Appcelerator titaniumεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,797 appcelerator titanium δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Titanium seo -- 4 9 μέρες left

  Hi Sachin S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  High-Realism Textures for 3D Model Έχει λήξει left

  I'm seeking a highly skilled texture artist for a 3D model. Your job is to add intricate, ultra-realistic textures to its various elements. The model consists of Titanium, Copper, Plastic, Glass LED Screens, Decals, Dust, Micro Polish Marks, Rubber Gaskets, among others. It's for one model with 40 to 50 surfaces. I've attached references for the texture. For the actual model, please see: High Detail 3D Logo Model Creation_Render_001 (1).jpg and _002 (1).jpg Key aspects of the project: - High Realism: The textures should be incredibly detailed, mirroring the real-world materials closely. - Industrial Style: The overall style of the textures should be industrial, reflecting a rugged and utilitarian aesthetic. Your responsibilities will include: - Applying t...

  €229 - €688
  Σφραγισμένο
  €229 - €688
  27 προσφορές

  I need a system developed that leverages artificial intelligence to review Requests for Quotations (RFQs) and locate vendors supplying specific materials. Key deliverables include: * Scouring, parsing, and analyzing RFQs for quality, price, and lead time of materials like Aluminum, Stainless Steel, Copper, Brass, Nickel, Carbon Steel, and Titanium. * A vendor locator which can map potential suppliers of these materials. * A separate category for any RFQs that do not meet the stringent criteria. The ideal freelancer for this project should have: * In-depth knowledge of AI and Machine Learning algorithms. * Proficiency in data analysis and interpretation. * Experience in supply chain management or vendor sourcing systems. * Familiarity with the types of materials mentioned. ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I'm looking for an expert in Fusion 3D modeling who can replicate a custom-made screw. This screw requires specific dimensions and features, making attention to detail crucial. The key requirements include: -...features, making attention to detail crucial. The key requirements include: - Accurate modeling of Torx head. Please describe how to change it between various Torx head sizes (i.e. T8, T15, T20, etc.) - Accurately represent the screw length, diameter, and pitch - Material representation of the screw as titanium Skills and experience in 3D modeling, specifically with Fusion, are a must, as is an understanding of screws and hardware components. Experience with metal properties, especially titanium, will be beneficial to ensure the accurate representation of the ...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Ansys Crack Growth Rate Analysis Έχει λήξει left

  I'm in need of an Ansys expert to perform a crack growth rate analysis for two specific materials: Magnesium and Titanium. The analysis will involve creating a crack graph for these materials. Key Responsibilities: - Perform crack growth rate analysis using Ansys - Create a crack graph for Magnesium and Titanium - Ensure accuracy and reliability of the analysis Ideal Freelancer: - Extensive experience with Ansys software - Proficiency in material-specific analysis, especially in Magnesium and Titanium - Solid understanding of crack growth rate analysis - Strong background in structural analysis I have the ansys files that have all simulation but i couldn't get this 2 graphs for these two materials

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  BMX Bike Spare Parts Design Έχει λήξει left

  I need someone with advanced knowledge of product design and engineering...crank three pieces and a 25t chain sprocket for a BMX bike. Here are the details: - Material: Either 4130 chromoly or Titanium. You should have a strong understanding of these materials and their application in BMX bikes construction. - Finish: The end product must have a polished finish. Experience in achieving such finishes is ideal. I prefer if the parts have a “Godzilla skin texture” on them Knowledge in utilising CNC machines for production is key for this project, so evidence of such work in your portfolio would be highly beneficial. An appreciation for BMX bikes and experience in biking products is highly desirable. The photos attached are a branded cranks from titanium for a c...

  €360 (Avg Bid)
  €360 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Scrap Metals & Ores Wholesale Plan Έχει λήξει left

  I am in need of a comprehensive business plan for my business which has been trading for 1 year with first year revenue achieved of £3.4M with EBITDA of £105,000 focusing on the wholesale of scrap metals, minerals, and ores. My target market includes both local and international businesses, and the main competition comes from other international wholesalers. Our core metals are Titanium alloys, Nickel/cobalt containing superalloys used in the aerospace, oil and gas, military applications, we purchase revert scrap from generators of such scraps and sell to processors and remelters across the globe. Here's what I expect from this project: - An insightful and detailed market analysis to understand the market dynamics and potential business opportunities - A competiti...

