Προσλάβετε τους καλύτερους Ειδικοί Debian

Οι 6 Κορυφαίοι Ειδικοί Debian Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της vili1977
  vili1977
  Freelancer σε Lugansk, Ukraine
  429 Αξιολογήσεις

  I have 12 years experience with linux,freebsd,cisco. I have job in Saudi Arabia at isp with 100 cisco devices.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της moeldevs
  moeldevs
  Freelancer σε GRENOBLE, France
  9 Αξιολογήσεις

  Software/Hardware Engineer with nearly four years of experience in a multimedia company, I have developed a large panel of skills in different fields: - C/C++ embedded development. - Embedded Linux. - Robotics (ROS) - Tracking and identification solutions - Mobile applications development. - IOT, M2M and home...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της wmtoolsnet
  wmtoolsnet
  Freelancer σε Mykolaiv, Ukraine
  224 Αξιολογήσεις

  ======Welcome to my profile====== How can I help you: - I can increase website and server speed; - I can determine and clean any type of malware on Wordpress, Joomla, Drupal, etc; - I can optimize your web-server, PHP, MySQL for heavy-load projects; - I can improve your email configuration to prevent SPAM. I'm...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της dkokmadis
  dkokmadis
  Freelancer σε Athens, Greece
  299 Αξιολογήσεις

  A Linux Administrator with 5+ years of expertise in RedHat based distros and OpenVZ based virtualization systems.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της odessky
  odessky
  Freelancer σε Odessa, Ukraine
  283 Αξιολογήσεις

  Good day! My name is Andrey Rogovsky. I'm Linux Guru. Welcome to my profile. I have great experience with Linux, Server Optimizing, Failover Clustering, Security, Virtualization and etc. I work as Linux Freelancer over 12 years and know all common used utilites, scripts and services such as Apache, PHP, MySQL,...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της fboaventura
  fboaventura
  Freelancer σε Vila Velha, Brazil
  28 Αξιολογήσεις

  I'm enthusiast. I'm Free. I have a wife. And two sons. I use Linux. Work with Linux. Sometimes with Windows. My editor is VI. I like LaTeX. Work with Projects. I'm a Security freak. Love books. Seen a lot of movies. Have music in my life. Love Drum'n'Bass. Listen to Opera. And also Metal. Like dogs. And cats. Have...

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Ειδικοί Debian στο Freelancer

Debian is a free computer operating system released under the General public license (GNU). In 1993, Ian Murdock announced the existence of the software and later in August, Debian 0.0.1 was released. After many improvements, the latest version was released on 2nd April 2016.

Important Features

 • Online repositories containing over 50,000 software packages

 • Ability to download and install non free software packages using Debian repositories

 • Inclusion of popular free programs like VLC player, Libre office, evolution mail, firefox, k3b disc burner, GIMP image editor and Evince document viewer

Importance of Dabien

 • To support Linux officially and GNU Hurd unofficially

 • Used for different network installation

 • Acquisition of DVD and CD images for installation

 • Installation of Dabien releases live install images for CDs, DVDs and USB thumb drives

 • Performing of package management operations using different tools available on Dabien

Why Use Dabien

 • It can be installed using a CD, DVD, USB, etc.

 • It is loaded with many free software apps

 • It has a well integrated packages

 • It is easily upgraded

 • It has many development tools and languages

 • It is secure and stable.

Many organizations today are making use of Dabien to avoid system crashing and software clustering and with Dabien, you have access to many free software apps and an ability to download other non free software packages. All you need to do is to hire the services of a freelance Dabien expert to install it and get it running. Hiring a Dabien expert will make the work easy because configurations on Dabien may be overwhelming if you don’t have the experience.

Job Description of a Dabien expert

 • Improving and maintaining packaging systems

 • Documenting packaging systems

 • Improving internal packaging system

 • Improving development scripts

 • Identifying and evaluating Linux kernel patches

In your search for a Dabien expert, there are several skills the appropriate candidate is recommended to possess.

 • Administration and package creation on Dabien

 • Procession of C skill and source code patch management

 • Skilled in Unix shell scripting

 • Knowledge of UNIX ‘test utils’

 • Knowledge of C++

 • Knowledge in Linux kernel building

 • Skilled in Ruby, Python and Perl.

If you are looking to hire the services of a Dabien Expert, the best platform for easy access to many candidates is on freelancer.com. Using this online source will give you access to view the profiles of many experts in this field and making an informed decision will be easy.

There are so many important benefits of hiring a freelance Dabien expert such as:

 • Elimination of Advertisement cost and overhead costs

 • Ease of interviewing, hiring, testing and retaining the best candidate for your job

 • Employing an expert who can work both online and offline

 • Enjoying rest free days as your freelance expert takes care of your project

 • Achieving your aim within your budget.

Using the freelancer.com platform is the best decision in choosing the right candidate for your Dabien installation, maintenance and monitoring needs. Post your project on Freelancer.com today and enjoy the benefits.