Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές Django

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές Django Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της Chiphaxr
  Chiphaxr
  Freelancer σε Ponferrada, Spain
  21 Αξιολογήσεις

  I'm a computing lover that offers full-stack development, system management and security services.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της SoftDevelopINC
  SoftDevelopINC
  Professional Software Consulting Team
  356 Αξιολογήσεις

  Professional software consulting team with expertise in Django. Provides restful APIs and responsive web applications built using Django and other comparable web projects.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της ajaiswaliitk
  ajaiswaliitk
  Freelancer σε Gurgaon, India
  38 Αξιολογήσεις

  have done from IIT Kanpur in Electrical Engineering. I have experience of over 10 years in software development at various positions including senior management role. I worked for Info Edge India Ltd() for 4 years. I have worked for (HT Media) for 2 years as senior manager(Technology). Though I have worked in man ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της westdvina
  westdvina
  Professional Software Engineer
  27 Αξιολογήσεις

  Professional software engineer with expertise in the Django framework. Offers responsive web application development, front-end HTML and CSS for a complete design experience.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της sbijum88
  sbijum88
  Freelancer σε Kottayam, India
  10 Αξιολογήσεις

  Four years experience using django , python, rest frame work, angular js, heroku, amazon web services, webfaction, paypal, stripe, braintree, javascript, jquery, ajax, bootstrap html and css.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της uyeya
  uyeya
  Experienced Django Developer
  15 Αξιολογήσεις

  Experienced Django developer skilled in the use of both Django and Python frameworks for pragmatic web development. Offers responsive web application design and development.

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές Django στο Freelancer

In today’s age, application development has become a major industry in the bigger IT sector. Apps are everywhere - whether it’s a mobile app on your phone, a web app in your browser or an offline app on your laptop - application development has become its own form of software engineering and is a highly sought-after skill in the modern business era. However, coding applications aren't as easy as it’s made out to be given how many successful applications are available to the end user nowadays. This is where Django comes in - it’s an open-source, freely available high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design. It’s been built by experienced developers in a variety of fields and aims to take care of much of the hassle of web development. This way the developer can focus on writing the app itself without needing to reinvent the wheel.

The idea behind Django is to get a developer from concept to working prototype in as little time as possible, which is the perfect job description for a freelancer. If you have a great web application idea and want to get a working proof of concept out but aren’t a developer yourself, then you should be looking into booking a Django Developer for your next project. Given the nature of the platform, you can be assured that your project will have working iterations out faster than on any other platform. However, finding an available Django Developer can be rather tricky, which is where Freelancer.com comes in. Connecting you with over 19 million freelancers, you’re bound to find the right Django expert for your app development needs.

Head over to our website to get started as quickly as possible. Opening your account takes no time at all, and after you’ve filled in all your details, you can get started on posting what type of Django-based project you have that you need help with. Within minutes, Django developers will be bidding to take your project and work with you - which where the hard part comes in as you’ll have to decide which Freelancer you’d like to work with on your latest app.

Of course, just picking a freelancer is not an automatic commitment. You get to hash out all the details with your bidders to ensure maximum satisfaction on both sides. Once all the details are ironed out and you’ve come to an agreement is when the commitment starts. The freelancers work on a project basis so that you may decide to avail of the in-house milestone system. This allows you to release payments to your freelancers as they complete your deliverables and make progress on your application development.

So, what are you waiting for? Head over to Freelancer.com to revolutionize the way you work and develop applications. It’s the best way to gain a competitive edge without having to go through the hurdles of traditional recruitment and can only benefit you in the long run, so give it a shot!