Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές CUDA

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές CUDA Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της arnechristiansen
  arnechristiansen
  Qualified CUDA Engineer
  22 Αξιολογήσεις

  Qualified software engineer with experience in all kind of software development. Advanced knowledge of CUDA, OpenCL, GPGPU, C++ Programming, OpenGL and 3D rendering.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της taingocnguyen12
  taingocnguyen12
  Freelancer σε ho chi minh city, Vietnam
  3 Αξιολογήσεις

  Dear, I'm a senior CUDA C/C++ developer about more 3 years. I have good skill and full experiences to use CUDA C/C++ , IPP( Intel parallel) and SIMD. In besides, my Matlab & Mathematics and skills are well. Also, I have understanding the software process, unit test, interactions test. And analytical different data ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της ThanassisKalv
  ThanassisKalv
  Freelancer σε Thessaloniki, Greece
  28 Αξιολογήσεις

  Highly interested and motivated in parallel processing with hardware acceleration and generally in HPC and algorithms suitable for this kind of processing. My main objective is to gain more substantial experience into programming solutions for interesting problems and helping others' work concurrently. Especially ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της franjav
  franjav
  Proficient CUDA Expert
  7 Αξιολογήσεις

  Proficient Computer scientist offering a wide array of specialist services in C++ Programming, CUDA, OpenGL, GLSL, computer graphics, Java, 3D rendering and C Programming.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της allenross356
  allenross356
  Versatile CUDA Professional
  153 Αξιολογήσεις

  Versatile professional with wide ranging skills related to CUDA, C Programming, software architecture, C# Programming, OpenCL, GLSL, 3D renering and parallel computing.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της vw1249172vw
  vw1249172vw
  Accomplished CUDA Specialist
  28 Αξιολογήσεις

  Proven track record in using cutting-edge technology. Specialist areas include C++ Programming, CUDA, parallel programming, network programming and penetration testing.

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές CUDA στο Freelancer

In simple terms “CUDA is an API Model and parallel computing platform which has been developed by NVIDIA”. CUDA enabled graphic processing unit which is used to carry out all-purpose function processing and is normally known as GPGPU.

Designing of CUDA is done to ensure its smooth compatibility and working with a number of programming languages including FORTRAN, C++, C and others. Direct 3D and OpenGL which were the formerly launched products of API solutions demanded highly developed and sophisticated set of skills in graphic programming. CUDA was released into market to provide an uncomplicated alternative for parallel programming experts to make the most of GPU resources. Programming frameworks like Open ACC and OpenCL are also supported by CUDA.

Windows XP, Windows Vista, Windows7, Linux and OS x are the supported operating systems with CUDA. Both 32-bit and 64-bit versions are well aided and facilitated by these operating systems. CUDA supports a range of applications like Badaboook (video calling), MotionDSP (vReal), Arcsoft (simHD), Cyberlink (PowerDirector &) and Pegasys (TMPGEnc 4.0 Xpress).

Benefits and Application of CUDA

Using graphic APIs CUDA is found to have numerous benefits over traditional purpose computation:

 • Amalgamated essential memory present in CUDA 4.0 version and succeeded versions.

 • Incorporated memory present in CUDA 6.0 version and latest versions

 • Pooled/ shared memory available to be mutually used amongst threads

 • Enabling quicker downloads and rapid checking of readbacks with GPU

 • It contains integer texture lookup offering complete help for bitwise and integers operations and working

 • Scattered reads enabling the code to be read from any arbitrary location in memory

CUDA has profound applications in countless fields including:

 • Biology

 • Chemistry

 • Physics

 • Data mining

 • Astronomy

 • Manufacturing

 • Finance and other calculation demanding fields

Certifications

Due to an immensely rising need of CUDA experts 350 universities around the globe are offering relevant certifications. Hundreds and thousands of papers related to CUDA have been published and following programs are the latest upgrades to help improve individual skills and knowledge base.

 • CUDA Certification Program - the program aims at certifying specialists in massively parallel programming on GPUs. The certification is designed to meet up the rising demand of GPGPU engineers

 • CUDA Research Centres - this program acknowledges establishments that hold GPU Computing across multiple research fields

 • CUDA Teaching Centres - this officially imply institutions that have included GPU Computing techniques into their mainstream computer programming core curriculum

Facing Difficulty in Finding The CUDA Expert?

If you are in urgent need of CUDA expert to accomplish daunting tasks involving parallel computing and programming interface then hunting the right freelancer via Freelancer.com is the most convenient method for selection. The potential and aptitude of the individual can be easily judged with associated credentials and reviews.

Simply log onto the Freelancer.com website and search through a bank of talented freelancers who are willing and able to provide their services to you for your project.