Website Managers Για Πρόσληψη

 • Διαχείριση Ιστοσελίδων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 420 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   rajat07me
Πρόσλαβε τον/την   rajat07me

  rajat07me rajat07me

  Bangladesh $35 USD / ώρα
  Content & Web Developer | SEO & Digital Marketer
  Bangladesh
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality...
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality creative services that had the power to transform the web space, I incorporated SEOPage1 in 2013. Over time, SEOPAGE1 has broadened the domain of its services into the following fields: Content Writing Web Designing and Developing Graphics Design Search Engine Optimization How did we become successful? • We created a team of 50 writers, web developers, Graphics designers and marketers in our office located in Dhaka, Bangladesh. • Enforced stringent quality checks on the content produced by our team members. • Formed a pool of researchers with the necessary expertise in various fields to offer dynamic, insightful and well-researched end products to our clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajat07me
 • Πρόσλαβε τον/την   inertiasoftltd
Πρόσλαβε τον/την   inertiasoftltd

  inertiasoftltd inertiasoftltd

  Pakistan $12 USD / ώρα
  HIGHLY RECOMMENDED❗ TOP 1%❗CERTIFIED CMS EXPERT❗❗❗
  Pakistan
  ✅ Seeking web solutions? Are you worried about your digital presence? Fear not! I specialize in crafting exceptional online experiences tailored to your needs. With over 8 years of expertise, I guarantee unparalleled results in website development. ✅ My approach isn't just about coding; it's about creating digital...
  ✅ Seeking web solutions? Are you worried about your digital presence? Fear not! I specialize in crafting exceptional online experiences tailored to your needs. With over 8 years of expertise, I guarantee unparalleled results in website development. ✅ My approach isn't just about coding; it's about creating digital masterpieces. From requirement analysis to deployment and ongoing support, I ensure a seamless process. Specializing in CMS, WordPress, Shopify, WIX, and more, I deliver top-notch solutions. ✅ Confused about where to begin? My detailed process guides you every step of the way. Together, we'll analyse your requirements and preferences, crafting a design mockup that exceeds expectations. ✅ Worried about errors or performance? I've got you covered. My meticulous error-fixing process and comprehensive testing ensure a flawless outcome, validated through detailed reports and feedback. ✅ Deadlines matter, and I prioritize delivering exceptional results on time. Your project is unique, and I'm ready to bring your vision to life. ✅ Don't let confusion hold you back. Let's collaborate and turn your ideas into digital reality. Reach out for a detailed discussion about your project, and let's get started! Lets chat to discuss more Luqman Ahmad λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την inertiasoftltd
 • Πρόσλαβε τον/την   wontonesaju
Πρόσλαβε τον/την   wontonesaju

  wontonesaju wontonesaju

  India $15 USD / ώρα
  Laravel,PHP,React,React Native,VUE JS,Wordpress
  India
  I am having all kind of experience in web application development Laravel, core php and framework, MySQL database, wordpress theming, customization, bootstrap, magento, user interface design, branding, search engine optimization and social media marketing.i have done more than 100's of jobs plus 1000 plus hours in...
  I am having all kind of experience in web application development Laravel, core php and framework, MySQL database, wordpress theming, customization, bootstrap, magento, user interface design, branding, search engine optimization and social media marketing.i have done more than 100's of jobs plus 1000 plus hours in freelancer.com and upwork.com. Q. Why you are selecting me for this job? Ans. I am always a good trouble shooter and also a good learner. I am having good repeat work ratio with my client and also having good long term relationship with my customers. My core are : 1. Core PHP, OOPS, Laravel Framework, Codeignitor Framework 2. Jquery, Jquery Mobile, Ajax/ Json, Javascript, React, Vue 3. Wordpress, Wordpress plugin, Woocommerce, Theming , Theme installations, Plugin installations 4 Bootstrap framework, PSD to Html, Mobile Responsive 5. Site reliability Testing, Speed Test 6. Server managing with Digital ocean, amazon 7. Mysql And SQl Server 8. Magento, Prestashop 9. API- Google λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την wontonesaju
 • Πρόσλαβε τον/την   martin926
Πρόσλαβε τον/την   martin926

