Web Services Professionals Για Πρόσληψη

 • Υπηρεσίες Δικτύου
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 101 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   dany3j
Πρόσλαβε τον/την   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ώρα
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dany3j
 • Πρόσλαβε τον/την   exp9993
Πρόσλαβε τον/την   exp9993

  exp9993 exp9993

  India $15 USD / ώρα
  Wordpress/FIGMA/Shopify/Graphic Design/HTML/.NET
  India
  Hey.....I'm Ravikant Pandey I have 9 years of experience... We can make anything you want, if you can describe exactly what you want, will get the exact service until full satisfaction. My interest lies in designing new material & do believe we are creative & can handle complications, I am always eager to learn new...
  Hey.....I'm Ravikant Pandey I have 9 years of experience... We can make anything you want, if you can describe exactly what you want, will get the exact service until full satisfaction. My interest lies in designing new material & do believe we are creative & can handle complications, I am always eager to learn new things & by listening carefully & asking the right questions can get to the core of the conversation quickly. We are a Team of 11+ experienced professionals who work closely with the clients, understand their requirements, offer suggestions, and implement ideas into reality. We always think beyond the boundaries and provide user-friendly as well as high-quality IT services to our customers at a very reasonable price. Our team is always dedicative to innovating from high-end E-Commerce website development to the simplest logo design needs. We would be excited to tailor websites and graphics as per your acceptance. We ensure that Our team provides excellence with a commitment. *****************Our Specialization & Services**************** Web Technologies: PHP, Codeigniter, Laravel, Wordpress, Jquery, Ajax, HTML5, CSS3, Bootstrap,React js, Note js ,Vue js ,mangoDB,Mysql,Angular js E-commerce Platforms: Shopify, Woocommerce Web and Graphics Designing: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD Mobile Technologies: iPhone, Android ****************** Why choose us? ************************** Top Quality, Strong Portfolio 24*7 Availability Freelancer Top Rated with 99% Job Success Team of developers average of 6+ years of exclusive experience. Thank you for stopping by, and we hope to hear from you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την exp9993
 • Πρόσλαβε τον/την   designysoft
Πρόσλαβε τον/την   designysoft

  designysoft designysoft

  India $25 USD / ώρα
  Top Rated Web & Mobile Application Developer
  India
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech...
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech Expertise: * .Net Core, ASP.Net MVC, Web and Desktop Apps, C#, VB) - 14 Years * Php, Laravel, Code-Igniter - 4 Years * Node JS, ReactJs, Angular, Vue, TypeScript, JQuery, Ajax - 6+ Years * Azure, AWS, Google Cloud, Devops. - 3+ Years * Design, Bootstrap 3/4/5, HTML, CSS - 4 Years * Mobile (Android, iOS App (iPhone, iPad) , React Native, iOnic) - 6 Years * Database (MS SQL, MySQL,MongoDB, PostGreSQL) - 10+ Years STRENGTHS: * Daily Communication * Daily & Weekly work / progress update report * Privacy & Data Security * Agile Development Methodology * DEDICATED FULLTIME TEAM * Flexible MODEL (Fixed + Hourly) * Many more... -More Flexible Every field of technology and trends λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την designysoft
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems + distros: debian, ubuntu, gentoo, suse, redhat, centos, rocky linux, almalinux and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   alvaro7710
Πρόσλαβε τον/την   alvaro7710

  alvaro7710 alvaro7710

  El Salvador $35 USD / ώρα
  Desarrollador Backend
  El Salvador
  Experiencia en Arquitectura Empresarial: estrategia artística, procesos críticos, operativos e indicadores de gestión y control de la organización. Amplia experiencia en integracion de servicios y desarrollo de sistemas empresariales en JAVA EE, 8 creando soluciones que ayuden a mejorar los procesos en las...
  Experiencia en Arquitectura Empresarial: estrategia artística, procesos críticos, operativos e indicadores de gestión y control de la organización. Amplia experiencia en integracion de servicios y desarrollo de sistemas empresariales en JAVA EE, 8 creando soluciones que ayuden a mejorar los procesos en las empresas Experience in Enterprise Architecture: artistic strategy, critical processes, operatives and indicators of management and control of the organization. Extensive experience in the integration of services and business systems development in JAVA EE, 8 creating solutions that help improve processes in companies λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alvaro7710
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   ddtechz
Πρόσλαβε τον/την   ddtechz

