Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 air conditioning δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I am looking for a content creator to write an article for Blog usage. The Subject of the article has to do with products from specific industry like Industrial tools, Industy, Construction tools, Machinery, air compressors etc. Ψάχνω για ένα δημιουργό περιεχομένου και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός άρθρου για χρήση σε Blog. Το θέμα θα πρέπει &...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...ασκήσεις χάντμπολ μέσα στο γήπεδο και θα ονομάζεται Handball Gallery και η δεύτερη ασκήσεις φυσικής κατάστασης και θα ονομάζεται Strength & Conditioning Gallery. Αυτό στο οποίο χρειάζομαι &beta...

  €196 (Avg Bid)
  €196 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Θα θέλαμε μια προσφορά για την μετάφραση manual, (20-30 pages & on average 6.000 words per manual) από την Ελληνική γλώσσα στα: - Γερμανικά - Αγγλικά - Ρουμάνικα Ευχαριστώ

  €289 (Avg Bid)
  €289 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Elite Watch Trading Platform 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...his/her new or old watch along with pictures and prices. Will need several categories as watch brand, model name/number, etc. - Any buyer should be able to see the contact details and contact the seller via phone/email. - Website has to be India specific and shall be mobile friendly. Design Aesthetics: As for the design of the website, I'm aiming for a modern, sleek look that gives off an air of luxury to align with the exclusive, high-end watches the site will offer. Ideal Freelancer: The right fit for this job is one who not merely has proficiency in web development but also has an eye for design. Particularly, someone who has experience in creating eCommerce platforms and is knowledgeable in integrating search functionality and secure user registration system. Su...

  €414 (Avg Bid)
  €414 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Comprehensive MEP Design for Medium Building 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced MEP designer who can proficiently use Autodesk Revit BIM for designing aspects of Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), Plumbing, Electrical and Firefighting for a medium sized building (3,000 -10,000 sq ft). This project must adhere strictly to local building codes. Key Requirements: - Expertise in Autodesk Revit BIM 2024 - Skilled in HVAC, plumbing, electrical, and firefighting design - Knowledge of local building codes - Experience in MEP design for medium-sized buildings Your portfolio showcasing similar designs will be appreciated. I look forward to seeing your bids. i accidentally deleted the previous project

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm in need of an expert in computer vision using CV2 for a couple of tasks. The task is building an air canvas app using cv2 ..

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Elegant Logo for our wine and country air Bnb 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional designer to create a logo for our bed and breakfast. We are seeking a design that embodies a simple and elegant style. We want it to reflect the charm of wine and country living. Here are some specifics: - The design should use neutral tones and fits well with our country-style bnb. - The logo needs to represent both elements - wine and country BnB. - The logo should not be overly complex, but rather show an excellent balance of these two elements. Ideally, the person working on this project will have experience in logo design, particularly with branding for hospitality services or wine industry. They should be talented in creating sleek, elegant designs and be endowed with an understanding of how to visually depict the distinct elements of wine and...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  135 προσφορές

  I need a designer to create a bold and dynamic logo for my company, CJ Enterprise & Engineering Solution Pte Ltd. We specifically operate in the field of Material Handling Equipment and Air Compressor, under Industrial Equipments. Your task is to encapsulate the industrial, robust nature of our business into the logo. Key Aspects: - The logo should be dynamic, bold and signify the industrial facet of our operations. - Stretch your creativity but adhere to our essence. Required Skills: - Strong understanding of design principles with an emphasis on logo and branding design - Proficiency in Adobe Illustrator or similar platform to deliver final artwork - Proven experience in creating bold and dynamic logos This project will be ideal for someone who has experience or...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Elite Window Coverings Branding Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an artistic designer who can conceptualize an elegant and premium branding package for my special window covering supplier and installation company. The required hue is black and gold, giving it an air of prestige and admirable elegance. Key Perspectives: * Integrate our business name, illustration, and a significant shape or symbol into a classy logo design. * Create an impressive business card that communicates our brand identity convincingly. * Implement an engaging, user-friendly website that reflects the same sophisticated black and gold color scheme. Ideal Skills: * Graphic design and branding experience, particularly in executing premium and elegant styles. * Expertise in web design and user experience aspects. * Keen attention to detail and an exceptional sense of c...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Trophy icon Comprehensive Sensor-Based Solutions 5 μέρες left