  martin926 martin926

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Realize Your Vision with Expert
  United Kingdom
  We can help you take a poorly performing e-commerce site and turn it into a highly converting sales machine. With over 20 years of experience in web development with a focus on e-commerce sites We can tailor your site to draw in your ideal customers. We know all the best tactics to boost conversions, up sell...
  We can help you take a poorly performing e-commerce site and turn it into a highly converting sales machine. With over 20 years of experience in web development with a focus on e-commerce sites We can tailor your site to draw in your ideal customers. We know all the best tactics to boost conversions, up sell customers, reduce abandoned carts, increase repeat customers and grow organic traffic. We can help you with strategy too. We get great results by building a funnel that considers customers at all stages of the buyers journey guides them to the next stage of that journey. Building on this funnel We add in feedback loops that continually grow the business like follow up emails after order to encourage repeat buys or reviews that build trust in your brand. All of this can be automated to save time and costs. Want to know the BIGGEST secret in e-commerce? Blazing fast load times, achieve this and both your customers and google will love you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την martin926
 • Πρόσλαβε τον/την   shelinakhoja2
Πρόσλαβε τον/την   shelinakhoja2

  shelinakhoja2 shelinakhoja2

  Canada $30 USD / ώρα
  Design | Web & Mobile Development
  Canada
  More than 10 years of experience in designing, user-centered meaningful and functional UI and UX and transforming it to life across the web and mobile platform. AREAS OF EXPERTISE: Design: • UX Research • Planning • Low Fidelity Design • High Fidelity Design • Testing • User Interface (UI) Design • Web...
  More than 10 years of experience in designing, user-centered meaningful and functional UI and UX and transforming it to life across the web and mobile platform. AREAS OF EXPERTISE: Design: • UX Research • Planning • Low Fidelity Design • High Fidelity Design • Testing • User Interface (UI) Design • Web Applications Design • Mobile Applications Design • Web Design • Dashboard Design • SaaS Design Development: • Full Stack Web Development ( PHP, Javascript , MEAN Stack , MERN Stack) • Ecommerce Content Management System (WordPress, Magento, Opencart, Prestashop, Zencart, Shopify) • Mobile App Development (React Native, Flutter, iOS, Android, Hybrid Development) Support: Technical Support and Maintenance (DB Back-ups, Cloud/Data migration, Bug Fixing, 24/7 support) - Contact me to discuss your project - λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shelinakhoja2
 • Πρόσλαβε τον/την   gauravgargcs
Πρόσλαβε τον/την   gauravgargcs

  gauravgargcs gauravgargcs

  India $25 USD / ώρα
  Among Top 1% | Preferred By Freelancer Website ✅
  India
  Dear Customer, Cloud1 Web Solutions warm welcome you to shine in world of codes. We are well established company :) We offer a wide range of web solutions and IT services that are bespoke in nature, can best fit our client’s business needs and provide them cost benefits needed for their business. List of Services...
  Dear Customer, Cloud1 Web Solutions warm welcome you to shine in world of codes. We are well established company :) We offer a wide range of web solutions and IT services that are bespoke in nature, can best fit our client’s business needs and provide them cost benefits needed for their business. List of Services which we offered - Web Designing (HTML, CSS, JavaScript, Angular.Js, React.Js) Web Development (Php, CI, Laravel, Node.Js) CMS Customization(Wordpress, Magento, Shopify) Mobile App Development (IOS and Android On React Native) Graphics Desigining Search Engine Optimization both off Page and on Page Data Entry services When you are hiring us, you deserve to get 100% desired work done and within the desired time frame! And we promise we won't compromise on this! Top quality work will be delivered. # On Budget # On Time # Hire Me # keep smiling We are available almost 24/7 in freelancer messenger so please feel free to discuss your project needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gauravgargcs
 • Πρόσλαβε τον/την   erranjit28111989
Πρόσλαβε τον/την   erranjit28111989

  erranjit28111989 erranjit28111989

  India $18 USD / ώρα
  Fullstack⭐ React⭐Blockchain⭐ Node ⭐Vue ⭐ PHP⭐Wp⭐JS
  India
  Welcome! Are you looking for a competent expert in implementing, fixing, reviewing, and optimizing any functionality with attention to details, quality, performance, architecture, and your expenses? Do you want to get high-quality, clear, fast and safe Coding and solutions? Hi!! I am Expert Developer and Data...
  Welcome! Are you looking for a competent expert in implementing, fixing, reviewing, and optimizing any functionality with attention to details, quality, performance, architecture, and your expenses? Do you want to get high-quality, clear, fast and safe Coding and solutions? Hi!! I am Expert Developer and Data Scientist with 18+ years of experience and a Master's Degree in Computer Science. I have worked in a variety of positions over the last 18 years, including Senior Software Engineer, Statistician and Technical Team Lead I enjoy working with good (smart and active) clients. I am fast, and try to complete the job before the deadline. ⭐⭐⭐⭐⭐See my skills ⭐⭐⭐⭐⭐ ✅ React.js ✅ Next.js ✅ Node.js ✅ Angular ✅ JavaScript ✅ Vue.js ✅ Nuxt.js ✅ Svelte.js ✅ Express.js ✅ Nest.js ✅ Typescript ✅ Tailwind ✅ Figma/Adobe XD/PSD to HTML5 ✅ HTML5/CSS ✅ Bootstrap Blockchain Development: ✅Solana ✅Solidity ✅dApps ✅Web3 DataBase tech ✅ MongoDB ✅ Postgres ✅ MySql PHP tech ✅ Wordpress ✅ Malware removal ✅ Website speed optimization ✅ Laravel ✅ Codeigniter, Another tech ✅ Server Migration ✅ AWS ✅ Github, Bitbucket, Gitlab ✅ Trello, Jira Thank you in advance for your time and consideration. Click on the "Hire Ranjit K." button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. ✪24/7 communication ✪365 Availability on Freelancer ✪ Reply Within 2-4 mins I look forward to working with you soon.! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την erranjit28111989
 • Πρόσλαβε τον/την   ihtsham3
Πρόσλαβε τον/την   ihtsham3

  ihtsham3 ihtsham3

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Web Developer & Graphic Designer & SEO
  Pakistan
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider...
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider your valuable time so before awarding a job kindly contact me and discuss the project in detail. I'm very responsive and I will try to respond your messages as soon as possible.The following are the areas of my expertise: ****Web Design & development**** o PSD to wordpress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise****: o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML****: o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise****: o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise****: o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ihtsham3
 • Πρόσλαβε τον/την   AZTURK1
Πρόσλαβε τον/την   AZTURK1

  AZTURK1 AZTURK1

  Azerbaijan $50 USD / ώρα
  Microsoft® Certified System Administrator
  Azerbaijan
  I have 7 years of experience deploying and maintaining a wide range of systems and services. My expertise includes: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP...
  I have 7 years of experience deploying and maintaining a wide range of systems and services. My expertise includes: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V, VMware Hypervisors (ESXI, vCenter), Proxmox, VirtualBox. ✅ Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services, Microsoft®, Google Cloud Platform(GCP). ✅ Self-Hosted Clouds: NextCloud, OwnCloud, Seafile. ✅ File servers: IIS FTP, proftpd, FileZilla FTP Server, SAMBA. ✅ Web servers: IIS, APACHE, NGINX ✅Scripting: PowerShell scripting, Bash Scripting ✅Containers: DOCKER, Windows Subsystem for Linux (WSL). ✅Backup Systems Veaam Backup, Iperius Backup, UrBackup. ✅ Mail servers: POSTFIX, EXIM, Microsoft Exchange 2000 to 2019, QMAIL ,Zimbra ,Mail Enable , SmarterMail, hMail. ✅ Database servers: MySQL, PostgreSQL ✅ Firewalls: Windows firewall,ISA/Forefront TMG, MikroTik, PFSense, Zywall and other Routers; ✅ Data Storage Systems: Netapp, FAS, EMC, VNX; ✅NAS: FreeNAS, TrueNAS ,Synology, QNAP, Buffalo ✅ Monitoring ZABBIX, CACTI, NAGIOS ✅ Hosting Panels: WHM-cPanel, PLESK, CyberPanel, aaPanel Why Choose Me? ✅24 hours availability ✅Unlimited revisions ✅Fast response Microsoft® Certified ** MCSA | MCSE | MCT ** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AZTURK1
 • Πρόσλαβε τον/την   Milloret
Πρόσλαβε τον/την   Milloret

  Milloret Milloret

  Spain $50 USD / ώρα
  Top 3 for "SEO services Europe". Google Partner
  Spain
  Certified Google Partner. https://www.google.com/partners/agency?id=5101313935 ✅ White Hat SEO. Thoughtful web audit, in-depth work on On-Site parameters and healthy Off-Site practices. ✅ ADS. Promotion through advertising campaigns on Google Ads and/or social media. ➡️ Fluent in four different languages (English,...
  Certified Google Partner. https://www.google.com/partners/agency?id=5101313935 ✅ White Hat SEO. Thoughtful web audit, in-depth work on On-Site parameters and healthy Off-Site practices. ✅ ADS. Promotion through advertising campaigns on Google Ads and/or social media. ➡️ Fluent in four different languages (English, Spanish, Russian and Catalan) and capable of working with almost any other language in the world. ℹ️ Information ▶️ SEO. We will select the right keywords; manually and using professional tools audit your website in order to spot all the weak points (related to usability, content, structure, optimization, etc.); will help you fix the issues/will implement the changes; will do the necessary optimization retouches and will create backlinks to increase the web's authority. ▶️ ADS: configuration and management of ads campaigns on social media and Google Ads; 3-level engagement funnel creation; daily control of performance, keywords, budget spent and conversions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Milloret

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""