  €395 (Avg Bid)
  €395 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  Tenemos una aplicación desarrollada con los siguientes componentes: sdk-version: titanium CLI android:versionCode="43" uses-sdk android:minSdkVersion="21" android:targetSdkVersion="28" Queremos que se compatible con Android 33-34 (13,14), actualmente como se menciona la versión mas alta que soporta es 28 (9). Quedo atento a cualquier duda.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm on the lookout for an experienced pr...already prepared and will be provided. - I am expecting a detailed report encapsulating complete inquiry outcomes including but not limited to grain size analysis, phase identification, and crystallographic texture. Ideal Skills: - Expertise in Rietveld analysis & MAUD software. - Proficient in X-ray diffraction data interpretation. - Solid background in Materials Science. - Familiarity with titanium dioxide (Anatase) would be an advantage. - Strong analytical and report writing skills. - Attention to detail is vital. This project may require something beyond a conventional analytical approach. So, you need to bring your 'A' game, creativity and curiosity to the table. I'm looking forward to diving into this jour...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Trophy icon Luxury Stainless Steel Watch Design Έχει λήξει left

  I need a skilled watch designer to craft a luxurious watch with specific features and materials in mind. Key Features: 1....the attached "Minute and Second Hands" image. - The GMT hand will be based on the broad arrowhead in the attached "GMT hand" photo. 4.) The 24-hour scale for the GMT function will either be on a steel bezel or the chapter ring. - See attachments "24h GMT on bezel" and "24h GMT on chapter ring" for examples. Material: - Stainless Steel or Titanium: The watch should be constructed from high-quality stainless steel or Titanium for a durable and stylish finish. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in watch design, especially luxury timepieces. - Understanding of GMT mechanisms. - Strong ...

  €55 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €55
  33 συμμετοχές
  SEO Titanium Έχει λήξει left

  Hi Sachin S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Crafting Polished Round Watch Case Έχει λήξει left

  I'm in search of an expert craftsman proficient in creating watch cases. Though the specific material was not selected, proficiency in working with stainless steel, aluminum, and titanium is advantageous. Key requirements: - The watch case should have a round design. - The finish of the casework should be polished, adding a sleek and high-end feel to the final product. Skills and Experience: - Proven ability in metalworking preferably in watchmaking industry - Strong understanding of different materials and their unique properties - Close attention to finish details ensuring polished aesthetic - Innovative approach to design and functional efficiency - Demonstrated ability to meet deadlines and quality standards. This is your chance to showcase your craftsmanship to creat...

  €408 (Avg Bid)
  €408 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...carefully and only apply if you have both Native iOS and Android experience AND Titanium experieince, ideally with knowledge about titanium extensions. We have an App developed in Titanium but we need to integrate with an SDK and API for TTLock that needs native, we therefore need a developer who can create the extension into Titanium so our existing App can communicate with the TTLock SDK and API. Please can you apply and tell me the following: 1. Do you have experience with both iOS and Android native Code 2. Do you have experience with Titanium 3. Are you aware of Titanium Extensions and can you develop one for the TTLock Native SDK/API? Only apply if you have both Native and Titanium and understand Titanium Extensions. Do n...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I am in need of a specialist proficient in Ansys to assist with a basic level in material analysis of a simple structure. The chosen material for this analysis will be Magnesium and Titanium. Key requirements and skills desired include: - Experience in working with simple wheel rim - Ability to conduct basic level structural analysis using Ansys - Deep understanding and knowledge of using Magnesium and Titanium in analysis Successful completion of this task requires the specialist to accurately analyze the structure using the provided materials with Ansys.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  i am looking forward to create a logo that is similar to the one attached in pictures the company name is Bodykits Aerodynamics , the logo should be BK Aerodynamics, you can see in one of the images the BK is 3d and has this titanium look , and the Aerodynamics in the other image as well. would be nice if you can provide me with samples with the titanium 3D look , and another one the BK titanium 3D and the Aerodynamics Metalic Titanium Dark red

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  104 προσφορές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Smart Ring MVP Development -- 2 Έχει λήξει left

  I'm seeking a highly capa...product but also the incorporation of unique features currently unavailable in existing models. Key functionalities to include are: - Fitness tracking - Gesture control - Payment integration - Health monitoring - Sleep tracking - Voice recognition Additional features will be further discussed as the project proceeds. The Smart Ring should be made from premium materials such as Stainless steel, Titanium or Ceramic. Further discussion regarding materials will occur during development. The ideal freelancer is someone with extensive wearable tech manufacture experience, proficiency in integrating a variety of functionalities into small tech, and a creative mind for problem-solving and innovation. Looking forward to developing an industry-leading Smart...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Modern Earrings Trio Έχει λήξει left

