Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,155 access 2010 application event δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  exchange 2010 5 μέρες left

  I have exchange 2010 on server 2008 working fine after reboot and stop sending and receiving until we reboot the server. We have around 30 user.

  €105 (Avg Bid)
  €105 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  25 προσφορές
  Exchange 2010 4 μέρες left

  We have a exchange 2010 server. Everyday we have to reboot it to get send and receive working again. If we just restart the exchange services the event log shows the following: MSExchangeTransport 7002 Database Transport Mail Database is already in use. The service will be stopped. Exception details: [login to view URL]:

  €113 (Avg Bid)
  €113 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  2 προσφορές

  Accidentally deployed 2016 without uninstalling 2010. Need to make executable File for standard to Uninstall office 2010 and Repair office 2016 without admin right. exe or any executable file that doesn't the admin password so user can't see. Or if admin account needed need to be stored on encrypted location or anywhere where user can't see.

  €50 (Avg Bid)
  €50 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  6 προσφορές

  ...help with coding In Office 2010 I want from Excel make query in Access. The accd is already open. In Excel I code: Public Function GetCollOntvInBoho(Dosnr) As Collection Dim AccessApp As Object, SqlBoho As String, rsBoho As Object, Coll As New Collection Set AccessApp = GetObject("X:[login to view URL]").Application If Not AccessApp Is Nothing

  €25 (Avg Bid)
  €25 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  18 προσφορές
  Exchange 2010 not sending or receiving 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I completed a Windows update and restart on Friday of last week and no email traffic since then

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  33 προσφορές

  we need detailed advice on how to import transactions in quickbook 2010 UK Software or tool to use excel, csv, txt to prepare (with example) import a revised journal We want to import customer, suppliers, sales receit, invoice, bill, check, bank entries We can provide the QB version we have in the trial mode to test We ll award only freelancer that

  €50 (Avg Bid)
  €50 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  9 προσφορές
  Microsoft SharePoint 2010/2016 Έχει λήξει left

  Microsoft SharePoint 2010/2016 support and possibly future upgrades and workflow web parts development...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  58 προσφορές

  ...software API development, which uses C++ language. And specifically expertise wit MS visual studio 2010 is required. You will be getting help with installing trading software ( Takion ). Once you get that, you will be working on developing small desktop application ( Which is automation logic ). Below is the attached file to get an idea about what will be

  €132 (Avg Bid)
  €132 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  8 προσφορές

  Exchange 2010 is the current isntalled version from exchange, i also installed a 2013 version on a new server, and added the correct roles and made the exchange urls the same. what now needs to be done is at some point the mail should be routed through the 2013 server to the mailboxes still on the exchange 2010.. when that is done, the connection

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  9 προσφορές

  I need windows version application can count moving box. If box goes out of screen top, "out" value increase 1. If box goes out of screen bottom, "in" value increase 1. please check attached video.

  €26 - €43
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €26 - €43
  9 προσφορές

  I need windows version application can count moving box. If box goes out of screen top, "out" value increase 1. If box goes out of screen bottom, "in" value increase 1. please check attached video.

  €9 - €26
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €9 - €26
  5 προσφορές

  The enclosed Excel worksheet has one small problem. Two almost-identical sort buttons, one for Ascending Row 2, and one for Descending Row 2, have what looks like the same exact VB code (except for the commands for ascending and descending). Yet the Descending is not sorting correctly. Why? Note: when I had just 4 or 5 Row 2 cells with values in it, it seemed to be working OK.

  €17 (Avg Bid)
  €17 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  42 προσφορές

  Exchange 2010 no longer getting emails from outside senders. Had a power outage our our Barracuda spam filter is no longer functioning and we changed the Send Connector to reflect this but I am not sure why the inbound emails and not coming in. The exchange mail acceptance test just says "Mail submission failed: Error message: The SMTP host was not

  €118 (Avg Bid)
  €118 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  3 προσφορές

  ...software API development, which uses C++ language. And specifically expertise wit MS visual studio 2010 is required. You will be getting help with installing trading software ( Takion ). Once you get that, you will be working on developing small desktop application ( Which is automation logic ). Below is the attached file to get an idea about what will be

  €155 (Avg Bid)
  €155 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές

  Need experienced developer who can work from mumbai office location

  €7 - €19
  €7 - €19
  0 προσφορές

  Adding search functions (regular and dynamic) to a worksheet, plus 2 other small functions, and fix sorting issue. See enclosed image. Price of >$55 US.

