Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  719 amazon integration api δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Add Single Sign On capabilities to SaaS application. 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...SSO solution. Our applications run on servers with Ubuntu OS at Amazon Web Services. Our application stack: - Rails 4.2 (soon 5.0) / Unicorn / Ruby 2.3 - MySQL/Redis cache/Sunspot Solr search - Continuous integration setup with RSpec/Cucumber/Jenkins - token-authenticated JSON API serving iOS and Android client apps We use the Ruby gem Devise (https://github

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  32 προσφορές

  We need to create a custom WooCommerce integration to allow for the following: Allow users to submit a URL for a product (like an Amazon URL) on the homepage. This WordPress page is up, but needs logic. After a URL is submitted, it is added to a new MySQL table. Then the homepage polls a simple API to see if the cron has picked up that URL and fetched

  €2096 (Avg Bid)
  €2096 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  79 προσφορές

  ...Customised Clothing Store built using and customising; - Porto Woo-Commerce theme - with supplier live product feed including photos via API integration+product filtration and also - product designer tool (plugin) integration within the website to enable customer to choose product colour, size (variations) and design/customise the product using designer plugin

  €775 (Avg Bid)
  €775 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  31 προσφορές

  We have some applications. We are done in uploading on android store, we need deploy the app on apple store. There ar...Xamarin, Unity , Ionic, Phonegap for Hybrid Languages AngularJS, ReactJS, Swift, Objective-C. Experience required Mapkit, GPS, API(JSON, XML, Rest Api) integration Firebase, Parse, Back4App, Urban, Amazon, Social Integration, Backend

  €133 (Avg Bid)
  €133 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  19 προσφορές

  ...requirements Explain the requirements to team members and get the development done by guiding them Review the code and logic developed by developer Responsible for integration testing Interact with the Project Manager/Architect and take their feedback on any process issues Keep the project manager informed of task accomplishment, issues

  €2257 (Avg Bid)
  €2257 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  21 προσφορές

  ...the same functions of the website via the built-in WordPress API. We need one or more plugins for managing the mobile app settings and showing mobile app activity. Here is a list of the WordPress plugins presently installed to accomplish the core website functionality: * MemberPress * Amazon Web Services for storage * BuddyPress * Contact Form 7 * MediaPress

  €439 (Avg Bid)
  €439 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  31 προσφορές

  ...verification. after that page he writes and verifies his other social profiles like twitter, facebook, telegram, twitter, Instagram, VK, reddit, g+, youtube, medium (some may not have api to verify).after that page he enters his address. for all information we have a verification method, like for address user uploads his utility bill like electricity bill. those

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  4 προσφορές

  ...developer who has good experience with Amazon Rekognition or a similar image analysis tool before and can create a mobile friendly web application that would be part of a larger website. The minor parts of this application entail building out a very basic front-end, photo capture/storage (S3), Stripe / basic API integration, and creating user logins. The

  €1099 (Avg Bid)
  €1099 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  17 προσφορές

  Skills: Redis, [login to view URL], Node.js, DataTables, Python with storage on DigitalOcean or Amazon EC2 Personal Requirements: strong mathematical or analytical grounding with experience in financial/charts/candlestick analysis This project is for the more numerate type as later stages will require complex number crunching and technical analysis. Rapid

  €866 (Avg Bid)
  €866 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  16 προσφορές
  MERN stack developer needed Έχει λήξει left

  Great Opportunity to wor...learning and growing with the company. Skills needed -Javascript(ES5, ES6) -ReactJS(Redux, Redux Saga) -NodeJS(ExpressJS, RESTful API, MVC pattern) Integration Experience with Web Services, third-party APIs and Plugins (Amazon, eBay.) will be a plus. Please provide references of the MEAN stack work done in the past. Thanks.

