Web Developers Για Πρόσληψη

 • Web Development
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 768 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  #1 Reliable Digital Agency
  Pakistan
  ✅ 5 Star Rated Profile across platforms ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 14+ Years of Professional IT Services Experience ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 30+ Countries in which my clients were based ✅ Quick response time ✅ American Accent with availability in EST/PST/MST/GMT Time Zones Hi, thanks for visiting...
  ✅ 5 Star Rated Profile across platforms ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 14+ Years of Professional IT Services Experience ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 30+ Countries in which my clients were based ✅ Quick response time ✅ American Accent with availability in EST/PST/MST/GMT Time Zones Hi, thanks for visiting our profile. We are Tafsol Technologies, a complete digital agency offering digital services to clients around the globe. Are you looking for... ✅Logo, to give your business identity? ✅Graphics, to make your customers fall in love with? ✅Website, that tells your business story or sells your products globally? ✅Mobile App, to become available at your customers' fingertips? ✅Any other type of Digital Marketing Services? Then please feel free to reach out to us for a free professional consultation and an amazing customer service experience! We assure you that we will amaze you with our work quality! Looking forward to starting your project right away, Team Tafsol λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives
Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives

  hashonecreatives hashonecreatives

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Pakistan
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK *...
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK * CMS (WordPress, Shopify) and Customization of Plugins and Apps * HTML, Bootstrap, CSS, JS 2- Web Designing * Figma, Adobe XD, AI, PSD 3- Hybrid Mobile Application * React Native (Android & IOS) 4- 2D & 2.5 Animations * 2D Explainer, Whiteboard, Isometric, Motion Graphics, Stock Animations 5- Branding * Logo and Stationary Designs, Business Cards, Brochures and Flyers, PPT and Pitch Deck Design We are having an inhouse team of around 200 people covering the above mentioned areas through their vast experience. It has been an year that we have been listed among the TOP 1% FREELANCERS here in this platform with a badge of Preferred Freelancer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hashonecreatives
 • Πρόσλαβε τον/την   nenaddeveloperob
Πρόσλαβε τον/την   nenaddeveloperob

  nenaddeveloperob nenaddeveloperob

  Serbia $45 USD / ώρα
  Web & Mobile Developer
  Serbia
  Hello, I’m Nenad, and I’m a Web and App Development Specialist with over 5 years of full stack experience. I’m Serbia-based, but capable of working globally as a top-tier Freelancer. I have developed many websites over the years, working with small businesses, corporate clients and individuals seeking high-end web...
  Hello, I’m Nenad, and I’m a Web and App Development Specialist with over 5 years of full stack experience. I’m Serbia-based, but capable of working globally as a top-tier Freelancer. I have developed many websites over the years, working with small businesses, corporate clients and individuals seeking high-end web and app assets. A truly talented developer is one who’s got a large tech stack and can create from a number of frameworks and foundations. I am able to work with many myself, including: ● Front-end: ○ React.js , Angular, Vue.js ○ Responsive, PSD to HTML ○ CSS, CSS3, Flex, Bootstrap4, Sass, HTML ● Back-end: ○ PHP/Laravel/Wordpress/Yii/CodeIgniter/CakePHP ○ JSON/JAVASCRIPT (Ajax, Jquery), Node.js, Angular.js ○ MySQL/MSSQL/MongoDB/Oracle/DB2 ○ Ecommerce, SEO , API Integration ○ Python, Java, Ruby On Rails ● CMS: ○ WordPress, Shopify, Prestashop, Magento ○ Looker, Flynax, Joomla Using this wide range of abilities, I offer my skills to clients like you who need services completed fast, efficiently, and above expectation. Ultimately, I’m looking to provide you with a professional developer experience that changes your perception of quality. If that sounds like something you’d be interested in, please message me with your project needs and wants. I can’t wait to work with you! Thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nenaddeveloperob
 • Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69
Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69