  €64 (Avg Bid)
  €64 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  19 προσφορές

  Looking for some SharePoint developer to build a custom css or xlst style sheet modify a list view in SharePoint 2010 document library. Library items are listed one item per row We want to list it three to four items per row. Strictly using css or XLST style sheets

  €38 (Avg Bid)
  €38 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  11 προσφορές

  I wish to have email notification sent to a group after filling the form that i created. The group exists in the Sharepoint AD.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  41 προσφορές

  Help with the above, please only apply if you can start right away and also with experiance

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  3 προσφορές

  I am having trouble copying part of an XL sheet and having it paste correctly. Please see enclosed image. Note: please bid $15 US.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  28 προσφορές

  Es un sistema de Control de Producción desarrollado en Access 2010 y motor de base de datos en MySQL. El sistema está en plena evolución. Tengo aprobado un presupuesto para agregar módulos al sistema. La solución apunta a una fábrica de mallas electro-soldadas y pretende registrar, reportar y controlar los ingresos de materia prima, la elabor...

  €471 (Avg Bid)
  €471 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  11 προσφορές

  The included image shows the task I'm trying to perform in one column. The goal is that by adding a couple of characters after a number, while entering a value, it will bypass a formula.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  49 προσφορές

  Looking to migrate TFS 2010 located on windows server 2018 To TFS 2017 based on windows server 2016 on a totally different domain Knowing that setting up the new environment is your responsibility using team viewer Amateur please don’t contact my

  €171 (Avg Bid)
  €171 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  2 προσφορές

  Sharepoint 2010 list should connect with sql server 2016 table to read/update table

  €146 (Avg Bid)
  €146 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  19 προσφορές

  I have an existing Access 2010 databse which allows Customer orders of newspapers & magazines to be sorted into daily delivery rounds , records away periods for each customer as well as days when no newspapers are [login to view URL] addition it allows user to edit daily orders, add/edit customers,add new customers with their newspaper&magazine orders. Finally

  €177 (Avg Bid)
  €177 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  26 προσφορές

  We have a suspect macro document and need to understand what will happen when it is opened on windows 7 or 10 with Office 2010. Apply only if you have such system available to test and can do it very shortly after the bid is awarded. Your participation is to: 1) download malwarebytes freeware and run it to verify you have clean system 2) open the attachment

  €130 (Avg Bid)
  €130 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  8 προσφορές

  I need a freelancer with advanced skills in word, exel and powerpoint (2010 version), 50+wpm typing speed to complete an online assessment. I need a pass rate of at least 75% in the word, exel and powerpoint tests and 50+wpm in the typing test. The full assessment will take less than an hour and will be pretty easy for someone with the above skills

  €14 (Avg Bid)
  €14 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  30 προσφορές

  Hi, I have a 140MB Revit file which I needed converted to a 2010 AutoCAD. Can you please send me your price to do this please.

  €14 (Avg Bid)
  €14 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  9 προσφορές
  €18 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  5 προσφορές

  I am looking for a help with my database with Query / Report /etc

  €16 (Avg Bid)
  €16 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  5 προσφορές

  I need to be able to use the Column Group Hide/Unhide function...in protected mode. I found several scripts for this online but I couldn't get them to work (newbie). Need right away.

  €20 (Avg Bid)
  €20 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  14 προσφορές

  I am looking for a freelance SharePoint 2010 developer to help me create a user friendly search bar on a single SharePoint 2010 list. The goal of this project is to replace the current Asset Listing view web part section (as pictured in the example) with a Search Field. This search field should then return results to the page without a postback and

  €164 (Avg Bid)
  €164 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  20 προσφορές
  Help with Excel 2010 - See image Έχει λήξει left

  I need to add a function to an XL sheet such that: when a value is put into a certain blank cell, a formula that is being used by another cell will use this alternative value. And a font color will be changed in the formula output. Needed right away!