  €2078 (Avg Bid)
  €2078 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  38 προσφορές

  OVERVIEW The web application is a subscription-based system that will allow Amazon sellers to manage their Pay Per Click campaigns (and other areas, in the near future) in a more efficient way that the Amazon Seller Central allows them manage. The terminology: The system - is represented by the totality of scripts, code, interfaces, packets, servers

  €1108 (Avg Bid)
  €1108 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  18 προσφορές

  Hello Developers, We are looking for a solution for centralised Inventory & Order management for various marketplaces through their api's. Thanks & regards, Tretail

  €307 (Avg Bid)
  €307 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  8 προσφορές
  Project for Ruchika A. -- 3 Έχει λήξει left

  Hi Ruchika, I saw in your profile that you work with Amazon MWS API, and I'm in need of an amazon autoresponder. My maximum budget, for now, is $150, but I can guarantee you, that if you help me with this projects, you will be the one developing my other amazon tools in the future. Also, I will leave an extensive and complete review in your profile

  €128 (Avg Bid)
  €128 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  1 προσφορές

  We are looking for a Web Developer who can help us to build a simple form in HTML that...a Web Developer who can help us to build a simple form in HTML that sends a call with an image to a IBM WATSON VISUAL API / GOOGLE VISION / AMAZON REKOGNITION API for visual recognition, and, retrieves the labels generated by the API, displaying them at the site.

  €23 (Avg Bid)
  €23 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  2 προσφορές

  API Creation: Create/Update Order, Create/Update product(variants), Order listing Import CSV functionality for Product (with variant), Order. Integration: 1. Shopify – Get products, Orders (APIs ready) and store in our DB. 2. QuickBooks – Post Products, Orders (APIs ready) to the QB account 3. Amazon seller – Get products, Orders (APIs available

  €165 (Avg Bid)
  €165 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  12 προσφορές

  ...Payment Integration with Gateway 2. Automatic Order confirmation using SMS OTP 3. Integration with Logistics partner API ( Provided by us) 4. No limit on catalouge & Categories . 5. Cataloging to be done by Development Company (Data to be provided by us ) & tool to be built for fetching of data using URL from other portals like :- Amazon, GSMAreana

  €365 (Avg Bid)
  €365 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  17 προσφορές
  Write some software Έχει λήξει left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using PHP. API integration with Amazon, eBay, Etsy

  €2261 (Avg Bid)
  €2261 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  50 προσφορές
  API Integration required Έχει λήξει left

  ...affiliate marketplaces API to our plugin so our plugin can show price automatically from those marketplaces. Initially, we will need API integration from the following platforms: 1. Amazon associates. 2. Target affiliate. 3. Bestbuy affiliate. 4. Walmart affiliate. We have the plugin developed we just need the api integrated. Need someone

  €141 (Avg Bid)
  €141 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές
  Amazon API Integration Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...someone to help setup Amazon API for integration on our backend software. The software allows Amazon Affiliates to pull Amazon products into a dashboard and we need: 1. Able to authorize Amazon from out system via API 2. You need to provide the list of parameters, which required for Amazon authorization 3. After Amazon A...

  €149 (Avg Bid)
  €149 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές
  Backend developer to work on an ongoing project Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are lo...Manipulation libs - Redux store - Serverless - NodeJs - GraphQL - AWS RDS PostgreSQL 9.6.6 - AWS API Gateway - AWS Lambda - Amazon S3 - Amazon Cognito - AWS CodeCommit - AWS CloudFormation - VSTS - MailGun - Stripe / Braintree Integration See [login to view URL] [login to view URL] See current architecture attached.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  53 προσφορές

  ...E-Commerce Clothing Store built using and customising Porto Woo-Commerce theme with supplier live product feed including photos via API integration+product filtration and also product designer tool (plugin) integration within the website to enable customer to choose product colour, size (variations) and design the product using designer plugin and then

  €550 (Avg Bid)
  €550 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  34 προσφορές

  We are a seller on amazon seller central We are currently entering our orders into our order management system by hand. We'd like to write a script or a process that will import the orders into our SQL DB We will let you suggest the best method - we have shared a screen shot of our customer system i have attached the table schema abd will

  €155 (Avg Bid)
  €155 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  5 προσφορές
  Custom CMS Tweaks Έχει λήξει left

  ...made CMS to a new domain. It needs some tweaking to suit the new domain perfectly: PHP Adjustments to certain pages Adjustments of XML Feed to FB/Google Shopping Amazon API Integration You will have mysql, ftp and cms admin access. The cms is custom programmed and as such not one of the known brands. We might also want some upgrades to the cms

