Windows Phone Developers Για Πρόσληψη

 • Τηλέφωνο Windows
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 7 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   programmerAS3
Πρόσλαβε τον/την   programmerAS3

  programmerAS3 programmerAS3

  Nepal $40 USD / ώρα
  Real Actionscript 3.0 programmer !!!!
  Nepal
  Hello employers, I am a core Actionscript 3.0 programmer working on all sorts of platforms from Web to desktop to mobile/tabs. There has been a bit performance issue with AS3 on Mobile/Tablet but with the advent of Starling/Feathers, now AS3 got a perfect answer....
  Hello employers, I am a core Actionscript 3.0 programmer working on all sorts of platforms from Web to desktop to mobile/tabs. There has been a bit performance issue with AS3 on Mobile/Tablet but with the advent of Starling/Feathers, now AS3 got a perfect answer. *************************************************************************************** These days, I am handling Flash to Html5 conversion and Touchscreen projects mainly. *************************************************************************************** I love to handle specially the most difficult projects, the projects that were unable to handle by others , do not hesitate on pinging me regarding any kind of AS3 work. Before that, I strongly suggest you to check the reviews and feedback. I don't feel comfortable showing or referring my previous work. It is strongly against my ethics and due respect to my employers. Regards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την programmerAS3
 • Πρόσλαβε τον/την   fahadsohail63
Πρόσλαβε τον/την   fahadsohail63

  fahadsohail63 fahadsohail63

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Wordpress - Elementor, DIVI & Figma Designs
  Pakistan
  Imagine a partner that understands the importance of genuine human connection and is well-versed in crafting a remarkable WordPress website. I am that. Having created distinctive WordPress experiences for a wide spectrum of clients in Europe and the USA for eight years, I've discovered that the real magic emerges when...
  Imagine a partner that understands the importance of genuine human connection and is well-versed in crafting a remarkable WordPress website. I am that. Having created distinctive WordPress experiences for a wide spectrum of clients in Europe and the USA for eight years, I've discovered that the real magic emerges when we pay attention to the little things, communicate honestly, and maintain a simple and easy working relationship! What drives me? It's all about building relationships that last beyond the project, ensuring you have the support you need to thrive online. Whether it's a cozy personal blog, a dynamic online store, or anything in between, I've had the pleasure of working on it. My passion lies in bringing these digital spaces to life, making sure they reflect your vision perfectly. Here's a peek at what I bring to the table: - I start from scratch, building WordPress sites that not only look great but are tailored specifically to your needs. - I'm all about using the right tools for the job, from WooCommerce to Elementor, and ensuring your site is as user-friendly on the backend as it is on the front. - My skills? They're broad and deep, covering everything from design to development, and ensuring your site looks amazing on any device or browser. - I love solving puzzles, which means integrating all sorts of APIs and migrating sites to WordPress is all in a day's work for me. I'm here for digital and advertising agencies looking for a reliable WordPress developer, entrepreneurs aiming to make their mark online, and designers seeking a partner to transform their concepts into reality. Here's my promise: I'm committed to your project from start to finish. There won't be any surprises or searching for someone else to wrap things up. I believe in doing things right and doing them completely. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fahadsohail63
 • Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223
Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223

  jorgenc223 jorgenc223

  Peru $40 USD / ώρα
  Top 3% + Full stack developer
  Peru
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS/TailwindCSS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on...
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS/TailwindCSS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on Rails - CMS WordPress, Magento If you award me I will be so happy and while development period , I will do my best to complete your project perfectly. Regards. Jorge. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jorgenc223
 • Πρόσλαβε τον/την   bzamfir
Πρόσλαβε τον/την   bzamfir

