XML Javascript Web Developers Για Πρόσληψη

 • XML
 • Javascript
 • HTML
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την tdcteam2016
  7.0
  221 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  disappointed when working with us. - Work in : + Webservices with Restful + PHP & MYSQL, 91e6a3c17cHTML5a7a1374aeb, CSS3, 91e6a3c17cJavaScripta7a1374aeb, jQuery, 91e6a3c17cXMLa7a1374aeb, JSON. + eCommerce, WordPress,Magento,Open Cart, Joomla, Magento 2
  Hello, I am a developer with 6 years' experience in .Net, WP, Magento and Joomla. I am looking for customer collaboration for future. We always put reputation and quality first. You will never be disappointed when working with us. - Work in : + Webservices with Restful + PHP & MYSQL, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, XML, JSON. + eCommerce, WordPress,Magento,Open Cart, Joomla, Magento 2, Prestashop payment module + Git - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project + Plugin: Customize and create new plugin + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term Give me a chance and believed in me . I will make you happy and satisfied because of that. I believe that the implementation will yield a value for you. Kind Regards, F5 Team λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την neernab
  3.8
  7 αξιολογήσεις $10 $ την ώρα
  within a given time frame. Skills:- (1) Web Development:- 91e6a3c17cJavascripta7a1374aeb Nodejs Jquery Angular Ajax Bootstrap 91e6a3c17cHtmla7a1374aeb css. (2) Java:- Core Java (OCJP certified ... Algorithms. (6) DBMS Oracle Mysql SqlServer Mongodb (7) Python Kivy development (8) UML Designing (StarUml,Enterprise Architect) (9) 91e6a3c17cXMLa7a1374aeb Design and Parsing (XSD,91e6a3c17cXMLa7a1374aeb,XSTL,DTD
  Please have a look at our work:- We are a team of Tech Enthusiasts having Development experience in wide range of technologies. We are capable in completing small and big projects efficiently and within a given time frame. Skills:- (1) Web Development:- Javascript Nodejs Jquery Angular Ajax Bootstrap Html css. (2) Java:- Core Java (OCJP certified) Spring Framework Web Services( REST,SOAP) Struts JAVAFX Junit Hibernates (3) Big Data (Hadoop,Spark,Scala) (4) In Memory Cache Redis (5) Data Structures And Algorithms. (6) DBMS Oracle Mysql SqlServer Mongodb (7) Python Kivy development (8) UML Designing (StarUml,Enterprise Architect) (9) XML Design and Parsing (XSD,XML,XSTL,DTD) (10) Qlikview (11) Android And IOS Development. (12) Home Automation System. (13) RFID Systems. We will deliver best services with best price. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την erranjit28111989
  3.8
  21 αξιολογήσεις $4 $ την ώρα
  ,CSS3,SASS/LESS,bootstrap | 91e6a3c17cJavaScripta7a1374aeb,JQuery,JSON,91e6a3c17cXMLa7a1374aeb | Server Migration | Google Map customization Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to working with you soon ... before my time. I have a working experience with REST APIs, Model View Controller (MVC)| Wordpress | Magento | Shopify | Social APIs (Facebook API, Google API, LinkedIn API, Twitter API | | 91e6a3c17cHTML5a7a1374aeb
  Are you looking for a competent expert in implementing, fixing, reviewing, and optimizing any functionality with attention to details, quality, performance, architecture, and your expenses? Do you want to get high-quality, clear, fast and safe code and solutions? Hi!! I am Expert Developer and Data Scientist with 6+ years of experience and a Master's Degree in Computer Science. I have worked in a variety of positions over the last 5 years, including Senior Software Engineer, Statistician and Team Lead I enjoy working with good(smart and active) clients. I am fast, and try to complete job before my time. I have a working experience with REST APIs, Model View Controller (MVC)| Wordpress | Magento | Shopify | Social APIs (Facebook API, Google API, LinkedIn API, Twitter API | | HTML5,CSS3,SASS/LESS,bootstrap | JavaScript,JQuery,JSON,XML | Server Migration | Google Map customization Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to working with you soon λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την TenStar718
  8.3
  165 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  /Recording/Processing etc) - GoogleMap/GPS App - ObjectiveC, XCode, Java, Cocos2D, Box2D, Unity3D, Cocos2D-X - Web Service API(PHP/MySQL/JSON/91e6a3c17cXMLa7a1374aeb/91e6a3c17cHTML5a7a1374aeb/Jquery/91e6a3c17cJavascripta7a1374aeb/CSS/Ajax...) -Wordpress/Joomla/Magento