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  35 προσφορές

  ...Pipeline Integration will be use in the future to push some scripts. --------- Project C: 7) Install sharetribe framework on a new server (Digital ocean o Heroku) 8) Integrate configuration for available Database (.SQL) in AWS S3. 9) This app has to be fully functionnal. Customizations will be done and Safety is important. Pipeline Integration will

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  5 προσφορές
  Build a Web Application in Django Έχει λήξει left

  ...REST API. 2. It will be a microservices based infrastructure with every scraper module running independently. For the purpose of this project we will build two scraper modules but architecture should support more modules. 3. Classifier will be provided to you as an API endpoint

  €13342 (Avg Bid)
  €13342 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές

  ...in search of an Amazon API expert who can WRITE US A TECHNICAL DOCUMENTATION on how to retrieve the below specified payment and order data from Amazons APIs. With this documentation we are aiming to build a microservice by ourselves that aggregates this data from Amazon APIs for any given Amazon seller who provides us with his Amazon authentication

  €581 (Avg Bid)
  €581 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  17 προσφορές
  Project for Saira I. -- 2 Έχει λήξει left

  Hi, for complete Wordpress Website & Web Development for an IT Services company. All webpages, content, re-desig...Website & Web Development for an IT Services company. All webpages, content, re-design & online store setup, with Payment Gateway Integration of Amazon Pay through WooCoomerce Plugin For Amazon Pay Integration Guide, API & Credentia...

  €128 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €128 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  1 προσφορές

  ...integrated with AWS. We want to do a booking website where customers have their own account. (Login/register step, customer database using dynamic database). No paymeent integration needed. After booking we want auto email with booking information In addition we want a control panel for our admins where they can access and edit all the bookings

  €377 (Avg Bid)
  €377 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  38 προσφορές

  ...a csv (or recommended method) must be found on Amazon and linked autonomously. Once the user selects the product they wish to purchase a button will be available to purchase via an affiliate scheme such as Amazon Associates. Prices and delivery status must be gained via an API linked to Amazon Associates ensuring it is regularly updated.

  €8333 (Avg Bid)
  €8333 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  30 προσφορές

  I am looking for a fullstack developer. Need someone in the UK. Needs to speak good English and communicate...English and communicate well. Needs to be good at: Javascript, Node.js, React.js, angular.js, etc. Must have good knowledge of HTML and CSS. Deals and has dealt with API integration and Amazon Web Services. Wordpress is a big plus as well.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  38 προσφορές
  Write some Software Έχει λήξει left

  ...Affiliate-Direct-CPA-Digital-Advertising technologies, MIS, CMS, DMS, CRM and SMS/OTP/Two Factor authentication. eKYC function, JSON, XML APIs etc knowledge will be given priority. *API- integrations requirements: Travel Partner APIs: Expedia, priceline, metglobal, travelpayout, travolutionary, Uber, Lyft, etc. Payment Gateway APIs: Stripe, PayPal,

  €3920 (Avg Bid)
  €3920 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  47 προσφορές

  ...website . I want to integrate amazon website in it like this website : [login to view URL] (It is now just for ebay) ‎ The idea is to get all amazon product without the need to import each product , so i want to integrate amazon in my site Like (embed) and when the customer add something to amazon cart , the wesite will redirect

  €135 (Avg Bid)
  €135 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  14 προσφορές

  ...social media, Facebook API, eCommerce website development and third party platform API integration e.g Ebay, Amazon, Gumtree • Experience working with Node.Js, React.js, & Backbone • CSS3/Sass/Less • Apache/Linux/MySQL (LAMP Stack) • HTML5/ CSS3 • Twitter Bootstrap • JSON/XML • Angular • Ecommerce and API ...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  87 προσφορές

  ...presently selling on all major portals like : Amazon, Snapdeal, Flipkart, ebay etc. We are looking to build our own website . Some major features apart from the usual ones are : - 1. Payment Integration with GAteway 2. Automatic Order confirmation using SMS OTP 3. Integration with Logistics partner API ( Provided by us) 4. No limit on catalouge &

  €810 (Avg Bid)
  €810 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  29 προσφορές

  ...model. We are looking for a full stack developer with experience in NodeJS and GraphQL to develop an API on top of our Postgres database. The developer mission is to expose the data through a graphQL API and deploy it in docker containers on Amazon AWS. Front end development experience is an asset mostly with React which will be used in the second

