Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές Κινητής Τηλεφωνίας

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές Κινητής Τηλεφωνίας Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της Beautistar
  Beautistar
  Professional Mobile Developer
  63 Αξιολογήσεις

  Professional mobile and web developer specializing in chat apps for iOS and Android, tracking apps based on Google map service, and backend communication server building.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της kantisuthar
  kantisuthar
  Skilled Mobile Developers
  257 Αξιολογήσεις

  Excellent mobile developer with a vast experience in software development. Knowledgeable in creating applications for Android, iOS, and Google Store. 30-day warranty is assured.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της zhandong0217
  zhandong0217
  Freelancer σε Jiaohe, China
  66 Αξιολογήσεις

  If you want to implement your idea, then I am always ready for you. Being a professional developer means to understand all the requirements of the clients, and find the best way to implement it with highest quality. I have experience of android and iphone app developing more than 7+ ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της vasundhara19
  vasundhara19
  Expert in Mobile Applications
  99 Αξιολογήσεις

  Experienced mobile application and website developer specializing in social networking, radio, and lifestyle applications. Adept in JSON/XML parsing and photo editing applications.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της ominfowave
  ominfowave
  Freelancer σε Rajkot, India
  194 Αξιολογήσεις

  Greetings from Om Infowave. Om infowave has technologies to serve businesses across all verticals into many domains like retail, healthcare, insurance, education, real estate, entertainment, media, social network and governments. The solutions are always on demand and can be delivered at highly competitive rates a ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της kongxiangjia
  kongxiangjia
  Senior Mobile App Expert
  110 Αξιολογήσεις

  Mobile expert who specializes in Android and iphone app development, and 7 years experience in web service managements with backend. Has delivered 100+ apps for various fields.

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές Κινητής Τηλεφωνίας στο Freelancer

Mobile phone ownership and usage have exploded over the past five years. Smartphone adoption, in particular, has dramatically accelerated, providing the platform for a phenomenal rate of application development on handheld devices.  

The importance of a business presence on mobile phones cannot be overstated. In 2015 Google search traffic on mobile phones exceeded desktop search for the first time. Over half of Facebook users (54%) only ever access their platform on mobile devices, and 79% of Facebook's ad revenue comes directly from mobile advertising. If your business is yet to take advantage of the mobile phone boom, you are missing a golden opportunity to increase visibility and revenue.

Mobile application development refers to the process of creating application software for mobile phones, tablets, and related devices. Commonly, consumers access these applications within a web browser using server-side, or client-side processing tools such as Javascript. Increasingly, handset manufacturers pre-install popular or strategically important applications on devices during the manufacturing process.   

Proficiency in several key components of mobile phone development is essential for a practiced developer. Mobile UI/UX, or user interface design, incorporates consumer’s interaction with an application or device, incorporating a mix of hardware and software considerations. Mobile application developers must consider nuances such as screen size, hardware and software distinctions, cross-platform mobile development, for example switching from Google's Open Source Android to the more ‘closed’ iOS operating system and also app design elements that should be avoided.

Mobile application developers leverage and master a range of tools to code, test and deploy applications to their chosen platform. These typically include UI design software, SDKs, and cross-platform mobile development tools. The mobile UI, or front end, is bolstered by a range of back-end functions including data routing, security, authentication, authorization and service orchestration. A working knowledge of every aspect of mobile UI is essential when selecting your mobile developer team. Equally critical is a working knowledge of supporting middleware, which typically enables communication between different applications to native hardware through the provision of messaging services. Middleware also enables the reuse of back-end logic avoiding unnecessary duplication across separate mobile devices. The varied nature of platforms and devices in the mobile space has rendered middleware an increasingly important component for application developers.

Emulators enable comprehensive yet inexpensive testing across a range of mobile environments even in the absence of specific devices. A strong testing and bug fixing workflow are of great importance before application deployment. Ensure your agreed development process includes rigorous testing before going live.

If you are searching for a mobile developer for your mobile application development job, at a fraction of the cost associated with larger software companies, then hiring a freelance mobile application developer is a smart choice! Save your business thousands of dollars in the development your new mobile phone application, and without sacrificing the quality you would expect from a skilled mobile developer.

Freelancer.com provides a community of the best mobile application developers available with minimal notice, and a diverse range of mobile phone related skills applicable across including iOS, Android, Windows, Blackberry devices. Whether you are developing a new product, extending an existing application to additional platforms, or simply looking to extend your business presence across all important mobile devices, Freelancer.com has a host of experienced mobile developers awaiting your contact.

Simply post a project (with a detailed description of the work to be done), and sit back and watch as the bids flow in. You'll find your perfect mobile application developer in no-time who can help make your business a success. Get started today!