  I'm looking for a professional freelancer for my project "Measure Dome", a concept that involves providing sensor-based data solutions for large-scale sites including factories, schools, and car dealerships, among others. The sensor-based data solutions envisioned for this project include: - Energy Usage Tracking - Monitoring Process Parameters - Tank Level Monitoring - Air Quality Measurement - Temperature and Humidity Control - General Site Monitoring We would like a graphic that would capture the concept of "Measure Dome" that could be used for marketing, social media, literature, promotion and exhibitions.

  €81 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €81
  31 συμμετοχές

  I require a proficient COMSOL/Fluent expert to execute an advanced arc simulation for electromechanical syatem for my project. In this regard, I have a special interest in simulating the dynamics of an arc considering the following aspects: - Viscosity - Density - Temperature, etc Closed System has silcion oil (90%) + air (10%) as fluid Your interpretation and computation should lead to a comprehensive understanding of: - Pressure distribution - Velocity profile - Temperature distribution - Stress distribution - Strain distribution - crash test The ideal candidate will have a solid grasp of comsol multiphysics and a robust experience in performing electromechanical simulations, especially arc simulations, taking into account fluid properties such as viscosity, density, and tempe...

  €557 (Avg Bid)
  €557 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Vibrant Exhibit Stand Design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...vibrant and colorful, to capture attention at the event - Highlight our international services by Air, Road and Sea, as this is our core business aspect and we would like it to be the focal point of the stand design. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in exhibition stand design or large format design - Ability to create eye-catching and professional designs - Familiarity with modern, vibrant design styles would be advantageous. A successful candidate should be able to understand our business requirements and translate them into an engaging and visually intriguing stand design. Looking forward to your creative proposals! We are an international logistics provider offering services by Air, Road and Sea. We specialise in Project cargo in the heavy lift and ou...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  130 προσφορές

  Hi! I have a perfect 5-star score on Upwork. Freelancers love to work with me. I run a video game company called Monsarrat. See and I've... and I've attached our current logo. We need a new logo. You can use the same colors as our old logo, or make new colors. Our company makes a mobile video game like Pokemon Go. You walk around outdoors. We do not have cartoon monsters like Pokemon, but a more realistic roleplaying game with 3D models. See So our logo should feel like going outdoors. Fresh air, active, walking, seeing a game world on your phone. It shouldn't feel like video game companies that are sharp and technical. Our company is like a wonderful walk in the park and you're also walking through a fantasy game world.

  €272 (Avg Bid)
  €272 Μέση Προσφορά
  105 προσφορές

  I'm looking for an experienced content writer who can help bring to life the mission and services of my organization. We are an electrical and air conditioning company on the sunshine coast. I have had my website created but i need to write the content for it. This project requires engaging, professional, and formal written content to meet the following needs: - Crafting a profound history and background of our organization that underlines our values and development trajectory. - Developing detailed descriptions of the services we offer, outlining the unique aspects of each service, its benefits, and how it addresses our clients' needs. - Writing team introductions that highlight the professional experience and unique skills of each team member, showcasing the h...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...interior designer. We are developing a service that provides innovative workspaces that keep people motivated. We are planning to set up a model room in our company this year so that our customers can experience it for themselves. The theme of the desired spatial space is "experience elements that give a sense of the world today." We are planning to create a special space by utilizing lighting, air conditioning, and displays. For example, one of the displays will show a real-time image of the beautiful ocean in Hawaii, and we would like to add sound to it. Another display could project an airport departure board for business travelers. Images and a floor plan of the proposed construction will be sent to those who apply. Key responsibilities: - Propose interio...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  We need a logo created for an upcoming apparel brand (golf shirts). The logo should be able to stand alone (insignia based) for print/stitching, as well as represent the brand as a whole. The brand is called: Sky King As a 'feeling' of inspiration, the ultimate satisfaction in golf is watching the ball effortlessly fly through the air. The feeling that the brand depicts should be that of satisfaction, prestige, and professionalism. Components for consideration & inspiration in the Sky King logo: - Crowns - Lions - King chess piece - Eagle / Bird of prey - Upward motion, flight, or trajectory - Abstract design As you are the ultimate professional, your creativity in creating the Sky King logo will depend on your understanding of the above mentioned inspirational...

