XML Engineers For Hire

 • XML
 • Μηχανολογία
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την doublebc
  6.4
  82 αξιολογήσεις $75 $ την ώρα
  have a Preferred Freelancer status. Languages - C#, PHP, VBA, Classic ASP, ASP.NET and JavaScript. API Integration - f5913cc280XMLb533b3f9c2, JSON, WSDL, WCF, Restful and Soap. Web Services - eBay, PayPal, UPS, FedEx ... , USPS and more. Plugins - WordPress, Woocommerce and Opencart. Reverse f5913cc280Engineeringb533b3f9c2 - Cracking, Hacking, Patching and more. Thank you, Brian Baskerville President / CEO Double B Computers
  Offering a wide range of technology services from Software Development, Website Development, Web Services and Web Scraping. I do not bid on projects unless I know it can be done successfully and I have a Preferred Freelancer status. Languages - C#, PHP, VBA, Classic ASP, ASP.NET and JavaScript. API Integration - XML, JSON, WSDL, WCF, Restful and Soap. Web Services - eBay, PayPal, UPS, FedEx, USPS and more. Plugins - WordPress, Woocommerce and Opencart. Reverse Engineering - Cracking, Hacking, Patching and more. Thank you, Brian Baskerville President / CEO Double B Computers λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την InOrder
  3.7
  4 αξιολογήσεις $39 $ την ώρα
  I have often been referred as a technology expert because of a vast and diverse experience in software f5913cc280engineeringb533b3f9c2 ranging from early Python through C# and JavaScript (Extjs) to integrating all this ... Development Training) * Web Services, REST, SOAP, f5913cc280XMLb533b3f9c2 RPC, WCF, MS Sync Framework * VoIP Systems Integration * Database Synchronization and Distributed Systems Development I'm accessible via
  I have often been referred as a technology expert because of a vast and diverse experience in software engineering ranging from early Python through C# and JavaScript (Extjs) to integrating all this via all kinds of communication means with other software including VoIP and geographically distributed Information systems. I'm platform agnostic with a prevalence of Debian Linux over Windows Server as a development and production environment. Technologies in Charge * C#, .NET, ASPNET, AJAX * JavaScript, Sencha ExtJs * Python (Twisted, Django, Odoo) * Odoo (Certified Development Training) * Web Services, REST, SOAP, XML RPC, WCF, MS Sync Framework * VoIP Systems Integration * Database Synchronization and Distributed Systems Development I'm accessible via Skype, all major IM platforms and a regular US phone. Please just drop me a line and let's see what interesting project we can work on together :) Looking forward to a fruitful collaboration with you! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την zhengnami13
  5.6
  5 αξιολογήσεις $50 $ την ώρα
  have a Master in Software f5913cc280Engineeringb533b3f9c2 from Tsing Hua University, in China. Also, I've finished some classes: Course "Java Fundamental" based on Oracle Academy program Advanced Computer ... Science. Listed below are my experience and skills are - Native Mobile: Swift, Obj-C, Cocoa, Java Core, React Native - Hybrid Mobile: Xamarin, PhoneGap, Ionic - Core web: f5913cc280XMLb533b3f9c2, HTML/CSS, JavaScript
  Hi, I'm here to turn your ideas into reality. I believe my strong points are my Responsibility and Punctuality. When working on a new project, I like to listen to the client, so that I can have a clear understanding of his/her needs and vision of the project and maybe suggest some interesting ideas. If my experience and/or skills meet your project needs, please feel free to contact me. I have a Master in Software Engineering from Tsing Hua University, in China. Also, I've finished some classes: Course "Java Fundamental" based on Oracle Academy program Advanced Computer Science. Listed below are my experience and skills are - Native Mobile: Swift, Obj-C, Cocoa, Java Core, React Native - Hybrid Mobile: Xamarin, PhoneGap, Ionic - Core web: XML, HTML/CSS, JavaScript, PHP, Angular, Ruby, Python, Wordpress - IDE: Xcode, Android Studio, Eclipse - VCS: Git, SVN - SQL: MySQL, SQLite, MongoDB - UML Personal qualities are Fast learning, responsibility, commitment, communication skills. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την dotnetsqlCoder
  5.3
  63 αξιολογήσεις $33 $ την ώρα