  rahuliitm69 rahuliitm69

  India $40 USD / ώρα
  Blockchain | NFT Marketplace | ICO | Dapp | Web |
  India
  Welcome to Espsofttech. We are having 10+ years experience with proficiency in NFT Marketplace |Smart Contract Development | Blockhain Development | ICO | Cryptocurrency | Smart Contract | dApps| Website | Mobile Apps. We evaluate, develop and maintain blockchain and Cryptocurrency related products. Our Expertise...
  Welcome to Espsofttech. We are having 10+ years experience with proficiency in NFT Marketplace |Smart Contract Development | Blockhain Development | ICO | Cryptocurrency | Smart Contract | dApps| Website | Mobile Apps. We evaluate, develop and maintain blockchain and Cryptocurrency related products. Our Expertise : • NFT (Non Fungible Token) Marketplace Development • Crypto Coins Exchange Development • ICO & IDO Development with Created Token ( Coin ) • Smart-Contracts (Solidity, Truffle framework) •. Languages - PHP, C#/C++, Objective C, Swift , .NET. • Native App Development (Android & iOS) • Framework - CodeIgniter, • JavaScript NodeJS, AngularJS, ExpressJS, jQuery My goal is to keep my clients on the leading edge of information transfer technologies, adding significant value to their business. "You think IT. I build IT !" Thank you for spending your valuable time on my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahuliitm69
 • Πρόσλαβε τον/την   marioada
Πρόσλαβε τον/την   marioada

  marioada marioada

  Lebanon $75 USD / ώρα
  #1 UK LTD on Freelancer.com
  Lebanon
  You're one message away from out-competing, reducing expenses and increasing revenue; we develop custom apps and websites and offer a free consultation that includes solution architecture. Our solutions are different because we stay on top of the latest technologies and business strategies: What if your users can...
  You're one message away from out-competing, reducing expenses and increasing revenue; we develop custom apps and websites and offer a free consultation that includes solution architecture. Our solutions are different because we stay on top of the latest technologies and business strategies: What if your users can search for anything in any language and find accurate results even if they make typos? AI Search Engines make that possible, and shoppers are more likely to buy when they can find relevant products quickly. What if your users can customize, preview and even try on your products the same way they would at a physical store? AR Shopping is the future which is why Nike, IKEA and Apple are already using it. What if your hosting can handle 100,000 requests a second for 100$/month? Auto-scaling groups adjust the number of servers to match traffic load and avoid unnecessary costs. And the list goes on. Let's discuss your project. Mario Adabachy, Director of RedLayers London. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την marioada
 • Πρόσλαβε τον/την   WordpressCoders
Πρόσλαβε τον/την   WordpressCoders

  WordpressCoders WordpressCoders

  India $25 USD / ώρα
  NFT | Web3 | Smart Contracts ERC721 | Opensea
  India
  I'm Gaurav, and I would love to use 10 years of my experience and expertise on your project. I will take up the technical load, so that you can focus on your business and we can work together as a team. I can confidently help you with: ✅ Full Stack Development ✅ NFT, Smart Contracts, & W3 websites ✅ OpenSea...
  I'm Gaurav, and I would love to use 10 years of my experience and expertise on your project. I will take up the technical load, so that you can focus on your business and we can work together as a team. I can confidently help you with: ✅ Full Stack Development ✅ NFT, Smart Contracts, & W3 websites ✅ OpenSea storefront and API integration ✅ ERC20 and ERC721 smart contracts Message me up and feel the difference! I work as a stakeholder and no ordinary freelancer. You will find me putting a lot of solid advise for your business and always taking the extra mile to get things done. Are you ready for an amazing experience? Let's have a great start! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WordpressCoders
 • Πρόσλαβε τον/την   DataOnMatrix
Πρόσλαβε τον/την   DataOnMatrix

  DataOnMatrix DataOnMatrix

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Blockchain | DEX | CEX | DAO | NFT |Smart Contract
  Pakistan
  DataOnMatrix is a premier, one-stop hub for all modern Business and IT solutions. We bagged #ISO 27001:2013 & 9001:2015 certifications  Our BLOCKCHAIN services include the development of NFTs, tokens, exchanges, lottery, and farming platforms.  Our veteran BLOCKCHAIN EXPERTS are well versed in Web3JS, Solidity,...
  DataOnMatrix is a premier, one-stop hub for all modern Business and IT solutions. We bagged #ISO 27001:2013 & 9001:2015 certifications  Our BLOCKCHAIN services include the development of NFTs, tokens, exchanges, lottery, and farming platforms.  Our veteran BLOCKCHAIN EXPERTS are well versed in Web3JS, Solidity, developing Smart Contract, NFT marketplace, Forking DAO, DEFI, DAPPs, DEXs, Ethereum, BSC, Matic, BEP20, ERC20.  Our Trouper Full stack developers are well versed in JavaScript and its Frameworks (React, Angular, Express, Backbone, Express, Node, Moment, Vue, Typescript, Go, 3, Gatsby)  We have .Net specialists that got core skills in Net, Asp.Net MVC/WEB API, C#, WPF VC++.  Our Mobile Application developers work in cross-platform mobile application development using Swift, Kotlin, Core Data, XML, Java, Flutter and Firebase, etc. We ensure top-notch quality services and possess gigantic clientele all around the globe. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DataOnMatrix
 • Πρόσλαβε τον/την   jayprihar69
Πρόσλαβε τον/την   jayprihar69