  €17 (Avg Bid)
  €17 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  24 προσφορές
  Microsoft Advanced Access 2010 Έχει λήξει left

  Microsoft Access Advanced 2010

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  14 προσφορές
  €3 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  9 προσφορές
  Quick help needed wit Excel 2010 Έχει λήξει left

  I have an XL file that is not updating formulas. When I go to options -> formulas and turn on Automatic calculation it works one time and turns back to Manual. One column shows the green corner triangle in cells.

  €15 (Avg Bid)
  €15 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  14 προσφορές

  I have a few small VB scripts written for some functions in an Excel file. However, I do not know how to use those scripts in new Excel files. Need help with this sometime today.

  €22 (Avg Bid)
  €22 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  14 προσφορές

  I need QB Pro 2010 R7 Canada Version if any one can provide. or 2nd solution is I have already Quickbook premier 2010 r3 Canada version I need this upgrade/patch to R7. if somebody has experience and did it already in past contact and help through team viewer, no try and no time waster please. screen is attached of current version of QB. Thanks.

  €140 (Avg Bid)
  €140 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  5 προσφορές

  ...from image. These images come from pc camera connected to my computer. Since a few days ago, it can't connect camera. I have full source code of this program (Visual Studio 2010 & OpenCV 2.4.7) You must * fix why program can't connect camera from source code. (I use Windows 10 system.) * improve some interface features. when you build and see the

  €430 (Avg Bid)
  €430 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  23 προσφορές

  We need the help to run the company file made in Quickbook pro 2010 Canada version. need the software or somebody can help to run the existing installation that was gone disturbed after windows update. Thanks

  €22 (Avg Bid)
  €22 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  7 προσφορές

  Hi I am looking to get an MS Access 2010 database which can manage newspaper& magazine orders for a number of customers on behalf of a small village shop run by elderly couple. It needs to be able to do following:- 1. Print off daily delivery schedules for customers' orders grouped via delivery routes & recognise day of week eg weekday,Saturday or

  €216 (Avg Bid)
  €216 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  24 προσφορές

  The enclosed image shows three very small questions I need answers for. The included text file has 2 simple formulas I'm working with.

  €17 (Avg Bid)
  €17 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  20 προσφορές

  We currently have a program that uses Microsoft Access 2010 to track our drivers towing activity. We recently lost the ability to click a key and have google maps, map out the current pickup needs. We need some help getting this back up and running as well as check for

  €411 (Avg Bid)
  €411 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  6 προσφορές
  Exchange 2010 - Certificate issues with iphone and outlook Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  hi , i have Microsoft exchange 2010, there is an error in certificate shows when opining outlook and it;s pop each time i open outlook for all users (the security certificate was issues by a company have not chosen to trust ....) , and i can't add my email address on iPhone (the connection to the server failed ) otherwise outlook can send and received

  €33 (Avg Bid)
  €33 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  15 προσφορές
  exchange 2010 troubleshooting Έχει λήξει left

  12 exchange 2010 services wont start, some stuck at starting some stopping. Immediate assistance required

  €116 (Avg Bid)
  €116 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  19 προσφορές
  €17 / hr \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  4 προσφορές

  Create a Workflow in Sharepoint 2010 Foundation. The workflow should be able to traverse up and down the hierarchy depending on the approval/rejection of the document. Please note, you will not have access to our environment. The Sharepoint workflow will need to be exported once completed. Work will need to be done in the Sharepoint designer.

  €866 (Avg Bid)
  €866 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  25 προσφορές

  Hello. I need the VC++ 2010 program that can detect circles from captured images. The each image shows 8 contours and you must detect all 16 circles(in/out circle). Please check attached images. The program need find out 16 circles and calculate radius and center point coordinates. The time to found out circles must be less than 3 seconds. I need

  €23 (Avg Bid)
  €23 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  6 προσφορές

  I need a retail pricing formula that will take a number, like 7.45 ($7.45) and round it up to the nearest .09. [example: $7.49). BUT....anything below 7.20 would be rounded down to $6.99, etc. Also, I should be able to change the formula slightly, if needed, to .07 or .95. And be able to change the round down point (example: instead of below 7.20 to below 7.14.

  €20 (Avg Bid)
  €20 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac
  20 προσφορές