  €185 (Avg Bid)
  Εγγυημένος ΣΜΓ
  €185
  449 συμμετοχές

  I need a skilled Lua scripter to modify the existing functionality of Mach 4. Specifically, I'm seeking alterations to certain buttons' functions. The details of the changes are as follows: *Spindle on/off lua script changed to Laser On/off Gcode M62 Turn On / M63 Turn Off * Dust On/Off changed to Air on/off Gcode M7/M8 On/off * Spindle percentage power changed to laser power The ideal candidate will have experience with Lua script modifications, specifically with Mach 4. Understanding of control logic and response behavior alteration is required. A thorough understanding of the current functionality of these buttons is needed in order to effectively alter their actions. Crafting the modifications without disrupting the overall operation...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am in need of an expert who would be able to generate detailed mechanical drawings for our childcare centre that is in the process of getting things in order for a renovation. The project revolves around the alterations to our current mechanical distribution system, and for verification of occupant air quality. The total task comprises: - Compose a drawing of our existing mechanical layout - Create a new drawing of the alterations we are to make to the mechanical distribution system Your generated drawings should be ready and able to be submitted to the City of Abbotsford following all code requirements. Previous experience in creating detailed mechanical drawings and an understanding of ventilation systems in a childcare setting. Accuracy and attention to detail, with a thor...

  €1259 (Avg Bid)
  €1259 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...landing surface and causes a dangerous condition known as "Ground Effect" in which the air comes back up through the rotors. This slows the rotors more than the pilot anticipated and the result can be a hard landing. There are other issues with landing on a helipad or on the ground as well. When the downwash hits the ground it also blows dirt and debris horizontally. This has enough force to knock over a motorcycle if it is parked nearby or even an elderly person who might be nearby. My idea is to eliminate these dangers by landing the helicopter/airtaxi on an open metal grate that will be suspended above the spiral car ramp of a parking garage. The inner wall of the ramp must form a tube that will funnel the air down through the garage to an underground tunnel a...

  €353 (Avg Bid)
  €353 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  AI for TV Ad Sales Forecasting 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in the market for an AI developer proficient in data analysis and predic...developer proficient in data analysis and predictions, to create a system to both analyze and forecast future TV ad sales costs. With proficiency in dealing with .xlsx Excel format, the chosen candidate will be required to: - Extract data points from these Excel documents specifically regarding ad sale dates, specific TV channels, and other metrics such as prime time, rate cards, viewers, coverage area, air time, and demographics. - Create an AI model that uses this data to provide accurate predictions of future TV ad sales costs. Experience or understanding of the advertising industry would be advantageous for this project. - Offer a visualizer of the data on a map and with graphs, ideally with a wo...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  ...This technology remotely controls the air conditioning system of a vehicle. One of the problems when remotely controlling the air conditioning system of a vehicle is that it is difficult for the user to decide whether to continue or stop the operation after the air conditioning is activated, such as when the user wants to continue or stop the operation of the air conditioning. (For example, there is no information to decide whether to continue or stop the operation, such as stopping the air conditioning when the inside temperature reaches the set temperature and prioritizing power saving, or continuing the air conditioning after the air conditioning is stopped and prioritizing comfort.) ...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Engaging Website Content Creation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced content writer who can help bring to life the mission and services of my organization. We are an electrical and air conditioning company on the sunshine coast. I have had my website created but i need to write the content for it. This project requires engaging, professional, and formal written content to meet the following needs: - Crafting a profound history and background of our organization that underlines our values and development trajectory. - Developing detailed descriptions of the services we offer, outlining the unique aspects of each service, its benefits, and how it addresses our clients' needs. - Writing team introductions that highlight the professional experience and unique skills of each team member, showcasing the h...

