Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  204,903 active directory δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for Christina G. Έχει λήξει left

  Γεια σου Χριστίνα, Ψάχνω για εναν/μια επαγγελματια που γνωρίζει απο WP. Θελω να φτιαξω ενα ον λαιν ευρετηριο. Εχω αγορασει ηδη τα domains and the business plan from WP και εβαλα ενα free ...

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Christos G. Έχει λήξει left

  Καλησπέρα, Ψάχνω για εναν επαγγελματια που γνωρίζει απο WP. Θελω να φτιαξω ενα ον λαιν ευρετηριο. Εχω αγορασει ηδη τα domains and the business plan from WP και εβαλα ενα free template for directory για να &...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Ιστοσελιδα Έχει λήξει left

  Καλησπέρα, Έχω ξεκινησει να φτιαχνω μια απλη ιστοσελίδα στο Wordpress που θέλω να το κανω directory τυπου yelp. Έχω τα δεδομενα και ουσιαστικα θέλω μια βοήθεια με το σχε&delt...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Χρειάζομαι ένα λογότυπο για την νέα μου ιστοσελίδα. Το όνομα της ιστοσελίδας είναι Το θέμα της ιστοσελίδας είναι directory+events+listings etc,

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...FROM THE CUSTOMER FORM HAS TO BE ON A MODULE ON THE FRONT PAGE THE COMPONENT AND THE EMAIL MUST BE MULTILANGUAGE GREEK ENGLISH WITH FALANG COMPANY WHEN THE COMPANY REGISTERS, CHOOSES THE SUBSCRIPTION AND THE COST IS BASED ON THE CATEGORIES AND THE LENGTH OF THE SUBSCRIPTION. AFTER THAT HE RECEIVES AN EMAIL WHERE WE SAY TO HIM THANK YOU AND ASK FROM HIM SOME PAPERS. THE ACCOUNT WILL NOT BE ACTIVE, IT WILL BE ACTIVATED FROM THE ADMIN AND ONLY EVERY NEW ADD FROM CUSTOMER SHOULD BE SENT TO ADMIN TOO THE COMPANY HAS TO BE NOTIFIED WHEN THE SUBSCIPTION IS ENDING THE SUBSCRIPTION SHOULD BE PAID THROW BANK TRANSFER OR PAYPAL. DURING THE REGISTRATION PROCESS HE SHOULD FILL SOME FIELDS THAT I WILL PROVIDE TO YOU. WHEN HE LOGINS HE CAN EDIT HIS PROFILE, VIEW HIS INVOICES FROM TH...

  €568 (Avg Bid)
  €568 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Θελω μερικες αλλαγές στο site Τα ονόματα σο συγγραφέων να φύγουν να μπορώ να βλέπω εγώ και οι συγγραφείς τα views τους και να μου βγάζει πόσα άρθρα έπιασαν το goal (πχ αν &ta...

  €570 (Avg Bid)
  €570 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Create an Android App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a simple Android app created that scans a barcode and inputs the information into Excel, much like the Scan-It to Office app (), but a far more scaled down version of it. / I will need the app (with a custom logo) to have the logo and a scan button. / An Excel Add-In (for it to communicate as per the video above) / For the app to send t...the Scan-It to Office app (), but a far more scaled down version of it. / I will need the app (with a custom logo) to have the logo and a scan button. / An Excel Add-In (for it to communicate as per the video above) / For the app to send the data to column A on the first blank row of Sheet1 of the Excel workbook which will be open in the background (not active).

  €261 (Avg Bid)
  €261 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  ...Elasticsearch integration and be proficient in PHP. So thing is that another freelancer broke my site and I need someone who knows Magento2 to fix it. All things worked perfectly fine before. As to the extent of what I can see is broken. 1. when trying to run [~/public_html]# bin/magento setup:static-content:deploy -f es_ES es_AR en_US Deploy using quick strategy In line 236: Directory "frontend/Magento/blank/es_ES" cannot be created Warning!mkdir(): Permission denied 2. mercadopago extension is not showing frontend. I think is because setup:upgrade is not running 3. elasticsearch stops shortly after restarting strace: Process 17345 attached futex(0x7f6d374ff9d0, FUTEX_WAIT, 17523, NULL) = -1 ENOSYS (Function not implemented) +++ killed by SIGKILL +++ 4. th...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  You will get : 1- Complete Market Research 2- Complete Competitor Research 3- Complete Keyword Research 4- Content Brief 5- Listing Frontend & Backend Optimization on Amazon 6- Listing Images Optimization