  (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications , reverse f5913cc280engineeringb533b3f9c2 SQL based applications Data ... MapReduce Pig Sqoop Programming Languages and tools C#.NET 6.0 WebForms MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Odata Classic ASP Classic web services & SOAP ServiceStack f5913cc280XMLb533b3f9c2 ... Xamarin ORM and Db Access Linq To SQL , Linq to Entities , Linq to f5913cc280XMLb533b3f9c2 Entity Framework 6.0 Enterprise Library Data Access Application Blocks LLBLgen Dapper ORMLITE Windows Platform Windows SDK
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS SQL Server 7/2000/2005/2008 /2012/2014 SQL Azure SQL Server Integration services (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications , reverse engineering SQL based applications Data Transformation Services (DTS) Database replication Replication using IIS Database mirroring Log Shipping Administration Security Data Migration Data Cleansing, Import ,Export ETL Query optimization , Performance tuning , index optimization Resource Governor Tuning Advisor T-SQL CLR Stored procedures MySQL Server programming and administration Oracle Server programming ODBC OLEDB PLSQL Access FireBird Azure Table Storage Azure Blob Storage Azure AppFabric Azure Event Hubs CouchDB MongoDB Redis HDInsight HBASE DocumentDB Azure Search Lucene Hadoop Cloudera HortonWorks Impala Hive MapReduce Pig Sqoop Programming Languages and tools C#.NET 6.0 WebForms MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Odata Classic ASP Classic web services & SOAP ServiceStack XML , JSON ,SOAP Microsoft enterprise library 5.0 Windows Azure SDK . Web controls and custom controls Parallel Programming Task Parallel Library TPL Concurrent Collections MultiThreading Plinq Dynamic Linq HTTP handlers, modules HTTP Debugging, Fiddler Ionic URL Rewriter Ajax MS Ajaxtoolkit Windows Forms Windows presentation foundation WPF Windows Communication Foundation WCF Windows Workflow Foundation 3.5 WWF Windows phone 7.5 Windows Phone 8.0 Expression Blend Microsoft Sync Framework SDK( Database) Microsoft Ink SDK Virtual Earth SDK Silverlight 5.0 Visual Studio Online Load Testing Xamarin ORM and Db Access Linq To SQL , Linq to Entities , Linq to XML Entity Framework 6.0 Enterprise Library Data Access Application Blocks LLBLgen Dapper ORMLITE Windows Platform Windows SDK Win32 and Com development MMC development Addins and Extensibility SQL DMO , SQL SMO WMI , ASDI , WSH scripting MSMQ ,SQL service broker IIS 7 IIS 7.5 IIS 8.0 management Com , ActiveX ,ADO, VBS VB5 , VB6 Active Server Pages 3.0 Java , Net Beans LAMP Platform Iron Speed PowerShell Web servers and tools IIS 6 IIS 7.5 IIS 8.0 Apache Ionic UrlRewrite Fiddler HTTP profiler. PostMAN Web site security OWASP web site Compliance XSS ,CSRF ,SQL Injection detection and remedy Client Programming Languages HTML CSS Bootstrap JavaScript Ajax Jquery Angular ExtJS Firebug Third party Kits /tools Telerik RAD Studio Infragistics Components DevExpress Studio ComponentOne Studio Syncfusion Studio ExtJS File Servers FileZilla FTP Server FTP 7.5 for Windows 2008 Ecommerce PayPal Integration PayPal Pro Integration LinkPoint Integration ShareIT Integration Installation Install shield MSI Wise Studio Other platforms Linux SSH Apache PHP Testing MStest Visual Studio Load Testing Visual Studio Online Load Testing Project Management and team leading tools SharePoint 2010 Visio 2007 DotProject CamTasia Studio MS PowerPoint Source control and productivity Git tools SourceAnywhere Server SVN , AnkhSvn Visual source safe Winmerge Application Protection /Decompiling Xheo licenser Xeno Code Obfuscation Salamander Decompiler Jungle Creatures Decompiler Telerik Decompiler I do not work with Ruby, Python , ,Android Development . I can help you with Java but it is not one of my primary tools . I do not have any developers working for me , i represent my self only . I can speak English in American accent ( Or British if you prefer ) I adjust my working hours to your time zone. I will be available at your working hours . I guarantee fixed hour price until the end of your project . I don't leave the timer running if i am not working on your project .If i switch to Facebook or Email ill stop the timer . I will not work in 2 projects at the same time . (I like to concentrate) I work without close management , but i will ask you a lot in the business side.I will not ask you on the technical side , i can solve the problems my self. I am online most of the time. I can be available for emergencies by mobile . If you text me i will be online . I am very good in finding easy turnarounds to complex problems . In my free time , i am either teaching my cats how to speak , or reading the next programming book , or doing both at the same time . λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την ambar
