Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές Android Wear SDK

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές Android Wear SDK Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της Rajitha7
  Rajitha7
  Freelancer σε Horana, Sri Lanka
  23 Αξιολογήσεις

  Desktop Apps & Command Line : VB, C++ , C, Python (+GUI), Java Architectures : WCF, WPF, 3-tier, 2-tier Websites : PHP, Laravel,Angularjs CMS : Wordpress, WooCommerce, PrestaShop. APIs/Web Services : Amazon MWS, Ebay API, REST API, Graph API, Twitter..etc Mobile : Android(Android Studio,Eclipse), React Native ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της NumanArif
  NumanArif
  Freelancer σε Daska, Pakistan
  15 Αξιολογήσεις

  I have been working as a Android & .NET Developer for a long time. I have successfully created Android Apps. and coded alot of websites. I feel really comfortable working with -Android -C# -MVC -JAVA -JavaScript -AngularJS -HTML/HTML5 -Jquery -BootStrap -PHP -Codeigniter -Wordpress Why would you hire me? -I ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της NovaSofts
  NovaSofts
  Freelancer σε FAISALABAD, Pakistan
  286 Αξιολογήσεις

  We are NovaSofts Ltd. Our Organization is the leading IT company of Islamabad Pakistan. We have 5+ years of experience and providing services here on freelancer for 2 years. We are a Team of competent Engineers and PhD Writers. The projects completed by NovaSofts Ltd in the fields is as follows: Java ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της ProgrammierenWir
  ProgrammierenWir
  Freelancer σε cambridge, Canada
  3 Αξιολογήσεις

  Looking for work in the field of app development.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της TenStar718
  TenStar718
  Freelancer σε Shenayng, China
  315 Αξιολογήσεις

  High Quality + Fast Speed = Excellent Result + Business Success, this is my working style. In this site, if you want to implement your idea, then I am always ready for you. My Skills are as follows: - Social App - Online buy/sell Marketing/Shopping business App - Online Chatting/Messaging App - Photo/camera/Video/ ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της JankiThakkar7
  JankiThakkar7
  Freelancer σε Harij, India
  79 Αξιολογήσεις

  "ZetrixWeb" is one of the premier IT solution companies in India. We are one of the fastest growing IT company. At ZetrixWeb, we have developed a culture that encourages employees to be creative, innovative, and playful. We reward intelligence, dedication and out-of-the-box thinking. - 40 Members in Team - 150+ P ...

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές Android Wear SDK στο Freelancer

What is Android Wear?

It is an Android-based software platform designed for smart watches and any other wearables. The aim of Android wear is to provide information to the user at the right time and in the right amounts. It employs what is referred to as a card system. This system allows messages and notifications to be delivered in summary but with the option of either; delving into more details by swiping to the left or dismissing by swiping to the right. SDK has made it possible to customize your Android wear giving it a personal touch.

What You Should Know For Android Development:

 • Utilize the Standard and Well-Known Elements - stick to the standard native Android buttons and elements throughout the pages.
 • Diligently Test Your Product - be rigorous in your testing. If you can afford it, get a testing platform where you can test on lots of different devices. Otherwise, you are going to run into fragmentation problems.
 • Focus on Design to Standout in the Marketplace - design is becoming more important in Android’s marketplace. Excelling at design is a good way to be competitive and it’s becoming more and more the norm since the release of Android’s Ice-cream Sandwich OS.

What to Look for When Hiring an App Developer?

Understanding an App Developer’s Portfolio

Their portfolio is not like a website where they just build on a whim because they just want to be creative. Most of the time, because they are so expensive to produce, they are limited by the client’s budget and creativity. You have to talk to your developer and make sure that they have the vision and the skills to be able to do it – especially if it is a complicated app. Freelancer.com allows you to vigorously screen freelancers via their online portfolios before you make your choice. 

Meet the Creative Team

Make sure that the creative team and the sales team are on the same page. While the sales team will be handling the contract, it is important to ensure that both you and the creative team understand what is stipulated on the contract. There could be something in the contract saying if the creative team finds out that it’s much more complicated, then they will have to raise the price. Be sure to post project with a very detailed description - so you can be sure the job is done right. 

Base the Contract on Milestones

For example; you can set a milestone for getting the first wire frames. It protects you as the employer. If you find out at some point that you don’t like how that team is working, but you want their wireframes, you just pay to that point and then take the wireframes with you. You have to do that at every single milestone and know when things are going to be delivered and the price is to be based on those deliverables.

Freelancer.com is home to tens of thousands of app developers across the globe. Finding the perfect one will certainly not be a problem. In fact, as soon as you post a project, you will start receiving bids from very competitive freelancers within minutes. You will be spoilt for choice. Don’t let that Android wear project wait any longer. Post a project on Freelancer.com to get started.