Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 actionscript δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  σας παρακαλω προτιμω ελληνα προγραμματιστη θελω να μετατρεψω την εφαρμογη Voice video Chat 2.6 την γνησια απο τιν σελιδα απο flash kai flash actionscript 2 σε html5 και με καποιες αλλαγες π&omicro...

  €586 (Avg Bid)
  €586 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  σας παρακαλω προτιμω ελληνα προγραμματιστη θελω να μετατρεψω την εφαρμογη Voice video Chat 2.6 την γνησια απο τιν σελιδα απο flash kai flash actionscript 2 σε html5 και με καποιες αλλαγες π&omicro...

  €430 (Avg Bid)
  €430 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  The site is not in WordPress, it was built with ActionScript by Macromedia for Adobe Flash, Extend existing Captcha functionality to other forms and test all. Check all other entry points to prevent card testing.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  The site is not in WordPress, it was built with ActionScript by Macromedia for Adobe Flash, Extend existing Captcha functionality to other forms and test all. Check all other entry points to prevent card testing.

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I have already developed computer-based musical instruments. They were built using actionscript 3 in adobe animate. It is for the desktop platform. The essential component of this application is a keyboard interface, utilizing the functionality of a common computer keyboard to act as the instrument's keys. There are 3 models. One uses the computer keyboard to play individual notes like a piano. The 2nd uses a numeric keypad to play over 50 different chords with 3 inversions in all 12 musical keys. The 3rd uses the computer keyboard to play both chords and individual melody notes. MIDI is not used. All notes and chords are .mp3 recordings. All are fully working but have a few bugs to work out. Both time-based expiry and web-based authorization are present and working....

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I require a creative professional who is adept in ActionScript to design and develop an engaging webpage. Required Features: - The page will function primarily for informational purposes, educating viewers on a specific subject matter. - Incorporating ActionScript, the webpage should feature interactive animations that are triggered by basic hover effects. Ideal Skills and Experience: - Expertise in ActionScript is a must for the realization of high-quality animations. - Prior experience in designing and developing interactive webpages is a plus. - Familiarity with integrating actionable elements (like hover effects) will be advantageous. Ultimately, the project is about designing a simplistic yet effective webpage that houses interactive animations for an engagi...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am seeking a proficient freelancer to help modify the content within a SWF file. This will primarily involve manipulating and editing existing visual...This will primarily involve manipulating and editing existing visual and audio elements. Scope of Work: • Decompile the SWF file • Modify the content, altering existing visual elements and audio files Skills and Experience: • Strong understanding and experience with SWF files • Proficiency in Adobe Animate/Flash or similar applications • Good audio and visual editing skills • Mastery of ActionScript is a plus, but not required Your bid should reflect an understanding for decompiling SWF files and modifying visual and audio content within. Highlight any past experience regarding this matter. Lookin...

  €296 (Avg Bid)
  €296 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I need a creative and skilled animator to create a 15-second advertisement using Adobe Photoshop and Adobe Animate. Your ability to deliver high-quality motion graphics through frame-by-frame animation, twe...techniques will be key. Key Requirements: - Proficient in Adobe Photoshop and Adobe Animate. - Proven track record in delivering successful animated content. - Mastery of frame-by-frame, Tweening, Masking animation techniques. - Creativity and originality in design. Your portfolio showcasing previous work related to 20-second motion graphics and an understanding of actionScript coding will contribute to the success of this project. I am looking forward to partnering with a professional who can bring my vision to life in an engaging and eye-cat...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Interactive storytelling with Theme Humpty Dumpty Adobe Animate expert 10 pages -15 pages Adobe Animate Put a suitable Title and introduction of interactive story based on your crea...Adobe Animate expert 10 pages -15 pages Adobe Animate Put a suitable Title and introduction of interactive story based on your creation Story Theme: Humpty Dumpty (2D) Must include vector graphics, text, colours, animation and sound (like horses, falling, hitting etc, your creativity) Must include clickable buttons (see a sample attached) Language: English Deliverables: File Type : Advanced (ActionScript 3.0) Stage Size : 1024 px X 768 px Frame Rate : 24FPS Orientation : Landscape Save your final interactive story with FLA file and publish it as SWF file (need to provide both these formats as deliv...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I need someone with Actionscript experience Where there is a project I wanted to do, but it depends on this language budget 100$

