Προσλάβετε τους καλύτερους Ειδικοί Chef

Οι 6 Κορυφαίοι Ειδικοί Chef Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της tranngocanh1702
  tranngocanh1702
  Freelancer σε TX Thu Dau Mot, Vietnam
  149 Αξιολογήσεις

  My Expertise: - PHP: Wordpress, WooCommerce - PHP framework: Laravel, Slim, CodeIgniter - Front-end: HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax - Java Spring MVC, Maven, Spring security, Tomcat - App, game Development: cross-platform (Android + iOS) - NodeJS - MySQL, Mongodb - Restful - AWS - Javascript - CSS - Photoshop

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της patilmahadev
  patilmahadev
  Freelancer σε Pune, India
  6 Αξιολογήσεις

  Red Hat Certified Engineer & System Administrator currently working on: Amazon Web Services, Opscode Chef, Docker, Terraform, Corporate Training, Cloud Security, Agile Methodologies, Git, Jenkins, CI/CD.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της kasungeethaka
  kasungeethaka
  Freelancer σε Kandy, Sri Lanka
  11 Αξιολογήσεις

  More than 3 year experince as a DevOps/CloudOps Enginner, Have experience working with AWS ,Openstack , RightScale ,Docker ,Kubernetes ,Chef , Puppet , Ansible , Jenkins ,Go , Python ,Linux ,Windows ,MySql , MongoDB ,Cassandra , NodeJS , ReactJS , Go

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της rishikhuranasufi
  rishikhuranasufi
  Freelancer σε Yamuna Nagar, India
  3 Αξιολογήσεις

  Skills and Technologies worked upon: 1: Expert level knowledge in Java, Ruby, Python, Selenium "Web driver + Cucumber". 2: DevOps --> In depth knowledge of : a. CI/CD of whole system. a. Chef server, chef-client. b. Jenkins setup and 'Developed own plugins'. c. Automated rack cloud machines...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της dkokmadis
  dkokmadis
  Freelancer σε Athens, Greece
  218 Αξιολογήσεις

  A Linux Administrator with 5+ years of expertise in RedHat based distros and OpenVZ based virtualization systems.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της davidjpina
  davidjpina
  Freelancer σε Ciudad Bolívar, Venezuela
  1 Αξιολογήσεις

  +10 years of experience in Technologies and Information Systems with solid values ​​and principles, a dynamic, evolutionary and influential personality that generates confidence in clients, suppliers and collaborators. As an IT freelance consultant I am able to provide a wide knowledge in consulting and IT...

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Ειδικοί Chef στο Freelancer

So, you’re on the lookout for a Chef?  Great!  But, this is not where you’re going to find a typical Chef, I'm afraid.  The kind of Chef Expert we are referring to is a little different to your knife-mincing, sieve-shaking and vegetable-dicing professional.

While our Chef Expert does deal with recipes, they are of the computer variety and not the take-two-cups-of-sugar type. A Chef Expert, in the world of computer software configuration, is very highly skilled and deals with highly complex computer lingo and code.

Chef software was designed to allow the user to write a ‘recipe’ on how they want a certain application to run and the Chef software would take all the desired recipes, collate them into a usable ‘cookbook’ and ensure they all run according to how they were meant to run. Seems simple, but in fact the professional that understands how the Chef software works and can install, manage and configure the desired ‘recipes’, needs to have a certain skill set. Looking into hiring a Chef Expert? Why not hire an expert from Freelancer.com?  

One of the areas your Chef Expert needs to be compliant in:

 • Installing and implementing Chef software onto your server and ensuring that the system works with your existing platform
 • Ensuring the space available on your server is sufficient to run Chef
 • Setting up Chef so the language of choice, either Ruby or Erlang can be easily infiltrated  (Ruby and Erlang are the types of language code that Chef uses)
 • Taking your ‘recipe’ or ‘recipes’ and introducing them to Chef so that it is easily read and understood by the software
 • Ensuring that Chef configures the ‘recipes’ into a readable and correctly laid out ‘cookbook’, thereby allowing the flow of the system
 • Setting up tasks so that they run automatically in the Chef system
 • Taking specific business policies and aligning these with your resources
 • Scaling applications
 • Ensuring that the setup of the Chef software allows certain recipes to run only when there isn’t a duplication or an out of date version

Hiring a freelance Chef expert via Freelancer offers a wide range of benefits to employers and can often be a lower rate than traditional experts who are employed on a full time basis.

If you’re looking for a solution for your Chef needs or if you are looking to trial a freelancer to see if they provide the levels of expertise you are looking for, using a platform such as Freelancer.com is a fantastic option.

Simply log onto the Freelancer.com website and search through a bank of talented freelancers who are willing and able to provide their services to you for your project.