  High Quality + Fast Speed = Excellent Result + Business Success, this is my working style. In this site, if you want to implement your idea, then I am always ready for you. My Skills are as follows: - Social App - Online buy/sell Marketing/Shopping business App - Online Chatting/Messaging App - Photo/camera/Video/Audio app (Sharing/Uploading/Downloading/Filtering/Editing/Streaming/Mixing/Recording/Processing etc) - GoogleMap/GPS App - ObjectiveC, XCode, Java, Cocos2D, Box2D, Unity3D, Cocos2D-X - Web Service API(PHP/MySQL/JSON/XML/HTML5/Jquery/Javascript/CSS/Ajax...) -Wordpress/Joomla/Magento λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την pixelonline
  5.8
  18 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  , Laravel, CodeIgniter, PHP/MYSQL. Web scrapping, Data Extraction Bots, Blockchain, ICO. Bootstrap, 91e6a3c17cHTML5a7a1374aeb, CSS, jQuery, Ajax, 91e6a3c17cJavaScripta7a1374aeb, 91e6a3c17cXMLa7a1374aeb, Python, Ruby on Rails. iOS and Android App, Angular JS, Node
  We render all paramount IT solutions, with a strong team of highly qualified Computer Engineers.We furnish in Digital Marketing, Online promotion, Internet Marketing, Websites designing, development, customisation, Graphics Design, Software Development, App Development and Search Engine Optimization. Area of Expertise: WordPress, WooCommerce Magento, Joomla, PrestaShop, Shopify - CakePHP, Laravel, CodeIgniter, PHP/MYSQL. Web scrapping, Data Extraction Bots, Blockchain, ICO. Bootstrap, HTML5, CSS, jQuery, Ajax, JavaScript, XML, Python, Ruby on Rails. iOS and Android App, Angular JS, Node JS, React JS, PhoneGap. Linux / Unix / MS Windows, Batch Process, Shell Scripts. Photoshop, Coral, Adobe Illustrator We have a well built network of clients globally. we work towards customer satisfaction, quality work, on-time delivery and after sales support. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την shailendra041090
  6.4
  133 αξιολογήσεις $20 $ την ώρα
  Experience and Superb Skills. - 24/7 Support - Area of Expertise ★Web Designer ★Wordpress Expert ★E-commerce Expert ★JSON, 91e6a3c17cXMLa7a1374aeb ★ REST API ★Web Service My Skills : 91e6a3c17cHtmla7a1374aeb Psd To 91e6a3c17cHtmla7a1374aeb Bootstrap PSD Design Php Mysql Codeigniter Wordpress CakePHP Smarty Laravel Magento 91e6a3c17cJavascripta7a1374aeb Jquery
  We are a team of hard-working, high-class professional designers, and developers. We can provide a strong online presence to your business or profession by designing and coding user-friendly websites. WHY YOU CHOOSE US - Expert in creating full SEO friendly website. - Expert in creating SAAS, CRM, MIS, ERP and Software - Believe in providing required suggestions for improvements of application - Free technical support after completing the project - Unlimited revisions till you are delighted with our work. - Proper Testing to ensure the quality of work delivered. - 7+ Years of Experience and Superb Skills. - 24/7 Support - Area of Expertise ★Web Designer ★Wordpress Expert ★E-commerce Expert ★JSON, XML ★ REST API ★Web Service My Skills : Html Psd To Html Bootstrap PSD Design Php Mysql Codeigniter Wordpress CakePHP Smarty Laravel Magento Javascript Jquery λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την summerbridge7
  5.4
  6 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  , Ionic, Xamarin, PhoneGap, Cordova - Web development: Angular, ASP.Net, NodeJS, 91e6a3c17cHTMLa7a1374aeb/CSS, 91e6a3c17cJavaScripta7a1374aeb, PHP, 91e6a3c17cXMLa7a1374aeb, Python, Wordpress - Desktop application: C/ C++, C#, Java, Qt - OS: Windows, Mac OS, Linux - DB construction & management: MySQL, Oracle, MongoDB - IDE: Android Studio, XCode, Visual Studio
  Welcome to my review. Wide technological comprehension, rich experience, amazing honesty and super speed - these are special characteristics on my development work. I already worked on many projects with many clients, archived friendly relationship and great success. I will continue to effort to build dreams into reality for those clients who has great idea for amazing development project. Pleasure to work with you. Let's go together and get advanced success in our proud work. Below are my experience and skills: - Mobile App development: Swift, Objective C, Java, Unity, React native, Ionic, Xamarin, PhoneGap, Cordova - Web development: Angular, ASP.Net, NodeJS, HTML/CSS, JavaScript, PHP, XML, Python, Wordpress - Desktop application: C/ C++, C#, Java, Qt - OS: Windows, Mac OS, Linux - DB construction & management: MySQL, Oracle, MongoDB - IDE: Android Studio, XCode, Visual Studio λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την artashapinyan
