Web Security Experts Για Πρόσληψη

 • Ασφάλεια Ιστού
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 199 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   srmukul2
Πρόσλαβε τον/την   srmukul2

  srmukul2 srmukul2

  Bangladesh $70 USD / ώρα
  Certified Ethical Hacker and Pentester
  Bangladesh
  ✔️Certified at Windows Security & Forensics ✔️Certified at Ethical Hacking ✔️Certified at WEB APP SECURITY FUNDAMENTALS ✔️Certified at Website Hacking / Penetration Testing Main Skills: Penetration Testing, Web Application Security. Social Engineering, Red team assessment, Ethical Hacking & Countermeasures,...
  ✔️Certified at Windows Security & Forensics ✔️Certified at Ethical Hacking ✔️Certified at WEB APP SECURITY FUNDAMENTALS ✔️Certified at Website Hacking / Penetration Testing Main Skills: Penetration Testing, Web Application Security. Social Engineering, Red team assessment, Ethical Hacking & Countermeasures, Vulnerability Assessment, Malware Analysis and server Security Hardening. My core competency lies in performing black and gray box testing, on the live web applications/networks or in lab environments.I am familiar with all common attack vectors and mitigation techniques, as well as finding unknown to public exploits known as 0days in web applications. Even though most of my work is confidential I can share vulnerability assessment sample. I have experience in vulnerability assessment for PCI & HIPAA Compliance. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την srmukul2
 • Πρόσλαβε τον/την   dizajnerweb
Πρόσλαβε τον/την   dizajnerweb

  dizajnerweb dizajnerweb

  Serbia $40 USD / ώρα
  TOP 3%! WordPress Expert | Developer and Designer
  Serbia
  Transforming Vision into Reality! If you want a quality design and site development, you are in the right place. I have more then 9 years of experiences in website development. I offer professional and high-quality websites using many technologies such as PHP, HTML, CSS, MySQL, WordPress, WooCommerce, Joomla,...
  Transforming Vision into Reality! If you want a quality design and site development, you are in the right place. I have more then 9 years of experiences in website development. I offer professional and high-quality websites using many technologies such as PHP, HTML, CSS, MySQL, WordPress, WooCommerce, Joomla, PrestaShop, OpenCart, etc. My services are: - Web development (PHP, MySQL, HTML5, CSS3, jQuery, Javascript) - WordPress expert - Site optimization for SEO - Website Speed - Transfer to AWS server - Online shop creation - Site Penetration Testing - Transfer/move site - Transfer big database - Clean website from malware - Fortumo SMS services - Integration Payment System Please contact me anytime if you are really looking forward to a quality and world class work delivered to you. It will be a pleasure to work with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dizajnerweb
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ώρα
  ✔️Server Admin ✔️Linux Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   NinjaWebCorp
Πρόσλαβε τον/την   NinjaWebCorp

  NinjaWebCorp NinjaWebCorp

  El Salvador $50 USD / ώρα
  WORDPRESS | E-COMMERCE | SERVER DEVOPS
  El Salvador
  Do you need to get an urgent job done? We are your Ninjas! We do applications development, web hosting, social media and computer consulting. We seek to provide quality, professionalism and creativity to our clients and we are always willing to satisfy them 100%. Also, we focus on delivering to the right...
  Do you need to get an urgent job done? We are your Ninjas! We do applications development, web hosting, social media and computer consulting. We seek to provide quality, professionalism and creativity to our clients and we are always willing to satisfy them 100%. Also, we focus on delivering to the right timescales and at a cost that will fit with our client's budget. We focus and try to search the best solutions for your projects/issues. On the other hand, you must know that we have worked and completed projects with CSS, HTML, Web Design, Drupal, Database, Joomla, PHP,MySQL, Magento, Javascript,Prestashop, Moodle, Hosting web, Install and config templates, Migrations and Upgrades, Web Designing, Logo designing, etc. Contact us and you will have the business success you've always wanted. We won't disappoint you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NinjaWebCorp
 • Πρόσλαβε τον/την   yashaswini510
Πρόσλαβε τον/την   yashaswini510

