Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές Codeigniter

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές Codeigniter Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της programerstreet
  programerstreet
  Expert CodeIgniter For Hire
  222 Αξιολογήσεις

  A certified web developer and software architect. Masters multiple frameworks: CodeIgniter, Laravel, ExpressionEngine, Slim, Django, Twitter Bootstrap, Flask, and AngularJS

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της technophiliaa
  technophiliaa
  Freelance CodeIgniter Developer Help
  38 Αξιολογήσεις

  A versatile, self-motivated full-stack engineer with over 10 years of experience in various programming languages and frameworks including CodeIgniter. Enjoys new challenges.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της asifchaudhry2015
  asifchaudhry2015
  Freelancer σε LAHORE, Pakistan
  75 Αξιολογήσεις

  ☪Hi I am Ali , I am CEO and Senior Developer of webdesignbestinclass.org. I am fully dedicated and very hard working Web Developer. I have a more than 6 year experience and I have developed more than 200 projects successfully and started on my own now. I am very passionate about development of website using with...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της gopi2saha
  gopi2saha
  Reliable Web Application Builder
  39 Αξιολογήσεις

  Built an online reservation system for airlines and hotels. Uses advanced frameworks such as CodeIgniter, Guzzle, Symfony2 Bundles, and Doctrine. Highly reliable service provider.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της tazislam1982
  tazislam1982
  Freelancer σε DHAKA, Bangladesh
  9 Αξιολογήσεις

  I'm a highly motivated and service oriented programmer. I always maintain the quality of my work. I have more than 6 years experience on MVC, C#, MS SQL Server 2012, Nhibernate 3.0, Client Side Scripting, SOA I have worked for many high level application as a lead developer and sometimes analyst.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της vikasw
  vikasw
  Top CodeIgnitor Specialist
  11 Αξιολογήσεις

  A software web and CodeIgniter developer and architect with over a decade of experience in advanced programming-crafting sophisticated solutions to complex problems.

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές Codeigniter στο Freelancer

CodeIgniter is a robust and versatile PHP open source program that is specially built for developers who are looking for a simple but powerful toolkit that will allow them to create full-featured web applications.  

This PHP framework was originally created in 2006 by Rick Ellis and is now owned by  British Columbia Institute of Technology. It was designed to be simple but at the same time capable of building full-fledged websites and applications. This made the program immensely popular amongst PHP developers. By 2008, it was considered to be one of the industry leaders, with a number of critics praising its speed and simplicity.

CodeIgniter is still known for its speed as well as other flexibilities that it offers to developers. While it is an easy framework to learn, like anything else to do with systems development, it does have a huge learning curve. However, there are a lot of advantages to using this framework so hiring an expert in CodeIgniter may just give you an advantage since it will allow you to make use of this framework without you wasting precious time trying to understand it.

Take a look at some of the reasons why CodeIgniter’s is growing in popularity and why you too may want to consider using it:

 • It is known to consistently outperform most of its competitors and has excellent performance.

 • It is very versatile with configuration options that are available if required.

 • It has a very small footprint and CodeIgniter 3 has a total download size of only 2MB.

 • It has a very lean MVC framework along with a number of third party plug-ins to improve functionality.

 • CodeIgniter 3 plays very well with most hosting platforms, including some of the most common ones like MySQL.

 • While this framework does encourage MVC, it is not forced upon the developer, making it very flexible.

If you want to benefit from the features of this open source program, finding an expert in CodeIgniter is now easier than ever. No longer do you need to worry about looking to hire someone full time or going through a number of interviews and putting out ads all over the place to find someone who is familiar with CodeIgniter just for a single project.

By using freelancer.com, you will find hundreds of people who are already listed on the site with extensive knowledge of this framework. All you need to do is choose the best person for you and you can have your work done with ease.

Hiring a freelancer is not just easy and convenient, it is also cost effective as you only need to pay them for the single project.

If you are looking for an expert in this framework, head to Freelancer.com, post an ad or simply browse through the experts in this field.  When you find a CodeIgniter expert who meets your requirement or expectations for the project, you can simply hire them right away using the ‘hire me’ button on their profile page. So what are you waiting for? Post a project on Freelancer.com today.