  €378 (Avg Bid)
  €378 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ... Product Names: FlexiScan, IsoScan, TunnelScan 2. Platforms/Taglines: ACT – Air Filtration Systems ACT – Barrier Isolation Systems ACT - Sterilization Tunnels 3. Model Numbers (as applicable): .v3 (denoting version 3) Focus for Design Mockup: Initially concentrate on perfecting the " ACT – Air Filtration Systems" example (see attached), then apply the established treatment to other product names. Once " ACT – Air Filtration Systems" is approved, adaptations without the tagline will be straightforward. Design Requirements: 1. With Product Platform/Tagline, Without Model Number: Integrate the product name seamlessly with its corresponding platform/tagline. Example: "FlexiScan ACT – Air Filtration Syst...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές

  Greetings to all. I am looking for an expert Python developer with experience in trading financial robots to convert a script for Iqoption (LUA) in Python and implement it as a strategy, into a functional binary trading robot based on the converted script. Importa...Operation: The bot must have the ability to operate 24 hours a day, taking advantage of potential opportunities at every moment in the market. Preferred Skills and Experience: - Mastery of LUA and Python programming. - Familiarity in managing trading bot projects. - Understanding of financial markets and trading principles. - Exemplary attention to detail and ability to meet deadlines. To clear the air, the priority is not the Python version to be used. Focus on functionality and smooth operation. Looking forward to ...

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm searching for an expert in computer vision proficient in Python. The specific tasks include: - Object detection - Image classification - Image segmentation The deliverable should be in raw code format for easy integration. Prior experience in all three of the mentioned areas is essential to accomplishing this task with accuracy and efficiency. Programming...Programming in Python is a requirement for this project. An ideal freelancer for this task should also be able to provide insights and recommendations to enhance the project's effectiveness. Your expertise in computer vision coupled with Python proficiency will place you in a great position to succeed in this project. If you believe you've got what it takes, apply! Task is I have to create a air canvas ap...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm in need of an expert in ventilation systems, specifically for mechanical and natural air circulation, for my food trailer for certification purpose.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Trophy icon Vintage-inspired County Jail Logo Design 1 μέρα left

  The old Bledsoe County Jail, originally built in 1851, now has a private owner who needs a logo for social media sites and signage at the jail. The logo I envision should reflect the history and character of...Proficiency in color theory and the ability to create engaging color schemes Your thoughtful consideration of the building's history, the elements specified, and the color scheme will make for a unique and engaging design. I look forward to seeing your creativity and style bring my establishment's history to life. Attached is a photo of the jail but your design should not show cars or ugly window air conditioning units. Also attached is an idea but I do not like the work JAIL so big and the word Historic needs to be in the logo. "Historic Bledsoe Jail ...

  €185 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €185
  71 συμμετοχές

  Hi, I require some fresh freelancers who could easily help me to accomplish this project of details listing on google. All the details will be given to you. And it is compulsory to pass the test with the information that i will give you and you can ask me about the payment already so that the air will be clear and you can do work clearly .It won’t take much of your time. Newbies are most welcome. Looking forward to work easily smoothly here. Thank you in advance

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές
  Trophy icon MOLDFLOW ANALYSIS Έχει λήξει left

  I need a simple moldflow analysis. Filling , air traps, sink marks, deflection. i'll give you the 3d in

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  As a company that values effective and energy-efficient systems, we are looking for an engineering expert to provide insights on our electricity generation project. We aim to design a steam power generator with a specific focus on Cubic Feet Per Minute (CFM) calculation for turbine efficiency. To capture this, your responsibilities would involve: - Developing a 3D design that highlights structural details of the steam power generator. - Performing detailed CFM calculations to maximize turbine efficiency. Ideal freelancers would have: - Proficiency with CAD or other 3D software for presenting detailed generator structures. - A strong understanding of CFM calculations, specifically in terms of turbine efficiency for electricity generation. - A background in mechanical, civil, or electric...