  yashaswini510 yashaswini510

  India $25 USD / ώρα
  PHP | DevOps & Cloud | React and NodeJS | NoSQL
  India
  AWS Certified Solutions Architect with more than 10 years of system admin experience. We Provide Business Solutions such as - Custom Wordpress Websites - Laravel and CodeIgniter websites creation and modification - Super fast website migrations (Wordpress, Moodle, Magento etc.) - DNS related issues and Email...
  AWS Certified Solutions Architect with more than 10 years of system admin experience. We Provide Business Solutions such as - Custom Wordpress Websites - Laravel and CodeIgniter websites creation and modification - Super fast website migrations (Wordpress, Moodle, Magento etc.) - DNS related issues and Email migrations (imap to imap, office365 to Gsuite etc.) - Installation of all panels (cpanel, centoswp, vestacp, cyberpanel, plesk, openlitespeed etc.) - Advanced AWS Architecture consultation/implementation and Google Cloud , Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Digital Ocean and Linode server deployments - Troubleshooting Websites/servers (linux) - Git implementation / integration with existing software flow - Python GUI Applications/ Web Scraping Our completed projects speak of our skills and feedback from the employers showcase our ability to deliver on time, every time. "Never Hire for Skills. Hire for Passion. Skills are cheap, Passion is hard to come by" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yashaswini510
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022

  udayarpandey2022 udayarpandey2022

  Nepal $50 USD / ώρα
  Contact 4 Large Scale Projects: Systems & Security
  Nepal
  DNS/Web/Database/Email/Network/Storage/Security/DevOps. Linux A to Z Configuration, Management & Troubleshooting. 10+ years in production.
  DNS/Web/Database/Email/Network/Storage/Security/DevOps. Linux A to Z Configuration, Management & Troubleshooting. 10+ years in production. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   hishamyum
Πρόσλαβε τον/την   hishamyum

  hishamyum hishamyum

  Morocco $20 USD / ώρα
  Ethical Hacker | Network Engineer | Full-stack dev
  Morocco
  I am a skilled engineering student with strong analytical mindset and solid background in: - Penetration Testing, like finding bugs in web applications (OWASP 10), - I also have a strong knowledge in Networking: OSI Model, TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, IMAP, HTTP(S).. - I can do sockets programming as well. - I am...
  I am a skilled engineering student with strong analytical mindset and solid background in: - Penetration Testing, like finding bugs in web applications (OWASP 10), - I also have a strong knowledge in Networking: OSI Model, TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, IMAP, HTTP(S).. - I can do sockets programming as well. - I am familiar with Cryptography and Hashing algorithms - I am also a full-stack web developer, I build web applications with Ruby on Rails, Flask and Django frameworks as well as J2EE. - Web Scraping using Python with many libraries like: Selenium, Scrapy, requests, Beautiful-Soup - I can do automation using Bash/Shell scripting - I can code with many languages (Python, Ruby, Java, C/C++ ...) - I have experience with bug bounties and CTF games. As well as outstanding project management skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hishamyum
 • Πρόσλαβε τον/την   amitars123456
Πρόσλαβε τον/την   amitars123456