  €318 (Avg Bid)
  €318 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  8 προσφορές
  Build an API Έχει λήξει left

  We wish to integrate with a marketplace called OnBuy a new market place in the UK which is taking on Amazon in the UK and Europe. Our platform is opencart based and wish the integration to be built on the opencart 2.2 version. the API details are as follows: [login to view URL]

  €1692 (Avg Bid)
  €1692 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  47 προσφορές
  Amazon Associates API Integration Έχει λήξει left

  Hello, I need help setting up Amazon Associates. The work will involve setting up and meeting the requirements to obtain Amazon Associates cred. Thank You

  €154 (Avg Bid)
  €154 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  5 προσφορές

  hi, we need amazon api integrator. we need [login to view URL] website copy with complete working of the work/app. we need demo before award who can show amazon api for the same. concept. thanks.

  €138 (Avg Bid)
  €138 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  3 προσφορές
  Worldwide online store app Έχει λήξει left

  ...it designed and built. To develop app with amazon and ebay and aliexpress and another 15 API FULL/ENTIRE integration plus scraping of other sites which doesn't have affiliation program. Full setup and integration! Front and back end I would like to put together asap online store where I will use Amazon, EBay, Aliexpress and 15 other similar stores

  €12800 (Avg Bid)
  €12800 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  89 προσφορές

  need an amazon MWS expert who have knowledge of mail API integration

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  9 προσφορές

  ...Website (Strip the website of existing plugins) Custom category pages Custom Sidebars Ebook Store + Payment Integration (Payyou Money - Bolt Checkout) - 10 - 15 ebooks Affiliate book store - Fetch Books from amazon using amazon associates api Training certifications (Affiliate)- Create custom field - Filterable list - 50-100 products Blog - i will

  €124 (Avg Bid)
  €124 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  18 προσφορές

  ...one, and will stop the moment a correct mail ID is found. B) API Integration: Also, I would like this to integrate an API which is available, and display the information as provided by the API, to users along with the email ID generated as earlier. C) Company Database Integration (Optional): Also, I would give a database of company contact

  €1273 (Avg Bid)
  €1273 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  17 προσφορές
  Web Developer for ebay API Έχει λήξει left

  ...ordered from Amazon. - An auto order feature that checks to see if the amazon account has any Gift Card balance and will automatically place an order if there is a gift card balance. 3. Display account information and settings - Display ebay accounts listing limits - Display amazon accounts giftcard balance 4. (BONUS) Integration with Befrugal

  €970 (Avg Bid)
  €970 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  29 προσφορές

  ...following requirements: - Setup and Optimization of an Amazon Web Server capable to fully run Mautic and all of its instances (Is it possible to install malware in a windows server so I can install other applications on the same server?) - Setup of Amazon Simple Email Service (Amazon SES) with all authentication settings such as DKIM, SPDF needed

  €782 (Avg Bid)
  €782 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  12 προσφορές

  Hi , we are looking for integrate Amaon product API to our website magento 2 , to integrate product data such as review to our website or any other way to integrate product review

  €130 (Avg Bid)
  €130 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  22 προσφορές
  Amazon Alexa Integration Project Έχει λήξει left

  Need help with building integration with Amazon Alexa API, allowing users to interact with our data. We need three queries/ APIs to be modeled with Amazon Alexa.

  €110 (Avg Bid)
  €110 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  9 προσφορές

  ...Create a working, Tested SaaS application Version 1.0 Strategy Technology: Backend-Laravel, Postgres, Redis* Frontend- AngularJs, Bootstrap Hosting: CloudFlare or Amazon Server: Dedicated Linux Server with Apache and nginx for handling traffic, With root SSH access. Other Skills: node JS SEE FILE ATTACHED FOR MORE DETAILS will have

  €3285 (Avg Bid)
  €3285 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  71 προσφορές

  ...Create a working, Tested SaaS application Version 1.0 Strategy Technology: Backend-Laravel, Postgres, Redis* Frontend- AngularJs, Bootstrap Hosting: CloudFlare or Amazon Server: Dedicated Linux Server with Apache and nginx for handling traffic, With root SSH access. Other Skills: node JS SEE FILE ATTACHED FOR MORE DETAILS will have

  €3213 (Avg Bid)
  €3213 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  45 προσφορές