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Dynamic Data Table and Map Visualization 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As the project owner, I'm seeking a skilled professional who can read a table and integrate the data into a map with visualization. The table will include undetermined types of data, possibly numeric, text, and date/time data, and ...asset for this project. Your comprehensive understanding of pairing data with geography and solid visualization skills could make you the perfect candidate. with colors based on a specific value from the table and by pressing each station to open a new window with more details which has more data with diagrams, average max min values for parameters based on each value , also to include raster images based on the location creation of allerts based on values from file

  €2223 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €2223 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  EnviroMonitor: LoRaWAN PCB Design Project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  For my project, I'm...exceptional PCB designer proficient with LoRaWAN, GSM, and esp32 to develop a comprehensive remote monitoring system for various environmental conditions. Specifically, this mechanism will be responsible for tracking temperature and humidity, assessing air quality, acceleration, GPS, and conducting infrared detection. Key requirements: 1. Specialization in loRaWAN, PCB layout design, GSM, and esp32, firmware design. 2. Experience in home automation and remote monitoring devices would be a plus. 3. Proficiency in temperature, humidity, air quality, and GPS sensors technology. 4. A deep understanding of infrared detection. This will be a challenging and exciting project for the right freelancer with the appropriate skills. Looking forward to a mea...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Trophy icon Engaging Logo for Jewellery Retail Outlet 9 μέρες left

  Please read detail b...specializes in retail costume jewellery. Our logo should reflect the elegance. Key requirements: - Must be elegant and classy to appeal to our female customer base using Gold fonts and black background with Spacing e.g ; H e r m o s a Byron Bay & Co Ltd And font style as per last picture attached or similar - Would like to incorporate gold front and blackground possibly a Moroccan boundary shape, air symbol or palm tree encompassing words with small stars. - Must suit both digital and print platforms. Ideal freelancer: - Has experience in designing logos for fashion, accessories, or luxury brands. - Understands brand positioning and target customer insights. - Can provide a versatile logo usable both online and offline. Looking forward to y...

  €15 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €15
  95 συμμετοχές

  I'm seeking an experienced SEO specialist for my HVAC business. I'm currently starting from scratch with no previous SEO work undertaken. KEYWORDS: - HVAC services - Air conditioning repair - Heating and cooling installation -furnace installation -furnace repair -furnace maintenance -a/c repair -a/c maintenance -a/c installation -humidifier installation -humidifier maintenance -thermostat installation -thermostat repair These are the key phrases I wish to rank for. COMPETITION: Please note, my primary competitors are local HVAC companies. Your proposed strategy should consider this to effectively improve my visibility over them. IDEAL CANDIDATE: An ideal fit would be someone with proven experience in SEO, particularly within the HVAC industry. Knowledge i...

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Fast-Paced Publishing for Sports Science Article 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require assistance in quickly publishing my article focused on "Conditioning and strength training" in sports science, targeted towards the "Coach and Athletic Director" magazine. Ideal skills would be: - Experience with sports coaching and sports science - Strong ties and experience in dealing with "Coach and Athletic Director" magazine - Fast turnaround time The content of the article is ready, and what's needing is your expertise in getting it published in the target magazine as quickly as possible.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Advanced ONLINE TMS. 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Plus. The TMS has to support specific sales, marketing, customer interaction, as well, as warehouse database, office operation to include all aspect of a complete transportation system. Key Requirements: - Understand and implement advanced customization options, including tailored workflows, specific fields, and unique modules. - Understand all processes of transportation of goods by ocean, air and land, including warehousing. - Integration of accounting processes. - Able to build and integrate an application that will work with clients and office personal to manage all processes of a busy company with multiple offices. Desired Skills: - Proficiency in building online applications. - Sound knowledge of transportation workflow management. - Prior experience with ...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  All-in-One Bill Payment & Mobile Top-Up App 2 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled and experience app developer to build a comprehensive and user-friendly bill payment and mobile top-up application. The application should be available on both Android and iOS platforms. Key Features: - Multiple bill payment services such as electricity, internet, data, gambling, cable TV, air flights, shopping should be integrated. - Multitude of mobile data/airtime providers should be incorporated including MTN, Airtel and Vodafone. - The application should support top-up feature. - Various payment methods including credit/debit card and mobile money should be integrated. It would be advantageous if potential freelancers have previous experience in financial technology and payment processing app development. We can fine-tune payment methods integrat...

