Wix Professionals Για Πρόσληψη

 • Wix
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 273 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   arijit81
Πρόσλαβε τον/την   arijit81

  arijit81 arijit81

  India $15 USD / ώρα
  We think small but unique.
  India
  ArchTech a team of Web development, web design, and inventive sty leers with over Ten years of combined expertise to supply you the most effective in net solutions and inventive designing services. We hear you guide you let you to execute your goals—helping you become additional agile, competitive, and profitable....
  ArchTech a team of Web development, web design, and inventive sty leers with over Ten years of combined expertise to supply you the most effective in net solutions and inventive designing services. We hear you guide you let you to execute your goals—helping you become additional agile, competitive, and profitable. The most Goals are to convert Viewers to happy Buyer! Our group of site architects at Arch Tech might want to welcome you to our humble web-house whether you are looking to overhaul your site, include new peculiarities, and better your positioning position on ventures or simply thinking about whether you ought to start a site, we there for your help. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arijit81
 • Πρόσλαβε τον/την   exp9993
Πρόσλαβε τον/την   exp9993

  exp9993 exp9993

  India $15 USD / ώρα
  ASP.NET/ Graphic Design/ Web Design/WordPress/PHP
  India
  We can make anything you want, if you can describe exactly what you want, will get the exact service until full satisfaction. My interest lies in designing new material & do believe we are creative & can handle complications, I am always eager to learn new things & by listening carefully & asking...
  We can make anything you want, if you can describe exactly what you want, will get the exact service until full satisfaction. My interest lies in designing new material & do believe we are creative & can handle complications, I am always eager to learn new things & by listening carefully & asking the right questions can get to the core of the conversation quickly. We are a Team of 9+ experienced professionals who work closely with the clients, understand their requirements, offer suggestions, and implement ideas into reality. We always think beyond the boundaries and provide user-friendly as well as high quality IT services to our customers at a very reasonable price. Our team is always dedicative to innovate from high-end E-Commerce website development to the simplest logo design needs. We would be excited to tailor websites and graphics as per your acceptance. We ensure that Our team provides excellence with a commitment. ******************Our Specialization & Services***************** ? Web Technologies: PHP, Codeigniter, Laravel, Wordpress, Jquery, Ajax, HTML5, CSS3, Bootstrap,React js, Note js ,Vue js ,mangoDB,Mysql,Angular js ? E-commerce Platforms: Shopify, Woocommerce ? Web and Graphics Designing: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD ? Mobile Technologies: iPhone, Android ******************* Why choose us? *************************** ? Top Quality, Strong Portfolio ? 24*7 Availability ? Freelancer Top Rated with 99% Job Success ? Team of developers average of 6+ years of exclusive experience. Please feel free to connect anytime. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την exp9993
 • Πρόσλαβε τον/την   humairayasmeen14
Πρόσλαβε τον/την   humairayasmeen14

  humairayasmeen14 humairayasmeen14

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Original and Unique like your Brand!!!
  Pakistan
  I have a wealth of experience in complex compositing and a keen eye for detail, color, composition, and realism. New challenges allow me to further develop my skills and fuel my passion. I’m excited to have the opportunity to share these skills with you. Let us create something cool together! Here are some of...
  I have a wealth of experience in complex compositing and a keen eye for detail, color, composition, and realism. New challenges allow me to further develop my skills and fuel my passion. I’m excited to have the opportunity to share these skills with you. Let us create something cool together! Here are some of my abilities: My video editing skills Storytelling Advanced Transitions (Mask, Blur, Movement, etc) Motion Graphics (Tittle, Intro, etc.) Multicam Editing VFX (Green Screen, Special Effects, etc.) Cinematic Look Image Stabilization Motion Tracking Slow Motion/Speed Ramping Colour Correction/Grading Sound Mixing website skills characterize your business in a professional way (UX) while making sure we build you a targeted web with an unforgettable design for your customers. Design: Custom website design. Develop: We’ll develop the website with pure code and connect it to wordpress Logo/business card Banner / Flex Brochure Flyer / Poste λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την humairayasmeen14
 • Πρόσλαβε τον/την   webperfection123
Πρόσλαβε τον/την   webperfection123

  webperfection123 webperfection123

  India $30 USD / ώρα
  Wordpress,PHP,Magento,Shopify,Laravel,UI/UX Expert
  India
  I have 8+ years experience in Web and APP Development using Ionic as well as all phases of design. ==> My Specialties are the following: => Online Stores: Shopify, wooCommerce, Prestashop, Joomla Virtu mart, Squarespace, Magento, Bigcommerce, CS-Cart, Opencart, Zencart. => HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3,...
  I have 8+ years experience in Web and APP Development using Ionic as well as all phases of design. ==> My Specialties are the following: => Online Stores: Shopify, wooCommerce, Prestashop, Joomla Virtu mart, Squarespace, Magento, Bigcommerce, CS-Cart, Opencart, Zencart. => HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3, jQuery/prototype, Javascript, Node JS. => PHP, Restful, Laravel, Codeigniter, CakePHP. => CMS: WordPress, Shopify, Prestashop, Joomla, Magento, Squarespace.,Bigcommerce, CS- Cart, Opencart, Zencart, Drupal ... => MySQL, MongoDB, Database Programming. => MEAN Stack (MongoDB, Express, Angular.js, React js, Node.js) We are very strict about the deadline of our time management. We enjoy and always want to work with our clients in a very honest fashion. Many thanks for taking the time to read this ! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την webperfection123
 • Πρόσλαβε τον/την   thedeveloperteam
Πρόσλαβε τον/την   thedeveloperteam

  thedeveloperteam thedeveloperteam

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Expert Website Developer - WordPress/PHP/Shopify
  Pakistan
  With more than 5+ years of experience in designing and developing highly corporate, intuitive and creative websites, web solutions as well as digital presence, you can be assured that only best work will be offered, with my professional and dedicated services. Why Work with Me: - I am professionally certified and...
  With more than 5+ years of experience in designing and developing highly corporate, intuitive and creative websites, web solutions as well as digital presence, you can be assured that only best work will be offered, with my professional and dedicated services. Why Work with Me: - I am professionally certified and experienced - Understand your requirements carefully in the first instance - Build exactly what you are looking for - Always exceeding your expectations - Preserving your brand confidentiality & keeping it incognito My Area of Expertise: WordPress: Designing, Theme Customization, Conversion from Figma/PSD Wix: Customization and Creation of Wix site from scratch Squarespace: Custom coding, styling and customization of Squarespace sites Webflow: Designing and building complete webflow site and blog cms Shopify: Customization and creation of Shopify store Email Design: Creation of HTML email newsletter or signature templates for Salesforce CRM, Mailchimp or Hubspot. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την thedeveloperteam
 • Πρόσλαβε τον/την   fah15
Πρόσλαβε τον/την   fah15

  fah15 fah15

  Pakistan $25 USD / ώρα
  WordPress | PHP | Asp.Net | 11 years of experience
  Pakistan
  We have been working in the IT field for more than 11 years and have successfully completed 475+ projects in the local and international market. Programming languages and technologies we work on: 1. PHP 2. .NET 3. C#/SQL Server 4. WordPress 5. Bootstrap 6. HTML/HTML5/CSS 7. Javascript 8. Jquery and many...
  We have been working in the IT field for more than 11 years and have successfully completed 475+ projects in the local and international market. Programming languages and technologies we work on: 1. PHP 2. .NET 3. C#/SQL Server 4. WordPress 5. Bootstrap 6. HTML/HTML5/CSS 7. Javascript 8. Jquery and many more Benefits of hiring us: 1. We work 7 days a week. 2. We provide free maintenance to website and software clients for up to a month. 3. We create responsive and mobile-friendly websites. 4. We try our best to keep websites SEO-friendly. 5. We also do website maintenance, server management and website optimization. If you are looking for professional services, give us a chance and you will surely be amazed with our work. o 100% customer satisfaction o Perfect 5-star reviews o Good communication (availability - 24/7) Thank you for checking our profile. You will definitely love working with us! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fah15
 • Πρόσλαβε τον/την   navjootkaur
Πρόσλαβε τον/την   navjootkaur

  navjootkaur navjootkaur

  India $10 USD / ώρα
  Expert Web Developer & Designer | SEO Specialist
  India
  Expert in Magento 2 | Wordpress | Shopify | HTML | Bootstrap | PHP | Laravel | CI With over 7+ years of experience in web design & development, I have completed lots of business development and marketing projects. From creating a website to fixing coding errors & Web customization. I can design, develop & fix...
  Expert in Magento 2 | Wordpress | Shopify | HTML | Bootstrap | PHP | Laravel | CI With over 7+ years of experience in web design & development, I have completed lots of business development and marketing projects. From creating a website to fixing coding errors & Web customization. I can design, develop & fix errors on site. In addition to that, I also have good technical knowledge of On-Page & Off-Page SEO. I can help you by increasing the ranking of your website & driving traffic on your business. I am punctual. I like to deliver the projects on time. I am integrating quickly into the work environment. I have the ability to organize and manage multiple projects. The strength of my work style is to first analyze the business in depth to deliver error-free business development. I am also interested in everything that is new in this field and I am up to date with all the news/algorithms. Here is a shortlist of what I can do for your business: >> Creative Web Design ideas and development >> All kind of Graphic Design Services >> All CMS and Web application Development >> Core PHP Development >> E-Commerce Development >> Online Internet Marketing Services Assistance >> On-page & Off-page SEO Optimization >> Google Analytics & Search Console Account Setup >> Google Conversion Tracking Installation Thanks For Visiting My Profile λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την navjootkaur
 • Πρόσλαβε τον/την   inventivedesigne
Πρόσλαβε τον/την   inventivedesigne
  I'm an inventive designer and developer working as a freelancer, I've a bountiful experience in Graphic Designing and website designing. I've Worked for Many designing team over the globe, Now I'm here to start my own work at this portal. I just want to show my skills and my creative mind for you, My priority is...
  I'm an inventive designer and developer working as a freelancer, I've a bountiful experience in Graphic Designing and website designing. I've Worked for Many designing team over the globe, Now I'm here to start my own work at this portal. I just want to show my skills and my creative mind for you, My priority is your satisfaction. My top skills are ☆Website Designing ☆Graphic Designing ☆Illustration ☆Logo Designing ☆Brochure Designing ☆Artistic designing ☆Flyer Designing ☆PHP ☆WordPress ☆CSS ☆Html ☆HTML5 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την inventivedesigne
 • Πρόσλαβε τον/την   dacisfrl
Πρόσλαβε τον/την   dacisfrl

  dacisfrl dacisfrl

  Serbia $49 USD / ώρα
  Quality and Time Matters
  Serbia
  Full Stack Developer, CMS expert - WordPress, Django, Wix, Drupal, Joomla, Squarespace, E-commerce(Shopify, Prestashop, Woocommerce, Opencart) - React.js, Angular, Vue.js for Frontend development - Backend (PHP, Node.js, Python) programming - Desktop App: C#, JS(Electron) - Graphic programming: OpenGL, Three.js
  Full Stack Developer, CMS expert - WordPress, Django, Wix, Drupal, Joomla, Squarespace, E-commerce(Shopify, Prestashop, Woocommerce, Opencart) - React.js, Angular, Vue.js for Frontend development - Backend (PHP, Node.js, Python) programming - Desktop App: C#, JS(Electron) - Graphic programming: OpenGL, Three.js λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dacisfrl
 • Πρόσλαβε τον/την   crea8ivecrowd
Πρόσλαβε τον/την   crea8ivecrowd

  crea8ivecrowd crea8ivecrowd

  India $20 USD / ώρα
  TOP RATED FREELANCER/ Logo/Animation/Website/APP
  India
  I am a Graphic Designer, Web/App Developer & Animator with creative and technical expertise. I have over 15+ years of experience in Designing and development from multinational to start up companies. Personally I believe that quality and perfection requires focus and continued efforts. I AM PROFICIENT IN : ✓...
  I am a Graphic Designer, Web/App Developer & Animator with creative and technical expertise. I have over 15+ years of experience in Designing and development from multinational to start up companies. Personally I believe that quality and perfection requires focus and continued efforts. I AM PROFICIENT IN : ✓ Adobe Photoshop ✓ Adobe Illustrator ✓ After Effects ✦GRAPHIC DESIGN ✓ Logo Design ✓Graphic Design ✓Branding & Corporate Identity ✓ Social Media Design ✓Illustration Design ✦ANIMATION ✓Logo Animation ✓Intro/Outro ✓ 2D/3D Animation ✓ WhiteBoard/Explainer Video ✦WEB DEVELOPMENT ✓ Website Design & Development ✓ PHP/WordPress/ECommerce/WooCommerce/Shopify/React JS ✓ HTML/PSD/BootStrap/CSS/JS ✦APP DEVELOPMENT ✓Andriod ✓IOS ✓Hybrid/Native ✓Flutter ✓Ionic ✓Swift ✓React Native Above all I love my job which inspires me to work harder. My goal is Client satisfaction by providing high quality works. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την crea8ivecrowd

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""