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...game to a Unity3D file. The game was created in Adobe Animate. Requirements: - Proficiency in Adobe Animate/Flash and Unity3D -Experience in C# and Actionscript 3.0. -Familiarity with Adobe Animate “Movie Clips”. - Knowledge of game development principles and best practices Project Scope: All imagery from existing game must be ported over (grabbed by unzipping FLA if possible, or by screenshots). The code needs to be rewritten in C#. It shall be a 2D project using Unity3D. The finished product will be a Unity3D project that is an identical replica of my old Flash game. An FLA file and .exe file will be provided, including all Actionscript 3.0 code. Here is what the free version of the game looks like. *The actual game has more airports

  €784 (Avg Bid)
  €784 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I need an actionscript programmer

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Actionscript - jpexs Έχει λήξει left

  Hello , i have already tool for game was working good , but now after update small in the game we need to update the patch.. I want work with you every updates in the game For every 1 patch 7$

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Jpexs - actionscript Έχει λήξει left

  Hello , i have already tool for game was working good , but now after update small in the game we need to update the patch.. I want work with you every updates in the game For every 1 patch 7$

  €9 - €9
  €9 - €9
  0 προσφορές

  Hi, I am the owner of this flash game called Truck Loader: I have the source code and I'd like the game converted into HTML5... You will also need to upgrade images where necessary and build new UI where needed. To be released on the web + Mobile Games.. I have over 100 games to convert in total, but I am testing your skills with just one.. In order to apply, please show me your past game work portfolio... especially games you have converted from Flash to HTML5 Once the game is converted to HTML5, I will own all ip, all writes to the new code, title, engine, graphics etc. You may not re-produce the same work nor release the game or its likeness yourself. Thank you

  €656 (Avg Bid)
  €656 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I need a ANE for Android for Spech Recognition. I already have one but there is a default timeout after a very short time of silence. I need the ANE without any default timeout. Means: I want to be able to start and to stop the speech recognition per Actionscript function. By the way: It is not a solution to re-start the speech recognition function automatically when it was ended. Then always an annoying sound is played back. I know that it is possible to disable the default timeout because there are other apps in Google Play which work in this way. I politely ask you to describe in two or three sentences which Android framework you want to use to realize this. So I can sort out those full- or half-automated project bids starting with "I fully read your project description and ...

  €262 (Avg Bid)
  €262 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  I need an actionscript programmer Έχει λήξει left

  I need programmer actionscript - using Jpexs( FFdec) To edit on file Swf

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I need programmer actionscript - using Jpexs( FFdec) To edit on file Swf

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need programmer actionscript - using Jpexs( FFdec) To edit on file Swf

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I have a project (with source code full) written in flash and external actionscript files (as3) and i want to convert it to javascript/html5. The project works with red5 server / sql. Is a public chat with extra panel for settings . if anyone is interesting i can uploaded to a server and check it out. Thanks in advance

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Need something which was possible years ago with '' , to save variables from actionscript 2 (Flash MX2004) to a local text file using Windows 7 and 10. The actionscript to nominate the filename, create the txt file if it doesn't exist, overwrite or append an existing txt file. Hopefully without the need for asp, php, cfm or similar. All should be local. All variables will be letters or numbers only. Don't need any fancy interface, just the bare bone fla file and whatever is needed to create a txt file.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for a developer for permanent cooperation. About 40h / month

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Changing AS2 into HTML5 Έχει λήξει left

  I want to change ActionScript 2 into HTML5. The script are about 150 lines or so. I also need the information of software to convert html5 into exe. If you need the detail ,I I will send you the fla files. You need adobe animate to do this project Because I will revise and compile this app with it.

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Directorio Έχει λήξει left

  Necesito soporte en una aplicación escrita en Flash, ActionScript , Animate instalado en nuestra computadora. Requerimos un especialista que pueda darnos una solución luego de revisar el código. Se desarrollo una aplicación para un dealer de autos donde pueden actualizar información de modelos, actualizar imágenes y fotos, capturar información de una base de datos el servicio técnico que se le da a los autos.