  €2768 - €4614
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €2768 - €4614
  50 προσφορές
  Advanced Apple HomeKit Automation Design Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...automation using both native and non-native Apple devices. This might include controlling lighting,( dimming, kelvin range, voice) temperature, and security features. - Integration with devices such as Lutron, Meross and others as may be necessary. Functionality with these devices should include control over switches, smart locks, presence / motion sensors, Ring cameras, room thermostats, linking to Air Source Heat Pump and under floor heating, driveway gates, smoke alarms and a well-defined API for extended integrations. Ideal freelancers for this project will have experience with home automation systems particularly Apple HomeKit, Lutron, and Meross. They should also have a well-rounded understanding of device integration, automation, and API's. Detailed knowledge of ...

  €612 (Avg Bid)
  €612 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  We are looking for a talented iPad app developer. Developers must be proficient in FlutterFlow and have an iPad Air. This project is nearing completion and work on FlutterFlow is almost complete. We need a senior developer to finish this project. Currently, there is a problem with my Apple account, so having an Apple account is essential. The final results provided are no-error flutter code and IPA file. We are looking for a senior developer who knows how to meet tight deadlines and complete projects in a short time. Note: If you do not have an iPad Air, an Apple account, or are not proficient in Flutter/FlutterFlow, please do not apply.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Copy typing task of listing Έχει λήξει left

  Hi, I need some active freelancers who could help me with this task the required details will be given to ask about the payment for making the air clear.A test will bé taken to accomplish the are preferred.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές
  Trophy icon 2D Marketing GIF 3 μέρες left

  I'm seeking an animator with experience creating captivating 2D animations to develop a 10-20 second promotional GI...COMPATIBLE FORMAT Ideal skills include: - Solid understanding of 2D animation techniques, with a focus on marketing material creation - Ability to tailor visuals and messaging for a professional demographic - Product marketing experience - Tight grasp on how to grab attention in a short duration The goal is to make the product intriguing within the short span of the GIFV while maintaining an air of professionalism. I'm looking forward to a vibrant and creative design that draws the viewer in and leaves a lasting impression, ultimately converting them to potential clients. This will require a clear understanding of product marketing in the context of ...

  €277 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €277
  14 συμμετοχές

  As a business operating in the field of insulation contracting, specializing in spray foam and fiberglass, I'm seeking a creative designer to produce a logo for my enterprise. The chosen design must ingeniously incorporate both text and symbols to effectively represent our brand. Key qualities the logo should convey include energy efficiency and conservation, sustainability, indoor air quality, and the provision of a healthy environment. Ideal candidates will have a wealth of experience in logo creation, a knack for visual representation of abstract concepts, and an understanding of the insulation industry and its symbolism.