  5.5
  6 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  ; OOP, MVC, main design patterns, DB f5913cc280engineeringb533b3f9c2; Apple's Xcode IDE Frameworks and APIs like Foundation, UIKit, and CocoaTouch; iOS 10 and newer OS versions. A Git code repository technology ... . Android SDK; OOPS ; f5913cc280XMLb533b3f9c2; JSON ; Java (UI, working with database, Java Applets, multithreading, client-server interaction via TCP/IP), ASM Html5, Bootstrap, CSS3, Ajax, f5913cc280XMLb533b3f9c2, JSON, JQuery, WebAPI
  I am having 14 years of sound experience with Asp.Net, Php and even Mobile application development for Android devices and IOS devices as well. Also have a profound experience with Angular 2/3/4/5 and Ionic framework 3.20 and 4.0.0 versions. Skills:- Asp.Net, C#, VB.Net, Asp.Net Core, Asp.Net MVC, Asp.Net Zero; Latest Frontend components like DevExpress, DevExtremeJS, Telerik Controls; DotNetNuke (DNN), Umbraco; NopCommerce and Crystal reports, Highcharts. Custom Php, Drupal Modules, Magento, Laravel Framework, Wordpress Themes and Plugins. Native IOS, Objective-C ; Swift; OOP, MVC, main design patterns, DB engineering; Apple's Xcode IDE Frameworks and APIs like Foundation, UIKit, and CocoaTouch; iOS 10 and newer OS versions. A Git code repository technology. Android SDK; OOPS ; XML; JSON ; Java (UI, working with database, Java Applets, multithreading, client-server interaction via TCP/IP), ASM Html5, Bootstrap, CSS3, Ajax, XML, JSON, JQuery, WebAPI λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την dinhfreedom
  4.3
  9 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  We are a team of professional researchers and engineers in branches of applied mathematics, f5913cc280engineeringb533b3f9c2 and computer science. All of us have scholar degrees and been successfully certified in their ... #, Fortran, VB, Java, Python and R. - Objective C, Java, Cocos2D, Unity3D and Cocos2D-X - PHP, MySQL, JSON, f5913cc280XMLb533b3f9c2, HTML5, Jquery and Javascript/ CSS Mathematical Background: - Mathematical
  We are a team of professional researchers and engineers in branches of applied mathematics, engineering and computer science. All of us have scholar degrees and been successfully certified in their major fields. Past Projects - Computer Vision & Machine Learning & AI Algorithm: - OCR, Car License Plate Recognition, Pattern Recognition - Object Recognition, Face Recognition - Optimization Control and Manipulation. - Object Detection and Counting - Signal and Image Processing by FWT and FFT Main Instruments: - MATLAB/ Mathematica, C/ C++/ C#, Fortran, VB, Java, Python and R. - Objective C, Java, Cocos2D, Unity3D and Cocos2D-X - PHP, MySQL, JSON, XML, HTML5, Jquery and Javascript/ CSS Mathematical Background: - Mathematical Modeling - Numerical Solution (FEM, CFD) - Optimization (PSO, SGA) - Statistical Analysis (R, SPSS, STATA) Please experience our best quality work and amazing technical service! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την nodinh325
  3.8
  5 αξιολογήσεις $25 $ την ώρα
  I am expert in Image processing , Computer vision Machine learning, f5913cc280Engineeringb533b3f9c2 & Science simulations, ANSYS, ABAQUS. Fields: Numerical simulation and Optimization: -structural calculation ... Skills: -python, C, C++, C#, Java, OpenCv, OpenGl - MATLAB, Ansys fluent, fortran, Ansys, Abaqus, Solidworks, Comsol labview, Arduino, R -php, javascript, html, f5913cc280xmlb533b3f9c2, css, django
  I am expert in Image processing , Computer vision Machine learning, Engineering & Science simulations, ANSYS, ABAQUS. Fields: Numerical simulation and Optimization: -structural calculation, CFD Detection and recognition: -face emotion recognition, OCR, LPR -Object tracking , Car speed detection, -tennis simulation, object counting Machine learning: -Naive Bayes, K-NN, SVM, Decision Tree -ANN, CNN, Deep learning Signal processing: -Decode and Encode, DFT, DWT, FFT, Speech recog Control system: -PID, Fuzzy PID Fluid simulation: -Multiphase , turbulance, combustion,thermal sim power and circuit: -Eelectromagnetic wave simulation ,Power grid simulation, -filter design WSN Web development , iOS and Android Skills: -python, C, C++, C#, Java, OpenCv, OpenGl - MATLAB, Ansys fluent, fortran, Ansys, Abaqus, Solidworks, Comsol labview, Arduino, R -php, javascript, html, xml, css, django λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""