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  VA and Penetration Test -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Analyze HTTP headers for security misconfiguration Check the security of HTTP cookies Check the SSL certificate of the server Check if the server software is affected by known vulnerabilities Analyze for interesting URLs Check whether a client access file exists, and if it contains a wildcard entry (, ) Discover server configuration problems such as Directory Listing Check if HTTP TRACK/TRACE methods are enabled Crawl website Check for SQL Injection Check for Cross-Site Scripting Check for Local File Inclusion and Remote File Inclusion Check for OS Command Injection Check for ASP Cookieless Cross-Site Scripting Check for Server Side Request Forgery Check for Open Redirect Check for PHP Code Injection Check for JavaScript Code Injection Check for outdated

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Bitlocker implementation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled professional to implement Bitlocker on multiple devices running Windows 10. The ideal candidate should have experience with Bitlocker implementation and strong knowledge of Windows 10 operating system. Key requirements for this project include: ...10. The ideal candidate should have experience with Bitlocker implementation and strong knowledge of Windows 10 operating system. Key requirements for this project include: - Expertise in implementing Bitlocker on multiple devices - Familiarity with Windows 10 operating system - Experience with Active Directory for storing recovery keys Skills and experience required: - Proficiency in Bitlocker implementation - Strong knowledge of Windows 10 operating system - Experience with Active Directo...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  NFT collections solana SPL token 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an api to find active wallets in NFT collections on solana so I can send my SPL token which has already been created and a script to send those 100k tokens

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  3d rendering -- 2 9 μέρες left

  Hi im rahmath. Architectural designer. Accept this proposal for active this project.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Customer support 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Averagely working hour will be 3.5 hours per day. The initial trial period will be 1 month, and then we will look for long term workers in this role. Must-have skill: FLUENT English in both writing & reading with patience, because you will need to communicate with Australian local customers. Skillful knowledge in using Zendesk ticket system for customer enquiries. Active Can-do with willing to learn everything attitude, try to solve customer problems with manners and basic service skills.(Important!) Skillful knowledge in using Microsoft Excel file. At least attending the ticket enquiry system 3 times/day. (Must have!) Response instructions timely when necessary (Important) ONLY a...

  €638 (Avg Bid)
  €638 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Hadoop HDFS Setup 6 μέρες left

  ...after the first name of each team member. Use commands to upload the Hadoop package to HDFS. Use commands to show the IP addresses of all DataNodes. Provide detailed information (ls -l) of the blocks on each DataNode. Provide detailed information (ls -l) of the fsimage file and edit log file. Include screenshots of the Overview module, Startup Process module, DataNodes module, and Browse Directory module on the Web UI of HDFS. MapReduce Temperature Analysis You are given a collection of text documents containing temperature data. Your task is to implement a MapReduce program to find the maximum and minimum temperatures for each year. Data Format: Year: Second item in each line Minimum temperature: Fourth item in each line Maximum temperature: Fifth item in each line Su...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Active directory, separation of public and private DNS -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with my project to implement the separation of public and private DNS in my small network of 1-50 devices. Currently, I have 2 DNS zones. Furthermore, add the VMs to active directory, and deploy anti virus on the VMs. Also have Knowledge of Suricata and Mod security custom rules. Time wasters stay away please. Skills and Experience: - Strong knowledge of Active Directory and DNS - Experience with network security and administration - Familiarity with DNS zone configuration - Ability to work with small-scale networks - Know how to write suricata and mod security rules - Attention to detail and ability to follow instructions

