Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές C

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές C Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της utkarshkatiyar19
  utkarshkatiyar19
  Expert Software Developer
  295 Αξιολογήσεις

  Expert software developer that specializes in Windows, Linux, Python, C++, Java, and C Programming. Specialises in Cryptology, Windows, OS X, and Network Setup.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της wizard2015
  wizard2015
  Expert Software Developer
  73 Αξιολογήσεις

  Expert software developer with over 15 years experience with C++ and C Programming. Expert in Windows and Operating System APIs, Java, SQL, Web, Python, C++, and C Programming

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της kaloyan13
  kaloyan13
  Professional Software Developer
  335 Αξιολογήσεις

  Professional software developer with an expertise in Bash/Shell Scriping, Java, C++, and C Programming. Offers are integrated into Operating Systems API using C Programming.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της mitkoradev
  mitkoradev
  Freelancer σε Varna, Bulgaria
  146 Αξιολογήσεις

  /* I have currently taken some more time consuming projects and check the things here less often , and when I do usually tons of messages have accumulated... I apologize if I do not reply to someone. thanks. */ I work full time as a Windows desktop/embedded C/C++ developer in Bulgaria for over 8 years. Heh, you...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της vrcoder
  vrcoder
  Professional Software Developer
  343 Αξιολογήσεις

  Professional software developer with an extensive background in C Programming since 1993. Expertise in Algorithms, Graphical Programming, Assembly, C++ and C Programming.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της logos104
  logos104
  Experienced Software Developer
  100 Αξιολογήσεις

  Experienced software developer for C#, C++, or C Programming with 15 years experience for C Programming. Specialty and services offered in Desktop and Advanced Mathematics apps.

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές C στο Freelancer

C is a general-purpose, imperative (procedural) programming language. A case sensitive language, C was designed initially for system development programming tasks. Common examples of the use of C include operating systems, language compilers, network drivers, databases and modern programs.  

C programming, considered a ‘Middle Level’ programming language, is the most widely adopted computer coding option available owing to its ease of comprehension, efficient structure, and flexible compilation. Portable C programs can be compiled across a variety of computer platforms and operating systems.

The programming language was originally created by Dennis Ritchie at Bell Telephone Laboratories between 1969 and 1973 for the purpose of writing the Unix Operating System. C was a successor to the B language introduced in 1970. In 1989 the American National Standards Institute (ANSI) standardized C and the International Organization for Standardization (ISO) followed suit subsequently.

A C-based program includes a number of essential elements. Preprocessor commands ready a compiler for actual compilation. Functions are the mandatory building blocks of any C program.Variables hold complex data, numbers and strings for manipulation. Expressions combine variables and constants to create new results. A statement is a command that instructs the computer to take a specific action. Finally, comments are used to provide useful information inside a C program.

Other modern and popular programming languages including C++, Java, JavaScript, Perl, C#, PHP and Python have adopted basic features and structures directly or indirectly from C. The syntax of most of these languages remains very similar to C.

Many of the most popular operating systems continue to rely on the language. Microsoft Windows, boasting a global market share of approximately 90%, is programmed almost entirely in C. Linux Operating System, around since the mid-90s, is also predominantly C based. Even Apple’s Mac OS relies on its OS X Kernel primarily coded in C. Modern smartphones continue to be influenced by C programming with iOS, Android and Windows devices all reliant.

The C programming language is also dominant in database creation. Oracle, MYSQL, MYSQL Server and other popular databases are created using C syntax. Other applications include 3D movies (compiled using a combination of C and C++), and countless embedded systems. Microcontrollers or microprocessors power televisions, radios, modern cars and more. The applications and influence of C are almost limitless.

There are a number of features of C programming that have contributed to its widespread adoption. Some of the key features are outlined below:

 • Portability of the compiler  
 • A structured yet elegant syntax
 • Speed of execution
 • Ability to handle low-level activities
 • Easy to learn

If you need to engage the skills of a highly skilled and experienced programmer with a strong working knowledge of C language, then you should review the extensive array of freelance programming staff at Freelancer.com. Posting a project on Freelancer.com is free, and you instantly get access to thousands of top-rated programming talent from throughout the globe, at affordable prices too! Post a project (with a detailed description) today to get your next C programming project started!