista Print for my banners and cards. I want the font to match what they have available. Ideal skills and experience: - Strong graphic design skills with a portfolio showcasing previous logo and design work. - Ability to understand and translate the vision and message of my existing business into a visually appealing lo...

  €184 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €184
  1521 συμμετοχές
  I need a website like this in description 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to create a website like this for a free estimate request and get instant requests by email or text. to have : 1) Search engine optimization 2) p...10)Distribute to 300’s of business directories. of business listing sites with 300+ distribution reach ( See attached doc) Syncs business info in real-time Yes Create and update business listings Yes Unlimited number of updates Yes Duplicate suppression management Yes Continually monitors listing accuracy Yes Mobile apps, GPS mapping listings Yes Google, Yelp, Apple Maps, Facebook Data amplification Apple, Dun & Bradstreet, 411, Verizon Yes Major Data Aggregators (Data Axle, Factual, ) Yes Voice assistant submission (Alexa, Siri, Cortana, Google Home, Bixby) Yes

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Build website and connect inventory for dropshipping 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...match my brand's identity - Mobile responsive design to ensure a seamless browsing experience on all devices Functionality: - Integration with a reliable inventory management system to help me track and manage my inventory effectively - Seamless integration with popular payment gateways to facilitate smooth transactions (Shopify payments (credit cards) and carriers would be USPS, UPS, FedEx, Apple Pay and Google Pay ) - Easy-to-use navigation and search functionality for customers to find products easily - Product categorization and filtering options for a better shopping experience - Integration with popular shipping carriers to offer accurate shipping rates and tracking information Ideal Skills and Experience: - Experience in building e-commerce websites on th...

  €6695 (Avg Bid)
  €6695 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  podcast editor 2 μέρες left

  I am looking for a podcast editor who specializes in advanced editing, specifically adding music and sound effects to enhance the overall quality of the episodes specifically in COMMERCIAL REAL ESTATE. The ideal candidate will have experience in creating engaging audio content related to san francisco commercial real estate. We have already started a few, check us out on spotify or apple: NAIOP San Franscisco Bay Area. Requirements: - Proficient in basic editing techniques such as removing mistakes and adjusting audio levels - Skilled in advanced editing techniques such as adding music and sound effects - Ability to work with audio files that are less than 30-60 minutes long, down to 30 minutes - Familiarity with the podcasting industry and understanding of what makes a podc...

  €551 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €551 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...and screen capture videos instructions you will need to make my 3D Graphic Interactive Animation. I will send you the completed 3D Engine Graphic .max file that I need to made interactive. I want daily screen shot progress updates and files that I can test the interactivity of the 3D Graphic. The 3D Graphic Interactive Animation needs to be rendered or packaged as an HTML file and will open in Safari, and Chrome, and on my windows computer. It will need to open properly in windows 11 computers and above and on iPad Air version 4. The server is a windows server. All 3D graphics must be able to be interactive, rotated, flipped, turned, and zoom in and zoom out, and it will need hotspots, text, links, menu's, lists, and animations where I want. The hotspots, text, links, menu&...

  €459 - €2296
  Σφραγισμένο
  €459 - €2296
  8 προσφορές
  Need help with releasing flutter app on iOS app store 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to help me with releasing my flutter app on the iOS app store. It is still in development phase, but close to completion. Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter app development - Knowledge of the iOS app submission process - Familiarity with Apple Developer accounts and app release requirements

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  KNX & Crestron, Programming Test Project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Programming Language: - Proficiency in KNX and Crestron programming language is required. Specific Requirements: - I have detailed specifications for the test project, and I expect the programmer to follow them closely; Notes: 1. Read all (by filter) Channels and each current Channel Status from KNX 2. Display Channels and Channel Status (one line/channel) via Crestron GUI (Win and Android and Apple) 3. Status must be changeable from GUI 4. If update status: change Channel Status (on/off) in KNX Timeline: - The completion of this test project should be done in less than 1 day. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in KNX (ETS environment) and Crestron programming. - Strong attention to detail to ensure accurate implementation of the specifications. - Ability to ...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Build a figm plugin -- 3 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a skilled developer to build a Figma plugin that will convert any app into a design fram by cope/past linke from apple/android store. The Task of project: Build figma plugin (apps to design) Deadline: 14 days The buget: 350$ Pay role: Fixed price Milestone realase: After testing, ensuring feature-rich Figma plugin that aligns expectations. Project for team freelancers Not for Indviduale freelancer Features & Functions: 1-Documentation. 2-Exporting assets. 3-Extract design elements. 4-Prototypes all screen and interaction 5-apps to design all fram screen 6-Capture specifications, styles, fonts And layouts. 7-Orginize and arringe 3 frames verticaly And all frames horizintaly How to use the plugin? By cope like from iOS or android s...

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Publish dotnet Maui app to ios appstore 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer who can help me publish my dotnet Maui app to the iOS App Store. I already have a developer account with Apple and my app is already developed and tested. Requirements: - Experience with publishing dotnet Maui apps to the iOS App Store - Familiarity with Apple's publishing guidelines and requirements - Knowledge of the submission process and necessary steps for app store approval Skills: - Proficiency in dotnet Maui development - Experience with iOS app publishing - Attention to detail and ability to follow guidelines If you have previous experience with publishing dotnet Maui apps to the iOS App Store and can guide me through the process, please reach out.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for a developer to help me export all current and future events on my WordPress blog to a calendar. The events need to be exported to both Apple Calendar and Outlook Calendar. Requirements: - Experience with WordPress and calendar integration - Proficiency in coding languages such as PHP or JavaScript - Familiarity with Apple Calendar and Outlook Calendar APIs Key Features: 1. Export all current and future events from the WordPress blog to Apple Calendar and Outlook Calendar 2. Automatically update the exported calendar with new events 3. Include all past events in the exported calendar If you have the skills and experience required for this project, please reach out to discuss further details.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ..."Development or Growth". I want the logo to have a simple icon that can be used separately, and I would like the logo to have the meaning of (growth - education - online) in it. About Tenmeya Tenmeya is a platform that offers micro-marketing courses in Arabic for businesses. Businesses will join Tenmeya to learn specific marketing skills to grow their business. Think of Harvard for businesses and Apple in terms of design. Target Audience are: - Marketing teams/managers. - Freelancers. - People who want to start a business. Logo color: Gradient (Light blue and light green) Color example Logo wording design تنمية Tenmeya Logo icon Simple, slick, elegant, futuristic & clean...