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Active directory tool 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need active directory tool that able to access AD with the different workstation and AD Account using the command below description budget 10usd 10usd Budget function Is-Numeric ($Value) { return $Value -match "^[d.]+$" } function Is-Valid { param ($User="", $Duration=0) # User check if ($User -eq $null -or $User -eq "") { Write-Host "Invalid username, null or empty value was provided." return $false } elseif (([ADSISearcher] "(sAMAccountName=$User)").FindOne() -eq $null) { Write-Host "User does not exist in AD. Please make sure to provide the network ID." return $false } # Duration check if ($Duration -eq $null -or $Duration -eq "") {...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me change the domain name of my website without affecting its content. Desired Timeframe: - The domain name change should be completed within a week. Access to DNS Settings: - I currently have access to my domain's DNS settings. Website Activity: - My website is currently active and receiving traffic. Ideal Skills and Experience: - Experience in domain name management and DNS settings configuration. - Knowledge of website migration and ensuring content remains intact. - Familiarity with web development and hosting platforms. - Strong attention to detail to ensure a smooth transition without any disruptions. - Effective communication skills to coordinate with domain registrars and hosting providers.

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  ...experience in creating minimalist aesthetics. Specific requirements for the project include: - Creating visually appealing reels and posts that align with a minimalist aesthetic - Ensuring that the Instagram page has a sleek and coordinated look - Being open to creating content on various themes and subjects, as I am open to anything - Posting new content several times a week to keep the page active and engaging Skills and experience needed for this project: - Proficiency in Instagram content management and scheduling - Strong understanding of visual aesthetics and the ability to create sleek and coordinated content - Creativity and the ability to adapt to different themes and subjects - Strong organizational skills to ensure consistent posting schedule If yo...

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Hello Khay! I can help you with the following:- ✔Social media management/marketing ✔Content creation (graphics, reels, copywriting, hashtag research, and distribution) ✔Social media growth strategy - increasing follower base with active, targeted followers. ✔ Website management and blog posting ✔ Email marketing and List building ✔ Web search and Data entry Concerning this project, I would like to present my candidacy to you. Working as a digital marketer for the last 3+ years, I have honed my skills in social media marketing and management. I have experience building content for all social media channels, creating opportunities to boost organic engagement, running and managing paid ad campaigns, conducting thorough creative and competitor research, handling giveaways and contest...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Dynamic directory site web & mobile -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...dynamic Local Business Directory Site for Web & Mobile. I am looking for a developer to finalize a dynamic directory site for local businesses with a seamless user experience on both web and mobile platforms. The main purpose of the directory site will be to showcase local business listings in a user-friendly way. Preferred Features and Functionality: - Advanced Search: Users should be able to filter search results by categories, location, and other relevant criteria. - User Reviews and Ratings: Users should be able to leave reviews and ratings for businesses. - Map Integration: The site should have a map feature to display the location of businesses. Design is provided, but has to be cut for HTML. Ideal Skills and Experience: - Experience with creating dyn...

  €1222 (Avg Bid)
  €1222 Μέση Προσφορά
  164 προσφορές
  computer reparing 6 μέρες left

  Microsoft Windows 2016/2012/2008/2003/2000/NT Server- Active Directory, File Server, Print Server, Proxy, DNS, WINS, DHCP installation, configuration, maintenance, fine tuning, backup and troubleshooting as well as in client roles for servers, packages installation, disk management and quota management, monitoring system performance. Implementation and troubleshooting of Wifi Routers, Firewall, Access points, VPN and VLAN and Fiber connectivity Expertise in Mail Systems like Microsoft Exchange Server, Lotus Notes, G-suit, Outlook configuration and troubleshooting. Repairing and troubleshooting Experience for all types of Desktops and Laptop (Lenovo, HP, Dell, etc) Hardware and Printers (Line, Passbook, Dot Matrix, LaserJet, Inkjet)

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Work of data entry 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, Some active and good freelancers are required for my the work details will be are preferred. Thanks

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  176 προσφορές
  postilion contractor 5 μέρες left

  ...leader with a servant heart. • Inspire great teamwork and have great interpersonal skills. • Personal integrity and a good work ethic. • Attention to detail and long-term planning. • Project and resource management skills. • Insist on collaborative work. • A good track-record with contactable references. Qualifications and Experience Required • A relevant software development degree. • 10+ years active software development experience in using common front-end frameworks such as ReactJS/VueJS, backend frameworks such as ExpressJS/SpringBoot, as well as native mobile development in Android (Java/Kotlin) and/or iOS (Swift). • Experience in architectural design and documentation. • Experience creating and consuming REST APIs. &bull...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Portuguese Translator & Chat Support (Finance related) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for experienced translators who are Portuguese natives to support our website translation and support financial live chat room at our website. Job description: -Translate and proofread related texts/articles/documentation related to finance or our website; -Keep the chat room active by interacting with real users, answering their questions, guiding users to explore more about our products, providing insights on trading strategies, sharing your trading ideas and signals, reminding them of important events, encouraging traders, etc; -Personal attack, hate speech, or anything else that may damage our product and brand repurtation is not allowed; Requirement: - Knowledge in financial trading or finance; - Portuguese native, with 1-2 year of English-Portuguese translati...

  €392 (Avg Bid)
  €392 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Simple React Native App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Simple React Native App with Following Functions: Login - Connect External API to validate Login and keep it authenticated & active List View - Connect External API with bearer token and fetch data , loop and list it in the page Add New - Connect External API to update the new record submitted from the app

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...new ideas, and overseeing our infrastructure and security aspects. **Your Role:** - Monitor and accompany our development process - Provide feedback, ideas, and concerns about the project - Assist in optimizing our blockchain infrastructure **Requirements:** - Extensive experience in blockchain technology, especially with wallets - Ability to communicate complex technical concepts simply - No active programming work, purely advisory and support role **Compensation and Workload:** - Payment on an hourly basis - A maximum of 10 hours of support per month **Application Process:** Please send us a proposal detailing your experience and how you can contribute to our project. Start your proposal with the phrase "I have read and understood the requirements" to confirm that...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Yeastar meeting room display devices issues 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to troubleshoot the issues I am experiencing with my Yeastar meeting room display devices. The specific issue I am facing is that the devices are not showing in the active state. I have not tried any troubleshooting steps myself as I am not familiar with troubleshooting such devices. My preferred outcome after the troubleshooting is to have the devices showing in the active state. Skills and experience required for this job: - Expertise in troubleshooting Yeastar meeting room display devices - Knowledge of how to resolve issues with devices not showing in the active state

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  You can call my twilio services bot here +1-228-400-7957 to test Task List: 1) I have ...twilio voice bot connected to GPT and randomly it errors after a few messages back and forth and I can not tell why and fix. I need you to quickly identify the bugs and fix my functions. 2) I need to setup subscription billing through stripe: A) first 24 hours free, then 1 question per day. B) Enter your credit card free 7 day trial where you can ask unlimited, then we charge $1 per month. 3) Upon active subscription, you can ask unlimited questions back and forth on the call and it remembers your conversation history Call the bot, read the task list, and tell me how fast you can do this. This should take an expert a day and then I have more extensive work. Prove to me you read the job and ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Twilio Services + OpenAI Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  You can call my twilio services bot here +1-228-400-7957 to test Task List: 1) I have ...twilio voice bot connected to GPT and randomly it errors after a few messages back and forth and I can not tell why and fix. I need you to quickly identify the bugs and fix my functions. 2) I need to setup subscription billing through stripe: A) first 24 hours free, then 1 question per day. B) Enter your credit card free 7 day trial where you can ask unlimited, then we charge $1 per month. 3) Upon active subscription, you can ask unlimited questions back and forth on the call and it remembers your conversation history Call the bot, read the task list, and tell me how fast you can do this. This should take an expert a day and then I have more extensive work. Prove to me you read the job and ...

  €54 / hr (Avg Bid)
  €54 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a developer to help me create a supply chain platform using Glide. The platform should have the following specific features: Key features: - onboarding suppliers - onboarding inventory - suppliers directory - send RFQ to suppliers - generate purchase orders - track order / production, shipment / delivery - chat and send documents to suppliers

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  ...and achievements. Download option and copy link functionality. Comments section. Login & Registration: Simple client-side validators. Alternative social network authentication. Subscriptions and Purchases: Monthly/annual subscriptions and one-time purchases. Payment methods: debit/credit card, PayPal, crypto. Account Setup: Modify account data, two-factor authentication. Referral system, active sessions, shopping history. Profile: Display basic info, user-generated images, liked images, and achievements. Pages: Privacy policy, terms and conditions, tutorials. Authenticated Menu: Notifications, credit balance, dropdown with profile links. 5. Considerations Prioritize a seamless and intuitive user experience. Optimize for performance and responsiveness. Test acros...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a freelancer who has good experience in applying and using the ARmember plug for a membership directory project. The primary purpose of using the ARmember plug is to create a membership directory and community chat. Specific functionalities that need to be implemented include membership levels. I require assistance in both setting up the WordPress ARmember plug and maintaining besides creating a community chat. . Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in using the ARmember plug and elearning - Experience in creating membership directories - Familiarity with implementing membership levels - Ability to set up and maintain the ARmember plug - Attention to detail and ability to troubleshoot any issues that...

