Web Security Experts Για Πρόσληψη

 • Ασφάλεια Ιστού
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 335 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sr33raj
Πρόσλαβε τον/την   sr33raj

  sr33raj sr33raj

  India $50 USD / ώρα
  Linux, AWS, GCP, Azure, WordPress, PHP Expert
  India
  Hi, I am a Linux System Administrator with over 9 years of experience in Web Hosting, Web Security, and Malware Cleanup. I'm experienced in Linux:- Debian, Ubuntu, Centos, Redhat,Fedora, AlmaLinux Cloud:- AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, IBM, OVH, Linode, Digitalocean, Vultr, Scaleway Web server:- Apache,...
  Hi, I am a Linux System Administrator with over 9 years of experience in Web Hosting, Web Security, and Malware Cleanup. I'm experienced in Linux:- Debian, Ubuntu, Centos, Redhat,Fedora, AlmaLinux Cloud:- AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, IBM, OVH, Linode, Digitalocean, Vultr, Scaleway Web server:- Apache, Nginx, Litespeed, IIS Database;- MySQL, MariaDB, Postgres, Amazon Aurora Mail server/system:- Zimbra, Postfix, Dovecot, iRedMail, Sendmail ERP/CRM :- Odoo, vTiger, Dolibarr, SugarCRM, SuiteCRM, YetiForce, ERPNext E-Learning/Video conference:- BigBlueButton, BBB API, Greenlight, Jitsi meet, Moodle LMS, Chamilio LMS, Open edx, Scalelite Control panel:- cPanel/WHM, Direct Admin, ISPconfig, Webmin/Virtualmin, CWP, Plesk, Vestacp, Hestia CMS/E-commerce platform:- WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Opencart, PrestaShop PHP framework:- Laravel, Codeignitor, Zend Web security:- OWASP top 10, Burp suite, PCI DSS Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sr33raj
 • Πρόσλαβε τον/την   kristoffermorri8
Πρόσλαβε τον/την   kristoffermorri8

  kristoffermorri8 kristoffermorri8

  United States $50 USD / ώρα
  WordPress, Shopify, Laravel/Vue, and React Expert
  United States
  Thanks for stopping by the KM3 Solutions LLC Profile! We are well-qualified Full Stack Developers familiar with a wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent...
  Thanks for stopping by the KM3 Solutions LLC Profile! We are well-qualified Full Stack Developers familiar with a wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering 13 years of related experience. - Frontend React, Vue, Angular, JQuery. ES5/ES6, HTML, CSS, Javascript, Jquery - CMS WordPress, Joomla, Wix - Shopping Platforms Shopify, Magento, PrestaShop - Web Frameworks & backend * Laravel, CodeIgniter, Symphony (PHP) * NextJS, NuxtJS, NextJS, MERN, MEAN (JavaScript) * dJango, Node, GraphQL - Database -MySQL, MongoDB - API and BlockChain * Solana, Rust, Solidity, Etherium, NFT, Smart Contracts - Flutter. React Native, native mobile app As you can see, we are well adept at working with all the relevant platforms, and if you’re interested in getting an idea of how we work and what we create, feel free to check out our portfolio, and reach out via Freelancer! Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kristoffermorri8
 • Πρόσλαβε τον/την   srmukul2
Πρόσλαβε τον/την   srmukul2

  srmukul2 srmukul2

  Bangladesh $70 USD / ώρα
  Certified Ethical Hacker and Pentester
  Bangladesh
  ✔️Certified at Windows Security & Forensics ✔️Certified at Ethical Hacking ✔️Certified at WEB APP SECURITY FUNDAMENTALS ✔️Certified at Website Hacking / Penetration Testing Main Skills: Penetration Testing, Web Application Security. Social Engineering, Red team assessment, Ethical Hacking & Countermeasures,...
  ✔️Certified at Windows Security & Forensics ✔️Certified at Ethical Hacking ✔️Certified at WEB APP SECURITY FUNDAMENTALS ✔️Certified at Website Hacking / Penetration Testing Main Skills: Penetration Testing, Web Application Security. Social Engineering, Red team assessment, Ethical Hacking & Countermeasures, Vulnerability Assessment, Malware Analysis and server Security Hardening. My core competency lies in performing black and gray box testing, on the live web applications/networks or in lab environments.I am familiar with all common attack vectors and mitigation techniques, as well as finding unknown to public exploits known as 0days in web applications. Even though most of my work is confidential I can share vulnerability assessment sample. I have experience in vulnerability assessment for PCI & HIPAA Compliance. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την srmukul2
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ώρα
  ✔️Server Admin ✔️Linux Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   AutoScrape123TX
Πρόσλαβε τον/την   AutoScrape123TX

  AutoScrape123TX AutoScrape123TX

  France $33 USD / ώρα
  Python Bot Puppet Master & Full-Stack Developer
  France
  Python Puppeteer Expert and Great Full-Stack Developer. Languages : C, Python, JAVA, PHP, JS, LUA, HTML, CSS, SH, POWERSHELL Networking : IPV4, IPV6, LAN, VLAN, SWITCH, ROUTER, FIREWALL, PROXY, VPN, NAT, DNS, WIFI6, HTTP, TCP, UDP, TLS, IPtables, GSM, 2/3/4/5G, Radio Frequency, SDR VPN : GRE, ISAKMP, IPSEC, RDP,...
  Python Puppeteer Expert and Great Full-Stack Developer. Languages : C, Python, JAVA, PHP, JS, LUA, HTML, CSS, SH, POWERSHELL Networking : IPV4, IPV6, LAN, VLAN, SWITCH, ROUTER, FIREWALL, PROXY, VPN, NAT, DNS, WIFI6, HTTP, TCP, UDP, TLS, IPtables, GSM, 2/3/4/5G, Radio Frequency, SDR VPN : GRE, ISAKMP, IPSEC, RDP, Routing, Site2Site, Nomad, NAT Forward, KEY Infrastructure Security : Malware, Worm, Trojan, Rootkit, Virus Removal, Cryptography, RSA, AES, CNSA 2.0, Pentest, Fuzzing, APIS, Exploit, IDS, IPS, Security Bot, Kernel Mods, Local, Remote Memory : Debugging, Threading, Multiprocessing, Virtualization, VCPU, VRAM, SWAP Performance : I/O port, Fiber Channel, Threading, Multiprocessing DevOps Hardening : Kernel Tweaks, Hot Patch, ss Monitor System : Linux, NIX*, Windows, IOS, Android, DOS, NAS, HYPER-V Python Puppeteer Expert and Great Full-Stack Developer. 123456789$$$987654321 Why I'm not in a BIG Tech Corp : I always wanted to be free and don't have someone told me what I have to do. I think I have enough skills to do big project for individual and company from remote working by my own. So that's why I'm here. Currently Working On : Machine Learning Model and Android Studio λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AutoScrape123TX
 • Πρόσλαβε τον/την   hishamyum
Πρόσλαβε τον/την   hishamyum

  hishamyum hishamyum

  Morocco $20 USD / ώρα
  Ethical Hacker | Network Engineer | Full-stack dev
  Morocco
  I am a skilled engineering student with strong analytical mindset and solid background in: - Penetration Testing, like finding bugs in web applications (OWASP 10), - I also have a strong knowledge in Networking: OSI Model, TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, IMAP, HTTP(S).. - I can do sockets programming as well. - I am...
  I am a skilled engineering student with strong analytical mindset and solid background in: - Penetration Testing, like finding bugs in web applications (OWASP 10), - I also have a strong knowledge in Networking: OSI Model, TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, IMAP, HTTP(S).. - I can do sockets programming as well. - I am familiar with Cryptography and Hashing algorithms - I am also a full-stack web developer, I build web applications with Ruby on Rails, Flask and Django frameworks as well as J2EE. - Web Scraping using Python with many libraries like: Selenium, Scrapy, requests, Beautiful-Soup - I can do automation using Bash/Shell scripting - I can code with many languages (Python, Ruby, Java, C/C++ ...) - I have experience with bug bounties and CTF games. As well as outstanding project management skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hishamyum
 • Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022
Πρόσλαβε τον/την   udayarpandey2022

  udayarpandey2022 udayarpandey2022

  Nepal $50 USD / ώρα
  IT Guru - Any solution under one Umbrella
  Nepal
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D.
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την udayarpandey2022
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems: debian,ubuntu,gentoo,suse,redhat,centos and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder
Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder

  arfharwinder arfharwinder

  India $25 USD / ώρα
  Malware Removal, Web Security, WordPress Expert
  India
  ⚡ Preferred Freelancer | ⚡ 10+ Years Experience I offer services in Malware / Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Site Transfer, WP Development, Linux Server Administration & Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over the last 10 years, I have worked on...
  ⚡ Preferred Freelancer | ⚡ 10+ Years Experience I offer services in Malware / Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Site Transfer, WP Development, Linux Server Administration & Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over the last 10 years, I have worked on 4000+ sites security (Cleaning from Malicious code and hardening Security), 1000+ sites transfer, 200+ WordPress sites speed optimization (Delivered results as per Google PageSpeed Insights, GTmetrix) and 500+ SSL Install (HTTP to HTTPS migration). Service Description: 1. Malware / Virus Removal from Sites (Cleaning Hacked Sites) and Computers. 2. Website Security and Maintenance (Implementing future security measures and guiding how to maintain security for the future). 3. Site Transfer/Migrate to New Host / Domain (Any PHP based CMS or custom-coded site). 4. Optimize & Increasing the Speed of WordPress Sites (Popular platforms such as Google PageSpeed Insights, GTmetrix). 5. HTTP to HTTPS migration, SSL Install (WordPress based sites). 6. WordPress (Sites development & troubleshooting). 7. Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade (Upgrade to latest stable version). 8. Server Administrator (Linux / Windows - managing servers). 9. Optimize & Increasing Speed of Windows Operating System Based Computers (Win 7, 8, 10). 10. Penetration Testing (Checking sites for security vulnerabilities). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arfharwinder
 • Πρόσλαβε τον/την   AhmadSameer
Πρόσλαβε τον/την   AhmadSameer

  AhmadSameer AhmadSameer

  Egypt $30 USD / ώρα
  SecDevOps | Cyber Security | Automation
  Egypt
  بسم الله الرحمن الرحيم Programmer at day.. Ethical hacker at night.. What I do : @Cyber Security: Web Applications Security, Penetration Testing, Software Security, Malware Removal, Digital Forensics. @System Administration: Linux/Unix-like systems, MS Windows servers. @Web Development: WordPress, Joomla,...
  بسم الله الرحمن الرحيم Programmer at day.. Ethical hacker at night.. What I do : @Cyber Security: Web Applications Security, Penetration Testing, Software Security, Malware Removal, Digital Forensics. @System Administration: Linux/Unix-like systems, MS Windows servers. @Web Development: WordPress, Joomla, Drupal, Shopify NodeJS, etc.. @Virtualization/Containerization: VMWare, Xen, VirtualBox, Docker. @Web Scraping/Automation: BeautifulSoup, Selenium. @Programming/Scripting: Python,Perl,Bash,Batch,PowerShell,Java,AutoHotkey. @Other Services: Data Recovery, Automated Data Entry, Technical Writing, and SEO. @Trading: Deriv/Binary Bot Development. I DO NOT PROVIDE BLACK HAT SERVICES. ما شاء الله لا قوة إلا بالله λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AhmadSameer

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""