  ddtechz ddtechz

  Nepal $10 USD / ώρα
  .NET Senior Developer| SQL| Docker| Microservices
  Nepal
  I am a Senior Software Engineer having 10+ years professional experience in software design and development using various Cutting-Edge Technologies. I am always ready to accept the challenges in the IT field with the great dedication. If you give me an opportunity, you won’t be disappointed hiring me. Technical...
  I am a Senior Software Engineer having 10+ years professional experience in software design and development using various Cutting-Edge Technologies. I am always ready to accept the challenges in the IT field with the great dedication. If you give me an opportunity, you won’t be disappointed hiring me. Technical Skills + AWS Cloud + Microservices + ASP.NET C# + ASP.NET MVC + ASP.NET CORE + ASP.NET Web API + T-SQL + MS SQL Server + ADO.NET + VB.NET + Entity Framework + Web Service (API) development and integration + SOAP and REST API + JSON/XML + JavaScript + JQuery + Bootstrap + HTML/CSS + UI Components like Telerik and Syncfusion + Automated API Testing using Postman/SoapUI Tools + Docker + SQL Server Management Studio + Visual Studio + VS Code + Bitbucket + Sourcetree + Git + Jira + SVN + API Testing Tools - Postman, SoapUI, cURL, Boomerang etc Software Development Life Cycle (SDLC) + Agile models + Conventional Domain Knowledge + Fintech + Remittance System + Software Warehouse Trainings + AWS Cloud + Microservices + ScrumMaster Certification + HIPAA Privacy and Security - (A) Business Associates III V5 Thank you for visiting my profile! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ddtechz
 • Πρόσλαβε τον/την   beimaniago
Πρόσλαβε τον/την   beimaniago

  beimaniago beimaniago

  Philippines $10 USD / ώρα
  Chat/Email Support | Virtual Assistant | Writer
  Philippines
  Holds a Bachelor's Degree in Mass Communication and Journalism. A freelance writer since 2005 and one of the top-rated writers and editors on Freelancer.com. A press release writer for a tech company and regular contributor to a UK-based news website. Has 12 years of experience in content writing, 7 years in customer...
  Holds a Bachelor's Degree in Mass Communication and Journalism. A freelance writer since 2005 and one of the top-rated writers and editors on Freelancer.com. A press release writer for a tech company and regular contributor to a UK-based news website. Has 12 years of experience in content writing, 7 years in customer service (email, chat, and phone support), and one year in providing virtual assistance and social media management services. Skills and qualifications - Virtual assistant - Email and chat support - Facebook, Instagram, and LinkedIn management - Content moderation - Community management - Medical writing - Creative Writing - SMS Text Support - Technical Writing - Order entry - G Suite Experience - Zendesk - Dropshipping - Phone support - AliExpress - Oberlo - Blog Writing - Web content writing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την beimaniago
 • Πρόσλαβε τον/την   raminde
Πρόσλαβε τον/την   raminde

  raminde raminde

  India $7 USD / ώρα
  Data Mining Expert.. Api Integrator. Reverse Coder
  India
  Web ERPs: We create customized Web Erps for all kinds of business. Logistic ERPs. Financial ERPs. Sales ERPs, Marketing ERPs etc. API Integrations. We do all kinds of api Integrations, Payment gateways, Couriers, Stocks etc., Experts in JSON, XML, APIs, Code Hackers/ Ethical Hacker / Reverse Engineering...
  Web ERPs: We create customized Web Erps for all kinds of business. Logistic ERPs. Financial ERPs. Sales ERPs, Marketing ERPs etc. API Integrations. We do all kinds of api Integrations, Payment gateways, Couriers, Stocks etc., Experts in JSON, XML, APIs, Code Hackers/ Ethical Hacker / Reverse Engineering Expert/ Vulnerability tester. Experts in Data Mining/Web Scraping Have over 10 years of experience in data mining/ Web scrapping. Tell us your source and we will we can do it for you, Expertise in data analytics of large sized data..99% Data Accuracy. Duplicate finder. etc., You can also ask output data into a particular format or into database Web Development We are professional web developers having expertise in all kinds of eCommerce developments/ website developments / php mysql customize projects λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την raminde
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""