Wix Professionals Για Πρόσληψη

 • Wix
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 282 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   benkushau
Πρόσλαβε τον/την   benkushau

  benkushau benkushau

  Australia $25 USD / ώρα
  WordPress, Magento, Shopify, Custom Works Expert.
  Australia
  I am a Full Stack Custom Web developer. I have extensive experience developing web projects over the last seven years. I have worked on several web projects using HTML, CSS, PHP, and PHP Framework (Yii, Yii2, CodeIgniter, and Laravel), MySQL, and JavaScript. I have the experience of managing a developer team and...
  I am a Full Stack Custom Web developer. I have extensive experience developing web projects over the last seven years. I have worked on several web projects using HTML, CSS, PHP, and PHP Framework (Yii, Yii2, CodeIgniter, and Laravel), MySQL, and JavaScript. I have the experience of managing a developer team and leading the project as a team leader. I am very confident in my ability to work in a team. I would be grateful to work with an organization and serve well. Have Skills in WordPress, Woocommerce, Shopify and Shopify Plus, Magento Commerce, Big-commerce, development expert. I love what I do and I do what my clients love. Working with great clients all over the world to create thoughtful and purposeful websites. I believe I have: The ability to provide the best services to the clients to meet their needs. Ability to work independently as well as in a team. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την benkushau
 • Πρόσλαβε τον/την   ForDesignSake
Πρόσλαβε τον/την   ForDesignSake

  ForDesignSake ForDesignSake

  Pakistan $12 USD / ώρα
  Full-Stack Developer, Graphics & UX/UI Designer
  Pakistan
  I'm a Full-Stack Developer and graphic designer for almost 8 years. I specialized in building custom WordPress websites but I'm also knowledgeable about working across different platforms (PHP, Angular, Larval, React JS, Woo-commerce, Wix, WordPress, and Shopify sites from scratch, customize themes, customize plugins,...
  I'm a Full-Stack Developer and graphic designer for almost 8 years. I specialized in building custom WordPress websites but I'm also knowledgeable about working across different platforms (PHP, Angular, Larval, React JS, Woo-commerce, Wix, WordPress, and Shopify sites from scratch, customize themes, customize plugins, API integration, and maintain a site, revamp the site, and much more.). My recent projects focus on front-end design and theme development (UX/UI Design, Mock-up/Wireframing, and PSD/Design to HTML/CSS). " Great website Design With Out Functionality is like a sports car with no Engine " Paul Cookson. Furthermore, I have extensive experience in Graphic Design and Social Media Marketing and I understand the requirement of a customer in words and visualize it and then convert it into something magical which Impacts the client. I have specialized and proven skills in the following... ⭐Creative Logo Design ⭐Impactful Banners & Flyers ⭐Character Animation ⭐2D Motion Graphics ⭐Facebook Marketing ⭐Instagram Marketing (Have 9k Followers) ⭐Social Media Campaigns ⭐Social Media Advertisement “There are three responses to a piece of design – yes, no, and WOW! Wow is the one to aim for.” Milton Glaser. I am a professional with 8+ years of experience and I have worked with big brands like Toyota, Kia, Nike, and P&G for their design and social media campaigns. I have around 9k followers on my Instagram page which I started from scratch. I believe in collaboration and delivering the desired results within the timeframe and not focusing on a one-time job only but having long-term professional relationships with customers. " The Best Advertising is done by satisfied customers " Phillips LET'S DISCUSS YOUR PROJECT WITH ME Regards Bisma Khan :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ForDesignSake
 • Πρόσλαβε τον/την   kevinmartialex
Πρόσλαβε τον/την   kevinmartialex

  kevinmartialex kevinmartialex

  Colombia $50 USD / ώρα
  ★ Shopify | WP | Woocommerce | Wix | Full Stack ★
  Colombia
  Hi, everyone! I'm Kevin Alexander Suarez Martinez from Colombia as a professional Web & App developer. Thanks for visiting my Freelancer profile! I hard work to be one of the top web & app development freelancers on the platform. I work diligently to provide the best services at all times for all my clients. I'm a...
  Hi, everyone! I'm Kevin Alexander Suarez Martinez from Colombia as a professional Web & App developer. Thanks for visiting my Freelancer profile! I hard work to be one of the top web & app development freelancers on the platform. I work diligently to provide the best services at all times for all my clients. I'm a full-stack developer with the following skills: - WP/Woocommerce, Shopify, Wix, Squarespace, Webflow, Prestashop, Joomla, Django, Drupal. - Asp.Net, C#, Php, Html, CSS, Jquery, Javascript, Bootstrap, etc. - React JS, VueJS, Angular JS, Node JS, etc. - Laravel, CodeIgniter, Cake PHP, etc. - MySql, MsSql, MongoDB, etc. - Xamarin forms, Flutter, React Native, etc. As you can see, I am well adept at working with all the relevant platforms. If you’re interested in getting an idea, please reach out via Freelancer! I'm always available and am happy to give free consultations and good proposals for returning clients. Let's make your ideas a reality! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kevinmartialex
 • Πρόσλαβε τον/την   exp9993
Πρόσλαβε τον/την   exp9993

  exp9993 exp9993

  India $15 USD / ώρα
  Wordpress/FIGMA/Shopify/Graphic Design/HTML/.NET
  India
  Hey.....I'm Ravikant Pandey We can make anything you want, if you can describe exactly what you want, will get the exact service until full satisfaction. My interest lies in designing new material & do believe we are creative & can handle complications, I am always eager to learn new things & by listening carefully &...
  Hey.....I'm Ravikant Pandey We can make anything you want, if you can describe exactly what you want, will get the exact service until full satisfaction. My interest lies in designing new material & do believe we are creative & can handle complications, I am always eager to learn new things & by listening carefully & asking the right questions can get to the core of the conversation quickly. We are a Team of 11+ experienced professionals who work closely with the clients, understand their requirements, offer suggestions, and implement ideas into reality. We always think beyond the boundaries and provide user-friendly as well as high-quality IT services to our customers at a very reasonable price. Our team is always dedicative to innovating from high-end E-Commerce website development to the simplest logo design needs. We would be excited to tailor websites and graphics as per your acceptance. We ensure that Our team provides excellence with a commitment. *****************Our Specialization & Services**************** Web Technologies: PHP, Codeigniter, Laravel, Wordpress, Jquery, Ajax, HTML5, CSS3, Bootstrap,React js, Note js ,Vue js ,mangoDB,Mysql,Angular js E-commerce Platforms: Shopify, Woocommerce Web and Graphics Designing: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD Mobile Technologies: iPhone, Android ****************** Why choose us? ************************** Top Quality, Strong Portfolio 24*7 Availability Freelancer Top Rated with 99% Job Success Team of developers average of 6+ years of exclusive experience. Thank you for stopping by, and we hope to hear from you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την exp9993
 • Πρόσλαβε τον/την   luiscarlos117
Πρόσλαβε τον/την   luiscarlos117

  luiscarlos117 luiscarlos117

  Colombia $40 USD / ώρα
  Webflow | Wordpress | Shopify | C#.Net
  Colombia
  Dear Client My cv will show you that I am the best candidate for your open WordPress Developer position. With more than eight years of experience in this role I am well-versed in WordPress, shoopify e-commerce and Google Analytics. Moreover my on-the-job experience has afforded me a well-rounded skill set which...
  Dear Client My cv will show you that I am the best candidate for your open WordPress Developer position. With more than eight years of experience in this role I am well-versed in WordPress, shoopify e-commerce and Google Analytics. Moreover my on-the-job experience has afforded me a well-rounded skill set which includes: ☀️☀️☀️ Building scalable websites. Working with QA Departments on customised testing plans. Developing WordPress themes and plugins. Assisting in the monitoring and reporting on website traffic and performance. In addition to my experience I have a solid educational foundation and a passion for programming. I am extremely enthusiastic about Manx Management’s focus on community-focused websites and would welcome the opportunity to contribute to your impressive work. ☀️☀️☀️ Please contact me if you would like to schedule an interview or have any questions about my skills or experience. Sincerely Luis Carlos λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την luiscarlos117
 • Πρόσλαβε τον/την   fizza313
Πρόσλαβε τον/την   fizza313

  fizza313 fizza313

  Pakistan $20 USD / ώρα
  ✨Expert In WORDPRESS | SHOPIFY | WIX✨
  Pakistan
  "Greeting" ⭐Get your Ideas Turn Into Reality⭐ Hello, I'm Fiza , a professional website developer with 7 years of experience in designing and developing websites that deliver results. I specialize in creating custom, responsive websites that are optimized for search engines and...
  "Greeting" ⭐Get your Ideas Turn Into Reality⭐ Hello, I'm Fiza , a professional website developer with 7 years of experience in designing and developing websites that deliver results. I specialize in creating custom, responsive websites that are optimized for search engines and designed to provide a seamless user experience. I have a deep understanding of web technologies, including HTML, CSS, JavaScript, PHP, and CMS platforms such as WordPress, Wix and Shopify. I approach every project with a focus on creating a website that is tailored to meet the specific needs and goals of my clients. My goal is to provide a seamless and stress-free experience for my clients, from the initial consultation to the final delivery of the website. Whether you need a new website, a redesign, or ongoing maintenance and support, I am here to help you achieve your online goals. Let's work together to create a website that truly reflects your brand and meets your business needs." Services Offered by my ✅ Wix ✅ WordPress ✅ Landing page design and development. ✅ Shopify ✅ WOO-commerce/ E-commerce ✅ PHP ✅HTML ✅ CSS ✅ BOOTSTRAP ✅ Fixing Bugs/Errors in websites DESIGNS: ✅User Interface ✅User Experience ✅ Logo/banners/Flyers/brochures ✅ Power-point slides ✅SEO ✅ Graphic Design ✅ Copywriting ✅ Content writing * Design 
Problem-solving. At the end of this phase, you’ll have a pixel-perfect design for your app or website. During the transition from wireframes into the final design, I create prototypes simulating final end results before development. * Development
 Bringing designs to life. Since I’m a designer who can code too, I can easily work in close collaboration with developers up until the finish line and beyond. * Quality assurance 
Transparent process. Complete overview of my design process through regular meetings. After the initial design versions, I’m happy to do user testing with your customers to ensure the best possible solutions for their needs. I spend considerable time analyzing current marketing efforts and creating marketing strategy that works. I do SEO, SMM, SEM for both inbound and outbound efforts. Have a Nice Day λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fizza313
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL Group!! Delivered $1M+ Projects till 2022 Now Aiming $10M in 2023-2024 TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in...
  TAFSOL Group!! Delivered $1M+ Projects till 2022 Now Aiming $10M in 2023-2024 TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. ✅ Award-Winning Digital Agency ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 16+ Years Of Professional IT Services Experience ✅ 1000+ List Of Satisfied Clients ✅ 42+ Countries In Which our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ American Accent With Availability In EST/PST/MST/GMT Time Zones Hi, thanks for visiting our profile. We are Tafsol Technologies, a complete digital agency offering digital services to clients around the globe. Are you looking for... ✅Logo, to give your business identity? ✅Graphics, to make your customers fall in love with? ✅Website, that tells your business story or sells your products globally? ✅Mobile App, to become available at your customers' fingertips? ✅CRM, to effectively manage your customers? ✅Blockchain Development, to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps) and smart contracts based on blockchain technology? ✅Any other type of Digital Marketing Services? Then please feel free to reach out to us for a free professional consultation and an amazing customer service experience! We assure you that we will amaze you with our work quality! Looking forward to starting your project right away, Team Tafsol λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   davisclaimer
Πρόσλαβε τον/την   davisclaimer

  davisclaimer davisclaimer

  Latvia $30 USD / ώρα
  ⭐⭐⭐Senior Software Engineer⭐⭐⭐
  Latvia
  If you need my help, I can help right now. Main skill set : - Fullstack : MERN, MEAN, Vue+Laravel, Django - Frontend: HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, Angular, React, Vue, Next, Nuxt. - Backend: PHP, Laravel, Codeigniter, Node, Express, Django, Golang - Database Architecture: MySQL, MongoDB, GraphQL, PostgreSQL,...
  If you need my help, I can help right now. Main skill set : - Fullstack : MERN, MEAN, Vue+Laravel, Django - Frontend: HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, Angular, React, Vue, Next, Nuxt. - Backend: PHP, Laravel, Codeigniter, Node, Express, Django, Golang - Database Architecture: MySQL, MongoDB, GraphQL, PostgreSQL, MS SQL, SQLite - CMS: WordPress, Hugo, WIX, Shopify - Blockchain : Solana development If you are looking for complete services, I can deploy across AWS (EC2 / Elastic Beanstalk), Heroku, cPanel, or any other platforms / VPS of your choice. Sufficient experience in setting up both Nginx and Apache. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την davisclaimer
 • Πρόσλαβε τον/την   godesignpk
Πρόσλαβε τον/την   godesignpk

  godesignpk godesignpk

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Developers | Designers | Animators
  Pakistan
  Welcome to GoDesign Technologies LLP! 8+ Years of web & animations & design ( 25+ members available according to EST 8am - 6pm) Our Official Portfolio: For Websites - https://bit.ly/3h5lZDW Why hire us? Our main focus is on small & medium enterprises, who are struggling to build their online presence to grow their...
  Welcome to GoDesign Technologies LLP! 8+ Years of web & animations & design ( 25+ members available according to EST 8am - 6pm) Our Official Portfolio: For Websites - https://bit.ly/3h5lZDW Why hire us? Our main focus is on small & medium enterprises, who are struggling to build their online presence to grow their businesses. We provide a complete brand identity solution to those brands as well as web development. We are professional in these services: - WordPress Development, Web Design, Page Speed Optimization - WooCommerce & Store Development - Payment Integrations - Paypal, Stripe, Square, Debit/Credit Cards - Responsive Web Development - HTML/PHP/CSS/Bootstrap/JS - SEO (on-page and off-page optimizations) - Logo Design, Branding, illustration, Icon Design, - Poster Design, Business Cards, Letterheads - 2D & 3D Animation, Logo, Corporate, explainer, Whiteboard Animation Regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την godesignpk
 • Πρόσλαβε τον/την   jhoancorovito1
Πρόσλαβε τον/την   jhoancorovito1

  jhoancorovito1 jhoancorovito1

  Colombia $40 USD / ώρα
  Professional Web & Software Developer
  Colombia
  Greetings to review my profile. I am an EXPERT for web design and full stack Development over 6+ years. My goal is always to deliver a satisfaction result in quick time. Laravel CodeIgnitor HTML (PSD, XD, Figma to HTML, Bootstrap 5) PHP MySQL (git, gitlab, bitbucket, vs code, postman, docker) React.js React Native,...
  Greetings to review my profile. I am an EXPERT for web design and full stack Development over 6+ years. My goal is always to deliver a satisfaction result in quick time. Laravel CodeIgnitor HTML (PSD, XD, Figma to HTML, Bootstrap 5) PHP MySQL (git, gitlab, bitbucket, vs code, postman, docker) React.js React Native, Mobile APP Vue.js API Development Angular ASP.NET WordPress (Elementor, DIVI, WPBakery, Fusion) Webflow Shopify Squarespace WIX BigCommerce python selenium, Data Entry Looking forward to working for you and your team. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jhoancorovito1

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""