  €276 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €276
  1415 συμμετοχές
  Content creation for social media 16 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...luxury art sector, seeks a creative partnership for developing innovative social media content. This RFQ is the starting point for what we anticipate to be a long-term collaboration, beginning with our 'Hype' phase and potentially extending to future projects. Aspirational Marketing Styles: Our marketing approach draws inspiration from brands known for their impactful and creative styles, such as Apple, Aesop, Tesla, Cartier, and LVMH. We aim to mirror their elegance and innovation in our social media presence. Scope of Work: Initial Engagement: Content creation for the 'Hype' phase. Platforms: YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Facebook. Duration: 2 weeks (December 26th, 2023, to January 10th, 2024). Objective: Build excitement, intr...

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Hi Source Ignite, as you guide me through the Apple subscription process I found an issue let's help me out.

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for Laravel/PHP/Angular+Flutter developers to join my team for a project to rebrand several Codecanyon projects. The ideal candidate should have experience in Flutter development Design Guidelines and Brand Standards: - Complete list for changes and recommendations to be followed for every project. Dev need to do rebranding, and help with uploading on google and apple app stores. - Developers should know that it will be recurring projects that we will work on, and not for a single project. Financial: 1. for single app rebranding INR1000-2000 per project 2. for 3 app systems for delivery and ecommerce : INR2500-3000 per project 3. For custom work: INR500/ functional screen in app for custom development projects, For functions, INR1000-1500/complete functions 4. We...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for Flutter developers to join my team for a project to rebrand several Codecanyon projects. The ideal candidate should have experience in Flutter development Design Guidelines and Brand Standards: - Complete list for changes and recommendations to be followed for every project. Dev need to do rebranding, and help with uploading on google and apple app stores. - Developers should know that it will be recurring projects that we will work on, and not for a single project. Financial: 1. for single app rebranding INR1000-2000 per project 2. for 3 app systems for delivery and ecommerce : INR2500-3000 per project 3. For custom work: INR500/ functional screen in app for custom development projects, For functions, INR1000-1500/complete functions 4. We are also looking fo...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...screen capture videos instructions you will need to make my 3D Graphic Interactive Animation. I will send you the completed 3D Engine Graphic .max file that I need to made interactive. I want daily screen shot progress updates and files that I can test the interactivity of the 3D Graphic. The 3D Graphic Interactive Animation needs to be rendered or packaged as an HTML file and will open in Safari, and Chrome, and on my windows computer. It will need to open properly in windows 11 computers and above and on iPad Air version 4. The server is a windows server. All 3D graphics must be able to be interactive, rotated, flipped, turned, and zoom in and zoom out, and it will need hotspots, text, links, menu's, lists, and animations where I want. The hotspots, text, links, me...

  €919 - €2296
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €919 - €2296
  19 προσφορές

  I bought an e-wallet mobile application from codecanyon and i would like to publish the application to apple store Also i would like to change the splash screen logo and app icon only

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Payment app on the Apple Store Έχει λήξει left

  Project Description: I am looking to develop a bill payment app that splits transfers for the Apple Store. The app should have the following features: - Fast and efficient transactions: The priority for the app is to ensure that payments are processed quickly and smoothly. - User-friendly interface: The app should be easy to navigate and use, providing a seamless experience for users. - High level of security: Security is crucial for any payment app, and we want to ensure that user data and transactions are protected. Ideal skills and experience for this project: - Strong knowledge and experience in iOS app development, specifically for the Apple Store. - Familiarity with payment gateway integration and handling financial transactions securely. - UI/UX design expertise to c...

  €7651 (Avg Bid)
  €7651 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  I have nearly completed app. I have the source code. You simply need to configure it to upload on Apple App store. And then upload it using my apple developer account. Question: would you also be able to edit certain things in the app if need be?

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...screen capture videos instructions you will need to make my 3D Graphic Interactive Animation. I will send you the completed 3D Engine Graphic .max file that I need to made interactive. I want daily screen shot progress updates and files that I can test the interactivity of the 3D Graphic. The 3D Graphic Interactive Animation needs to be rendered or packaged as an HTML file and will open in Safari, and Chrome, and on my windows computer. It will need to open properly in windows 11 computers and above and on iPad Air version 4. The server is a windows server. All 3D graphics must be able to be interactive, rotated, flipped, turned, and zoom in and zoom out, and it will need hotspots, text, links, menu's, lists, and animations where I want. The hotspots, text, links, me...

  €459 - €1378
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €459 - €1378
  14 προσφορές

  Project Description: I am looking for a developer experienced in CodeIgniter 2.x and integration to help me with Apple Pay integration on my website. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficient in CodeIgniter 2.x - Experienced in integrating - Familiarity with Apple Pay integration - Strong understanding of payment gateways and APIs The main objective of this project is to integrate Apple Pay seamlessly into my existing CodeIgniter 2.x website, which already has a fully integrated payment system. No additional features or functionality are required, as the focus is solely on the Apple Pay integration. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further. Thank you.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές