Προσλάβετε τους καλύτερους Προγραμματιστές ASP

Οι 6 Κορυφαίοι Προγραμματιστές ASP Που Προσελήφθησαν Αυτόν Τον Μήνα

 • Εικόνα Προφίλ του/της ITservice
  ITservice
  Multiplatform IT Solutions
  219 Αξιολογήσεις

  Business-centered IT Solutions and Support services. Capable with ASP, .NET, SQL, Website Design, PHP, XML. Has handled projects in assisting with migrating ASP Subdomains.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της digitallogix
  digitallogix
  Web Design and Development Services
  267 Αξιολογήσεις

  Professional team of highly skilled experts capable with developing for web and mobile. Proficient in PHP, JSP, Wordpress, MySQL, ASP. Offers services in Web Design.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της nurba
  nurba
  Versatile Tech Developer
  70 Αξιολογήσεις

  Professional developer with over 10 years of experience. Key skills centered on ASP, PHP, Flash, CSS, jQuery, MSSQL, and MySQL. Has also handled projects involving Adobe Flash.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της yassershehab
  yassershehab
  Accomplished Software Engineer
  65 Αξιολογήσεις

  With over 7 years of work experience, handling a team of other tech professionals. Proficient in .NET, C#, AJAX, SQL. Has also handled MVC, WPF, Entity Frame Work, and Silverlight.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της AImran
  AImran
  Affordable Web Apps Developer
  40 Αξιολογήσεις

  Highly experienced professional developer with over 12 years of work in the field. Fully capable with developing e-commerce applications. Proficient in HTML5, C#, MySQL, ASP.

  Προσλάβετέ Με
 • Εικόνα Προφίλ του/της tazislam1982
  tazislam1982
  Freelancer σε DHAKA, Bangladesh
  7 Αξιολογήσεις

  I'm a highly motivated and service oriented programmer. I always maintain the quality of my work. I have more than 6 years experience on MVC, C#, MS SQL Server 2012, Nhibernate 3.0, Client Side Scripting, SOA I have worked for many high level application as a lead developer and sometimes analyst.

  Προσλάβετέ Με

Βρίσκοντας Προγραμματιστές ASP στο Freelancer

ASP.NET is an open source service side web application designed to create dynamic web pages that get noticed. First released in 2002, the framework is developed by Microsoft and allows web programmers to create dynamic websites, web apps, and web services.

The program includes Linux, OSX, Node.js, AngularJS, GruntJS and Bower support and also includes Tag Helpers and View Components. The powerful technology off ASP.NET allows object-oriented programming to the web. One of the leading features of the program is that the platform allows developers to write code using a range of programming languages, allowing developers to mix and match pages to work together effortlessly.

Functionality of ASP.NET

Building websites - The program offers three frameworks for creating web applications for developers which include Web Forms, ASP.NET MVC, and ASP.NET Web Pages. All apps are stables and allow developers to get a range of benefits for the website. Depending on your style of developing and expertise, each option will be suitable based on a developer’s experience and development style. The platform allows developers to can build websites using HTML5, CSS3, and JavaScript.

Building mobile apps & sites - The ASP.NET program powers mobile apps and sites using responsive design frameworks. Developers who are trained in ASP.NET can create web API to suit a client's needs including authentication, push notifications, and data access.

Web API - Developers can use the web API framework to build HTTP services that suit client’s exact needs. Demands for browsers and mobile device functionality can all be built using the web API function. During development, programmers can write web API’s that can talk and communicate to connected devices.

Real Time - Using ASP.NET SignalR, the developer can gain access to a library of tools that allows for easier web functionality. Developers can use integration grouping connections, connection management, and authorization all via APIs. Real time allows developers using the service to enable real-time communication between the client and the server via WebSockets.

If you’re looking for a freelancer to work on your ASP.NET project Freelancer.com has a broad range of freelancers available who are talented web developers with a range of experience to suit your needs.

Log on and view freelancer profiles and their feedback and ratings from other employees and engage the services of a talented freelancer for your next ASP.NET project.

There is a range of benefits for hiring the services of a freelancer, as well as being on demand and available for projects as needed, freelancers are often cheaper per hour than traditional developers, and you can choose a developer from Freelancer.com, who has the exact experience you are looking for.

To find out more about how to hire an ASP.NET expert on Freelancer.com, log onto the website and browse the range of talented experts ready to work on your project today.