  €328 (Avg Bid)
  €328 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  Intimacy Coach/Counsellor (with/without experience) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Non-judgmental Conversations: Facilitate discussions on a wide range of topics related to intimacy, relationships, and personal development. Create a safe and non-judgmental space for clients to express themselves. 2. Provide Guidance and Support: Offer insights, advice, and support to clients seeking assistance with relationship challenges, communication issues, and intimate concerns. Utilize active listening skills to understand clients' unique situations. 3. Taboo Topic Exploration: Comfortably navigate and discuss taboo topics related to intimacy, sexuality, and personal growth. Maintain a respectful and inclusive approach when addressing diverse perspectives and experiences. 4. Training and Professional Development: Willingness to undergo training to enhance coaching...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...and achievements. Download option and copy link functionality. Comments section. Login & Registration: Simple client-side validators. Alternative social network authentication. Subscriptions and Purchases: Monthly/annual subscriptions and one-time purchases. Payment methods: debit/credit card, PayPal, crypto. Account Setup: Modify account data, two-factor authentication. Referral system, active sessions, shopping history. Profile: Display basic info, user-generated images, liked images, and achievements. Pages: Privacy policy, terms and conditions, tutorials. Authenticated Menu: Notifications, credit balance, dropdown with profile links. 5. Considerations Prioritize a seamless and intuitive user experience. Optimize for performance and responsiveness. Test acros...

  €223 (Avg Bid)
  €223 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Native English Writers for Ongoing Work - $17.50+/1000 Words - 4 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...opportunity to learn from experienced team members on a daily basis. What we expect: *You'll be part of an International team with a base in Serbia that works for many clients which means you must be able and willing to research various topics. * You are reliable (will submit work on a daily basis), possibly have some experience working from home already, and can motivate yourself. *We need active people who reply quickly and are internet savvy. *Your English writing, spelling, and grammar skills need to be of a high standard. *You take feedback well and want to improve your writing skills. *Creativity and a big vocabulary are pluses. *Deadlines are very important and when given one you must make sure to submit the work in time. Please tell us about your availability...

  €907 (Avg Bid)
  €907 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  ...and achievements. Download option and copy link functionality. Comments section. Login & Registration: Simple client-side validators. Alternative social network authentication. Subscriptions and Purchases: Monthly/annual subscriptions and one-time purchases. Payment methods: debit/credit card, PayPal, crypto. Account Setup: Modify account data, two-factor authentication. Referral system, active sessions, shopping history. Profile: Display basic info, user-generated images, liked images, and achievements. Pages: Privacy policy, terms and conditions, tutorials. Authenticated Menu: Notifications, credit balance, dropdown with profile links. 5. Considerations Prioritize a seamless and intuitive user experience. Optimize for performance and responsiveness. Test acros...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...option to work fully remote in Europe? Here you go: As Freelance Web Developer (m/f/x), you will drive the development of our B2B shop by developing, extending and maintaining web applications with our international dev team in a thriving eCommerce environment. Note: This position is intended to be a project-based position and can be fulfilled fully remote within Europe. Software Development: Active participation in the software development life cycle by developing, extending and maintaining new features and Shopware 6 plugins for our B2B shop. Integration: Part of the responsibility will be the integration of Shopware 6 with third parties services and APIs. Stakeholder Management: Collaborate closely and effectively with other developers and our agency to ensure the achi...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  I am looking for people experienced with using Zapier/Active Pieces to automate API integration tasks. Specific tasks that need to be automated include email automation, data syncing, and social media posting. I have a specific list of applications and platforms that need to be integrated with, and I will provide this list to the freelancer. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency with Zapier/Active Pieces - Strong API integration skills

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a freelance social media expert who can help me create engaging and effective posts to grow my new qigong business on Instagram. I currently promote through my massage business IG pages so will need to develop a new page for the Qigong business Social Media Platforms: - The focus will be on Instagram, as this is where I believe my target audience is most active and engaged. - At a later stage, an additional platform could also include LinkedIn as I develop a corporate sector for organisations interested in Qigong sessions for staff Type of Business: - My business is in the qigong industry, offering classes and workshops for individuals looking to improve their physical and mental well-being through this ancient Chinese practice. - I am also keen to promote ...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Email verification 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me with email verification for my project. The purpose of the verification is to clean up my email lists and ensure that all the emails are valid and active. Skills and experience needed: - Strong knowledge and experience in email verification methods and tools - Experience in handling large email lists - Familiarity with different platforms and software used for email verification Requirements: - The freelancer should be able to suggest and recommend the most suitable platform or software for the verification process, as I am open to suggestions. - The freelancer should be able to handle a large number of emails, as I have more than 1000 emails that need to be verified. If you have the necessary skills and experience, please bid ...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Development of Sudan Expertise and Collaboration Platform on Odoo 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...specific requirements for the project: Features: - User profiles and authentication - Collaboration tools such as chat and document sharing - Expertise directory and search Design and User Interface: - I have specific design ideas that I would like implemented - The platform should be user-friendly Timeline: - The project should be completed within 1-3 months Ideal Skills and Experience: - Experience with Odoo development - Proficiency in user interface design and implementation - Knowledge of authentication and user profile management - Familiarity with collaboration tools and document sharing functionality - Ability to create an expertise directory and search feature If you have the necessary skills and are able to complete the project within the specified timeline,...

  €565 (Avg Bid)
  €565 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ...and achievements. Download option and copy link functionality. Comments section. Login & Registration: Simple client-side validators. Alternative social network authentication. Subscriptions and Purchases: Monthly/annual subscriptions and one-time purchases. Payment methods: debit/credit card, PayPal, crypto. Account Setup: Modify account data, two-factor authentication. Referral system, active sessions, shopping history. Profile: Display basic info, user-generated images, liked images, and achievements. Pages: Privacy policy, terms and conditions, tutorials. Authenticated Menu: Notifications, credit balance, dropdown with profile links. 5. Considerations Prioritize a seamless and intuitive user experience. Optimize for performance and responsiveness. Test acros...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Sales Executive for Advertising Space Industry: Online marketing Target Audience: Both businesses and consume...advertising trends. Background: These are my websites. All the people/ businesses are paying to advertise on my sites. We promote local business and events. People like to advertise on our platforms because they get greater exposure to their businesses. We enjoy a prominent Page 1 position on Google and we are very active on various Social media platforms. Target market is approximately 100,000 businesses in the 3 locations above. I am looking for someone to work with my organisation for a long-term period if possible because we have more sites and locations coming up in the new year.

  €2024 (Avg Bid)
  €2024 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me duplicate a Squarespace website and update some images. I have both domains active on my account. The domain to be duplicated is , and the domain I want it duplicated to is www.cfemusic.com. Some of the images on the site I would like to be replaced, and I can provide them as we go. I would also like the developer to take a look at the various aspects of the website and offer any advice as far as simple updates to the navigation/aesthetics that might make the site look more professional. Requirements: - Experience with Squarespace and duplicating page content. - Attention to detail to ensure accurate duplication. - Timely completion of the project within a week, it is not very many pages. Please provide your portfolio

  €436 (Avg Bid)
  Επείγον ΣΜΓ
  €436 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές

  Business name - Tangled In webs Slogan: Bringing the magic of tarantula's to your hands website : We are adding a dry good section of substrate , moss kits and leave Bio active supplies to our company called SUBCOMPANY: Inverta____ so Invertadirt (invert-a-dirt), Invertakits etc (invert-a-kits). Bioactive Balance for your arachnid and Isopod needs please be super creative and have fun with this as i have no real expectation except it blend with our colour scheme . Navy blue and white we will be looking to change our logo also after 10 years so this will be a rehire on us rebranding please visit the site or face book

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  SOCIAL MEDIA HANDLER 4 μέρες left

  I am looking for a social media handler who can assist me with my Instagram account. Skills and Experience: - Proficiency in managing Instagram accounts and generating content - Experience in creating promotional and advertising content - Ability to engage with followers and maintain a moderately active presence with daily posts.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές