Yii Developers Για Πρόσληψη

 • Yii
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 47 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   tangramua
Πρόσλαβε τον/την   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ώρα
  Top 3% in the Freelancer.com Community
  Canada
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional developers and system administrators with 20 years expertise. OUR SPECIALIZATIONS: 1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js 3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3 4)...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional developers and system administrators with 20 years expertise. OUR SPECIALIZATIONS: 1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js 3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3 4) DESIGN: Website Design, Graphic Design, Corporate Identity 5) 24/7 TECHNICAL SUPPORT: Linux, Unix, MS Windows Server, cloud solutions (AWS, MS Azure, Google cloud) etc. 6) EMBEDDED SYSTEMS: Embedded software development, Internet of Things (IoT), Microcontrollers, Arduino 7) MOBILE DEVELOPMENT: Android, iOS, React Native, Ionic, Flutter 8) OPEN SOURCE: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, Zend, Symfony, Laravel, Yii, Django, Flask OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tangramua
 • Πρόσλαβε τον/την   wsafreelancer
Πρόσλαβε τον/την   wsafreelancer

  wsafreelancer wsafreelancer

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Hire Expert Developer in Affordable Cost
  Pakistan
  We are a Web Development and Web application company engaged in IT services. One-stop solutions for all IT and web development needs. We bring exceptional value to clients by lower cost with our flexible approach and accommodating all needs of our client. We are committed to making a long-term relationship with our...
  We are a Web Development and Web application company engaged in IT services. One-stop solutions for all IT and web development needs. We bring exceptional value to clients by lower cost with our flexible approach and accommodating all needs of our client. We are committed to making a long-term relationship with our clients. Strategy, Architecture, Design, Implementation, Systems Integration, Maintenance And Support. We are outsourcing of excellent programmers whose products quality is proved since our early stage. We are one of leading companies specified in web development. We have gained valuable experiences in developing outsourcing services on a lot of systems. Python, Flask, Django, Node.js, ReactJS, Redux, PHP, CakePHP (Framework), CodeIgniter (Framework), Laravel (Framework), Zend (Framework), Yii (Framework), MySQL, HTML, HTML5, CSS, JavaScript, Angular.JS, jQuery + AJAX, Joomla, E-Commerce, Magento, WordPress, PrestaShop, Drupal, Open-Cart, Web Application's Bug Fixing etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την wsafreelancer
 • Πρόσλαβε τον/την   pkjoshi
Πρόσλαβε τον/την   pkjoshi

  pkjoshi pkjoshi

  India $40 USD / ώρα
  Yii2 | Laravel | Flutter | Magento | WordPress
  India
  Hello, Thanks for visiting my profile! I am a Web and Mobile App Developer who has created over 100 Websites for clients in the freelance community. I have developed websites and software applications for Hotels, Hospitals, Construction Companies, Schools, and many other organizations in the course of my work. I...
  Hello, Thanks for visiting my profile! I am a Web and Mobile App Developer who has created over 100 Websites for clients in the freelance community. I have developed websites and software applications for Hotels, Hospitals, Construction Companies, Schools, and many other organizations in the course of my work. I specialize in a few different areas, including (but not limited to): ● Yii ● PHP ● JavaScript ● jQuery ● Magento ● Joomla ● WordPress ● MySQL ● MongoDB ● Flutter I am able to develop custom application from simple to complex web applications on Yii2 PHP frameworks, full website structures, and am able to integrate as many APIs and apps as a client may need. Whether it be School Website APIs or the development of eCommerce sites, I can and have done it before. I’ve created 13 API integrations into a catch domain in the past as well. So, please, send me a message! I’m always looking for new clients, and would love to take on your project needs! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pkjoshi
 • Πρόσλαβε τον/την   goutam08
Πρόσλαβε τον/την   goutam08

  goutam08 goutam08

  India $35 USD / ώρα
  Awarded as "Times Leading IT Company 2022"
  India
  ✔️ Techno Exponent Achievements: Awarded as "Times Leading IT Company 2022" by the Times Group Year Founded: 2011 * Total Employees: 250+ * Our Office Locations: Kolkata, India | Florida, USA | ✔️✔️Our Expertise: Backend: Node.js, JAVA Spring Boot, Python/ Django, Laravel/ PHP Frontend: React.js, Angular,...
  ✔️ Techno Exponent Achievements: Awarded as "Times Leading IT Company 2022" by the Times Group Year Founded: 2011 * Total Employees: 250+ * Our Office Locations: Kolkata, India | Florida, USA | ✔️✔️Our Expertise: Backend: Node.js, JAVA Spring Boot, Python/ Django, Laravel/ PHP Frontend: React.js, Angular, Vue.js HTML5, CSS3 DB: MySQL, MongoDB, PostgreSQL, MariaDB, CouchDB, SQLlite, MSSQL, Oracle, etc. Android App: Kotlin, JAVA, Flutter, React Native iOS App: Swift, Flutter, RN ✔️✔️Elite Clients NASA Engineers, Red Bull, Disney, Amazon, HBS, etc. We have served 1000+ clients and 2500+ Projects in the last 10 years ✔️✔️Elite Clients > We are Fluent in Spoken and Written English > Our Developers have B.E. and/ or M.E in Computer Science from renowned Universities > Daily Updates and Bi-weekly Meetings > Proficiency in Agile Methodology, GitHub, BitBucket, AWS S3, Lambda, Google Cloud > NDA and IP Security > Flexible with all Timezones >100% Transparency λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την goutam08
 • Πρόσλαβε τον/την   yevheniitymoshe1
Πρόσλαβε τον/την   yevheniitymoshe1

  yevheniitymoshe1 yevheniitymoshe1

  Ukraine $30 USD / ώρα
  Talented and Honest Developer
  Ukraine
  ✦-----Greetings!------✦ Passionate, perspecatious, commited. These are three qualities, which make me extremely pleasant to work with. With over 7 years of rich development experience on projects ranging from small size applications through complex enterprise solutions. Attention to details, adherence to strict...
  ✦-----Greetings!------✦ Passionate, perspecatious, commited. These are three qualities, which make me extremely pleasant to work with. With over 7 years of rich development experience on projects ranging from small size applications through complex enterprise solutions. Attention to details, adherence to strict technical standards, thorough and detail-oriented project management from my side will guarantee you having the result that serves you best. If you need to create a new web service without worrying about future scalability time, costs, maintenance, DoS, performance, please feel free to reach me out. Lets go with me towards SUCCESS!!! Skills and Services: ✔️ Languages *JavaScript, Python, PHP, HTML5, CSS3 ✔️Frameworks *Angular, Express, Nest, Django, Laravel, Jest ✔️Libraries/APIs/Platform *React, Node.js, Redux, Microsoft Graph, Material UI, Bootstrap, TailwindCSS ✔️Tools *Github, Gitlab, Bitbucket, VS code ✔️Database *MongoDB, PostgreSQL, MySQL ✔️Paradigms *Functional programming, Test-driven development (TDD), Agile software development, Scrum, Kanban ✔️Misc *AWS, Firebase, Docker ALL the BEST & RELIABLE! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yevheniitymoshe1
 • Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01
Πρόσλαβε τον/την   pinesucceed01

  pinesucceed01 pinesucceed01

  India $40 USD / ώρα
  Web | iOS | Android | JS | JAVA | PHP | Flutter
  India
  ✅ 100% Client Recommendation ✅ 5 Star Feedback Developer with more than 10 years of experience in Front ends Development building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, Single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with...
  ✅ 100% Client Recommendation ✅ 5 Star Feedback Developer with more than 10 years of experience in Front ends Development building responsive websites. Expert in Responsive Web Design, Mobile Web-App Development, Single page Web-App Development, Cross-browser Compatibility, Google Analytics. Strong Expertise with AngularJS, Ionic, JavaScript, ReactJS, Cordova, Bootstrap, Node.JS, ExpressJS, JQuery, D3, library, and MongoDB. Also have highly skilled UI/UX designer team who adept at reducing the amount of work required of end users to navigate software. This means experience at designing interfaces that create the best liaisons between user and application through functions that minimize reaching a goal. Key Skills - Java , - Spring Boot , - Servlet , - Hibernate , - Spring - Blockchain , - Smart contract, - Solidity , - Wallet create , - Token generate, - ERC, - Web3 JS - Angular JS , - Node JS , - Vue JS , - React JS , - Java Script - React Native , - Flutter , - Swift , - Android , - Kotlin , - Android , - iOS, - HIPAA , - Xamarin , - Objective C - PHP , - Laravel , - Cake PHP , - Codeigniter , - WordPress , - WooCommerce , - CMS - Python , Dart , Django , ASP.NET , C# , - DevOps , HIPAA - HTML / DHTML , - Jquery , - Java Script , - CSS , - Bootstrap , - Responsive website , - Photoshop , - Banner, - Flyers - SEO, - SMO , - Social Media Marketing , - Digital Marketing , - Content writing - Mongo DB, - PostgreSQL , - MySQL , - Maria Db , - Oracle , - Mobile App Development , - iOS Development , - OCR , - Website Design , - Graphic Design As you can see my reviews, I have strong skill, rich experience and much resources that allow us to turn your idea into world class apps that would exceed your expectations! I always attach great importance to have a good relationship with customers. Hire me today. I have bid on your project, just click on the "Chat" or "Award" button. Otherwise, click on the "Hire Me" button on our page here. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pinesucceed01
 • Πρόσλαβε τον/την   extreamcode
Πρόσλαβε τον/την   extreamcode