  €231 - €692
  Επείγον Σφραγισμένο
  €231 - €692
  36 προσφορές
  Senior iPad App Developer Needed Έχει λήξει left

  We are looking for a talented iPad app developer. Developers must be proficient in FlutterFlow and have an iPad Air. This project is nearing completion and work on FlutterFlow is almost complete. We need a senior developer to finish this project. Currently, there is a problem with my Apple account, so having an Apple account is essential. The final results provided are no-error flutter code and IPA file. We are looking for a senior developer who knows how to meet tight deadlines and complete projects in a short time. Note: If you do not have an iPad Air, an Apple account, or are not proficient in Flutter/FlutterFlow, please do not apply. Thanks

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am seeking a physiotherapy practitioner with focus on exercise therapy for a month-long project. An ideal candidate should have a robust understanding and practical competence in physiotherapy, preferably wit...exercise programs - Monitor progress and adjust treatment as necessary Ideal Skills and Experience: - Degree in Physiotherapy or related field - Experience in exercise-based physiotherapy treatments - Strong understanding of various physiotherapy methods, with an emphasis on musculoskeletal and neurological aspects Please note that specific exercise modalities (strength training, cardiovascular conditioning, flexibility and stretching) may be incorporated into this role, therefore, expertise in these areas would be a plus. I am expecting the project to be completed withi...

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...efficient performance. Milestone 2: PCB Development for Controlling and Measuring Electronic Components (Duration: 1 weeks) Design a comprehensive PCB for Arduino Mega, integrating components such as: Dual sets of weight sensors (high sensitivity and larger range, lower sensitivity but extended range). NTC sensor for temperature measurement. Control interfaces for stepper motors, DC motors, and air pumps. Implement a versatile input system to accommodate temperature and weight parameters. Develop algorithms for precise control of induction coil and motors to achieve setpoints. Milestone 3: Data Logging and Recipe-based Operation (Duration:0.5 weeks) Integrate SD card functionality into the ESP32-CAM module for efficient data logging. Develop a system to run operations based on ...

  €1321 (Avg Bid)
  €1321 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Ionic App Development Έχει λήξει left

  Hello, My app is created on Ionic framework. I submitted my iOS app to Apple for review and they told me that one of my pages didn't display on: Device type: iPad Air (5th generation) OS Version: iOS 17.3.1 Please see attached screenshot. I need this page to display. Who can help me?

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Trophy icon Elegant Arkansas Classic Logo Έχει λήξει left

  ...prestigious golf tournament, The Arkansas Classic. This logo will embody the spirit of the event and should meld seamlessly with our vision for a classic and traditional aesthetic. **Requirements:** - **Design Style:** The logo must capture a classic and traditional feel, reflecting the time-honored spirit of the tournament. Preference will be for designs that are sophisticated yet simple, embodying an air of exclusivity. My Idea is maybe have the outline of the state of Arkansas with a golf flag in the Hot Springs area which is where the tournament will take place. - **Color Scheme:** We're looking for a design that incorporates White, or black or grey. The use of this color should be thoughtful and should complement the classic feel of the logo. Whether used as the prima...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  76 συμμετοχές

  ...or music that complements the visual transition and enhances the overall viewer experience are encouraged. The animation should maintain a video aspect ratio of 4:5 aspect ratio (1080 x 1350 pixels). Creative Freedom: While we have provided a basic concept, we encourage you to bring your creative vision to the project. The reference video () is just a starting point; we're looking for fresh, innovative ideas that align with WoodXel's brand identity and values. Commitment and Continuity: This project represents the beginning of an ongoing need for engaging social media content. We're interested in establishing a long-term relationship with a freelancer who can consistently deliver high-quality

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  18 συμμετοχές

  ...the design for the standard dimensions of an Aquila16 racing frame. **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in aeronautical or mechanical engineering. - Expertise in 3D design software such as SolidWorks, AutoCAD, or Blender. - Previous projects involving FPV racing drones or similar high-speed UAVs. - Understanding of the specific challenges associated with drone racing, such as air resistance, frame durability, and weight reduction. The final deliverable should be a detailed STL file ready for 3D printing. The design should prioritize the racing capabilities of the Aquila16, ensuring it can withstand the high-speed maneuvers and slight collisions typical in races. I'm excited to work with a freelancer who shares a passion for drone racing and can help bring...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Κορυφαία air conditioning Άρθρα Κοινότητας