  jayprihar69 jayprihar69

  India $30 USD / ώρα
  Web | Mobile | UX/UI | Power BI |Marketplace
  India
  Imenso Software is one of the leading development company with extensive experience in building custom software products. From design to deployment our skilled and efficient team can deliver modern tech products with proven agile methodology. We are a one-stop-shop for all your tech needs. Whether you need an...
  Imenso Software is one of the leading development company with extensive experience in building custom software products. From design to deployment our skilled and efficient team can deliver modern tech products with proven agile methodology. We are a one-stop-shop for all your tech needs. Whether you need an appealing web portal or complex multi-tier web development, Imenso has required experience and expertise to do it all. We offer flexible engagement models where you can increase or decrease the team size or involve experts from different domains as per your changing business need. Technologies we use are: - Front-end: HTML5, CSS3, React.js, Angular.js, Vue.js; - Back-end: PHP, Node.js.NET, Laravel, Codeginiter, , Yii, - Mobile: React Native; - CMS & eCommerce - Shopify, WordPress, Woocommerce, Magento - Database - MySQL, MSSQL, PostgreSQL - Microsoft Power BI We are a design-led development company, who truly cares for User Experience and creates unique User Interfaces. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jayprihar69
 • Πρόσλαβε τον/την   yauhenispoda
Πρόσλαβε τον/την   yauhenispoda

  yauhenispoda yauhenispoda

  Belarus $45 USD / ώρα
  Full-Stack Web engineer & Blockchain expert
  Belarus
  I am a full-stack blockchain & web developer, Yauheni Spoda. I am working on the creative and technical projects all around the globe for almost 20 years now. I have a wealth of experience and skills working on many projects related to eCommerce, defi, NFT marketplace and has received good reviews and trust from...
  I am a full-stack blockchain & web developer, Yauheni Spoda. I am working on the creative and technical projects all around the globe for almost 20 years now. I have a wealth of experience and skills working on many projects related to eCommerce, defi, NFT marketplace and has received good reviews and trust from customers. My Gold Services: ✅Design and implementation of modern and complete Back-ends and Front-ends for eCommerce ✅Design and implementation of the 99.99% up-time REST API for the business-critical online service, that provided critical connectivity channel for distributed functionality and increase system cohesion keeping manageable code complexity. ✅Fully automated infrastructure and environments cloud provisioning related to the critical external web app resulting in reduce of servers and infrastructure administration by 99%. ✅Revamping UI, UX and overall design aesthetic of the business-critical customers-facing portal, resulting in 84% increase in sales and product revenue. ✅Reviewing the quality of code for the mission-critical online service maintaining code and design consistency across different team members. My goal is time and quality, to best satisfy customer needs. Let's begin the glorious journey of working with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yauhenispoda
 • Πρόσλαβε τον/την   Webnxa
Πρόσλαβε τον/την   Webnxa

  Webnxa Webnxa

  India $25 USD / ώρα
  Angular.js, Bootstrap, Wordpress, Shopify, PHP,SEO
  India
  *********** لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِؕ ********** I am expert in PHP technology (Framework + CMS). Skills: #Angular.js #Php7/MySql, #Bootstrap 4 #Html5/css3, #Jquery, Json, #Ajax, jquery #CMS #Shopify #Wordpress #Prestashop #Joomla #Drupal #Open Cart etc. Framework such as:...
  *********** لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِؕ ********** I am expert in PHP technology (Framework + CMS). Skills: #Angular.js #Php7/MySql, #Bootstrap 4 #Html5/css3, #Jquery, Json, #Ajax, jquery #CMS #Shopify #Wordpress #Prestashop #Joomla #Drupal #Open Cart etc. Framework such as: #Codeigniter #Cakephp #Laravel #Smarty PHP Any PHP framework From Past 6 years I am providing Incredible values to my clients through the strategy I develop and implement for them. I must say I have done great job as a Developer whenever client can back with new work packages they particularly request me for the same. Project Delivery On Time. 24/7 Support, Follow High Coding Standards. Expertise in Develop and design website from scratch for startup business and maintain existing website of enterprises. Thanks, Webnxa λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Webnxa

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""