  extreamcode extreamcode

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Providing solutions in wide range of CMS , SEO...
  Pakistan
  -Wordpress -SEO -Magento -Joomla -Open cart -Prestashop -Cs cart -Cake PHP -Article Writing. -Graphic Design -and more... We also Deal in Mobile responsive(Smartphone Compatible) Sites and Mobile Apps(IOS, Android) -Html5 -Css3 -Ajax -Jquery -and more... Divulge Technologies offers the most tangible and finest...
  -Wordpress -SEO -Magento -Joomla -Open cart -Prestashop -Cs cart -Cake PHP -Article Writing. -Graphic Design -and more... We also Deal in Mobile responsive(Smartphone Compatible) Sites and Mobile Apps(IOS, Android) -Html5 -Css3 -Ajax -Jquery -and more... Divulge Technologies offers the most tangible and finest e-commerce solutions. -E-tailing or "virtual storefronts" on Web sites with online catalogs, sometimes gathered into a "virtual mall". -The gathering and use of demographic data through Web contacts. -Business-to-business buying and selling. -The security of business transactions. Outsourcing your IT can provide your business with: -Guaranteed service delivery with enhanced Service Level Agreements. -Provision of a stable and secure IT infrastructure with 24 x 7 x 365 support. -Access to a highly skilled technical resource that most businesses simply could not afford to employ -More ... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την extreamcode
 • Πρόσλαβε τον/την   savof9
Πρόσλαβε τον/την   savof9

  savof9 savof9

  Serbia $35 USD / ώρα
  Professional Developer
  Serbia
  - Machine Learning & Deep Learning * Key Skills Data Visualization, Predictive Analysis, Statistical Modeling, Training & Mentoring, Clustering & Classification * Tools Python, AWS, Scikit-learn, NumPy, SciPy, Pandas, NLTK, Keras, Matplotlib, Jupyter Notebook, Statsmodels,...
  - Machine Learning & Deep Learning * Key Skills Data Visualization, Predictive Analysis, Statistical Modeling, Training & Mentoring, Clustering & Classification * Tools Python, AWS, Scikit-learn, NumPy, SciPy, Pandas, NLTK, Keras, Matplotlib, Jupyter Notebook, Statsmodels, BeautifulSoup - eCommerce site development * Platform: Shopify, Squarespace, Magento, WooCommerce, Bigcommerce * Tools: PHP, HTML, Javascript, CSS, SCSS, Liquid, bootstrap, jQuery, material λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την savof9
 • Πρόσλαβε τον/την   kostyrahi
Πρόσλαβε τον/την   kostyrahi

  kostyrahi kostyrahi

  Canada $35 USD / ώρα
  Senior Full-Stack developer
  Canada
  As a professional Full-stack web Developer with 10+ years of experience in PHP, Python, Django and Node Js and can build a website according to the latest web standards.I am also good at Front-End tech like React js and front-end design also. I have been most successful in my work with clients. I have given great...
  As a professional Full-stack web Developer with 10+ years of experience in PHP, Python, Django and Node Js and can build a website according to the latest web standards.I am also good at Front-End tech like React js and front-end design also. I have been most successful in my work with clients. I have given great customer service as a Full-stack Developer, which I used to make sure to give the best experience to my clients. My goal is to help you achieve your project goals and results efficiently and effectively, and even painlessly. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kostyrahi
 • Πρόσλαβε τον/την   sn66
Πρόσλαβε τον/την   sn66

  sn66 sn66

  Pakistan $20 USD / ώρα
  An Award-Winning Web Designer
  Pakistan
  I am a Pakistani Freelancer with 10+ years of experience as a web designer and developer. I have excellent programming skills with expertise in website and mobile UI/UX design and cross-platform application development. Why you should hire me? - 4000+ Happy Clients - Top Freelancer from Pakistan (Individual)...
  I am a Pakistani Freelancer with 10+ years of experience as a web designer and developer. I have excellent programming skills with expertise in website and mobile UI/UX design and cross-platform application development. Why you should hire me? - 4000+ Happy Clients - Top Freelancer from Pakistan (Individual) Award Holder - 30 Days Post-Project Support Services that I provide: - UI/UX Design and Development into HTML/CSS/JavaScript ( JS ) - Website Design and Development (MEAN Stack) - Custom PHP based Website Development (Custom Designs) - WordPress Theme & Plugin Development (Custom) - Graphics Designing (Banner, Logos, Icons for website & Mobile Applications) Hire me for any project that you have in mind and I know how to translate your visions into a reality. Being an experienced developer, I am very professional in attitude and communication. I keep my clients up-to-date on daily basis regarding project progress and I am always open to new ideas. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sn66

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""