  6.1
  158 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  /LESS,bootstrap,,91e6a3c17cJavaScripta7a1374aeb,JQuery,JSON,91e6a3c17cXMLa7a1374aeb....... Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to working with you soon ... before my time. I have a working experience with REST APIs, Model View Controller (MVC), Social APIs (Facebook API, Google API, LinkedIn API, Twitter API). Also for client side 91e6a3c17cHTML5a7a1374aeb,CSS3,SASS
  Are you looking for a competent expert in implementing, fixing, reviewing, and optimizing any functionality with attention to details, quality, performance, architecture, and your expenses? Do you want to get high-quality, clear, fast and safe code and solutions? Hi!! I am Expert Developer and Data Scientist with 5+ years of experience and a Master's Degree in Computer Science. I have worked in a variety of positions over the last 5 years, including Senior Software Engineer, Statistician and Team Lead I enjoy working with good(smart and active) clients. I am fast, and try to complete job before my time. I have a working experience with REST APIs, Model View Controller (MVC), Social APIs (Facebook API, Google API, LinkedIn API, Twitter API). Also for client side HTML5,CSS3,SASS/LESS,bootstrap,,JavaScript,JQuery,JSON,XML....... Thank you in advance for your time and consideration. I look forward to working with you soon λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την foisalkhanakash
  6.2
  41 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  Thank you for viewing my profile ! I am well experienced web programmer and android apps developer. I am expert on this following section. Fundamentals: 91e6a3c17cHTML5a7a1374aeb, CSS3, Bootstrap, 91e6a3c17cJavascripta7a1374aeb, Jquery ... , JSON, Object Oriented PHP, MYSQL, AJAX, java and 91e6a3c17cxmla7a1374aeb. CMS: Wordpress 1. Wordpress Theme Development 2. PSD TO Wordpress with (page builder programming) 3. Wordpress Plugin Development Using
  Thank you for viewing my profile ! I am well experienced web programmer and android apps developer. I am expert on this following section. Fundamentals: HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript, Jquery, JSON, Object Oriented PHP, MYSQL, AJAX, java and xml. CMS: Wordpress 1. Wordpress Theme Development 2. PSD TO Wordpress with (page builder programming) 3. Wordpress Plugin Development Using Custom Table 4. Wordpress Plugin Customizations 5. Genesis, Thesis and Redux Framework 6. Ecommerce And Woocommerce Theme Development 7. Woocommerce, Visual Composer, Meta Data Filter pro Plugins 8. S2 Member Plugins, Paid Membership Pro plugins and others 9. Wordpress API, Visual Composer API, Unyson API 10. contact from 7, gravity from and much more. PHP Framework: 1. Codeigniter 2. Yii 3. Laravel 4. Prestashop I am looking forward to working with you. I can chat and screen share with our project over Skype. I am available 15 hours a days. Regards Foisal Khan Akash λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την hawkscodeau
  5.1
  4 αξιολογήσεις $40 $ την ώρα
  A team of highly skilled and talented Web & Mobile Application developers with more than a decade of experience in various development technologies. WEB: 91e6a3c17cHTMLa7a1374aeb, CSS, Angular JS jQuery, 91e6a3c17cJavascripta7a1374aeb ... , JSON, 91e6a3c17cXMLa7a1374aeb, Ajax PHP, Laravel, CodeIgniter ASP.NET, Java Wordpress, Magento Shopify, Woocommerce, Prestashop MySQL, MongoDB, Oracle MOBILE: Android, Java, Android WebServices, iOS, Cocoa Framework ... , Apple Xcode, iPhone SDK, Cocos2D OpenGL ES, 91e6a3c17cHTML5a7a1374aeb, Ajax Geolocation, Bluetooth Xamarin, React JS, Phonegap, Ionic INTERNET MARKETING: SEO - White Hat Social Media PPC Analytics Content
  A team of highly skilled and talented Web & Mobile Application developers with more than a decade of experience in various development technologies. WEB: HTML, CSS, Angular JS jQuery, Javascript, JSON, XML, Ajax PHP, Laravel, CodeIgniter ASP.NET, Java Wordpress, Magento Shopify, Woocommerce, Prestashop MySQL, MongoDB, Oracle MOBILE: Android, Java, Android WebServices, iOS, Cocoa Framework, Apple Xcode, iPhone SDK, Cocos2D OpenGL ES, HTML5, Ajax Geolocation, Bluetooth Xamarin, React JS, Phonegap, Ionic INTERNET MARKETING: SEO - White Hat Social Media PPC Analytics Content λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""