  I'm seeking a skilled jewellery designer to create a trio of earring designs that blend modern aesthetics with the luxury of titanium, silver, and surgical steel materials. The project aims to produce stunning, contemporary pieces that will appeal to a fashion-forward audience. **Design Requirements:** - Modern styling that's sleek and sophisticated - Creativity in design while maintaining elegance and wearability - Focused mainly on cartilage piercing jewelry **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in jewelry design, specifically in earring creation - Strong portfolio showcasing modern jewelry designs - Experience working with titanium, silver, and surgical steel - Ability to incorporate feedback and make revisions as needed - Knowledge of current fashion ...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Trophy icon Motorcycle Livery Design - 12/02/2024 06:21 EST Έχει λήξει left

  Custom motorcycle livery design required Bike is a 2022 BMW S1000RR My favourite colours: Candy chrome red, blue, green for fairing Gold, titanium, bronze, rose gold for wheels I am also keen to see a single fairing colour used. again please just use one primary colour on the fairing. I do t mind if you also want to add a ONEL logo or maybe a BMW logo in gold/silver but try to keep the colour simple Please incorporate my logo (ONEL) For any of my previous work see my YouTube: @onel Please use the image provided or fi d a suitable bmw S1000RR png image Many thanks

  €15 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €15
  76 συμμετοχές
  Titanium Cervical Corrector Design Έχει λήξει left

  ...innovative design for a cervical spinal spacer aimed at correcting spinal alignment. The successful delivery of this project will require an individual with: - Strong knowledge in biomedical engineering or a related field. - Experience with medical device design, particularly spinal implants. - Proficiency in using CAD software to design medical-grade devices. Your task will involve: - Utilizing titanium as the primary material for durability and biocompatibility. - Adhering to standard industry dimensions to ensure the product can be widely applicable. - Focusing on a design that seamlessly integrates with surgical procedures and patient recovery. The final deliverable should include detailed schematics and 3D models ready for prototype manufacturing. By contributing to this...

  €472 (Avg Bid)
  €472 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...innovative design for a cervical spinal spacer aimed at correcting spinal alignment. The successful delivery of this project will require an individual with: - Strong knowledge in biomedical engineering or a related field. - Experience with medical device design, particularly spinal implants. - Proficiency in using CAD software to design medical-grade devices. Your task will involve: - Utilizing titanium as the primary material for durability and biocompatibility. - Adhering to standard industry dimensions to ensure the product can be widely applicable. - Focusing on a design that seamlessly integrates with surgical procedures and patient recovery. The final deliverable should include detailed schematics and 3D models ready for prototype manufacturing. By contributing to this...

  €552 (Avg Bid)
  €552 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  My project involves creating a CAD file of an existing part I have on hand. This part is currently made of metal and plays a vital role as a mechanical component. In order to optimize this part, I wish to have it recreated using a lighter material, specifically aluminum 7075 or stronger, maybe titanium of cost allows it. The freelancer taking on this task must have: - Expertise in CAD design - A strong background in mechanical components - Knowledge on how to translate metal components to aluminium equivalents - Experience with manufacturing processes would be beneficial Your role will be to replicate the part's design in CAD, taking into account the properties and constraints of aluminum versus the original metal. The ultimate goal is to maintain the part's function ...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  To do 58 Midi File songs For Piano Έχει λήξει left

  ...can see clearly now - D 43. Pround Mary - D 44. Have you ever seen the rain - C 45. Stand by me - A 46. Cecilia Krul. La Casa De Papel . 47. Alok, Zeeba, IRO - Ocean 48. Mahmut Orhan . Game Of Thrones . 49. Chemical Surf - Rockstar 50. Imagine Dragons - Believer 51. Linkin Park nI the End 52. SHAED - Trampoline 53. Hello 54. Shallow 55. Dancing Queen 56. Monkey 57. Break My Heart - DUA LIPA 58. TITANIUM - D. GUETTA...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Fishing Equipment Blogger Needed Έχει λήξει left

  I'm seeking a knowledgeable blogger who understands fishing equipment. Specifically, I need a presale article written for our brand's new titanium alloy lure pliers. The article should be a mid-length piece (500-1000 words) demonstrating a high level of professionalism and expertise. Highlighting the multi-functionality of the product is key. Familiarity with fishing tools and related products is essential.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I'm looking to hire a seasoned product designer proficient in creating compact digital devices. Specifically, my need is for a design of a tally counter in the form of a ring made of titanium. The design must encapsulate the following: - Integrating a digital counting system - Incorporating titanium material Experience with jewellery or compact product design, materials technology related to titanium, and digital systems is crucial. The end product must be a sleek, sophisticated, and wearable digital ring tally counter. Express your creativity, while maintaining functionality and durability.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Titanium Marketing Έχει λήξει left

  Titanium Marketing for website

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Trophy icon Design cover image for gaming youtube channel Έχει λήξει left

  Use our logo () Use more metalic look for the logo text. Some thing more like titanium with the same colors being currently applied.

  €7 (Avg Bid)

  I am looking for a freelancer who can help me maximize my knowledge about the classic PC game Everquest, specifically focusing on game mechanics and strategies. I am interested in learning about the original version of Everquest, also known as "Titanium" or "Project 99" or "P99". I would like information on both specific character classes and the game as a whole. NOTE: You must have or be willing to install and use this game/software (it's free) as part of your research. Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience playing Everquest, particularly the original version - Strong understanding of game mechanics and strategies in MMORPGs - Familiarity with the lore and storyline of Everquest - Understanding of the player community and ...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Custom road bike titanium frame finishing Έχει λήξει left

  I want to make a custom finishing to my titanium road bike titanium frame, but I'm not a very creative person. I'm setting a challenge to pick the best proposal. I want part of the frame to remain un-painted so it is clearly seen as titanium, which has a natural good looking finish. The items that can be painted are: frame (partially), fork, stem, handlebar, brake calipers, bottle holders, cranckset, wheels (partially or not at all, ideally). Project must give me enough images and graphics details so I can send it to the paint shop and the finishing is perfectly reproduced. Things to be written in the frame: 1. my name small (Rafael Sampaio) and the phrase: "All is fair in love and war".

  €69 (Avg Bid)
  €69
  15 συμμετοχές
  Titanium SEO -- 5 Έχει λήξει left

  Hi Sachin S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a freelancer who has experience with winols pop/bang tuning for a Volkswagen Golf. I need immediate assistance with this project, as I would like the tuning to be completed within 1~2 hours. Can not tuning with ECM TITANIUM (There is no driver my car) must process with WINOLS Skills and Experience: - Expertise in winols pop/bang tuning - Previous experience with Volkswagen Golf vehicles - Ability to work quickly and efficiently to meet the tight deadline

  €28 - €229
  €28 - €229
  0 προσφορές
  fighterplane -- 2 Έχει λήξει left

  Project Title: Fighterplane Purpose: - Military defense Desired Speed: - Mach 2 Preferred Material: - Titanium Skills and Experience: - Experience in designing and building fighterplanes - Knowledge of aircraft materials and their properties, particularly titanium - Understanding of supersonic flight and aerodynamics - Familiarity with military defense requirements and regulations Additional Requirements: - Ability to optimize the design for high speed and maneuverability - Knowledge of advanced propulsion systems and engines - Strong problem-solving skills to address any challenges in the project - Attention to detail to ensure the fighterplane meets military specifications and safety standards

  €445 (Avg Bid)
  €445 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Insyght Mobile Application for iPad Έχει λήξει left

  Razl has an enterprise asset management platform that needs to send/receive data from a web based desktop portal to/from users in the field who will be using an iPad app. We need an Australian based react native developer that w...platform that needs to send/receive data from a web based desktop portal to/from users in the field who will be using an iPad app. We need an Australian based react native developer that will translate the HTML/Javascript platform that uses: 1. Jquery 2. widgets (grids, comboboxes, etc) 3. Primus nodejs module for websockets We have the current UI of the app that was written in Titanium as a guide of what we need. The app will evolve for other UI designs for iOS & Android, using separate instances from the Razl Asset Management platfo...

  €1926 (Avg Bid)
  Τοπικό ΣΜΓ
  €1926 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Unity Webgl Faming Game Έχει λήξει left

  ...presumably washed ashore with the character. In the entrance to the cave there is a magical talking cat that will barter with the character, to start with since you have no money, you can trade the cat fish for some carrot seeds and then use that to sell to the cat to further purchase more plants from him. Inside the cave you can go mine resources like rock, copper, iron, steel, and finally titanium. to be able to get to the next area you must upgrade your pick to be able to break the bolder blocking the entrance. use wood pick axe to mine rock -> upgrade to rock pick axe using forge -> use rock pick axe to mine copper -> upgrade to copper pick axe using forge -> etc. when you enter the cave it will come to a common room with a boulder blocking 5 doors, player mus...

