Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές Λογισμικού

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές Λογισμικού Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της jiggity80
  jiggity80
  Freelancer σε Hermitatge, United States
  7 Αξιολογήσεις

  We have 10 years development experience. We are experts on jquery, DevExpress, Web Application, Windows Desktop Application, C#.net, JSON, HTML, javascript, SQL Server Database, MySql Database, Web Service, Windows Service, Entity Framework and Office automation. Choosing us will be your best decision.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της sandroshubladze
  sandroshubladze
  Freelancer σε Tbilisi, Georgia
  65 Αξιολογήσεις

  ******Full Time Freelancer****** I am financier with an amazing programming skills and a great team -- Specializations and skills: ♕ Visual Basic for Applications ♕ Adobe Java Script ♕ Python (Scrapy, Selenium, Webdriver, Pandas, Multithreading, Multiprocessing, Urlib, Requests, Beautifulsoup, Django, Flask,...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της axisbits
  axisbits
  Freelancer σε Kharkiv, Ukraine
  7 Αξιολογήσεις

  Our company’s main area is custom web development and design. We have experience in developing various projects, such as e-commerce, SaaS, startups, CRM systems, and so on. Our main tech skills are: • PHP, Yii framework, Laravel framework • Python, Django • MySQL, PostgreSQL • JavaScript, Angular.js • HTML, CSS,...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της michale21
  michale21
  Freelancer σε indore, India
  265 Αξιολογήσεις

  Votive Technologies is powered by Technology Experts in India and across globe. Core team of Developers and Designers helps quality product for new projects while business analyst helps clients to understand and freeze their requirements. People at Votive believe in help client and feel as they are working with their...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της arhamsoftltd
  arhamsoftltd
  Freelancer σε Lahore, Pakistan
  40 Αξιολογήσεις

  ArhamSoft is the leading software development company in Pakistan. With its highly qualified and experienced team of IT professionals, ArhamSoft is enjoying a good repute and recognition in Global IT industry. We are a 360 degree IT solutions provider with following expertise: Frameworks: Ruby on Rails, Node.js,...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της ravinder246
  ravinder246
  Freelancer σε Indore, India
  180 Αξιολογήσεις

  Websyms is a team of highly proficient developers. We have 8 years of experience in web development and designing. We provide technical support in : 1) Angular JS 2) Bootstrap 3) WordPress, Woocommerce 4) Magento 5) Shopify 6) Prestashop 7) Open Cart 8) Custom PHP 9) CodeIgnitor 10) Zend Framework 11) Phonegap,...

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές Λογισμικού στο Freelancer

In today’s world, we’re using software every day for a range of reasons whether it be for business, pleasure or our day-to-day life. If you’re looking to hire a talented IT specialist who is experienced and trained in software development, website development, software design or software engineering you’ll be spoilt for choice, particularly in the freelance world.  

The term software covers the multitude of programs that you use every day on your laptop, PC, iPad or any form of electronic device. A software designer is the creative inspiration behind your online banking program and is instrumental in helping your local supermarket release the most recent version of their shopping app. Everywhere we look software and those who create and maintain it is, in some form or another, all around us.

While using software is an everyday occurrence for most, the skills required to develop, design and engineer software are so specific that software experts are highly sought after. To succeed in the software development industry individuals need to be committed and prepared to study hard.

Because of the precise knowledge that a software expert holds corporations charge you top dollar for their services; whether you’re looking for a mobile application developer to create an app that can take your company to the next level or work with an existing program that's already in place - a software expert hired from a software company does not come cheap.

Freelancer.com gives you access to the profiles of thousands of software developers, software designers and software engineers who are all highly skilled and qualified in web software and have a whole range of experience in many different areas and tools of software development and design so you can choose the right person for your job for a fraction of the cost.

If your company needs a full-time software expert and you are looking to recruit for a permanent position rather than a temporary software developer or designer, then Freelancer.com will allow you to 'try before you buy'. Not all freelance software designers are looking for full-time work so hiring a freelancer on a temporary job-by-job basis will allow you to build a relationship first (because let's face it, how much can you really tell from a 20-minute interview?) whilst getting your specific software job completed and deciding if your freelancer is right for your company.

Freelance software development hones in a wide range of skills containing a variety of industry-specific technical knowledge. By engaging a freelancer focused on software development, you’ll enjoy cost savings and enjoy the flexibility and availability of a software freelancer for your next software development job.  

Software development isn’t always a 9 to 5 job; freelance software developers can be available when you need them at a rate that suits you. When you need their skills and someone who is not governed by Monday to Friday office hours you can enjoy the quicker support and a fresh and up to date skill set specific to your needs.

Here’s a list of reasons why you should hire a freelance software developer for your next custom software development job:

 • Broad range of software experience
 • Flexibility to work when you want
 • A fraction of the cost of IT consultant
 • Try out freelancers skills before recruiting a permanent software developer
 • Intricate knowledge of a large range of software programs and technologies 
 • Available to do your job immediately
 • No contracts - you pay once the job is complete and are not committed to continuing paying for time not used
 • Affordable

Want to hire the best software developer? For the largest range of freelancers who are rich in experience and knowledge in all areas of software development, software design, web software and software engineering look no further than Freelancer.com!

Engaging a freelancer specialising in software development will bridge the gap between your software needs and the skills required to meet them at a fraction of the cost with little commitment to contracts on your part. Post a project today and become the next success story