Προσλάβετε τους καλύτερους Ειδικοί Debian

Οι 6 Κορυφαίοι Ειδικοί Debian Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της dkokmadis
  dkokmadis
  Freelancer σε Athens, Greece
  266 Αξιολογήσεις

  A Linux Administrator with 5+ years of expertise in RedHat based distros and OpenVZ based virtualization systems.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της tuna2k
  tuna2k
  Freelancer σε Limassol, Cyprus
  18 Αξιολογήσεις

  Think the speed of your website doesn’t matter? Think again. A 1-second delay in page load time yields: 11% fewer page views 16% decrease in customer satisfaction 7% loss in conversions Amazon found this to be true, reporting increased revenue of 1% for every 100 milliseconds improvement to their site speed. I can ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της vili1977
  vili1977
  Freelancer σε Lugansk, Ukraine
  423 Αξιολογήσεις

  I have 12 years experience with linux,freebsd,cisco. I have job in Saudi Arabia at isp with 100 cisco devices.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της stoyanovalexandr
  stoyanovalexandr
  Freelancer σε Chisinau, Moldova, Republic of
  141 Αξιολογήσεις

  Good day! I am an Unix engineer with great experience in Unix,Virtualization of many types,Networking,Security,Monitoring,Backup and many other subjects. Thanks!

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της ignaciorodrguez
  ignaciorodrguez
  Freelancer σε Canelones, Uruguay
  26 Αξιολογήσεις

  Hello, I'm a 18 years old student/developer from Uruguay. I have some experience with python, visualbasic and javascript as well. Please let me know if I can help you with something!. I won Google Code-in for Sugar Labs two times (GCI 2013, and 2014), an international competition (google it for more info!) You ca ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της wmtoolsnet
  wmtoolsnet
  Freelancer σε Mykolaiv, Ukraine
  218 Αξιολογήσεις

  ======Welcome to my profile====== How can I help you: - I can increase website and server speed; - I can determine and clean any type of malware on Wordpress, Joomla, Drupal, etc; - I can optimize your web-server, PHP, MySQL for heavy-load projects; - I can improve your email configuration to prevent SPAM. I' ...

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Ειδικοί Debian στο Freelancer

Debian is a free computer operating system released under the General public license (GNU). In 1993, Ian Murdock announced the existence of the software and later in August, Debian 0.0.1 was released. After many improvements, the latest version was released on 2nd April 2016.

Important Features

 • Online repositories containing over 50,000 software packages

 • Ability to download and install non free software packages using Debian repositories

 • Inclusion of popular free programs like VLC player, Libre office, evolution mail, firefox, k3b disc burner, GIMP image editor and Evince document viewer

Importance of Dabien

 • To support Linux officially and GNU Hurd unofficially

 • Used for different network installation

 • Acquisition of DVD and CD images for installation

 • Installation of Dabien releases live install images for CDs, DVDs and USB thumb drives

 • Performing of package management operations using different tools available on Dabien

Why Use Dabien

 • It can be installed using a CD, DVD, USB, etc.

 • It is loaded with many free software apps

 • It has a well integrated packages

 • It is easily upgraded

 • It has many development tools and languages

 • It is secure and stable.

Many organizations today are making use of Dabien to avoid system crashing and software clustering and with Dabien, you have access to many free software apps and an ability to download other non free software packages. All you need to do is to hire the services of a freelance Dabien expert to install it and get it running. Hiring a Dabien expert will make the work easy because configurations on Dabien may be overwhelming if you don’t have the experience.

Job Description of a Dabien expert

 • Improving and maintaining packaging systems

 • Documenting packaging systems

 • Improving internal packaging system

 • Improving development scripts

 • Identifying and evaluating Linux kernel patches

In your search for a Dabien expert, there are several skills the appropriate candidate is recommended to possess.

 • Administration and package creation on Dabien

 • Procession of C skill and source code patch management

 • Skilled in Unix shell scripting

 • Knowledge of UNIX ‘test utils’

 • Knowledge of C++

 • Knowledge in Linux kernel building

 • Skilled in Ruby, Python and Perl.

If you are looking to hire the services of a Dabien Expert, the best platform for easy access to many candidates is on freelancer.com. Using this online source will give you access to view the profiles of many experts in this field and making an informed decision will be easy.

There are so many important benefits of hiring a freelance Dabien expert such as:

 • Elimination of Advertisement cost and overhead costs

 • Ease of interviewing, hiring, testing and retaining the best candidate for your job

 • Employing an expert who can work both online and offline

 • Enjoying rest free days as your freelance expert takes care of your project

 • Achieving your aim within your budget.

Using the freelancer.com platform is the best decision in choosing the right candidate for your Dabien installation, maintenance and monitoring needs. Post your project on Freelancer.com today and enjoy the benefits.