  €213 (Avg Bid)
  €213 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Adobe illustrator Actionscript Έχει λήξει left

  I need a script that will allow me batch resize a bunch of svg logos as follows Open svg file in adobe illustrator Select Logo (select all) Resize logo to 1in Height x proportional height Resize artboard to same size as logo Center logo within artboard Save Open next svg file... I attached a few svg logos you can use to test. They are all different sizes Thank you, Dan

  €7 - €21
  €7 - €21
  0 προσφορές

  Looking for a freelancer who can work on couple of actionscript issues to fix.

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Looking for a freelancer who can work on couple of actionscript issues to fix.

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Tasks required: * port existing game + engine from flash actionscript to C#/JS, integrating steam api in the process * convert server dependence to single player (offline) and steam p2p

  €2351 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €2351 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Edit .SWF ActionScript code -- 2 Έχει λήξει left

  I have a .swf file which I would like to edit its ActionScript code, I tried using JPEX but its sending me error, maybe someone has another idea of how to be able to edit the file without breaking it.

  €473 (Avg Bid)
  €473 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Actionscripting programming Έχει λήξει left

  Hey.. Do you know about Actionscripting programming for game You can do Actionscript coding for game I need this to be done today and deliver today Kindly lets discuss better Can you help me with this??

  €436 (Avg Bid)
  €436 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Hello, I want games with ActionScript 2 , 3 , AIR and html5(adobe animate) Let me know if you can use AS2,AS3 , AIR and html5(adobe animate). I will show the detail. If you don't use ActionScript, only html5 is OK. I change the html5 to ActionScript. other words adobe flash question. Do you program with html5?

  €211 (Avg Bid)
  €211 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Flash Game conversion to Unity (C#) Έχει λήξει left

  Hello, I have a Flash game that i want to port it in Unity. You will have access to original FLA with all assets. The main frame has 1770 lines of ActionScript 2.0 code.

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Hello, I have some devices that used flash to connect and manage them, now its been awhile since i've been connected to them but tried recently and now adobe flash is not longer support and I cannot get ruffle working either due to some actionscript 3 content, I can however SSH into the devices to manage them but my client needs https management back. Thank you.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Actionscript Issue -- 2 Έχει λήξει left

  I need to edit a Actionscipt code to edit a link path "" to "" if you know how to fix this leave a comment.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Flashbuilder/Actionscript expert Έχει λήξει left

  We have a mobile app developed using Flashbuilder and ActionScript. It runs on Adobe Air, on both Apple and Android devices. The app has been running for a few years, with only minor problems here and there. We wanted to make some minor changes in a form, and when the current programmer tries to make changes the app crashes. If you have expertise in these areas, you could hopefully help us correct these issues

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I have an old flash slot machine in Actionscript 1% ​​2. This would have to be recreated in Animate cc. It is a slot client that is sent and queried via jsoin. The slot machine should be recreated with Animate cc and canavas or createjs. The following data are in the appendix: .fla file and from the .fla file the source code of Actionscript 1 & 2 and Sceen from jsoin.

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  need for an Actionscript pro, that helps me looking some files, and find out why my file is not pulling embedded fonts

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...role in the development and implementation of some of our client's eCommerce, brand, and interactive marketing websites. This role will have the opportunity to work on consumer-facing websites, including but not limited to eCommerce and brand sites. Knowledgeable of server-side code and system operations is a plus. Specifically, we are looking for skills in HTML/CSS, JavaScript, JQuery, ActionScript, Java, XML, PHP. Must have experience developing for responsive websites. Experience with Web applications is desirable with an emphasis on responsive design. Must also have attention to detail and a commitment to web standards. Core Responsibilities: •Focus will be on front-end development •Develop code for websites, email marketing, and more •Perform qual...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Convert AS 2.0 website to AS 3.0 Έχει λήξει left

  I need the homepage image slider on re-created in ActionScript 2.0. Images and thumbnails controlled by XML sheet. With the following changes: 1) Only 5 thumbnails should be visible at any given time at the bottom. If there are more in the XML, use mouseover left and right to make them appear. 2) Need the same transitions. Attached is the FLA with AS 3.0, XML and image files. The FLA already contains the sizing I want. I need this done within 2-3 days and $100 for this.