  amitars123456 amitars123456

  India $10 USD / ώρα
  Web developer | Speed Optimization | WP Support
  India
  I'm a Professional WordPress Developer, Speed Optimizer & Tech Supporter. My Skills: ✅ WordPress Developer & Designer ➤ I will design and develop a professional, eye-catching & modern WordPress website ➤ 100% Mobile Responsive ➤ Customized Design ➤ Page builders like Elementor, Divi, WP bakery, Oxygen Builders, and...
  I'm a Professional WordPress Developer, Speed Optimizer & Tech Supporter. My Skills: ✅ WordPress Developer & Designer ➤ I will design and develop a professional, eye-catching & modern WordPress website ➤ 100% Mobile Responsive ➤ Customized Design ➤ Page builders like Elementor, Divi, WP bakery, Oxygen Builders, and others ➤ Full refund if not satisfied ✅ WordPress Speed Optimization ➤ I will give you 2 seconds of loading time ➤ 90%+ Score & Well optimize on Google page speed ( Mobile + Desktop ) ➤ A+ Grade on Gtmetrix for permanent ➤ I optimized almost 425+ websites and gave my clients 100% satisfaction ✅ WordPress Tech Supporter ➤ I will easily fix any type of issue on a WordPress Site. ( Critical error, Database error, WooCommerce issues, Malware attack, Japanese keywords, Website Transfer, SEO issue, Website down, Menu Issues, Theme issues, Plugins conflicting, Fatal error, Update issue, Cache issue, Cloudflare issue, 504 timeouts, 404 errors & Many More...) ✅ Top Reasons to Hire Me ➤ 5+ years experience in WordPress, PHP, CSS, HTML/HTML5, Javascript, ETC ➤ 100% Client Satisfaction ➤ Excellent Communication (availability - 24/7) ➤ Fluent in English/Spanish and Superfast Response λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amitars123456
 • Πρόσλαβε τον/την   fah15
Πρόσλαβε τον/την   fah15

  fah15 fah15

  Pakistan $25 USD / ώρα
  12+ Years of Experience | 530+ Projects Completed
  Pakistan
  We have been working in the IT field for more than 12 years and have successfully completed 550+ projects in the local and international market. Programming languages and technologies we work on: 1. PHP 2. .NET 3. C#/SQL Server 4. WordPress 5. Bootstrap 6. HTML/HTML5/CSS 7. Javascript 8. Jquery and many...
  We have been working in the IT field for more than 12 years and have successfully completed 550+ projects in the local and international market. Programming languages and technologies we work on: 1. PHP 2. .NET 3. C#/SQL Server 4. WordPress 5. Bootstrap 6. HTML/HTML5/CSS 7. Javascript 8. Jquery and many more Benefits of hiring us: 1. We work 7 days a week. 2. We provide free maintenance to website and software clients for up to a month. 3. We create responsive and mobile-friendly websites. 4. We try our best to keep websites SEO-friendly. 5. We also do website maintenance, server management and website optimization. If you are looking for professional services, give us a chance and you will surely be amazed with our work. o 100% customer satisfaction o Perfect 5-star reviews o Good communication (availability - 24/7) Thank you for checking our profile. You will definitely love working with us! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την fah15
 • Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz
Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz

  mrkimoz mrkimoz

  Egypt $30 USD / ώρα
  Expert System Admin
  Egypt
  I'm expert system admin with more than 10 years experience in Linux and Windows OS, i can deploy, install, troubleshooting, fixing bugs and errors and providing support for all applications and software's based on Linux or windows operating systems. 1. AWS Cloud Practitioner Essentials ( EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, VPC...
  I'm expert system admin with more than 10 years experience in Linux and Windows OS, i can deploy, install, troubleshooting, fixing bugs and errors and providing support for all applications and software's based on Linux or windows operating systems. 1. AWS Cloud Practitioner Essentials ( EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, VPC ) 2. Virtualization Software (Proxmox, ESXI, Xen, KVM, virtual box, VMWare). 3. Web Servers, FTP Servers, DNS Servers, Database servers, Email Servers 4. Securing PHP, Monitoring System, Hacking Detection and server cleanup 5. cPanel/WHM, Plesk , Webmin, Virtuozzo, CWP, CyperPanel, Vestacp 6. Administration Networks (LAN’s, WAN, VLAN ) 7. MySQL Cluster and Load balancing 8. Firewalls ( Sophos, Pfsense, Kerio ) 9. Streaming Servers ( RTMP, WMSPanel, Nimble, HLS, FFMPEG ) 10. Docker installation and setup images λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrkimoz

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""