- Για Πρόσληψη

 • Xero
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 40 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Ahsan2526
Πρόσλαβε τον/την   Ahsan2526

  Ahsan2526 Ahsan2526

  Pakistan $35 USD / ώρα
  100% Client Satisfaction.
  Pakistan
  Thanks a lot for visiting my profile. The services I offer include Accounting & Bookkeeping, Ms Excel/Google Sheets, Ms Visio, SPSS, Statistical Analysis & Web Scraping. I am happy to show you an impressive portfolio containing a line-up of my previous and latest projects. Looking forward to getting in touch with...
  Thanks a lot for visiting my profile. The services I offer include Accounting & Bookkeeping, Ms Excel/Google Sheets, Ms Visio, SPSS, Statistical Analysis & Web Scraping. I am happy to show you an impressive portfolio containing a line-up of my previous and latest projects. Looking forward to getting in touch with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ahsan2526
 • Πρόσλαβε τον/την   NIKITALILA
Πρόσλαβε τον/την   NIKITALILA

  NIKITALILA NIKITALILA

  India $8 USD / ώρα
  Bookeeping, VA, MS Office & Data Entry Expert
  India
  We are a team of professional chartered accountants with years of experience in the field of bookkeeping, accountancy and advanced excel automation from India. Affiliazion has experts in management, accounting, taxation and IT. We are offering our expertise worldwide and have completed projects with 100% satisfaction...
  We are a team of professional chartered accountants with years of experience in the field of bookkeeping, accountancy and advanced excel automation from India. Affiliazion has experts in management, accounting, taxation and IT. We are offering our expertise worldwide and have completed projects with 100% satisfaction in over 25+ countries. We have specialized in Accounting, Business, Finance, Business Law, Internal and External Audit, Financial Reporting, Tax returns, Advanced Excel, Financial Statements and Economics. We would be happy to provide you with the best of our services. Our team is fluent in English and have years of experience in Microsoft Office Applications (Excel, Word, PowerPoint etc.). We are Certified QuickBooks Pro Advisors and Certified Xero Partners. Our team at Affiliazion is eager and raring to go on any Long term or Fixed Projects , looking forward to working and growing with you. Thank You λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NIKITALILA
 • Πρόσλαβε τον/την   swatijain5558
Πρόσλαβε τον/την   swatijain5558

  swatijain5558 swatijain5558

  India $15 USD / ώρα
  Top Rated Freelancer
  India
  ? Welcome to HSJ & Associates - Your Trusted Accounting Partner! ? Are you in search of top-notch accounting services that are nothing short of super professional and excellent in every way? Look no further, because your search ends here! At HSJ & Associates, we take pride in our meticulous attention to detail and...
  ? Welcome to HSJ & Associates - Your Trusted Accounting Partner! ? Are you in search of top-notch accounting services that are nothing short of super professional and excellent in every way? Look no further, because your search ends here! At HSJ & Associates, we take pride in our meticulous attention to detail and our unwavering commitment to delivering outstanding results. Don't just take our word for it – read on to discover how we can meet and exceed your accounting needs. ? Our Expertise ? We specialize in a wide range of accounting services, designed to cater to the diverse needs of our clients. Our areas of expertise include: ? Setup of Books in Software: We are masters at setting up accounting software such as Xero, QuickBooks, and ZohoBooks. With our expertise, you can expect streamlined and efficient bookkeeping processes. ? Periodic or One-Time Bookkeeping: Leave the heavy lifting to us! We ensure your financial records are accurate and up-to-date, allowing you to concentrate on your core business activities with peace of mind. ? Payroll Filing and Reconciliation: Say goodbye to payroll headaches! Our experts handle payroll processing, tax filings, and reconciliation, ensuring strict compliance with all relevant regulations. ? Finalization of Books: We're not satisfied until your financial statements are flawless. Our team meticulously reviews and finalizes your books, leaving no room for error. ? Taxation Filing: Let us handle your tax obligations with finesse. Our experienced team prepares and files your tax returns accurately and on time, ensuring you stay in good standing with the authorities. ? Our Track Record ? With a track record that speaks volumes, we've successfully completed over 600 projects across various platforms. More than 230 satisfied clients have placed their trust in us. Our global expertise extends to clients from Australia, the USA, Dubai, Singapore, India, and beyond, making us your go-to partner for international accounting needs. ? Our Team ? HSJ & Associates is backed by a team of 4 Chartered Accountants who are not just professionals but also innovators in the field. Their expertise and unwavering dedication ensure that we provide exceptional accounting services tailored to your unique requirements. Our qualified staff and advanced amenities guarantee that your financial matters are managed with the utmost professionalism and precision. ? Let's Get Started! ? Are you ready to experience the highest quality accounting services available? Click on the "Hire Me" button in the top right-hand corner to send us a message, and let's schedule a call. We can't wait to discuss how we can assist you in achieving your financial goals. Sincerely, CA.CS. Swati Jain Partner, HSJ & Associates λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την swatijain5558
 • Πρόσλαβε τον/την   hmascma7
Πρόσλαβε τον/την   hmascma7

  hmascma7 hmascma7

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Accounting & Finance Expert
  Pakistan
  I am running the Firm "Brilliant Accountancy" We are team of Expert and professional qualified members, We have 7-8 years experience of bookkeeping, Accounting and Finance related projects.We provide services to worldwide: " (FINANCIAL ANALYSIS & MODELING) " Almost 7 years experience of preparation of: 1-...
  I am running the Firm "Brilliant Accountancy" We are team of Expert and professional qualified members, We have 7-8 years experience of bookkeeping, Accounting and Finance related projects.We provide services to worldwide: " (FINANCIAL ANALYSIS & MODELING) " Almost 7 years experience of preparation of: 1- Comprehensive Business Plan. 2- Comprehensive Financial Plan OR Financial Projections and Financial Modeling with dashboard including attractive graphs. 3- Forecasting and Budgeting (Master Budget). 4- Financial statements and Reporting (Profit and Loss statements, Balance sheet, Cash flows statements, Changes in Equity and relevant notes). 5- Financial Analysis (Horizontal analysis, Vertical Analysis, Ratios analysis) and Report. 6- Costing, Variances analysis, Process Costing, Break Even analysis, Transfer pricing, Learning curve model, Activity Based Costing, Relevant Costing, Linear Programming and all Costing related projects. 7- Financial Management, Investment appraisal techniques for projects analysis.(Payback period, ARR, NPV, IRR and ROI. "(BOOKKEEPING)" Almost 8 years experience of: 1- Bookkeeping in different Accounting Software: • QuickBooks • Waves accounting • Zohobooks • Freshbooks • Xero • Oracle ERP • Tally ERP • Sage 50 2- I will set up complete chart of accounts according to Business nature and connection of banks with software, bank reconciliation, correct categorizations of daily business transactions to relevant heads, keep up to date your books. Timely report of profit and Loss statements to clients weekly as well as monthly basis. 3- Manually entries of Invoices, Bills and expenses if need for updating books of accounts. 4- Transfer your accounting books from one accounting software to others e.g QuickBooks to Zohobooks and vice versa if need. 5- Keep your personal transactions (personal expenses) separate from business transactions. 6- Preparation of Profit and Loss statements, balance sheet and cash flows statements from given Bank statements only (In case you have not Managed your business transactions in any accounting software) 7- Any type of work related to bank statements and Bank reconciliation. "ALSO AVAILABLE FOR LONG TERM WORK WITH CLIENTS AS BOOKKEEPER" Capable to do any Accountancy related projects & available for 24/7. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hmascma7
 • Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting
Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting

  SwellAccounting SwellAccounting

  Australia $50 USD / ώρα
  CFO, Business Coach; Grant & SEO Content Writer
  Australia
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business...
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business documentation writing. I have over 30 years of business experience, culminating in my current position as one of the top qualified CFOs and Business Managers across all industry sectors. I’m able to offer and complete many different types of services for my clients, including (but not limited to): • Business Consulting • Business Coaching • Chief Financial Officer • Business Plans & Feasibility Studies • Grant Writing • Accounting & Bookkeeping • Cash Flow Forecasting • Website content • Marketing Research • Ghost Writing (including my own eBooks) • Article Writing • Research Writing • CV/Resumes As can be seen from the list above, I’m capable of offering the same services as agencies and full-time CFOs, both of which are much more expensive than myself and do not necessarily have the same industry and practical experience. I’ve worked with clients across the globe creating top-quality business reports (business plans, feasibility studies, grant applications, etc.), assisting with finances and development of systems and processes (among many other things) whilst meeting tight deadlines. When it’s all said and done, I hang my hat on my professionalism, and I would love to be able to show you my passion and attitude through my work. So please, if you’re at all interested let me know! I want to help you achieve your goals, but I can’t do that without you! Thanks, Peter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SwellAccounting
 • Πρόσλαβε τον/την   rebeccasardoma
Πρόσλαβε τον/την   rebeccasardoma

  rebeccasardoma rebeccasardoma

  Philippines $25 USD / ώρα
  Bookkeeper, Xero, QB, Invoicing, Billing
  Philippines
  God-fearing and trusted bookkeeper. Exceptional work and customer satisfaction is my style of crafting my work. I have proven a track record in consistently delivering bookkeeping and accounting services that boost my client's business profitability. My passion is to give you a cost efficient, reliable, and...
  God-fearing and trusted bookkeeper. Exceptional work and customer satisfaction is my style of crafting my work. I have proven a track record in consistently delivering bookkeeping and accounting services that boost my client's business profitability. My passion is to give you a cost efficient, reliable, and competitive accounting support for your business. I always consider integrity and honesty in the workplace. I take into consideration the confidentiality and privacy of your information. My client's success is my business! Services Offered: • Bookkeeping using cloud accounting software • Bank Reconciliation • Accounts Receivable (Invoicing) • Accounts Payable (Billing) • Payroll management • Property management • Order Entry Processing • Data entry task • Financial Reporting (Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flow, Forecasting/Budgeting) • Tax Management - BAS Preparation, GST / Tax Calculation and Preparation • Microsoft Excel / Pivot Table • Invoice template customization • WHMCS management and basic SEO updating • Ecommerce platforms - SHOPIFY and Xero Integration, ETSY, CATCH, CHEWY, FAIRE, KLARNA, A2X, NETO, and AMAZON • Receipt scanning apps - RECEIPTBANK, HUBDOC, INVITBOX, Expensify , Ezescan, Invoice Ninja & Entryless • Online payment processing using STRIPE, EZIDEBIT, TYRO, AFTERPAY, ZIP PAY, PAYPAL • Project Management and Collaboration Tools - ASANA, TRELLO, SLACK • POS Software - Revel System , Vend Retail POS, Live IQ Reporting λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rebeccasardoma
 • Πρόσλαβε τον/την   Talha8520
Πρόσλαβε τον/την   Talha8520

  Talha8520 Talha8520

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Top 3%| Accounting | Data Entry | Content Creation
  Pakistan
  ★★"In the name of ALLAH, the Most Gracious, the Most Merciful''★★ Hi there! I'm a dedicated ACCA student and experienced freelancer with a wide range of skills to offer. With a diverse skill set encompassing accounting, bookkeeping, data entry, web scraping, and content writing, I have the...
  ★★"In the name of ALLAH, the Most Gracious, the Most Merciful''★★ Hi there! I'm a dedicated ACCA student and experienced freelancer with a wide range of skills to offer. With a diverse skill set encompassing accounting, bookkeeping, data entry, web scraping, and content writing, I have the flexibility to take on a wide range of projects and provide clients with comprehensive solutions to their business needs. And the best part? In my 2 years on freelancer.com, I haven't received a single negative review, proving that my clients not only appreciate my diverse talents but also love working with me. (which I'm extremely proud of!) When I'm not working, you can find me cheering for my national cricket team or battling it out in Tekken 7 :). Ready to optimize your productivity? Let's collaborate and explore how my diversified skill set can assist you to knock those intimidating tasks off your to-do list. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Talha8520
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   ASOExpertSEO
Πρόσλαβε τον/την   ASOExpertSEO

  ASOExpertSEO ASOExpertSEO

  India $5 USD / ώρα
  Top Rated SEO, ASO, Google Ads Expert
  India
  I am an SEO expert with more than 8+ years of industry experience. I have a successful track record of making online campaigns profitable and possess solid exposure to SEO and other related disciplines. I manage to bring value to add to their online services by making improvements in search visibility and organic...
  I am an SEO expert with more than 8+ years of industry experience. I have a successful track record of making online campaigns profitable and possess solid exposure to SEO and other related disciplines. I manage to bring value to add to their online services by making improvements in search visibility and organic traffic by promoting it in search engines by following white hat techniques. I am well-versed in Google Analytics/Adwords, PPC, A/B testing, Email-Marketing, Data entry, social bookmarking, video creation & submission, PDF submission, Image Optimization, and business listings. Specialties: Google Analytics/ Adwords Search Engine Optimization Pay Per Click Email marketing Web development in WordPress λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ASOExpertSEO
 • Πρόσλαβε τον/την   jkaranm
Πρόσλαβε τον/την   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $35 USD / ώρα
  Professional Online Marketer / Remote Specialist
  Philippines
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article...
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article writing, proofreading/editing, telemarketing, designs, and more. As an experienced BPO professional, I have worked with numerous companies worldwide in areas such as lead generation, sales, customer service/support, data entry/processing, VA, and research. Our company offers a wide range of services, including telemarketing, customer service, graphics design, logo design, branding, technical support, data entry, and more. We were featured on Freelancer a few years ago and have been a Preferred Freelancer here for several years now. If our qualifications match your needs, please consider our small company for your next project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jkaranm

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""