  €229 - €688
  Σφραγισμένο
  €229 - €688
  46 προσφορές
  Multilevel admin and user app Έχει λήξει left

  ...affiliate's affiliate) sales with 18,000 points. A Platinum-level Entrepreneur upgrades to Titanium level if they have at least 3 affiliates: 1 Gold-level entrepreneur, 1 Platinum-level entrepreneur, and 1 Silver-level entrepreneur. Commissions: They are entitled to 3% of their own sales, 1% of their affiliated person's sales, 0.5% of the 2nd-level affiliate's sales, 0.5% of the 3rd-level affiliate's sales, 0.25% of the 4th-level affiliate's sales, and 0.25% of the 5th-level affiliate's (affiliate of the affiliate's affiliate's affiliate's affiliate) sales with 58,000 points. A Titanium-level Entrepreneur upgrades to Ruby level if they have at least 3 affiliates: 1 Gold-level entrepreneur, 1 Titanium-level entrepreneur...

  €2683 (Avg Bid)
  €2683 Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Audio File Editing Έχει λήξει left

  AUDIO EDITING I have 18 backing tracks that need to be put together to make two approx 35 minute tracks. Please use your audio skills to add about 15 seconds of music between songs to make the link between songs seemless (like a DJ)...songs to make the link between songs seemless (like a DJ). Song order is below. Mp3 tracks will be sent to you. TRACK 1 (30-35 mins) 1. All You Need is Love 2. Best Day of My Life 3. Counting Stars 4. Happy 5. Royals 6. Shut Up and Dance With Me- cut out opening karaoke sound 7. Something Just Like This 8. Africa TRACK 2 (30-35 mins) 1. Unwritten 2. Uptown Funk 3. Better When I’m Dancing 4. Titanium- cut out opening karaoke sound 5. September 6. Don’t You Worry Bout A Thing 7. On Top of the World 8. A Sky Full of Stars 9. Shake ...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Trophy icon Logo Design for Performance Car Part Company Έχει λήξει left

  I would like a logo that reflects the name of the brand and the German and American descent of its owner. TITAN WERK is a name composed of two words; TITAN which means titanium in German and in English refers to the Greek God) and WERK which means work in German. Therefore, the logo must represent the work and strength of the product; its power and capacity. It is important to add that the web page that has been planned to be developed in the future will have a black background, therefore, the colors of the logo must play very well with that hue. Color Palette raised in the description: orange (#FC6A03, #ED7014) or yellow (#FFFF00, #E8A317) or green (#B0FC38, 03AC13) But we are open to other ideas, combinations or suggestions.

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  656 συμμετοχές
  €183 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Cup Graphics Έχει λήξει left

  I am looking for a designer to create a modern style cup graphic to be printed on titanium. I have specific ideas about what I am looking for, so I will need someone who is adept at being creative within a specific design framework. I am open to creative suggestions that adhere to my idea of modern design. The project includes creating a cup graphic that will be printed on titanium. The graphic must be modern and cutting-edge in order to be used on titanium and capture the desired aesthetic.

  €209 (Avg Bid)
  €209 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές
  Ray Series 8 ultra GPS+ Έχει λήξει left

  Series 8 ultra GPS+ Cellular 49 mm, Titanium case with black loop

  €8 - €14 / hr
  €8 - €14 / hr
  0 προσφορές
  Titanium App CO-Dev Έχει λήξει left

  I am looking for a co-developer to help me create a Titanium app with the following features: Ideal Skills and Experience: - Experience with Titanium app development (Required) - Knowledge of implementation (Optional) - Ability to collaborate and work as a co-developer

  €208 (Avg Bid)
  €208 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  You live in the United States and are free for new opportunities? Here is a new interesting project in the US in the automotive industry! General information: Automotive industry Punch and ultrasonic forming on plastic (Titanium) Plastic welding with ultrasonic sonotrode (Titanium) Project information: Fabrication of titanium Punches and dies. Fabrication of titanium welding horns Tasks to develop: Daily follow up. Design review during fabrication Mechanical review Tolerances validation according to CAD data Radii validation according to CAD data Quality release and sign off.

  €56905 (Avg Bid)
  €56905 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Titanium developper -- 3 Έχει λήξει left

  I'm looking for a titanium developper which know it very well! I have developed an app with appcelerator 7 years ago and need update now.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές