vTiger Developers Για Πρόσληψη

 • vTiger
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 29 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   developerzeeshan
Πρόσλαβε τον/την   developerzeeshan

  developerzeeshan developerzeeshan

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer 10 years of experience
  Pakistan
  As a Full Stack web and application developer, I have successfully delivered a wide range of custom-based, dynamic and powerful Web,PHP, React Js, Mobile, .NET core solutions which has helped my clients in facilitating their business growth and getting a competitive edge on the market! Technical...
  As a Full Stack web and application developer, I have successfully delivered a wide range of custom-based, dynamic and powerful Web,PHP, React Js, Mobile, .NET core solutions which has helped my clients in facilitating their business growth and getting a competitive edge on the market! Technical Strengths: —- Understand all aspects of developing PHP web applications: design, architecture, development, and publishing. Successfully Delivered simple to complex enterprise-grade websites, e-commerce solutions, web applications, and content management sites. Provide customized full-featured and, Quality-driven PHP website development services. Proficient in Building high-performance and scalable web applications using PHP frameworks. Specialized in developing APIs that are reliable, well-documented, and easy to integrate OfferingTailor-made elite UI / UX design, frontend & backend development Ability to create user-friendly, database-driven websites and apps for any complex business requirement Helping businesses across the world in evolving their technologies with upgrades & migrations. Expert in website up-gradation & migration services to increase security, customization, & flexibility. Development Expertise: — Frameworks: Laravel, CodeIgniter (CI), Yii, Zend, Symfony, PHP-MVC, CakePHP CMS: Joomla, Magento, Drupal, WordPress Tools: Prototype, JQuery, Yahoo UI Library Database: MySQL 5.X, PostgreSQL,NoSQL: MongoDB, CouchDB Server Technologies: Linux, Ubuntu, RedHat, FreeBSD, Suse, AWS, Rackspace Cloud, Linode, Heroku, and Google App Engine Frontend Development: HTML5, CSS3, Sass, Less, JavaScript, ES6, TypeScript, CoffeeScript, Bootstrap, jQuery UI, Kendo UI, React, Backbone.js, Angular 2 Third-Party APIs Integration:: PayPal, Stripe, Authorize.Net, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Maps, Bing Maps λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την developerzeeshan
 • Πρόσλαβε τον/την   radus28
Πρόσλαβε τον/την   radus28

  radus28 radus28

  Sri Lanka $20 USD / ώρα
  Community to Commercial Solutions
  Sri Lanka
  A SMART & SMALL team of Full Stack developers, DevOps & designers with skills of technologies such as PHP, MySQL and Linux. We provide INTELLIGENT solutions & work long term # VTIGER Customizing, Extension development, integrations # SERVER SETUP VPS , Cloud , On premises , LAMP , AWS, Rackspace,...
  A SMART & SMALL team of Full Stack developers, DevOps & designers with skills of technologies such as PHP, MySQL and Linux. We provide INTELLIGENT solutions & work long term # VTIGER Customizing, Extension development, integrations # SERVER SETUP VPS , Cloud , On premises , LAMP , AWS, Rackspace, Digital ocean # MOBILE APP ReactNative, IONIC , Angular # CUSTOM WEB APPs Laravel, CodeIgnitor, Wordpress, vtiger crm # BPMN CRM, Call Center , ProcessMaker # OPENSOURCE CONSULTANCY Linux, Docker, cloud hosting, CRM, CMS, E-commerce and ERP # DEVOPS System Administration, Agile, git, development, UI engineering Demos : 1. Login (user: admin , pass : admin). - Check Menu which is completely customized. 2. Login ( admin / B#Major7sus4 ) - It is a customized vtiger 6.4 for consulting management λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την radus28
 • Πρόσλαβε τον/την   Ggov
Πρόσλαβε τον/την   Ggov

  Ggov Ggov

  Greece $25 USD / ώρα
  Active campaign and web development
  Greece
  Hi, My name is Georgios, and I’d like to thank you for taking the time to consider me for your project! I have over a decade of expertise in the IT industry, and am capable and talented in many development and design areas. I am highly qualified in creating and perfecting web development strategies, most...
  Hi, My name is Georgios, and I’d like to thank you for taking the time to consider me for your project! I have over a decade of expertise in the IT industry, and am capable and talented in many development and design areas. I am highly qualified in creating and perfecting web development strategies, most specifically in PHP-based API integration. Overall, I can take on and complete projects in a number of different languages, including: - PHP - CSS - HTML - JavaScript - Json - MySQL These skills allow me to help my clients handle and track data, automate active campaigns, develop potential campaigns, and create integrations and plugins for different platforms (for example, WordPress). I’ve worked with clients from many different fields, most notably in the aerospace and telecommunications industries. Need programming for a space shuttle? I can handle that! Need to pull customer email data? I can build a PHP script for that too! My versatility is one of the reasons I’m head-and-shoulders above the crowd of freelance IT specialists. Interested in working with me? Check out my portfolio and my reviews! I’m proud of my professionalism and the connections I’ve built with my clients, and that shines in my work. Whether you have WordPress sites that need Google Maps integration or PHP development in a LAMP setup, I’m the guy to message or “Hire Me Now”. So please, don’t hesitate, reach out today! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ggov
 • Πρόσλαβε τον/την   extreamcode
Πρόσλαβε τον/την   extreamcode

  extreamcode extreamcode

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Top 20% in the Freelancer.com Community
  Pakistan
  -Chat GPT/ ChatGPT / AI -MERN Stack -LAMP Stack -React JS -Shopify -ebay/ Amazon -Facebook Api -Wordpress -SEO -Magento -Joomla -Open cart -Prestashop -Cs cart -Cake PHP -Article Writing. -Graphic Design -and more... We also Deal in Mobile responsive(Smartphone Compatible) Sites and Mobile...
  -Chat GPT/ ChatGPT / AI -MERN Stack -LAMP Stack -React JS -Shopify -ebay/ Amazon -Facebook Api -Wordpress -SEO -Magento -Joomla -Open cart -Prestashop -Cs cart -Cake PHP -Article Writing. -Graphic Design -and more... We also Deal in Mobile responsive(Smartphone Compatible) Sites and Mobile Apps(IOS, Android) -Html5 -Css3 -Ajax -Jquery -and more... Divulge Technologies offers the most tangible and finest e-commerce solutions. -E-tailing or "virtual storefronts" on Web sites with online catalogs, sometimes gathered into a "virtual mall". -The gathering and use of demographic data through Web contacts. -Business-to-business buying and selling. -The security of business transactions. Outsourcing your IT can provide your business with: -Guaranteed service delivery with enhanced Service Level Agreements. -Provision of a stable and secure IT infrastructure with 24 x 7 x 365 support. -Access to a highly skilled technical resource that most businesses simply could not afford to employ -More ... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την extreamcode
 • Πρόσλαβε τον/την   Shikha510
Πρόσλαβε τον/την   Shikha510

  Shikha510 Shikha510

  India $12 USD / ώρα
  Professional Developer
  India
  ***Professional Web & Mobile App Developer** Superior development skills include Agile Development, Solutions Architecture, Project Management, and Technical Documentation. -Programming languages include PHP/LARVEL, PYTHON/DJANGO/FLASK, GRAPHQL, HTML5, JavaScript, T-SQL, JQuery, XML, and MySQL. - Frameworks:...
  ***Professional Web & Mobile App Developer** Superior development skills include Agile Development, Solutions Architecture, Project Management, and Technical Documentation. -Programming languages include PHP/LARVEL, PYTHON/DJANGO/FLASK, GRAPHQL, HTML5, JavaScript, T-SQL, JQuery, XML, and MySQL. - Frameworks: React,JS, Angular JS, Vue.js, Node JS, Express.JS. -Exceptional ability to work in the following environments: Java Enterprise Edition, UNIX, Linux, and Windows. -Strong decision-maker, critical thinker, and creative designer with the ability to think around problems to unusual yet highly effective solutions. -My expertise is Android/IOS app development(Swift 5/4/3/2,Objective-C), React Native, Anglar.js,Firebase/Bac4app and Web Service(Node.js,Python, Vuejs,) Flutter app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Shikha510
 • Πρόσλαβε τον/την   santoshm143
Πρόσλαβε τον/την   santoshm143

  santoshm143 santoshm143

  India $20 USD / ώρα
  Full Stack Developer And SEO Expert!!
  India
  If you want a quality design, development and SEO , you are at the right place. I have more than 6 years of experiences in website development and make SEO optimization (ON, OFF page). I offer professional and high-quality Website design and development over many technologies such as WordPress, PHP, HTML, CSS,...
  If you want a quality design, development and SEO , you are at the right place. I have more than 6 years of experiences in website development and make SEO optimization (ON, OFF page). I offer professional and high-quality Website design and development over many technologies such as WordPress, PHP, HTML, CSS, Javascript, MySQL, Magento, PrestaShop, Drupal CMS, developed modules, themes, doing administration etc. I have experience in Zend-Framework 2, jQuery, Twitter-Bootstrap. I provide daily progress reports/updates. I have developed and Designed so many website in various niches like: -E-Commerce website -Multi-vendor E-Commerce website -Construction website -Social media website -Blog website -Company website -Informational websites Additional Experience : ✔ Mobile application: Ionic, Flutter, React-native, Cordova, PhoneGap, iOS development, Android development, Native, SWIFT, Objective C, JAVA/Kotlin Have a Project in Mind? Contact me today!(24*7 Availability) I can reply to your queries very fast. Reply rate: Skype:Within 5mins Email:Within 30min It will be a pleasure to work with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την santoshm143
 • Πρόσλαβε τον/την   techplusintl
Πρόσλαβε τον/την   techplusintl

  techplusintl techplusintl

  Pakistan $25 USD / ώρα
  A Team of Professionals Delivering Innovation
  Pakistan
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 100+ happy customers worldwide, raging from startups...
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 100+ happy customers worldwide, raging from startups - fortune five hundred corporations across numerous industries, TechPlus has created it’s mark as a well established and sound company driven by the industry’s highly skilled and trained people and is definitely headed in turning into a leading organization that facilitates, enhances and provides measurable business value to customers through most effective uses of technology and Resources to organizations globally. Our goal is to exceed our customer’s expectations in the form of value, quality and complete customer satisfaction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techplusintl
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Delivered $1M+ Projects till 2022 Now Aiming to deliver $10M+ Projects in 2023-2024 TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Delivered $1M+ Projects till 2022 Now Aiming to deliver $10M+ Projects in 2023-2024 TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BSCSCAN, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, and PK Let's start chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   techverxllc
Πρόσλαβε τον/την   techverxllc

  techverxllc techverxllc

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Preferred Web & Mobile App Development Company!
  Pakistan
  Hi, We are a high end technology company. We build custom software solutions or tech products for startups and enterprises using latest technology stacks. A technology partnership with us goes beyond your immediate project. Our engineering team follows a proven work process and delivers quality software solutions in...
  Hi, We are a high end technology company. We build custom software solutions or tech products for startups and enterprises using latest technology stacks. A technology partnership with us goes beyond your immediate project. Our engineering team follows a proven work process and delivers quality software solutions in an agile manner. Our Tech Skills & Expertise: ✓ Back-end: ASP.NET, Node.js, Ruby on Rails, PHP, Laravel, CodeIgniter ✓ Front-end JS: React.js, Vue.js, Angular ✓ Front-end UI development: HTML5, HAML, CSS3, SASS, LESS, Bootstrap ✓ Mobile Development: React Native, Swift, Objective C, Java ✓ Databases: MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis ✓ Payment: Braintree, Stripe, PayPal, Authorize.net ✓ Searching: Solr, Elastic Search, Ransack ✓ Servers: AWS, MS Azure, Heroku, Rackspace, DigitalOcean ✓ Code Management Tools: Github, Bitbucket, Gitlab ✓ PM Tools: Jira, Trello, Asana ISO-9001:2015 -- ISO-27001:2013 Certified If you want to discuss a technology partnership, please feel free to contact us. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techverxllc
 • Πρόσλαβε τον/την   eliaa
Πρόσλαβε τον/την   eliaa

  eliaa eliaa

  Egypt $25 USD / ώρα
  Senior Full stack web developer
  Egypt
  Hello, Thank you for stopping by! I am an Expert Web Developer who, with the help of my highly-talented team of 10, creates strong, efficient Web assets, APIs, and a host of other products. My team and I are experts in many areas, including (but not limited to): - PHP - MySQL - Laravel - CodeIgniter - WordPress -...
  Hello, Thank you for stopping by! I am an Expert Web Developer who, with the help of my highly-talented team of 10, creates strong, efficient Web assets, APIs, and a host of other products. My team and I are experts in many areas, including (but not limited to): - PHP - MySQL - Laravel - CodeIgniter - WordPress - Woocommerce - Rest APIs - Flutter - Vuejs - Bootstrap - Html5 - Google Maps - facebook Open Graph - Payment Gateway Integration - SMS Services Integration - Speed Websites - Shipping Method Integration - Script Rewriting My services come with an opening trial pre-project (to show you our work and what we can do for you), consistent deadlines, clean codes and affordable price points. If you need to reach me, I or one of my team are available every day, and will answer as quickly as possible. If you’re interested in working with us, feel free to check out our page’s portfolio and reviews, and then send us a message! We’re always looking to take on new challenges, and can’t wait to show you what we can do for you. Thanks, and best of luck! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eliaa

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""