  €382 (Avg Bid)
  €382 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Actionscript Issue Έχει λήξει left

  I have a code in actionscript that is called "" which should load a file called "" but at the url "" and it's loading "https://undefined/cdn/play/v2/client/". I have the code but I don't know how to fix it.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Mobius Institute () teaches and certifies more condition monitoring and reliability professionals than anyone else worldwide. A major point of difference in our training is our animations and interactive simulators that bring complex topics to life....and we make it understandable. We are continuing the job of removing any reliance on Flash and need the help of an experienced JavaScript developer to assist with converting our animations and simulators to CreateJS. This has the opportunity to turn into a 9 month project. You will: • Be fluent in JavaScript • Have experience with CreateJS and Adobe Animate • Have familiarity with Flash and Actionscript 2.0 You will need to provide a link to your GitHub profile so we can assess the level and quality of your work.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I have an old flash slot machine in Actionscript 1% ​​2. This would have to be recreated in Animate cc. It is a slot client that is sent and queried via jsoin. The slot machine should be recreated with Animate cc and canavas or createjs. The following data are in the appendix: .fla file and from the .fla file the source code of Actionscript 1 & 2 and Sceen from jsoin.

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hello, I have old Flash Slot Client with Actionscript2 which would have to be recreated in Adobeanimate cc project. Json php data are already delivered ready. fla & json file exists. see attached

  €28 - €230
  Σφραγισμένο
  €28 - €230
  5 προσφορές

  I have a plugin for my site which uses swf files to work properly. With flash being discontinued recently, these files no longer work. However, there is flash emulation available but it only works for AS2 content and not AS3. So I need my swf files converted to AS2 so that I can continue using these files on my site with the plugin I have for my site. Here are links to the files: I'm not even sure if the AS3 code of these files can even be converted to AS2 so I'm also attaching some of the code so that it can be reviewed.

  €430 (Avg Bid)
  €430 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  stick figure animation, stick figure animation creator, stick figure animation ActionScript, fighting stick figure animation, flash stick figure animation creator, java stick figure animation program example, java stick figure animation, free online stick figure animation creator, stick figure animation services, flash stick figure animation, stick figure animation service, website stick figure animation company, cartwheel stick figure animation, stick figure animation design, simple stick figure animation, hire stick figure animation artist, stick figure animation ideas.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Fix error in Actionscript Έχει λήξει left

  I have a desktop Actionscript project. The following line _rXML.part.instrument.(@id = instruments[@id]); Produces the error "Access of possibly undefined property id" What is odd is that this error only occurs on OSX. The exact same code in Windows runs fine. The Mac is running InteliJ / Catalina and Windows is running FB 4.7. Both are using SDK v32 and I think this error comes from the compiler so the different environment should not matter. All I am trying to do is recompile an existing application. On an older mac, pre Catalina using FB4.7 the code works fine.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Ein bestehendes e-Learning Tool, welches in Adobe Animate und mit Action Script 3 erstellt wurde, soll zu Adobe Animate HTML5 / Javascript migriert werden. Ich suche nach einem zuverlässigen Freelancer, der mich bei diesem Projekt unterstützen kann. Die Hauptaufgabe besteht darin, die bestehenden AS3 Klassen in Javascript umzuwandeln und das Adobe Animate Flash File in ein HTML5 Projekt zu migrieren.

  €2851 - €4751
  €2851 - €4751
  0 προσφορές
  Convert flash file to HTML5 Έχει λήξει left

  This is an interactive SWF file that needs to be converted to html5 canvas, including ActionScript to JavaScript. I have the source file (FLA) and all assets.

  €370 (Avg Bid)
  €370 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  SWF to CreateJS conversion Έχει λήξει left

  ...continuing the job of removing any reliance on Flash and need the help of an experienced JavaScript developer to assist with converting our animations and simulators to CreateJS We are looking for a full-time developer to work on contract for approximately 9 months. Immediate start. You will: Be fluent in JavaScript Have experience with CreateJS and Adobe Animate Have familiarity with Flash and Actionscript 2.0 You will need to provide a link to your GitHub profile so we can assess the level and quality of your work. Please let us know: Do you like working in a team or autonomously? What is the highest level of maths that you have studied? What project are you most proud of and why do you think it was so successful? Please note, I am not able to chat. I will take the prop...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Κορυφαία actionscript Άρθρα Κοινότητας