Προσλάβετε τους καλύτερους Angular Javascript Developers

Οι 6 Κορυφαίοι Angular Javascript Developers Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της sheikhabuzer
  sheikhabuzer
  Freelancer σε Gujranwala, Pakistan
  96 Αξιολογήσεις

  ===> Front End Web Development <=== ✓ Javascript & Typescript ✓ Angular 1 & Angular 2 ✓ HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery, Kendo UI ===> Back End Web Development <=== ✓ PHP ✓ Laravel ✓ Rest APIs ✓ Web Services ===> Mobile App Development <=== ✓ Android & IOS ✓ Ionic 1 & Ionic 2 ✓ Xamarin ===> Why would you...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της shankarmorwal
  shankarmorwal
  Freelancer σε jaipur, India
  57 Αξιολογήσεις

  Overall experience:8 years of experience in the software industry. Proven experince of Designing robust and secure architure using wide range of frameworks and tools and contrubing in development and managing projects. Technical experience: Experience in designing and implementation of Windows, Unix and web based...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της kl65us
  kl65us
  Freelancer σε Chernivtsi, Ukraine
  35 Αξιολογήσεις

  Hi, my name is Myroslav Gavriliak. I believe my strong points are punctuality, honesty and perseverance. In my opinion the best presentation is clients feedback and you can see this in my profile. Since I have 3+ years of experience developing web-based application I clearly understand that besides of perfect code...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της varungoel0806
  varungoel0806
  Freelancer σε ghaziabad, India
  15 Αξιολογήσεις

  Technical Lead / Web Developer with a total of 5+ years of experience in software development, 2+ years in planning and managing medium scale web projects. (I am also an expert on HackHands community) Refer: varungoel<dot>net for more details

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της mradi180
  mradi180
  Freelancer σε Karachi, Pakistan
  28 Αξιολογήσεις

  I am a Computer Science Graduate and a MEAN Stack and Cross platform Mobile Apps developer with more than 3 years of experience. I have been working on different framework of javascript which include Angular.js ExpressJs and for Mobile Devices i have using Phonegap/Cordova, IONIC and some other libraries like jquery,...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της Codermann
  Codermann
  Freelancer σε Saint-Petersburg, Russian Federation
  29 Αξιολογήσεις

  I have more than 7 years of experience in software development. I have rich experience with JavaScript, NodeJS, AngularJS, Polymer, TypeScript, Redis, MongoDB, PostgreSQL, Elasticsearch and Firebase. My areas of expertise include a broad range of technical experience and skills, focused on software development,...

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Angular Javascript Developers στο Freelancer

Why hire a web application developer? Application developers are able to use programming languages like AngularJS to help make the Internet even more useful, powerful and entertaining! AngularJS was originally developed back in 2010 by Google as a framework to assist in development and testing of single page web based applications. As with most of the software developed by Google, AngularJS is open source and maintained by a community of developers alongside Google.

AngularJS framework functions by using custom tags embedded in the HTML of a page. Angular then uses JavaScript to format input and outputs within the HTML. AngularJS is the front-end portion of what is referred to as the MEAN stack, which is made up of MongoDB for the database, Express.js as the web app server framework, Node.js as the runtime environment, and of course, AngularJS as the front-end framework.

The importance of AngularJS in web application development is here to stay and those interested in creating applications should note this trend carefully. Knowledge of Angular continues to be increasingly important and those interested in creating content for the web, face making one of two choices- to master AngularJS for themselves, or to hire experienced AngularJS developers. The choice sounds easy right?

Freelancer.com has an incredible wealth of software developers for hire that are sure to meet your web application development needs. Whether you want to install Angular JS or get some custom Perl script developed, you will be able to find Angular developers with ease using the plethora of tools available to employers using the Freelancer platform. It’s as easy as a click of a button." Post your public project for free. Simply write a description of your AngularJS programming needs a detailed description of your AngularJS programming needs and in no time freelance computer programmers will be flocking to your project, offering competitive bids for their services.

Does your project require a certain set of skills or experience? Not a problem! Use the Freelancer Directory to hire a web developer to work your application. View his or her public profile and offer to hire them directly from their profile.

With all of the talented Angular developers on the site, it’s completely understandable if you become overwhelmed by the decision you’re about to make. It’s a good problem to have! Fortunately, the Preferred Freelancer Program has identified the site’s top Angular development talent and made it directly available to you! By hiring one of Freelancer.com’s talent recruiters, your project will be shared with the best freelance computer programmers on the site.

Just like public projects, these Preferred Freelancers will offer competitive bids along with their proposals on how to make your AngularJS project the very best it can be. Talk with the Preferred Freelancers and your Recruiters about the bids and from there you can make an informed decision regarding which Angular developer to proceed with.

Still having trouble deciding? Your Recruiter can even provide their personal recommendation as to which Angular developer to hire! Between your Preferred Freelancer and Recruiter, you’ve got a winning team!

Finding a Angular JS developer on Freelancer.com is as easy as ever, so what are you waiting for? Kickstart your AngularJS project today by finding your next web app developer at Freelancer.com.