Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές Boonex Dolphin

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές Boonex Dolphin Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της kalidass678
  kalidass678
  Professional Boonex Dolphin developers
  203 Αξιολογήσεις

  Team of professional designers and developers offering cost effective services related to Website Design & Development, Boonex Dolphin and Mobile Application Development.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της jadenyuki
  jadenyuki
  Freelancer σε Freeport, Bahamas
  12 Αξιολογήσεις

  Accepting challenges is the foundation of my life experiences and something I do with confidence. You will find me a totally committed individual with pride in being direct, spontaneous and communicative. I can maintain records, perform numerical calculations with accuracy and I need little direction to complete as ...

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της technosystem
  technosystem
  Professional Boonex Dolphin team
  431 Αξιολογήσεις

  Team of over 35 professional programmers with combined experience working on PHP, HTML5, Angular.JS, node.JS, Ruby on Rails, Bootstrap, Wordpress, CSS3 and Joomla.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της searchtechnow
  searchtechnow
  Versatile Boonex Dolphin developers
  428 Αξιολογήσεις

  Versatile professional skilled in multiple areas including AJAX, Android, Boonex Dolphin, CakePHP, eCommerce, website design & development, MySQL and graphic design.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της vamir
  vamir
  Proficient Boonex Dolphin developer
  283 Αξιολογήσεις

  Professional Web developer with strong technical knowledge and 6 years extensive experience in PHP, Boonex Dolphin, HTML, CSS, graphic design, website design and Wordpress.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της jastp
  jastp
  Reputed Boonex Dolphin team
  255 Αξιολογήσεις

  Team of professional developers with combined experience in C# Programming, Boonex Dolphin, Mobile Phone, iPhone, Android, iPad, PHP, Linux, MySQL and web security.

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές Boonex Dolphin στο Freelancer

Boonex Dolphin is a social networking platform that is used for creating communities, or social networking sites focused on dating. With a free community edition as well as plans available, the platforms offers a range of functions for the site you’re looking to develop.

Modules available on Boonex Dolphin platform include:

 • Facebook connectivity - users can log into the platform and use their Facebook accounts to connect.
 • Add and remove polls - site owners can add and remove rolls and display results through the website.
 • Flash app integration - packaged to appear as photo, video player or audio/video chat, these apps can be added to enhance the user experience.
 • Ad module - ads can be submitted and added to your website via this platform. Simple ads and classifieds can be integrated through one of the module menus.
 • Messenger - send private messages to individual members
 • Shoutbox - allows users to send messages that are shown publically across the site.
 • Spy - this function allows users to see who has recently updated their profiles.
 • Articles/blogs - these can be added to your website if you have regular news and updates
 • RSS feed - gives administrators the ability to add custom RSS feeds to their profile and display posts from them.

The platform also has options for tools including mass mailer, managing subscribers, banners, IP blacklist, database backup and anti spam tools. Written in PHP, the program powers more than 300,000 web communities around the world and is the ideal software for individuals looking to launch a social network.The platform is responsive, mobile friends and suitable for use on iOS and also Android, it can also be completely customised to suit your brand including layout and colour schemes.

Core features for administrators include:

 • Mix and match modules

 • Multi-language options

 • Create your templates

 • Mobile connectivity

 • Content privacy and world-class security

 • Seamless CSS3 effects

 • Built in subscription system

 • Mass mailer for announcements, site updates, and promos

 • SEO-friendly

 • Database pruning

 • Banner ads

 • Statistics and reporting

If you’re looking to create your social network, explore the exciting capabilities of engaging a developer who understands how to program and implement at Boonex Dolphin platform for your website. Thousands of developers are available on Freelancer.com, who can provide the skills and expertise you’re looking for in your Boonex Dolphin project.

Post a project on Freelancer.com today and explore the possibilities of engaging a Dolphin developer who can make your social community come alive.