  bzamfir bzamfir

  Romania $80 USD / ώρα
  Independent Software Architect and Developer
  Romania
  I\'m offering professional services in custom software development and IT consultancy, using various software technologies and platforms, mostly on Microsoft platform, but not limited to. With highly qualified expertise and more than 20 years of experience, I assure that solutions I develop will meet and exceed your...
  I\'m offering professional services in custom software development and IT consultancy, using various software technologies and platforms, mostly on Microsoft platform, but not limited to. With highly qualified expertise and more than 20 years of experience, I assure that solutions I develop will meet and exceed your expectations. Wherever you need to create a new software system for your particular needs, if you want to enhance your application to meet the new requirements of your business, if you have a great idea which you want to turn into a successful business application, I can use my experience and expertise to offer you the best solution you are looking for. Specialties: Rich experience developing Enterprise Line-of-Business Applications, using Web and Desktop technologies. Back-end service applications, using REST / WCF Analytic skills for understanding and modelling complex business scenarios and implementing them on software platforms. Experience developing mid to large scale enterprise software systems. Very good experience working both onsite and remotely - I developed full size applications for customers all around the world. As a Visual WebGUI MVP since April 2009, I have the expertize to offer very high quality solutions for developing powerful Web-based Enterprise Software applications, using one of the most revolutionary and innovative environment for building next generation RIA systems. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bzamfir
 • Πρόσλαβε τον/την   swiftercode1
Πρόσλαβε τον/την   swiftercode1

  swiftercode1 swiftercode1

  Pakistan $16 USD / ώρα
  Full stack developer (Web | iOS | Android)
  Pakistan
  FULL STACK SOFTWARE ENGINEER WITH 14+ YEARS OF EXPERTISE in Modern Web, Desktop, And Smart Phone Apps Development. UIUX | HTML & CSS | FULL STACK DEVELOPMENT | RESPONSIVE WEB DESIGN | WORDPRESS | CMS | PHP | MVC FRAMEWORKS | MYSQL | API INTEGRATION | E-COMMERCE | GIT REPOSITORIES | MANY MORE... My Core Skills are as...
  FULL STACK SOFTWARE ENGINEER WITH 14+ YEARS OF EXPERTISE in Modern Web, Desktop, And Smart Phone Apps Development. UIUX | HTML & CSS | FULL STACK DEVELOPMENT | RESPONSIVE WEB DESIGN | WORDPRESS | CMS | PHP | MVC FRAMEWORKS | MYSQL | API INTEGRATION | E-COMMERCE | GIT REPOSITORIES | MANY MORE... My Core Skills are as follows: * Node, Angular, ReactJS, Express, Laravel, Django, Spring Boot, ASP.NET MVC, WordPress * Electron, Flutter, React Native, Ionic, Java, C#, Python, PHP * NoSQL, SQL, MySQL, Hadoop, MongoDB * Deep Learning, Generative AI, Machine Learning, Image Processing, AI Chatbots * Process Automation, Data Mining and Web Scraping, Crawling, Parsing, Automated Bots * jQuery, CSS, HTML, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Why Choose Me? ? Client-Centric Approach: Tailoring solutions to your unique requirements. ? Quality and Efficiency: Implementing Agile and DevOps for top-tier software delivery. ? Global Experience: Serving a diverse international clientele. ? Innovative Solutions: Continuously updating my skill set with the most trending technologies. What makes me Unique: - Communication - Timely Delivery - Free Support after Delivery - Clean and Organized Work - Fluent Communication (Via Call/Mail/Project Management Tools) Thank you for taking the time to read my profile. I look forward to serving you the best! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την swiftercode1
 • Πρόσλαβε τον/την   fivezeroinfo
Πρόσλαβε τον/την   fivezeroinfo

  fivezeroinfo fivezeroinfo

  Serbia $40 USD / ώρα
  ⭐Web | App | Blockchain | Scraping | Game⭐
  Serbia
  ⭐Your Trusted Software Development Partner⭐ My definition of an expert in any field is a person who knows enough about what's really going on to be scared. *** WEB development *** JavaScript, TypeScript, React, Vue, Angular, Wordpress, Webflow, Express, Node.js, Python, Django, Next.js, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS,...
  ⭐Your Trusted Software Development Partner⭐ My definition of an expert in any field is a person who knows enough about what's really going on to be scared. *** WEB development *** JavaScript, TypeScript, React, Vue, Angular, Wordpress, Webflow, Express, Node.js, Python, Django, Next.js, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS, MySQL, MongoDB, ... *** APP development *** Android, Kotlin, Swift, Objective C, React Native, Flutter, Ionic, SQLite, Firebase, ... *** BLOCKCHAIN development *** Solidity, Smart Contract, Web3, Go, Vyper, C# *** Web scraping development *** Python, Selenium ***Game development*** Unity, UE5 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fivezeroinfo
 • Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs
Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ώρα
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aistechnolabs

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""